Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1462 din 6 decembrie 2007

privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2007, pentru asigurarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritatilor administratiei publice locale

ACT EMIS DE:      GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 863 din 17 decembrie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 11 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2007 cu suma de 526.344 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă  din   prezenta  hotărâre,   pentru  finanţarea   unor cheltuieli curente şi de capital.

Art. 2. - Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Art. 3. - Ministerul Economiei şi Finanţelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA

REPARTIZAREA

sumei alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pe unităţi administrativ-teritoriale

Nr. crt.

Unitatea administrativ-teritorială

Denumirea obiectivelor

Suma alocată

- mii lei -

0

1

2

3

1

Judeţul Alba

TOTAL

9.860

Municipiul Alba Iulia

Repararea Catedralei Arhiepiscopiei Romano-Catolice Alba Iulia şi reabilitarea, reamenajarea, modernizarea şi mansardarea clădirii principale a Seminarului Liceal (Liceul Teologic Romano Catolic) Majlath Gusztav Karoly

900

Municipiul Aiud

Reparaţii la Biserica Reformată Aiud

350

Reabilitare străzi, înlocuire reţele de distribuţie apă, pod pietonal Strada Voluntarilor, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

900

Municipiul Blaj

Canalizare, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

100

Oraşul Câmpeni

Reparaţii drum comunal DC 141 Valea Bistrei, reparaţii străzi, cheltuieli de capital şi studii de fezabilitate

400

Oraşul Cugir

Alimentare cu apă, canalizare - localitatea Vinerea, cheltuieli de capital şi studii de fezabilitate

1.200

Comuna Arieseni

Iluminat public, reparaţii drumuri săteşti, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

40

Comuna Bistra

Reparaţii drumuri comunale DC 97, DC 213, DC 144, DC 145, pod rutier peste Arieş- Lunca Largă, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

400

Comuna Bucerdea Grânoasă

Reparaţii si întreţinere drumuri săteşti, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

40

Comuna Ciuruleasa

Reparaţii străzi, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

140

Comuna Cricău

Iluminat public, lucrări la clădirea primăriei, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

100

Municipiul Sebeş

Cheltuieli curente si de capital

350

Oraşul Baia de Aries

Cheltuieli curente si de capital

350

Comuna Ceru-Băcăinti

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Ciugud

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Câlnic

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Cut

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Daia Română

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Lunca Mureşului

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Meteş

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Ponor

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Roşia Montană

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Vadu Moţilor

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Galda de Jos

Iluminat public, reparaţii drumuri săteşti, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

70

Comuna Livezile

Reparaţii clădire primărie, reparaţii străzi, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

240

Comuna Mirăslău

Reparaţii străzi, iluminat public, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

200

Comuna Poşaga

Reparaţii drum comunal DC 204, reparaţii drumuri, cheltuieli de capital şi studii de fezabilitate

40

Comuna Rădeşti

Reparaţii drumuri săteşti, alimentare cu apă, reţea de canalizare, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

200

Comuna Râmet

Reparaţii drumuri săteşti, iluminat public, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

140

Comuna Săliştea

Reparaţii drumuri săteşti, reparaţii clădirea primăriei, cheltuieli de capital şi studii de fezabilitate

100

Comuna Scărişoara

Reparaţii drumuri comunale DC 134, DC 135, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

300

Comuna Sâncel

Reparaţii drum comunal DC 23, lucrări de pietruire drumuri, modernizare străzi, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

200

Comuna Stremt

Reparaţii străzi, iluminat public, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

200

Comuna Sibot

Iluminat public, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

300

Comuna Sugag

Iluminat public, cheltuieli de capital si studii de fezabilitate

100

2

Judeţul Arad

TOTAL

9.810

Comuna Sistarovăt

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Dieci

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Archiş

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Ignesti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Pilu

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Zărand

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Plescuta

Cheltuieli curente si de capital

30

Comuna Hălmăgel

Cheltuieli curente si de capital

30

Comuna Fântânele

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Conop

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Sicula

Cheltuieli curente si de capital

30

Comuna Olari

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Apateu

Cheltuieli curente si de capital

30

Comuna Seitin

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Săvârşin

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Brazii

Cheltuieli curente şi de capital

30

0

1

2

3

Comuna Ususău

Cheltuieli curente si de capital

100

Oraşul Chişineu-Criş

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Macea

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Craiva

Cheltuieli curente si de capital

20

Comuna Beliu

Cheltuieli curente si de capital

20

Comuna Petriş

Cheltuieli curente si de capital

20

Comuna Tauţ

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Bocsig

Cheltuieli curente si de capital

20

Comuna Hălmagiu

Cheltuieli curente si de capital

20

Comuna Bata

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Birchiş

Cheltuieli curente si de capital

30

Comuna Chisindia

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Frumuseni

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Seleus

Cheltuieli curente si de capital

20

Comuna Hăşmaş

Cheltuieli curente si de capital

20

Oraşul Pâncota

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Almas

Cheltuieli curente si de capital

20

Comuna Grăniceri

Cheltuieli curente si de capital

20

Comuna Bârsa

Cheltuieli curente si de capital

20

Comuna Vârfurile

Cheltuieli curente si de capital

20

Comuna Vărădia de Mureş

Cheltuieli curente si de capital

40

Comuna Vladimirescu

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Bârzava

Cheltuieli curente si de capital

20

Comuna Dezna

Cheltuieli curente si de capital

20

Comuna Gurahonţ

Cheltuieli curente, de capital si finalizare obiectiv de investiţii

300

Oraşul Sântana

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Târnova

Cheltuieli curente si de capital

30

Comuna Sofronea

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Semlac

Cheltuieli curente si de capital

30

Oraşul Lipova

Cheltuieli curente si de capital

150

Reabilitare iluminat public

300

Comuna Iratosu

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Moneasa

Cheltuieli curente si de capital

40

Comuna Peregu Mare

Reabilitarea drumului comunal DC 103 (DN7 - Peregu Mare) pe lungimea de 9,12 km

200

Municipiul Arad

Finanţarea unei părţi din lucrările de punere în valoare a Parcului reconcilierii româno-maghiare

1.400

Comuna Cermei

Canalizare si reabilitare reţele de apă

2.000

Comuna Târnova

Modernizare drum comunal DC 65 Agrişu Mare-Drauţ, Km 6+625 - 10+625 prin asfaltare

700

Comuna Socodor

Reabilitare străzi tronson VII si întreţinere drum comunal DC 118 tronson II Scocodor

1.050

3

Judeţul Argeş

TOTAL

15.900

Comuna Al bota

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Aninoasa

Cheltuieli curente si de capital

350

Comuna Băiculesti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Bălileşti

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Boteni

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Boţeşti

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Budeasa

Cheltuieli curente si de capital

500

Comuna Buzoeşti

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Călineşti

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Căteasca

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Cepari

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Ciofrângeni

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Cocu

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Corbi

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Cotmeana

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Dâmbovicioara

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Drăganu

Cheltuieli curente si de capital

200

Reparaţii Pod Drăganu- Băceşti

500

Comuna Godeni

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Hârtiesti

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Leordeni

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Lunca Corbului

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Mălureni

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Miceşti

Cheltuieli curente si de capital

500

Comuna Mihăeşti

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Musătesti

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Popeşti

Cheltuieli curente si de capital

600

Comuna Stâlpeni

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Stoeneşti

Cheltuieli curente şi de capital

300

0

1

2

3

Comuna Suici

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Uda

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Ungheni

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Valea Danului

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Vultureşti

Cheltuieli curente si de capital

200

Oraşul Costeşti

Imbrăcăminte bituminoasă uşoară pe străzile Mărgăritarului, Biserica Nouă, Progresului, Pietei, Morii si Industriilor

1.500

Comuna Suseni

Reparaţii drum comunal DC 113 F2

500

Comuna Priboieni

Imbrăcăminte bituminoasă uşoară pe drumurile comunale

1.000

Reabilitare şi modernizare Şcoală cu clasele I-IV şi Grădiniţa Sămăila; reabilitare şi modernizare Şcoală cu clasele I-IV , Grădiniţa Valea Mare şi reabilitare si modernizare Grădiniţă Paraschivesti

500

Municipiul Câmpulung

Lucrări de reabilitare a unor drumuri de interes local

1.500

Comuna Babana

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Negrasi

Pietruire uliţe si străzi comunale

500

Comuna Slobozia

Modernizare drumuri locale

500

4

Judeţul Bacău

TOTAL

13.800

Municipiul Oneşti

Cheltuieli curente si de capital

300

Municipiul Moineşti

Cheltuieli curente si de capital

300

Oraşul Buhuşi

Cheltuieli curente si de capital

800

Oraşul Dârmăneşti

Cheltuieli curente si de capital

200

Oraşul Slănic-Moldova

Cheltuieli curente si de capital

100

Oraşul Târgu Ocna

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Agăs

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Balcani

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Bârsăneşti

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Bereşti-Tazlău

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Buciumi

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Căiuţi

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Caşin

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Cleja

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Colonesti

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Corbasca

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Coţofăneşti

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Dealu Morii

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Dofteana

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Faraoani

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Filipeşti

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Găiceana

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Huruiesti

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Letea Veche

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Livezi

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Mănăstirea Caşin

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Motoşeni

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Oituz

Cheltuieli curente si de capital

75

Comuna Orbeni

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Palanca

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Pârgăresti

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Pănceşti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Parava

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Pârjol

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Racova

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Răcăciuni

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Răchitoasa

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Sănduleni

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Sascut

Cheltuieli curente si de capital

225

Comuna Săuceşti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Scorţeni

Cheltuieli curente si de capital

75

Comuna Secuieni

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Solonţ

Cheltuieli curente si de capital

75

Comuna Strugari

Cheltuieli curente si de capital

125

Comuna Ştefan cel Mare

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Târgu Trotuş

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Tătărăşti

Cheltuieli curente si de capital

125

Comuna Ungureni

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Valea Seacă

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Berzunti

Sediu primărie

800

Comuna Blăgesti

Finanţarea unor lucrări de reabilitare si modernizare drumuri comunale si săteşti

400

Comuna Glăvănesti

Finanţarea unor lucrări de reabilitare si modernizare drumuri comunale si săteşti

400

Comuna Hemeiuş

Finanţarea unor lucrări de reabilitare si modernizare drumuri comunale si săteşti

200

Comuna Helegiu

Finanţarea unor lucrări de reabilitare si modernizare drumuri comunale si săteşti

200

0

1

2

3

Comuna Izvoru Berheciului

Finanţarea unor lucrări de reabilitare si modernizare drumuri comunale si săteşti

200

Comuna Itesti

Finanţarea unor lucrări de reabilitare si modernizare drumuri comunale si săteşti

400

Comuna Lipova

Finanţarea unor lucrări de reabilitare si modernizare drumuri comunale si săteşti

200

Comuna Onceşti

Finanţarea unor lucrări de reabilitare si modernizare drumuri comunale si săteşti

200

Comuna Prăjeşti

Finanţarea unor lucrări de reabilitare si modernizare drumuri comunale si săteşti

200

Oraş Comănesti

Cheltuieli curente si de capital

600

Municipiul Bacău

Cheltuieli curente si de capital

2.000

5

Judeţul Bihor

TOTAL

14.585

Municipiul Beiuş

Cheltuieli curente si de capital

550

Comuna Budureasa

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Căpâlna

Cheltuieli curente si de capital

350

Comuna Cărpinet

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Cefa

Cheltuieli curente si de capital

350

Comuna Drăgănesti

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Pocola

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Remetea

Cheltuieli curente si de capital

150

Reabilitare biserica reformată Remetea

10

Comuna Roşia

Cheltuieli curente si de capital

350

Comuna Sâmbăta

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Ţeţchea

Cheltuieli curente si de capital

350

Comuna Tăuteu

Dotare cămin cultural

150

Reabilitare drumuri străzi

100

Reparaţii strada nr. 1 Ciutelec

140

Comuna Măgeşti

Biserica reformată Cacuciu Nou

10

Biserica penticostală Ortiteag

10

Comuna Simian

Construcţie cămin cultural

250

Reabilitare grădinită

100

Comuna Roşiori

Reabilitare biserica reformată

100

Reabilitare drum comunal DC 18

150

Comuna Viişoara

Reabilitare iluminat public

15

Comuna Tarcea

Reabilitare drum comunal DC 4 Tarcea-Galospetreu

100

Cheltuieli curente si de capital

50

Reabilitare drum comunal DC 8 Adoni-DN 19

50

Comuna Cherechiu

Reabilitare drum comunal DC 5 Cherechiu- Cheşereu

200

Comuna Ciuhoi

Cheltuieli curente si de capital

140

Comuna Cetariu

Reabilitare drum comunal DC 32 Cetariu-Sustorogi

500

Comuna Curtuişeni

Reabilitare Scoală Curtuişeni

150

Comuna Abrămuţ

Construcţie cămin cultural

200

Comuna Sălard

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Balc

Pietruiri drumuri si străzi - sat Balc

50

Comuna Buduslău

Reabilitare biserica reformată

10

Incălzire centrală scoală

90

Comuna Borş

Reparaţii drumuri si străzi

60

Reabilitare biserica reformată Santău Mare

20

Reabilitare biserica reformată Sîntion

10

Reabilitare biserica reformată Santău Mic

10

Comuna Lugaşu de Jos

Reabilitare drumuri, străzi, trotuare - sat Urvind

100

Lucrări de reparaţii la drumul comunal DC 168 Lugasu de Jos- Lugasu de Sus

80

Comuna Sălacea

Cheltuieli curente si de capital

100

Reabilitare biserica reformată Otomani

20

Reabilitare biserica romano-catolică Sălacea

20

Comuna Diosig

Reabilitare sistem de alimentare cu apă

110

Realizare sistem de canalizare

50

Comuna Tămăşeu

Extindere scoală Tămăşeu

100

Proiectare extindere reţea de apă

50

Comuna Oşorhei

Cămin cultural

50

Pietruire drumuri si străzi

30

Comuna Finiş

Continuarea lucrărilor la reţeaua de apă

200

Reparaţii drumuri si străzi

50

Oraşul Săcueni

Construcţie Liceul Petofi Sandor -corp B

300

Reabilitarea clădirii muzeului

200

Reparaţii drum comunal DC 12

120

Comuna Girişu de Criş

Dotări Cămin Cultural Tărian

30

Reabilitare biserica Romano-Catolică Tărian

20

Comuna Ciumeghiu

Reabilitare drum comunal DC 100 (Boiu-DN 79)

100

Comuna Suplacu de Barcău

Cheltuieli curente si de capital

30

Municipiul Salonta

Reabilitare Strada Csokonai

500

Cheltuieli curente la Unitatea de Asistentă Medico-Socială pentru Bolnavi Cronici Salonta

50

Reparaţii drumuri si străzi

170

Municipiul Marghita

Cheltuieli curente si de capital

500

Reparaţii drumuri şi străzi

150

0

1

2

3

Oraşul Aleşd

Construire biserica reformată Pădurea Neagră

50

Lucrări reparaţii străzi

210

Oraşul Valea lui Mihai

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Chişlaz

Reabilitare cămin cultural - Mişca

40

Comuna Paleu

Reabilitare drum Paleu-Uileacu de Munte

100

Comuna Biharia

Reparaţii drumuri si străzi sat Biharia

100

Comuna Tileagd

Reabilitare biserica reformată Tileagd

30

Reabilitare biserica reformată Uileacul de Criş

10

Comuna Tinca

Construcţie Muzeu - Biserica reformată Tinca

50

Comuna Popeşti

Reabilitare biserica reformată Popeşti

20

Comuna Drăgănesti

Reabilitarea clădirii comunitare reformate Grădinari

10

Comuna Abram

Reabilitare biserica reformată Abram

10

Comuna Gepiu

Reparaţii biserica romano-catolică Bicaciu

15

Comuna Ineu

Reabilitare biserica reformată Ineu

50

Lucrări reparaţii drumuri

170

Comuna Simian

Extindere reţea de alimentare cu apă Silindru

50

Comuna Tinca

Reabilitare cămin de copii Biserica Romano-Catolică Tinca

50

Comuna Vadu Crisului

Amenajare muzeu

15

Reparaţii cămine culturale

200

Comuna Auseu

Reabilitare drum comunal DC 167 Gheghie-Luncsoara

680

Comuna Avram Iancu

Reabilitare drum comunal DC 290

230

Comuna Batăr

Lucrări reparaţii drumuri

100

Comuna Boianu Mare

Lucrări reparaţii drumuri

190

Comuna Bratca

Lucrări reparaţii drumuri

190

Comuna Brusturi

Lucrări reparaţii drumuri

170

Comuna Bulz

Construcţie cămin cultural Remeti

210

Comuna Câmpani

Reabilitare sediu primărie

180

Comuna Derna

Reabilitare drum comunal DC 115

180

Comuna Lazuri de Beiuş

Reabilitare drum comunal DC 231

690

Comuna Noiorid

Reabilitare drum comunal DC 87

220

Comuna Pomezeu

Lucrări reparaţii drumuri

260

Comuna Răbăgani

Lucrări reparaţii drumuri

180

Comuna Spinus

Reabilitare drumuri comunale

100

Comuna Suncuius

Amenajare Piaţa agro-alimentară Suncuius

200

Comuna Tulca

Reparaţii cămine culturale

180

Comuna Vârciorog

Reabilitare drum comunal DC 180 Vârciorog-Faşca

240

6

Judeţul Bistriţa-Năsăud

TOTAL

8.360

Oraşul Beclean

Cheltuieli curente si de capital

300

Oraşul Sângeorz-Băi

Cheltuieli curente, de capital si finalizare obiectiv de investiţii

300

Comuna Coşbuc

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Lesu

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Feldru

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Salva

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Negrilesti

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Ciceu-Giurgesti

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Sant

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Monor

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Parva

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Rebrişoara

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Căianu Mic

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Zagra

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Sânmihaiu de Câmpie

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Nimigea

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Chiuza

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Budeşti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Sieu-Odorhei

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Ciceu-Mihăeşti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Silivasu de Câmpie

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Josenii Bârgăului

Cheltuieli curente si de capital

75

Comuna Cetate

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Rebra

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Poiana llvei

Cheltuieli curente si de capital

25

Comuna Rodna

Şanţuri de scurgere

100

Comuna Chiochiş

Reabilitare drumuri

170

Comuna Salva

Reabilitare sediu primărie

100

Comuna Petru Rareş

Reabilitare cămin cultural - sat Bata

50

Comuna Uriu

Finalizarea lucrărilor de alimentare cu gaze naturale

1.000

Comuna Livezile

Modernizare străzi comunale

800

Comuna Spermezeu

Anexă primărie (birouri, centrală si grup sanitar)

360

Comuna Urmeniş

Modernizare drumuri comunale

800

Reparaţie capitală la sediul primăriei

580

0

1

2

3

Comuna Prundu Bârgăului

Reabilitare si extindere clădire pentru subunitatea de pompieri Garda de Intervenţie

300

Comuna Tiha Bârgăului

Reabilitare sediu primărie

300

7

Judeţul Brăila

TOTAL

13.650

Oraşul însurăţei

Cheltuieli curente si de capital

200

Oraşul Făurei

Cheltuieli curente si de capital

250

Oraşul Ianca

Cheltuieli curente si de capital

500

Comuna Bărăganul

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Berteştii de Jos

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Bordei Verde

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Ciocile

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Cireşu

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Dudeşti

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Frecăţei

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Galbenu

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Gemenele

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Grădiştea

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Gropeni

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Chiscani

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Surdila-Greci

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Jirlău

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Măxineni

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Mircea Vodă

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Movila Miresii

Cheltuieli curente si de capital

500

Comuna Racoviţă

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Râmnicelu

Cheltuieli curente si de capital

200

Sediu primărie

200

Comuna Romanu

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Roşiori

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Salcia Tudor

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Scorţaru Nou

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Siliştea

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Stăncuţa

Cheltuieli curente si de capital

300

Alimentare cu apă si forare puţuri

200

Comuna Surdila-Găiseanca

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Şuteşti

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Tichileşti

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Traian

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Tudor Vladimirescu

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Tufeşti

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Ulmu

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Unirea

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Vădeni

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Victoria

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Visani

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Viziru

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Zăvoaia

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Cazasu

Cheltuieli curente si de capital

100

Municipiul Brăila

Realizare profil la 4 benzi de circulaţie pe strada Comuna Din Paris, tronson cuprins între Şoseaua Focşani si Şoseaua Baldovinesti

1.800

Servicii publice de interes local

2.700

8

Judeţul Buzău

TOTAL

10.400

Comuna Mărăcineni

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Chiliile

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Boldu

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Vâlcelele

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Stâlpu

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Padina

Cheltuieli curente si de capital

350

Comuna Bisoca

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Costeşti

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Odăile

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Scorţoasa

Cheltuieli curente si de capital si finalizare obiective de investiţii

300

Comuna Scutelnici

Cheltuieli curente si de capital si finalizare obiective de investiţii

300

Comuna Gherăseni

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Căneşti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Mânzăleşti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Râmnicelu

Cheltuieli curente si de capital

100

Oraşul Nehoiu

Renovare sediu primărie

400

Realizarea lucrărilor de reabilitare a reţelei termice exterioare aferente blocurilor de locuinţe

300

Comuna Merei

Renovare sediu primărie

375

Comuna Glodeanu-Siliştea

Reabilitare drumuri comunale

550

Comuna Bălăceanu

Reabilitare drumuri comunale

125

0

1

2

3

Comuna Pârscov

Reabilitare drumuri comunale

200

Comuna Calvini

Refacere punţi calamitate

750

Comuna Cătina

Alimentare cu apă potabilă Sat Corbu

250

Comuna Valea Salciei

Reabilitare drum comunal DC 121 si drumuri de interes local

400

Comuna Valea Râmnicului

Reabilitare drumuri săteşti din satul Rubla

200

Comuna Vipereşti

Reabilitare drumuri de interes local şi drumuri comunale DC 81 Palici- Ruşavăţu si DC 152 Vipereşti-Tronari

200

Comuna Ghergheasa

Reabilitare drumuri săteşti de pe raza comunei

200

Comuna Ţinteşti

Reabilitare drumuri

300

Oraşul Pogoanele

Reabilitare drumuri

150

Comuna Cozieni

Reabilitare drumuri

150

Comuna Bozioru

Reabilitare drumuri comunale DC 78 Izvoarele-Ulmet si DC 89 Fisici-Buduile

200

Comuna Florica

Reabilitare drumuri săteşti de pe raza comunei

200

Comuna Robeasca

Reabilitare cămin cultural

200

Comuna Tisău

Reabilitare drumuri comunale si de interes local

350

Oraşul Pătârlagele

Lucrări de alimentare cu apă si reparaţii drumuri

1.500

9

Judeţul Botoşani

TOTAL

15.460

Oraşul Bucecea

Cheltuieli curente si de capital

250

Oraşul Darabani

Cheltuieli curente si de capital

250

Oraşul Flămânzi

Cheltuieli curente si de capital

250

Oraşul Ştefăneşti

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Cândesti

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Copălău

Cheltuieli curente si de capital

260

Comuna Concesti

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Cordăreni

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Corlăteni

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Cosula

Cheltuieli curente si de capital

190

Comuna Curtesti

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Dimăcheni

Cheltuieli curente si de capital

190

Comuna Dângeni

Cheltuieli curente si de capital

170

Comuna George Enescu

Cheltuieli curente si de capital

190

Comuna Gorbăneşti

Cheltuieli curente si de capital

230

Comuna Hudesti

Cheltuieli curente si de capital

220

Comuna Leorda

Cheltuieli curente si de capital

190

Comuna Lozna

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Lunca

Cheltuieli curente si de capital si finalizare obiective de investiţii

300

Comuna Maloneasa

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Mileanca

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Nicseni

Cheltuieli curente si de capital

220

Comuna Răchiti

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Rădăuti-Prut

Cheltuieli curente si de capital

260

Comuna Răuseni

Cheltuieli curente si de capital

220

Comuna Ripiceni

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Stăuceni

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Suliţa

Cheltuieli curente si de capital

190

Comuna Suharău

Cheltuieli curente si de capital

190

Comuna Todireni

Cheltuieli curente si de capital

450

Comuna Truşeşti

Cheltuieli curente si de capital

220

Comuna Tudora

Cheltuieli curente si de capital

210

Comuna Unţeni

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Văculeşti

Cheltuieli curente si de capital

210

Comuna Vlădeni

Cheltuieli curente si de capital

190

Comuna Vomiceni

Cheltuieli curente si de capital

180

Comuna Vorona

Cheltuieli curente si de capital

210

Comuna Hiliseu-Horia

Cheltuieli curente si de capital

190

Comuna Blândeşti

Alimentare cu apă si forare puţuri sat Chercheieni

90

Comuna Mitoc

Achiziţie si reabilitare sediu primărie

750

Comuna Stiubieni

Reconstruire pod din beton armat în satul Negreni

1.100

Comuna Păltiniş

Reabilitare iluminat public

1.500

Comuna Mihai Eminescu

Reabilitare si extindere sediu primărie

1.500

Comuna Santa Mare

Reabilitare iluminat public

800

Comuna Româneşti

Reabilitare iluminat public

350

Comuna Prăjeni

Reabilitare prin pietruire a drumurilor comunale DC 43 si DC 43 A

300

Comuna Şendriceni

Pod din beton armat peste pârâul Buhai pe DS 740

450

Comuna Viişoara

Reabilitare drumuri comunale

500

10

Judeţul Braşov

TOTAL

11.700

Comuna Crizbav

Finanţarea lucrărilor de reabilitare a străzilor şi drumurilor din intravilanul şi extravilanul comunei

400

Finanţarea lucrărilor de reparaţii la Biserica Evanghelică-Lutherană, Parohia Crizbav

250

Comuna Tărlungeni

Finanţarea lucrărilor de refacere a infrastructurii unor drumuri comunale pe raza comunei

400

0

1

2

3

Municipiul Braşov

Finanţarea lucrărilor de reparaţii, modernizare şi extindere la Casa de Cult a Bisericii Reformate II Braşov

100

Municipiul Făgăras

Cheltuieli curente si de capital

300

Oraşul Ghimbav

Cheltuieli curente si de capital

150

Oraşul Victoria

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Cincu

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Comana

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Cristian

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Feldioara

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Hălchiu

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Hoghiz

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Lisa

Cheltuieli curente si de capital si finalizare obiective de investiţii

400

Comuna Măieruş

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Mândra

Cheltuieli curente si de capital si finalizare obiective de investiţii

500

Comuna Moieciu

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Prejmer

Cheltuieli curente si de capital

550

Comuna Părău

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Şoarş

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Ungra

Cheltuieli curente si de capital

500

Comuna Vama Buzăului

Cheltuieli curente si de capital

600

Comuna Voila

Cheltuieli curente si de capital

300

Oraşul Zărneşti

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Beclean

Sistem de canalizare

100

Reparaţii drumuri

100

Cămin cultural

100

Reparaţii dispensar

100

Comuna Bod

Alimentare cu apă

200

Reparaţii drumuri

200

Comuna Budila

Reparaţii drumuri

300

Comuna Buneşti

Reparaţii drumuri

500

Comuna Dumbrăviţa

Reparaţii drumuri

100

Alimentare cu apă

300

Comuna Sânpetru

Reparaţii drumuri

400

Comuna Şercaia

Reparaţii drumuri

200

Reparaţii sediu primărie

80

Reparaţii scoli

120

Comuna Şinca

Cămine culturale

130

Reparaţii drumuri

70

Comuna Şinca Nouă

Reparaţii drumuri

200

Cămine culturale

50

Reparaţii sediu primărie

150

Municipiul Săcele

Extindere reţea apa si canalizere

550

Comuna Teliu

Reparaţii sediu primărie

100

Cămine culturale

300

Comuna Ticusu

Reparaţii drumuri

250

Comuna Viştea

Alimentare cu apă

200

11

Judeţul Caras Severin

TOTAL

8.500

Comuna Goruia

Cheltuieli curente si de capital si finalizare obiective de investiţii

200

Comuna Târnova

Cheltuieli curente si de capital si finalizare obiective de investiţii

200

Comuna Doclin

Cheltuieli curente si de capital si finalizare obiective de investiţii

200

Comuna Ciudanovita

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Grădinari

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Turnu Ruieni

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Marga

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Toplet

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Teregova

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Constantin Daicoviciu

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Măureni

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Bănia

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Ramna

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Gârnic

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Berzasca

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Buchin

Cheltuieli curente si de capital

120

Oraşul Bocşa

Cheltuieli curente si de capital

200

Oraşul Moldova Nouă

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Ciuchici

Cheltuieli curente si de capital

100

Municipiul Reşiţa

Reparaţii biserica Adormirea Maicii Domnului

300

Reparaţii biserica ortodoxă Câlnic

200

Municipiul Caransebeş

Continuare construcţie Catedrala Ortodoxă

500

Reparaţii biserica penticostală

200

Comuna Ciclova Română

Continuare construcţie şi reabilitare imobil sediu primărie

900

0

1

2

3

Comuna Brebu

Reabilitare drum Brebu -Valea Deni

50

Comuna Ezeris

Amenajare drum de interes local

400

Comuna Eftimie Murgu

Continuare reparaţie cămin cultural

400

Comuna Prigor

Reparaţii drumuri comunale

400

Comuna Sacu

Cheltuieli curente si de capital

550

Comuna Vermes

Reamenajare cursuri de apă

1.000

12

Judeţul Călăraşi

TOTAL

11.550

Comuna Grădiştea

Cămin Cultural sat Rasa

350

Comuna Borcea

Reabilitare drumuri locale

700

Bază sportivă

300

Comuna Sohatu

Reabilitare alimentare cu apă si trotuare

500

Comuna Vasilati

Reabilitare drumuri

500

Comuna Chiselet

Reabilitare drumuri

500

Comuna Lehliu

Reabilitare drumuri si trotuare

500

Oraşul Budeşti

Construire sediu primărie si grădiniţă

562

Comuna Jegălia

Cheltuieli curente si de capital

917

Comuna Ştefan cel Mare

Cheltuieli curente si de capital

225

Comuna Dor Mărunt

Cheltuieli curente si de capital

92

Comuna Dragalina

Cheltuieli curente si de capital

288

Oraşul Fundulea

Cheltuieli curente si de capital

298

Comuna Ileana

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Roseti

Cheltuieli curente si de capital

834

Comuna Soldanu

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Ulmu

Cheltuieli curente si de capital

334

Comuna Plătăresti

Studii de fezabilitate, distribuţie gaze, sistem de canalizare si construcţie grădiniţă

400

Comuna Radovanu

Reparaţie biserică si drumuri

500

Comuna Ciocăneşti

Reabilitare drumuri si alimentare cu apă

450

Comuna Crivăţ

Reparaţie trotuare

300

Comuna Vlad Tepeş

Pietruire drumuri de interes local

500

Comuna Modelu

Reabilitare drumuri

500

Comuna Ulmeni

Alimentare cu apă

370

Comuna Nicolae Bălcescu

Reabilitare drumuri

200

Comuna Alexandru Odobescu

Alei pietonale si reabilitare sistem alimentare cu apă

250

Comuna Mitreni

Studii de fezabilitate drumuri si reabilitare drumuri

200

Comuna Curcani

Reabilitare reţea alimentare apă

80

Reaparatii grădiniţă

200

Reparaţii biserică

150

13

Judeţul Cluj

TOTAL

10.685

Comuna Căseiu

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Câţcău

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Chinteni

Cheltuieli curente si de capital

850

Comuna Cămăras

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Cătina

Cheltuieli curente si de capital si finalizare obiective de investiţii

150

Comuna Aiton

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Dăbâca

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Geaca

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Viişoara

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Măguri-Răcătău

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Mintiu Gherlii

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Panticeu

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Moldoveneşti

Extindere si etajare clădire primărie

60

Pietruire drum comunal

100

Municipiul Cluj-Napoca

Episcopia unitariană Cluj - reparaţii la cantina scolii

300

Episcopia Reformată Cluj - Parohia Baciu - reparaţii biserică

25

Comuna Aghireşu

Reparaţii cămin cultural sat Inucu

50

Reparaţii cămin cultural sat Băgara

50

Reparaţii scoală generală - sat Băgara

50

Comuna Buza

Reparaţii cămin cultural

50

Pietruire drum comunal DC 20

50

Comuna Mihai Viteazu

Extindere reţele electrice - cartierul Tineretului „Ciga"

100

Comuna Suatu

Reparaţii drum comunal Aruncuta

150

Studiu de fezabilitate pentru reparaţii cămin cultural

15

Pietruire drumuri comunale

200

Comuna Căianu

Reparaţii biserica adventistă

50

Reparaţii Scoală Generală - sat Vaida Cămăras

100

Pietruire drum comunal - sat Vaida Cămăras

50

Municipiul Gherla

Reparaţii Biserica Franciscană

10

Reparaţii Biserica Romano-Catolică

20

Reparaţii Biserica Reformată

10

Comuna Mica

Centrală termică pentru Scoală Generală Sat Sânmărghita

20

Construire Biserica Reformată sat Lunca

10

0

1

2

3

Comuna Sâncraiu

Pietruire drum comunal - sat Sâncraiu

300

Utilităţi la Scoală Generală sat Sâncraiu

100

Comuna Mociu

Reparaţii cămin cultural sat Chesău

150

Pietruire drumuri comunale

200

Oraşul Huedin

Reparaţii ascensor Spital Orăşenesc

100

Modernizare sistem încălzire la căminul cultural

50

Modernizare iluminat public

50

Comuna Cojocna

Reparaţii cămin cultural

60

Pietruire drumuri comunale

150

Municpiul Turda

Reparaţii Biserica Romano-Catolică

15

Reparaţii Biserica Reformată - cartier Turda Nouă

10

Comuna Baciu

Modernizare iluminat public

50

Modernizare sistem încălzire la scoală generală

20

Construire capelă mortuară Biserica Romano-Catolică

30

Pietruire drumuri comunale

50

Comuna Iclod

Reabilitare drum comunal DC 171 Livada-Orman

1.500

Comuna Fizesu Gherlii

Pietruire drum comunal

800

Comuna Bonţida

Reabilitare drumuri comunale

700

Comuna Apahida

Modernizare străzi

700

Comuna Recea-Cristur

Reabilitare drum comunal DC 158 Panticeu-lelciu

430

Comuna Ploscos

Reparaţii drumuri

150

Comuna Jichisu de Jos

Reparaţii drumuri

200

Comuna Chiuiesti

Reparaţii drumuri

200

Comuna Sânpaul

Reparaţii drumuri

200

14

Judeţul Constanta

TOTAL

13.876

Oraşul Băneasa

Cheltuieli curente si de capital

200

Oraşul Basarabi

Cheltuieli curente si de capital

250

Oraşul Eforie

Cheltuieli curente si de capital

120

Oraşul Negru Vodă

Cheltuieli curente si de capital

120

Comuna Adamclisi

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Albeşti

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Aliman

Cheltuieli curente si de capital

120

Comuna Bărăganu

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Chimogeni

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Ciocârlia

Cheltuieli curente si de capital

224

Comuna Cobadin

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Comana

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Crucea

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Cumpăna

Cheltuieli curente si de capital

350

Comuna Cuza Vodă

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Fântânele

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Ghindăresti

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Gârliciu

Cheltuieli curente si de capital

202

Comuna Independenta

Cheltuieli curente si de capital

170

Comuna Ion Corvin

Cheltuieli curente si de capital

120

Comuna Mihail Kogălniceanu

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Mircea Vodă

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Nicolae Bălcescu

Cheltuieli curente si de capital

400

Comuna Oltina

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Pantelimon

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Poarta Albă

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Saligny

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Siliştea

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Tortoman

Cheltuieli curente si de capital

140

Comuna Tuzla

Cheltuieli curente si de capital

100

Oraşul Hârsova

Cheltuieli curente, de capital si finalizare obiectiv de investiţii

1.500

Comuna Costinesti

Reabilitare străzi

2.000

Comuna Corbu

Pietruire drumuri comunale

500

Comuna Istria

Pietruire drumuri comunale

800

Comuna Săcele

Pietruire drumuri comunale

500

Comuna Mereni

Pietruire drumuri comunale

300

Comuna Limanu

Pietruire drumuri comunale

400

Comuna Peştera

Pietruire drumuri comunale

60

Comuna Mihai Viteazu

Pietruire drumuri comunale

300

Comuna Lumina

Pietruire drumuri comunale

400

Comuna Dumbrăveni

Pietruire drumuri comunale

200

Comuna Cogealac

Pietruire drumuri comunale

400

Comuna Seimeni

Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă

200

Comuna Valu lui Traian

Pietruire si asfaltare drumuri comunale

1.200

15

Judeţul Covasna

TOTAL

4.250

Comuna Bodoc

Cheltuieli curente şi de capital

100

0

1

2

3

Comuna Breţcu

Cheltuieli curente si de capital

100

Lucrări de reparaţii, reabilitare şi modernizare a unor tronsoane de drumuri comunale, judeţene, a unor străzi şi uliţe, a unor poduri şi podeţe; executarea şi finalizarea unor obiective de investiţii de interes local, cămine culturale, săli de sport, şcoli si alte obiective de investiţii

150

Comuna Cătălina

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Comandau

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Dalnic

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Estelnic

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Ghelinta

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Mereni

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Micfalău

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Moacsa

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Ojdula

Cheltuieli curente si de capital

100

ComunaTuria

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Zagon

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Barcani

Cheltuieli curente si de capital

350

Comuna Dobârlău

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Sita Buzăului

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Valea Mare

Cheltuieli curente si de capital

250

Comuna Vâlcele

Cheltuieli curente si de capital

350

Comuna Malnaş

Lucrări sediu primărie

150

Municipiul Sfântu Gheorghe

Lucrări de reparaţii, reabilitare şi modernizare a unor tronsoane de drumuri comunale, judeţene, a unor străzi şi uliţe, a unor poduri şi podeţe; executarea şi finalizarea unor obiective de investiţii de interes local, cămine culturale, săli de sport, şcoli si alte obiective de investiţii

200

Oraşul Intorsura Buzăului

Lucrări de reparaţii, reabilitare şi modernizare a unor tronsoane de drumuri comunale, judeţene, a unor străzi şi uliţe, a unor poduri şi podeţe; executarea şi finalizarea unor obiective de investiţii de interes local, cămine culturale, săli de sport, şcoli şi alte obiective de investiţii

200

Comuna Ozun

Lucrări de reparaţii, reabilitare şi modernizare a unor tronsoane de drumuri comunale, judeţene, a unor străzi şi uliţe, a unor poduri şi podeţe; executarea şi finalizarea unor obiective de investiţii de interes local, cămine culturale, săli de sport, şcoli şi alte obiective de investiţii

150

Comuna Chichis

Pietruire drumuri de interes local

50

16

Judeţul Dâmboviţa

TOTAL

15.140

Bugetul propriu al judeţului Dâmboviţa

Cheltuieli curente si de capital

800

Reabilitare drum judeţean DJ Bezdead - limita cu judeţul Prahova

800

Municipiul Moreni

Cheltuieli curente si de capital

200

Oraşul Fieni

Cheltuieli curente si de capital

200

Oraşul Pucioasa

Cheltuieli curente si de capital

200

Oraşul Răcari

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Aninoasa

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Bilciuresti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Buciumeni

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Bucşani

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Cândesti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Ciocăneşti

Cheltuieli curente si de capital

200

Comuna Cobia

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Cojasca

Cheltuieli curente si de capital

300

Comuna Conteşti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Corbii Mari

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Cornăţelu

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Comesti

Cheltuieli curente si de capital

130

Comuna Costestii din Vale

Cheltuieli curente si de capital

80

Comuna Dobra

Cheltuieli curente si de capital

90

Comuna Doicesti

Cheltuieli curente si de capital

70

Comuna Dragomireşti

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Finta

Cheltuieli curente si de capital

50

Comuna Gura Foii

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Gura Şutii

Cheltuieli curente si de capital

100

Comuna Iedera

Cheltuieli curente si de capital

150

Comuna Lucieni

Cheltuieli curente si de capital

130