Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1554 din 9 decembrie 2009

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 57 din 26 ianuarie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Dolj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 şi 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. In anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Dolj", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă poziţiile nr. 50, 67-73, 77, 78, 122 si 415- 418;

b) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

- la poziţia nr. 58, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 116 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „136053";

- la poziţia nr. 64, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 96 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „160943";

- la poziţia nr. 65, coloana 6 va avea următorul cuprins: „55998";

- la poziţia nr. 66, coloana 6 va avea următorul cuprins: „131512";

- la poziţia nr. 74, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 20 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1210";

- la poziţia nr. 75, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 20 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1815";

- la poziţia nr. 76, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 285 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „179693";

- la poziţia nr. 80, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 12105 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „13569,66";

- la poziţia nr. 84, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 1077 mp";

- la poziţia nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 561G Băileşti-Galicea Mare-Izvoare (DJ 561D)";

- la poziţia nr. 132, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 552C Cioroiu Nou-Siliştea Crucii";

- la poziţia nr. 133, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 561H Goicea (DJ 561)-Măcesu de Sus-Măcesu de Jos (DN 55A)";

- la poziţia nr. 134, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 643F Limita judeţului Olt-Ungureni-Gherceşti-DN 65C (Craiova)";

- la poziţia nr. 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 561F Radovan (DN 56)-Lipovu-Cerat (DJ 561)", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „16,120 km";

- la poziţia nr. 136, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 561l Boureni (DJ 561 A)-Siliştea Crucii";

- la poziţia nr. 137, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 551A Bratovoeşti-Georocu Mare-Puţuri (DJ 604)";

- la poziţia nr. 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 552D Vârtop (DJ 552)-Giubega (DJ 561D)";

- la poziţia nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 652B DN65C-Călineşti - limita judeţului Olt";

- la poziţia nr. 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 652ADN6 (Cârcea)-DN 65";

- la poziţia nr. 141, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 552E Bucovăţ (DJ 552)-Leamna de Jos-Leamna de Sus-Sărbătoarea (DJ 552)";

- la poziţia nr. 142, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 606G Scăeşti (DJ 606A)-Raznic (DJ 606B)";

- la poziţia nr. 143, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 606H Braloştiţa (DJ 606F)-Balta - limita judeţului Mehedinţi, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „9,400 km";

- la poziţia nr. 155, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, în administrarea D.G.A.S.P.C. Dolj, prin Hotărârea nr. 99/22.05.2009";

- la poziţia nr. 174, la coloana 4, „S = 6120 mp" se va înlocui cu„S= 10300 mp";

- la poziţia nr. 179, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „Suprafaţă clădire în urma executării lucrărilor de extindere = 223 mp";

- la poziţia nr. 184, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, în administrarea Centrului Militar Zonal Craiova, prin Hotărârea nr. 51/27.03.2008";

- la poziţia nr. 246, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judeţului Dolj, în administrarea Centrului Militar Zonal Craiova, prin Hotărârea nr. 51/27.03.2008";

- la poziţia nr. 264, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Policlinica Sportivă", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Craiova, Aleea Voinicului nr. 14, Suprafaţă construită a clădirii = 369 mp, suprafaţă desfăşurată = 738 mp";

- la poziţia nr. 265, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren Policlinica Sportivă", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Craiova, Aleea Voinicului nr. 14, Suprafaţă teren = 1533 mp";

-  la poziţia nr. 284, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 3507 mp";

-  la poziţia nr. 286, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 6442 mp";

-  la poziţia nr. 288, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 1919 mp";

-  la poziţia nr. 398, coloana 6 va avea următorul cuprins: „35334";

-  la poziţia nr. 399, coloana 6 va avea următorul cuprins: „9464";

-  la poziţia nr. 400, coloana 6 va avea următorul cuprins: „483393";

-  la poziţia nr. 401, coloana 6 va avea următorul cuprins: „942455";

-  la poziţia nr. 402, coloana 6 va avea următorul cuprins: „556450";

-  la poziţia nr. 404, coloana 6 va avea următorul cuprins: „29936";

-  la poziţia nr. 405, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 3950 ml";

-  la poziţia nr. 407, coloana 6 va avea următorul cuprins: „4087";

-  la poziţia nr. 408, coloana 6 va avea următorul cuprins: „4087";

-  la poziţia nr. 409, coloana 6 va avea următorul cuprins: „4087";

-  la poziţia nr. 410, coloana 6 va avea următorul cuprins: „4087";

-  la poziţia nr. 411, coloana 6 va avea următorul cuprins: „5043";

-  la poziţia nr. 412, coloana 6 va avea următorul cuprins: „2398";

-  la poziţia nr. 413, coloana 6 va avea următorul cuprins: „9034";

-  la poziţia nr. 414, coloana 6 va avea următorul cuprins: „215243";

c) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 418 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 419, prevăzută în anexa nr. 1.

2.  In anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Filiaşi", la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

-  la poziţia nr. 2, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 1330 m, parte carosabilă I = 5,50 m pe 737 m lungime, parte carosabilă I = 7,00 m pe 593 m lungime cu trotuar 1,70 m pe stânga şi 1,50 m pe dreapta";

- la poziţia nr. 14, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 965 m, parte carosabilă I = 4,00 m pe 277 m lungime cu trotuare 1,35 m, parte carosabilă I = 9,50 m pe 577 m lungime cu trotuare 1,40 m stânga şi 1,70 m dreapta, parte carosabilă I = 10,50 m pe 111 m lungime cu trotuare 2,50 m stânga şi 1,70 m dreapta";

-  la poziţia nr. 47, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 660 m, parte carosabilă I = 8,00 m pe 477 m lungime cu trotuare 1,65 m stânga şi 1,35 m dreapta, parte carosabilă I = 4,00 m pe 183 m lungime cu trotuare 1,00 m stânga";

-  la poziţia nr. 51, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 397 m, parte carosabilă I = 10,00-11,00 m cu trotuare 1,75-2,00 m";

-  la poziţia nr. 52 coloana 4, la lit. a), „L = 250 m" se va înlocui cu „L = 261 m";

- la poziţia nr. 53 coloana 4, la lit. a), „L = 400 m" se va înlocui cu „L = 401 m", iar la lit. b) „I = 1,5 m" se va înlocui cu „I = 2,00 m";

- la poziţia nr. 55 coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 490 m, parte carosabilă I = 7,00 m pe 395 m lungime şi parte carosabilă I = 8,00 m pe 95 m lungime cu trotuare 1,50 m";

- la poziţia nr. 56, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 580 m, parte carosabilă I = 6,00 m cu trotuare 1,50 m";

- la poziţia nr. 60, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 3500 m, parte carosabilă I = 5,50 m pe 3035 m lungime şi parte carosabilă I = 4,00 m pe 465 m lungime";

- la poziţia nr. 796, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 374 m, parte carosabilă I = 7,00 m pe 237 m lungime, parte carosabilă I = 8,00 m pe 137 m lungime cu trotuare 1,50 m".

3.   In anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Amărăştii de Jos", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 36 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 37-39, prevăzute în anexa nr. 2.

4. In anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Amărăştii de Sus", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

- la poziţia nr. 34, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DC 35 Amărăştii de Sus-Nisipuri, L= 1,280 km, DC 35A Zvorsca - hotar judeţul Olt, L = 4,700 km", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1948", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1129926";

-  la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Străzi, L= 15095 m

Sat Amărăştii de Sus

1.  Strada principală Gheţarilor, din DJ 542, de la Primărie spre est până la Duţă Constantin, L = 685 m, I = 9 m

2.   Strada principală Cotelici, din DJ 542, de la Patru Haralambie spre sud până la Radu Dumitru, L = 900 m, I = 9 m

3.  Strada principală Mateeştilor, din DJ 542, de la Şcoala Nouă spre est până la Vreja Mihai, L = 1740 m, I = 9 m

4.   Strada principală Teodoreştilor, din DJ 542, de la Teodorescu Mihai spre vest până la Dumitriu Cezar, L = 300 m, l = 9m

5. Strada principală Dinculeştilor, din DJ 542, de la Petrescu Oprea spre vest cu ocolire spre nord, până la Dumitriu Cezar, L = 660 m, I = 9 m

6.  Strada principală Buzducilor, din DJ 542, de la Diaconu Costel până la Rădoi Marin, L = 1080 m, I = 9 m

7.  Strada principală Donţanilor, din DJ 542 spre est până la Baciu Dan şi spre vest până la Ivan Vasile, L = 400 m, I = 9 m

8. Strada principală Romilor, din DJ 542, de la Tătaru Tănase spre sud până la cimitir, L = 1130 m, I = 9 m

9. Strada secundară Floreştilor, de la Radu Dumitru spre est până la Rădoi Ion, L = 220 m, I = 9 m

10. Strada principală Cărăieştilor, din DJ 542 spre vest, de la Prepeliţă Marin până la Trifu Alexandru, L = 590 m, I = 9 m

11.  Strada secundară Trifeştilor, de la Caliu Maria până la Voicu Maria, L = 485 m, I = 9 m

12. Strada principală Dăbulenilor, din DJ 542, de la Primărie spre vest până la Zegheanu Maria, L = 725 m, I = 9 m

13. Strada secundară General Vasile, din DJ 542, de la Radu Aurel cu ocolire spre sud până la Primărie, L = 420 m, I = 9 m

14. Strada principală Borcanilor, din DJ 542, de la Trifu Oprea spre vest până la Dăbuleanu Iulia, L = 570 m, I = 9 m

15.  Strada principală Roşcanilor, din DJ 542, continuă pe DC 35, spre vest de la Dobre Ştefan până la Dumitrescu Ştefan, L = 550 m, I = 9 m

16. Strada secundară Leu, din DC 35 de la Popa Oprea spre nord până la Dumitrescu Nicolae, L = 140 m, I = 9 m

Sat Zvorsca

1.  Strada principală Bogdăneştilor, din DJ 542, de la Popa Oprea până la Bologan Ion, L = 1155 m, I = 9 m

2.  Strada principală Cimitirului, din DJ 542, de la Floricel Maria până la Burtea Nicolae, L = 1300 m, I = 9 m

3.  Strada secundară Invierii, din DJ 542 spre nord, de la Ştefan Gheorghe prin ocolirea cimitirului până la Diaconu Victor, L = 345 m, I = 9 m

4.  Strada secundară Cuta, din DJ 542 spre sud, de la Neacşu Adi până la Nicolae Aurel, L = 370 m, I = 9 m

5. Strada principală Pârjoleşti lor, din DJ 542 spre vest, de la Badea Maria ocoleşte fosta baltă, se întoarce spre est până la Baronescu Ion, L = 990 m, I = 9 m

6.  Strada secundară 6 Martie, din DJ 542 spre est, de la Mare Marin până la Barbu Floarea, L = 340 m, I = 9 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 6 va avea următorul cuprins: „22645", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Amărăştii de Sus, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/26.02.2009.";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 44 se introduc patruzeci şi şapte de noi poziţii, poziţiile nr. 45-91, prevăzute în anexa nr. 3.

5. In anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Bistreţ", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă poziţia nr. 28;

b) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

- la poziţia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Străzi sat Bistreţ

1.  Strada Iancu Jianu, L = 120 m

2.  Strada Avram Iancu, L = 328 m

3.  Strada Revoluţiei, L = 2984 m

4.  Strada Unirii, L= 1430 m

5.  Strada Victoriei, L = 1535 m

6.  Strada Constantin Brâncoveanu, L = 124 m

7.  Strada Tudor Vladimirescu, L = 320 m

8.  Strada Mihai Viteazu, L = 194 m

9.  Strada Horia, L= 106 m

10. Strada Vasile Lupu, L = 90 m

11. Strada Mircea cel Bătrân, L = 282 m

12. Strada Ecaterina Teodoroiu, L = 62 m

13. Strada Anul 1848, L= 130 m

14. Strada Traian, L = 388 m

15. Strada Eroilor, L = 377 m

16. Strada A. I. Cuza, L = 760 m

17. Strada Carol I, L= 106 m

18. Strada Nicolae Bălcescu, L = 460 m

19. Strada Decebal, L = 94 m

20. Strada Independenţei, L = 180 m

21. Strada Burebista, L= 125 m

22. Strada Vlad Ţepeş, L = 525 m

23. Strada Alexandru Lăpuşneanu, L = 86 m

24. Strada Fraţii Buzeşti, L = 272 m

25. Strada Teiului, L = 94 m

26. Strada Târgului, L = 448 m

27. Strada Narciselor, L = 118 m

28. Strada Garoafelor, L = 235 m

29. Strada Panseluţelor, L = 96 m

30. Strada Bujorului, L = 825 m

31. Strada Trandafirilor, L = 337 m

32. Strada Crinilor, L = 270 m

33. Strada Violetelor, L = 341 m

34. Strada Crizantemelor, L = 500 m

35. Strada Zambilelor, L = 500 m

36. Strada Plopilor, L = 366 m

Străzi sat Plosca

1.  Strada George Coşbuc, L= 1368 m

2.  Strada Ana Blandiana, L = 160 m

3.  Strada Mihai Eminescu, L = 432 m

4.  Strada Marin Sorescu, L = 250 m

5.  Strada Costache Negruzzi, L = 172 m

6.  Strada Nicolae Iorga, L = 304 m

7.  Strada Eugen Lovinescu, L = 590 m

8.  Strada Tudor Arghezi, L = 465 m

9.  Strada George Topârceanu, L = 40 m

10. Strada George Bacovia, L = 405 m

11. Strada Liviu Rebreanu, L = 240 m

12. Strada Petre Ispirescu, L = 40 m

13. Strada Ioan Slavici, L = 128 m

14. Strada Barbu Şt. Delavrancea, L = 108 m

15. Strada I. L. Caragiale, L = 390 m

16. Strada Elena Farago, L = 80 m

17. Strada Eugen Jebeleanu, L = 60

18. Strada Ion Creangă, L = 240 m

19. Strada Nichita Stănescu, L = 100 m

20. Strada Octavian Goga, L = 134 m

21. Strada Marin Preda, L = 56 m

22. Strada Adrian Păunescu, L = 278 m

23. Strada Fănuş Neagu, L = 50 m

Străzi sat Bistreţul Nou

1. Strada Plevnei, L = 645 m

2. Strada Smârdan, L = 645 m

3. Strada Rovine, L = 640 m

4. Strada Oituz, L = 645 m

5. Strada Dorobanţi, L = 640 m

6. Strada Mărăşeşti, L = 625 m

7. Strada Peneş Curcanu, L = 645 m

8. Strada Călugăreni, L = 700 m

9. Strada Ostaşilor, L = 410 m

10. Strada 1 Decembrie 1918, L = 220 m

11. Strada 1 Mai, L = 340m

12. Strada Posada, L = 850 m

13. Strada Mărăşti, L = 850 m

Străzi sat Brânduşa

1. Strada Rozelor, L = 585 m

2. Strada Liliacului, L = 585 m

3. Strada Orhideelor, L = 620 m

4. Strada Mărgăritarului, L = 228 m

5. Strada Mixandrelor, L = 450 m

6. Strada Castanilor, L = 186 m

7. Strada Salcâmului, L = 106 m Total lungime străzi L - 31913 m",

iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „301390,88";

-  la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 2A Gară Afumaţi-Urzicuţa-Barca-Brânduşa-Bistreţ", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 6,1 km, km 13+750-19+850", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „57580";

c) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 80 se introduc şaptesprezece noi poziţii, poziţiile nr. 81-97, prevăzute în anexa nr. 4.

6. In anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Brădeşti", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

-  la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Sat Brădeşti

1. Strada Adakale, L = 0,500 km

2. Strada Gării, L = 0,500 km

3. Strada Bisericii, L = 0,583 km

4. Strada Dr. Brădişteanu Constantin (situată pe DE 70)

5. Aleea Cireşilor, L = 0,180 km

6. Aleea Dispensarului, L = 0,260 km

7. Aleea Gării, L = 0,400 km

8. Strada Mihai Viteazul (situată pe DE 70)

9. Aleea Morăreşti, L = 0,500 km

10. Aleea Morii, L = 0,200 km

11. Strada Pârligeni, L = 0,530 km

12. Strada Primarului, L = 0,850 km

13. Aleea Primarului, L = 0,175 km

14. Aleea Pârligeni, L = 0,175 km

15. Strada Primăverii, L = 0,300 km

16. Aleea Porumbarului, L = 0,200 km

17. Strada Salcâmilor, L = 0,400 km

18. Strada Şcolii, L = 0,550 km

19. Strada Valea Rea, L = 1,100 km

Sat Brădeştii Bătrâni

1. Strada Almăjel, L = 1,000 km

2. Strada Căpisterea (face parte din DC 108)

3. Strada Cioboţilor (face parte din DC 108)

4. Strada Gâlceştilor, L = 0,130 km

5. Strada Parcului (face parte din DC 108)

Sat Tatomireşti

I.  Strada A.I.Cuza (face parte din DC 108) 2.Aleea A.I. Cuza, L = 0,130 km

3.  Strada Banilor, L = 0,850 km

4.  Strada Bujorului, L = 0,300 km

5.  Strada Boier Ion Dumitriu, L = 2,000 km

6.  Strada Craiovei (situată pe DE 70)

7.  Strada Fântânele, L = 0,460 km

8.  Strada Macului, L = 0,500 km

9.  Strada Ţarinei, L = 0,150 km

10. Strada Teilor, L = 0,300 km

11. Strada Vâlcelei, L = 0,100 km

Sat Răcarii de Jos

1.  Strada A. I. Cuza, L = 0,165 km

2.  Strada Dacia, L= 1,100 km

3.  Strada Nicolae Iorga, L = 0,630 km

4. Aleea Nicolae Iorga, L = 0,090 km

5.  Strada Marin Sorescu (situată pe DE 70)

6.  Strada Nicolae Titulescu, L = 0,415 km

7.  Strada Tudor Vladimirescu, L = 0,400 km

8. Aleea Tudor Vladimirescu, L = 0,045 km

9.  Strada Unirii, L = 0,270 km

10. Strada Vasile Alecsandri, L= 1,190 km

11. Strada Vlad Ţepeş, L = 0,600 km

Sat Meteu

1. Aleea Bisericii, L = 1,500 km

2. Aleea Plopilor, L = 0,200 km

3.  Strada Trandafirilor, L = 0,200 km

Sat Piscani

1.  Strada Almăjelului, L = 0,300 km

2.  Strada Salcâmului, L = 0,500 km

3. Aleea Şcolii, L = 0,800 km

4.  Strada Trandafirului, L = 0,400 km

5.  Strada Tudor Vladimirescu, L = 0,200 km,

iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2492994";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 39 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 40 şi 41, prevăzute în anexa nr. 5.

7. In anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Bratovoeşti", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

-  la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent sediu Primărie", coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă = 1264 mp, Vecini: N - DE 158, S - Marin Elena, E - Luică Floarea, V - DE 114", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1993", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „6200";

-  la poziţia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", iar la coloana 4 se actualizează denumirea şi lungimea străzilor din satele Prunet şi Bădoşi, astfel:

„Sat Prunet

1.  Strada Dunăreni, L= 1412 m

2.  Strada Tabana, L = 238 m

3.  Strada Dumbrava, L = 301 m

4.  Strada Ţurcani, L = 275 m

5.  Strada Ape, L = 250 m

6.  Strada Ages, L= 1118 m

Sat Bădoşi

1.  Strada Mamina, L= 1459 m

2.  Strada Tilă, L= 145 m

3.  Strada Bisericii, L = 550 m

4.  Strada Cimitirului, L = 700 m

5.  Strada Marica, L = 130 m

6.  Strada Zmeului, L = 100 m

7.  Strada Grădiniţei, L = 227 m

8. Strada Lacului, L = 238m

9. Strada Bădosu, L = 280 m

10. Strada Staţiunea Victoria, L = 2232 m";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 81 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 82-84, prevăzute în anexa nr. 6.

8.   In anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Breasta", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 30 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 31-37, prevăzute în anexa nr. 7.

9.   In anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Carpen", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DC 61 Carpen-Bechet-Orodel, L = 4,9 km, km 0+000- 4+900 DC 79 Carpen-Gebleşti, L = 6 km, km 0+000-6+000";

-  la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Sat Cleanov

1. Strada Craiovei (pe DJ 606)

2. Strada Desnăţuiului (pe DJ 606)

3. Strada Baltacului, L = 636 m

4. Strada Blidăreşti, L = 172 m

5. Strada Brazda lui Novac, L = 514 m

6. Strada Buicanilor, L = 164 m

7. Strada Bujorului, L = 170 m

8. Strada Cartofului, L = 152 m

9. Strada Câmpul lui Milos, L = 482 m

10. Strada Arţarului, L = 300 m

11. Strada Cucului, L = 304 m

12. Strada Bâlciul Robit, L = 374 m

13. Strada Fagului, L = 210 m

14. Strada Frunzei, L = 627 m

15. Strada Grădina Boierească, L = 632 m

16. Strada Gurguieşti, L = 1100 m

17. Strada Izvorului, L = 354 m

18. Strada Macului, L= 1328 m

19. Strada Morii, L = 546 m

20. Strada Bisericii, L = 212 m

21. Strada Narciselor, L= 108 m

22. Strada Panseluţei, L = 188 m

23. Strada Parul Viilor, L = 230 m

24. Strada Iepurelui, L = 420 m

25. Strada Poştei, L = 346 m

26. Strada Prunului, L = 204 m

27. Strada Salcâmului, L = 200 m

28. Strada Sbeganilor, L = 516 m

29. Strada Sergentului, L = 148 m

30. Strada Sârgului, L = 342 m

31. Strada Teiului, L= 1746 m

32. Strada Trifoiului, L = 336 m

33. Strada Tufanului, L = 186 m

34. Strada Ungureni, L = 170 m

35. Strada Vlajilor, L = 400 m

36. Strada Voineşti, L = 442 m

Sat Carpen

1. Strada Craiovei (pe DJ 606)

2. Strada Gagiului, L = 850 m

3. Strada Troianului, L = 1060 m

4. Strada Rozei, L = 450 m

5. Strada Dumitru Daşoveanu, L = 650 m

6. Strada Primăriei, L = 500 m

7. Strada Călugăreiului, L = 600 m

8. Strada Doctorului, L = 550 m

9. Strada Ciuturicăi, L = 300 m

10. Strada Căzăceşti, L = 260 m

11. Strada Pădurii, L = 350 m

12. Strada Calea Bocii, L = 2700 m

13. Strada Rudarilor, L = 160 m

14. Strada Plopului, L = 1050 m

15. Strada Târnavei, L = 800 m

16. Strada Pătrăşcanilor, L = 560 m

17. Strada Castanilor, L = 1350 m

18. Strada Piţigoiului, L = 550 m

19. Strada Tălânganilor, L = 600 m

20. Strada Crinului, L = 450 m

21. Strada Izlazului, L= 150 m

22. Strada Stochinei, L = 150 m

Sat Gebleşti

1.  Strada Geblescu, L= 1900 m

2.  Strada Cimitirului, L = 200 m

3.  Strada Bisericii, L = 350 m

4.  Strada Ştiubeiului, L = 650 m,

iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1234242";

-  la poziţia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12000";

-  la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cişmea publică 1 Cleanov", la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „S = 400 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1600";

-  la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cişmea publică 2 Cleanov", la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „S = 3173 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12692";

-  la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cişmea publică 3 Cleanov", la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „S = 584 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2336";

-  la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cişmea publică 4 Cleanov", la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: S=709 mp, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2836";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 27 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 28, prevăzută în anexa nr. 8.

10. In anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Cerat", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

- la poziţia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Uliţa Dănăcică", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „450 m";

- la poziţia nr. 39, coloana 4 va avea următorul cuprins: „525 m";

- la poziţia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Uliţa Dorângani", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „190 m";

- la poziţia nr. 41, coloana 4 va avea următorul cuprins: „670 m";

- la poziţia nr. 42, coloana 4 va avea următorul cuprins: „410 m";

- la poziţia nr. 43, coloana 4 va avea următorul cuprins: „210 m";

- la poziţia nr. 45, coloana 4 va avea următorul cuprins: „880 m";

- la poziţia nr. 46, coloana 4 va avea următorul cuprins: „110 m";

- la poziţia nr. 47, coloana 4 va avea următorul cuprins: „320 m";

- la poziţia nr. 48, coloana 4 va avea următorul cuprins: „270 m";

- la poziţia nr. 50, coloana 4 va avea următorul cuprins: „360 m";

- la poziţia nr. 51, coloana 4 va avea următorul cuprins: „270 m";

- la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Uliţa Geamailă", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „270 m";

- la poziţia nr. 53, coloana 4 va avea următorul cuprins: „250 m";

- la poziţia nr. 54, coloana 4 va avea următorul cuprins: „445 m";

- la poziţia nr. 55, coloana 4 va avea următorul cuprins: „285 m";

- la poziţia nr. 56, coloana 4 va avea următorul cuprins: „450 m";

- la poziţia nr. 57, coloana 4 va avea următorul cuprins: „450 m";

- la poziţia nr. 58, coloana 4 va avea următorul cuprins: „450 m";

- la poziţia nr. 59, coloana 4 va avea următorul cuprins: „520 m";

- la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Uliţa llie Bâcu", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „545 m";

- la poziţia nr. 61, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1550 m";

- la poziţia nr. 63, coloana 4 va avea următorul cuprins: „130 m";

- la poziţia nr. 64, coloana 4 va avea următorul cuprins: „175 m";

- la poziţia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Uliţa Boboşoiu", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „310 m";

- la poziţia nr. 68, coloana 4 va avea următorul cuprins: „290 m";

- la poziţia nr. 69, coloana 4 va avea următorul cuprins: „600 m";

- la poziţia nr. 70, coloana 4 va avea următorul cuprins: „980 m";

- la poziţia nr. 71, coloana 4 va avea următorul cuprins: „280 m";

- la poziţia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Uliţa Găzaru", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „370 m";

- la poziţia nr. 73, coloana 4 va avea următorul cuprins: „250 m";

- la poziţia nr. 74, coloana 4 va avea următorul cuprins: „400 m";

- la poziţia nr. 75, coloana 6 va avea următorul cuprins: „979095";

- la poziţia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Uliţa Tenoşanu", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „580 m";

- la poziţia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Uliţa Burlică", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „270 m";

- la poziţia nr. 81, coloana 4 va avea următorul cuprins: „390 m";

- la poziţia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Uliţa Doru Boncică", coloana 4 va avea următorul cuprins: „250 m";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 84 se introduc douăzeci şi nouă de noi poziţii, poziţiile nr. 85-113, prevăzute în anexa nr. 9.

11.  In anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cernăteşti", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a)  la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drumuri comunale", iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„DC 117 Argetoaia-Ţiu, L = 3,880 km, km 4+100-7+980

DC 120 Ţiu-Gogoşu,L= 1,8 km, km 0+000-1+800", coloana 6 va avea următorul cuprins: „22720", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Cernăteşti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5/27.02.2009";

b)  la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 32 se introduc cincizeci şi patru de noi poziţii, poziţiile nr. 33-86, prevăzute în anexa nr. 10.

12.  In anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cioroiaşi", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

- la poziţia nr. 19, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „560 mp";

- la poziţia nr. 20, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „2681 mp";

b)  la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 49 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 50 şi 51, prevăzute în anexa nr. 11.

13.  Anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ciupercenii Noi", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă poziţiile nr. 6 şi 31;

b) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

-  la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sediu Primărie (vechi)", la coloana 4 „N - Drum, E- Drum, V - Parc" se vor înlocui cu „N - DJ 553, E - DJ 553, V - Domeniul public (parc)" şi se va adăuga „Suprafaţă aferentă - 300 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „64224";

- la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Local baie comunală", la coloana 4 „N - Neţoiu Mihai, V - Parc 710, S - Parc 710" se vor înlocui cu „N - Domeniul public, S - Domeniul public (parc), V - Domeniul public (parc)", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „11200";

-  la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire dispensar Ciupercenii Noi", la coloana 4 „S - Drum, V - Parc 710, Suprafaţă construită 301 mp" se vor înlocui cu „S - Str. Dispensarului, V - Domeniul public (parc), Suprafaţă construită 337 mp, din cărămidă arsă cu 14 încăperi", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „29760";

-  la poziţia nr. 4, coloana 6 va avea următorul cuprins: „3000";

-  la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fântână beton", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „671";

-  la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fântâni Ciupercenii Noi", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „136500";

-  la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fântâni Smârdan", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „52500";

- la poziţia nr. 9, la coloana 4 „E - Neaţă Ion, S - Surlea Floarea" se vor înlocui cu „E - Domeniul public, S - Pavel Ion" şi se va adăuga „Suprafaţă construită - 470 mp, din cărămidă arsă cu 7 încăperi", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „38538";

-  la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Local Cămin Cultural Ciupercenii Noi", la coloana 4 „N - Drum, E - Parc , V - Parc, S - Parc" se vor înlocui cu „N -DJ 553, E - domeniul public (parc), V - domeniul public (parc), S - domeniul public (parc)" şi se va adăuga „din cărămidă arsă, 8 încăperi, suprafaţă aferentă -1340 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „184741";

-  la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Local Cămin Cultural Smârdan", la coloana 4 „V - Drum comunal, Suprafaţă construită 162 mp" se vor înlocui cu „V - DC 53, suprafaţă construită 136 mp, din cărămidă arsă, 5 încăperi", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „55792";

-  la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Şcoala Ciupercenii Noi", coloana 4 va avea următorul cuprins: „Din cărămidă arsă, săli clasă - 8, laboratoare - 1, cabinete -3, holuri - 3, bibliotecă - 1, grup sanitar - 1, magazie lemne - 1, N - Gliga Tiberie, Micu Lucia, E - Mitra Constantin, Brutărie, S - DJ 553, V - Rosescu Pichi, suprafaţă aferentă - 9700 mp, suprafaţă construită - 1050 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „185635";

- la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Local Şcoală Smârdan", coloana 4 va avea următorul cuprins: „Din cărămidă arsă, săli clasă - 6, laboratoare - 1, cabinte -2, holuri - 3, centrală - 1, N - Smadea Ion, E - Smadea Ion, S - Logoviceanu Cristea, V - DC 53, suprafaţă aferentă - 10000 mp, suprafaţă construită -721 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2004", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „768871";

-  la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piaţă Ciupercenii Noi", la coloana 4 „N - Drum" se va înlocui cu: „N - Str. Dispensarului", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „6023";

- la poziţia nr. 15, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DC 53 Calafat-Smârdan-Ciupercenii Noi, L = 6,1 km, km 2+200-8+300", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2008", coloana 6 va avea următorul cuprins: „2510107", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ciupercenii Noi, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80/30.12.2008";

-  la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi interioare", coloana 4 va avea următorul cuprins:

Sat Ciupercenii Noi

1.  Strada Glodului, L = 600 m, I = 10 m

2.  Strada Berzelor, L = 600 m, I = 10 m

3. Strada Crizantemelor, L = 600 m, I = 10 m

4. Strada Pădurarului, L = 600 m, I = 10 m

5. Strada Prahoveni, L = 600 m, I = 12 m

6. Strada Răţăriei, L = 600 m, I = 6 m

7. Strada Zootehniei, L = 700 m, I = 10 m

8. Strada Rândunicii, L = 700 m, I = 10 m

9. Strada Teilor, L = 700 m, I = 10 m

10. Strada M. Teică, L = 700 m, I = 10 m

11. Strada Pescarilor, L= 1200 m, I = 10 m

12. Strada Dudului, L = 1200 m, I = 12 m

13. Strada Salcâmului, L = 1200 m, I = 12 m

14. Strada Veteranilor, L = 1200 m, I = 12 m

15. Strada Grănicerilor, L = 1200 m, I = 12 m

16. Strada Dispensarului, L = 1200 m, I = 18 m

17. Strada N. Caras, L= 1200 m, I = 12 m

18. Strada Zorilor, L= 1200 m, I = 12 m

19. Strada Căprioarei, L = 1200 m, I = 12 m

20. Strada Cerbului, L = 1200 m, I = 12 m

21. Strada Plopului, L = 700 m, I = 6 m

22. Strada Mesteacănului, L = 1200 m, I = 12 m

23. Strada Tutunului, L = 1200 m, I = 12 m

24. Strada Poienii, L = 1200 m, I = 10 m

25. Strada Morii, L = 700, I = 18 (plus o parte pe DC 53 si pe DJ 553)

26. Strada Dunării (pe DJ 553)

27. Strada Grădiniţei (pe DC 53)

28. Strada Desei (pe DJ 553)

29. Strada Şcolii (pe DJ 553)

30. Strada Ciupercenii Vechi (pe DJ 553)

Total străzi sat Ciupercenii Noi L - 23400 m

Sat Smârdan

1. Strada Duzilor, L = 600 m, I = 13 m

2. Strada Grădinarilor, L = 600 m, I = 13 m

3. Strada Nucilor, L = 600 m, I = 13 m

4. Strada Bujorului, L = 600 m, I = 13 m

5. Strada Liliacului, L = 600 m, I = 13 m

6. Strada Crinului, L = 600 m, I = 14 m

7. Strada Agricultorului, L = 600 m, I = 14 m

8. Strada Viilor, L = 600 m, I = 5 m

9. Strada Cazaniei, L = 600 m, I = 5 m

10. Strada Piersicilor, L = 450 m, I = 6 m

11. Strada Prunilor, L = 450 m, I = 6 m

12. Strada Trandafirilor, L = 450 m, I = 12 m

13. Strada Lalelelor, L = 450 m, I = 12 m

14. Strada Mecanizatorului, L = 450 m, I = 7 m

15. Strada Stadionului, L = 450 m, I = 7 m

16. Strada Tutunarilor, L = 600 m, I = 13 m

17. Strada 1879 (pe DC 53)

18. Strada 1877 (pe DC 53)

Total străzi sat Smârdan L - 8700 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2008", coloana 6 va avea următorul cuprins: „4875315", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ciupercenii Noi, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80/30.12.2008";

-  la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc dispensar", la coloana 4, „N - Neţoiu Mihai, S - Drum, V - Drum, Suprafaţă 2200 mp" se vor înlocui cu „N - Neţoiu Maria, S - Str. Dispensarului, V - DC 53, suprafaţă aferentă - 2000 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „82096";

-  la poziţia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc Primărie", coloana 4 va avea următorul cuprins: „In sat Ciupercenii Noi, N - DJ 553, E - Sediu Primărie, S - Ducea Ion, V - Rosescu Pichi, suprafaţă aferentă - 2464 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „17528";

-  la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren magazin CPADM Ciupercenii Noi", coloana 4 va avea următorul cuprins: „N - bloc locuinţe, E - DC 53, S - DJ 553, V - Mitran Constantin, suprafaţă aferentă - 2500 mp, suprafaţă construită - 720 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „19918";

-  la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren magazin CPADM Smârdan", coloana 4 va avea următorul cuprins: „N - Str. Lalelelor, E - Tace Constantin, S - Biserica Ortodoxă, V - DC 53, suprafaţă aferentă - 6300 mp, suprafaţă construită - 618 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „49103";

-  la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stadion Ciupercenii Noi - în afară", coloana 4 va avea următorul cuprins: „In sat Ciupercenii Noi, N - Surlea Ion, E - DC 53, S - Palici Constantin, Micu Constantin, V - Lungu Maria, suprafaţă aferentă - 11500 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1992", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „60535";

-  la poziţia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stadion Smârdan",la coloana 4 „S - Drum, V - Drum" se vor înlocui cu „S - Str. Cazaniei, V - DC 53", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1998", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „40919";

-  la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire fostă Primărie Smârdan", coloana 4 va avea următorul cuprins: „In sat Smârdan, N - Domeniul public, E - DC 53, S - Vătuelscu Antoaneta, V - Domeniul public, suprafaţă aferentă - 100 mp, suprafaţă construită - 70 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12100";

-  la poziţia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Staţia autobuz Ciupercenii Noi", coloana 4 va avea următorul cuprins: „In sat Ciupercenii Noi, N - Dan Nicolae, E - DC 53, S - Dumitru Gheorghe, V - Dan Nicolae, suprafaţă aferentă - 16,20 mp, suprafaţă construită - 9,00 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970",iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „5510";

-  la poziţia nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1980", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „4761";

-  la poziţia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1980", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2430";

-  la poziţia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1980", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „4017";

-  la poziţia nr. 33, la coloana 4 „din cărămidă arsă cu 3 compartimente se va înlocui cu „din cărămidă arsă cu două compartimente", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1980", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2575";

c) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 33 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 34-39, prevăzute în anexa nr. 12.

14.  In anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coţofenii din Dos", secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 89 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 90-95, prevăzute în anexa nr. 13.

15.  In anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Desa", secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 58 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 59-61, prevăzute în anexa nr. 14.

16.  In anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Galicea Mare", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) la poziţia nr. 10, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „Suprafaţă 294 mp";

b)  la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 35 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 36, prevăzută în anexa nr. 15.

17.  In anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Gighera", la secţiunea I „Bunuri imobile":

- se abrogă poziţia nr. 20.

18.  In anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Gângiova", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 41 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 42, prevăzută în anexa nr. 16.

19.  In anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Goicea", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă poziţiile nr. 26-28;

b)  la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 28 se introduc opt noi poziţii, poziţiile nr. 29-36, prevăzute în anexa nr. 17.

20.  In anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Goieşti", secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 28 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 29 şi 30, prevăzute în anexa nr. 18.

21.  In anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Izvoare", secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 39 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 40, prevăzută în anexa nr. 19.

22.  In anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Măceşu de Jos", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a)  la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Sat Măceşu de Jos

1. Strada Târgului, L = 700 m, I = 14,5 ml, S=10150 mp

2.  Strada Inginer Gheorghe Albu, L = 500 m, I = 10 ml, S=5000 mp

3. Strada Republicii, L = 500 m, I = 14 ml, S=7000 mp

4. Strada Ion Creangă, L = 400 m, I = 10,5 ml, S=4200 mp

5.   Strada Mihai Eminescu, L = 1100 m, I = 13 ml, S=14300 mp

6. Strada Mihai Viteazu, L= 1200 m, I = 12,5 ml, S=15000 mp

7. Aleea Grădinari, L = 1200 m, I = 9 ml, S=10800 mp

8. Strada Duzilor, L = 600 m, I = 12,5 ml, S=7500 mp

9. Strada Ion Luca Caragiale, L = 400 m, I = 14,5 ml, S=5800 mp

10. Strada Viilor, L= 1500 m, l = 12,5 ml, S=18750 mp

11. Strada Trandafirului, L = 700 m, I = 12 ml, S=8400 mp

12. Strada Liliacului, L= 1000 m, I = 11 ml, S=11000 mp

13. Aleea Morii, L = 200 m, I = 10 ml, S=2000 mp

14. Aleea Plopilor, L = 400 m, I = 12 ml, S=4800 mp

15. Aleea Crinilor, L = 200 m, I = 10 ml, S=2000 mp

16. Strada Brînduşei, L = 200 m, I = 10 ml, S=2000 mp

Total străzi sat Măceşu de Jos L - 10800 ml

Sat Săpata

1. Strada 1 Mai, L = 1400 m, I = 16 ml, S=22400 mp

2. Strada Castanilor, L = 800 m, I = 15 ml, S=12000 mp

3. Strada Marin Sorescu, L = 700 m, I = 13 ml, S=9100 mp

4. Strada Dunării, L = 400 m, I = 17,5 ml, S=7000 mp

5. Strada Nicolae Titulescu, L = 400 m, I = 14 ml, S=5600 mp

6. Strada Eroilor, L = 500 m, I = 17 ml, S=8500 mp

7. Strada Lalelelor, L = 500 m, I = 14,5 ml, S=7250 mp

8. Aleea Iordănescu Maria, L = 400 m, I = 11 ml, S=4400 mp

9. Aleea Ghiţu Aurel, L = 400 m, I = 11 ml, S=4400 mp

Total străzi sat Săpata L - 5500 ml"

b)  la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 48 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 49 şi 50, prevăzute în anexa nr. 20.

23.  In anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măceşu de Sus", secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 45 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 46-48, prevăzute în anexa nr. 21.

24.  In anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mischii", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

- la poziţia nr. 1, coloana 4, în satul Mischii „Aleea V Eroilor, L = 200 m" se va înlocui cu „Aleea V Eroilor, L = 1500 m", în satul Motoci „Strada Corbu, L = 1050 m" se va înlocui cu „Strada Corbu, L = 1590 m", în satul Călineşti „Strada Coastelor, L = 2504 m" se va înlocui cu „Strada Coastelor, L = 1750 m", „Aleea I Coastelor, L = 71 m" se va înlocui cu „Aleea I Coastelor, L = 132 m", „Aleea II Coastelor, L = 84 m" se va înlocui cu „Aleea II Coastelor, L = 530 m", în satul Gogoşeşti „Strada Gogoşeşti, L = 1100 m" se va înlocui cu „Strada Gogoşeşti, L = 1600 m", „Aleea I Gogoşeşti, L = 300 m" se va înlocui cu „Aleea I Gogoşeşti, L = 210 m", şi se completează în satul Călineşti cu următoarele străzi:

1.  Strada Călineşti, L = 590 m

2. Aleea I Călineşti, L = 100 m

3. Aleea II Călineşti, L = 165 m

4. Aleea III Coastelor, L = 305 m;

b)  la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 36 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 37 si 38, prevăzute în anexa nr. 22.

25.  In anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Mârşani", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

-  la poziţia nr. 10, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Clădire dispensar, Sc = 389 mp, Centrală termică, Se = 62,98 mp, Magazie, Sc = 67,24 mp, Casă poartă, Sc = 11,58 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2009", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „37100";

-  la poziţia nr. 11, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 1950 mp, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2009", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „102687";

b)  la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 43 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 44 si 45, prevăzute în anexa nr. 23.

26.  In anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Negoi", la secţiunea I „Bunuri imobile":

-  la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi Negoi", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1. Strada Ţiglăriei, L = 75 m

2. Aleea Morii, L= 125 m

3. Aleea Apelor, L= 190 m

4. Aleea Dispensarului, L = 170 m

5.  Strada Izlazului, L = 305 m

6. Aleea Reconstrucţiei, L = 200 m

7.  Strada Reconstrucţiei, L = 763 m

8.  Strada Eternităţii, L = 731 m

9.  Strada Nucilor, L = 1512 m

10. Strada Duzilor, L = 428 m

11. Strada Viilor, L= 145 m

12. Aleea Eternităţii, L = 230 m

13. Strada Târgului, L = 750 m

14. Aleea Târgului, L = 120 m

15. Strada Castanilor, L = 478 m

16. Aleea Nucilor, L= 100 m

17. Strada Salcâmilor, L = 478 m

18. Strada Zootehniei, L = 245 m

19. Aleea Podul Izlazului, L = 100 m

20. Aleea Izlazului II, L= 100 m

21. Strada Capul Satului, L = 165 m

22. Strada Ciobarnacului, L = 648 m

23. Aleea Ciobarnacului, L = 512 m

24. Strada Rondului, L = 856 m

25. Strada Drumul Morii, L = 1186 m

26. Strada Biruinţei, L = 500 m

27. Aleea Biruinţei, L = 290 m

28. Aleea Prunilor, L = 265 m

29. Strada Agricultorilor, L = 616 m

30. Strada Spaniei, L = 232 m

31. Aleea Spaniei, L = 333 m

32. Strada Teilor, L = 477 m

33. Aleea Teilor, L = 226 m

34. Strada Livezilor, L = 461 m

35. Aleea Drumul Morii, L = 274 m

36. Strada Şcolii, L = 723 m

37. Strada Frunzei, L = 591 m

38. Strada Speranţei, L = 232 m

39. Strada Libertăţii, L = 172 m

40. Strada Corespondenţei, L = 276 m

41. Aleea Corespondenţei, L = 124 m

42. Strada Măceşelor, L = 422 m

43. Strada Cuptoarelor, L = 502 m

44. Strada Dunării, L = 529 m

45. Strada Hipodromului, L = 418 m

46. Aleea Hipodromului, L = 170 m

47. Aleea Dunării, L = 333 m

48. Aleea Cuptoarelor, L= 131 m

49. Strada Câmpului, L = 130 m

Total lungime străzi L - 19039 m",

iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999".

27. In anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Orodel", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

- la poziţia nr. 34, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„DC 10 Teiu-Cornu-Caraula-Izvoare, L = 6,8 km

DC 61 Carpen-Bechet-Călugărei-Orodel, L = 9,5 km, iar la coloana 6 va avea următorul cuprins: „34000", respectiv „47500";

-  la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Sat Cornu

1. Strada Principală (pe DJ 561 D)

2. Strada Brutăriei, de la Brutărie, L = 273 m

3.  Strada Cimitirului, de la Negrea Carolina până la Bunget Gogu(ICIL), L = 376m

4. Strada Garofiţei, de la Bunget Constantin până la Florescu Marius, L = 426 m

5.  Strada Gîrligi, de la Ionescu Ionel până la Ioniţă Ion, L = 290 m

6. Strada Vărzării, de la ICIL până la Vîlceanu Elena, L = 400 m

7.  Strada Primarilor, de la Ionescu Ionel până la Vîlceanu Elena, L = 301 m

8.  Strada Teiului, de la scoală până la Florescu Marius, L = 305 m

9.  Strada Floreşti, de la Ghiţă Ion până la băile comunale, L = 255 m

10.   Strada Zootehniei, de la Stoenică Daniel până la Pădureanu Petrache, L = 438 m

11.  Strada Bazinului, de la bazin până la Muscu Florea, L = 475 m

12. Strada Ogorului, de la Galiceanu F. până la Nicolae Aurel, L = 387 m

13.  Strada Mesteacănului, de la Firulescu Vergică până la Călin Delia, L = 350 m

14. Strada Cazanelor, de la Eftenie AI. până la cimitir, L = 361 m

15. Strada Liliacului, de la Lăcusteanu Nicolae până la cimitir, L = 810m

16.  Strada Banului, de la Motoi Alexandru până la Ogarcă Bănică, L = 757 m

17. Strada Sf. Dumitru, de la Biserică, L = 150 m

18. Strada Domnişoarei, de la Staicu Marieta, L = 214 m

19.  Strada Salcâmului, de la Dobrică Nicolae până la Albu Daniel, L = 230 m

20.  Strada Periferiei, de la Matara Angela până la Motoi Aurica, L = 265 m

21.  Strada Viilor, de la Dăbulici Marin până la Lăcusteanu Nicolae, L = 412 m

22. Strada Libertăţii, de la Chimirel Gheorghe până la Mitrică, L = 240 m

Sat Teiu

1. Strada Principală (pe DC 10)

2. Strada Viorele, de la Popa Ana până la Stan Ion, L = 350 m

3. Strada Tractorul, de la Bătăilă Constantin până la Bărbosu (fermă), L = 315 m

4. Strada Zorile, de la Olaru Sevastiţa până la Ştefan Nicolae, L = 354 m

5. Strada Salcâmului, de la Stan Ion până la Lungu Stanică, L = 384 m

6. Strada Cimitirului, de la Şcoală până la Ciucă Ion, L= 320 m

7. Strada George Coşbuc, de la Gîscă Constantin până la Miu Mircea, L= 162 m

8. Strada Victoriei, de la Miu Mircea până la Fetica Leontin, L= 150m

9. Strada Păcii, de la Para Nicolae până la Dimian Nicolae, L = 215m

10. Strada Florilor, de la Cioică Costică până la Cană Gheorghe, L = 210 m

11. Strada Liliacului, de la Lăutaru Nicolae până la Vlad Anica, L= 150 m

12. Strada Dacia, de la Talpoş Maria până la Iancu Barbu, L= 190 m

13. Strada Plopilor, de la Papa I. la Cîrstea Şt. până la Buturoaga, L = 490 m

14. Strada Zambilei, de la Bănucă Constantin până la Iancu Barbu, L= 160 m

Sat Orodel

1. Strada Principală (pe DJ 561 D)

2. Strada Benzinăriei, de la Măroiu Geta până la Vărzaru Alexandru, L = 428 m

3. Strada Vărzării, de la Negoi I. până la Ciontea A., L = 370 m

4. Strada Socului, de la Boruz C. până la Tacă Bica A., L = 520 m

5. Strada Cojocarului, de la Basa P. până la Basa N., L = 164 m

6. Strada Tufanilor, de la Ciocan G. până la Cioarec C, L = 710m

7. Strada Bazinului, de la cişmele până la Giotoiu Elisabeta, L = 327 m

8. Strada Tosunarilor, de la Badea Constantin până la Craus Constanţa, L = 886 m

9. Strada Voineşti, de la Ciocan Ionel până la Bănică Dumitru, L = 225 m

10. Strada Crinului, de la Vărzaru L. până la Păsulescu G., L = 682 m

11. Strada Victoriei, de la Şarlă C. până la Neagoe I., L = 2129m

12. Strada Stejarului, de la Braşoveanu M. până la Negoi Gh., L = 352m

13. Strada Fluturi, de la Prică C. până la Ianculescu I., L = 316m

14. Strada Lămâiţei, de la Păsărică I. până la Drăghici A., L = 461 m

15. Strada Morii, de la Mustaţă I. până la Moară, L = 251 m

16. Strada Salcâmului, de la Benea M. până la Benea Gh., L = 650 m

17. Strada Sf. Nicolae, de la Prică C. până la Dumitrescu B., L = 753 m

18. Strada Popii, de la Boruz N. până la Dumitrescu B., L = 464 m

19. Strada Viorelelor, de la CioromelaA. până la Grămescu, L= 179 m

20. Strada Fagului, de la Ciugulin M. până la Cioromela I., L= 109 m

21. Strada Cazanelor, de la Ciugulin I. până la Cismaru T, L = 325 m

22. Strada Libertăţii, de la Braşoveanu C. până la Gheorghe Gh., L = 354m

23. Strada Cimitirului, de la Ciugulin I. până la cimitir, L = 474 m

24. Strada Tufănele, de la Văduvescu A. până la Voinea O., L = 461 m

25. Strada Zootehniei, de la Papa Maria până la zootehnie, L = 400 m

26. Strada Viilor, de la Braşoveanu Gh. până la zootehnie, L = 331 m

27. Strada Teiului, de la Dima Dan până la Basa M., L = 480 m

28. Strada Stadionului, de la Fulga C. până la Piţurcă M., L = 285 m

29. Strada Tabiei, de la Popescu A. până la Negrea Gh., L = 225 m

30. Strada Plopului, de la Bărbosu O. până la Basa M., L = 615m

31. Strada Cişmelei, de la Călin V. până la Negrea G., L=160m

32. Strada Moara Popii, de la Braşoveanu Gh. până la Firică R, L=1250m

33. Strada Cîrligeilor, de la Boldea A. până la Şarlă F, L = 365 m

34. Strada Dorului, de la Bălan T. până la Martin M., L = 350 m

35. Strada Lalelelor, de la Vulpe C. până la Dumachin I., L = 235 m

36. Strada Negreşti, de la Lungu M. până la Negrea M., L = 431 m

37. Strada Mieilor, de la Călin C. până la Călin Gh., L = 417 m

38. Strada Liliacului, de la Ciocioi I. până la Bălan I., L = 300 m

39. Strada Ulmuleţ, de la Benea L. până la Găină I., L = 530 m

40. Strada Primăverii, de la Braşoveanu C. până la Treap Şt., L = 350 m

Sat Călugărei

1. Strada Principală (pe DJ 552 B)

2. Strada Narcisei, de la Răducan Elena până la Cioroianu S., L = 900 m

3. Strada Victoriei, de la Nanu Ştefan până la Urdă Şt., L= 1700 m

4. Strada Salcâmilor, de la Paul Munteanu până la Munteanu Sabin, L = 800 m

5. Strada Tufănele, de la Nanu Constantin până la Bogdea Mirel, L = 350 m

6. Strada Delurel, de la Gâdea Gigu până la Bogdan Leanca, L = 550 m

7. Strada Dosului, de la Arbăşelu Marian până la Marin Constantin, L = 430 m

SatBechet

1. Strada Principală (pe DJ 552 B)

2.  Strada Vârful Dealului, de la Rotaru Dumitru până la Văduva Vergică, L = 500 m

3.  Strada Lalelei, de la Filip Florea până la Filip Alex., L= 120 m

Total lungime străzi L-34829 m,"

 coloana 6 va avea următorul cuprins: „15480960", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Orodel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/6.03.2009";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 57 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 58 şi 59, prevăzute în anexa nr. 24.

28. In anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Perişor", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

- la poziţia nr. 2, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „420 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „18,60";

- la poziţia nr. 11, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa va avea următorul cuprins: „Suprafaţă = 2500 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „427,50";

-  la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent centru social", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „3766,00";

-  la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Sat Perişor

1.  Strada Viilor, L = 410ml

2.  Strada Oltului, L = 430ml

3.  Strada Mureşului, L = 420 ml

4.  Strada Zorile, L = 520ml

5.  Strada Florilor, L = 280 ml

6. Aleea Florilor I, L = 480ml

7. Aleea Florilor II, L = 250ml

8. Aleea Florilor III, L = 260 ml

9.  Strada Stejarului, L = 790 ml

10. Strada Grădinilor I, L = 280 ml

11. Strada Grădinilor II, L= 125 ml

12. Strada Grădinilor III, L = 150 ml

13. Strada Grădinilor IV, L = 525 ml

14. Aleea Digului I, L = 220ml

15. Aleea Digului II, L= 150 ml

16. Aleea Digului III, L= 120 ml

17. Strada Unirii, L = 210ml

18. Strada Unirii I, L = 225 ml

19. Strada Unirii II, L = 890ml

20. Strada Cişmelelor, L = 550 ml

21. Aleea Cişmelei I, L = 195 ml

22. Aleea Cişmelei II, L = 85 ml

23. Strada Revoluţiei, L = 920 ml

24. Strada Parcului, L = 400 ml

25. Aleea Parcului I, L = 110 ml

26. Aleea Primăverii, L= 150 ml

27. Aleea Primăverii I, L = 150 ml

28. Aleea Primăverii II, L= 125 ml

29. Strada Soarelui, L = 820 ml

30. Strada Alexandru Ioan Cuza, L= 1030 ml

31. Strada Morii, L= 1415 ml

32. Aleea Morii I, L = 75 ml

33. Aleea Morii II, L = 280 ml

34. Aleea Morii III, L = 160 ml

35. Aleea Morii IV, L= 160 ml

36. Strada Brazilor, L = 220 ml

37. Strada Izvorului, L = 170 ml

38. Aleea Izvorului I, L = 175 ml

39. Strada Nicolae Iorga, L = 820 ml

40. Strada Câmpului, L = 1250 ml

41. Strada Pieţei, L = 340 ml

42. Strada Constantin Brâncuşi, L = 2045 ml

43. Aleea Recunoştinţei 1, L= 125 ml

44. Aleea Recunoştinţei 2, L = 125 ml

45. Aleea Recunoştinţei 3, L = 125 ml

46. Aleea Recunoştinţei 4, L = 125 ml

47. Strada Potcovarului, L = 430 ml

48. Aleea Dezrobirii, L = 280 ml

49. Strada Inclinată, L = 510 ml

50. Strada Legumicultorilor, L = 710 ml

51. Strada Nicolae Bălcescu, L = 840 ml

52. Strada Muncii, L = 1780 ml

53. Strada Stadionului, L= 1160 ml

54. Strada Traian Vuia, L = 1130 ml

55. Strada Astronomului, L = 620 ml

56. Strada Nicolae Labiş, L = 900 ml

57. Strada Ion Creangă, L = 900 ml

58. Strada Vlad Ţepeş, L = 440 ml

59. Strada Marin Sorescu, L = 825 ml

60. Strada Ecaterina Teodoroiu, L = 870 ml

61. Strada Mihail Sadoveanu, L = 825 ml

62. Strada Marin Preda, L = 610 ml

63. Strada Găzarilor, L = 620 ml

64. Strada Păstorului, L = 600 ml

65. Strada Speranţei, L = 110 ml

66. Strada Izvorului II (pe DJ 552A)

67. Strada Henri Coandă (pe DN 56)

68. Strada Bălan Iulian (pe DJ 552A)

Total străzi sat Perişor, L-33040 ml

Sat Mărăcinele

1. Strada Alexandru Ioan Cuza, L = 600 ml

2. Strada Tudor Vladimirescu, L = 900 ml

3. Strada Victoriei, L = 670 ml

4. Strada Unirii, L = 460ml

5. Aleea Unirii I, L= 100 ml

6. Strada Revoluţiei, L = 640 ml

7. Strada Independenţei, L = 235 ml

8. Strada Eroilor, L= 175 ml

9. Strada Cimitirului, L = 390 ml

10. Strada Prutului, L = 340 ml

11. Strada Oltului, L = 350 ml

12. Strada Mureşului, L = 290 ml

13. Strada Traian Vuia, L = 425 ml

14. Strada Viilor, L = 600ml

15. Strada Izvorului, L= 105 ml

16. Strada Erou Marin Ranoiu (pe DJ 552A)

Total străzi sat Mărăcinele, L-6280 ml",

coloana 6 va avea următorul cuprins: „67237,20", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Perişor, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12/30.03.2009";

- la poziţia nr. 48, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă = 23000 mp, defalcată astfel: a) Bază sportivă = 15000 mp, b) Piaţă comunală = 5000 mp, c) Azil bătrâni = 3000 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „3933,00";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 49 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 50-52, prevăzute în anexa nr. 25.

29. In anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Pleniţa", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) la poziţia nr. 92, coloana 4 se va completa cu lungimea străzilor, astfel:

„Sat Pleniţa

1. Strada Electricienilor, de la Guglea Cristian la Catrina Constantin, L = 0,160 km

2. Strada Crinilor, de la Militaru Cornel la Şelaru Ion, L = 0,360 km

3. Strada Crizantemelor, de la Florea Ion la Gâdea Ion, L = 0,190 km

4. Aleea Crizantemelor, de la Giotoiu Maria la Bărbosu Aurelia, L = 0,160 km

5. Strada Tufănele, de la Pipiaşi Maria la Neghină Dan, L = 0,20 km

6. Strada Inv. Constantin Papa, de la Neghină Walter la Matei Maria, L = 0,270 km

7. Aleea Inv. C-tin Papa, de la Dudă Gh. la Popescu Şt., L = 0,150 km

8. Strada George Coşbuc, de la Bogdan Gheorghe la Palastea George, L = 0,080 km

9. Strada Mieilor, de la Gagiu Adrian la Oprea Ion, L = 0,190 km

10. Strada Viilor, de la Consumcoop la Popa George, L = 0,700 km

11. Aleea Viilor, de la Choiralia Maria la Oprea Lucica, L = 0,090 km

12. Strada Lămâiţei, de la Chioralia Maria la Gunta C-tin, L = 0,250 km

13. Aleea 1 Lămâiţei, de la Şerbănoiu Lucia la Vasiloanca Ion, L = 0,050 km

14. Aleea 2 Lămâiţei, de la Chioralia C-tin la Chioralia Nicolae, L = 0,200 km

15. Strada Prof. Nicolae Tâştea, de la Bardau Ion la Tirtea Eugenia, L = 0,280 km

16. Aleea Prof. N. Tâştea, de la Rădiţă Marin la Voinea Cornel, L = 0,190 km

17. Strada Primăverii, de la Golea Nae la Lascu Mihai, L = 0,225 km

18.  Strada Lacul Muierii, de la Sasu Maria la Flori Romica, L = 0,307 km

19.  Strada Mărăsesti, de la Papa Alex. la Pârvu Florea, L = 0,188 km

20.  Strada Ţiglăriei, de la Geotoiu Genei la Geotoiu Ion, L = 0,158 km

21. Aleea Ţiglăriei, de la Furiş Anita la Pipiaşi Ion, L = 0,050 km

22.  Strada Fraţii Buzeşti, de la Geotoiu Mihail la Geotoiu I., L = 0,609 km

23.   Strada Liviu Rebreanu, de la Draga Pantelimon la Danaca Gheorghe, L = 0,194 km

24.   Strada Liliacului, de la Danaca Ion la Lianu Petre, L = 0,283 km

25.  Strada Zambilelor, de la Budau Damian la releu TVR2, L= 1,000 km

26.   Strada Târgului, de la Caramaliu Valentina la târg, L = 0,520 km

27.  Strada I. L. Caragiale, de la Gae Maria la Buzata Dan, L = 0,704 km

28.  Aleea 1 I. L. Caragiale, de la Ionăşchiţă Lucian la Păsărica Elvira, L = 0,040 km

29.  Strada Bradului, de la Bambaloi Emil la Gunţă Ion, L = 0,200 km

30. Aleea Bradului, de la Gheran Marin la Pipiaşi Angela, L = 0,140 km

31. Strada Alexandru Vlahuţă, de la Tudora Nicolae la Gadea Anghel, L = 0,582 km

32. Aleea 2 I.L.Caragiale, de la Nartea Virgil la Naetea Dan, L = 0,160 km

33.  Strada Tudor Vladimirescu, de la Vîlceanu Iorgu la Jugrăvescu Ion, L = 0,312 km

34. Aleea 1 Tudor Vladimirescu, de la Frumosu C-tin la Băloi Virgil, L = 0,160 km

35. Aleea 2 Tudor Vladimirescu, de la Mihai Adrian la Pop Oliver, L = 0,206 km

36. Strada Haralambie Grămescu, de la Pop Oliver la Ştefan Filofteia, L = 0,589 km

37.  Aleea Haralambie Grămescu, de la Radu Boian la Geotoiu Ion, L = 0,050 km

38.  Strada Valea Mare, de la Radu Ion la Zidaru Florea, L = 0,970 km

39.  Strada Nicolae Grigorescu, de la Mertea C-tin la Sava Mihail, L = 0,435 km

40. Aleea Nicolae Grigorescu, de la Călin Dina la Roman Augustin, L = 0,153 km

41.  Strada Dudului, de la Mantea Aurel la Fasui Marin, L = 0,344 km

42. Strada Merilor, de la Parcea Gheorghe la Mrejuica Rem., L = 0,556 km

43. Aleea Merilor, de la Biţă Elena la Lascu Violeta, L = 0,025 km

44.  Str. Moldova, de la Mantea Aurel la Grămescu Florica, L = 0,440 km

45.  Aleea Moldova, de la Oprea Virgil la Cherciu Lucian, L = 0,100 km

46. Strada Mihai Eminescu, de la Răduţ Gheorghe la Barbu Andrei, L = 0,578 km

47. Strada Biserica Poiană, de la Biserica Poiana la Căpraru Ion, L = 0,579 km

48.  Strada Jiului, de la Giurca Dan la Dragomir Valerie, L = 0,240 km

49. Strada Stadionului, de la Păsărică Gigei la Marcu Picard, L = 0,260 km

50.  Strada Pieţei, de la Restaurantul Bujorul la Dascălu Atena, L = 0,230 km

51. Strada Prutului, de la Drăguţi Benoni la Roman Augustin, L = 0,510 km

52.  Strada Teilor, de la Fasui Nicolae la Ştefan Viorel, L = 0,568 km

53.  Aleea Teilor, de la Monca Nicolae la Ceangu Florin, L = 0,220 km

54.  Strada Trandafirilor, de la Grămescu Iulian la Calotă Mircea, L = 0,187 km

55. Strada Iuliu Maniu, de la Calin Ştefan la Mitroaica Ştefan, L = 0,177 km

56.  Strada Dunării, de la Barbu Nicolae la Neagoe C-tin, L = 0,142 km

57. Strada Nicolae Iorga, de la Gadea Ştefan la Mîndrilă Ion, L = 0,269 km

58.  Strada Banat, de la Ruiu Mirela la Chiriac Cornel, L = 0,218 km

59.  Strada Ardealului, de la Dinu Florea la Calotă Dumitru, L = 0,394 km

60. Strada Victoriei, de la Cica Eleonora la Mitroaica Florea, L= 1,550 km

61.  Aleea 1 Victoriei, de la Piţurcă Ana la Axinia Fiolia, L = 0,100 km

62. Aleea 2 Victoriei, de la Flori Constantin la Nicolae Florica, L = 0,200 km

63. Aleea 3 Victoriei, de la Burghel Ion la Burghel Nicolae, L = 0,160 km

64. Strada Ion Creangă, de la Filipescu Ion la Grămescu H., L = 0,340 km

65.  Strada Eroilor, de la Mantea Nicolae la Găină Florin, L= 1,620 km

66. Aleea 1 Eroilor, de la Grămescu Aurelian la Grămescu N., L = 0,080 km

67.  Strada Nucului, de la Bercea Anghel la Stăneci Ştefan, L = 0,423 km

68.  Strada Cătălin Bursaci, de la Didu Mihail la Caldes Gheorghe, L = 0,982 km

69.  Aleea 1 Cătălin Bursaci, de la Milovan Ion la Milovan Aurelian, L = 0,130 km

70.   Strada Dacia, de la Boian Cătălin la Gunţă Elena, L = 0,325 km

71.  Strada Nicolae Labiş, de la Butuşină Violeta la Bozgan Marin, L = 0,124 km

72.  Strada Ulmului, de la Fasui Angela la Zbanca Ioan, L = 0,166 km

73.  Strada Militari, de la Fasui Adrian la Neagoe Elena, L = 0,270 km

74.  Strada Crisana, de la Nicolae Dumitru la Mateiţă Stela, L = 0,375 km

75. Strada Maramureş, de la Petcu Lizica la Mitroaică Alex., L = 0,375 km

76.  Strada Basarabia, de la Rouă Daniel la Basangeac Elena, L = 0,212 km

77.  Strada Bucovina, de la Melusel Doru la Melusel D., L = 0,118 km

78.  Strada 1 Decembrie 1918, de la Stoica Constantin la Preoteasa Ion, L = 0,440 km

79.  Strada Dr. Vintilă Ciocâlteu, de la Ionică C-tin la Stoica Maria, L = 0,353 km

80. Strada Socului, de la Popescu Georgeta la Stefănescu N., L = 0,125 km

81.  Strada Sever Pleniceanu, de la Toma Elena la Julea Elena, L = 0,220 km

82.   Strada Salcâmului, de la Gagiu Ion la Pleniceanu Nicolae, L = 0,275 km

83. Strada Ana Ipătescu, de la Vlaicu Valerie la Cârtu C-tin, L = 0,228 km

84.  Strada Rozelor, de la Bălă Marin la Burghel Dumitru, L = 0,250 km

85.  Strada Monumentului, de la Popa Mihai la bloc A2, L = 0,200 km

86.  Strada Rândunelelor, de la Sfredel Dan la Tudor Nicu, L = 0,235 km

87. Strada Lalelelor, de la Dumachim Dan la Oprescu Maria, L = 0,357 km

88.  Strada Av. C.I. Năvârlie, de la Minică Elena la Ceafăr Maria, L = 0,375 km

89. Strada Perilor, de la Blehuiu Aneta la Grămescu Adrian, L = 0,270 km

90.  Strada Cireşilor, de la Serban Alexandra la Barbu N., L = 0,294 km

91.  Strada Spitalului, de la Vasiloancă Marian la Marinescu Şt., L = 0,300 km

92. Aleea Spitalului, de la Dinut Elena la Păuna Georgeta, L = 0,130 km

93. Strada Gutuiului, de la Davidescu Leontina la Uruiocea I., L = 0,285 km

94.  Strada Alunului, de la Ionescu Ion la Ispas Cornel, L = 0,850 km

95.  Aleea Alunului, de la Tapelea Ion la Guntă Ştefan, L = 0,110 km

96. Strada Dumitru Ciurezu, de la Gae Aurelian la Vasiloancă Emilia, L = 0,360 km

97.  Strada Bucegi, de la Uruiocea Ion la Tapelea Dumitru, L = 0,414 km

98. Strada Garoafelor, de la Baciu Tudorache la Negoi Marin, L = 0,367 km

99. Aleea Garoafelor, de la Uruiocea Eugen la Gae Traian, L = 0,281 km

100. Aleea 1 Mihai Viteazul, de la Gherghina Ştefan la Mihai Ion, L = 0,125 km

101.  Aleea 2 Mihai Viteazul, de la Man Ion la Man Ion, L = 0,030 km

102. Aleea 3 Mihai Viteazul, de la Giurcă Maria la Giurcă Maria, L = 0,075 km

103. Aleea 1 A.I. Cuza, de la Consumcoop la Serbănoiu Gr., L = 0,150 km

Satul Castrele Traiane

1.  Strada Decebal, de la Vizitiu Marin la Budrica Jenica, L= 1,900 km

2.  Strada Burebista, de la Ciurezu Mihail la Ciobanu Elena, L = 2,240 km

3.  Strada Poligonului, de la Nicolae Victor la Stoica Marin, L= 1,875 km

4. Strada George Călinescu, fosta stradă nr. 1, L = 0,350 km

5. Strada Ion H. Rădulescu, fosta stradă nr. 2, L = 0,350 km

6. Strada Ana Ipătescu, fosta stradă nr. 3, L = 0,350 km

7. Strada Nicolae Tonitza, fosta stradă nr. 4, L = 0,350 km

8. Strada Teilor, fosta stradă nr. 5, L = 0,350 km

9. Strada Bisericii, fosta stradă nr. 6, L = 0,660 km

10. Strada Cireşilor, fosta stradă nr. 7, L = 0,350 km

11. Strada Dudului, fosta stradă nr. 8, L = 0,350 km

12. Strada Viilor, fosta stradă nr. 9, L = 0,350 km";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 92 se introduc unsprezece noi poziţii, poziţiile nr. 93-103, prevăzute în anexa nr. 26.

30. In anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Podari", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi rurale", iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Sat Podari, L = 20760 m, S = 14,53 ha

1. Strada Belcineanca, L = 800 m

2. Strada Dunării (pe DN 56)

3. Strada Cătăneşti, L = 1225 m

4. Strada Sucălăşti, L = 320 m

5. Strada Stoenoiu, L = 410 m

6. Strada Progresului, L = 700 m

7. Strada Vîlcu, L = 600 m

8. Strada Fântâna Mireselor, L = 250 m

9. Strada Gabru, L = 350 m

10. Strada Prunului, L = 425 m

11. Strada Berneni, L = 480 m

12. Strada Bisericii, L = 270 m

13. Strada Fermei, L = 490 m

14. Strada Cocioboiu Alexandru, L = 500 m

15. Strada Genoieşti, L = 475 m

16. Strada Şcolii, L = 290 m

17. Strada Coloniei, L = 200 m

18. Strada Gării, L = 280 m

19. Strada Dispensarului (blocurile nr. 1, 2, 3, 4, 5), L = 300 m

20. Strada Frunzelor, L = 150 m

21. Strada Dunăreni, L = 350 m

22. Strada Făgăraş, L = 420 m

23. Strada Tineretului, L = 395 m

24. Strada Teilor, L = 395 m

25. Strada Crinului, L = 395 m

26. Strada Libertăţii, L = 395 m

27. Strada Orezăriei, L = 395 m

28. Strada Luminii, L = 395 m

29. Strada Stadionului, L = 395 m

30. Strada Zorilor, L = 550 m

31. Strada Albişor, L = 550 m

32. Strada Dezrobirii, L = 800 m

33. Strada Depozitului, L = 600 m

34. Strada Abatorului, L = 300 m

35. Strada Pădurii, L = 2200 m

36. Strada Zăvoiului, L = 1150 m

37. Aleea Belcineanca, L = 250 m

38. Aleea Vâlcu, L = 250 m

39. Strada Crizantemelor, L = 370 m

40. Strada Trandafirilor, L = 400 m

41. Strada Petuniilor, L = 400 m

42. Strada Livezilor, L = 370 m

43. Aleea I Zorilor, L= 150 m

44. Strada Bujorului, L = 370 m

Sat Gura Văii, L = 2200 m, S - 3,35 ha

1.  Strada Viitorului, L= 1800 m

2.  Strada Primăverii, L = 400 m

3.  Strada Progresului (pe DC 95 şi DJ 561)

Sat Livezi, L = 2900 m, S - 3,42 ha

1.  Strada Carierei, L = 300 m

2.  Strada Segarcea (pe DJ 561)

3.  Strada Jiului, L = 450 m

4.  Strada Câmpului, L = 200 m

5.  Strada Cantonului, L = 500 m

6.  Strada Măceşului, L = 300 m

7.  Strada Fâneţelor, L = 1150 m

Sat Branişte, L= 4640 m, S - 4,77 ha

1.  Strada Mănăstirea Jitianu, L= 1390 m

2.  Strada Romilor, L = 575 m

3.  Strada Calafatului (pe DN 56)

4.  Strada Aeroclubului, L = 600 m

5.  Strada Magnoliilor, L = 425 m

6.  Strada Narciselor, L = 425 m

7.  Strada Frasinului, L = 1225 m

Sat Balta Verde, L = 2600 m,S = 2,1 ha

1.  Strada Speranţei (pe DC 94)

2.  Strada Nisipului, L= 150 m

3.  Strada Şcolii, L= 150 m

4.  Strada Rovine (pe DC 94)

5. Aleea I Rovine, L = 300 m

6. Aleea II Rovine, L = 300 m

7.  Strada Industriilor, L= 1700 m";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 47 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 48-51, prevăzute în anexa nr. 27.

31.  In anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Radovan", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă poziţia nr. 169;

b)  la poziţia nr. 186, la coloana 4, „3300 mp, N - Ştefan Tănase" se va înlocui cu „2304 mp, N - Ciobanu Marin";

c)  la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 186 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 187, prevăzută în anexa nr. 28.

32.  In anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Şimnicu de Sus":

a) la secţiunea I „Bunuri imobile" se modifică poziţia nr. 70, coloana 4, în sensul că în satul Albeşti „Aleea Bisericii, L = 250 m" se va înlocui cu „Aleea Bisericii, L = 350 m", în satul Şimnicu de Sus „Strada Mihai Eminescu, L = 1200 m" se va înlocui cu „Strada Mihai Eminescu, L = 1400 m", în satul Floreşti „Strada Constantin Floreşteanu, L = 1530 m" se va înlocui cu „Strada Constantin Floreşteanu, L = 1594 m", „Aleea Căpruceştilor, L = 400 m" se va înlocui cu „Aleea Căpruceştilor, L = 1431 m", în satul Româneşti „Strada Nicolae Romanescu, L = 520 m" se va înlocui cu „Strada Nicolae Romanescu, L = 570 m", în satul Izvor „Strada Izvoarelor, L = 850 m" se va înlocui cu „Strada Izvoarelor, L = 901 m", „Aleea Mihai Viteazul, L = 200 m" se va înlocui cu „Aleea Mihai Viteazul, L = 241 m", „Aleea Părului, L = 410 m" se va înlocui cu „Aleea Părului, L = 432 m", în satul Leşile „Strada Şcolii, L = 350 m" se va înlocui cu „Strada Şcolii, L = 429 m", „Aleea Gheorghe Chiţu, L = 300 m" se va înlocui cu „Aleea Gheorghe Chiţu, L = 407 m", în satul Deleni „Aleea Lalelelor, L = 50 m" se va înlocui cu „Aleea Lalelelor, L = 64 m", „Aleea Mierteştilor, L = 250 m" se va înlocui cu „Aleea Mierteştilor, L = 741 m", în satul Cornetu „Strada Sf. Dimitrie, L = 1200 m" se va înlocui cu „Strada Sf. Dimitrie, L = 1256 m," „Aleea Nucului, L = 250 m" se va înlocui cu „Aleea Nucului, L = 285 m", „Aleea Zootehniei, L = 650 m" se va înlocui cu „Aleea Zootehniei, L = 963 m", în satul Mileşti „Strada Trandafirilor, L = 400 m" se va înlocui cu „Strada Trandafirilor, L = 442 m", „Strada Barbu Slobozeanu, L = 400 m" se va înlocui cu „Strada Barbu Slobozeanu, L = 405 m", „Strada Sf. Maria, L= 115 m" se va înlocui cu „Strada Sf. Maria, L= 147 m", „Strada Tudor Vladimirescu, L = 315 m" se va înlocui cu „Strada Tudor Vladimirescu, L = 703 m", „Strada Izlazului, L = 600 m" se va înlocui cu „Strada Izlazului, L = 700 m", „Aleea Vâlcelei, L = 270 m" se va înlocui cu „Aleea Vâlcelei, L = 473 m", „Aleea Teiului, L = 200 m" se va înlocui cu „Aleea Teiului, L = 400 m", „Aleea Ioniţă Milescu, L = 100 m" se va înlocui cu „Aleea Ioniţă Milescu, L = 403 m", în satul Duţuleşti „Strada Morii, L = 300 m" se va înlocui cu „Strada Morii, L = 359 m", „Strada Salcâmilor, L = 300 m" se va înlocui cu „Strada Salcâmilor, L = 360 m", şi se completează cu următoarele străzi:

„Satul Albeşti

21. Aleea 6 Col. Ioan Angelescu, L = 300 m, I = 4 m

Satul Şimnic

8. Strada Marin Păunescu, L = 720 m, I = 16 m

Satul Floreşti

7. Strada Câmpului, L = 1586 m, I = 6 m

Satul Izvor

7. Strada Preot Ion Bădiceanu, L = 463 m, I = 6 m

Satul Cornetu

11. Strada Elefterie Kornetti, L = 1220 m, I = 4 m

Satul Mileşti

15. Strada Locot. Ioan Şerbănescu, L = 100 m, I = 5 m

16. Strada Cap. Ion Milescu, L= 1066 m, I = 10 m

Satul Duţuleşti

5. Strada Dincă Duţu, L = 746 m, I = 10 m";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 78 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 79-81, prevăzute în anexa nr. 29.

33. In anexa nr. 91 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Terpeziţa", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă poziţiile nr. 16, 32-35, 37, 38, 43, 44,119-129;

b) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

-  la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sediu Primăria Terpeziţa, anexă + teren aferent", la coloana 4, „N = DS 759, E = DC 745, V = Turcitu Lenuţa" se va înlocui cu „N = SP 759, E = SP 745, V = Olariu Maria", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „298788";

-  la poziţia nr. 8, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă teren = 3263 mp, suprafaţă clădire = 824 mp, construcţie cărămidă, P+1, acoperiş tablă, N = Grădiniţă, E = Dinu Vergica, S = DJ 552, V = Popescu Constantin", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „112996";

-  la poziţia nr. 9, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă teren = 3358 mp, N = SP 755, E = Rujan Marin, S = SP 754/2, V = Pîrjol Ecaterina", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1968", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „13342";

- la poziţia nr. 10, la coloana 4, „N = Drum, E = Drum, V = Drum" se va înlocui cu „N = SP 294, E = SP 413, V = SP 401", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „55525";

-  la poziţia nr. 11, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 637 mp, zid cărămidă, acoperiş tablă, N = Drum, E = Drum, S = Roşianu Ion, V = Drum", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1915", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „104648";

- la poziţia nr. 12, la coloana 4, „V = Vulpe Anastasia" se va înlocui cu „V = Vulpe Miron Ionel", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „231137";

-  la poziţia nr. 13, coloana 6 va avea următorul cuprins: „31769";

-  la poziţia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1962", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „45000";

-  la poziţia nr. 15, coloana 6 va avea următorul cuprins: „27500";

-  la poziţia nr. 17, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 766 mp, zid cărămidă, acoperiş tablă, N = SC Megoter, E = Poiana Fântânii, S = S.P, V = Merişanu Gheorghe", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „42900";

- la poziţia nr. 18, la coloana 4, „N = DJ 1916" se va înlocui cu „N = DJ 552", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „19933";

-  la poziţia nr. 19, coloana 6 va avea următorul cuprins: „8874";

-  la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Staţie autobuz Lazu + teren aferent", la coloana 4, „S = DJ 1916" se va înlocui cu „S = DJ 552", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „8874";

- la poziţia nr. 21, la coloana 4, „N = DC" se va înlocui cu „N = DS", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „35345";

-  la poziţia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1975", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „287950";

-  la poziţia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1972", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „255275";

-  la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Monument Terpezita - Eroul necunoscut", coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 200 mp, N = Stancu Mircea, E = Popescu Aurel, S = DJ 552, V = SP", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „18700";

- la poziţia nr. 25, la coloana 4, „E = DE, S = DJ 1916" se va înlocui cu „E = De, S = DJ 552", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „33000";

-  la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Monument Terpezita - Răscoala din 1907 + teren aferent", la coloana 4, „E = Drum, S = DJ 1916" se vor înlocui cu „E = De, S = DJ 552", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „11345";

- la poziţia nr. 27, la coloana 4, „N = Drum" se va înlocui cu „N = SP" şi se va completa cu „Suprafaţă = 900 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „23400";

-  la poziţia nr. 28, coloana 6 va avea următorul cuprins: „28500";

-  la poziţia nr. 29, coloana 6 va avea următorul cuprins: „13850";

-  la poziţia nr. 30, coloana 6 va avea următorul cuprins: „11425";

-  la poziţia nr. 31, coloana 6 va avea următorul cuprins: „9500";

- la poziţia nr. 36, coloana 4 se va completa cu „S = 2500 mp" şi în loc de: „E = DE" se va trece: „E = DS", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „27000";

-  la poziţia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC   78 Lazu-Căruia", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 2,50 km", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „147020";

-  la poziţia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 102 Terpezita-Floran-Căciulatu", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 10,00 km", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „147000";

-  la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 103 Terpezita-Căciulatu", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 10,00 km", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „284656,20";

-  la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 157 DJ 552 - Căruia", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 2,5 km", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1870", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „42523";

-  la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 765", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „52000";

-  la poziţia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 765/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „28000";

-  la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 765/2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „10000";

-  la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 745/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15000";

-  la poziţia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 745/2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1969", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12000";

-  la poziţia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 745/3", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1969", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „13000";

-  la poziţia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 764", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „134000";

-  la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 763", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „129000";

-  la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 760", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „147592";

-  la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 761", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „122300";

-  la poziţia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 762", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15387";

-  la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 762/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2380";

-  la poziţia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 762/3", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1889";

-  la poziţia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 750", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „27689";

-  la poziţia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 758", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15894";

-  la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 757", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12400";

-  la poziţia nr. 61, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 756", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „11300";

-  la poziţia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 755", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „30500";

-  la poziţia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 754/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „25400";

-  la poziţia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 753", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „8000";

-  la poziţia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 752", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „11200";

-  la poziţia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 746", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „24700";

-  la poziţia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 751", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „18200";

-  la poziţia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 750", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „20600";

-  la poziţia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 749", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15800";

-  la poziţia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 749/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „17300";

-  la poziţia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 749/2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15800";

-  la poziţia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 743", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „16500";

-  la poziţia nr. 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 733/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „167000";

-  la poziţia nr. 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 740", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „29700";

-  la poziţia nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 735", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „69900";

-  la poziţia nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 738", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „7500";

-  la poziţia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 734", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „27600";

-  la poziţia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 736", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „28300";

-  la poziţia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 737", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „10090";

-  la poziţia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 937", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „11226";

-  la poziţia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 741", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12300";

-  la poziţia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 395/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „10020";

-  la poziţia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 395", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „259732";

-  la poziţia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 424", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „6700";

-  la poziţia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 450", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „16800";

-  la poziţia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 474", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „31400";

-  la poziţia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 475", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „16900";

-  la poziţia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 473", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12300";

-  la poziţia nr. 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 514", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15700";

-  la poziţia nr. 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 515", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „16100";

-  la poziţia nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 489", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „37900";

-  la poziţia nr. 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 531", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „4300";

-  la poziţia nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 553", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „22500";

-  la poziţia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 553/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „8200";

-  la poziţia nr. 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 602", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „24600";

-  la poziţia nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 625", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „18700";

-  la poziţia nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 139", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „ 29900";

-  la poziţia nr. 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 211", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „9900";

-  la poziţia nr. 99, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 224", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „10700";

-  la poziţia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 283/2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1500";

-  la poziţia nr. 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 283", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „32470";

-  la poziţia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 401", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „20000";

-  la poziţia nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 402", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1560";

-  la poziţia nr. 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 403", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1000";

-  la poziţia nr. 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 404", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1300";

-  la poziţia nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 405", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 760 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „22500";

-  la poziţia nr. 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 406", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 135 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „22120";

-  la poziţia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 407", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1200";

-  la poziţia nr. 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 408", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 459 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1870", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „42600";

-  la poziţia nr. 110, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 409", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „27432";

-  la poziţia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 410", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15498";

-  la poziţia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 411", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „31432";

-  la poziţia nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 412", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „22300";

-  la poziţia nr. 114, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 400", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1870", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „32400";

-  la poziţia nr. 115, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 413", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 130 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „ 27362";

-  la poziţia nr. 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 414", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „29340";

-  la poziţia nr. 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 416", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1870", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „21342";

-  la poziţia nr. 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 417", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1870", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „27342";

c) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 129 se introduc şaptezeci şi şase de noi poziţii, poziţiile nr. 130-205, prevăzute în anexa nr. 30.

34.  In anexa nr. 92 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Teslui", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 16 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 17 şi 18, prevăzute în anexa nr. 31.

35.  In anexa nr. 95 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Urzicuţa", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 24 se introduc trei noi poziţii,poziţiile nr. 25-27, prevăzute în anexa nr. 32.

36.  In anexa nr. 103 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Galiciuica", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

-  la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1. Strada Principală, de la DJ 561D Carşin Domnica-Neicu Marius, L= 1250 ml

2.  Strada Crizantemelor, de la Ciontu Marius la Giurcă Constanţa, L= 1150 ml

3.   Strada Garoafelor, de la Rusoiu Elisabeta la Asan Constantin, L = 875 ml

4.  Strada Bujorilor, de la Aldini Floarea la Pîntea Gheorghe, L= 1000 ml

5. Strada Lalelelor, de la Vădeanu Marin la Neicu Constantin, L = 850ml

6.  Strada Odăi, de la Neicu Marina la Chesnoiu Laurenţiu, L = 500 ml

7. Strada Eroilor, de la Belu Bebe la Stoica Aurel, L = 700 ml

8. Strada Grădiniţei, de la Neicu Vasile la Giurcă Gheorghe, L = 750 ml

9.  Strada Ghioceilor, de la Magaon Constantin la Bonciu Victor, L = 300 ml

10.  Strada Panseluta, de la Nica Maria la Bălasea Ion, L = 700 ml

11.  Strada Salcâmilor, de la Totora Florea la Mare-Radu Victor, L = 250 ml

12. Strada Margaretelor, de la Bonciu Victor la Totora Florea, L = 250 ml

13.  Strada Tufănelelor, de la Budu Gheorghe la Grecu Alexandrina, L = 750 ml

14.  Strada Liliacului, de la Belu Pavel la Magaon Dumitru, L = 650 ml

15. Strada Narciselor, de la Dodiţoiu Marian la Stejan Maria, L = 550 ml

16.  Strada Lăcrimioarei, de la Tica Vasile la Sîrbu Mihail, L = 700 ml

17. Strada Viilor, de la Neicu Marius la Toae Florea, L = 700 ml

18.  Strada Speranţei, de la grădiniţă sat nou la Duţă Elena, L = 450 ml

19. Strada Revoluţiei, de la Sîrbu Alexandru la Toae Florea, L = 450 ml

20. Strada Aviatorilor, de la Dinului Alexandru la Urs Nicolina, L = 600 ml

21.  Strada Arhitecţilor, de la Giurcă Aurel la Patra Hariton Gheorghe, L = 600 ml'

22.  Strada A.l. Cuza, de la Neicu Eugen la Busu Petre, L = 200 ml

23. Strada Lămâiţei, de la Pop Florin la Patra Ionel, L = 450 ml

24.  Strada Cişmelelor, de la Anghel Petrică la biserică, L = 250 ml

25.  Strada Doljului, de la Neicu Aurel (Ţecu) la Bardos Marian (Tiţă), L = 300 ml

26. Strada Mărginimea, de la Radi Dumitru Ionel la Magaon Constantin, L = 650 ml

27. Strada Fundătura, de la Cojocaru Aurel (Trican) la Naicu Mariana, L= 150 ml",

coloana 5 va avea următorul cuprins: „2004", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „797000";

-  la poziţia nr. 4, coloana 4 va avea următorul cuprins: ,,a) Zonă centrală, construită din cărămidă, acoperită cu ţiglă, E = DJ 561, V = Poenaru Maria, S = Drum comunal, N = Gruia Elisabeta, suprafaţă construită = 315 mp, b) teren aferent primăriei, zonă centrală, suprafaţă 1190 = mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: „83029,20", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Galiciuica, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 32/31.10.2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/8.04.2009";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 21 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 22-24, prevăzute în anexa nr. 33.

37. In anexa nr. 104 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coţofenii din Faţă", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

-  la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1. Aleea 1 Beharca, din str. Beharca la E 70 km 244+990, L = 206 m, S = 1699 mp

2. Aleea 2 Beharca, din str. Beharca la E 70 km 244+038, L = 95 m, S = 632 mp

3. Strada Gării (pe DC 109), de la traversare la nivel cu calea ferată până în E 70 km 246+50

4.  Strada Coţofenilor (pe DC 109), de la E 70 km 246+50 până la E 70 km 247+210 prin satul Coţofenii din Faţă

5. Aleea Glodului, din DC 109 până în E 70 km 245+600, L= 176 m, S = 1593 mp

6.  Aleea Chintescu, din DC 109 până la limită intravilan (fundătură), L = 183 m, S = 1415 mp

7. Aleea Măldărăscu, din strada Coţofenilor până în strada Măldărăscu, L = 227 m, S = 3465 mp

8.  Strada Măldărăscu, din strada Teişanu până la limită intravilan, L = 575 m, S = 7855 mp

9.  Strada Teişanu, din strada Coţofenilor până la limită intravilan spre Brădeşti, L = 1228 m, S = 16643 mp

10.  Strada Bujorului, din strada Teişanu până la pasarelă şi calea ferată, L = 427 m, S = 6239 mp

11.  Strada Ghiocelului, din strada Bujorului până în strada Teişanu, L = 760 m, S = 11104 mp

12.  Strada Brădeşti-Coţofeni, de la intersecţia cu strada Ghiocelului până la intersecţia cu strada Coţofenilor

13. Strada Narciselor, din strada Coţofenilor până în E 70 km 246+642, L = 966 m, S = 3864 mp

14.  Aleea Parcului, din strada Coţofenilor până în strada Narciselor, L = 356 m, S = 1424 mp

15.  Aleea Lalelelor, din strada Narciselor până în strada Coţofenilor, L = 346 m, S = 1384 mp",

coloana 5 va avea următorul cuprins: „2009", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „3998875";

- la poziţia nr. 21, coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1. Drum vicinal din E 70 km 244+202 Motel Beharca până la intersecţia cu DC 109, L = 1390 m, S = 18554 mp

2. Drum vicinal Brădeşti-Coţofenii din Faţă, din strada Bujorului până la limita cu comuna Brădeşti, L = 920 , S = 5500 mp",

coloana 5 va avea următorul cuprins: „2009", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1575968";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 23 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 24, prevăzută în anexa nr. 34.

38. In anexa nr. 105 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Intorsura", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

- la poziţia nr. 3, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa terenului va avea următorul cuprins: „49448 mp";

- la poziţia nr. 7, coloana 4, va avea următorul cuprins: „1,95 km";

- la poziţia nr. 8, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1,2 km";

- la poziţia nr. 9, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1 km";

- la poziţia nr. 11, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1,2 km";

- la poziţia nr. 15, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,4 km";

- la poziţia nr. 17, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,225 km";

- la poziţia nr. 18, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,225 km";

- la poziţia nr. 26, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1 km";

- la poziţia nr. 28, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1,45 km";

- la poziţia nr. 31, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,150 km";

- la poziţia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Bojenaru Ionel, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,425 km";

- la poziţia nr. 40, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1,35 km";

- la poziţia nr. 41, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,425 km";

- la poziţia nr. 50, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,150 km";

- la poziţia nr. 53, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,250 km";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 53 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 54-59, prevăzute în anexa nr. 35.

39.  In anexa nr. 110 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Cârna", la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 8 se introduc patru noi poziţii, poziţiile nr. 9-12, prevăzute în anexa nr. 36.

40.  In anexa nr. 112 „Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei Cârcea", la secţiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele poziţii, după cum urmează:

-  la poziţia nr. 1, coloana 6 va avea următorul cuprins: „170000";

-  la poziţia nr. 5, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construcţie = 484,73 mp, Vecinătăţi: E - teren domeniul public al comunei Cârcea, V - teren domeniul public al comunei Cârcea, S - Catrinoiu I., N - teren domeniul public al comunei Cârcea", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2004";

-  la poziţia nr. 6, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafaţă construcţie = 247,85 mp, Suprafaţă curte = 9195 mp, Vecinătăţi: E - Str. Aeroportului, V - Vasile Mioara, Dolhescu Dumitru, Truică Marin, S - Catrinoiu I., Cristea Gh., Popa A., Patru I., Truşcă Constantina, Mitru Şt., Sotoi M., Micu D., N - Stolojan Cornelia, Ştefan I., Staicu E., Scărlătescu Constantin", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2004", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „835000";

- la poziţia nr. 9, la coloana 4 se va adăuga: „Puţuri forate = 3 bucăţi, Rezervoare înmagazinare apă pe fundaţie de beton armat = 2 bucăţi, Staţie tratare-pompare apă = 1 bucată", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2007", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1088000";

-  la poziţia nr. 12, la coloana 4, „Hanuri - suprafaţă teren = 270 mp, Vecinătăţi: E = Dinu Marin, V = Constantinescu, S = DN 6, N = Dinu M., Mindra T" se va înlocui cu „Hanuri - suprafaţă teren = 31 mp, vecinătăţi: E = Dinu Marin, V = teren domeniul public comuna Cârcea, S = Strada Craiovei, N = teren domeniul public al comunei Cârcea", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2007";

- la poziţia nr. 14, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa terenului va avea următorul cuprins: „Suprafaţă teren = 2500 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2007", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „212500";

- la poziţia nr. 17, la coloana 4, menţiunea privind suprafaţa terenului va avea următorul cuprins: „Suprafaţă teren = 500 mp",  coloana 5 va avea următorul cuprins: „2007", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „42500";

-  la poziţia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„3. Strada Craiovei (pe DN 6)

4. Aleea 1 Craiovei, L = 130 m, I = 7 m

5. Aleea 2 Craiovei, L = 200 m, I = 9 m

6. Aleea 3 Craiovei, L = 173 m, I = 9 m

7. Strada Linteni, L = 132 m, I = 9 m

8. Strada Pelinului, L = 270 m, I = 9 m

9. Strada Viilor, L = 270 m, I = 9 m

10. Strada Aeroportului (pe DJ 652A)

11. Strada Sergentului, L = 713 m, I = 15 m

12. Aleea Sergentului, L = 177 m, I = 5,5 m

13. Aleea I Sergentului, L = 176 m, I = 4,5 m

14. Aleea II Sergentului, L = 109 m, I = 4,5 m

15. Strada Poştei, L= 1113 m, I = 12 m

16. Aleea Viilor, L = 250 m, I = 9 m

17. Strada Invăţător Ţolescu Zamfir, L = 373 m, I = 10 m

18. Strada Primăriei, L = 720 m, I = 15 m

19. Aleea Primăriei, L = 53 m, I = 4 m

20. Strada Viaductului, L = 1281 m, I = 15 m

21. Aleea I Viaductului, L = 60 m, I = 4,5 m

22. Aleea II Viaductului, L = 300 m, I = 7 m

23. Strada Profesor Vasile Truică, L = 544 m, I = 13,1 m

24. Aleea I Profesor Vasile Truică, L = 157 m, I = 7 m

25. Aleea II Profesor Vasile Truică, L = 60 m, I = 5 m

26. Strada Preot Ţarineanu Ion, L = 158 m, I = 9 m

27. Aleea Nouă, L = 333 m, I = 9,5 m

28. Aleea Teiului, L= 117 m, I = 14 m

29. Strada Izvorului, L = 600 m, I = 13,1 m

30. Aleea Izvorului, L = 185 m, I = 4 m

31. Aleea Sfena, L = 58 m, I = 4 m

32. Strada Mănăstirii, L = 494 m, I = 9 m

33. Aleea Mănăstirii, L = 310 m, I = 7 m

34. Strada Guran, L = 490 m, I = 9 m

35. Aleea Guran, L = 390 m, I = 7 m

36. Strada Cireşului, L = 413 m, I = 10 m

37. Strada Prunului, L = 400 m, I = 10 m

38. Strada Mărului, L = 406 m, I = 10 m

39. Strada Părului, L = 404 m, I = 10 m

40. Aleea Beharca, L = 518 m, I = 8 m

41. Strada Gara Veche, L = 216 m, I = 12 m

42. Strada Salcâmului, L = 574 m, I = 10 m

43. Strada Migdalului, L = 370 m, I = 9 m

44. Strada Liliacului, L = 466 m, I = 9 m

45. Strada Păducelului, L = 375 m, I = 12 m

46. Aleea I Aeroportului, L = 200 m, I = 9 m

47. Strada Crângului, L = 210 m, I = 5 m

Zona calea ferată - METRO

48. Strada Nucului, L = 1370 m, I = 9 m

49. Strada Industriilor, L = 1350 m, I = 9 m

50. Strada Complexului, L = 250 m, I = 9 m

51. Aleea I Complexului, L = 150 m, I = 9 m

52. Strada Canalului, L = 950 m, I = 9 m

53. Aleea II Complexului, L = 200 m, I = 9 m

54. Strada Progresului, L = 1280 m, I = 9 m

55. Aleea II Aeroport, L = 450 m, I = 9 m

56. Strada Plaiului, L = 450 m, I = 9 m

57. Strada Infrăţirii, L = 200 m, I = 9 m

58. Strada Ciocârliei, L = 550 m, I = 9 m

59. Strada Aviaţiei, L = 2700 m, I = 9 m

60. Strada Calea Bucureşti (pe DN 65)

Zona Banu Mărăcine

1.  Strada Silozului, L= 1000 m, I = 12 m

2. Aleea I Siloz, L = 170 m, I = 9 m

3. Aleea II Siloz, L = 170 m, I = 9 m

4. Aleea III Siloz, L= 170 m, l = 9m

5.  Strada Soldat Ion Drăgan, L = 350 m, I = 9 m

6.  Strada Sublocotenent Ilie Preda, L = 440 m, I = 9 m

7.  Strada Prundului, L = 440 m, I = 9 m

8.  Strada Locotenent Tudor Miertoiu, L = 440 m, I = 9 m

9.  Strada Romaniţei, L = 440 m, I = 9 m

10. Aleea Romaniţei, L = 350 m, I = 9 m

11. Aleea IV Siloz, L = 125 m, I = 9 m

12. Strada Feroviarului, L = 982 m, I = 9 m

13. Aleea Feroviarului, L = 300 m, I = 7 m

14. Strada Horia, L = 270 m, I = 9 m

15. Strada Mihai Viteazul, L = 1200 m, I = 9 m

16. Strada Ştefan cel Mare, L = 910 m, I = 12 m

17. Strada Răzeşilor, L = 730 m, I = 12 m

18. Strada Ţărăncuţei, L = 420 m, I = 9 m

19. Strada Rubinului, L = 350 m, I = 9 m

20. Strada Diana, L = 390 m, I = 9 m

21. Strada Primăverii, L = 790 m, I = 9 m

22. Strada Banilor, L = 840 m, I = 9 m

23. Strada Reformei, L = 270 m, I = 9 m

24. Strada Tudor Vladimirescu, L = 800 m, I = 12 m

25. Strada Zambilelor, L = 150 m, I = 9 m

26. Strada Crinului, L = 890 m, I = 9 m

27. Strada Muncitorului, L = 380 m, I = 9 m

28. Strada Macului, L = 765 m, I = 9 m

29. Strada Gorunului, L = 310 m, I = 9 m

30. Strada Recunoştinţei, L = 320 m, I = 9 m

31. Aleea Recunoştinţei, L = 105 m, I = 7 m

32. Strada Păcii, L = 316 m, I = 9 m

33. Strada Ulmului, L= 1190 m, I = 9 m

34. Strada Fântâna de Piatră, L = 761 m, I = 12 m

35. Strada Dudului, L = 1210 m, I = 12 m

36. Strada Rovine, L = 325 m, I = 9 m

37. Strada Eroilor, L = 1240 m, I = 12 m

38. Strada Măceşului, L = 1460 m, I = 12 m

39. Strada Căprioarei, L = 290 m, I = 9 m

40. Strada Vulturului, L = 350 m, I = 9 m

41. Strada Castanilor, L = 435 m, I = 12 m

42. Strada Plopilor, L = 620 m, I = 12 m

43. Strada Luceafărului, L = 420 m, I = 12 m

44. Strada Doljului, L = 420 m, I = 12 m

45. Strada Marin Sorescu, L = 390 m, I = 9 m

46. Strada Libertăţii, L = 390 m, I = 12 m

47. Strada Lămâiţei, L = 390 m, I = 9 m

48. Strada C. Brâncuşi, L = 685 m, I = 12 m

49. Strada Buciumului, L = 220 m, I = 9 m

50. Strada Clepsidrei, L = 155 m, I = 9 m

51. Strada Generalului, L = 965 m, I = 12 m

52. Strada Pelendava, L = 1439 m, I = 9 m

53. Strada Grădinari, L = 365 m, I = 12 m

54.  Strada Invăţător Ianculescu Constantin, L = 275 m, l = 12 m

55. Strada Arheologilor, L = 330 m, I = 12 m

56. Aleea Podului, L = 230 m, I = 12 m

57. Strada Caracal, L = 3600 m, I = 21 m

58. Strada Muntenilor, L = 500 m, I = 9 m

59. Strada Cornu, L = 700 m, I = 12 m",

coloana 5 va avea următorul cuprins: „2007", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „5575953,82";

b) la secţiunea I „Bunuri imobile", după poziţia nr. 21 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 22-31, prevăzute în anexa nr. 37.

Art. II. - Anexele nr. 1-37*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

*) Anexele nr. 1-37 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1554/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1554 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu