Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.165 din 16.03.2016

privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 28 martie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, avându-se în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării, în condiţiile legii, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie a unui bun ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă modificarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, cu nr. MFP 62870 şi 62871, care cuprind mai multe suprafeţe necontigue şi înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, a unor bunuri rezultate din divizarea acestor terenuri, potrivit anexei nr. 3. Articolul 4Se aprobă modificarea denumirii, datelor de identificare, valorii de inventar sau bazei legale a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Administraţia Naţională de Meteorologie, ca urmare a evaluării, a lucrărilor de cadastru şi de modernizare, potrivit anexei nr. 4. Articolul 5Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 6Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Cristiana Paşca Palmer p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat ANEXA Nr. 1 DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (C.U.I. 163354444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708), care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi/sau casării, în condiţiile legii

Nr. crt. Nr. MF Codul de clasificare MF Denumirea Descrierea tehnică Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoare de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6
1 149029 8.30 Imprimantă laser color HP 4550N - SRPV Cluj 2003 23.872
2 149033 8.30 Echipamente de comunicaţii (Switch, Router) - SRPV Timişoara Switch Linkway 2100, router CISCO RPS 3600 2003 220.309
3 149034 8.30 Echipamente de comunicaţii satelitare SRPV Timişoara Tip 244, Diametru 2,4 m, Offset TX/RX Antena System 2003 271.729
4 149039 8.30 Server prelucrare date de volum - SRPV Timişoara Calculator REDHAT LINUX, Monitor IBM 15", Sursa SMART 2200 VA 2003 699.869
5 149041 8.30 Staţie de nowcasting şi modelare - SRPV Timişoara Calculator DELL PRECISION 220, Monitor 21", Sursa SMART 2200 VA 2003 699.525
6 149045 8.30 Terminal afişare informaţii meteo - SRPV Timişoara Calculator IBM, NEST VISTA, Monitor 21" 2003 92.794
7 149692 8.30 Staţie de recepţie METEOSAT - Seria 7 (CNPMSC/248167) Aparatură electronică 2003 1.441.124
8 149693 8.30 SIM-staţie de recepţie Meteosat-MSG Aparatură electronică 2003 438.817
9 149694 8.30 Staţie achiziţie şi procesare date Meteosat (CNPM-SC/248169) Aparatură electronică 2003 1.169.908
10 149714 8.30 Sistem de afişare 4D VIPIR (PLDMACT. PRINCIP./311721) Aparatură electronică 2003 721.189
11 149715 8.30 Staţie de nowcasting şi modelare (LPDMACT. PRINCIP.-311722) Aparatură electronică 2003 686.769
12 149718 8.30 Terminal afişare informaţii meteo (LPDMACT. PRINCIP-311725) Aparatură electronică 2003 5.587
13 149719 8.30 Staţie de prognoză - Muntenia (LPDMACT. PRINCIP-311726) Aparatură electronică 2003 908.074
14 149722 8.30 RDF - Calculator procesor central (LPDM-311732) Aparatură electronică 2003 614.555
15 149984 8.30 Server PROLIANT Server, PC CPQ 2003 90.871
16 152238 8.30 Sistem portabil de măsurat umiditatea solului Aparatură electronică 2004 7.312
17 152324 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului CMR Dobrogea Aparatură electronică 2005 6.765
18 152336 8.29.08 Grup Electrogen CUBE 3F CMR Dobrogea Sistem motor-generator, acumulator, panou ATS, serie G05626, 20 KVA, insonorizat, trifazat 2005 34.617
19 159532 8.30 Poartă de comunicaţii SUN ULTRA 60 Aparatură electronică de comunicaţii 2004 231.455

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale bunului nou aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (C.U.I. 163354444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708), care se înscrie în domeniul public al statului

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare MFP Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 8.28.01 Teren SM Câmpeni - platformă meteorologică S = 388 mp, CF nr. 71777 Declaraţie autentificată nr. 155/17.02.2015 N, E, S, V - Terenuri proprietate privată Ţara: România; judeţul: Alba; oraşul Câmpeni 2006 14.313 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 216/2004, CVC nr. 2054/21.12.2005 în administrare imobil

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor rezultate din divizarea unor terenuri, aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (C.U.I. 163354444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708), care se modifică/înscriu în domeniul public al statului

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare MFP Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 62870 8.28.01 Teren staţie meteo Târgu Lăpuş S = 629 mp, CF nr. 51401 E - Str. Stadionului, V, S - Teren particular, Cornea Ana, N - Bude Ionel Ţara: România; judeţul Maramureş; oraşul Târgu Lăpuş; Str. Stadionului nr. 78 1986 30.548 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
2 8.28.01 Teren staţie meteo Târgu Lăpuş - platforma meteorologică S = 676 mp, CF nr. 51400 N - Miholca Cristian, E, V - Miholca Cristian, Bude Ionel, S - Bude Ionel Ţara: România; judeţul: Maramureş; oraşul Târgu Lăpuş; Str. Stadionului nr. 78 1986 32.831 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 62871 8.28.01 Teren staţie meteo Iezer S = 2.660 mp, CF nr. 51888 Teren consiliul local Borşa, judeţul Maramureş Ţara: România; judeţul: Maramureş; oraşul Borşa; Căldarea Iezer, cota 1780 1957 5.194 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
4 8.28.01 Teren staţie meteo automată Iezer S = 70 mp, CF nr. 54143 Teren consiliul local Borşa, judeţul Maramureş Ţara: România; judeţul: Maramureş; comuna Moisei; Vf. Pietrosul Mare, cota 2303 1957 137 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil

ANEXA Nr. 4Bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (C.U.I. 163354444) - Administraţia Naţională de Meteorologie (C.U.I. 11672708), la care se modifică denumirea, datele de identificare, valoarea de inventar sau baza legală ca urmare a evaluării, lucrărilor de cadastru şi de modernizare

Nr. crt. Nr. MFP Codul de clasificare MFP Denumire Date de identificare Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoare de inventar (lei) Situaţia juridică Baza legală În administrare/ concesiune Situaţia juridică actuală Concesiune/ închiriere/dat cu titlu gratuit Tipul imobilului
Descriere tehnică (pe scurt) Vecinătăţi (după caz, pe scurt) Adresa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 62731 8.28.01 Teren staţie meteo Alexandria S = 10.115 mp, CF nr. 21730 N - Schiopu Petre, S - S.C. PETROM, teren primărie, V - DE7, E - Asociaţia Agrotel Ţara: România; judeţul: Teleorman; municipiul Alexandria; Str. Bucureşti nr. 1 1960 781.870 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
2 62732 8.28.01 Teren staţia meteo Bisoca S = 872 mp, CF nr. 20048 V - Proprietate privată, N, E - Teren consiliul local, S - Drum Ţara: România; judeţul: Buzău; comuna Bisoca nr. 2 1970 14.725 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
3 62735 8.28.01 Teren platforma SM Afumaţi S = 36.643,4 mp, CF nr. 2820 E, S, N - Terenuri private, V - Şos. Afumaţi Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Afumaţi; Şos. Bucureşti-Urziceni nr. 6 1961 5.137.767 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
4 62747 8.28.01 Teren staţia meteo Cozia S = 151 mp, CF nr. 35154 N, V, S, E - Primăria Sălătrucel Ţara: România; judeţul: Vâlcea, comuna Sălătrucel, Vârful Cozia 1974 1.474 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
5 62758 8.28.01 Teren staţie meteo Piteşti S = 344 mp, CF nr. 84565 N - Proca Marcel, E - Proca Marcel, S - alee acces, V - Strada Nicolae Dobrin Ţara: România; judeţul: Argeş; MRJ. Piteşti; Str. Nicolae Dobrin nr. 39 1960 187.724 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
6 62759 8.28.01 Teren staţie meteo Ploieşti S = 4.865 mp, CF nr. 126617 N - S.C. Universal Montaj Domus - S.R.L. propr. particulară, E - S.C. Extrapan - S.A., S - Teren agricol, V - Strada Laboratorului Ţara: România; judeţul: Prahova; MRJ. Ploieşti; Str. Laboratorului nr. 3A 1960 735.721 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
7 62770 8.28.01 Teren staţia meteo Turnu Măgurele S = 3.849 mp, CF nr. 21659 N - Vinalcool, S - Stadion, E - Cf, V - Şos. Ţara: România; judeţul: Teleorman; municipiul Turnu Măgurele; Şos. Alexandriei nr. 12 1960 280.690 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
8 62780 8.28.01 Teren staţie meteo Adjud S = 5.055 mp CF nr. 51605 N, E - Teren consiliul local Adjud, S - Str. Oneşti, V - Iftimie Mihalcea Ţara: România; judeţul: Vrancea; municipiul Adjud; Str. Oneşti nr. 16 1963 121.456 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
9 62803 8.28.01 Teren staţie meteo Târgu Logreşti S = 4.856 mp, CF nr. 35849 N, E - Case part., S - Târg de Vite, V - Teren privat Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Logreşti, satul Târgu Logreşti nr. 132 1960 183.513 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
10 62806 8.28.01 Teren staţia meteo Râmnicu Vâlcea S = 2.728 mp, CF nr. 40266 N, V - Proprietăţi particulare, S, V - Proprietăţi particulare, S, E - Primăria Râmnicu Vâlcea, N, E - DA Olt Ţara: România; judeţul: Vâlcea; MRJ Râmnicu Vâlcea; Str. Ion Creangă nr. 22 1945 533.517 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
11 62811 8.28.01 Teren staţia meteo Caracal S = 3.402 mp, CF nr. 51743 N - Drum exploatare, E, S -Teren Consiliul Local Caracal, V - Str. General Magheru Ţara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; str. Gen. Magheru nr. 95 1945 212.582 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
12 62839 8.28.01 Teren staţia meteorologică Borod S = 775 mp, Extras CF nr. 57564 N - DN 60, S, E - Păşune comunală, V - Clădire firmă privată Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Borod nr. 12 1945 17.554 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 Adresa Primărie în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 62845 8.28.01 Teren staţia meteo Lugoj S = 4.487 mp, Extras CF nr. 406516 N - Drum judeţean Lugoj, E - Păşune comunală, V, S - Proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Lugoj, Strada Tapiei nr. 64 1945 277.103 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
14 62846 8.28.01 Teren staţie meteo Moldova Veche S = 8.000 mp CF nr. 31276 N - Şos. judeţeană Moldova Nouă -Berzasca, E-V - Proprietate particulară, S - Păşune comunală Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; localitatea Moldova Veche; Str. Unirii nr. 515 1945 331.170 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
15 62850 8.28.01 Teren staţie meteorologicǎ Săcueni S = 10.900 mp, CF nr. 53215 N - Teren statul român, E - Teren statul român, Roman Danila, S - Drum judeţean, V - Drum pietruit Tara: România; judeţul: Bihor; oraşul Săcueni; str. Petöfi Sandor nr. 97 1900 247.336 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
16 62869 8.28.01 Teren staţia meteo Sighetu Marmaţiei S = 1.234 mp, CF nr. 58527 N-E - Bledea Aurel, N-V - Str. Dragoş Vodă, S-E - Stirb Dumitru, S-V - Drum Ţara: România; judeţul: Maramureş; localitatea Sighetul Marmaţiei; str. Dragoş Vodă nr. 110 1956 88.032 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
17 62872 8.28.01 Teren staţie meteo Satu Mare S = 7.374 mp, CF nr. 103260 N - Şoseaua Satu Mare-Zalău, S, E - Aeroclub teren domeniul public, V - Teren IAS Ţara: România; judeţul: Satu Mare; municipiul Satu Mare; bd. Lucian Blaga 1969 236.430 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
18 62897 8.28.01 Clădire corp B Afumaţi Clădire din BCA şi cărămidă, parţial subsol + parter + turn Sc = 221,86 mp, Sd = 288,76 mp, Extras CF nr. 2820 E, S, N - Terenuri private, V - Şos. Afumaţi Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Afumaţi; şos. Bucureşti-Urziceni nr. 6 1961 204.856 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, PVR 1115/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
19 62898 8.28.01 Clădire corp C Afumaţi Clădire cărămidă, parter, Sc = 150,92 mp, Sd = 150,92 mp, Extras CF nr. 2820 E, S, N - Terenuri private, V - Şos. Afumaţi Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Afumaţi; şos. Bucureşti-Urziceni nr. 6 1961 66.425 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, PVR 1115/ 2004, Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011, Legea nr. 216/2004Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
20 62900 8.28.01 Clădire corp A observator fizica atmosferei Afumaţi Clădire cărămidă, subsol + parter + etaj, Sc=356,6 mp, Sd = 913,17 mp, Extras CF nr. 2820 E, S, N - Terenuri private, V - Şos. Afumaţi Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Afumaţi; şos. Bucureşti-Urziceni nr. 6 1973 826.235 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, PVR 1115/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
21 63051 8.28.01 Clădire staţie meteo Adjud Clădire parter, zidărie din cărămidă, Sc = 104 mp, Sd = 104 mp, Extras CF nr. 51605 N, E - Teren consiliul local Adjud, S - str. Oneşti, V - Iftimie Mihalcea Ţara: România; judeţul: Vrancea; municipiul Adjud; str. Oneşti nr. 16 1958 134.738 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Legea nr. 216/ 2004, Decizia nr. 4.418/30.09.2004, Dec. 4.545/20.11.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
22 63062 8.28.01 Clădire staţie H + M Focşani, partea ANM-CMR Moldova Clădire cu zidărie din cărămidă, parţial subsol + parter, Sc = 107,70 mp, Sd = 143,63 mp, Extras CF nr. 7126 N, E - S.C. CERES - SA, S - Bd. Brăilei, V - CSV Focşani Ţara: România; judeţul: Vrancea; MRJ Focşani; Bd. Brăilei nr. 123A 1982 103.665 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 5.498/ 30.11.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
23 63087 8.28.01 Clădire staţie meteo Ceahlău - birou staţie Clădire parter cu zidărie din piatră, Sc = 62 mp, Sd = 62 mp, CF nr. 51603-C1 N, E, V - Teren Consiliul Local Ceahlău, S - Potecă Ţara: România; judeţul: Neamţ; comuna Ceahlău nr. - 1965 31.926 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015 în administrare imobil
24 63099 8.28.01 Clădire staţie meteo Botoşani Clădire din cărămidă parter, Sc=103 mp, Sd = 103 mp, Anexa, parter cărămidă, Sc = 19 mp, Sd = 19 mp, Extras CF nr. 54849 N - Fam. Cristescu Ion, S - Alexa Emil, E - Str. George Enescu nr. 4, V - Teren Consiliul Municipal Botoşani Ţara: România; judeţul: Botoşani; MRJ Botoşani; str. George Enescu nr. 4 1974 221.162 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 63165 8.28.01 Clădire cu fundaţie beton radar Bârnova Clădire cu zidărie din cărămidă , parter + etaj, Sc = 141,34 mp, Sd = 282,68 mp, Extras CF nr. 62652-C1 N, S, V - Ocolul silvic Pădureni, E - Drum public Ţara: România; judeţul: Iaşi; comuna Ciurea; satul Ciurea; nr: - ; 1978 225.791 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
26 63177 8.28.01 Clădire staţie meteo Vaslui Clădire parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 107 mp, Sd = 107 mp, Magazie parter din cărămidă, Sc = 20 mp, Sd = 20 mp, Extras CF nr. 73701 N - Balţatu Ionel, V, S - Str. Valentin Silvestru, E - Str. Ştefan Procopiu Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; str. Valentin Silvestru nr. 2 1965 114.269 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 5.287/28.12.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
27 63184 8.28.01 Clădire staţie meteo Negreşti Clădire cu zidărie din cărămidă, parter + etaj, Sc = 99 mp, Sd = 198 mp, Anexă depozit lemne, parter, cărămidă, Sc = 76 mp, Sd = 76 mp, Anexă grup sanitar, parter, cărămidă, Sc = 2 mp, Sd = 2 mp, Extras CF nr. 70047 N, E, V - Centrul experimental Negreşti, S - Str. Mihail Kogălniceanu Ţara: România; judeţul: Vaslui; oraşul Negreşti; str. Mihail Kogălniceanu nr. 50 1988 270.088 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 2.720/30.06.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
28 63210 8.28.01 Clădire staţie meteo Parâng Clădire din lemn, parter, Sc =101,15 mp, Sd = 101,15 mp, Anexă magazie din lemn, parter, Sc = 33,36 mp, Sd = 33,36 mp, Anexă din lemn, parter, Sc = 4,16 mp, Sd = 4,16 mp, CF nr. 62539 N, E - Drum, S - Ax telescaun, V - Proprietăţi particulare Ţara: România; judeţul: Hunedoara; Vf. Parâng 1967 32.567 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
29 63230 8.28.01 Clădire staţie meteo Calafat Clădire din cărămidă, parter, Sc = 77 mp, Sd = 77 mp, magazie, parter, cărămidă, Sc = 22 mp, Sd = 22 mp, Extras CF nr. 1430 N, V - Case particulare, E - Şoseaua Calafat Poiana Mare, S - Primăria Calafat Ţara: România; judeţul: Dolj; municipiul. Calafat; str. Calafat - Poiana Mare nr. 3 1988 148.001 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, PV 763/30.03.2003, PV 23.04.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
30 63236 8.28.01 Clădire staţie meteo Caracal Clădire din cărămidă, parter, Sc = 54,74 mp, Sd = 54,74 mp, Extras CF nr. 51743 N - Drum exploatare, E, S - Teren Consiliul Local Caracal, V - str. General Magheru Ţara: România; judeţul: Olt; municipiul: Caracal; str. General Magheru nr. 95 1977 63.218 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, PV 752/30.03.2003, PV 23.04.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
31 63238 8.30 Împrejmuire staţie meteo Caracal Împrejmuire cu panouri din plasă de sârmă stâlpi metalici S = 3.402 mp N - Drum exploatare, E, S - Teren Consiliul Local Caracal, V - Str. General Magheru Ţara: România; judeţul: Olt; municipiul: Caracal; str. General Magheru nr. 95 1987 8.455 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
32 63271 8.28.01 Împrejmuire platformă meteo Râmnicu Vâlcea Împrejmuire cu panouri din plasă de sârmă stâlpi metalici S = 676 mp În incinta terenului staţiei Ţara: România; judeţul: Vâlcea; MRJ Râmnicu Vâlcea; str. Ion Creangă nr. 22 1984 6.873 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
33 63283 8.28.01 Împrejmuire platformă meteo Târgu Logreşti Împrejmuire cu panouri din plasă de sârmă stâlpi metalici S = 676 mp În incinta terenului staţiei Ţara: România; judeţul: Gorj; comuna Logreşti, satul Târgu Logreşti nr. 132 1977 2.099 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
34 63361 8.30 Reţea alimentare energie electrică Borod Reţea conductori electrici de pe stâlpi din beton alimentare cu energie electrică În incinta staţiei meteo Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Borod nr. 12 1974 2.671 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
35 63366 8.28.01 Clădire staţie meteo Borod Clădire cărămidă, parter, Sc = 102 mp, Sd = 102 mp, Anexă magazie cărămidă, parter, Sc = 18 mp, Sd = 18 mp, CF nr. 57564 N - DN 60, S, E - Păşune comunală, V - Clădire firmă privată Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Borod nr. 12 1972 66.874 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015 în administrare imobil
36 63390 8.28.01 Clădire staţie meteo Deva Clădire din cărămidă parter + etaj, Sc = 249,35 mp, Sd = 426,83 mp, Extras CF 66100 E - Liceul Traian, N, S, V - Teren agricol particular Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Deva; Str. Titu Maiorescu nr. 32 1976 529.900 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37 63391 8.28.13 Depozit hidrogen staţie meteo Deva Magazie din cărămidă E - Liceul Traian, N, S, V - Teren agricol particular Ţara: România; judeţul: Hunedoara; MRJ Deva; Str. Titu Maiorescu nr. 32 1981 16.899 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
38 63419 8.28.01 Clădire staţie meteo Moldova Veche Clădire din cărămidă, parter, Sc = 102 mp, Sd = 102 mp, CF 31276 N - Şos. judeţeană Moldova Nouă-Berzasca, E-V - Proprietate particulară, S - Păşune comunală Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; localitatea Moldova Veche; Str. Unirii nr. 515 1961 53.371 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
39 63432 8.28.01 Clădire + extindere staţie Oradea Clădire din beton, parter + etaj, Sc = 323 mp, Sd = 646 mp, CF nr. 189122 N - Teren agricol, S - Curte şi clădire SCAZ, E - Drum naţional, magazie, V - Clădire agrochimie Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93J 1973 689.472 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
40 63448 8.28.01 Racord apă potabilă staţie meteo Săcueni Reţea de apă potabilă de la reţeaua oraşului În incinta staţiei meteorologice Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Săcueni; str. Petöfi Sandor nr. 97 1968 1.581 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
41 63451 8.28.01 Clădire staţie meteo Săcueni Clădire din pământ bătut, parter, Sc = 205 mp, Sd = 205 mp, CF nr. 53215 N - Teren statul român, E - Teren statul român, Roman Danila, S - Drum judeţean, V - Drum pietruit Ţara: România; judeţul: Bihor; oraşul Săcueni; str. Petöfi Sandor nr. 97 1900 14.265 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
42 63517 8.28.13 Clădire staţie automată Iezer Clădire parter din beton cu planşeu din beton armat Sc = 19 mp, Sd = 19 mp, CF nr. 54143 Teren Consiliul Local Borşa, jud. Maramureş Ţara: România; judeţul: Maramureş; comuna Moisei; Vf. Pietrosul Mare, cota 2303 1964 1.263 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
43 63520 8.28.01 Clădire staţie meteorologică Sighetu Marmaţiei Clădire S + P din cărămidă, fundaţie piatră, acoperiş cu azbociment, Sc = 238 mp, Sd = 259,65 mp, Extras CF nr. 58527 N, E - Bledea Aurel, S, E - Stirb Dumitru, S, V - Drum, N, V - Str. Dragoş Vodă Ţara: România; judeţul: Maramureş; municipiul Sighetu Marmaţiei; Str. Dragoş Vodă nr. 110 1955 28.159 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
44 63521 8.28.13 Baracă demontabilă staţia meteo Târgu Lăpuş Baracă demontabilă din lemn cu acoperiş tegola, fundaţie de beton, Sc = 123 mp, Sd = 123 mp, CF nr. 51401 E - Str. Stadionului, V, S - Teren particular, Cornea Ana, N - Bude Ionel Ţara: România; judeţul: Maramureş; oraşul Târgu Lăpuş; Str. Stadionului nr. 78 1988 53.309 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015 în administrare mobil
45 63530 8.28.01 Clădire corp 1 (unu) staţie meteo Satu Mare Clădire parter, cărămidă, Sc = 124,46 mp, Sd = 124,46 mp, Depozit hidrogen, parter, cărămidă, Sc = 23,18 mp, Sd = 23,18 mp, Extras CF nr. 103260 N - Şoseaua Satu Mare-Zalău, S, E - Aeroclub teren domeniul public, V - Teren IAS Ţara: România; judeţul: Satu Mare; municipiul Satu Mare; Bd. Lucian Blaga 1956 142.668 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
46 63540 8.28.01 Clădire staţie meteo Sfântu Gheorghe Clădire parter cărămidă, Sc = 129,30 mp; Sd = 129,30 mp; Magazie, parter din tablă, Sc = 18 mp, Sd = 18 mp, Extras CF nr. 30132 N, E - Teren proprietate privată, S - Drum, V - Teren Ţara: România; judeţul: Tulcea; comuna Sf. Gheorghe 1996 38.987 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
47 63541 8.28.01 Clădire staţie meteo Hârşova Clădire parter cărămidă, Sc = 82 mp, Sd = 82 mp, Magazie, parter, cărămidă, Sc = 41 mp, Sd = 41 mp, CF nr. 101082 N, V - Teren proprietate privată, S - Şosea, E - Teren consiliul local Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Hârşova; Şos. Constanţei nr. 2 1960 54.043 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
48 63543 8.28.01 Clădire staţie meteo Medgidia Clădire parter cărămidă, Sc = 82 mp, Sd = 82 mp, Magazie, parter, cărămidă, Sc = 11 mp, Sd = 11 mp, CF nr. 104992 N, S, E, V - FRUVIMED Medgidia Ţara: România; Judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia; Str. 7 Noiembrie 1962 17.382 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
49 63582 8.30 Împrejmuire şi porţi Afumaţi Gard din plasă sârmă În incinta OFA Afumaţi Ţara: România; judeţul: Ilfov; comuna Afumaţi; Sos. Bucureşti-Urziceni nr. 6 1966 367.422 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
50 63615 8.28.01 Platformă meteo Râmnicu Vâlcea S = 676 mp, platformă + aparatura aferentă măsurătorilor meteo În incinta terenului staţiei Ţara: România; judeţul: Vâlcea; MRJ Râmnicu Vâlcea; Str. Ion Creangă nr. 22 1964 3.001 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003 în administrare imobil
51 65187 8.28.01 Clădire staţia meteo Poiana Stampei Parţial subsol + parter + etaj, zidărie din cărămidă, Sc = 74,03 mp, Sd = 168,39 mp, Extras CF nr. 30583 N, E - Consiliul Local Poiana Stampei, S - Drum comunal, V - Isopel Alexandru Ţara: România; judeţul: Suceava; comuna Poiana Stampei; satul Teşna nr. 58 1977 185.889 Legea apelor nr. 107/1996, Hotărârea Guvernului nr. 981/1998, O.U.G. nr. 107/2002, 739/9 iulie 2003, Legea nr. 216/2004, în administrare imobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Decizia nr. 5.287/8.12.2004, Decizia nr. 32.871/29.09.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013
52 114944 8.28.01 Teren staţie meteo Medgidia S = 9.775 mp, CF nr. 104992 N, S, E, V - FRUVIMED Medgidia Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia; Str. 7 Noiembrie nr. 7 1968 1.288.408 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare imobil
53 114957 8.28.01 Clădire staţie meteorologică Ocna Şugatag Clădire parter + etaj, din cărămidă, Sc = 112 mp, Sd = 215 mp, Anexă magazie, încăpere grup electrogen şi grup sanitar, parter, din cărămidă, Sc = 47 mp, Sd = 47 mp, Extras CF nr. 51118 N - S.C. Taina - S.R.L., E - Str. Coşbuc şi Drum exploatare, S, V - Teren Consiliul Local Ocna Şugatag Ţara: România; judeţul: Maramureş; localitatea Ocna Şugatag; Str. Coşbuc nr. 16 1981 294.537 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
54 114959 8.28.01 Teren staţia meteo Ocna Şugatag S = 8.108 mp, CF nr. 51118 N - S.C. Taina - S.R.L., E - Str. Coşbuc şi Drum exploatare, S, V - Teren consiliul local Ocna Şugatag Ţara: România; judeţul: Maramureş; localitatea Ocna Şugatag; Str. Coşbuc nr. 16 1981 77.537 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
55 114962 8.28.01 Clădire corp 2 (doi) staţie meteo Satu Mare Clădire parter, cărămidă, Sc = 28,84 mp, Sd = 28,84 mp, Extras CF nr. 103260 N - Şoseaua Satu Mare-Zalău, S, E - Aeroclub teren domeniul public, V - Teren IAS Ţara: România; judeţul: Satu Mare; municipiul Satu Mare; Bd. Lucian Blaga 1974 18.048 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, 739/9 iulie 2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
56 116505 8.28.01 Teren observator radar Oradea S = 212 mp, CF nr. 172013-172014 N - Teren agricol, S - Curte şi clădire SCAZ, E - Drum naţional, Magazie, V - Clădire agrochimie Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93J 2004 41.965 Hotărârea Guvernului nr. 2.064/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
57 149046 8.28.13 Turn radar-observator radar Oradea Turn structură metalică pentru susţinere antenă WSR-98D, înălţime 35 m, Sc = 100 mp, CF nr. 172013, Releveu N - Teren agricol, S - Curte şi clădire SCAZ, E - Drum naţional, magazie, V - Clădire agrochimie Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93J 2003 1.505.818 Legea nr. 216/2004Hotărârea Guvernului nr. 109/2015 în administrare imobil
58 149047 8.30 Grup electrogen -observator radar Oradea OLYMPIAN, model GEP83-3, putere 82,5 KVA În incinta observator radar Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93 J 2003 74.306 Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
59 149049 8.30 Radar Doppler în banda S, WSR-98D observator radar Oradea Echipamente emisie/recepţie radar, putere 750 KWA, 230-460 km raza acţiune În incinta observator radar Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93 J 2003 19.774.589 Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
60 149059 8.30 Staţie automată MAWS 301, sr w23221 - SM Oradea DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Bihor; MRJ Oradea; Calea Aradului nr. 93 J 2002 95.840 Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 în administrare mobil
61 149097 8.28.13 Turn radar -Radar Medgidia Turn structură metalică pentru susţinere antenă radar WSR-98D, înălţime 30 m, Sc = 105 mp, CF nr. 104992 În incinta staţiei meteo Medgidia Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia; Str. 7 Noiembrie nr. 7 2003 3.469.427 Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
62 149103 8.30 Staţie automată MAWS - staţie meteo Bacău DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Bacău; MRJ Bacău; Str. Timpului nr. 3 2002 51.879 Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
63 149104 8.30._ Staţie automată MAWS - staţie meteo Stânca Ştefăneşti DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date, interfeţe analogice şi digitale, traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Ştefăneşti; loc. Stânca; Str. Grigore Antipa nr. 95 2002 51.879 Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
64 149111 8.28.01 Baracă tip Ghiocel staţie meteo Stânca Ştefăneşti Baracă tip Ghiocel, construcţie parter cu zidărie din cărămidă, Sc = 67 mp, Sd = 67 mp, Extras CF nr. 50467 N, E ANAR exploatarea complexă Stânca Costeşti, S - drum acces, V -Teren Consiliul Orăşenesc Ştefăneşti Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Ştefăneşti; loc. Stânca; Str. Grigore Antipa nr. 95 1987 65.747 Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 5.498/30.11.2004, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011 Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
65 149670 8.30 Staţie automată MAWS, SM Râmnicu Vâlcea Stâlp din aluminiu, h = 10 m echipat cu panou solar, senzori pentru măsurători şi cutie metalică cu hard şi procesor pentru prelucrare şi transmisie date meteo În incinta terenului staţiei Tara: România; judeţul: Vâlcea; MRJ Râmnicu Vâlcea; Str. Ion Creangă nr. 22 2001 56.200 Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
66 149671 8.30 Staţie automată MAWS, SM Drăgăşani Stâlp din aluminiu, h = 10 m echipat cu panou solar, senzori pentru măsurători şi cutie metalică cu hard şi procesor pentru prelucrare şi transmisie date meteo În incinta terenului staţiei Ţara: România; judeţul: Vâlcea; municipiul Drăgăşani; Str. Regele Ferdinand nr. 64 E 2001 56.200 Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
67 149690 8.30 Staţie automată MAWS. W16332/SM Târgovişte (390001) DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; MRJ Târgovişte; Calea Câmpulung nr. 152 2003 51.879 Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
68 152189 8.28.01 Clădire Centrul Meteorologic Regional Banat Crişana - Timişoara Etaj 1 + turn observaţii, construcţie din cărămidă, Sc = 453,41 mp, Sd = 479,36 mp, CF 441369-C1-U1 N, E, S, V - Direcţia Apelor Banat-Crişana Ţara: România; judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; Str. Gheorghe Adam nr. 15 A 1968 976.568 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, PROTOCOL 8441/16.07.2003, Legea nr. 739/2003, PV 54/31.12.2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011Hotărârea Guvernului nr. 128/2013, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015, Hotărârea Guvernului nr. 754/2015 în administrare imobil
69 152190 8.28.13 Magazie CMR Banat Crişana - Timişoara Clădire tip parter cărămidă acoperiş din plăci de azbociment două încăperi separate, Sc = 20,30 mp, Sd = 20,30 mp, CF nr. 429115 N, E, S, V - Teren Direcţia Apelor Banat-Crişana Ţara: România; judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; Str. Gheorghe Adam nr. 15 A 1981 15.783 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, PROTOCOL 8441/16.07.2003, Legea nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
70 152191 8.28.13 Magazie - casa pompe CMR Banat Crişana - Timişoara Clădire tip parter cărămidă acoperiş tip planşeu patru încăperi separate, Sc = 61,56 mp, Sd = 61,56 mp, CF nr. 429115 N, E, S, V - Teren Direcţia Apelor Banat-Crişana Ţara: România; judeţul: Timiş; MRJ Timişoara; Str. Gheorghe Adam nr. 15 A 1981 26.316 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, PROTOCOL 8441/16.07.2002, Legea nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011, Hotărârea Guvernului nr. 10/2014 în administrare imobil
71 152194 8.30._ Sistem portabil de măsurat umiditatea solului CMR Moldova Aparatură electronică În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Negreşti Ţara: România; judeţul: Vaslui; oraşul Negreşti; Str. Mihail Kogălniceanu nr. 50 2005 6.413 Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 372/ 31.12.2005, Hotărârea Guvernului nr. 109/2015 în administrare mobil
72 152203 8.28.01 Clădire staţie meteo Petroşani Apartament în bloc, 2 camere şi anexe, Sc = 62,51 mp, Sd = 62,51 mp, CF nr. 60027-C1-U7 E, S şi V - apartamente, N - teren viran Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Petroşani; Str. Independenţei nr: 1; apartament 18 2004 16.527 Hotărârea Guvernului nr. 980/1998 în administrare 152203
73 152291 8.30 Sistem portabil de măsurare a umidităţii solului staţia meteo Deva Aparat electronic pentru determinarea umidităţii solului pe adâncime de 0-100 cm În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Hunedoara; municipiul Deva; Str. Titu Maiorescu nr. 32 2004 7.312 Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
74 152299 8.30 Staţie automată MAWS 301 staţia meteo Moldova Veche Staţie automată pentru măsurarea şi transmiterea datelor meteorologice În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; localitatea Moldova Veche; Str. Unirii nr. 515 2005 26.914 Legea nr. 216/2005 Decizia nr. 227/2005 în administrare mobil
75 152307 8.30 Staţie automatǎ MAWS SM Caracal DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta terenului staţiei Ţara: România; judeţul: Olt; municipiul Caracal; str. General Magheru nr. 95 2005 26.923 Legea nr. 216/2004, Decizia nr. 226/2005 în administrare mobil
76 152338 8.30 Sistem portabil de mǎsurare a umiditǎţii solului - staţia meteo Dumbrăveni Aparatură electronică În incinta staţiei meteo Dumbrăveni Ţara: România; judeţul: Sibiu; oraşul Dumbrăveni; Str. Cuza Vodă nr. 114 2005 6.765 Legea nr. 216/2004 PVR în administrare mobil
77 153852 8.28.01 Teren şi clădire Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Bacău Teren S = 700 mp, Clădire pe cadre din beton armat, zidărie din cărămidă, parter + etaj + mansardă, Sc = 255 mp, Sd = 848 mp, CF nr. 81310 N - Ministerul Apărării Naţionale, S - teren SM Bacău, V - Consiliul Local Bacău, E - Str. Timpului Ţara: România; judeţul: Bacău; MRJ Bacău; Str. Timpului nr. 3 2008 2015 1.368.896 Hotărârea Guvernului nr. 706/2008 Protocolul de predare-primire nr. CJB200087/ 30.07.2008, NR. MMDD 949/30.07.2008, Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011 în administrare imobil
78 156547 8.30 Staţia meteo automată Logotronic SM Lugoj DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Timiş; municipiul Lugoj; Strada Tapiei nr. 64 2007 40.454 Hotărârea Guvernului nr. 1259/2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
79 156553 8.30 Staţie meteo automată Logotronic SM Cernavodă DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Cernavodă Ţara: România; judeţul: Constanţa; oraşul Cernavodă, str. Prelungirea Seimeni nr. 24 2009 106.958 Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 156554 8.30 Staţie meteo automată Logotronic SM Feteşti DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei meteo Feteşti Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; municipiul Feteşti, str. Călăraşi nr. 509 2007 40.453 Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004 în administrare mobil
81 156585 8.28.01 Teren platformă SM Sighetul Marmaţiei S = 1.658 mp, CF nr. 58528 N - E - drum, N - V - Teleptean Mihai, S - E - Drimus Ioan, S - V - Str. Florilor Ţara: România; judeţul: Maramureş; municipiul Sighetul Marmaţiei; Str. Dragoş Vodă nr. 110 1956 100.564 Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011, Legea nr. 216/2004 în administrare imobil
82 159331 8.28.01 Teren platformă meteorologică SM Borod S = 1.325 mp, CF nr. 57565 N, S, E, V - Păşune comunală Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Borod nr. 12 1945 30.013 Legea nr. 213/1998, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare imobil
83 159520 8.30 Staţie meteo automată MAWS 301 SM Borod DATALOGGER - sistem de achiziţie, memorare şi transfer date; interfeţe analogice şi digitale; traductori meteorologici În incinta platformei meteorologice a staţiei Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Borod nr. 12 2011 55.217 Legea nr. 139/2000, Legea nr. 216/2004, Hotărârea Guvernului nr. 128/2013 în administrare mobil
84 160287 8.28.01 Teren staţie meteorologică Bacău - platforma meteorologică S = 616 mp; CF nr. 81453 E - Str. Timpului, S, V - teren Consiliul Local Bacău, N - teren SRPV Bacău Ţara: România; judeţul: Bacău; MRJ Bacău; Str. Timpului nr. 3 2014 81.500 Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2014 în administrare imobil


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 165/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 165 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu