Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2335 din 14 decembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind vanzarea de catre Serviciul de Informatii Externe a locuintelor de serviciu, proprietate privata a statului, pe care le are in administrare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1243 din 23 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 9 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind vanzarea de catre Serviciul de Informatii Externe a locuintelor de serviciu, proprietate privata a statului, pe care le are in administrare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Directorul Serviciului
                         de Informatii Externe,
                         Gheorghe Fulga

                         p. Ministrul transporturilor,
                         constructiilor si turismului,
                         Traian Panait,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind vanzarea de catre Serviciul de Informatii Externe a locuintelor de serviciu, proprietate privata a statului, pe care le are in administrare

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezentele norme metodologice reglementeaza in mod unitar, potrivit Legii nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au in administrare, vanzarea locuintelor de serviciu, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Serviciului de Informatii Externe titularilor contractelor de inchiriere.
    Art. 2
    Locuinta de serviciu, in sensul prezentei metodologii, reprezinta locuinta definita la art. 2 lit. d) din Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 3
    Titularul contractului de inchiriere a locuintei de serviciu care nu si-a exprimat optiunea pentru cumpararea locuintei pe care o ocupa va utiliza in continuare spatiul repartizat.
    Art. 4
    (1) Poate cumpara o singura locuinta de serviciu titularul contractului de inchiriere, daca o detine in baza unui contract valabil incheiat.
    (2) Nu pot cumpara locuintele de serviciu urmatoarele persoane:
    a) cele a caror activitate a incetat prin demisie sau din motive imputabile lor;
    b) cele care au detinut ori detin, ele sau sotul, sotia ori copiii aflati in intretinere, o locuinta proprietate personala in localitatea in care isi desfasoara activitatea, care indeplineste conditiile minimale prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) In situatia in care sotii, cadre militare sau personal civil, detin fiecare cate o locuinta de serviciu, de prevederile alin. (1) poate beneficia numai unul dintre acestia.

    CAP. 2
    Vanzarea locuintelor de serviciu

    Art. 5
    (1) Vanzarea locuintei de serviciu se poate face cu plata integrala sau in rate. La incheierea contractelor de vanzare-cumparare cu plata in rate se va achita un avans minim de 20% din valoarea locuintei, stabilita la data vanzarii.
    (2) Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuintelor se vor esalona pe o perioada de maximum 20 de ani, cu o dobanda anuala de 8% .
    (3) Ratele lunare nu pot depasi jumatate din veniturile familiei.
    Art. 6
    (1) Vanzarea locuintelor de serviciu se face prin structura care le administreaza din cadrul Serviciului de Informatii Externe, denumita in continuare unitate vanzatoare, abilitata prin ordinul directorului institutiei, in baza urmatoarelor documente:
    a) cererea de cumparare a locuintei de serviciu formulata de titularul contractului de inchiriere;
    b) dovada calitatii titularului contractului de inchiriere, demonstrata prin inscrisuri;
    c) contractul de inchiriere in original sau in copie certificata de structura care i-a incheiat contractul;
    d) dovada achitarii la zi a intretinerii si a chiriei, dupa caz;
    e) declaratii autentificate de la sot, sotie si membrii majori aflati in intretinere, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;
    f) adeverinte de salariu de la membrii de familie, din care sa rezulte veniturile si retinerile lunare;
    g) dovada achitarii pretului sau a avansului;
    h) actul de identitate si cel de casatorie, in copie si in original.
    (2) Documentele se retin la dosarul de vanzare-cumparare a locuintei de serviciu, mai putin originalele actelor de stare civila, care vor fi certificate de reprezentantii unitatii vanzatoare.
    Art. 7
    (1) Documentele depuse potrivit art. 6 vor fi analizate si verificate de catre o comisie de vanzare a locuintelor, denumita in continuare comisie, in ordinea inregistrarii cererilor de cumparare.
    (2) Comisia se numeste prin ordin de zi al directorului Serviciului de Informatii Externe si este compusa din 4 membri si un presedinte.
    (3) Dupa efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (1), comisia decide, cu majoritate de voturi, asupra solutionarii solicitarii prevazute la art. 6 si inainteaza decizia adjunctului directorului, in scris.
    (4) Pe baza deciziei comisiei se comunica in scris solicitantului modul de solutionare a cererii, in termen de 30 de zile de la depunerea acesteia.
    Art. 8
    (1) Solicitantul poate contesta modul de solutionare a cererii, prin raport inaintat directorului Serviciului de Informatii Externe, in termen de 30 de zile de la primirea comunicarii prevazute la alin. (4) al art. 7.
    (2) Impreuna cu contestatia, solicitantul trebuie sa depuna comunicarea pe care o contesta, copii ale documentelor prevazute la art. 6, precum si orice alte documente pe care le considera necesare pentru solutionarea contestatiei.
    Art. 9
    (1) In vederea solutionarii contestatiei depuse potrivit art. 8, aceasta va fi analizata, impreuna cu documentele anexate, de catre o comisie special constituita prin ordin al directorului Serviciului de Informatii Externe, la propunerea adjunctului directorului.
    (2) Comisia constituita pentru solutionarea contestatiei este compusa din 4 membri, specializati in domeniul financiar, logistic si juridic, si un presedinte.
    (3) Dupa analizarea contestatiei comisia decide, cu majoritate de voturi, asupra solutionarii solicitarii prevazute la art. 8 si inainteaza, in scris, decizia sa directorului Serviciului de Informatii Externe.
    (4) Pe baza hotararii directorului Serviciului de Informatii Externe se comunica in scris, in termen de 7 zile de la depunerea contestatiei, modul de solutionare a acesteia atat solicitantului, cat si unitatii vanzatoare.
    (5) Decizia prevazuta la alin. (4) poate fi contestata, in conditiile legii contenciosului administrativ.
    Art. 10
    In situatiile in care comisia prevazuta la art. 7, respectiv comisia prevazuta la art. 9, decide solutionarea favorabila a solicitarii de cumparare a locuintei de serviciu, adjunctul directorului dispune derularea procedurilor de vanzare a locuintei.
    Art. 11
    Caracteristicile tehnice si cadastrale ale locuintelor de serviciu se vor stabili pe baza masuratorilor efectuate, potrivit legii, de catre o persoana fizica sau juridica autorizata.
    Art. 12
    Pretul de vanzare al locuintei se stabileste printr-un raport de evaluare intocmit, pe baza dispozitiilor art. 4 din Legea nr. 562/2004, de catre o persoana fizica sau juridica autorizata.
    Art. 13
    (1) Pretul de vanzare al locuintei, stabilit potrivit art. 12, va fi comunicat in scris solicitantului de catre adjunctul directorului.
    (2) In cazul in care solicitantul confirma sub semnatura ca isi mentine cererea si accepta pretul stabilit, precizand totodata si modalitatea de plata a acestuia, adjunctul directorului dispune unitatii vanzatoare sa intocmeasca, in termen de 10 zile de la primirea confirmarii, contractul de vanzare-cumparare a locuintei in discutie.
    Art. 14
    (1) In cazul in care intr-o cladire sunt mai multe locuinte si spatii cu alta destinatie, o data cu dreptul de proprietate asupra acestora se dobandeste si dreptul de proprietate pe cote-parti asupra constructiilor si instalatiilor, precum si asupra dotarilor care, prin natura lor, nu pot fi folosite decat in comun.
    (2) Dreptul de proprietate se dobandeste si asupra terenului aferent cladirii, pe cote-parti, proportional cu suprafata construita a locuintelor de serviciu, astfel cum a fost determinat prin autorizatia de construire sau prin fisele tehnice de masuratori ale terenului.
    Art. 15
    Contractul de vanzare-cumparare se incheie intre Serviciul de Informatii Externe, reprezentat de unitatea vanzatoare, si persoanele care au acest drept recunoscut de lege.
    Art. 16
    Plata integrala a locuintei, a avansului si a ratelor se face la unitatea vanzatoare in numerar la casierie, prin mandat postal sau direct in contul unitatii vanzatoare.
    Art. 17
    (1) Toate cheltuielile privind contractul de vanzare-cumparare sunt in sarcina cumparatorului.
    (2) Serviciul de Informatii Externe, prin unitatea vanzatoare, isi garanteaza incasarea pretului prin constituirea ipotecii asupra locuintei in favoarea sa.
    Art. 18
    Locuinta de serviciu care este ocupata de mai multi titulari de contracte de inchiriere poate fi vanduta, la cererea titularilor respectivi, numai in indiviziune.
    Art. 19
    (1) Pentru neachitarea la termenul scadent de catre cumparator a ratelor lunare, acesta datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere prevazute de legislatia in vigoare.
    (2) In caz de neplata a trei rate scadente de catre cumparatorul locuintei, unitatea vanzatoare va putea cere executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorului, in conditiile legii.
    Art. 20
    Pana la achitarea integrala a pretului, locuinta de serviciu nu va putea fi instrainata prin acte intre vii, nu poate fi restructurata si nici nu i se poate schimba destinatia.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2335/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2335 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu