E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1578 din 18 decembrie 2002

privind conditiile in baza carora politistul are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii si invoiri platite, concedii fara plata, bilete de odihna, tratament si recuperare

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 28 din 20 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 28 alin. (1) lit. e) si g) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    CAP. 1

    Art. 1
    (1) Politistii au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit, a carui durata se stabileste in raport cu vechimea lor in serviciu, dupa cum urmeaza:
    a) 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime in serviciu de pana la 10 ani;
    b) 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime in serviciu de peste 10 ani.
    (2) Vechimea in serviciu care se ia in considerare la determinarea duratei concediului de odihna este aceea pe care politistii o implinesc in cursul anului calendaristic pentru care li se acorda concediul si se stabileste potrivit legislatiei pensiilor, aplicabila acestei categorii profesionale.
    (3) Durata concediului de odihna al politistilor incadrati in cursul anului se stabileste proportional cu perioada lucrata de la data incadrarii pana la finele anului calendaristic respectiv si in raport cu vechimea in serviciu stabilita potrivit alin. (2).
    Art. 2
    (1) Concediul de odihna se efectueaza pana la finele anului calendaristic respectiv, integral sau fractionat.
    (2) Concediul de odihna poate fi fractionat la cererea politistilor, cu conditia ca una din fractiuni sa nu fie mai mica de 21 de zile calendaristice.
    Art. 3
    (1) Politistii care au absentat de la program intregul an calendaristic, fiind in concedii medicale, concediu de maternitate, concedii pentru ingrijirea copilului, acordate in conditiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, ori in concedii fara plata, nu au dreptul la concediu de odihna pentru acel an.
    (2) In cazul in care perioadele de concedii prevazute la alin. (1), insumate, au fost de 12 luni sau mai mari si s-au intins pe doi ori mai multi ani calendaristici consecutivi, politistii au dreptul la un singur concediu de odihna, acordat in anul reluarii activitatii, in masura in care nu a fost efectuat in anul in care a intervenit absenta de la serviciu pentru motivele prevazute la alin. (1).
    Art. 4
    Conducerea unitatii este obligata sa ia masurile necesare pentru ca politistii sa efectueze in fiecare an calendaristic concediul de odihna la care au dreptul.
    Art. 5
    (1) Programarea de principiu a concediilor de odihna pentru anul urmator se face pana la data de 15 decembrie a anului in curs, cu consultarea politistilor, si se aproba de seful structurii respective.
    (2) Concediile de odihna se programeaza esalonat in tot cursul anului, tinandu-se seama de activitatile specifice desfasurate si de nevoile personale ale politistilor, fara ca numarul celor aflati in acelasi timp in concediu de odihna sa depaseasca o treime din efectivul unitatii.
    (3) La programarea concediilor de odihna, conducerea unitatii va tine seama, in masura in care este posibil, si de specificul activitatii sotiei/sotului politistului.
    Art. 6
    (1) Reprogramarea sau amanarea efectuarii concediului de odihna va putea fi efectuata cand politistul se afla in una dintre urmatoarele situatii:
    a) concediu medical pentru incapacitate temporara de munca;
    b) urmeaza sa indeplineasca misiuni in afara teritoriului national, in cadrul fortelor internationale de politie;
    c) politistul-femeie solicita concediul de odihna inainte sau in continuarea concediului de maternitate ori i s-a acordat concediu platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani sau a celui bolnav in varsta de pana la 3 ani;
    d) are recomandare medicala pentru a urma un tratament intr-o statiune balneoclimaterica, caz in care data inceperii concediului de odihna va fi cea indicata in recomandarea medicala;
    e) urmeaza sau este planificat sa urmeze un curs de perfectionare sau specializare in tara ori in strainatate.
    (2) Pentru situatiile prevazute la alin. (1) lit. c), d) si e) reprogramarea este conditionata de cererea prealabila a politistului.
    Art. 7
    (1) Concediul de odihna se intrerupe in urmatoarele situatii:
    a) a intervenit unul dintre cazurile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. a), b) sau e);
    b) cand politistul-femeie intra in concediu de maternitate;
    c) pentru nevoi de serviciu neprevazute.
    (2) Pentru cazurile de intrerupere a concediului de odihna prevazute la alin. (1) politistii au dreptul sa efectueze restul zilelor de concediu dupa ce au incetat situatiile respective sau, cand acest lucru nu este posibil, la data stabilita printr-o noua programare in cadrul aceluiasi an calendaristic.
    (3) Intreruperea concediului de odihna se dispune, in scris, in cazurile prevazute la art. 6 alin. (1) lit. b) si e) si in cazul prevazut la lit. c) a alin. (1) al prezentului articol de catre seful care are competente pe linia gestionarii resurselor umane.
    Art. 8
    In cazul in care concediul de odihna este intrerupt, drepturile banesti primite pentru situatiile prevazute la art. 3 nu se restituie, urmand ca diferenta de concediu in zile sa fie efectuata la o data ulterioara, in cadrul aceluiasi an calendaristic sau, dupa caz, in functie de situatiile in care concediul de odihna este intrerupt, in anul reluarii activitatii, in conditiile prevazute la art. 3, iar platile sa fie regularizate in raport de situatia intervenita.
    Art. 9
    Concediul de odihna cuvenit politistilor detasati la alte unitati se acorda de catre conducatorii unitatilor la care acestia isi desfasoara activitatea.
    Art. 10
    Politistii incadrati in posturi cu fractiuni de norma, 4 sau 6 ore pe zi, au dreptul la concediu de odihna cu durata stabilita potrivit art. 1.
    Art. 11
    Politistii care indeplinesc prin cumul, pe langa functia de baza, cu o norma intreaga, o alta functie au dreptul la concediu de odihna platit numai de la unitatea in care au functia de baza.
    Art. 12
    (1) In cazul in care, dupa ce politistul a efectuat concediul de odihna, raportul sau de serviciu cu unitatea a incetat din motivele prevazute la art. 69 lit. c), e), f), g), h) si j) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, acesta este obligat sa restituie unitatii partea din indemnizatia si prima de concediu corespunzatoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica politistilor pentru care, dupa incetarea raporturilor de serviciu cu unitatea in temeiul art. 69 lit. h) din Legea nr. 360/2002, in urma exercitarii uneia dintre caile extraordinare de atac, a intervenit achitarea, scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale sau a procesului penal.

    CAP. 2
    Concediul de odihna suplimentar

    Art. 13
    (1) In afara concediului de odihna prevazut la art. 1, politistii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - ori in locuri de munca in care exista astfel de conditii, stabilite potrivit legii, au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna suplimentar cu o durata cuprinsa intre 3 si 14 zile calendaristice.
    (2) Concediile de odihna suplimentare se cumuleaza cu concediile de odihna prevazute la art. 1.
    Art. 14
    (1) Stabilirea categoriilor de politisti, a activitatilor si a locurilor de munca pentru care se acorda concediu de odihna suplimentar, precum si a existentei conditiilor de munca vatamatoare, grele sau periculoase se face potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) din Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase.
    (2) Pe baza criteriilor si a determinarilor facute in conditiile prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului de interne locurile de munca cu conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase - si durata concediului de odihna suplimentar.
    Art. 15
    Pentru politistii care nu lucreaza un an intreg in conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) ori lucreaza in conditii ce dau dreptul la un numar diferit de zile, durata concediului de odihna suplimentar se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat in astfel de conditii in cursul anului calendaristic respectiv.
    Art. 16
    (1) In cazul in care politistul, potrivit programarii, a efectuat integral concediul de odihna suplimentar cuvenit si, ulterior, in cursul aceluiasi an calendaristic, nu mai lucreaza in conditiile respective, cota-parte din indemnizatia primita, aferenta timpului nelucrat din acel an calendaristic, nu se restituie unitatii.
    (2) De regula, concediul de odihna suplimentar se acorda in cea de-a doua parte a anului in curs si nu poate fi reesalonat in anul urmator.

    CAP. 3
    Concediul de studii

    Art. 17
    (1) Politistii beneficiaza de concedii de studii numai pentru frecventarea primei institutii de invatamant superior de la dobandirea statutului de personal al Ministerului de Interne.
    (2) Politistii care urmeaza cursuri ale unor institutii de invatamant superior de stat sau particulare acreditate ori autorizate, de lunga sau scurta durata, cursuri serale, cu frecventa redusa si la distanta, in conditiile alin. (1), au dreptul la un concediu de studii platit de 30 de zile calendaristice, acordat la cerere, integral sau fractionat, in fiecare an universitar.
    (3) De aceleasi drepturi beneficiaza si politistii absolventi cu diploma ai colegiilor universitare de scurta durata care isi continua studiile in invatamantul superior de lunga durata, in institutii de invatamant superior de stat sau particulare autorizate ori acreditate.
    (4) Concediul prevazut la alin. (2) se acorda politistilor pentru frecventarea unei singure institutii de invatamant superior, in situatia in care urmeaza simultan cursurile mai multor facultati/colegii.
    (5) Politistii care in ultimul an de invatamant superior nu si-au finalizat studiile prin examen de licenta/absolvire si nu au beneficiat de concediu de studii il pot solicita ulterior, o singura data.
    (6) Politistilor aflati in situatia prevazuta la alin. (5), dar care au beneficiat partial de concediu de studii in ultimul an de invatamant superior li se poate aproba efectuarea diferentei de concediu de studii pentru sustinerea ulterioara a examenului de licenta/absolvire.
    (7) Nu au dreptul la concediu de studii politistii inmatriculati la institutii de invatamant superior de stat sau particulare, autorizate ori acreditate, de lunga sau scurta durata, pentru repetarea anului de studii.
    (8) Concediul de studii neefectuat nu se poate efectua in anul universitar urmator, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (6).
    Art. 18
    (1) De prevederile art. 17 alin. (1) si (2) beneficiaza si politistul inscris la doctorat.
    (2) Nu se considera concediu de studii participarea, cu aprobare, a politistilor la cursuri sau alte forme de pregatire cu scoatere de la locul de munca.
    Art. 19
    (1) Politistilor li se acorda concediu de studii daca obtin aprobarea sefilor de unitati pentru a urma cursurile unor institutii de invatamant superior, studii aprofundate si doctorat.
    (2) Aprobarea pentru frecventarea formelor de pregatire prevazute la alin. (1) se acorda numai daca acestea asigura specializarea/pregatirea potrivit nevoilor unitatii.

    CAP. 4
    Invoirile platite si concediile fara plata

    Art. 20
    (1) Politistii au dreptul, potrivit legii, la invoiri platite cu durate de 5 zile calendaristice in cazul urmatoarelor evenimente familiale:
    a) casatoria politistului;
    b) nasterea sau casatoria unui copil;
    c) decesul sotului sau al unei rude de pana la gradul al II-lea a politistului sau a sotului/sotiei politistului.
    (2) De asemenea, politistii pot beneficia de invoiri platite cu durata de cel mult 5 zile calendaristice, in urmatoarele situatii:
    a) in caz de accidentare sau imbolnavire grava a unuia dintre membrii familiei;
    b) in situatia unor dezastre care au afectat domiciliul politistului, al parintilor, socrilor sau copiilor acestuia;
    c) pentru alte situatii sau evenimente exceptionale, de natura sa justifice invoirea solicitata.
    (3) Invoirile platite se aproba de conducerea unitatii, la cererea politistului.
    Art. 21
    (1) Politistii au dreptul la concediu fara plata, a carui durata insumata poate fi de 30 de zile calendaristice anual, pentru rezolvarea urmatoarelor situatii personale:
    a) pregatirea si/sau sustinerea examenelor de admitere, de finalizare a anilor de studii sau de absolvire a celei de-a doua/treia facultati;
    b) sustinerea examenelor nepromovate de admitere la doctorat sau in institutii de invatamant superior, a celor de an universitar ori de licenta (diploma) pentru pregatirea carora au beneficiat de concediu de studii;
    c) prezentarea la concurs in vederea ocuparii unui post in alta unitate.
    (2) Concedii fara plata cu durata de pana la 30 de zile calendaristice anual pot fi acordate si pentru rezolvarea altor probleme personale ale politistilor.
    (3) In mod exceptional, politistii au dreptul la concedii fara plata, cu durata insumata intre 30 si 90 de zile calendaristice anual, in urmatoarele situatii:
    a) tratament medical efectuat in strainatate pe durata recomandata de medic, fara a depasi insa 90 de zile, daca cel in cauza nu beneficiaza, potrivit legii, de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, precum si pentru insotirea sotului sau, dupa caz, a sotiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, sora, parinte - pe timpul cat acestia se afla la tratament in strainatate;
    b) pentru alte motive temeinic fundamentate.
    (4) Concediile fara plata se aproba de conducerea unitatii, la cererea politistului, si se comunica compartimentelor financiar-contabilitate si resurse umane.
    Art. 22
    (1) Pe perioada concediilor fara plata politistii isi pastreaza calitatea avuta.
    (2) Perioadele concediilor fara plata acordate in conditiile art. 21 nu constituie vechime in serviciu si nu se iau in calcul la stabilirea stagiului minim in gradul profesional.

    CAP. 5
    Acordarea biletelor de odihna, tratament si recuperare

    Art. 23
    (1) Acordarea biletelor de odihna, tratament si recuperare pentru politisti se face in limita disponibilitatilor bugetare alocate cu aceasta destinatie si a numarului de locuri aprobate.
    (2) Politistii pot beneficia de bilete de odihna, tratament si recuperare numai pe perioada concediilor de odihna, o singura data pe an.
    (3) De aceste bilete de odihna, tratament si recuperare pot beneficia si sotul/sotia politistului, copiii acestuia cu varste cuprinse intre 6 si 18 ani, care urmeaza cursurile unei unitati de invatamant preuniversitar, acreditata conform legii, precum si copiii cu handicap aflati in ingrijirea familiei politistului.
    Art. 24
    (1) Contractarea biletelor de odihna, tratament si recuperare si decontarea contravalorii acestora cu prestatorii de servicii se fac de catre Ministerul de Interne prin Directia de gospodarie.
    (2) Biletele de odihna, tratament si recuperare se repartizeaza pe judete prin grija Directiei management resurse umane, conform estimarilor realizate in baza solicitarilor formulate de potentialii beneficiari pana la data de 15 decembrie a anului respectiv, pentru anul urmator.
    Art. 25
    (1) Contributia care trebuie sa fie platita de politist pentru biletele prevazute la art. 23 se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) 50% din pretul integral al biletului de odihna, cand beneficiar al acestuia este politistul si sotul/sotia acestuia;
    b) pretul integral al biletului de odihna, tratament si recuperare, in cazul sotului/sotiei politistului care nu face parte din categoria persoanelor care, potrivit legii, pot beneficia de aceste bilete prin sistemul organizat si administrat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
    c) 50% din contributia parintelui politist, cand beneficiar al biletului de odihna este copilul acestuia.
    (2) Diferenta de pret al biletelor de odihna, tratament si recuperare pana la acoperirea integrala a contravalorii acestora se suporta din bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului de Interne.
    Art. 26
    Contributia platita de politist se poate restitui acestuia in urmatoarele cazuri:
    a) din motive medicale sau personale - deces in familie, internare in unitati sanitare - atestate cu documente, cand titularul nu mai poate ajunge in statiune;
    b) din motive personale titularul renunta la bilet, anuntand Directia management resurse umane, cu cel putin 10 zile inainte de data inscrisa pe bilet pentru prezentarea in statiune;
    c) contributia se restituie integral beneficiarului si in situatia in care acesta, desi s-a prezentat in statiune la data inscrisa pe bilet, nu a fost cazat, prezentand Directiei de gospodarie motivatia scrisa a unitatii prestatoare de servicii balneare.
    Art. 27
    (1) Politistii si familiile acestora beneficiaza, ca masura de protectie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului de interne in folosirea caselor de odihna, sanatoriilor, caminelor de garnizoana si a altor amenajari recreative si sportive.
    (2) Cheltuielile ce decurg din aplicarea masurilor de la alin. (1) se suporta din bugetul Ministerului de Interne.
    Art. 28
    Durata unei serii de odihna, tratament si recuperare este de 10 sau 18 zile, dupa caz, perioadele pentru care se contracteaza bilete de odihna fiind, de regula, in lunile iunie - decembrie.
    Art. 29
    Biletele de odihna, tratament si recuperare se distribuie efectiv politistilor prin structurile teritoriale ale Ministerului de Interne, conform procedurilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.
    Art. 30
    La acordarea biletelor de odihna, tratament si recuperare va fi avuta in vedere indeplinirea unuia dintre urmatoarele criterii esentiale:
    a) periculozitatea, nocivitatea si dificultatile conditiilor concrete de munca ale solicitantilor;
    b) rezultate deosebite obtinute in indeplinirea sarcinilor de serviciu si in pregatirea de specialitate;
    c) evidentierea prin acte exemplare de devotament si curaj;
    d) inalta probitate profesionala si morala.
    Art. 31
    In situatia in care politistii nu pot utiliza biletele de odihna, pot renunta la acestea, dar, in situatia in care nu gasesc alt politist care sa beneficieze de ele ori nu le returneaza Directiei management resurse umane din cadrul Ministerului de Interne, sumele cheltuite pentru procurarea lor se vor recupera, conform procedurilor legale, de la acestia.
    Art. 32
    (1) Politistii care fac parte din personalul aeronavigant, politistii scafandri, parasutisti si cei care executa nemijlocit masuri de protectie antiterorista au dreptul sa efectueze gratuit 15 zile calendaristice din concediul de odihna anual cuvenit la centrele de odihna si recuperare a sanatatii din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala sau la alte centre de sanatate.
    (2) Contravaloarea biletelor de trimitere la centrele de odihna si recuperare a sanatatii se va suporta din bugetul institutiei si, dupa caz, din fondul asigurarilor sociale de sanatate, in situatia in care aceste centre se afla in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, pentru servicii de recuperare-reabilitare a sanatatii.

    CAP. 6
    Dispozitii finale

    Art. 33
    Pe durata concediilor sau invoirilor platite, precum si a concediilor fara plata, functiile politistilor nu pot fi incadrate cu alte persoane, urmand ca sarcinile de serviciu ale acestora sa fie redistribuite.
    Art. 34
    In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului act normativ, prin ordin al ministrului de interne se vor aproba normele pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru de interne,
                         Ioan Rus

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae TanasescuSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1578/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1578 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu