Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1583 din 8 decembrie 2005

privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii "Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 - km 344+254 pe teritoriul localitatilor Drobeta-Turnu Severin si Simian din judetul Mehedinti"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 7 din 8 ianuarie 2006


SmartCity3

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national "Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635 - km 344+254 pe teritoriul localitatilor Drobeta-Turnu Severin si Simian din judetul Mehedinti", potrivit hartii topografice prevazute in anexa nr. 1*).
------------
    *) Anexa nr. 1 se comunica persoanelor fizice si juridice interesate, la solicitarea acestora, de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a hartii topografice fiind determinata de impedimente de natura tehnico-redactionala.

    Art. 2
    (1) Se aproba declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata, situate pe amplasamentul lucrarii prevazut la art. 1, prin Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in calitatea sa de expropriator in numele statului roman.
    (2) Imobilele supuse exproprierii sunt mentionate in tabelul prevazut in anexa nr. 2**).
------------
    **) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

    Art. 3
    Se aproba suma globala estimata de 1.423.300 lei (RON), finantata prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile incluse in planul de finantare prevazut in Memorandumul de finantare convenit intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana privind asistenta financiara nerambursabila acordata prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru masura "Reabilitarea sectiunii Drobeta-Turnu Severin - Lugoj a drumului national DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova - Lugoj), Romania", semnat la Bruxelles la 13 decembrie 2001 si la Bucuresti la 17 aprilie 2002, ratificat prin Legea nr. 154/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 323 din 13 mai 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ca justa despagubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrarii prevazut la art. 1.
    Art. 4
    Suma prevazuta la art. 3 se vireaza de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, intr-un cont bancar deschis pe numele Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. pentru lucrarea de utilitate publica prevazuta la art. 1, in vederea efectuarii despagubirilor in cadrul procedurilor de expropriere.
    Art. 5
    Planurile de situatie cu amplasamentul lucrarii, delimitarea suprafetelor si a constructiilor supuse exproprierii, precum si tabelul prevazut in anexa nr. 2 se aduc la cunostinta publica prin afisare la sediile consiliilor locale implicate din judetul Mehedinti si vor ramane afisate pana la finalizarea procedurii de despagubire. Planurile cu amplasamentul lucrarii vor fi publicate si intr-un ziar local.
    Art. 6
    Regularizarea documentatiilor cadastrale se va efectua de catre expropriator, pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie, cu respectarea reglementarilor in vigoare si fara a fi necesara modificarea prezentei hotarari.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
             CALIN POPESCU-TARICEANU

                       Contrasemneaza:
                       Ministrul transporturilor,
                       constructiilor si turismului,
                       Gheorghe Dobre

                       Ministrul finantelor publice,
                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

    ANEXA 2

    Tabelul cu imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii "Varianta de ocolire a Municipiului Dr. Tr. Severin"

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Suprafata constructiei
    B - Suprafata rezultata din acte
 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Judetul |Unitatea      |Nr.      |   Suprafata  | A |Numele             |
|crt.|         |administrativ-|cadastral|   terenului  |   |proprietarului     |
|    |         |teritoriala   |         |______________|   |conform            |
|    |         |              |         | B |Suprafata |   |documentatiilor    |
|    |         |              |         |   |rezultata |   |tehnico-cadastrale |
|    |         |              |         |   |din       |   |                   |
|    |         |              |         |   |masuratori|   |                   |
|    |         |              |         |   |    mp    |   |                   |
|____|_________|______________|_________|___|__________|___|___________________|
|  1 |    2    |      3       |    4    | 5 |    6     | 7 |         8         |
|____|_________|______________|_________|___|__________|___|___________________|
|   1|Mehedinti|Drobeta-Turnu |  4801/1 |   |    82.37 |   |Mucioniu Tinca     |
|____|         |Severin       |_________|___|__________|___|___________________|
|   2|         |              |  4650/2 |   |  1254.05 |   |Mucioniu Alexandra |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|   3|         |              |  5176/2 |   |   918    |   |Mitidoi Gheorghe,  |
|    |         |              |         |   |          |   |Mitidoi Dumitru    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|   4|         |              |  5145/2 |   |   501    |   |Pistritu Maria     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|   5|         |              |  5174/2 |   |  2777    |   |Primaria Breznita- |
|    |         |              |         |   |          |   |Ocol               |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|   6|         |              |  3809/2 |   |  3046.15 |   |Ionescu Bojin Ion  |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|   7|         |              |  4592/2 |   |   657    |   |Peresi Florin, Dau |
|    |         |              |         |   |          |   |Florica,           |
|    |         |              |         |   |          |   |Peres Mihai        |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|   8|         |              |  4591/2 |   |  1838.02 |   |Trifu Constantin   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|   9|         |              |  5038/2 |   |  2078    |   |Marghescu Eugenia  |
|    |         |              |         |   |          |   |Charlotta          |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  10|         |              |  5181/2 |   |   403    |   |Raia Dumitru, Raia |
|    |         |              |         |   |          |   |Constantin,        |
|    |         |              |         |   |          |   |Selevardeanu       |
|    |         |              |         |   |          |   |Constantina,       |
|    |         |              |         |   |          |   |Draghici Maria     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  11|         |              |  5087/1 |   |   342    |   |Mircea Aurel       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  12|         |              |  5093/1 |   |   610    |   |Mircea Aurel       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  13|         |              |  5175/2 |   |  1190    |   |Primaria Breznita- |
|    |         |              |         |   |          |   |Ocol               |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  14|         |              |  3799/2 |   |  1481.9  |   |Dicu Angela, Buse  |
|    |         |              |         |   |          |   |Ion, Buse Stefan,  |
|    |         |              |         |   |          |   |Buse Nicolae,      |
|    |         |              |         |   |          |   |Giugudean Stanca   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  15|         |              |  4196/2 |   |  4036    |   |Toma Florica, Toma |
|    |         |              |         |   |          |   |Verginica          |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  16|         |              |  5101/2 |   |   383    |   |Matiescu G. Maria  |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  17|         |              |  5104/1 |   |   356    |   |Panescu Ioan,      |
|    |         |              |         |   |          |   |Panescu Aurel,     |
|    |         |              |         |   |          |   |Panescu Stefan,    |
|    |         |              |         |   |          |   |Toma Angela        |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  18|         |              |  5140/1 |   |   141    |   |Baleanu Victor     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  19|         |              |  5170/1 |   |   116    |   |Baleanu Gheorghe   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  20|         |              |  5142/1 |   |    93    |   |Baleanu Constantin |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  21|         |              |  5171/1 |   |    76    |   |Primaria Izvorul   |
|    |         |              |         |   |          |   |Birzii             |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  22|         |              |  5082/1 |   |   154    |   |Ciortan M. Vasile, |
|    |         |              |         |   |          |   |Ciortan M.         |
|    |         |              |         |   |          |   |Gheorghe,          |
|    |         |              |         |   |          |   |Ciortan M. Dumitru |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  23|         |              |  5161/2 |   |   746    |   |Ilina Gavril       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  24|         |              |  5081/1 |   |   767    |   |Melencu Constanta  |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  25|         |              |  5086/1 |   |   353    |   |Tarabac Ion        |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  26|         |              |  5085/1 |   |   634    |   |Draghia Vasile     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  27|         |              |  5154/2 |   |   392    |   |Visan Pantelie,    |
|    |         |              |         |   |          |   |Mateescu Maria,    |
|    |         |              |         |   |          |   |Visan Nicolae,     |
|    |         |              |         |   |          |   |Ionascu Elena      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  28|         |              |  5092/2 |   |  4754    |   |Dragotoniu         |
|    |         |              |         |   |          |   |Pantele,           |
|    |         |              |         |   |          |   |Dragotoniu         |
|    |         |              |         |   |          |   |Gheorghe,          |
|    |         |              |         |   |          |   |Dragotoniu I. Ion, |
|    |         |              |         |   |          |   |Stanomir Alexandra |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  29|         |              |  5141/2 |   |  3591    |   |Simion Stefan      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  30|         |              |  5080/2 |   |   513    |   |Negrescu Alexandru,|
|    |         |              |         |   |          |   |Negrescu Maria     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  31|         |              |  5100/2 |   |   601    |   |Tarabac Ion        |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  32|         |              |  3810/2 |   |  1054    |   |Carbunaru Ion      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  33|         |              |  3811/2 |   |   896    |   |Carbunaru Petre,   |
|    |         |              |         |   |          |   |Carbunaru          |
|    |         |              |         |   |          |   |Constantin,        |
|    |         |              |         |   |          |   |Carbunaru Ioana,   |
|    |         |              |         |   |          |   |Carbunaru Stefan   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  34|         |              |  5090/2 |   |   294    |   |Brozba C.          |
|    |         |              |         |   |          |   |Constantin,        |
|    |         |              |         |   |          |   |Giumanca Angela,   |
|    |         |              |         |   |          |   |Brozba Floarea,    |
|    |         |              |         |   |          |   |Craciun Dora       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  35|         |              |  5146/2 |   |   589    |   |Andreescu Polina   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  36|         |              |2087/1/4 |   |   306    |   |Padina Tilica      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  37|         |              |2087/2/4 |   |   154    |   |Cilibon Gheorghe   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  38|         |              |2087/3/4 |   |   153    |   |Ionica Maria       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  39|         |              |2087/4/4 |   |   101    |   |Cirligeanu Florica |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  40|         |              |2087/5/4 |   |   101    |   |Budica Mariana     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  41|         |              |2087/6/4 |   |   100    |   |Ispas Elena        |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  42|         |              |  3019/4 |   |  1344    |   |Vidan Ion          |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  43|         |              |  3862/2 |   |   326    |   |Staicu Gheorghe    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  44|         |              |  3856/2 |   |   276    |   |Staicu Gheorghe    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  45|         |              |  3910/2 |   |   672    |   |Bita T. Zaharia    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  46|         |              |  4613/2 |   |    64    |   |Colibasanu         |
|    |         |              |         |   |          |   |Marioara,          |
|    |         |              |         |   |          |   |Colibasanu Aneta,  |
|    |         |              |         |   |          |   |Colibasanu Stelu,  |
|    |         |              |         |   |          |   |Stoica Georgeta    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  47|         |              |  3905/2 |   |   463    |   |Pacala Ana         |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  48|         |              |  5138/2 |   |   846    |   |Mitoi Ghe.         |
|    |         |              |         |   |          |   |Marinica, Bubosu   |
|    |         |              |         |   |          |   |Margareta, Mitoi   |
|    |         |              |         |   |          |   |Ghe. Gheorghe      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  49|         |              |  4646/2 |   |   685.92 |   |Lapadat Ecaterina  |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  50|         |              |  3904/2 |   |   678    |   |Crisan I.          |
|    |         |              |         |   |          |   |Constantin         |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  51|         |              |  3914/2 |   |  1348    |   |Pacala Stelian     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  52|         |              |  4611/2 |   |   413.91 |   |Sasser Maria,      |
|    |         |              |         |   |          |   |Sasser Stefan      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  53|         |              |  3915/2 |   |   820    |   |Petcu Georgeta     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  54|         |              |  4796/2 |   |   998    |   |Razus D. Petru     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  55|         |              |  5192/2 |   |   674    |   |Cioaba Farsana,    |
|    |         |              |         |   |          |   |Moia Nicolae,      |
|    |         |              |         |   |          |   |Gruia Eleonora     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  56|         |              |  3503/2 |   |   521    |   |Razusi Grigore si  |
|    |         |              |         |   |          |   |Vali               |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  57|         |              |  4795/2 |   |   518    |   |Urtila Ghe. Ion    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  58|         |              |  4957/2 |   |   542    |   |Stanculete Ion     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  59|         |              |  4647/2 |   |   114.05 |   |Rachitan Florica   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  60|         |              |  5002/2 |   |     3    |   |Zurliu Gheorghita  |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  61|         |              |  5035/2 |   |   143    |   |Aldescu Vasile,    |
|    |         |              |         |   |          |   |Aldescu Ion        |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  62|         |              |  3825/2 |   |   140    |   |Aldescu Constantin |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  63|         |              |  3834/2 |   |   144    |   |Aldescu Corneliu   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  64|         |              |  4803/2 |   |   354.87 |   |Bostina Ilie       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  65|         |              |  3836/2 |   |   407.81 |   |Zaharia Maria      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  66|         |              |  4952/2 |   |   150    |   |Zaharia Emilian    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  67|         |              |  3835/2 |   |   552.81 |   |Zaharia Maria      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  68|         |              |  3821/2 |   |   149.61 |   |Enache Maria       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  69|         |              |  5103/2 |   |   203    |   |Bostina Sarmiza,   |
|    |         |              |         |   |          |   |Toma Gheorghe, Toma|
|    |         |              |         |   |          |   |Florin, Bora       |
|    |         |              |         |   |          |   |Gheorghita         |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  70|         |              |  4984/2 |   |   242    |   |Chirita D. Elena   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  71|         |              |  4954/2 |   |   278    |   |Chirita Elena      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  72|         |              |  3820/2 |   |   152.5  |   |Craioveanu Dumitru |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  73|         |              |  3832/2 |   |   148.55 |   |Craioveanu Ioana   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  74|         |              |  5148/2 |   |   262    |   |Primaria Dr. Tr.   |
|    |         |              |         |   |          |   |Severin            |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  75|         |              |  3837/2 |   |   102.3  |   |Craiu Ioana,       |
|    |         |              |         |   |          |   |Craiu Ion,         |
|    |         |              |         |   |          |   |Chiritescu Mana    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  76|         |              |  4645/2 |   |    95.75 |   |Croitoru Angela    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  77|         |              |  4610/2 |   |   490.55 |   |Turai Petria,      |
|    |         |              |         |   |          |   |Haimana Despina    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  78|         |              |  4093/2 |   |   196.94 |   |Seitan Lenuta      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  79|         |              |  5083/2 |   |   279    |   |Arvat I. Grigore   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  80|         |              |  4969/2 |   |   196    |   |Ratulescu Ioana    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  81|         |              |  4091/2 |   |   101.28 |   |Minculescu         |
|    |         |              |         |   |          |   |Constantin         |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  82|         |              |  5030/2 |   |   201    |   |Motorga Ecaterina  |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  83|         |              |  3830/2 |   |   136.82 |   |Bostina Elena      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  84|         |              |  5160/2 |   |   197    |   |Primaria Dr. Tr.   |
|    |         |              |         |   |          |   |Severin            |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  85|         |              |  3833/2 |   |   196.12 |   |Leca Ioana         |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  86|         |              |  4087/2 |   |   104    |   |Iacob Anica,       |
|    |         |              |         |   |          |   |Barbulescu         |
|    |         |              |         |   |          |   |Dora-Petrica       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  87|         |              |  4095/2 |   |   394    |   |Gusita Ion,        |
|    |         |              |         |   |          |   |Bogasieru Georgeta |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  88|         |              |  5159/2 |   |   215    |   |Primaria Dr. Tr.   |
|    |         |              |         |   |          |   |Severin            |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  89|         |              |  3909/2 |   |   252    |   |Ilie Cristina      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  90|         |              |  4621/2 |   |   170.06 |   |Badea Marin, Badea |
|    |         |              |         |   |          |   |Gheorghe, Crai     |
|    |         |              |         |   |          |   |Maria              |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  91|         |              |  4092/2 |   |   273.96 |   |Badea Marin        |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  92|         |              |  3858/2 |   |   471.06 |   |Iacob Dragos       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  93|         |              |  4085/2 |   |   119    |   |Coman Ionel, Coman |
|    |         |              |         |   |          |   |Gheorghe           |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  94|         |              |  4090/2 |   |    57    |   |Stoian Angela      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  95|         |              |  5180/2 |   |   126    |   |Primaria Dr. Tr.   |
|    |         |              |         |   |          |   |Severin            |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  96|         |              |  3859/2 |   |   190.46 |   |Biclesanu Maria    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  97|         |              |  4094/2 |   |   264    |   |Croitoru Gheorghe  |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  98|         |              |  3860/2 |   |   268.26 |   |Parlageanu Ion     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
|  99|         |              |  4968/2 |   |   270    |   |Muschici B. Florea |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 100|         |              |  5177/2 |   |   407    |   |Bita Zaharia       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 101|         |              |  3818/2 |   |   274.85 |   |Ionica Pauna       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 102|         |              |  4293/2 |   |   213.43 |   |Baicus Gheorghita  |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 103|         |              |  4596/2 |   |   286    |   |Ureche Nicolae     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 104|         |              |  4612/2 |   |   144.87 |   |Ureche Stefan      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 105|         |              |  4294/2 |   |   295.45 |   |Carbunaru Ilie     |
|    |         |              |         |   |          |   |Zaharia            |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 106|         |              |  3819/2 |   |   302.47 |   |Tiganele Ioana     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 107|         |              |  3823/2 |   |   542.34 |   |Margeanu Ilie      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 108|         |              |  4805/2 |   |   322.73 |   |Meitoiu Iancu      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 109|         |              |  3842/2 |   |   398.59 |   |Iacob Elena        |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 110|         |              |  4802/2 |   |   261.09 |   |Bizdoaca Petria    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 111|         |              |  5031/2 |   |   183    |   |Spineci Gheorghita |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 112|         |              |  4088/2 |   |   396.25 |   |Toma Gheorghe, Toma|
|    |         |              |         |   |          |   |Florin, Bostina    |
|    |         |              |         |   |          |   |Sarmiza, Bora      |
|    |         |              |         |   |          |   |Gheorghita         |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 113|         |              |  5144/2 |   |   278    |   |Manescu Ion,       |
|    |         |              |         |   |          |   |Manescu Cornel,    |
|    |         |              |         |   |          |   |Manescu Dumitru    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 114|         |              |  3843/2 |   |   709.1  |   |Izichil Gheorghe   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 115|         |              |  4867/2 |   |   520    |   |Vidan Ioana        |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 116|         |              |  3822/2 |   |   969.12 |   |Erceanu Gheorghe   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 117|         |              |   963/2 |   |   731    |   |Negrea Nicolae     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 118|         |              |  5033/2 |   |   273    |   |Arvat Grigore      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 119|         |              |  5151/1 |   |   269    |   |Primaria Dr. Tr.   |
|    |         |              |         |   |          |   |Severin            |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 120|         |              |  5150/1 |   |   261    |   |Arvat Dumitru,     |
|    |         |              |         |   |          |   |Arvat Angela       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 121|         |              |  5084/1 |   |    2,914 |   |Stan M. Mihai      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 122|         |              |  5143/1 |   |    46    |   |Giurcan Gheorghe   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 123|         |              |  4800/2 |   |   184    |   |Milicevici Elena   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 124|         |              |  5139/2 |   |   232    |   |Gica Constantin    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 125|         |              |  4798/2 |   |   201    |   |Selavardeanu       |
|    |         |              |         |   |          |   |Constantin         |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 126|         |              |  4799/2 |   |   150    |   |Badescu Ion        |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 127|         |              |  5034/2 |   |   386    |   |Mimis Gheorghita   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 128|         |              |  5089/2 |   |    1,051 |   |Milcu N. Gheorghe, |
|    |         |              |         |   |          |   |Milcu N. Nicolae   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 129|         |              |  5102/2 |   |   760    |   |Bita D. Dumitru,   |
|    |         |              |         |   |          |   |Pacala D. Anica    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 130|         |              |  5137/2 |   |   990    |   |Mimis Anton        |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 131|         |              |  4797/2 |   |    1,290 |   |Iovanica I. Dumitru|
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 132|         |              |  5088/2 |   |    1,434 |   |Milcu Barbu, Milcu |
|    |         |              |         |   |          |   |Gheorghe           |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 133|         |              |  5153/2 |   |   334    |   |Iovanica St. Barbu |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 134|         |              |  5155/2 |   |   643    |   |Bita Alexandrina,  |
|    |         |              |         |   |          |   |Iovanica Constantin|
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 135|         |              |  4864/2 |   |    3,975 |   |Muschici Maria     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 136|         |              |  4804/2 |   |   775.75 |   |Muschici Maria     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 137|         |              |  5152/2 |   |   544.00 |   |Bostina Dumitru,   |
|    |         |              |         |   |          |   |Ghevenea Elena,    |
|    |         |              |         |   |          |   |Bostina Petre      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 138|         |              |  4086/2 |   |   891    |   |Muschici Maria     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 139|         |              |  5157/2 |   |   551    |   |Primaria Dr. Tr.   |
|    |         |              |         |   |          |   |Severin            |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 140|         |              |  5158/2 |   |   376    |   |Primaria Dr. Tr.   |
|    |         |              |         |   |          |   |Severin            |
|____|         |______________|_________|___|__________|___|___________________|
| 141|         |Simian        |   709/2 |   |     5.28 |   |Baraitar Viorel,   |
|    |         |              |         |   |          |   |Baraitar Anuta     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 142|         |              |   708/2 |   |    28.26 |   |Paraschiv Elena,   |
|    |         |              |         |   |          |   |Paraschiv Dumitru, |
|    |         |              |         |   |          |   |Marciu Maria       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 143|         |              |   198/2 |   |    16.79 |   |Valceanu Elisabeta,|
|    |         |              |         |   |          |   |Popa Ion, Popa     |
|    |         |              |         |   |          |   |Marcela, Porcarin  |
|    |         |              |         |   |          |   |Doina              |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 144|         |              |   707/2 |   |    16.96 |   |Tirisi P. Gheorghe |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 145|         |              |   952/2 |   |   501.87 |   |Bezergheanu        |
|    |         |              |         |   |          |   |Constantin,        |
|    |         |              |         |   |          |   |Bezergheanu Sita   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 146|         |              |   788/2 |   |   745.06 |   |Ciriperiu Ion      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 147|         |              |  3913/2 |   |   733    |   |Oprea D. Dumitru,  |
|    |         |              |         |   |          |   |Oprea Adrian,      |
|    |         |              |         |   |          |   |Ciolan Floarea     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 148|         |              |  3912/4 |   |    1,024 |   |Balteanu C. Maria  |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 149|         |              |   944/3 |   |   488.98 |   |Coroset Victoria   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 150|         |              |  3824/2 |   |   564    |   |Bezergheanu Mihai  |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 151|         |              |  1094/2 |   |   592    |   |Pirjol Gr. Maria   |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 152|         |              |   725/2 |   |   450    |   |Grecu Cornela      |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 153|         |              |  1172/2 |   |   332    |   |Badescu Dumitru    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 154|         |              |  1101/2 |   |   236    |   |Ciolan Zamfira     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 155|         |              |  1171/2 |   |   687    |   |Ciolan Ghica       |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 156|         |              |   724/2 |   |   481    |   |Carbunaru Vasilica |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 157|         |              |   760/2 |   |   234    |   |Bezergheanu Ghe.   |
|    |         |              |         |   |          |   |Constantin         |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 158|         |              |   723/2 |   |   488    |   |Ciolan Hermina     |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 159|         |              |  3861/2 |   |   395.53 |   |Bezergheanu        |
|    |         |              |         |   |          |   |Alexandru,         |
|    |         |              |         |   |          |   |Bezergheanu Stefana|
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 160|         |              |   956/2 |   |   675.35 |   |Motorga Cornel,    |
|    |         |              |         |   |          |   |Motorga Constantin,|
|    |         |              |         |   |          |   |Motorga Alexandru, |
|    |         |              |         |   |          |   |Motorga Aurel,     |
|    |         |              |         |   |          |   |Motorga Gheorghe,  |
|    |         |              |         |   |          |   |Motorga Toma, Spita|
|    |         |              |         |   |          |   |Toma               |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 161|         |              |   789/2 |   |   296.15 |   |Ciolan Gheorghita, |
|    |         |              |         |   |          |   |Ispas Anca         |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 162|         |              |   969/2 |   |   249.21 |   |Mucioniu Alexandra |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 163|         |              |  1176/1 |   |   225    |   |Primaria Simian    |
|____|         |              |_________|___|__________|___|___________________|
| 164|         |              |   720/2 |   |   195    |   |Gheorgheci         |
|    |         |              |         |   |          |   |Virginia,          |
|    |         |              |         |   |          |   |Gheorgheci         |
|    |         |              |         |   |          |   |Constantin         |
|____|_________|______________|_________|___|__________|___|___________________|
                                            | 94,061.56|
                                            |__________|

                             


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1583/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1583 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu