Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1129 din  4 august 2000

pentru aprobarea normelor, regulilor si procedurilor prevazute la art. 7 alin. (1) lit. b), c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 480 din  2 octombrie 2000


SmartCity3


    Ministrul finantelor,
    in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    avand in vedere prevederile art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar si ale Hotararii Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor din Romania nr. 3 din 3 august 2000,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba:
    - Standardele de audit;
    - Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
    - Programa analitica pentru sustinerea examenului de aptitudini profesionale.
    Art. 2
    Standardele de audit si Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar vor fi publicate si difuzate prin grija Comitetului provizoriu al Camerei Auditorilor din Romania.
    Art. 3
    Prezentul ordin si Programa analitica pentru sustinerea examenului de aptitudini profesionale vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                           Ministrul finantelor,
                           Decebal Traian Remes

    CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA

                            PROGRAMA ANALITICA
pentru sustinerea examenului de aptitudini profesionale

    1. Audit financiar
    1.1. Cadrul legal al activitatii de audit financiar din Romania
    1.2. Standardele de audit
         1.2.1. Notiuni introductive
         1.2.2. Responsabilitati
         1.2.3. Planificarea
         1.2.4. Controlul intern
         1.2.5. Probele de audit
         1.2.6. Utilizarea altor specialisti
         1.2.7. Concluziile auditului si raportarea
         1.2.8. Domenii specializate
         1.2.9. Servicii conexe
         1.2.10. Declaratii de practica internationala de audit
    1.3. Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului
         financiar
         1.3.1. Obiective
         1.3.2. Principii fundamentale
         1.3.3. Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul
                auditului financiar
    1.4. Analiza si evaluarea critica a conturilor anuale

    2. Contabilitate financiara: reglementari nationale si internationale
    2.1. Cadrul general de armonizare a reglementarilor contabile cu
         Directiva a IV-a 78/660 a CEE si cu Standardele de Contabilitate
         Internationale (IAS)
         2.1.1. Reglementari privind contabilitatea si situatiile financiare
                ale societatilor comerciale
         2.1.2. Planul de conturi general
         2.1.3. Formatul situatiilor financiare: bilantul contabil, contul
                de profit si pierderi, situatia fluxurilor de trezorerie,
                notele la conturile anuale
    2.2. Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare,
         elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate
         Internationale
         2.2.1. Obiectul, aria de aplicabilitate, utilizatorii si
                necesitatile de informare a acestora
         2.2.2. Obiectivul situatiilor financiare
         2.2.3. Concepte de baza (contabilitatea de angajament, principiul
                continuitatii activitatii)
         2.2.4. Caracteristici calitative ale situatiilor financiare
                (inteligibilitate, relevanta, credibilitate,
                comparabilitate)
         2.2.5. Limite ce privesc informatia relevanta si credibila
                (oportunitate, raport cost-beneficiu, echilibru intre
                caracteristicile calitative, imagine fidela/prezentare
                fidela)
         2.2.6. Structurile situatiilor financiare
         2.2.7. Recunoasterea structurilor situatiilor financiare
         2.2.8. Evaluarea structurilor situatiilor financiare
         2.2.9. Concepte de capital si de mentinere a nivelului capitalului
    2.3. Tratamente contabile potrivit Standardelor de Contabilitate
         Internationale (emise si actualizate de Comitetul pentru Standarde
         de Contabilitate Internationale - editia 2000)

    3. Contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala; relatia dintre contabilitate si management
    3.1. Organizarea contabilitatii manageriale (legatura cu contabilitatea
         financiara)
    3.2. Clasificarea costurilor
    3.3. Metode de calculatie a costurilor

    4. Reguli de consolidare a conturilor
    4.1. Termeni semnificativi
    4.2. Conditii pentru elaborarea conturilor anuale - grup, societate-mama,
         filiala
    4.3. Elaborarea conturilor consolidate - bilantul contabil consolidat,
         contul de profit si pierderi consolidat, note
    4.4. Metode si procedee de consolidare - integrare globala, integrare
         proportionala, punerea in echivalenta, consolidarea directa,
         consolidarea pe paliere
    4.5. Raportul de gestiune consolidat

    5. Elemente de drept comercial
    5.1. Constituirea societatilor comerciale, tipuri de societati agreate
         de lege, conditii de functionare si organizare, lichidare,
         comasare, absorbtie etc.
    5.2. Capitalul social
    5.3. Actiunile societatii
    5.4. Raporturi de munca
    5.5. Protectia sociala

    6. Norme de audit intern (la societatile comerciale)

    7. Finante: sistemul de impozite si taxe, decontari cu instrumente de plata

    8. Legislatie fiscala
    8.1. Impozitul pe profit
    8.2. Impozitul pe venit
    8.3. Impozitul pe dividende
    8.4. Provizioane deductibile si nedeductibile fiscal
    8.5. Accize
    8.6. Taxe vamale
    8.7. T.V.A.

    9. Analiza si evaluarea critica a conturilor anuale
    9.1. Analiza conturilor anuale prezentate in situatiile financiare
    9.2. Evaluarea critica a conturilor anuale prezentate in situatiile
         financiare
    9.3. Politici contabile

    10. Tehnici si metode moderne de management financiar

    11. Elemente de matematica economica, statistica si sisteme informatice
    11.1. Calcule de indicatori de eficienta, indici, coeficienti ratiouri,
          dobanzi
    11.2. Alte calcule de analiza si prognoza a activitatii
          economico-financiare
    11.3. Criterii minimale privind programele informatice utilizate in
          domeniul financiar-contabil.

    BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

    1. Audit financiar
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999
    - Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 591/2000, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 349 din 26 iulie 2000
    - Standardele de audit*)
    - Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar*)
------------
    *) Difuzate prin Editura Economica.

    2. Contabilitate financiara
    A. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 din 20 ianuarie 2000, si Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 si nr. 303 bis din 22 decembrie 1993
    B. Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 403/1999,
    a) publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 480 din 4 octombrie 1999, respectiv:
    - volumul I - Cadrul general de armonizare a reglementarilor contabile cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele de Contabilitate Internationale,
    - volumul II - Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare, elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internationale,
    b) editate de Editura Economica sub licenta Comitetului pentru Standarde de Contabilitate Internationale, respectiv:
    - volumul III - Standardele de Contabilitate Internationale - 2000
    C. "Sa intelegem Standardele de Contabilitate Internationale", Pricewaterhouse Coopers,
    - pot fi accesate pe web site-ul www.contab-audit.ro
    D. Norme metodologice pentru intocmirea si utilizarea formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si modelele acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, Editura Economica, 1998

    3. Contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala
    - Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 si nr. 303 bis din 22 decembrie 1993
    - Cursuri de specialitate ale facultatilor de profil

    4. Reguli de consolidare a conturilor
    - Norme privind consolidarea conturilor, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 772 din 2 iunie 2000, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000

    5. Elemente de drept comercial
    - Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, cu modificarile ulterioare
    - Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999
    - Ordinul ministrului finantelor nr. 1.223/1998 pentru aprobarea Precizarilor privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni privind fuziunea, dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale, precum si retragerea si/sau excluderea unor asociatii din cadrul societatilor comerciale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998

    6. Norme de audit intern
    - Norme minimale de audit intern (Cadrul general), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.267 din 21 septembrie 2000, reproduse la pag. 7.

    7. Finante
    - Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996, cu modificarile ulterioare
    - Cursuri de specialitate ale facultatilor de profil

    8. Legislatie fiscala
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 30 decembrie 1999, cu modificarile ulterioare
    - Hotararea Guvernului nr. 402/2000 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 12 iunie 2000
    - Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare
    - Hotararea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 326/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 27 aprilie 2000
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000
    - Norme de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 17/2000, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 401/2000, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 231 din 26 mai 2000
    - Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificarile ulterioare
    - Hotararea Guvernului nr. 626/1997 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 din 9 octombrie 1997, cu modificarile ulterioare
    - Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobata si modificata prin Legea nr. 102/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 321 din 18 noiembrie 1994
    - Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000
    - Norme metodologice privind tehnica de calcul si formularistica necesare pentru accize si pentru impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 212/2000, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 142 din 5 aprilie 2000

    9. Tehnici si metode moderne de management financiar
    - Cursuri de specialitate ale facultatilor de profil

    10. Elemente de matematica economica, statistica si sisteme informatice
      Cursuri de specialitate ale facultatilor de profil
      Capitolul H din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 425/1998, referitor la Criteriile minimale privind programele informatice utilizate in domeniul financiar contabil (Editura Economica, 1998).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1129/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1129 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu