Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1590 din 18 decembrie 2002

privind infiintarea Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 56 din 31 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 80 alin. (10) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba infiintarea Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului", avand sediul in comuna Voslabeni, satul Izvoru Muresului, judetul Harghita, ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, prin reorganizarea unitatii fara personalitate juridica de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a judetului Harghita, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    (1) Obiectul de activitate al Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului" il constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregatirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizarii competitiilor sportive de nivel national si international.
    (2) In perioadele in care nu sunt organizate activitati de natura celor prevazute la alin. (1), Complexul Sportiv National "Izvoru Muresului" poate organiza si alte actiuni sportive si de tineret.
    Art. 3
    Bunurile imobile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, precum si bunurile mobile aflate in administrarea unitatii fara personalitate juridica de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a judetului Harghita se transmit fara plata in administrarea Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului".
    Art. 4
    Predarea-preluarea bunurilor prevazute la art. 3 se face prin protocol incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza de bilant, cu activul si pasivul existente la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 5
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului" se asigura din venituri proprii si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari personalul existent al unitatii care se desfiinteaza potrivit art. 1 este preluat de Complexul Sportiv National "Izvoru Muresului" si se considera transferat.
    Art. 7
    (1) Conducerea Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului" este asigurata de un director general, numit prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (2) Statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului" se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 8
    Punctul IV "Complexuri sportive nationale" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare, se completeaza cu pozitia nr. 9 care va avea urmatorul cuprins:
_________________________________________________________________________
Nr.                Denumirea unitatii                   Sursa
crt.                                                    de finantare
_________________________________________________________________________
 "9. Complexul Sportiv National <<Izvoru Muresului>>    Venituri proprii
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat"
_________________________________________________________________________

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul tineretului si sportului,
                         Nicolae Marasescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul muncii si
                         solidaritatii sociale,
                         Ion Giurescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                         DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile care se transmit in administrarea Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului" din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului
 ______________________________________________________________________________
|  Nr. |   Cod de  |  Adresa  | Persoana   |  Persoana  |     Specificatie     |
|M.F.P.|clasificare|          | juridica   |  juridica  |                      |
|      |           |          | de la      |  la care   |                      |
|      |           |          | care se    |  se        |                      |
|      |           |          | transmit   |  transmit  |                      |
|      |           |          | bunurile   |  bunurile  |                      |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101881| 8.29.13   |Comuna    |Directia    |Complexul   |Suprafata totala a    |
|      |           |Voslabeni,|pentru      |Sportiv     |terenului: 65.921 mp  |
|      |           |sat       |tineret     |National    |din care:             |
|      |           |Izvoru    |si sport a  |"Izvoru     |A. Suprafata totala a |
|      |           |Muresului |judetului   |Muresului"  |terenului pe          |
|      |           |si comuna |Harghita    |din         |teritoriul comunei    |
|      |           |Carta, sat|din         |subordinea  |Voslabeni: 58.811 mp  |
|      |           |Tomesti,  |subordinea  |Ministerului|din care:             |
|      |           |judetul   |Ministerului|Tineretului |1. Suprafata totala a |
|      |           |Harghita  |Tineretului |si Sportului|terenului extravilan a|
|      |           |          |si Sportului|            |incintei 1 (sediul    |
|      |           |          |            |            |complexului - anexa   |
|      |           |          |            |            |grafica 1): 55.190 mp,|
|      |           |          |            |            |din care suprafata    |
|      |           |          |            |            |construita: 15.186,18 |
|      |           |          |            |            |mp din care:          |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|37696 |           |          |            |            |Vila "Drobeta"        |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101809|           |          |            |            |Vila "Bicaz"          |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101811|           |          |            |            |Vila "23 August"      |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101825|           |          |            |            |Vilele "Horia",       |
|      |           |          |            |            |"Closca" si "Crisan"  |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101834|           |          |            |            |Vila "Hasmas"         |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101836|           |          |            |            |Vila "Izvor" (cantina,|
|      |           |          |            |            |magazie, bar)         |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101840|           |          |            |            |Clubul Tineretului    |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101841|           |          |            |            |Remiza, atelier de    |
|      |           |          |            |            |intretinere si cladire|
|      |           |          |            |            |materiale de          |
|      |           |          |            |            |constructie           |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101844|           |          |            |            |Terasa acoperita si   |
|      |           |          |            |            |cladire vestiar       |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101845|           |          |            |            |Casa generator        |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101847|           |          |            |            |Vila "Caprioara"      |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101859|           |          |            |            |Sala sport si         |
|      |           |          |            |            |popicarie             |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101860|           |          |            |            |Centrala termica      |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101864|           |          |            |            |Vila "Orsova"         |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101873|           |          |            |            |2. Suprafata totala a |
|      |           |          |            |            |terenului intravilan  |
|      |           |          |            |            |aferenta casei de apa |
|      |           |          |            |            |si bazinelor de apa:  |
|      |           |          |            |            |3.621 mp, din care:   |
|      |           |          |            |            |- suprafata totala a  |
|      |           |          |            |            |terenului casei de apa|
|      |           |          |            |            |(anexa grafica 2):    |
|      |           |          |            |            |1.514 mp.             |
|      |           |          |            |            |din care:             |
|      |           |          |            |            |Constructii: 340 mp   |
|      |           |          |            |            |(rezervor subteran,   |
|      |           |          |            |            |2 bazine, statie      |
|      |           |          |            |            |clorare, statie       |
|      |           |          |            |            |pompare, decantor,    |
|      |           |          |            |            |ecluza).              |
|      |           |          |            |            |- suprafata totala a  |
|      |           |          |            |            |terenului bazinelor de|
|      |           |          |            |            |apa (anexa grafica 3):|
|      |           |          |            |            |2.107 mp,             |
|      |           |          |            |            |din care:             |
|      |           |          |            |            |Constructii: 1.306 mp |
|      |           |          |            |            |(birou, bazine, statie|
|      |           |          |            |            |pompare)              |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|      |           |          |            |            |B. Suprafata totala a |
|      |           |          |            |            |terenului intravilan  |
|      |           |          |            |            |de pe teritoriul      |
|      |           |          |            |            |comunei Carta, aferent|
|      |           |          |            |            |cabanei Teleschi      |
|      |           |          |            |            |(anexa grafica 4):    |
|      |           |          |            |            |7.110 mp, din care:   |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101875|           |          |            |            |- Constructii: 291 mp |
|      |           |          |            |            |(cabana, cabina       |
|      |           |          |            |            |teleferic, tribuna)   |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|37698 | 8.29.13   |Comunele  |Directia    |Complexul   |Suprafata totala a    |
|      |           |Sarmas si |pentru      |Sportiv     |terenului extravilan  |
|      |           |Subcetate,|tineret     |National    |aferenta partiei de   |
|      |           |judetul   |si sport a  |"Izvoru     |sanie (anexa grafica  |
|      |           |Harghita  |judetului   |Muresului"  |5): 45.000 mp, din    |
|      |           |          |Harghita    |din         |care:                 |
|      |           |          |din         |subordinea  |- Constructii: 86 mp  |
|      |           |          |subordinea  |Ministerului|(punct plecare, punct |
|      |           |          |Ministerului|Tineretului |intermediar, punct    |
|      |           |          |Tineretului |si Sportului|sosire, sopron)       |
|      |           |          |si Sportului|            |                      |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1590/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1590 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu