E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 196 din 22 martie 1991

privind infiintarea Regiei autonome a apelor "Apele romane" - R.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 77 din 13 aprilie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Pe data de 1 aprilie 1991 se infiinteaza Regia autonoma a apelor "Apele romane" - R.A., cu sediul principal in Bucuresti, b-dul Libertatii nr. 12, sector 5.
    Regia "Apele romane" - R.A. se infiinteaza ca unitate cu personalitate juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.
    Art. 2
    Regia "Apele romane" - R.A. are ca scop aplicarea strategiei nationale in domeniul gospodaririi apelor - cu exceptia apelor minerale, termominerale, de uz alimentar, destinate utilizarii fizicoterapeutice si altor scopuri - actionand pentru cunoasterea resurselor de apa, folosirea rationala, protectia lor impotriva epuizarii si degradarii, precum si pentru prevenirea efectelor distructive ale apelor in conditii de eficienta economica si protectie sociala.
    Obiectul de activitate al regiei autonome il constituie:
    a) gestionarea resurselor de apa, administrarea si exploatarea albiilor minore, a lucrarilor de gospodarire a apelor, precum si a bunurilor mobile si imobile necesare desfasurarii acestei activitati;
    b) activitatea de meteorologie, hidrologie si hidrogeologie necesara vietii social-economice a Romaniei si integrarea acestei activitati in sistemul de conventii si relatii internationale.
    ART 3
    Patrimoniul Regiei "Apele romane" - R.A. este de 28.160 milioane lei, constituit prin preluarea activului si pasivului de la unitatile din anexa nr. 1, care se desfiinteaza.
    Patrimoniul Regiei "Apele romane" - R.A. se va definitiva pe baza reevaluarii in conditiile prevazute de lege.
    Art. 4
    Regia "Apele romane" - R.A. in exercitarea dreptului de proprietate dispune, poseda si foloseste in mod autonom bunurile pe care le are in patrimoniu sau culege uzufructul - dupa caz - in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
    Art. 5
    Regia "Apele romane" - R.A. isi desfasoara activitatea in conformitate cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 6
    Conducerea regiei este asigurata de consiliul de administratie constituit potrivit legii si format din 15 membri, dintre care unul este directorul general al regiei. Directorul general se numeste de consiliul de administratie cu avizul ministrului mediului.
    Art. 7
    Regia "Apele romane" - R.A. isi acopera din veniturile din activitatea sa prevazuta la art. 2 toate cheltuielile obtinand si profit.
    Lucrarile de investitii se finanteaza din fondul de dezvoltare al regiei, din fondul apelor, precum si din alocatii de la bugetul administratiei centrale de stat stabilite anual, potrivit legii.
    Activitatea de hidrometeorologie, cercetarile fundamentale in domeniu, urmarirea sistematica si completa a starii si evolutiei vremii si apelor, realizarea schimbului international de date si integrarea in sistemul mondial de veghe meteorologica si hidrologica se finanteaza de la bugetul administratiei centrale de stat.
    Art. 8
    Regia "Apele romane" - R.A. are calitatea de furnizor si este singura in drept de a percepe pretul apei brute livrate utilizatorilor interni si externi.
    Art. 9
    Personalul trecut la regie de la unitatile care se desfiinteaza, precum si din aparatul central al Ministerului Mediului, se considera transferat in interesul serviciului. Acest personal, in cazul in care este incadrat cu un salariu mai mic, are dreptul la diferenta pana la salariul tarifar avut si, dupa caz, la sporul de vechime neintrerupta, timp de 3 luni.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                  PETRE ROMAN

    ANEXA 1

    Regia autonoma - "Apele romane" - R.A. - care se infiinteaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990
-----------------------------------------------------------------------
              Patrimoniul
  Sediul      net *)          Filiale         Denumirea
              (conform        teritoriale     unitatilor
              bilantului      si alte         care se
              la              subunitati      desfiinteaza
              30.09.1990)
            - milioane lei -
-----------------------------------------------------------------------
Bucuresti,    28.160          I. Filiale
b-dul                            teritoriale
Libertatii                     - Cluj          Directia de ape Cluj
                               - Oradea        Directia de ape Oradea
                               - Targu Mures   Directia de ape Targu
                                               Mures
                               - Timisoara     Directia de ape
                                               Timisoara
                               - Craiova       Directia de ape Craiova
                               - Ramnicu       Directia de ape Ramnicu
                                 Valcea        Valcea
                               - Pitesti       Directia de ape Pitesti
                               - Buzau         Directia de ape Buzau
                               - Ploiesti      Exploatarea Paltinu
                               - Bacau         Directia de ape Bacau
                               - Iasi          Directia de ape Iasi
                               - Constanta     Directia de ape
                                               Constanta
                               - Bucuresti     Intreprinderea pentru
                                               exploatarea lucrarilor
                                               hidrotehnice Bucuresti
                               - Stanca        Intreprinderea Stanca
                                 Costesti
                               - Institutul    Institutul de
                                 national de   meteorologie si
                                 meteorologie  hidrologie
                                 si
                                 hidrologie

                              II. Alte
                                 subunitati
                               - Oficiul de
                                 calcul
                                 Bucuresti
                               - Centrul de
                                 perfectionare
                               - Revista       Revista Hidrotehnica
                                 Hidrotehnica
-----------------------------------------------------------------------
    *) In patrimoniul net nu se include valoarea terenurilor cu ape.

                             REGULAMENT
    de organizare si functionare a Regiei autonome "Apele romane" - R.A.

    I. Dispozitii generale
    Art. 1
    - Regia "Apele romane" - R.A. gestioneaza sursele de apa, asigura apararea impotriva inundatiilor prin lucrarile proprii, exploateaza si intretine lucrarile de gospodarire a apelor, de stocare, captare si transport, precum si de protectie a albiilor si malurilor cursurilor de apa apartinand acesteia.
    Orice alte lucrari de acest gen realizate pentru nevoi proprii din proprietatea altor regii autonome sau societati comerciale nu se cuprind in administrarea regiei "Apele romane" - R.A.
    Art. 2
    Regia "Apelor romane" - R.A. este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, activitatea acesteia desfasurindu-se pe baza acestui regulament si a celorlalte prevederi legale.
    Art. 3
    Sediul principal al regiei "Apele romane" - R.A. este in Bucuresti, b-dul Libertatii nr. 12, sectorul 4.
    Regia "Apele romane" - R.A. are in structura filialele si subunitatile prevazute in anexa nr. 1.
    Modul de organizare, constituire si relatiile dintre ele sunt prevazute in prezentul regulament.
    Art. 4
    Regia "Apele romane" - R.A. are ca scop aplicarea strategiei nationale in domeniul gospodaririi apelor, actionand pentru cunoasterea resurselor de apa, folosirea rationala, protectia impotriva epuizarii si degradarii acestora, prevenirea actiunilor distructive ale apelor si asigurarea supravegherii meteorologice si hidrologice, pentru satisfacerea cerintelor sociale, publice si de alta natura ale statului.
    II. Obiectul de activitate
    Art. 5
    Regia "Apele romane" - R.A. are urmatorul obiect de activitate:
    5.1. gospodarirea apelor si protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii;
    5.2. realizarea produselor si serviciilor de gospodarire a apelor prin valorificarea fructului acestora;
    5.3. urmarirea sistematica si completa a starii si evolutiei vremii si apelor, realizarea schimbului international de date si integrarea in sistemul mondial de veghe meteorologica si hidrologica;
    5.4. elaborarea diagnozelor si prognozelor asupra vremii si apelor si avertizarea in caz de producere a fenomenelor periculoase;
    5.5. exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor, asigurarea desfasurarii unitare si eficiente a acestei activitati pe bazine hidrografice;
    5.6. intretinerea cursurilor de apa si a lucrarilor de asigurare a scurgerii apei, precum si apararea impotriva inundatiilor.
    III. Atributii
    Art. 6
    In realizarea obiectului de activitate, exercita urmatoarele atributii principale:
    6.1. incheie contracte pentru livrarea de apa bruta sau tratata si presteaza servicii de gospodarire a apelor, primirea de substante uzate in ape, pomparea apei, tratarea apei, producerea de energie, exploatarea de materiale din albii si altele;
    6.2. realizeaza politica de incasari, plati si credite, programarea si executarea activitatii economico-financiare, intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli, analiza executiei acestora si destinatia profitului, gestioneaza Fondul Apelor;
    6.3. asigura livrarea catre beneficiarii de folosinta a volumelor de apa necesara conform contractelor intocmite, stabileste masuri pentru satisfacerea optima a tuturor beneficiarilor de apa cu cantitatile necesare;
    6.4. intocmeste si urmareste aplicarea programelor privind satisfacerea cerintelor de apa ale populatiei si economiei, valorificarea de noi surse de apa, folosirea rationala si protectia acestora impotriva epuizarii si poluarii, amenajarea complexa a apelor in concordanta cu cerintele actuale si de perspectiva ale bazinelor hidrografice;
    6.5. coordoneaza si raspunde de modul de folosire a apelor pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic, controleaza modul in care se efectueaza prelevarea si folosirea apelor, evacuarea apelor uzate si stabilesc masuri de remediere;
    6.6. elaboreaza planuri de restrictii temporare pentru cursurile de apa deficitare si asigura aplicarea acestora;
    6.7. urmareste evolutia calitatii apelor pe ansamblul bazinelor hidrografice, organizeaza sistemul de avertizare a poluarilor accidentale si concura la aplicarea masurilor pentru imbunatatirea calitatii apelor;
    6.8. urmareste realizarea de catre unitatile ce folosesc ape sau evacueaza ape a instalatiilor de masurare a debitelor captate si evacuate; acorda asistenta tehnica la proiectarea, executarea si exploatarea acestor instalatii, stabilind conditiile in care trebuie sa se efectueze observatiile si masuratorile, prelucreaza rezultatele obtinute;
    6.9. elaboreaza studii de sinteza privind gospodarirea cantitativa si calitativa a apelor pe bazine hidrografice, stabilind masuri de asigurare a apei si protectie impotriva epuizarii si poluarii;
    6.10. administreaza direct albiile minore ale cursurilor de apa a cuvetelor lacurilor si baltilor in stare naturala sau amenajata si a fundului apelor maritime interioare si marii teritoriale;
    6.11. coreleaza lucrarile de gospodarire a apelor cu cele de imbunatatiri funciare, de combatere a eroziunii solului, de regularizare a scurgerii pe versanti, de amenajari silvice si de amenajare teritoriala, precum si cu dezvoltarea folosintelor de apa si cu lucrarile de protectie impotriva poluarii apelor;
    6.12. executa lucrari de intretinere, regularizare, calibrare si indiguire a albiilor minore si alte lucrari hidrotehnice, precum si alte lucrari pentru dezvoltarea bazei materiale a activitatii proprii;
    6.13. efectueaza controlul sistematic al retelei hidrografice in scopul sesizarii si remedierii degradarilor de albii si maluri, culegerii datelor primare necesare tinerii la zi a cadastrului apelor;
    6.14. efectueaza intregul complex de observatii si masuratori meteorologice si hidrologice pe teritoriu pentru cunoasterea caracteristicilor mediilor aerian si hidric si asigura transmiterea, centralizarea, prelucrarea si stocarea acestora;
    6.15. elaboreaza prognoze meteo si hidro pentru deservirea organelor si unitatilor interesate si asigura avertizarea asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase;
    6.16. elaboreaza studii si cercetari in domeniile meteorologiei, hidrologiei si hidrogeologiei pentru stabilirea conditiilor de producere, evolutie si repartitie a fenomenelor meteorologice si hidrologice pe teritoriul tarii si pentru imbunatatirea calitatii prognozelor hidrometeorologice;
    6.17. asigura intr-o conceptie unitara dezvoltarea retelei meteorologice, hidrologice si hidrogeologice si a dotarii acesteia cu aparate, instrumente si utilaje specifice;
    6.18. intocmeste si tine la zi planurile de aparare impotriva inundatiilor si coordoneaza actiunile tehnice operative de aparare pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic;
    6.19. exercita administrarea directa pentru lucrarile de gospodarire a apelor din bazinele hidrografice respective, baraje si lacuri de acumulare, derivatii de debite intre cursurile de apa, indiguiri pentru apararea de inundatii, regularizari de albii si aparari de maluri, statii de pompare si tratare a apei, foraje, instalatii de masurarea cantitatii si calitatii apei, sedii de productie si exploatare;
    6.20. intocmeste in mod corelat pe ansamblul fiecarui bazin hidrografic, propuneri de lucrari noi de amenajare a acestuia necesare satisfacerii cerintelor de apa, protectiei calitatii apelor si prevenirii actiunii distructive a acestora;
    6.21. asigura finantarea lucrarilor necesare pentru desfasurarea proceselor de productie si executarea investitiilor destinate dezvoltarii activitatii proprii;
    6.22. asigura dezvoltarea si modernizarea sistemului informational, decizional in domeniul gospodaririi apelor, organizeaza si desfasoara activitatea de urmarire a comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice;
    6.23. avizeaza lucrarile ce se executa pe ape sau au legatura cu apele, elibereaza autorizatii de folosire a apei si asigura aplicarea legislatiei pentru folosirea si protectia resurselor de apa;
    6.24. organizeaza paza si supravegherea apelor si a lucrarilor de gospodarire a apelor din administrare, prevenirea degradarii acestora, sanctionind contraventional toate abaterile de la prevederile legale;
    6.25. tine la zi cadastrul apelor si drepturile de folosinta, intocmeste sinteze anuale de cadastrul apelor si furnizeaza date agentilor economici interesati;
    6.26. asigura concesionarea, inchirierea si locatia gestiunii pentru unele categorii de bunuri din administrare;
    6.27. asigura aprovizionarea tehnico-materiala prin incheierea de contracte cu agentii economici corespunzatori;
    6.28. stabileste relatii in domeniul sau de activitate;
    6.29. coordoneaza si indruma activitatea filialelor si subunitatilor din subordine;
    6.30. asigura realizarea indeplinirii prevederilor conventiilor in domeniul apelor de frontiera si secretariatul tehnic permanent al Comitetului National Roman programul hidrologic international al UNESCO;
    6.31. stabileste relatii in domeniul sau de activitate cu alte regii autonome, cu societati comerciale, precum si cu persoanele juridice si fizice, romane sau straine pentru realizarea in comun de activitati productive si de comercializare pe baze contractuale in conditiile economiei de piata;
    6.32. initiaza actiuni de cooperare tehnico-economica, stiintifica cu agenti economici si firme din tara si strainatate;
    6.33. urmareste realizarea unei rentabilitati superioare si obtinerea de profit; poate constitui fonduri proprii potrivit legii.

    CAP. 4
    Patrimoniul regiei
    Art. 7
    Regia autonoma a apelor - "Apele romane" - R.A. are un patrimoniu net de 28.160 milioane lei stabilit pe baza bilantului incheiat la 30.09.1990 prin insumarea patrimoniilor preluate de la unitatile din structura.
    Art. 8
    Regia "Apele Romane" - R.A. are, de asemenea, in proprietate 295,6 mii hectare teren cu ape conform inregistrarii in evidentele de cadastru funciar la data de 1.01.1990 cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta.
    Art. 9
    Regia "Apele Romane" - R.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau. In exercitarea dreptului de proprietate poseda, foloseste si raspunde in mod automat de bunurile pe care le are in patrimoniu si de uzufructul acestora, dupa caz, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.

    CAP. 5
    Structura regiei "Apele Romane" - R.A.
    Art. 10
    Structura organizatorica si functionala a regiei "Apele romane" - R.A. se stabileste de catre consiliul de administratie al acesteia.
    10.1. Filialele regiei autonome au aceleasi competente ca regia, mai putin relatiile directe cu bugetul statului.
    Art. 11
    Organizarea si structura conducerii filialelor si subunitatilor din structura regiei se stabilesc de consiliul de administratie al acesteia.
    Art. 12
    Regia "Apele romane" - R.A. are in structura directii, divizii, inspectii, servicii, birouri, oficii si compartimente; normele de structura ale acestora se aproba de consiliul de administratie
    Art. 13
    Atributiile directiilor si celorlalte compartimente se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administratie.
    Art. 14
    Personalul filialelor teritoriale si al celorlalte subunitati este angajat de conducerile acestora, potrivit competentelor acordate de consiliul de administratie al regiei.

    CAP. 6
    Organele de conducere ale Regiei autonome "Apele romane"
    Art. 15
    Conducerea regiei se asigura prin:
    - consiliul de administratie;
    - directorul general al regiei.
    Art. 16
    Consiliul de administratie se numeste prin ordin al ministrului mediului si este compus din 15 persoane, din care una este directorul general al regiei.
    Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu, cate un reprezentant al Ministerului Finantelor si Ministerului Mediului.
    Ceilalti membri vor fi numiti dintre ingineri, economisti, tehnicieni, juristi, specialisti in domeniul gospodaririi apelor, din cercetare si proiectare, invatamant superior sau alte unitati.
    Art. 17
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.
    Art. 18
    Atributiile consiliului de administratie sunt urmatoarele:
    18.1. aproba structura organizatorica si functionala a regiei, filialelor si celorlalte subunitati componente;
    18.2. stabileste competentele tehnice, economico-financiare, juridice si de personal pentru subunitatile din structura;
    18.3. adopta programele de activitate de gospodarire a apelor curente, anuale si de perspectiva;
    18.4. stabileste volumele de apa ce se livreaza si volumul prestatiilor;
    18.5. utilizeaza fondul apelor potrivit aprobarii Ministerului Mediului;
    18 6. aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierderi;
    18.7. hotaraste, in conditiile legii, asocierea cu alte regii si societati comerciale pentru realizarea de activitati de interes comun;
    18.8. aproba operatii de credite, fundamenteaza si solicita subventii pentru investitii;
    18.9. stabileste nivelul de salarizare a personalului din regie in functie de studii, munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime prevazute de lege;
    18.10. stabileste masuri pentru respectarea disciplinei in domeniul utilizarii si protectiei calitatii apei;
    18.11. stabileste lucrarile noi ce trebuie realizate pentru asigurarea surselor de apa si protectia apelor impotriva poluarii;
    18.12. ia masuri, potrivit legii, pentru angajarea raspunderii disciplinare si materiale, civile, penale sau contraventionale, in sarcina salariatilor regiei, in cazul neindeplinirii de catre acestia a obligatiilor ce le revin;
    18.13. negociaza continutul contractului colectiv de munca;
    18.14. aproba orice alte masuri pentru activitatea regiei, cu exceptia celor date in competenta altor organe, potrivit legii;
    18.15. aproba indemnizatii pentru membrii consiliului de administratie.
    Art. 19
    Atributiile directorului general al regiei sunt urmatoarele:
    19.1. angajeaza regia, prin semnatura, in relatiile cu tertii, in limita competentelor aprobate de consiliul de administratie si a celor prevazute de legislatia in vigoare;
    19.2. incheie, modifica, suspenda si, dupa caz, desface contractul de munca al personalului din aparatul propriu al regiei si din conducerea filialelor si subunitatilor; asigura conducerea activitatii curente a regiei.
    Art. 20
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinta ordinara, lunara, la convocarea directorului general al regiei sau la cererea unei treimi din membrii acestuia.
    Art. 21
    Consiliul de administratie prezinta Ministerului Mediului, in prima luna a fiecarui an, un raport asupra activitatii regiei din anul precedent si asupra programului de activitate pe anul in curs.

    CAP. 7
    Bugetul de venituri si cheltuieli
    Art. 22
    Regia autonoma a apelor "Apele romane" - R.A. intocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dupa modelele stabilite de Ministerul Finantelor.
    Regia "Apele Romane" - R.A. isi acopera cheltuielile, inclusiv dobanzile si rambursarea creditelor din venituri proprii si din alocatii de la bugetul public national pentru activitatile prevazute la art. 7 din hotarare.
    Bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei se supun spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
    Art. 23
    Regia "Apele Romane" - R.A. constituie fondul de rezerva si de dezvoltare, asigura sumele necesare satisfacerii unor necesitati sociale, culturale, sportive, de perfectionare-recalificare a personalului angajat, precum si pentru cointeresarea prin premieri a acestuia.
    Art. 24
    Regia "Apele Romane" - R.A. constituie si gestioneaza fondul apelor pentru finantarea unor lucrari de gospodarirea apelor necesare, asigurarii si protectiei surselor de apa, de aparare impotriva efectelor distructive ale apelor, precum si pentru acoperirea diferentei de cheltuieli efectuate de unitatile de gospodarire a apelor in perioadele de excedent de umiditate sau de seceta cand veniturile realizate sunt reduse si pentru elaborarea unor studii si cercetari operative de gospodarire a apelor si hidrometeorologie.
    Art. 25
    Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se sfarseste la 31 decembrie ale fiecarui an.
    Art. 26
    Controlul activitatii economico-financiare se realizeaza de catre organele de specialitate ale regiei.

    CAP. 8
    Relatiile Regiei autonome "Apele romane" - R.A.
    Art. 27
    Relatiile cu alte regii autonome, cu societatile comerciale din tara si strainatate, cu persoane fizice, precum si cu statul, se desfasoara in conformitate cu reglementarile din Legea Apelor si pe baza contractuala, in conditiile economiei de piata.
    Art. 28
    Regia "Apele Romane" - R.A. se poate asocia cu societati comerciale si cu terte persoane juridice si persoane fizice, romane sau straine pentru realizarea in comun de activitati productive.
    Art. 29
    Regia "Apele romane"  R.A. va practica, in raporturile cu terti, preturi ce se vor aproba de catre Guvern, pe baza de analize economice.
    Art. 30
    Prezentul regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 15/1990 si cu celelalte reglementari in vigoare, care se refera la activitatea regiilor autonome.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 196/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 196 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu