Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 15 din 10 ianuarie 1991

privind infiintarea societatilor comerciale farmaceutice - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 8 din 16 ianuarie 1991


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza societatile comerciale farmaceutice pe actiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate si capitalul social initial, prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 2
    Societatile comerciale farmaceutice pe actiuni se infiinteaza prin preluarea activului si pasivului de la oficiile farmaceutice cuprinse in anexa nr. 1, care se desfiinteaza. Valoarea capitalului social al acestora va fi definitivat dupa finalizarea evaluarii patrimoniului, conform Hotaririi guvernului nr. 945/1990.
    Art. 3
    Societatile comerciale farmaceutice pe actiuni infiintate se vor organiza si vor functiona in conformitate cu legislatia romana si cu statutul propriu al fiecarei societati prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 4
    Societatile comerciale farmaceutice aplica reglementarile Ministerului Sanatatii privind intreaga activitate farmaceutica, in care scop informeaza organul central al administratiei de stat pe domeniul ocrotirii sanatatii cu privire la:
    a) organizarea si evidenta subunitatilor farmaceutice din structura pentru acoperirea in mod judicios a teritoriului, din punct de vedere al asistentei cu medicamente;
    b) aprovizionarea societatilor comerciale farmaceutice cu medicamente, produse stomatologice, tehnico-medicale si igieno-cosmetice, in concordanta cu morbiditatea specifica din zona si cu reglementarile privind circuitul medicamentelor.
    Art. 5
    Societatile comerciale farmaceutice pot incheia contracte de concesionare, inchiriere si contracte de locatie a gestiunilor pentru subunitatile farmaceutice din structura, in conditiile legii.
    Art. 6
    Societatile comerciale farmaceutice disponibilizeaza, cu aprobarea Ministerului Sanatatii, farmacii, puncte farmaceutice si unitati tehnico-medicale, in ale caror spatii se pot infiinta farmacii de catre farmacisti si unitati farmaceutice specifice de catre asistenti de farmacie sau asistenti tehnico-medicali.
    Art. 7
    Pentru imbunatatirea asistentei cu medicamente a populatiei, punctele farmaceutice pot fi transformate, dupa caz, in farmacii sau alte unitati farmaceutice specifice, avind ca obiect de activitate difuzarea produselor prevazute de nomenclatorul stabilit de Ministerul Sanatatii.
    Art. 8
    Laboratoarele de control al medicamentelor din actuala structura a oficiilor farmaceutice se preiau si trec in structura organizatorica a Institutului pentru controlul de stat al medicamentului si cercetari farmaceutice, unitate finantata de la bugetul de stat, din subordinea Ministerului Sanatatii.
    Art. 9
    Farmaciile de circuit inchis care functioneaza in cadrul spitalelor si policlinicilor se trec si vor fi integrate in structura organizatorica a acestora, ca sectii si respectiv servicii de farmacie, cu personal si mijloace fixe aferente, prin protocoale ce se vor incheia in acest scop.
    Art. 10
    Unitatile sanitare (spitale, policlinici), cu sau fara farmacii proprii, se vor aproviziona cu medicamente, produse stomatologice, tehnico-medicale si materiale sanitare, de regula, de la societatile comerciale farmaceutice sau de la Regia autonoma "Unifarm" Bucuresti, la preturile stabilite potrivit reglementarilor in vigoare.
    Art. 11
    Preturile de aprovizionare si desfacere practicate pentru medicamente, produse stomatologice, tehnico-medicale si materiale sanitare vor fi unice si stabilite de organele competente.
    Art. 12
    Societatile comerciale farmaceutice, precum si unitatile farmaceutice nou infiintate vor practica o cota de rabat de 25% la medicamente.
    Art. 13
    Ministerul Sanatatii va emite autorizatiile de functionare pentru toate tipurile de unitati farmaceutice in conditiile respectarii reglementarilor in vigoare si va tine evidenta acestora.
    Art. 14
    Personalul care trece la societatile comerciale se considera transferat in interesul serviciului.
    Art. 15
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.
    Art. 16
    Prezenta hotarire intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial.

                              PRIM-MINISTRU
                               PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                           LISTA
societatilor comerciale farmaceutice care se infiinteaza
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.  Denumirea   Forma        Sediul       Principalul  Capital  Unitatea
 crt. societatii  juridica  -------------   obiect de    social   care se
      comerciale              Localitatea   activitate   initial  desfiinteaza
                              strada, nr.                la
                              Judetul                    30.XI/90
                                                         (mii lei)
------------------------------------------------------------------------------
 0        1            2            3           4           5          6
------------------------------------------------------------------------------
1. "CENTROFARM" Societate   Bucuresti,     Aprovizionare,  520.069 Oficiul
    - S.A.      pe actiuni  str. Alecu     preparare,              farmaceutic
                            Constantinescu conservare,             nr. 1
                            nr. 8,         eliberare,              Bucuresti
                            sector 1       supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
2. "PHARMA"    Societate    Bucuresti,     Aprovizionare,  125.949 Oficiul
     - S.A.    pe actiuni   intrarea       preparare,              farmaceutic
                            Costache       conservare,             nr. 2
                            Negri          eliberare,              Bucuresti
                            nr. 11,        supraveghere
                            sector 5       si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
3. "MEDICA"   Societate     Bacau, str.    Aprovizionare   123.656 Oficiul
    - S.A.    pe actiuni    George         preparare,              farmaceutic
                            Bacovia nr.    conservare,             Bacau
                            52, judetul    eliberare,
                            Bacau          supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
4. "FARMACOM" Societate     Brasov, str.   Aprovizionare,  250.573 Oficiul
   - S.A.     pe actiuni    Zizinului      preparare,              farmaceutic
                            nr. 112,       conservare,             Brasov
                            judetul        eliberare,
                            Brasov         supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
5. "NAPOFARM" Societate     Cluj-Napoca,   Aprovizionare,  183.601 Oficiul
    - S.A.    pe actiuni    str.           preparare,              farmaceutic
                            Maiacovschi    conservare,             Cluj
                            nr. 2          eliberare,
                            judetul Cluj   supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
6. "HELIOFARM" Societate    Constanta,     Aprovizionare,  181.303 Oficiul
    - S.A.     pe actiuni   b-dul Aurel    preparare,              farmaceutic
                            Vlaicu nr.     conservare,             Constanta
                            84, judetul    eliberare,
                            Constanta      supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
7. "OLFARM"   Societate     Craiova, str.  Aprovizionare,  185.379 Oficiul
   - S.A.     pe actiuni    Tabaci nr. 3,  preparare,              farmaceutic
                            judetul        conservare              Craiova
                            Dolj           eliberare,
                                           supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
8. "REMEDIA"  Societate     Deva, str.     Aprovizionare,  118.743 Oficiul
   - S.A.     pe actiuni    Dorobantilor   preparare,              farmaceutic
                            nr. 43,        conservare,             Deva
                            judetul        eliberare,
                            Hunedoara      supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
9. "HEPITES" Societate      Galati, str.   Aprovizionare,  191.410 Oficiul
   - S.A.    pe actiuni     Piersicului    preparare,              farmaceutic
                            nr. 5,         conservare,             Galati
                            judetul        eliberare,
                            Galati         supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
10."IASSYFARM" Societate    Iasi, str.     Aprovizionare,  149.726 Oficiul
    - S.A.     pe actiuni   Smirdan nr.    preparare,              farmaceutic
                            19, judetul    conservare,             Iasi
                            Iasi           eliberare,
                                           supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
11. "SANIFARM" Societate    Comuna         Aprovizionare,  107.954 Oficiul
    - S.A.     pe actiuni   Sinmartin,     preparare,              farmaceutic
                            judetul Bihor  conservare,             Oradea
                                           eliberare,
                                           supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
12."ARGESFARM" Societate   Pitesti, str.   Aprovizionare,  212.200 Oficiul
    - S.A.     pe actiuni  Banatului       preparare,              farmaceutic
                           nr. 2,          conservare,             Pitesti
                           judetul         eliberare,
                           Arges           supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
13."MEDIMFARM" Societate   Ploiesti,       Aprovizionare,  185.351 Oficiul
   - S.A.      pe actiuni  str. Gh. Doja   preparare,              farmaceutic
                           nr. 26,         conservare,             Ploiesti
                           judetul         eliberare,
                           Prahova         supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
14."GALENUS"  Societate    Satu Mare,      Aprovizionare,  114.746 Oficiul
   - S.A.     pe actiuni   str. Botizului  preparare,              farmaceutic
                           nr. 47,         conservare,             Satu Mare
                           judetul         eliberare,
                           Satu Mare       supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
15."DORNAFARM" Societate   Suceava,        Aprovizionare,   95.092 Oficiul
   - S.A.      pe actiuni  str. Gh. Doja   preparare,              farmaceutic
                           nr. 51,         conservare,             Suceava
                           judetul         eliberare,
                           Suceava         supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
16."ARCATIM"   Societate   Timisoara,      Aprovizionare,  211.358 Oficiul
   - S.A.      pe actiuni  str. Gh. Lazar  preparare,              farmaceutic
                           nr. 10,         conservare,             Timisoara
                           judetul Timis   eliberare,
                                           supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
17."AESCULAP" Societate    Tirgu Mures,    Aprovizionare,  142.591 Oficiul
   - S.A.     pe actiuni   str. Livezeni   preparare,              farmaceutic
                           nr. 8,          conservare,             Tirgu
                           judetul Mures   eliberare,              Mures
                                           supraveghere
                                           si prognoza
                                           in domeniul
                                           medicamentelor
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                       STATUTUL*)
societatii comerciale farmaceutice pe actiuni
--------------------
    *) Denumirea, sediul si capitalul social pentru fiecare societate in parte sint cele prevazute in anexa nr. 1 la hotarire.

    CAP. 1
    Denumire, forma juridica, sediul, durata de functionare, obiect de activitate

    1. Denumirea este: "Societatea comerciala farmaceutica".
    In toate actele si lucrarile emanate de la societate, in afara de denumirea acesteia, va fi mentionat numarul de inregistrare in registrul comertului si sediul societatii, precedata sau urmata de cuvintele "societate pe actiuni" sau initialele "S.A.".
    2. Forma juridica: Societatea comerciala farmaceutica este o societate pe actiuni."
    3. Durata functionarii societatii comerciale farmaceutice S.A. este nedeterminata.
    4. Societatea comerciala farmaceutica este constituita prin reorganizarea Oficiului farmaceutic conform Legii nr. 15/1990.
    5. Sediul este:
    str. ..................... nr. ..... sector ..........
    6. Obiectul de activitate al societatii:
    Societatea comerciala farmaceutica desfasoara o activitate cu caracter social-sanitar ca parte integranta a sistemului de ocrotire a sanatatii, asigurind aprovizionarea, prepararea, conservarea, eliberarea, supravegherea si prognoza in domeniul medicamentelor.
    7. In baza actului de infiintare, Societatea comerciala farmaceutica S.A., se inscrie in registrul camerei de comert locale si se publica in Monitorul Oficial. Societatea comerciala farmaceutica devine persoana juridica din ziua inregistrarii in registrul comertului.

    CAP. 2
    Capital social, actiuni

    8. Capitalul social initial al societatii este stabilit pe baza Hotaririi guvernului nr. 945/1990 si a normelor metodologice si reprezinta patrimoniul constituit pe baza aportului de resurse materiale si financiare, urmind a fi definitivat.
    9. Societatea comerciala farmaceutica S.A. va transmite Agentiei Nationale pentru Privatizare un titlu de valoare egal cu 30% din cuantumul capitalului social in termen de 30 zile de la constituirea ei, in vederea emiterii de inscrisuri nominative.
    10. Capitalul social se constituie din actiuni nominative in valoare nominala de ............ lei fiecare.
    11. Actiunile emise in limita capitalului social constituit au urmatorul regim:
    - in prima etapa, unicul proprietar al actiunilor societatii este statul;
    - in etapa urmatoare, actiunile vor fi puse in vinzare, astfel ca minimum 51% din acestea sa fie in posesia farmacistilor.
    12. Actiunile vor avea inscrise:
    - denumirea si durata societatii;
    - data actului constitutiv, numarul din registrul comertului sub care se afla inscrisa societatea;
    - numarul Monitorului Oficial in care s-a facut publicarea;
    - capitalul social, numarul actiunilor si numarul de ordine, valoarea nominala a actiunilor si varsamintelor efectuate;
    - semnatura a 2 administratori.
    13. Actiunile confera posesorilor drepturi egale, asigurindu-se pentru fiecare actionar dreptul la vot in adunarea generala.
    In actiuni se va arata numele, prenumele si domiciliul actionarilor sau, dupa caz, denumirea societatii si sediul acesteia.
    14. Dividendul fiecarei actiuni se plateste din profitul real al societatii si reprezinta pentru actionar un drept social, iar la data aprobarii bilantului de catre adunarea generala a actionarilor se transforma intr-un drept de creanta, exigibil fata de societate.

    CAP. 3
    Structura societatii

    15. Structura societatii cuprinde: compartimentul de management si compartimentul tehnico-operativ (productia).
    16. Compartimentul de management are urmatoarele atributii:
    - realizarea activitatii de marketing;
    - realizarea activitatii de cercetare-dezvoltare;
    - coordonarea subunitatilor farmaceutice din structura si efectuarea de controale cu privire la aplicarea integrala a reglementarilor in vigoare referitoare la activitatea farmaceutica;
    - realizarea activitatii economico-financiare;
    - realizarea sistemului informational si statistic prin crearea retelei proprii;
    - politica de asigurare si pregatire a fortei de munca;
    - elaborarea proiectului contractului colectiv de munca.
    17. Compartimentul de management are in componenta birouri si servicii ce au obiect de activitate executarea atributiilor de mai sus.
    18. Compartimentul tehnico-operativ (productia) are urmatoarele atributii:
    - realizarea activitatii de desfacere si productie prin aprovizionarea corespunzatoare cu medicamente a unitatilor farmaceutice, conform prevederilor farmacopeei romane si nomenclatorului aprobat;
    - asigurarea cu utilaje moderne si documentatii tehnice necesare activitatii tehnico-operative din depozite si unitatile farmaceutice din componenta;
    - dezvoltarea activitatii de microproductie a laboratoarelor galenice proprii pentru valorificarea resurselor locale si diversificarea preparatelor farmaceutice;
    - asigurarea calitatii medicamentelor, substantelor farmaceutice, plantelor medicinale, produselor dietetice, stomatologice, produselor si materialelor sanitare, igieno-cosmetice, tehnico-medicale, din tara si din import, prin efectuarea controlului calitativ, precum si prin depozitarea si conservarea acestora in conditii corespunzatoare;
    - va asigura ca eliberarea medicamentelor sa se faca numai de catre farmacisti, care poarta raspunderea morala si materiala pentru prepararea si eliberarea lor, iar unitatile farmaceutice specifice sa se aprovizioneze si sa elibereze numai produsele prevazute in nomenclatorul stabilit de Ministerul Sanatatii.
    19. Societatea comerciala farmaceutica S.A. are in componenta subunitati farmaceutice si depozite.
    20. Atributiile prevazute la pct. 17 sint exercitate de compartimentele de productie in cadrul politicii stabilite de compartimentul de management.
    21. Formele de salarizare in etapa cit statul este principalul actionar se vor stabili de catre consiliul de administratie al societatii, cu respectarea prevederilor legale, urmind ca dupa transferul actiunilor catre terti sa fie reglementate in functie de hotaririle adunarii generale a actionarilor, cu respectarea nivelului minim de salarizare prevazut de lege.
    22. Societatea comerciala farmaceutica are obligatia sa pastreze in custodie materialele sanitare consumabile (medicamente, pansamente, vata, reactivi, filme radiologice) din stocurile Ministerului Sanatatii, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului de Interne, constituite pentru acordarea asistentei medicale in situatii deosebite si a preschimbarii - improspatarii acestora, precum si a celor detinute de ministerele respective in depozite proprii cu avizul Ministerului Sanatatii, in baza unui comision ce va fi negociat intre parti.
    23. Societatea comerciala farmaceutica S.A. poate incheia contracte de locatie a gestiunii pentru unitatile farmaceutice, contracte a caror durata este de 5 ani, primii 2 ani fiind obligatorii, iar restul de 3 ani fiind facultativi pentru ambele parti. In cazul in care una dintre parti doreste sa rezilieze contractul in cursul acestor 3 ani, va face cunoscut celeilalte parti intentia de a renunta la contract cu cel putin 3 luni inainte.
    94. Incheierea contractului de locatie a gestiunii de inchiriere si concesionare se realizeaza de societatea comerciala farmaceutica in urmatoarele conditii:
    a) farmacistul diriginte al unitatii, in functie de pregatirea profesionala si de rezultatele activitatii sale;
    b) un farmacist principal din colectivul unitatii;
    c) in cazul in care sint 2 sau mai multi solicitanti pentru preluarea contractului, se organizeaza concurs;
    d) un farmacist diriginte al altei farmacii, in conditiile lit. a) si in absenta unor contracandidati.

    CAP. 4
    Organele de conducere ale societatii

    25. Organele de conducere ale societatii sint:
    A) Adunarea generala a actionarilor societatii.
    B) Consiliul de administratie.
    26. In prima etapa, cit societatea va avea capital integral de stat, atributiile adunarii generale a actionarilor vor fi exercitate de un consiliu al imputernicitilor statului, alcatuit si numit in conditiile prevazute de lege.
    A) Adunarea generala a actionarilor societatii
    27. Dupa transferul actiunilor catre terti, adunarea generala este constituita din actionari si reprezinta organul suprem de conducere al societatii.
    28. Adunarile generale sint ordinare si extraordinare. Acestea se vor tine la sediul societatii in localul ce va fi indicat in convocare.
    29. Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar.
    In afara altor probleme inscrise pe ordinea de zi, adunarea generala este obligata sa hotarasca asupra urmatoarelor:
    - examineaza, aproba bilantul si fixeaza dividendul;
    - alege consiliul de administratie si comisia de cenzori;
    - fixeaza retributia cuvenita administratorilor si cenzorilor;
    - se pronunta asupra gestiunii administratorilor;
    - aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul urmator.
    30. Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cite ori este nevoie a se lua o hotarire pentru:
    - marirea capitalului;
    - schimbarea formei societatii;
    - mutarea sediului;
    - fuziunea cu alte societati;
    - reducerea capitalului social sau reintregirea sa prin emisiunea de noi actiuni;
    - dizolvarea anticipata a societatii;
    - modificari ale contractului de societate ori a statutului sau oricare alta hotarire pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale.
    31. Convocarea, organizarea si functionarea adunarii generale se face conform legii. Hotarirea adunarii generale a actionarilor se ia in conditiile prevederilor legale si este obligatorie pentru toti actionarii.
    B) Consiliul de administratie
    32. Consiliul de administratie este organul de conducere al societatii intre sedintele adunarii generale si este format din reprezentantii actionarilor - administratori.
    33. Membrii consiliului de administratie vor depune garantie in lei (care nu poate fi mai mica decit valoarea a 10 actiuni sau dublul remuneratiei lunare).
    34. Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
    - aproba tactica si strategia de marketing;
    - aproba politica de dezvoltare a produselor specifice;
    - aproba domeniile orientative ale productiei;
    - aproba politica de vinzari;
    - examineaza si inainteaza adunarii generale a actionarilor bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul si contul de profit si pierderi;
    - reprezinta societatea in relatii de munca, stipulate in contractul colectiv de munca;
    - numeste si revoca presedintele consiliului;
    - angajeaza si concediaza personalul de conducere.
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna, sau ori de cite ori este nevoie. Modul de lucru si hotaririle acestuia se iau in conditiile prevazute de lege.
    35. Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza si decizionala consilieri si consultanti din diferite sectoare ale vietii economice si sociale. Activitatea acestora va fi compensata material, conform intelegerilor reciproce pe baza de contract.
    36. Presedintele consiliului de administratie asigura conducerea curenta a societatii si urmareste ducerea la indeplinire a hotaririlor consiliului de administratie.
    37. Consiliul de administratie poate delega o parte din puterile sale unui comitet de directie, compus din membri alesi dintre administratori, fixindu-le in acelasi timp si remuneratia.
    Presedintele consiliului de administratie este si directorul general sau director, in care calitate conduce si comitetul de directie.
    Decizia consiliului de administratie privind suma necesara remunerarii membrilor comitetului de directie va trebui sa fie ratificata de adunarea generala, daca depaseste prevederile statutului sau daca statutul nu prevede nimic in aceasta privinta.
    Deciziile comitetului de directie se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.
    Comitetul de directie este obligat sa prezinte, la fiecare sedinta a consiliului de administratie, registrul sau de deliberari.
    In comitetul de directie votul nu poate fi dat prin delegatie.

    CAP. 5
    Comisia de cenzori

    38. Pentru exercitarea controlului asupra activitatii economico-financiare a societatii se constituie comisia de cenzori, compusa din 3 membri alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 3 ani si 3 supleanti.
    Cel putin unul dintre supleanti trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, iar acesta sa nu fie actionar.
    Revocarea cenzorilor se face numai in adunarea generala cu votul cerut.
    39. Cenzorii sint obligati sa depuna garantie in lei (ce se evalueaza la 1/3 din garantia prevazuta pentru administratori).
    40. Comisia de cenzori are urmatoarele atributii:
    - supravegherea gestiunii societatii;
    - verificarea legalitatii bilantului si contului de profit si pierderi, concordanta cu registrele;
    - efectuarea de controale inopinate asupra situatiei casei;
    - verificarea existentei titlurilor sau valorilor ce sint proprietatea societatii.
    - convocarea adunarii generale, cind nu a fost convocata de administrator;
    - constatarea modului de depunere a garantiilor de catre administrator;
    - participarea la adunarile generale unde pot face propuneri pe care le apreciaza ca necesare;
    - verificarea bilanturilor contabile si prezentarea raportului adunarii generale.
    41. Pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin, cenzorii vor delibera impreuna si vor intocmi un raport ce se va prezenta in adunarea generala; in caz de neintelegere, cenzorii vor putea face rapoarte care vor trebui sa fie prezentate adunarii generale.
    Cenzorii vor trece intr-un registru special deliberarile lor, precum si constatarile facute in exercitiul mandatului lor.

    CAP. 6
    Registrele societatii

    42. In afara evidentelor prevazute de lege, societatea trebuie sa tina:
    a) un registru al actionarilor;
    b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
    c) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
    d) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori.
    Registrele de la lit. a), b) si c) vor fi tinute, sub ingrijirea consiliului de administratie, iar cel de la lit. d) de cenzori.
    43. Administratorii sint obligati sa puna la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala acestora, registrele prevazute la lit. a) si b) si sa elibereze la cerere extrase de pe el.

    CAP. 7
    Bugetul de venituri si cheltuieli, bilant contabil si conturi de profit

    44. Bugetul anual de venituri si cheltuieli al societatii exprima forma sintetica a veniturilor si cheltuielilor ce privesc activitatea societatii.
    Bugetul are un caracter previzional, intocmindu-se in trim. IV al anului financiar curent pentru anul urmator si se aproba de adunarea generala a actionarilor.
    Bilantul contabil reprezinta documentul de consemnare a rezultatelor financiare ale activitatii societatii pe baza caruia se determina marimea profitului rezultat in anul de executie. Bilantul contabil este verificat de comisia de cenzori si se aproba de adunarea generala a actionarilor.
    Proiectul bilantului contabil se aduce la cunostinta actionarilor inaintea datei de convocare a adunarii generale, la termenul prevazut de lege.
    45. Prin contul de profit se stabileste destinatia profitului, inclusiv cota ce se atribuie ca dividende actionarilor.
    In cazul in care se consemneaza pierderi, se stabileste modul de acoperire.
    46. Administratorii sint obligati, in 15 zile de la data adunarii generale, sa depuna o copie de pe bilant, insotita de contul de profit si pierderi, la registrul comertului, alaturind raportul lor, cel al cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale, pentru a fi mentionat in registru. Bilantul si contul de profit si pierderi vor fi publicate in Monitorul Oficial.
    47. Evaluarea veniturilor, cheltuielilor si profiturilor se face in lei.
    Pentru veniturile nete in valuta, societatea are dreptul a dispune asupra unei cote de 30%, iar incepind de la 01.02.1991 aceasta cota se va ridica la 50% .
    Sumele in valuta ramase la dispozitie se pastreaza in conturi speciale deschise pe numele societatii la B.R.C.E. sau alte banci cu sediul in Romania.
    48. Din beneficiul societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva pina ce acesta va atinge minimum a 5-a parte din capitalul social.
    Se va include in fondul de rezerva, chiar daca acesta a atins suma prevazuta, excedentul obtinut prin emiterea actiunilor pe un curs mai mare decit valoarea lor, daca excedentul nu este intrebuintat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizarilor.

    CAP. 8
    Fuziunea, dizolvarea si lichidarea

    49. Fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatii se fac conform legii.

    CAP. 9
    Personalul societatii

    50. Personalul societatii se va incadra si salariza conform legii. Contractul de munca se va semna in numele societatii de director - presedintele consiliului de administratie.

    CAP. 10
    Amortizarea

    51. Amortizarea fondurilor fixe se face conform legii.

    CAP. 11
    Asigurarea

    52. Asigurarea bunurilor se face contra tuturor riscurilor conform legii.

    CAP. 12
    Litigii

    53. Litigiile se vor solutiona conform legii romane.

    CAP. 13
    Dispozitii finale

    54. Presedintele consiliului de administratie raspunde in fata acestuia pentru actiunile de management si de angajare a societatii.
    55. Prezentul statut reprezinta cadrul constitutiv pentru desfasurarea si realizarea obiectului societatii si se intregeste cu prevederile legislatiei comerciale si ale celorlalte reglementari in vigoare.
    56. Pentru aplicarea completa a prevederilor statutului, consiliul de administratie va aproba, la propunerea compartimentului de management, regulile interne de functionare a societatii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 15/1991

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 15 din 1991
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    ZI BUNA SI BINE AȚI VENIT LA ASDA FINANCE LTD Ai nevoie de finanțare 100%? Pot să vă rezolv nevoile financiare cu o problemă a spatelui cu o rată a dobânzii de 3%. Indiferent de circumstanțele dvs., lucrător pe cont propriu, pensionar, aveți un rating de credit slab, vă putem ajuta. rambursare flexibilă, Contactați-ne la: asdaservices24@gmail.com Aplică acum pentru toate tipurile de împrumuturi și obține bani urgent! * Înființarea unei francize * Achiziție de afaceri * Expansiunea afacerii * Proiect de capital/infrastructură * Achizitie imobiliara comerciala * Executarea contractului * Finanțarea comerțului etc. Salutari,
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    HEAD PÄEVA JA TERE TULEMAST ASDA FINANCE LTD Kas vajate 100% rahalisi vahendeid? Saan lahendada teie rahalised vajadused alaseljaprobleemiga, mille intressimäär on 3%. Olenemata teie olukorrast, füüsilisest isikust ettevõtja, pensionil, halva krediidireitinguga, saame aidata. paindlik tagasimakse, võtke meiega ühendust aadressil: asdaservices24@gmail.com Taotlege kohe igat tüüpi laenu ja hankige raha kiiresti! * Frantsiisi käivitamine * Ettevõtte omandamine * Äritegevuse laiendamine * Kapitali / infrastruktuuri projekt * Ärikinnisvara ost * Lepingu täitmine * Kaubanduse finantseerimine jne. Lugupidamisega
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu