Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1449 din 12 decembrie 2002

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 933 din 19 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitatii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 575/1992 cu privire la experimentarea noului sistem de contabilitate si constituirea Colegiului Consultativ al Contabilitatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 16 octombrie 1992.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
de organizare si functionare a Colegiului Consultativ al Contabilitatii

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Colegiul Consultativ al Contabilitatii, denumit in continuare Colegiu, este un organism de consultare si analiza in procesul de elaborare a normelor si reglementarilor din domeniul contabilitatii.
    Art. 2
    Colegiul nu are personalitate juridica si functioneaza pe langa Ministerul Finantelor Publice ca activitate finantata din venituri extrabugetare, avand cont de disponibil distinct.
    Art. 3
    Sediul Colegiului este in municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, in spatiul detinut de Ministerul Finantelor Publice.

    CAP. 2
    Atributiile Colegiului

    Art. 4
    (1) Colegiul are urmatoarele atributii principale:
    a) asigura cadrul organizatoric si profesional de consultare si analiza in procesul de elaborare a normelor si reglementarilor din domeniul contabilitatii;
    b) avizeaza, inainte de a fi supuse aprobarii, normele si reglementarile contabile specifice tuturor sectoarelor de activitate;
    c) intreprinde si coordoneaza lucrari de cercetare privind dezvoltarea sistemului de contabilitate, in corelare cu evolutiile inregistrate pe plan european si international;
    d) coordoneaza elaborarea ghidurilor practice pentru domeniul contabilitatii, in sprijinul si pentru orientarea personalului de specialitate;
    e) organizeaza manifestari stiintifice, conferinte, simpozioane, dezbateri si intruniri pe probleme din domeniul sau de activitate;
    f) avizeaza si monitorizeaza activitatea de formare si perfectionare profesionala in domeniul contabilitatii, in vederea sprijinirii implementarii Programului de dezvoltare a sistemului de contabilitate armonizat cu directivele europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate;
    g) elaboreaza norme privind deontologia publicarii materialelor de specialitate in domeniul contabilitatii;
    h) stabileste relatii cu institutii similare din alte state si cu organizatiile europene si internationale cu atributii in domeniu si reprezinta Romania in cadrul organizatiilor respective.
    (2) Colegiul indeplineste orice alte atributii prevazute in acte normative.

    CAP. 3
    Organizarea Colegiului

    SECTIUNEA 1
    Componenta Colegiului

    Art. 5
    Colegiul are urmatoarea componenta:
    a) un presedinte, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, coordonator al Directiei de reglementari contabile;
    b) 5 vicepresedinti, reprezentanti ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, Camerei Consultantului Fiscal, institutiilor financiar-bancare si mediului universitar economic;
    c) un secretar general;
    d) 15 membri, reprezentanti din partea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Bursei de Valori Bucuresti, Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, Curtii de Conturi, Ministerului Justitiei, Institutului National de Statistica, catedrelor de profil din institutiile de invatamant economic superior si ai departamentelor de profil din Ministerul Finantelor Publice.

    SECTIUNEA a 2-a
    Organele de conducere ale Colegiului

    Art. 6
    Conducerea Colegiului este asigurata de Biroul executiv format din presedinte, vicepresedinti si secretarul general.
    Art. 7
    Presedintele si secretarul general ai Colegiului se numesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
    Art. 8
    Vicepresedintii si membrii Colegiului se desemneaza in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe o perioada de cel mult 4 ani, de conducatorii organismelor sau institutiilor pe care le reprezinta, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului.
    Art. 9
    In exercitarea atributiilor sale Colegiul colaboreaza cu organisme profesionale de profil, institutii de specialitate, cum sunt: Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Bursa de Valori Bucuresti, directii de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, precum si cu alti specialisti in domeniu, organizand in acest scop comisii mixte de lucru.
    Art. 10
    Comisiile mixte de lucru se stabilesc prin decizie a Biroului executiv.
    Art. 11
    Biroul executiv numeste Secretariatul tehnic care va fi condus de secretarul general.

    CAP. 4
    Functionarea Colegiului

    Art. 12
    Colegiul isi desfasoara activitatea in plen si pe comisii mixte de lucru si se intruneste trimestrial si ori de cate ori este necesar.
    Art. 13
    Pentru validarea deliberarilor Colegiului este necesara prezenta a cel putin jumatate din numarul membrilor sai, iar hotararile vor fi luate cu majoritate de voturi.
    Art. 14
    Colegiul elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual, potrivit legii.
    Art. 15
    Colegiul supune spre aprobare conducerii Ministerului Finantelor Publice proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual.
    Art. 16
    Colegiul analizeaza executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar incheiat.
    Art. 17
    Colegiul dezbate raportul anual de activitate al Biroului executiv.
    Art. 18
    Biroul executiv elaboreaza programul de activitati al Colegiului.
    Art. 19
    Biroul executiv se intruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie.
    Art. 20
    Secretariatul tehnic asigura serviciile de secretariat, de relatii publice si protocol pentru activitatile Colegiului si Biroului executiv.
    Art. 21
    Secretariatul tehnic indeplineste si alte sarcini stabilite de Biroul executiv.

    CAP. 5
    Finantarea Colegiului

    Art. 22
    Colegiul isi desfasoara activitatea pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu care se constituie ca anexa la bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 23
    Contabilitatea Colegiului se organizeaza distinct, in conformitate cu reglementarile specifice activitatilor extrabugetare, cu personal angajat potrivit legii.
    Art. 24
    Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Colegiului se asigura din venituri extrabugetare care se realizeaza din:
    a) publicarea de metodologii, ghiduri profesionale, lucrari de cercetare, studii de caz si alte lucrari in domeniu;
    b) avizarea si monitorizarea activitatii de instruire a personalului de specialitate;
    c) asistenta, donatii si sponsorizari de la persoane fizice si juridice, romane sau straine;
    d) alte activitati si servicii specifice.
    Art. 25
    Publicatiile si alte materiale de specialitate elaborate de Colegiu sunt un drept exclusiv al acestuia.
    Art. 26
    Veniturile realizate din sursele prevazute la art. 24 si cheltuielile efectuate din acestea se gestioneaza de Secretariatul tehnic al Colegiului.
    Art. 27
    Din veniturile extrabugetare realizate se suporta, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli aprobat, urmatoarele cheltuieli: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si servicii si cheltuieli de capital.
    Art. 28
    Membrii Colegiului si ai comisiilor mixte de lucru pot beneficia de indemnizatii de sedinta, care se stabilesc in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat. Cuantumul indemnizatiilor se stabileste anual de Biroul executiv al Colegiului.
    Art. 29
    La sfarsitul anului disponibilitatile din surse extrabugetare neutilizate se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1449/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1449 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu