Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1590 din 18 decembrie 2002

privind infiintarea Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 56 din 31 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 80 alin. (10) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba infiintarea Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului", avand sediul in comuna Voslabeni, satul Izvoru Muresului, judetul Harghita, ca institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, prin reorganizarea unitatii fara personalitate juridica de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a judetului Harghita, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    (1) Obiectul de activitate al Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului" il constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate pregatirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizarii competitiilor sportive de nivel national si international.
    (2) In perioadele in care nu sunt organizate activitati de natura celor prevazute la alin. (1), Complexul Sportiv National "Izvoru Muresului" poate organiza si alte actiuni sportive si de tineret.
    Art. 3
    Bunurile imobile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, precum si bunurile mobile aflate in administrarea unitatii fara personalitate juridica de administrare a bazelor sportive din subordinea Directiei pentru tineret si sport a judetului Harghita se transmit fara plata in administrarea Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului".
    Art. 4
    Predarea-preluarea bunurilor prevazute la art. 3 se face prin protocol incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza de bilant, cu activul si pasivul existente la data de 31 decembrie 2002.
    Art. 5
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului" se asigura din venituri proprii si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.
    Art. 6
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari personalul existent al unitatii care se desfiinteaza potrivit art. 1 este preluat de Complexul Sportiv National "Izvoru Muresului" si se considera transferat.
    Art. 7
    (1) Conducerea Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului" este asigurata de un director general, numit prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (2) Statul de functii si regulamentul de organizare si functionare ale Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului" se aproba prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 8
    Punctul IV "Complexuri sportive nationale" din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 6/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare, se completeaza cu pozitia nr. 9 care va avea urmatorul cuprins:
_________________________________________________________________________
Nr.                Denumirea unitatii                   Sursa
crt.                                                    de finantare
_________________________________________________________________________
 "9. Complexul Sportiv National <<Izvoru Muresului>>    Venituri proprii
                                                        si alocatii de la
                                                        bugetul de stat"
_________________________________________________________________________

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul tineretului si sportului,
                         Nicolae Marasescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul muncii si
                         solidaritatii sociale,
                         Ion Giurescu,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                         DATELE DE IDENTIFICARE
a bunurilor imobile care se transmit in administrarea Complexului Sportiv National "Izvoru Muresului" din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului
 ______________________________________________________________________________
|  Nr. |   Cod de  |  Adresa  | Persoana   |  Persoana  |     Specificatie     |
|M.F.P.|clasificare|          | juridica   |  juridica  |                      |
|      |           |          | de la      |  la care   |                      |
|      |           |          | care se    |  se        |                      |
|      |           |          | transmit   |  transmit  |                      |
|      |           |          | bunurile   |  bunurile  |                      |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101881| 8.29.13   |Comuna    |Directia    |Complexul   |Suprafata totala a    |
|      |           |Voslabeni,|pentru      |Sportiv     |terenului: 65.921 mp  |
|      |           |sat       |tineret     |National    |din care:             |
|      |           |Izvoru    |si sport a  |"Izvoru     |A. Suprafata totala a |
|      |           |Muresului |judetului   |Muresului"  |terenului pe          |
|      |           |si comuna |Harghita    |din         |teritoriul comunei    |
|      |           |Carta, sat|din         |subordinea  |Voslabeni: 58.811 mp  |
|      |           |Tomesti,  |subordinea  |Ministerului|din care:             |
|      |           |judetul   |Ministerului|Tineretului |1. Suprafata totala a |
|      |           |Harghita  |Tineretului |si Sportului|terenului extravilan a|
|      |           |          |si Sportului|            |incintei 1 (sediul    |
|      |           |          |            |            |complexului - anexa   |
|      |           |          |            |            |grafica 1): 55.190 mp,|
|      |           |          |            |            |din care suprafata    |
|      |           |          |            |            |construita: 15.186,18 |
|      |           |          |            |            |mp din care:          |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|37696 |           |          |            |            |Vila "Drobeta"        |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101809|           |          |            |            |Vila "Bicaz"          |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101811|           |          |            |            |Vila "23 August"      |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101825|           |          |            |            |Vilele "Horia",       |
|      |           |          |            |            |"Closca" si "Crisan"  |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101834|           |          |            |            |Vila "Hasmas"         |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101836|           |          |            |            |Vila "Izvor" (cantina,|
|      |           |          |            |            |magazie, bar)         |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101840|           |          |            |            |Clubul Tineretului    |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101841|           |          |            |            |Remiza, atelier de    |
|      |           |          |            |            |intretinere si cladire|
|      |           |          |            |            |materiale de          |
|      |           |          |            |            |constructie           |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101844|           |          |            |            |Terasa acoperita si   |
|      |           |          |            |            |cladire vestiar       |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101845|           |          |            |            |Casa generator        |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101847|           |          |            |            |Vila "Caprioara"      |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101859|           |          |            |            |Sala sport si         |
|      |           |          |            |            |popicarie             |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101860|           |          |            |            |Centrala termica      |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101864|           |          |            |            |Vila "Orsova"         |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101873|           |          |            |            |2. Suprafata totala a |
|      |           |          |            |            |terenului intravilan  |
|      |           |          |            |            |aferenta casei de apa |
|      |           |          |            |            |si bazinelor de apa:  |
|      |           |          |            |            |3.621 mp, din care:   |
|      |           |          |            |            |- suprafata totala a  |
|      |           |          |            |            |terenului casei de apa|
|      |           |          |            |            |(anexa grafica 2):    |
|      |           |          |            |            |1.514 mp.             |
|      |           |          |            |            |din care:             |
|      |           |          |            |            |Constructii: 340 mp   |
|      |           |          |            |            |(rezervor subteran,   |
|      |           |          |            |            |2 bazine, statie      |
|      |           |          |            |            |clorare, statie       |
|      |           |          |            |            |pompare, decantor,    |
|      |           |          |            |            |ecluza).              |
|      |           |          |            |            |- suprafata totala a  |
|      |           |          |            |            |terenului bazinelor de|
|      |           |          |            |            |apa (anexa grafica 3):|
|      |           |          |            |            |2.107 mp,             |
|      |           |          |            |            |din care:             |
|      |           |          |            |            |Constructii: 1.306 mp |
|      |           |          |            |            |(birou, bazine, statie|
|      |           |          |            |            |pompare)              |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|      |           |          |            |            |B. Suprafata totala a |
|      |           |          |            |            |terenului intravilan  |
|      |           |          |            |            |de pe teritoriul      |
|      |           |          |            |            |comunei Carta, aferent|
|      |           |          |            |            |cabanei Teleschi      |
|      |           |          |            |            |(anexa grafica 4):    |
|      |           |          |            |            |7.110 mp, din care:   |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|101875|           |          |            |            |- Constructii: 291 mp |
|      |           |          |            |            |(cabana, cabina       |
|      |           |          |            |            |teleferic, tribuna)   |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|
|37698 | 8.29.13   |Comunele  |Directia    |Complexul   |Suprafata totala a    |
|      |           |Sarmas si |pentru      |Sportiv     |terenului extravilan  |
|      |           |Subcetate,|tineret     |National    |aferenta partiei de   |
|      |           |judetul   |si sport a  |"Izvoru     |sanie (anexa grafica  |
|      |           |Harghita  |judetului   |Muresului"  |5): 45.000 mp, din    |
|      |           |          |Harghita    |din         |care:                 |
|      |           |          |din         |subordinea  |- Constructii: 86 mp  |
|      |           |          |subordinea  |Ministerului|(punct plecare, punct |
|      |           |          |Ministerului|Tineretului |intermediar, punct    |
|      |           |          |Tineretului |si Sportului|sosire, sopron)       |
|      |           |          |si Sportului|            |                      |
|______|___________|__________|____________|____________|______________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1590/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1590 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
     YOU WILLING TO HIRE THE REAL HACKERS TO GET ALL YOUR CYBER PROBLEMS FIXED WITH SWIFT RESPONSE? OR A VICTIM OF THE BINARY OPTION SCAM? OR NEEDS TO RECOVER YOUR LOST FUNDS? With pathfinderhacktech I'm giving you 100% guarantee that your jobs are safe with us and we're going to help you recover all your lost funds to scammers, Solving a problem which you know there’s an answer to is like climbing a mountain with a guide, along a trail someone else has laid. Here is a defined platform that maps a positive step closer to surviving heavy threat on the internet. You can put a stop to your anxiety and constant fear of you getting ripped off by Scammers  This post is actually for those who are willing to turn their lives around for the better, either financial-wise or relationship-wise or businesses. Our primary reason for this development is to ensure that those in need of help don’t get ripped off by scammers  This is a global idea that navigates a newbie to a prominent encounter ( Fully immersed to a degree that the subject in question Is a disorienting worthwhile experience on merits). the pathfinderhacktecks are a team of competence hackers with the mission and vision of making the internet a safer place for all,moreso we render efficient services to those having cyber problems. Pathfinderhacktech has grown and expanded since it formation over the years due to the experience and professionalism of our management and technical staff. Our strength is based on our ability to bring together active cyber security professionals who individually has acquired enormous exposure in the world of HACKING As part of our corporate goals, providing value added services to meet our client needs and requirements has been our sustaining impetus. Our offer of proactive technical and managerial advice has always given us edge over and above our competitors. The new development on the pathfinderhacktech platform is to assign to you the right HACKER to deal with your Particular kind of cyber issues depending on the kind of cyber problems you are willing to get fixed. Here, you would be refer to a legit professional hacker known for massive skills and security abilities. Skilled and trained on ▪Social media hacks ( facebook, twitter, Instagram, snapchat ) ▪Email hacks ▪phone hacks ▪bitcoin hacks. ▪verified PayPal account hacks ▪database hacks ▪credit card top up ▪university score upgrade ▪money transfer ▪binary option funds recovery. ( recovered $5,567,078 million) The binary option scam is another problem facing the internet today. How do you avoid binary option scam and what do you do if you are a victim of the scam.  Be wary of adverts on the internet and mostly on social media promising high returns from binary options trading. The binary option is one of the highly recorded scam on the internet. The Binary options are a form of fixed-odds betting. Particularly a trade involving if an event will occur or not and the result is either positive or negative. If the investor is right, then they stand a solid chance of winning and should see a return of the funds invested but if they are wrong, they lose thier full funds invested. The pathfinderhacktech are breeding effort to put an end to these unbearable swindle scheme taking over the internet and taking a solid step forward to render solution to those affected by the fleece… Here would be our cyber security techniques to retrieving back the victims stolen funds. For more update and inquiries Contact slakeleroy (at)gmail(.)com
ANONIM a comentat Decretul 458 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Circulara 18 2020
    Ai nevoie de un împrumut sau dorești să-ți perfecționezi casa, plătește facturile, extinde-ți afacerea cu o rată de interes de 2%? NU UITĂȚI NICIUN CONTACT PE: directcredit74@gmail.com sau numărul WhatsApp: +1(504)603-3666
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu