Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 153 din 12 februarie 2004

privind aprobarea Fisei tehnice a masurii 3.4 "Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative" din Programul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala finantat din fonduri SAPARD

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 155 din 23 februarie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 paragraful 2 din Acordul multianual de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Comunitatilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001, ratificat prin Legea nr. 316/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Fisa tehnica a masurii 3.4 "Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative" din Programul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala finantat din fonduri SAPARD, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul agriculturii,
                         padurilor, apelor si mediului,
                         Petre Daea,
                         secretar de stat

                         Ministrul integrarii europene,
                         Alexandru Farcas

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                        FISA TEHNICA PENTRU MASURA 3.4

    DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE CARE SA GENEREZE ACTIVITATI MULTIPLE SI VENITURI ALTERNATIVE

    1. MOTIVATIE

    - Dezvoltarea durabila se bazeaza pe introducerea unor sisteme economice integrate noi ce trebuie sa se implementeze in zonele rurale.
    - Dezvoltarea economica si sociala se bazeaza si pe crearea unor activitati de productie si servicii alternative secundare (altele decat activitatea principala) care vor contribui la:
        - inlaturarea proceselor si fenomenelor cauzate de restructurarea sistemelor socio-economice;
        - stoparea depopularii spatiului rural;
        - imbunatatirea conditiilor de viata.
    - Diversificarea activitatilor economice va determina pluriactivitate, noi locuri de munca, venituri suplimentare non agricole si o mai mare implicare a tinerilor si femeilor.
    - Necesitatea infiintarii si/sau extinderii serviciilor pentru populatie si pentru productia agricola, utilizand eficient resursele umane, materiale si financiare locale.
    - Potentialul turistic deosebit, datorat conditiilor variate de clima si relief, poate permite crearea de noi locuri de munca si deci venituri suplimentare.
    - Valorificarea potentialului piscicol al Romaniei prin dezvoltarea acvaculturii.
    - Valorificarea si dezvoltarea mestesugurilor traditionale (artizanatului).
    - In mediul rural exista premise de activare a unor numeroase ocupatii traditionale, care la randul lor pot contribui la imbunatatirea veniturilor fermierilor, piscicultorilor si proprietarilor de paduri (apicultura, sericicultura, cultivarea ciupercilor).

    2. OBIECTIVE

    Obiective generale
    - Sprijinirea crearii si/sau mentinerii de locuri de munca si generarii de venituri alternative prin diversificarea activitatilor rurale legate de agricultura si silvicultura prin turism rural, alte tipuri de activitati turistice in spatiul rural, acvacultura, mestesuguri traditionale, sericicultura, apicultura, procesarea fructelor de padure si de arbusti fructiferi, melci si broaste si a plantelor medicinale si aromatice.

    Obiective specifice
    - Diversificarea activitatilor agricole si forestiere si a celor strans legate de agricultura, care sa asigure activitati multiple.

    Obiective operationale
    - Sustinerea activitatilor agricole in mediul rural prin realizarea de servicii specifice.
    - Sustinerea activitatilor specifice turismului rural, silvoturismului si a ecoturismului.
    - Mentinerea si dezvoltarea activitatilor mestesugaresti traditionale (artizanale).
    - Cresterea veniturilor alternative si a oportunitatilor de angajare pentru tinerii si femeile din mediul rural.
    - Dezvoltarea acvaculturii.
    - Dezvoltarea apiculturii, sericiculturii, cultivarii ciupercilor, procesarii fructelor de padure si de arbusti fructiferi, melci si broaste si a plantelor medicinale si aromatice.
    - Sustinerea proiectelor initiate de tineri si de femei pentru toate activitatile mentionate mai sus.

    3. CORELAREA CU ALTE MASURI

    In scopul realizarii dezvoltarii rurale integrate, aceasta masura va fi corelata cu masurile:
    - investitii in exploatatii agricole;
    - dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale;
    - silvicultura;
    - imbunatatirea pregatirii profesionale;
    - prelucrarea si marketingul produselor agricole si piscicole;
    - controlul sanitar veterinar;
    - asistenta tehnica.

    4. CAMPUL DE ACTIUNE AL MASURII

    Servicii Agricole - Cercuri de masini agricole
    Organizatii non profit intitulate "Cercuri de masini agricole" infiintate pe baza de voluntariat in scopul protejarii agricultorilor individuali pentru evitarea investitiilor neeconomice si pentru utilizarea rationala a masinilor agricole de catre membrii, constand in:
    - Achizitionarea de masini si echipamente agricole;
    - Constructia sau modernizarea de centre de reparatii, remize si spatii de intretinere pentru masinile si echipamentele agricole.

    Turism rural
    Sprijin acordat pentru turism in spatiul rural privind:
    - Construirea si modernizarea de pensiuni-turistice rurale;
    - Cresterea investitiilor si a dezvoltarii serviciilor in domeniul agrementului in aer liber (zone de campare, baze sportive si de recreere, echitatie, ciclism montan etc).

    Alte tipuri de activitati de turism in spatiul rural
    Sprijinul financiar va fi acordat pentru:
    - turism montan, turism pentru pescuit, turism ecvestru, cicloturism;
    - crearea de ferme pentru cresterea vanatului in semilibertate in vederea repopularii, pentru parcuri de vanatoare si alte forme de activitate din domeniu, cu respectarea legislatiei privind protectia mediului si a normelor de igiena privind mediul de viata al populatiei.

    Activitati mestesugaresti
    Revitalizarea mestesugurilor, crearea sau extinderea unor unitati mestesugaresti, cum ar fi: ateliere de prelucrare lemn, de confectionat obiecte artizanale, de confectionat ceramica, de croitorie, broderie, tricotaje, de fierarie, de prelucrare a pieilor, papurei si rachitei, instrumente muzicale.

    Acvacultura
    Sprijin pentru dezvoltarea si modernizarea activitatilor de acvacultura:
    - Constructia sau modernizarea de ferme piscicole;
    - Investitii pentru crearea sau modernizarea fermelor piscicole, mecanizarea furajarii, recoltarii mecanizate, depozitarii, prelucrarii si marketingului la nivelul fermei piscicole.

    Alte activitati: sericicultura, apicultura, cultivarea si procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de padure si de arbusti fructiferi, si a plantelor medicinale si aromatice, melci si broaste:
    - Sprijin financiar pentru dezvoltarea:
    a) Sericiculturii:
    - plantarea de duzi;
    - infiintarea si/sau modernizarea fermelor de crestere a viermilor de matase si a unitatilor de depozitare si prelucrare.
    b) Apiculturii:
    - infiintarea si/sau modernizarea fermelor apicole, precum si a unitatilor de depozitare si procesare.
    c) Cultivarea si procesarea ciupercilor:
    - achizitionarea de material biologic numai pentru infiintarea culturii;
    - investitii noi si/sau modernizarea ciupercariilor, inclusiv a unitatilor pentru depozitare/refrigerare si procesare.
    d) Investitii noi si/sau modernizarea colectarii, depozitarii/refrigerarii, procesarii si marketingului fructelor de padure si de arbusti fructiferi la nivelul fermei.
    e) Investirii noi si/sau modernizarea colectarii, depozitarii si procesarii plantelor medicinale si aromatice.
    f) Melci si broaste.
    - Noi investitii si/sau modernizarea fermelor de melci si broaste, precum si a unitatilor de depozitare/refrigerare si procesare.

    5. CRITERII DE ELIGIBILITATE

    Generale
    - Proiectul va fi amplasat in spatiul rural - NUTS 5 (Nomenclatorul Unitatilor Teritoriale pentru Statistica), definit conform legii.
    - Proiectul trebuie sa demonstreze viabilitatea economico-financiara*)
    *) Prin viabilitatea economica se intelege obtinerea de performante financiare eficiente si abilitatea de a opera fara a recurge la sprijin public in activitatea sa operationala. Beneficiarul trebuie sa demonstreze ca isi poate plati obligatiile si datoriile in mod regulat, fara sa supuna la nici un risc desfasurarea normala a activitatii agentului economic si ca genereaza un venit net semnificativ (nu mai putin de 5%).

    - Investitiile referitoare la procesare trebuie sa fie in conformitate cu standardele UE.
    - Existenta cofinantarii trebuie certificata.
    - Nu va fi eligibil solicitantul care are pierderi financiare si datorii fiscale, obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale, fata de bugetul de stat si banci (altele decat cele pentru care este respectat graficul de rambursare), conform ultimelor declaratii fiscale sau a altor declaratii emise de catre autoritatile fiscale.
    - Beneficiarii (persoane fizice si/sau persoane responsabile pentru proiect din cadrul organizatiilor) trebuie sa dovedeasca pregatire profesionala in raport cu proiectul pe care doresc sa il initieze, printr-un document eliberat de autoritatile competente care sa certifice faptul ca beneficiarul are cunostinte profesionale in domeniu: diploma, certificat de formare, certificat de formare obtinut in cadrul Programului SAPARD, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului.
    - Pentru proiectele de turism rural si alte tipuri de turism din spatiul rural, mestesuguri traditionale si cercuri de masini proiectul trebuie sa aiba acces la infrastructura de baza (drumuri rurale, alimentare cu apa, electricitate).

    Specifice
    Servicii agricole. Cercuri de masini agricole
    - Proiectul trebuie sa contina statutul de functionare al organizatiei non profit "Cercuri de masini agricole";
    - Proiectele trebuie sa demonstreze necesitatea si oportunitatea implementarii lor.

    Turism rural
    - Aviz de specialitate eliberat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT) pentru modernizare sau constructie, dupa caz.
    - Angajamentul pe propria raspundere a beneficiarului ca va introduce obiectivul in circuitul turistic, in cadrul unei agentii de turism licentiate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT).
    - Prezentarea unei strategii de marketing pentru turism pentru proiectul pe care beneficiarul doreste sa-l promoveze, conform modelului prezentat in Ghidul Solicitantului.
    - Capacitatile de cazare prevazute a fi respectate de catre pensiunile turistice se vor incadra in criteriile de clasificare prevazute in anexa nr. 1.5 la Normele de clasificare a structurilor de primire turistice, respectiv vor avea minim 4 camere (8 locuri) si pana la 10 camere (30 locuri) pentru investitii noi si maxim 20 camere (60 de locuri) pentru modernizari.
    - Pentru investitii noi si pentru modernizari, nivelul de confort si calitatea serviciilor prestate trebuie sa fie echivalent cu minimum 3 flori.
    - Proiectele care au ca scop crearea de capacitati noi trebuie sa se incadreze in prevederile Planului General de Urbanism si a Planului de Urbanism Zonal.
    - Pentru modernizarea pensiunilor turistice rurale este necesar certificatul de clasificare eliberat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT) pentru pensiunea respectiva.

    Alte tipuri de activitati de turism in spatiul rural
    turism montan, turism pentru pescuit, turism ecvestru, cicloturism
    - Aviz de specialitate eliberat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT) pentru modernizarea/constructia obiectivului, dupa caz, pentru structuri turistice de receptie.
    - Angajamentul pe propria raspundere a beneficiarului ca el/ea va introduce obiectivul in circuitul turistic, in cadrul unei agentii de turism licentiate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT).
        - Prezentarea unei strategii de marketing pentru turism pentru proiectul pe care beneficiarul doreste sa-l promoveze, conform modelului prezentat in Ghidul Aplicantului.
    - Pentru investitii noi si modernizari, nivelul de confort si calitatea serviciilor prestate trebuie sa fie echivalent cu minimum 2 flori.
    - Pentru modernizarea obiectivului este necesara existenta unui certificat de clasificare eliberat de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului (MTCT).
    Pentru parcurile de vanatoare:
    - Beneficiarul trebuie sa fie detinatorul legal al terenului.

    Activitati mestesugaresti
    - Proiectul trebuie sa demonstreze valorificarea resurselor locale (in, canepa, stuf, papura, lana, lemn etc.).

    Acvacultura
    - Existenta autorizatiei de acvacultura.
    - Pentru fermele piscicole, sunt eligibile proiectele care prevad o productie minima de 500 kg/ha/an.
    - Pre/Contract de achizitie material biologic pentru prima populare.

    Alte activitati: sericicultura, apicultura, cultivarea si procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de padure si de arbusti fructiferi, si a plantelor medicinale si aromatice, melci si broaste
    - Solicitantul trebuie sa demonstreze capacitatea de a putea folosi minim 10 grame oua de viermi de matase.
    - Achizitie de minim 20 stupi/familii de albine.
    - Ciupercaria trebuie sa aiba minim 30 mp de cultura.

    Melci si broaste
    - Existenta unei tehnologii specifice de crestere.
    - Existenta unui pre/contract pentru 30% din produsele obtinute.

    Investitii eligibile sunt:
    Generale
    - Toate investitiile prevazute la paragraful 4 "Campul de actiune al masurii".
    - Pot fi cheltuieli eligibile:
    a) Construirea de noi cladiri si instalatii si modernizarea celor existente;
    b) Utilaje si echipamente noi, soft-uri pentru computer, inclusiv costurile de instalare si montaj bazate pe contracte cu terte parti;
    c) Acea parte a costurilor reprezentand plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de licente si patente pentru pregatirea si/sau implementarea proiectului, direct legate de masura, care nu depasesc 12% din costul total eligibil al proiectului, exceptand cazurile cand nu sunt prevazute constructii cand nu depasesc 5%;
    d) Achizitii de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al identificarii lor in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ.

    Investitiile in diversificare trebuie sa respecte prevederile art. 64, punctul 4 (b) al Acordului European care infiinteaza o asociere intre Comunitatea Economica Europeana si statele ei membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte.
    Numai cheltuielile platite de catre Agentia SAPARD de la data acreditarii Agentiei pentru aceasta masura, sau data(tele) specificate in aceasta privinta, vor fi eligibile pentru sprijinul Comunitar.
    Pentru ca proiectul sa fie eligibil pentru sprijinul Comunitar, toate serviciile, echipamente si achizitiile trebuie sa fie originare din Comunitatea Europeana sau din tarile mentionate la art. 4, sectiunea B din Acordul Multianual de Finantare (MAFA), cu modificarile si completarile ulterioare.

    Specifice
    Servicii agricole - cercuri de masini agricole
    - Achizitionarea de echipamente si masini agricole.
    - Constructia si modernizarea cladirilor operationale.
    - Dotarea cladirilor pentru propriile masini si echipamente (hangare si adaposturi), atelierelor de reparatii pentru depozitarea inputurilor pentru masinile agricole (uleiuri, unsori, piese de schimb etc.)

    Turism rural
    - Constructia, modernizarea si dotarea pensiunilor rurale.
    - Constructia si modernizarea spatiilor de campare, terenurilor de sport si distractie, echitatie si alte tipuri de servicii de recreere.

    Alte tipuri de activitati turistice in spatiul rural
    - Constructia si modernizarea de cabane turistice, pentru vanatoare si pescuit, cantoane forestiere, sararii, sate de vacanta, spatii de campare infiintate in gospodarii, spatii pentru turism piscicol, anexe specifice statiunilor turistice: platforme, spatii de parcare, toalete, adaposturi.
    - Achizitia sau modernizarea (inlocuirea motoarelor si a sistemelor de aer conditionat) a barcilor fluviale si pontoanelor echipate si licentiate pentru transportul si cazarea turistilor (2 sau 3 stele).
    - Construirea si modernizarea de infrastructura specifica proiectului (poteci turistice, aductiuni de apa, generatoare de energie si caldura, pichete de incendiu, observatoare, marcatoare, panouri de ghidare etc.).

    Parcurile de vanatoare
    - Constructia sau modernizarea de ferme de crestere a vanatului in semilibertate, inclusiv achizitionarea de animale salbatice in vederea repopularii parcurilor de vanatoare;
    - Constructia de adaposturi, sararii, imprejmuiri, adapatoare si spatii de hranire etc.

    Activitati mestesugaresti
    - Constructia sau modernizarea si dotarea atelierelor cum ar fi: procesarea lemnului, obiecte artizanale manuale, olarit, brodat, impletit, pielarie, papura si rachita, instrumente muzicale.

    Acvacultura
    - Constructia sau modernizarea fermelor, spatiilor si utilitatilor pentru procesarea si marketingul pestelui si a altor vietuitoare acvatice produse in cadrul fermei.
    - Achizitionarea de echipamente si utilaje pentru fermele piscicole.
    - Achizitionarea de mijloacele de transport (echipate cu bazine, spatii de refrigerare, echipamente de oxigenare etc.).
    - Achizitionarea de mici barci in folosul fermei sau modernizarea lor (inlocuirea motoarelor) si de pontoane plutitoare.
    - Achizitionarea de material biologic pentru prima populare.

    Alte activitati: sericicultura, apicultura, cultivarea si procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de padure si de arbusti fructiferi, si a plantelor medicinale si aromatice, melci si broaste
    - Achizitionarea de material saditor pentru plantatiile de duzi si plantarea lui.
    - Achizitionarea de echipamente pentru cresterea viermilor de matase, depozitare si unitati de procesare.
    - Construirea de capacitati de depozitare, procesare si ambalare a produselor apicole.
    - Achizitionarea de matci selectionate pentru prima populare.
    - Achizitionarea de stupi/familii de albine.
    - Achizitionarea de mijloace de transport specializate pentru albine (remorci).
    - Echipamente pentru analiza calitatii mierii si a produselor piscicole.
    - Construirea si modernizarea spatiilor pentru cultivarea ciupercilor (spatii pentru crestere, procesare si ambalare).
    - Instalatii pentru producerea compostului si achizitionarea de echipamente necesare pentru fermele de ciuperci.
    - Constructia sau modernizarea si dotarea spatiilor pentru colectarea, depozitarea/conditionarea, procesarea si marketingul fructelor de padure, a fructelor de arbusti, a plantelor medicinale si aromatice.

    Melci si broaste
    - Constructia sau modernizarea fermelor, spatiilor si utilitatilor pentru cresterea, procesarea si marketingul melcilor si broastelor.
    - Achizitionarea de echipamente si unelte pentru productie si procesare si de mijloace de transport specializate.

    Nu sunt eligibile:
    - Investitiile eligibile si neeligibile respecta prevederile art. 4, sectiunea B din MAFA, cu modificarile si completarile ulterioare si sunt detaliate in Ghidul Solicitantului.

    6. CRITERII DE SELECTIE

    Proiectul va fi selectionat in functie de urmatoarele criterii:
 _________________________________________________________________________
|Nr. |              Criterii de evaluare a proiectelor          | Punctaj |
|crt.|                                                          |(daca da)|
|____|__________________________________________________________|_________|
|  1.| Proiecte care promoveaza alte activitati fata de         |         |
|    | activitatea de baza                                      |    20   |
|____|__________________________________________________________|_________|
|  2.| - Investitii noi/Modernizare                             |    30   |
|____|__________________________________________________________|_________|
|  3.| Proiecte promovate de femei                              |    10   |
|____|__________________________________________________________|_________|
|  4.| Proiecte promovate de tineri (sub 40 ani)                |    10   |
|____|__________________________________________________________|_________|
|  5.| Beneficiarul sau responsabilul de proiect a obtinut deja |         |
|    | un certificat de calificare pentru activitatea propusa   |    10   |
|____|__________________________________________________________|_________|
|  6.| Beneficiarul proiectului este:                           | Max. 20 |
|    | - Producator individual                                  |    10   |
|    | - Asociatie/societate comerciala                         |    20   |
|____|__________________________________________________________|_________|
|    | Total                                                    |   100   |
|____|__________________________________________________________|_________|

    7. BENEFICIARI

    - Beneficiarii proiectelor vor apartine sectorului privat, dupa cum urmeaza:
        - persoane fizice;
        - asociatii familiale inregistrate, asociatii si grupuri de producatori;
        - Organizatii non guvernamentale - ONG-uri (cercuri de masini agricole);
        - societati 100% private.

    8. LEGISLATIA NATIONALA IN VIGOARE

    Lista actelor normative referitoare la masura si submasurile respective este prezentata in anexa nr. 1.

    9. DISPOZITII FINANCIARE

    - Proiectele din cadrul acestei masuri sunt considerate a fi generatoare de profit.
    - In cadrul acestei masuri vor fi finantate proiecte a caror valoare totala eligibila este cuprinsa intre 5.000 - 200.000 EURO.
        - Bugetul indicativ al acestei masuri impartit pe ani este regasit in capitolul VI.
    - Alocatii Financiare ale masurilor SAPARD, pagina 357.

    BUGET ORIENTATIV pentru SUBMASURA/MEURO (Preturi constant 2000)

     ____________________________________
    |           SUBMASURA          |  %  |
    |______________________________|_____|
    | Servicii agricole            |   4 |
    |______________________________|_____|
    | Turism rural                 |  25 |
    |______________________________|_____|
    | Alte tipuri de activitati    |     |
    | turistice in spatiul rural   |  20 |
    |______________________________|_____|
    | Mestesuguri                  |  24 |
    |______________________________|_____|
    | Acvacultura                  |  12 |
    |______________________________|_____|
    | Alte activitati              |  15 |
    |______________________________|_____|
    | TOTAL                        | 100 |
    |______________________________|_____|

    Gradul de interventie pentru proiectele de interes privat:
    - 50% contributie privata
    - 50% contributie publica, din care:
        - 75% contributie UE
        - 25% de la bugetul national

    Plata sprijinului financiar va fi facuta pe baza de documente justificative care sa probeze realizarea activitatilor si eligibilitatea acestora. Luand in considerare optiunile beneficiarilor, plata poate fi facuta intr-o singura transa la sfarsitul proiectului sau in maximum trei transe.

    10. ACOPERIRE GEOGRAFICA

    Intregul spatiu rural al Romaniei (nivel NUTS 5)

    11. INDICATORI DE REALIZARE, DE REZULTAT SI DE IMPACT

    Indicatori de realizare
    Numar de proiecte:        7000
    Numar de beneficiari:     7000

    Servicii agricole - Cercuri de masini agricole
    Numar de proiecte:        1000
    Numar de beneficiari:     1000
    Investitii noi: 90%
    modernizari: 10%

    Turism rural
    Numar de proiecte:        2200
    Numar de beneficiari:     2200
    Investitii noi: 30%
    numar de camere           1900
    numar de paturi           3800
    modernizari: 70%
    numar de camere           4700
    numar de paturi           9400

    Alte tipuri de activitati turistice in spatiul rural
    Numar de proiecte:        1500
    Numar de beneficiari:     1500
    Investirii noi: 60%
    modernizari: 40%

    Activitati mestesugaresti
    Numar de proiecte:        1300
    Numar de beneficiari:     1300
    Investitii noi: 60%
    modernizari: 40%

    Acvacultura
    Numar de proiecte:         400
    Numar de beneficiari:      400
    Investitii noi: 30%
    modernizari: 70%

    Alte activitati: sericicultura, apicultura, cultivarea si procesarea ciupercilor, procesarea fructelor de padure si de arbusti fructiferi, si a plantelor medicinale si aromatice, melci si broaste
    Numar de proiecte:         600
    investitii noi: 60%
    modernizari: 40%

    - Indicatori de rezultat
    - Productia de:
    - Productia de peste (tone)
    - Productia de Broaste (tone)
    - Productia de Crabi (tone)
    - Productia de Stridii (tone)
    - Productia de Scoici (tone)
    - Productia de Melci (tone)
    - Productia de Miere si alte produse apicole (tone)
    - Productia de Viermi de matase (tone)
    - Productia de Ciuperci (tone)
    - Numarul de noi capacitati cu fructe de padure si arbustilor fructiferi procesati la nivelul fermei
    - Numarul de capacitati modernizate cu fructe de padure si arbustilor fructiferi procesati la nivelul fermei
    - Numarul de noi capacitati cu plante aromatice procesate la nivelul fermei
    - Numarul de capacitati modernizate cu plante aromatice procesate la nivelul fermei

    Indicatori de impact
    Cresterea venitului
    - Ponderea venitului brut a beneficiarilor realizat (generat) din afara fermei ca urmare a asistentei (euro/beneficiar): 20%, din care:
        - privitor la turism 12 (%)
        - privitor la mestesuguri si produse locale 8 (%)
    - Ponderea populatiei rurale neagricole care are un venit obtinut din tranzactii/locuri de munca generate de asistenta in afara fermei (mecanici agricoli si furnizori de servicii in agricultura) (%)
    - Cresterea cu (5%) a numarului de pensiuni turistice
    - Cresterea cu (7%) a productiei de peste
    - Cresterea cu (7%) a productiei de miere
    - Cresterea cu (5%) a productiei de viermi de matase
    - Cresterea cu (5%) a productiei de ciuperci
    - Cresterea cu (7%) a productiei de fructe de padure si arbusti fructiferi procesate
    - Cresterea cu (7%) a productiei de plante aromatice procesate
    Crearea de locuri de munca si impactul social
    - Numar de locuri de munca echivalente cu norma intreaga: 35000
        - mentinute in conditii mai bune                      14000
        - create:                                             21000

    12. PROMOVAREA PROGRAMULUI

    Potentialii beneficiari vor fi informati despre existenta/conditiile eligibilitatii prezentei masuri prin:
    - Anunt public in mass-media
    - Distribuirea de brosuri de informare
    - Seminarii
    - Intalniri cu beneficiarii potentiali

    13. DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

    - Potentialul beneficiar va trebui sa anexeze la cererea de finantare urmatoarele documente:
        - Memoriu justificativ pentru proiectele care prevad numai achizitie de bunuri si servicii;
        - Studiu de fezabilitate pentru proiectele care prevad atat constructii, cat si modernizari de constructii, intocmit conform Ordinului comun nr. 1013/873/2001 al Ministrului de Finante si al Ministrului Lucrarilor Publice Transportului si Locuintei privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, pentru achizitia publica de servicii cuprinzand devizul general elaborat in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1179/2002;
        - Copie dupa actul de proprietate al terenului si a luciului de apa, contractul de arendare, contractul de concesiune sau orice alt document care sa justifice dreptul de folosinta al terenului si dupa caz actul de proprietate pentru celelalte bunuri imobiliare conform legislatiei in vigoare pentru proiectele care prevad lucrari de constructie;
        - Certificatul de urbanism pentru pentru proiectele care prevad constructii si/sau modernizari de constructii;
        - Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) privind conditiile de protectia mediului necesare pentru obtinerea acordului unic, pe care s-a aplicat, dupa caz, stampila tip A sau tip B, care poate contine in anexa, dupa caz, acordul de mediu emis de autoritatile competente pentru activitatile cu impact semnificativ asupra mediului, definite in legislatia nationala elaborata in conformitate cu legislatia UE;
        - Certificatul de inregistrare a comerciantului, pentru societatile private (copie);
        - Pentru proiecte >/= 50.000 Euro, planul de afaceri care sa demonstreze viabilitatea proiectului;
        - Pentru societatile comerciale, ultimul bilant precedent anului depunerii proiectului. In cazul in care beneficiarul nu a avut activitate anterioara depunerii proiectului va depune un act doveditor in acest sens, eliberat de autoritatea fiscala;
        - Avizul care sa ateste ca beneficiarul proiectului nu are obligatii restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale si banci, altele decat cele pentru care este respectat graficul de rambursare;
        - Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu beneficiaza de finantare prin alte programe pentru proiectul care face obiectul sprijinului SAPARD;
        - Cazier judiciar al responsabilului de proiect;
        - Existenta contributiei financiare proprii a beneficiarului va fi dovedita printr-un document emis de banca si/sau alte institutii financiare autorizate care sa ateste existenta cofinantarii si modul de asigurare al acesteia;
        - Pregatire profesionala in domeniu dovedita prin copie a diplomei de studii/certificat de formare sau declaratie pe propria raspundere care sa mentioneze ca beneficiarul proiectului si/sau responsabilul de proiect va/vor urma un curs de pregatire profesionala in cadrul Programului SAPARD inainte de ultima plata;
        - Avizul sanitar veterinar eliberat de institutia abilitata care sa ateste ca proiectul este in conformitate cu legislatia nationala cu exceptia investitiilor pentru procesare la care avizul sanitar veterinar trebuie sa fie in acord cu UE.

    14. CONDITII DE FINANTARE

    - Beneficiarii vor trebui sa poata identifica clar in cadrul evidentelor lor contabile toate operatiunile care tin de investitia respectiva, sa pregateasca o declaratie anuala de venit si sa ofere informatii, daca sunt cerute de catre autoritatile indreptatite.
    - Beneficiarul poate sa primeasca de doua ori un sprijin, in perioada de 7 ani pana la suma maxima stabilita in dispozitiile financiare a masurii.
    - Beneficiarul va colabora si va oferi orice informatie ce i se cere de catre structurile autorizate sa controleze si sa auditeze implementarea proiectului.
    - Cheltuielile eligibile proiectului vor fi platite numai dupa data la care beneficiarul a fost notificat de catre Agentia SAPARD despre eligibilitatea proiectului, cu exceptia cheltuielilor legate de pregatirea proiectului, care pot fi rambursate numai daca beneficiarul a respectat instructiunile pentru achizitiile private, in limita prevazuta in masura.
    - Beneficiarul poate solicita o noua finantare dupa terminarea proiectului anterior.
    - In cazul in care costul serviciilor, sau bunurilor depaseste valoarea totala de 10.000 EURO, beneficiarul trebuie sa prezinte oferte de la cel putin trei furnizori.
    - Toate platile facute de catre beneficiari in cadrul proiectului trebuie sa respecte prevederile MAFA, sectiunea A, art. 14, cu modificarile si completarile ulterioare.
    - Rambursarea ajutorului financiar se va face pe baza documentelor justificative, intr-una pana la trei transe pe parcursul implementarii proiectului.
    - Dubla finantare nu este acceptata in cadrul programului.
    - Pentru investitiile in diversificare trebuie sa se respecte prevederile art. 64, punctul 4 (b) al Acordului European care infiinteaza o asociere intre Comunitatea Economica Europeana si statele ei membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte.

    15. AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE

    - Agentia SAPARD, care reprezinta in Romania Autoritatea de Implementare.
    - Serviciile tehnice delegate ale Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului (MAPAM).

                            LEGISLATIA NATIONALA

    - Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura;
    - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 61/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice si a criteriilor privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului turismului nr. 170/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile si metodologia pentru eliberarea licentelor si brevetelor de turism, cu modificarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 63/1997 privind stabilirea unor facilitati pentru dezvoltarea turismului rural, aprobata cu modificari prin Legea nr. 187/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 811/1997 pentru modificarea si completarea Normelor privind prevenirea accidentelor turistice si organizarea activitatii de salvare in munti, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.269/1996*);
    - Ordinul ministrului sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, cu completarile ulterioare;
    - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare;
    - Decretul-lege nr. 66/1990 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre persoane fizice, cu modificarile ulterioare;
    - Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 125/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurator, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 5/1991 pentru aderarea Romaniei la Conventia asupra zonelor umede, de importanta internationala, in special ca habitat al pasarilor acvatice;
    - Legea nr. 13/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979;
    - Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile ulterioare;
    - Decretul nr. 237/1950 pentru ocrotirea monumentelor naturii;
    - Hotararea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei, parcurilor nationale si parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora;
    - Legea apiculturii nr. 89/1998, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.105/2003 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva;
    - Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 123/1995, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 357/2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea, suspendarea si retragerea (anularea) licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare;
    - Hotararea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului;
    - Ordinul ministrului sanatatii nr. 975/1998 privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente, cu modificarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului sanatatii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor, cu modificarile ulterioare;
    - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala, aprobata cu modificari prin Legea nr. 355/2002;
    - Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea sanitara veterinara nr. 60/1974*), republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 1.247/2002 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare;
    - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 261/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitara veterinara a unitatilor si de aprobare a activitatii de export, precum si definirea unitatilor supuse controlului sanitar veterinar;
    - Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 68/1997 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la conditiile sanitare veterinare pentru admiterea la import a produselor de origine animala si a furajelor;
    - Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 70/1998 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile si procedura de avizare sanitara veterinara a importului, exportului, tranzitului cu animale, produse si subproduse de origine animala, furaje si alte produse si materii care pot influenta starea de sanatate a animalelor si sanatatea publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei nr. 45/1995 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind decelarea trichinei din carnea proaspata de porcine, vanat (urs, mistret) si cabaline, si a Normei sanitare veterinare cuprinzand masurile de supraveghere si control al unor substante si al reziduurilor acestora la animalele vii si produsele lor, cu modificarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.956/1995 privind introducerea si aplicarea sistemului H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Point) in activitatea de supraveghere a conditiilor de igiena din sectorul alimentar;
    - Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, republicata, cu completarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;
    - Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu;
    - Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;
    - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 422/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de pescuit comercial in apele Marii Negre;
    - Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare;
    - Hotararea Guvernului nr. 143/1999 privind infiintarea Societatii Nationale "Plafar" - S.A.;
    - Prevederile STAS 1631-79 si 1632-79 privind reguli si metode pentru verificarea calitatii, precum si ambalare, marcare, depozitare, transport si documente referitoare la plante medicinale si aromatice;
    - Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.013/873/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii;
    - Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.014/874/2001 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari.
------------
    *) Abrogate prin Hotararea Guvernului nr. 77/2003 privind instituirea unor masuri pentru prevenirea accidentelor montane si organizarea activitatii de salvare in munti, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 91 din 13 februarie 2003.
    *) Abrogata prin Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii veterinare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 153/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 153 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu