Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.239 din 08.05.2013

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 16 mai 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă. Articolul 3(1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, se modifică/actualizează în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, ca urmare a lucrărilor de modernizare (Coridorul IV şi instalaţii) CS MT: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 (lei) Tabelul 1.1

Nr. crt. Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea mijlocului fix Datele de identificare Anul dobândirii/ Anul PIF Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa baza legală în administrare/ concesiune concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Total 147766 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Lungimea totală a liniilor c.f. = 181,540 km; nr. aparate de cale echivalente = 184 buc; lungime linii c.f. simple = 20,940 km; lungime linii c.f. duble (desfăşurate) = 160,60 km; lungime linii c.f. electrificate = 160,60 km Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 19.403.493,72 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesiune Concesiune Imobil
2 Total 147768 - parţial 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Total, din care: nr. poduri = 78 buc., nr. podeţe = 21 buc., treceri la nivel = 6 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 4724340,59 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/98, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesiune Concesiune Imobil

Tabelul 1.2

1 Total 147766 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Lungimea totală a liniilor c.f. = 3,625 km; nr. aparate de cale echivalente = 14 buc.; lungime linii c.f. simple = 3,625 km; lungime linii c.f. duble (desfăşurate) = 0 km; lungime linii c.f. electrificate = 0 km; treceri la nivel = 4 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 581039,85 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesionat Concesionat Imobil

Tabelul 1.3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Total 147772 - parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă, linii interoperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalaţiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 805182,53 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesiune Concesiune Imobil

ANEXA Nr. 2Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării CS MT: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. NR. MF. Codul de clasificare Denumirea Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar în lei Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
baza legală în administrare/ concesiune concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147786 - parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Instalaţii CED = 1 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Timişoara, Braşov, Bucureşti Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova 1998 11823 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesionat Concesionat Imobil
2 Instalaţii energoalimentare Staţii de transformare Substaţii de tracţiune 1998 1309214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesionat Concesionat Imobil
Total 147786 - parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Instalaţii CED = 1 buc. Instalaţii energoalimentare Staţii de transformare Substaţii de tracţiune Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Timişoara, Bucureşti Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova 1998 1321037 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesionat Concesionat Imobil
Total 121326 - parţial 8.10.08 Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile aferente acestora Triaj de reţea Craiova Instalaţii energoalimentare Staţii de transformare Substaţii de tracţiune Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Timişoara, Bucureşti Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova 1998 2471 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesionat Concesionat Imobil

ANEXA Nr. 3Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, ca urmare a lucrărilor de modernizare (Coridorul IV) CS MT: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa baza legală în administrare/ concesiune concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Total 147792 - parţial Carte funciară nr.: 595N, 645N, 60008, 60009, 605N, 450N, 1721N, 1735N 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Lungime totală linii = 50,040 km reali, din care lungime linii electrificate = 50,040 km reali, lungime linii simple = 3,354 km reali, lungime linii duble = 23,343 km reali Nr. aparate cale echivalente = 28 buc.; Treceri la nivel = 9 buc.; Peroane = 1 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 3366294 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010; Concesionat Concesionat Imobil
2 Total 147794 - parţial Carte funciară nr.: 595N, 60009, 60008, 605N, 450N, 1735N 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile de cale ferată deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile Poduri = 8 buc., podeţe = 46 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 243147 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010; Concesionat Concesionat Imobil
3 Total 147796 - parţial Carte funciară nr.: 450N 8.10.05 Lucrări geotehnice, de protecţie şi de consolidare, plantaţii de protecţie a liniilor ferate interoperabile Drenuri = 2 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 1270200 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010; Concesionat Concesionat Imobil
4 Total 147798 - parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducerea operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Instalaţii BLA: 10,924 km; instalaţii CED: 2 buc.; fir linie de contact: 69,671 km; grupuri electrogene: 2 buc.; PS, PSS: 4 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 5848084 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010; Hotărârea Guvernului nr. 618/2008 Concesionat Concesionat Imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 239/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 239 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu