E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 221 din 10 aprilie 1995

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 72 din 20 aprilie 1995


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei si al altor reglementari legale,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale este organ de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, care aplica strategia si politica Guvernului in domeniul cercetarii, exploatarii, valorificarii si protectiei resurselor minerale si realizeaza controlul asupra modului cum se desfasoara aceste activitati.
    Art. 2
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale este imputernicita, in principal, cu:
    1. gestionarea resurselor minerale ale statului;
    2. negocierea clauzelor si a conditiilor acordurilor pentru resurse minerale in vederea cercetarii, exploatarii si valorificarii acestora; incheierea unor astfel de acorduri si reglementarea activitatilor si operatiunilor desfasurate in temeiul acestora sau a oricaror alte intelegeri;
    3. fundamentarea taxelor legale pentru cercetarea geologica si, dupa caz, a taxelor, redeventelor si preturilor pentru activitatea de exploatare, precum si pentru utilizarea, in cazul hidrocarburilor, a retelelor de transport si distributie a titeiului, produselor sale si gazelor naturale;
    4. emiterea de norme si instructiuni, cu caracter obligatoriu, cu privire la cercetarea geologica, exploatarea si protectia zacamintelor de substante minerale utile.
    Art. 3
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are urmatoarele atributii:
    I. In domeniul dezvoltarii bazei nationale de resurse minerale
    (1) Elaboreaza, cu avizul ministerelor interesate, si prezinta spre aprobare Guvernului programe la nivel national privind directiile de desfasurare a activitatii de cercetare geologica a resurselor minerale, in concordanta cu politica economica a statului.
    (2) Fundamenteaza si propune Guvernului cuprinderea in bugetul public national a fondurilor necesare programelor anuale de cercetare geologica, pe baza analizelor proprii, a solicitarilor organelor ministeriale de profil sau ale agentilor economici; dupa aprobarea bugetului, repartizeaza, pe substante, impreuna cu acestea, sumele alocate.
    (3) Aproba studiile de prognoza si programele anuale de cercetare geologica a resurselor minerale, elaborate de catre organele ministeriale de profil sau de catre agentii economici cu activitate in domeniu.
    (4) Evalueaza si aproba perspectivele de punere in evidenta de noi rezerve de substante minerale utile.
    II. In domeniul investigarii patrimoniului national de resurse minerale prin lucrari de cercetare geologica
    (1) Aproba instituirea perimetrelor de cercetare geologica.
    (2) Acorda si retrage permise de prospectiuni si de explorare, conform normelor in vigoare.
    (3) Constituie fondul perimetrelor de cercetare concesionabile si le supune spre aprobare Guvernului.
    (4) Avizeaza caietele de sarcini pentru perimetrele in care lucrarile geologice sunt finantate de la bugetul de stat si asigura elaborarea acestora pentru cele concesionabile.
    (5) Organizeaza licitatii pentru perimetrele in care executarea lucrarilor de cercetare geologica este finantata din fondurile agentilor economici si incheie contracte cu acestia.
    (6) Avizeaza proiectele geologice pentru lucrarile de prospectiune si explorare pentru toti agentii economici.
    (7) Analizeaza rapoartele periodice si documentatiile geologice si tehnico-economice de etapa, finale, elaborate de detinatorii de perimetre si, dupa caz, le aproba sau le restituie pentru completare sau refacere.
    (8) Aproba sistarea, conservarea sau abandonarea lucrarilor geologice.
    (9) Atesta capacitatea tehnica a agentilor economici romani pentru executarea lucrarilor de cercetare geologica.
    III. In domeniul exploatarii si protejarii patrimoniului national de resurse minerale
    (1) Aproba instituirea perimetrelor de exploatare si a celor de protectie a zacamintelor si stabileste prescriptiile obligatorii care actioneaza in limitele acestora.
    (2) Constituie fondul perimetrelor de exploatare concesionabile, asigura elaborarea caietelor de sarcini  si le supune spre aprobare Guvernului.
    (3) Organizeaza licitatii pentru concesionarea perimetrelor de exploatare care nu au fost date in administrarea regiilor autonome si institutiilor publice, precum si a celor cercetate de agentii economici.
    (4) Incheie, in numele statului, contracte cu concesionarii perimetrelor de exploatare, in vederea extragerii substantelor minerale utile si le supune spre aprobare Guvernului.
    (5) Avizeaza, din punct de vedere al exploatarii rationale si a protectiei zacamintelor, proiectele de exploatare si programele anuale pentru perimetrele de exploatare.
    (6) Stabileste, in cazul existentei in acelasi perimetru a doua sau mai multe substante minerale utile, ordinea de exploatare a acestora.
    (7) Avizeaza, in vederea obtinerii aprobarii Guvernului, incheierea partiala sau totala a exploatarii din perimetrele concesionate, precum si propunerile facute in acest sens pentru perimetrele date in administrare.
    (8) Acorda si retrage autorizatii de exploatare a substantelor minerale utile, conform normelor in vigoare.
    (9) Atesta capacitatea tehnica a agentilor economici romani pentru executarea lucrarilor de dezvoltare si exploatare a substantelor minerale utile.
    IV. In domeniul fondului national de rezerve
    (1) Analizeaza documentatiile de evaluare a rezervelor de substante minerale utile impreuna cu ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale si organizeaza omologarea rezervelor.
    Documentul de omologare a rezervelor constituie actul care fundamenteaza, sub aspectul potentialului geologic, exploatarea zacamintelor.
    (2) Organizeaza fondul de date geologice si de exploatare, stocarea, sistematizarea si valorificarea acestuia, constituirea si actualizarea cadastrului minier si petrolier si a cartii miniere-petroliere.
    (3) Constituie fondul national de rezerve de substante minerale utile si organizeaza evidenta si miscarea acestuia, pe baza rezervelor omologate si a datelor transmise de ministere si agenti economici cu activitate de cercetare geologica si de exploatare.
    (4) Aproba abandonarile de rezerve.
    V. In domeniul lucrarilor geologice ingineresti
    (1) Avizeaza executarea de lucrari geologice-tehnice necesare realizarii obiectivelor de constructii ingineresti.
    (2) Avizeaza amplasamentele pentru obiectivele civile si industriale, de utilitate publica, planuri sau schite de sistematizare, precum si efectuarea de lucrari ingineresti sub aspectul influentei acestora asupra posibilitatilor de cercetare si valorificare a substantelor minerale utile si a protectiei zacamintelor.
    VI. In domeniul stabilirii preturilor, taxelor si redeventelor
    Fundamenteaza, impreuna cu Ministerul Finantelor, si propune Guvernului, spre aprobare, nivelurile preturilor, taxelor si redeventelor, dupa caz, in activitatea de cercetare, exploatare si valorificare a resurselor minerale, precum si de transport si distributie pentru hidrocarburi.
    VII. In domeniul controlului
    (1) Asigura modul de aplicare a politicii statului in domeniul cercetarii si exploatarii resurselor minerale.
    (2) Controleaza modul de utilizare a alocatiilor bugetare pentru lucrari geologice.
    (3) Controleaza realizarea protectiei si exploatarii rationale a zacamintelor de substante minerale utile, precum si a masurilor stabilite pentru a preveni degradarea mediului prin aceste activitati.
    (4) Controleaza respectarea prevederilor din documentatiile tehnico-economice, programele anuale de exploatare, proiectele geologice, caietele de sarcini si contractele de concesionare.
    (5) Controleaza respectarea conditiilor stabilite la emiterea permiselor de cercetare geologica si a autorizatiilor de exploatare.
    (6) Controleaza respectarea avizelor, normativelor si instructiunilor proprii emise, cu caracter obligatoriu, in domeniul cercetarii, exploatarii si protejarii resurselor minerale.
    (7) Constata si sanctioneaza contraventiile, rezolva contestatiile si sesizeaza organele competente in cazurile ce constituie infractiuni in domeniile cercetarii geologice, exploatarii si prelucrarii/prepararii substantelor minerale utile.
    (8) Participa la analizarea cauzelor care au determinat avarii ale lucrarilor de cercetare geologica si de exploatare si la stabilirea masurilor de lichidare a acestora.
    (9) Dispune sistarea lucrarilor geologice sau de exploatare executate in afara perimetrelor instituite, fara documentatii tehnico-economice aprobate, precum si a celor care, prin modul de desfasurare, pot conduce la exploatarea nerationala si degradarea zacamintelor.
    VIII. In domeniul stabilirii de normative si instructiuni
    Elaboreaza, cu avizul ministerelor si al celorlalte organe ale administratiei publice centrale si locale interesate, normative si instructiuni obligatorii cu privire la cercetarea geologica, exploatarea si protectia zacamintelor, precum si la controlul activitatilor in domeniile substantelor minerale utile.
    IX. In domeniul relatiilor externe
    Incheie conventii, acorduri sau alte intelegeri cu parteneri externi in domeniul resurselor minerale, in conditiile legii.
    Art. 4
    Substantele minerale utile ce constituie resurse minerale sunt: hidrocarburile (petrol, condensat si gaze naturale combustibile), rocile bituminoase, carbunii, minereurile feroase, neferoase, de metale nobile, rare si disperse, substantele nemetalifere si rocile utile, apele subterane (pentru activitatile de exploatare, evaluare, evidenta si omologare a rezervelor), apele minerale, namolurile si turbele terapeutice, caldura din sistemele hidrogeotermale si gazele necombustibile.
    Art. 5
    In sensul prezentei hotarari, prin acorduri pentru resurse minerale se intelege permisele de prospectiune sau exploatare, autorizatiile de exploatare, contractele de cercetare geologica, exploatare a zacamintelor, de explorare si impartire a productiei, contractele de servicii, licente, atestate, precum si alte acte juridice, cu exceptia inchirierii, utilizate in mod obisnuit in industria extractiva.
    Art. 6
    Agentii economici cu activitate de cercetare si exploatare a substantelor minerale utile sau, dupa caz, a uneia dintre aceste activitati trebuie sa respecte obligatiile prevazute in anexa nr. 1; nerespectarea acestora se va sanctiona contraventional potrivit aceleiasi anexe.
    Art. 7
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale percepe tarife de la persoanele fizice si juridice interesate, stabilite cu avizul Ministerului Finantelor, pentru actele emise in exercitarea atributiilor sale: avize, documente de omologare, autorizatii si altele, precum si pentru consultarea si utilizarea datelor din fondul geologic national.
    Art. 8
    (1) Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, agentii economici, precum si alte persoane juridice care executa lucrari de cercetare geologica si de exploatare pe teritoriul tarii au obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale toate datele, informatiile si documentatiile, precum si rezultatele obtinute in desfasurarea acestor activitati.
    (2) Toate datele si informatiile, indiferent de forma lor de stocare, obtinute din activitatea pentru resurse minerale de sub jurisdictia Romaniei apartin statului roman.
    Art. 9
    (1) Regiile autonome, precum si societatile comerciale care au ca obiect de activitate exploatarea resurselor minerale isi vor continua activitatea numai la acele obiective in care este organizata extractia la data publicarii prezentei hotarari.
    (2) Regiile autonome si societatile comerciale, in conditiile legii, vor finaliza actiunea de delimitare a perimetrelor de exploatare pe baza reomologarii rezervelor si vor solicita Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale aprobarea instituirii acestora, precum si obtinerea dreptului de administrare sau concesionare, dupa caz.
    (3) Pentru aceste obiective, regiile autonome si societatile comerciale pot sa se asocieze cu alte persoane juridice romane sau straine, in conditiile legii, pentru cercetarea geologica sau de extragere a substantelor minerale utile. Asocierea se poate realiza numai cu avizul prealabil al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 10
    Agentii economici care doresc sa efectueze cercetarea geologica, exploatarea si valorificarea resurselor minerale pe suprafete noi sau in limitele perimetrelor de exploatare instituite, dar la alte obiective decat cele date in administrarea regiilor autonome sau in evidenta societatilor comerciale, vor solicita agentiei dreptul de a desfasura astfel activitatea, in conditiile legii.
    Art. 11
    (1) In structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este prevazuta in anexa nr. 2. In cadrul acesteia, prin ordin al presedintelui, se pot organiza numai servicii si birouri, precum si colective temporare.
    (3) Numarul maxim de posturi este de 80, exclusiv demnitarul.
    (4) Conducerea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale este asigurata de un presedinte, asimilat, ca salarizare, cu functia de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru. Pe langa presedinte functioneaza Colegiul de conducere, ca organ consultativ.
    Componenta Colegiului de conducere se aproba prin ordin al presedintelui, cu avizul membrului Guvernului care coordoneaza activitatea agentiei.
    (5) Presedintele conduce intreaga activitate a agentiei si o reprezinta in raporturile cu ministerele, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice.
    (6) In exercitarea functiei sale, presedintele emite ordine si instructiuni.
    (7) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare si se aproba prin ordin al presedintelui.
    Art. 12
    (1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale are in subordine inspectorate si sectii zonale.
    (2) Unitatile subordonate nu au personalitate juridica si se infiinteaza prin ordin al presedintelui, in cadrul numarului maxim de 80 de posturi.
    (3) Normativele de personal, criteriile de constituire a compartimentelor si unitatilor subordonate, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui.
    Art. 13
    In exercitarea atributiilor sale, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale colaboreaza cu ministerele si cu alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si cu autoritatile administratiei publice locale.
    Art. 14
    Agentia Nationala pentru Resurse Minerale utilizeaza un numar de autoturisme de transport de persoane, stabilit conform prevederilor legale, precum si 11 autoturisme de interventie in exercitarea atributiilor specifice ce-i revin pe intreg teritoriul tarii.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 16
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 417 bis/1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 15 octombrie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare.

               PRIM-MINISTRU
             NICOLAE VACAROIU

                     Contrasemneaza:
                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor,
                     Florin Georgescu

                     Ministru de stat,
                     ministrul muncii si
                     protectiei sociale,
                     Dan Mircea Popescu

    ANEXA 1

                         OBLIGATIILE
agentilor economici cu activitate de cercetare geologica si/sau de exploatare a substantelor minerale utile, stabilirea si sanctionarea contraventiilor in domeniul resurselor minerale

    Art. 1
    Agentii economici care executa lucrari de cercetare geologica, de exploatare si valorificare a resurselor minerale au urmatoarele obligatii cu caracter general:
    1. sa desfasoare activitatea pe baza documentatiilor tehnico-economice elaborate, avizate si aprobate conform reglementarilor in vigoare;
    2. sa obtina atestarea in ce priveste capacitatea lor tehnica pentru executarea lucrarilor pe care le efectueaza;
    3. sa marcheze pe teren limitele perimetrului legal instituit si sa solicite participarea la aceasta operatiune a unui reprezentant al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    4. sa desfasoare activitatea exclusiv in cuprinsul perimetrelor instituite pentru care a obtinut permis de cercetare sau autorizatie de exploatare; sa respecte prescriptiile obligatorii stabilite in aria acestora, pentru protejarea resurselor minerale, inclusiv cele privitoare la autorizarea amplasamentelor pentru lucrari de investitii sau ingineresti;
    5. sa foloseasca fondurile alocate de la bugetul de stat pentru executarea de lucrari geologice, exclusiv in scopurile pentru care acestea au fost destinate;
    6. sa participe, prin reprezentanti imputerniciti, la actiunile efectuate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in exercitarea atributiilor sale.
    Art. 2
    Agentii economici care executa lucrari geologice sunt obligati:
    1. sa-si desfasoare activitatea pe baza normativelor geologice, a proiectelor geologice si de executie avizate si aprobate conform reglementarilor in vigoare;
    2. sa realizeze obiectivul geologic stabilit si sa adapteze programul de cercetare la conditiile geologice intalnite;
    3. sa efectueze cartarea continua a lucrarilor de cercetare geologica, cu decalaje maxime de 10 m de la frontul de lucru la lucrarile miniere sau de la talpa sondei la foraje, precum si investigarea complexa a forajelor de cercetare, in scopul realizarii obiectivului geologic urmarit;
    4. sa execute integral programul aprobat cu privire la investigarea geofizica a sondei;
    5. sa efectueze probarea sistematica a lucrarilor executate prin colectarea de probe in maximum 7 zile de la traversarea zonelor geologice de interes;
    6. sa inventarieze toate colectoarele posibil saturate cu hidrocarburi la sondele de cercetare geologica;
    7. sa asigure inceperea probelor de productie la sondele de cercetare pentru hidrocarburi in termen de cel mult 30 de zile de la terminarea forajului pentru sondele cu adincimea de pana la 3.500 m, respectiv 60 de zile pentru sondele cu adincimi mai mari, precum si efectuarea fara intrerupere a acestora pana la finalizare. Pentru sondele hidrogeologice, termenul de incepere a probelor este de cel mult 7 zile de la terminarea forajului;
    8. sa efectueze punerea in productie de proba a sondelor de cercetare pentru hidrocarburi numai cu avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    9. sa organizeze pastrarea, prelucrarea, transportul si lichidarea probelor conform normelor in vigoare;
   10. sa asigure efectuarea, in maximum 90 de zile, a studiilor si analizelor asupra probelor colectate;
   11. sa efectueze masuratorile topografice si sa realizeze transpunerea pe planuri a lucrarilor de cercetare geologica in maximum 30 de zile de la executarea lor;
   12. sa asigure respectarea masurilor pentru prevenirea degradarii zacamintelor si a pierderilor de rezerve pe care le pot cauza exploziile necontrolate, focurile endogene, eruptiile libere la sondele pentru petrol, gaze si ape, viiturile anormale de apa, haldele etc.;
   13. sa asigure conditiile necesare pentru colectarea si depozitarea substantelor minerale utile solide si, dupa caz, a celor fluide rezultate din lucrarile geologice, in vederea valorificarii lor;
   14. sa anunte organelor zonale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale:
    a) inceperea activitatii geologice cu cel putin 15 zile inainte;
    b) sistarea activitatii geologice cu anticipatie de maximum 30 de zile;
    c) identificarea uneia sau mai multor substante minerale utile, precum si a unor niveluri productive diferite de cele ce constituie obiectul proiectului, in maximum 7 zile de la primele constatari;
    d) eruptiile libere la sondele de petrol, gaze sau ape, exploziile necontrolate, focurile endogene, eruptiile de gaze sau praf si inundatiile din lucrarile miniere, in cel mult 24 de ore de la declansarea lor;
   15. sa intocmeasca trimestrial rapoartele referitoare la activitatea desfasurata si rezultatele obtinute si sa le transmita Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
   16. sa intocmeasca rapoartele geologice cu rezultatele lucrarilor de cercetare in termen de cel mult 180 de zile de la finalizarea acestora si sa le transmita Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
   17. sa nu sisteze lucrarile de cercetare geologica pe o perioada mai mare de 30 de zile fara anuntarea prealabila a organelor zonale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
   18. sa nu abandoneze sondele de cercetare geologica pentru fluide fara avizul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Art. 3
    Agentii economici care efectueaza activitati de exploatare, prelucrare sau preparare a substantelor minerale utile sunt obligati:
    1. sa execute lucrarile de deschidere, pregatire si exploatare a zacamintelor de substante minerale utile, precum si prelucrarea/prepararea acestora numai pe baza documentatiilor tehnico-economice, a rezervelor omologate si a programelor (preliminariilor) anuale de productie intocmite, avizate si aprobate conform reglementarilor in vigoare;
    2. sa respecte prevederile din documentatiile tehnice sau programele anuale in ce priveste provenienta productiei, metodele de exploatare, succesiunea de exploatare a substantelor minerale utile din acelasi perimetru, a zacamintelor, blocurilor, corpurilor, straturilor si panourilor, debitele de extractie, gradul de recuperare a rezervelor, randamentele de prelucrare/preparare, precum si recuperarea maximala a componentilor utili;
    3. sa nu procedeze la sistarea partiala sau totala a activitatii unor sectoare, mine, cariere sau balastiere pe perioade mai mari de 6 luni fara documentatii intocmite, avizate si aprobate conform reglementarilor in vigoare. Orice sistare se va anunta in termen de 48 de ore organelor zonale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    4. sa nu exploateze capul de gaze al zacamintelor de petrol inainte de recuperarea maximala a rezervelor de titei, sa respecte valorile limita, prevazute in studiile de exploatare, ale ratiei gaze/titei;
    5. sa asigure, la zacamintele de hidrocarburi, inceperea probelor de productie in maximum 30 de zile de la terminarea forajului de exploatare pentru sondele de mica si medie adancime si in 60 de zile pentru cele de mare adancime. Durata exploatarii de proba nu va fi mai mare de 6 luni de la intrarea in productie a primei sonde de pe zacamantul respectiv, iar punerea in functiune a sondelor va fi permisa numai dupa asigurarea conditiilor de captare a tuturor fluidelor produse;
    6. sa asigure lunar etalonarea productiei sondelor de hidrocarburi, masurarea volumelor de substante injectate in zacaminte (apa, aer, abur, gaze etc.) si sa efectueze semestrial masuratori de presiune pe fiecare unitate hidrodinamica;
    7. sa nu sisteze nejustificat extractia la zacamintele de hidrocarburi sau procese de injectie fara anuntarea prealabila a Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;
    8. sa aplice masurile stabilite prin documentatiile tehnico-economice pentru evitarea, in sectorul minier, a exploziilor necontrolate, a focurilor endogene, a eruptiilor de gaze si apa, a deversarii in cariere a apelor rezultate din forajele de drenare deteriorate, a surparilor de terenuri ori de halde, iar in sectorul petrolier, pentru prevenirea eruptiilor libere la sonde;
    9. sa aplice masurile aprobate vizand valorificarea maximala, completa si complexa a rezervelor de substante minerale utile solide prin reducerea dilutiei si a pierderilor de exploatare, evitarea abandonarilor de rezerve si cresterea randamentelor de prelucrare/preparare si sa respecte prevederile legale referitoare la abandonarile de rezerve;
   10. sa respecte termenele de aplicare a proceselor programate vizand cresterea factorului final de recuperare a hidrocarburilor din zacamintele de petrol si sa asigure desfasurarea acestora la nivelurile stabilite;
   11. sa foloseasca la maximum caldura din apele geotermale, neadmitindu-se evacuarea acestora in emisari de suprafata cu temperaturi si continut in substante minerale mai mari decat cele prevazute in documentatiile tehnice aprobate;
   12. sa depoziteze produsele, sterilele si celelalte deseuri rezultate din industria extractiva in locuri autorizate si in conditii corespunzatoare;
   13. sa efectueze ridicari topografice, sa intocmeasca si sa completeze operativ planuri de situatie geologice-miniere, astfel ca pe acestea sa figureze toate lucrarile executate, in maximum 15 zile de la executia lor;
   14. sa stabileasca si sa aplice masurile necesare pentru prevenirea efectelor negative pe care extractia unor substante minerale le-ar putea provoca altora, existente in aceleasi perimetre sau la perimetre invecinate, in situatia exploatarii lor concomitente sau succesive;
   15. sa organizeze si sa completeze lunar evidentele privind protectia si exploatarea rationala a zacamintelor;
   16. sa anunte organelor zonale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale:
    a) exploziile necontrolate, eruptiile de gaze, apa si nisip, inundatiile, focurile endogene, surparile, alunecarile de teren si de halde si, in general, toate fenomenele care pot provoca abandonari sau degradari de rezerve atat in subteran, cat si in cariere, in termen de 24 de ore de la producerea lor, precum si pericolele iminente pentru aparitia unor astfel de situatii, imediat dupa constatarea acestora;
    b) eruptiile libere la sondele de petrol, gaze si apa, in termen de 24 de ore de la declansarea lor;
    c) aparitia unor factori geologici si minieri care pot produce modificari in situatia rezervelor de substante minerale utile, in timp util, pentru constatarea fenomenelor respective;
   17. sa exploateze numai substantele minerale ce constituie obiectul atribuirii sau concesiunii, in limitele perimetrelor instituite;
   18. sa inceapa lucrarile in vederea exploatarii la termenul stabilit prin caietul de sarcini;
   19. sa transmita la termen organelor Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale rapoartele si datele statistice stabilite;
   20. sa intocmeasca documentatii cu evaluarea rezervelor de substante minerale utile ori de cate ori sunt indeplinite conditiile prevazute de normele in vigoare.
    Art. 4
    Agentii economici care executa lucrari de cercetare geologica si/sau de exploatare a rezervelor sunt obligati sa aplice masurile stabilite in actele de control incheiate de organele zonale ale Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si in documentele de omologare a rezervelor, cu respectarea termenelor prevazute.
    Art. 5
    Agentii economici care executa lucrari de cercetare si/sau de exploatare a rezervelor de substante minerale utile raspund pentru corectitudinea si veridicitatea datelor primare care stau la baza evaluarii rezervelor si a raportarilor anuale privind miscarea rezervelor.
    Art. 6
    Responsabilitatea respectarii obligatiilor prevazute in prezenta anexa revine agentilor economici, in calitatea lor de persoane juridice.
    Art. 7
    Nerespectarea prevederilor art. 1, 2, 3 si 4, daca faptele nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    1. cu amenda de la 100.000 la 300.000 lei pentru incalcarea obligatiilor stabilite in art. 1 alin. 2, 3, 6, art. 2 alin. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14 lit. a) si c), 15, art. 3 alin. 6, 11, 13, 15, 16 lit. c), 18, 19, 20 si art. 4;
    2. cu amenda de la 300.000 la 600.000 lei pentru incalcarea obligatiilor stabilite la art. 1 alin. 4, art. 2 alin. 2, 6, 7, 8, 12, 14 lit. b) si d), 16, 17, 18, art. 3 alin. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 lit. a) si b) si alin. 17;
    3. cu amenda de la 600.000 la 1.000.000 lei pentru incalcarea obligatiilor stabilite in art. 1 alin. 1, 5, art. 2 alin. 1 si art. 3 alin. 1 si 3.
    Savarsirea aceleiasi contraventii pentru a doua oara se sanctioneaza cu dublul amenzii initiale.
    Nerespectarea repetata a obligatiilor prevazute la art. 1, 2, 3 si 4 atrage dupa sine retragerea permiselor de prospectiune sau explorare, respectiv a autorizatiei de exploatare.
    Art. 8
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac prin proces-verbal incheiat de catre personalul imputernicit al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia.
    Plangerea, insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei se depune si se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala a fost savarsita contraventia.
    Art. 9
    Contraventiilor prevazute la art. 7 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

    ANEXA 2

    Numarul maxim de personal: 80
    (exclusiv demnitarul)

            AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE
                             ------------------
                            |    PRESEDINTE    |
                             ------------------
                                     |
                                     |
   ------------                      |                   ----------------------
  |  Consilier |---------------------|------------------| Serviciul contencios |
   ------------                      |                    ---------------------
                                     |                    ---------------------
                                     |                   | Control financiar   |
                                     |-------------------|       propriu       |
                                     |                    ---------------------
                                     |
                                     |
       ------------------------------|-----------------------------------
      |              |              |                  |                 |
      |              |              |                  |                 |
 -----------     -----------   ------------     ------------------   ---------
| Directia   |  | Directia  | | Directia   |   | Directia analize | |Serviciul|
| generala   |  |generala   | |informatica,|   |   documentatii   | | resurse | |investigare |  |gospodarire| |studii,     |   |tehnico-economice,| | umane si| |si dezvol-  |  | resurse   | |contracte si|   |buget, finante    | | adminis-|
|tare baza   |  |minerale   | |  relatii   |   |                  | | trativ  |
|nationala   |  |           | |            |   |                  | |         |
|de resurse  |  |           | |            |   |                  | |         |
|minerale    |  |           | |            |   |                  | |         |
 ------------    -----------   ------------     ------------------   ---------
                      |
                      |
         --------------------------------
        |         Inspectorate,          |
        |         sectii zonale          |
        |  Numarul maxim de posturi: 80  |
                                        SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 221/1995

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 221 din 1995
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 221/1995
Hotărârea 368 1999
privind reorganizarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale
Legea 154 1998
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica
Ordin 72 1997
privind ajustarea tarifelor percepute pentru actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in exercitarea atributiilor sale
Hotărârea 1266 1996
pentru modificarea art. 14 din Hotararea Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale
Ordin 6 1996
privind perceperea de tarife de la persoanele fizice si juridice pentru actele emise de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale in exercitarea atributiilor sale
Ordin 147 1995
privind aprobarea Metodologiei de atestare a capacitatii tehnice a agentilor economici romani pentru executarea lucrarilor de cercetare geologica si pentru executarea lucrarilor de dezvoltare si de exploatare a substantelor minerale utile
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu