Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.239 din 08.05.2013

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 277 din 16 mai 2013SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă. Articolul 3(1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.(2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în calitate de concesionar, se modifică/actualizează în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul transporturilor, Relu Fenechiu Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXA Nr. 1Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, ca urmare a lucrărilor de modernizare (Coridorul IV şi instalaţii) CS MT: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529 (lei) Tabelul 1.1

Nr. crt. Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea mijlocului fix Datele de identificare Anul dobândirii/ Anul PIF Valoarea de inventar Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa baza legală în administrare/ concesiune concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Total 147766 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Lungimea totală a liniilor c.f. = 181,540 km; nr. aparate de cale echivalente = 184 buc; lungime linii c.f. simple = 20,940 km; lungime linii c.f. duble (desfăşurate) = 160,60 km; lungime linii c.f. electrificate = 160,60 km Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 19.403.493,72 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesiune Concesiune Imobil
2 Total 147768 - parţial 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile Total, din care: nr. poduri = 78 buc., nr. podeţe = 21 buc., treceri la nivel = 6 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 4724340,59 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/98, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesiune Concesiune Imobil

Tabelul 1.2

1 Total 147766 - parţial 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Lungimea totală a liniilor c.f. = 3,625 km; nr. aparate de cale echivalente = 14 buc.; lungime linii c.f. simple = 3,625 km; lungime linii c.f. duble (desfăşurate) = 0 km; lungime linii c.f. electrificate = 0 km; treceri la nivel = 4 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 581039,85 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesionat Concesionat Imobil

Tabelul 1.3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Total 147772 - parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă, linii interoperabile Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalaţiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti 1998 805182,53 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesiune Concesiune Imobil

ANEXA Nr. 2Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării CS MT: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. NR. MF. Codul de clasificare Denumirea Descriere tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar în lei Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
baza legală în administrare/ concesiune concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 147786 - parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Instalaţii CED = 1 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Timişoara, Braşov, Bucureşti Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova 1998 11823 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesionat Concesionat Imobil
2 Instalaţii energoalimentare Staţii de transformare Substaţii de tracţiune 1998 1309214 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesionat Concesionat Imobil
Total 147786 - parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Instalaţii CED = 1 buc. Instalaţii energoalimentare Staţii de transformare Substaţii de tracţiune Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Timişoara, Bucureşti Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova 1998 1321037 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesionat Concesionat Imobil
Total 121326 - parţial 8.10.08 Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile aferente acestora Triaj de reţea Craiova Instalaţii energoalimentare Staţii de transformare Substaţii de tracţiune Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Timişoara, Bucureşti Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova 1998 2471 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 Concesionat Concesionat Imobil

ANEXA Nr. 3Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, ca urmare a lucrărilor de modernizare (Coridorul IV) CS MT: 13633330 CUI CNCF „C.F.R.“ - S.A.: R 11054529

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
Nr. crt. Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea Datele de identificare Anul dobândirii/dării în folosinţă Valoarea de inventar (în lei) Situaţia juridică Situaţia juridică actuală Tipul bunului
Descrierea tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa baza legală în administrare/ concesiune concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Total 147792 - parţial Carte funciară nr.: 595N, 645N, 60008, 60009, 605N, 450N, 1721N, 1735N 8.10.01 Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile Lungime totală linii = 50,040 km reali, din care lungime linii electrificate = 50,040 km reali, lungime linii simple = 3,354 km reali, lungime linii duble = 23,343 km reali Nr. aparate cale echivalente = 28 buc.; Treceri la nivel = 9 buc.; Peroane = 1 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 3366294 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010; Concesionat Concesionat Imobil
2 Total 147794 - parţial Carte funciară nr.: 595N, 60009, 60008, 605N, 450N, 1735N 8.10.02 Poduri care au legătură cu liniile de cale ferată deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile Poduri = 8 buc., podeţe = 46 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 243147 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010; Concesionat Concesionat Imobil
3 Total 147796 - parţial Carte funciară nr.: 450N 8.10.05 Lucrări geotehnice, de protecţie şi de consolidare, plantaţii de protecţie a liniilor ferate interoperabile Drenuri = 2 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 1270200 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010; Concesionat Concesionat Imobil
4 Total 147798 - parţial 8.10.07 Instalaţii fixe de siguranţă şi conducerea operativă a circulaţiei feroviare interoperabile Instalaţii BLA: 10,924 km; instalaţii CED: 2 buc.; fir linie de contact: 69,671 km; grupuri electrogene: 2 buc.; PS, PSS: 4 buc. Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara 1998 5848084 mijloace fixe, exclusiv terenuri Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010; Hotărârea Guvernului nr. 618/2008 Concesionat Concesionat Imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 239/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 239 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu