E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1437 din  2 septembrie 2004

privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru protectia copilului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 872 din 24 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Comisia pentru protectia copilului, denumita in continuare Comisia, prevazuta la art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, este organul de specialitate, fara personalitate juridica, al consiliului judetean, respectiv al consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, cu activitate decizionala in materia protectiei si promovarii drepturilor copilului.
    Art. 2
    (1) Comisia are urmatoarele atributii principale:
    a) stabileste incadrarea copiilor cu dizabilitati intr-un grad de handicap si, dupa caz, orientarea scolara a acestora;
    b) stabileste masurile de protectie speciala a copiilor, in conditiile legii;
    c) reevalueaza periodic hotararile privind masurile de protectie, precum si incadrarea in grad de handicap si orientarea scolara a copiilor, pe baza sesizarii directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, denumita in continuare Directia;
    d) revoca sau inlocuieste masura stabilita, in conditiile legii, daca imprejurarile care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
    e) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;
    f) solutioneaza plangerile adresate de copii, in masura in care solutionarea acestora nu este stabilita de lege in competenta altor institutii;
    g) promoveaza drepturile copilului in toate activitatile pe care le intreprinde;
    h) informeaza parintii cu privire la consecintele plasamentului asupra raporturilor pe care le au cu copiii, inclusiv drepturile si obligatiile pe care le au fata de copil pe durata masurii plasamentului;
    i) stabileste, in conditiile legii, cuantumul contributiei lunare a parintilor la intretinerea copilului pentru care s-a decis plasamentul.
    (2) Comisia indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
    Art. 3
    (1) In exercitarea atributiilor ce ii revin Comisia emite hotarari.
    (2) In exercitarea atributiilor privind incadrarea copiilor cu dizabilitati intr-un grad de handicap si orientarea scolara a acestora, Comisia elibereaza certificate de incadrare a copilului intr-un grad de handicap si certificate de expertiza si orientare scolara/profesionala, conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2.
    (3) Comisia elibereaza certificatul de expertiza si orientare scolara/profesionala si pentru tanarul cu dizabilitati care a implinit varsta de 18 ani si care a depasit cu mai mult de 3 ani varsta corespunzatoare clasei de scolarizare.
    Art. 4
    (1) Infiintarea si componenta Comisiei se aproba prin hotarare a consiliului judetean, respectiv prin hotarare a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, la propunerea secretarului general al judetului, respectiv a secretarului sectorului municipiului Bucuresti, potrivit legii.
    (2) Modificarea componentei Comisiei se aproba in conditiile prevazute la alin. (1).
    Art. 5
    (1) Comisia este alcatuita din 7 persoane si are urmatoarea componenta:
    a) presedinte - secretarul general al judetului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucuresti;
    b) vicepresedinte - directorul general al Directiei. Acesta poate delega atributiile care ii revin directorului general adjunct care coordoneaza activitatile de protectie a drepturilor copilului;
    c) 5 membri.
    (2) Membrii Comisiei sunt:
    a) un medic specialist pediatru, desemnat de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti;
    b) un psihopedagog cu experienta in educatia speciala, desemnat de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
    c) un reprezentant al inspectoratului teritorial de politie;
    d) reprezentantul directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cu atributii in domeniul asistentei sociale;
    e) un reprezentant al organismelor private acreditate, propus de secretarul general al judetului, respectiv al sectorului municipiului Bucuresti.
    Art. 6
    (1) Nu pot fi membri in Comisie specialistii care realizeaza evaluarea complexa a copilului si nici reprezentantii organismelor private care nu mai sunt acreditate, in conditiile legii.
    (2) Membrii Comisiei reprezinta institutiile care i-au desemnat si au obligatia ca, in toate deciziile care se iau, sa urmareasca exclusiv interesul superior al copilului.
    Art. 7
    (1) Comisia se intruneste bilunar in sedinte ordinare si ori de cate ori este necesar in sedinte extraordinare.
    (2) Comisia este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor sai.
    (3) Convocarea sedintelor se face de catre presedinte, iar in absenta acestuia, de catre vicepresedinte. Convocarea se face in scris cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei si cuprinde in mod obligatoriu ordinea de zi a acesteia.
    (4) Prezenta membrilor Comisiei la sedinta este obligatorie. In cazul in care un membru al Comisiei absenteaza de la sedinte de doua ori consecutiv, fara motive temeinice, consiliul judetean, respectiv consiliul local al sectorului municipiului Bucuresti, va fi cel care va propune sanctionarea celui in cauza. Punerea in aplicare a sanctiunii se va face de catre institutia din care face parte cel sanctionat.
    Art. 8
    In vederea exercitarii atributiilor ce ii revin potrivit art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, secretarul general al judetului, respectiv secretarul sectorului municipiului Bucuresti, are urmatoarele obligatii:
    a) solicita sefilor serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerului Administratiei si Internelor si ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei sa isi desemneze reprezentanti pentru a fi propusi ca membri ai Comisiei. Pot fi membri ai Comisiei numai reprezentantii desemnati care sunt specialisti angajati ai institutiilor respective, cu studii superioare in domeniul stiintelor socioumane, ale caror integritate morala si experienta profesionala ofera garantii corespunzatoare pentru indeplinirea atributiilor ce le revin in cadrul Comisiei;
    b) propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, nominalizarea unui membru al Comisiei dintre reprezentantii organismelor private acreditate in conditiile legii, care desfasoara activitati in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului. Poate fi propus ca membru in Comisie numai reprezentantul organismului privat care are studii superioare socioumane si care nu desfasoara activitati in cadrul autoritatilor publice locale sau centrale. Reprezentarea organismelor private acreditate va fi asigurata prin rotatie pentru o perioada de un an;
    c) intocmeste proiectul de hotarare privind infiintarea si componenta Comisiei, pe care il supune aprobarii consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti;
    d) verifica si raspunde de indeplinirea de catre membrii Comisiei a conditiilor prevazute la lit. a) si b) si propune consiliului judetean, respectiv consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, modificarea componentei Comisiei in cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite.
    Art. 9
    (1) Comisia competenta sa solutioneze cazurile privitoare la copiii care necesita o masura de protectie speciala este cea in a carei raza teritoriala se afla domiciliul copilului.
    (2) Comisia solutioneaza cazul in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii de catre Directie a sesizarii cu privire la cauza respectiva.
    (3) In fata Comisiei vor fi chemati parintii, copilul care a implinit varsta de 10 ani, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat care doreste sa ii fie dat in plasament copilul, precum si orice persoane care pot da relatii in cauza.
    (4) Masurile de protectie speciala a copilului se stabilesc de catre Comisie numai atunci cand exista acordul parintilor, precum si consimtamantul copilului care a implinit varsta de 14 ani, exprimate in fata membrilor Comisiei.
    (5) Sedintele Comisiei nu sunt publice. Comisia poate admite sa fie de fata si alte persoane decat cele chemate, daca apreciaza ca prezenta lor este utila.
    (6) Pentru solutionarea cazurilor este obligatorie prezentarea proiectului planului individualizat de protectie si a raportului referitor la ancheta psihosociala a copilului de catre specialistul Directiei care a instrumentat cauza. Raportul va cuprinde date privind personalitatea, starea fizica si mentala a copilului, antecedentele acestuia, conditiile in care a fost crescut si in care a trait, orice alte date referitoare la cresterea si la educarea copilului, care pot folosi Comisiei in solutionarea cauzei, propunerea unei masuri de protectie speciala a copilului, precum si pozitia acestuia cu privire la masura propusa.
    (7) Dosarul copilului va cuprinde, de asemenea, planul de servicii care a fost intocmit de serviciul public de asistenta sociala, punctul de vedere al autoritatilor locale si al structurilor comunitare consultative in legatura cu necesitatea luarii unei masuri de protectie speciala.
    (8) In cazul copilului cu dizabilitati, dosarul acestuia include si raportul de evaluare complexa, precum si planul de recuperare. Structura-cadru a planului de recuperare a copilului cu dizabilitati este prevazuta in anexa nr. 3.
    Art. 10
    (1) Hotararea Comisiei este executorie.
    (2) Hotararea se comunica parintilor, persoanei sau familiei, asistentului maternal ori serviciului de tip rezidential caruia i-a fost dat in plasament copilul, copilului care a implinit varsta de 10 ani, directiei pentru dialog, familie si solidaritate sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Directiei ori, dupa caz, organismului privat acreditat, primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza domiciliaza parintii, precum si organelor financiare competente, daca s-a stabilit plata unei contributii in sarcina parintilor.
    (3) Hotararile Comisiei pot fi atacate la tribunalul de la domiciliul copilului, cauzele supuse judecarii fiind solutionate potrivit regulilor speciale de procedura prevazute de Legea nr. 272/2004.
    Art. 11
    (1) Comisia poate hotari plasamentul copilului in alta unitate administrativ-teritoriala decat cea in care functioneaza Comisia, daca interesul superior al copilului o impune, cu avizul favorabil al Comisiei din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), Comisia competenta sa ia hotararea prezinta Comisiei al carei aviz este cerut toate informatiile pertinente pe care le detine, referitoare la solutionarea cazului, precum si motivul care impune luarea hotararii propuse.
    (3) Comisia al carei aviz este cerut este obligata sa comunice celeilalte Comisii hotararea privind eliberarea avizului, in termen de 15 zile de la primirea solicitarii si a informatiilor prevazute la alin. (2). Respingerea solicitarii de eliberare a avizului poate fi intemeiata numai pe protejarea interesului superior al copilului.
    (4) In cazul nerespectarii termenului prevazut la alin. (3), avizul favorabil al Comisiei este prezumat.
    (5) In situatia inlocuirii plasamentului dispus la o persoana sau familie, la un asistent maternal ori serviciu de tip rezidential, care are domiciliul sau, dupa caz, sediul pe alta raza administrativ-teritoriala decat cea in care functioneaza Comisia care a stabilit initial plasamentul copilului, competenta inlocuirii masurii revine acestei Comisii.
    (6) In situatia prevazuta la alin. (5), inlocuirea se dispune la sesizarea Directiei in a carei raza teritoriala are domiciliul sau sediul persoana fizica ori juridica ce are in plasament copilul si care are obligatia monitorizarii acestei masuri.
    Art. 12
    (1) Lucrarile de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de un secretariat care functioneaza in cadrul Directiei din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
    (2) Secretariatul Comisiei este condus de secretarul acesteia, numit prin dispozitie a directorului general al Directiei.
    Art. 13
    (1) Secretariatul Comisiei este obligat sa inregistreze cererile adresate de catre copii in legatura cu procedurile in fata Comisiei si sa le aduca la cunostinta modul in care au fost solutionate.
    (2) Cererea unui copil, care nu a implinit varsta de 10 ani, de a fi ascultat nu poate fi refuzata de catre Comisie decat motivat.
    Art. 14
    (1) Convocarea persoanelor chemate in fata Comisiei pentru solutionarea cazurilor privind copiii se face de catre secretarul Comisiei.
    (2) Convocarea se face in scris si se comunica persoanei interesate prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire, transmisa cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei, insotita de procesul-verbal de indeplinire a procedurii de convocare. In situatii exceptionale, convocarea se poate face si telefonic.
    (3) In cazul in care procedura de convocare prevazuta la alin. (2) nu poate fi indeplinita, convocarea se poate face prin afisare la sediul Comisiei, precum si la sediul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe teritoriul careia se afla ultimul domiciliu cunoscut al persoanei interesate, cu cel putin 3 zile inainte de data sedintei. In acest caz secretarul Comisiei intocmeste procesul-verbal de indeplinire a procedurii de convocare prin afisare, care va fi semnat si de reprezentantul primariei la care se afiseaza convocarea.
    (4) Confirmarile de primire a scrisorilor recomandate, precum si procesele-verbale de indeplinire a procedurii de convocare se inregistreaza intr-un registru special de evidenta a convocarilor de catre secretarul Comisiei.
    (5) Viciul procedural privind neindeplinirea procedurii de convocare se acopera in cazul prezentarii persoanei interesate in fata Comisiei la data sedintei. In acest caz prezentarea persoanei interesate se consemneaza in procesul-verbal al sedintei si se inregistreaza de catre secretarul Comisiei in registrul special de evidenta a convocarilor, cu mentiunea "prezentat in fata Comisiei".
    Art. 15
    (1) Sedintele Comisiei au loc in spatii special amenajate, care sa asigure confidentialitatea datelor si a informatiilor referitoare la copil, care sunt prezentate Comisiei, respectarea demnitatii clientilor care se prezinta in fata Comisiei, precum si a confidentialitatii dezbaterilor membrilor Comisiei.
    (2) Amenajarea spatiilor, inclusiv a salilor de asteptare aferente, se asigura de catre Directie.
    Art. 16
    (1) Sedintele Comisiei sunt conduse de catre presedintele acesteia, iar in absenta sa, de vicepresedinte. La sedinte participa in mod obligatoriu secretarul Comisiei, fara drept de vot. Pot participa la sedintele Comisiei si alte persoane invitate de presedinte, de vicepresedinte sau de unul dintre membrii Comisiei, cu acordul membrilor acesteia.
    (2) In timpul sedintei Comisiei solutionarea cazului privind copilul cuprinde urmatoarele etape:
    a) prezentarea de catre secretarul Comisiei a datelor de identitate ale copilului si ale persoanelor chemate in fata Comisiei pentru solutionarea cazului, precum si a situatiei privind convocarile acestora, pe baza documentelor prevazute la art. 14 alin. (4) si a registrului special de evidenta a convocarilor;
    b) prezentarea raportului de evaluare initiala privind situatia copilului, a propunerii motivate referitoare la stabilirea unei masuri de protectie a copilului. Prezentarea acestor date si informatii se face de catre specialistul sau, dupa caz, de catre specialistii Directiei care a instrumentat cazul, care vor furniza Comisiei orice informatii suplimentare solicitate de membrii acesteia;
    c) mentionarea obligatorie in cadrul raportului prevazut la lit. b) a opiniei copilului fata de masura propusa, incluzand date referitoare la varsta copilului, gradul de maturitate si capacitatea acestuia de a-si forma si exprima o opinie.
    (3) In cazul copilului cu dizabilitati care necesita incadrare intr-un grad de handicap si, dupa caz, orientare scolara/profesionala, se procedeaza la prezentarea raportului de evaluare complexa, a planului de reabilitare si a propunerii privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap si, respectiv, orientarea scolara/profesionala a acestuia.
    (4) Persoanele chemate in fata Comisiei pentru solutionarea cazului sunt audiate de Comisie separat, in urmatoarea ordine: copilul care a implinit varsta de 10 ani, parintii/reprezentantul legal, persoana, familia sau reprezentantul organismului privat acreditat care doreste sa ii fie dat in plasament copilul, celelalte persoane chemate in fata Comisiei pentru a da relatii necesare solutionarii cazului; dupa audierea separata a acestor persoane, Comisia poate proceda la o noua audiere comuna a doua sau mai multe dintre acestea. Copilului care a implinit varsta de 10 ani i se comunica de catre presedintele Comisiei masura propusa pentru protectia sa, consecintele pe care stabilirea acestei masuri le va avea si i se asigura dreptul de a-si exprima in mod liber opinia cu privire la masura de protectie propusa.
    (5) In cazul copilului cu dizabilitati care necesita incadrare intr-un grad de handicap si, dupa caz, orientare scolara/profesionala, prezenta si audierea copilului au loc numai la solicitarea expresa a Comisiei.
    (6) In cadrul dezbaterilor membrii Comisiei pot face, motivat, noi propuneri pentru solutionarea cazului, care vor fi supuse spre aprobare Comisiei prin vot majoritar; formularea de noi propuneri in cazul incadrarii copilului cu dizabilitati intr-un grad de handicap si, dupa caz, al orientarii scolare/profesionale a acestuia se face prin utilizarea acelorasi norme metodologice referitoare la aplicarea criteriilor de incadrare intr-un grad de handicap sau orientare scolara/profesionala.
    (7) Membrii Comisiei care se abtin sau care voteaza impotriva au obligatia sa isi motiveze votul exprimat.
    Art. 17
    (1) Audierile si dezbaterile ce au loc in sedintele Comisiei, hotararile adoptate de ea, precum si modul in care acestea au fost adoptate se consemneaza de secretarul Comisiei in procesul-verbal al sedintei, care se semneaza de catre presedinte, vicepresedinti, precum si de membrii prezenti si se contrasemneaza de catre secretarul Comisiei.
    (2) Procesele-verbale ale sedintelor Comisiei se consemneaza in registrul special de procese-verbale, ale carui pagini sunt numerotate si poarta stampila Comisiei, precum si semnatura secretarului Comisiei.
    Art. 18
    (1) Hotararile Comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor ei. Acestea se redacteaza de catre secretarul Comisiei, potrivit procesului-verbal al sedintei in care au fost adoptate, in termen de 3 zile de la data tinerii sedintei. Hotararea Comisiei va cuprinde in mod obligatoriu numele, prenumele si codul numeric personal ale persoanelor care au luat in plasament copilul, seria si numarul livretului de familie al acestora, precum si numele, prenumele si codul numeric personal ale copilului.
    (2) Certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, certificatul de expertiza si orientare scolara/profesionala si, dupa caz, planul de reabilitare a copilului cu dizabilitati constituie anexe ale hotararii Comisiei si fac parte integranta din aceasta.
    (3) In cazul in care, in urma reevaluarilor efectuate de Comisie, aceasta hotaraste mentinerea masurii stabilite, redactarea unei noi hotarari nu este necesara. Hotararea Comisiei de mentinere a masurii stabilite se consemneaza in procesul-verbal de sedinta, precum si in dosarul copilului.
    (4) Hotararile redactate potrivit alin. (1) se semneaza de presedintele Comisiei sau de vicepresedinte, se contrasemneaza de secretarul Comisiei si se inregistreaza intr-un registru special de evidenta a hotararilor; hotararile privind incadrarea intr-un grad de handicap si orientarea scolara/profesionala se inregistreaza intr-un registru separat de evidenta.
    (5) Hotararile Comisiei se comunica persoanelor interesate in termen de 5 zile de la data tinerii sedintei, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.
    (6) Actele emise de Comisie care nu necesita adoptarea unei hotarari se semneaza de presedintele acesteia sau de vicepresedinte si se inregistreaza in registrul general de intrari-iesiri al Comisiei.
    Art. 19
    (1) Presedintele, vicepresedintele si membrii Comisiei raspund in fata consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti, pentru neindeplinirea obligatiilor care le revin potrivit legii, precum si pentru adoptarea unor hotarari cu nerespectarea dispozitiilor legale.
    (2) In situatiile prevazute la alin. (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului poate propune aplicarea urmatoarelor masuri si sanctiuni:
    a) solicitarea sanctionarii disciplinare a celui vinovat de catre conducerea institutiei al carei reprezentant este, in conditiile legii;
    b) revocarea calitatii de membru al Comisiei;
    c) suportarea sumelor reprezentand drepturile incasate necuvenit de catre beneficiari in situatia incadrarii acestora intr-o categorie de persoane cu handicap.
    (3) Masurile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se aplica prin dispozitie a presedintelui consiliului judetean, respectiv a primarului sectorului municipiului Bucuresti. Masura prevazuta la alin. (2) lit. c) se aplica prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucuresti.
    Art. 20
    In cazul eliberarii de certificate de incadrare intr-un grad de handicap care necesita protectie speciala, fara respectarea criteriilor medicale de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, membrii Comisiei vor fi obligati, in conditiile legii, la suportarea sumelor reprezentand drepturile incasate necuvenit de catre beneficiari.
    Art. 21
    In vederea exercitarii in mod corespunzator a atributiilor ce revin Comisiei privind copilul cu dizabilitati, respectiv incadrarea intr-un grad de handicap si orientarea scolara/profesionala, serviciul de evaluare complexa din cadrul Directiei exercita urmatoarele atributii:
    a) identifica copiii cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare socioscolara, care necesita incadrare intr-un grad de handicap si orientare scolara/profesionala, in urma solicitarilor directe, a referirilor din partea specialistilor care vin in contact cu copiii cu dizabilitati si a sesizarilor din oficiu;
    b) verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara/profesionala a acestuia;
    c) in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;
    d) intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare a copilului cu dizabilitati, prevazut in anexa nr. 3, si propune Comisiei incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara/profesionala; aceste propuneri se fac in baza raportului de evaluare complexa si prin aplicarea criteriilor de incadrare intr-un grad de handicap, respectiv a celor de orientare scolara/profesionala;
    e) intocmeste, in conditiile legii, planul individualizat de protectie pentru copilul cu dizabilitati;
    f) urmareste realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilitati, respectiv a planului individualizat de protectie, aprobat de Comisie;
    g) efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal, formulata cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulata si inainte de expirarea acestui termen daca s-au schimbat conditiile pentru care s-a eliberat certificatul de incadrare intr-un grad de handicap. La cererea de reevaluare se anexeaza documentele prevazute de legislatia in vigoare;
    h) comunica in scris parintilor sau reprezentantului legal data stabilita pentru reevaluare;
    i) efectueaza reevaluarea pe ciclu scolar a conditiilor privind orientarea scolara/profesionala a copiilor cu dizabilitati, la cererea parintelui sau a reprezentantului legal ori a comisiei interne de evaluare continua; cererea este formulata cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului sau in situatia in care se constata schimbarea conditiilor pentru care s-a eliberat certificatul de expertiza si orientare scolara/profesionala.
    Art. 22
    (1) Serviciul de evaluare complexa a copilului cuprinde in mod obligatoriu cate un specialist din urmatoarele categorii profesionale:
    a) medic pediatru;
    b) psiholog;
    c) psihopedagog;
    d) asistent social;
    e) neuropsihiatru sau, dupa caz, neurolog pentru copii ori psihiatru pentru copii sau alt specialist, dupa caz.
    (2) Conditiile de angajare a acestor specialisti sunt urmatoarele:
    a) studii superioare de lunga durata;
    b) vechime in specialitate de cel putin 3 ani; in cazul medicilor se ia in considerare si vechimea ca medic rezident in specialitatea respectiva.
    Art. 23
    (1) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, Ministerul Sanatatii si Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap vor revizui criteriile existente de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, care vor fi aprobate prin ordin comun.
    (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Ministerul Educatiei si Cercetarii vor revizui criteriile de orientare scolara/profesionala a copilului cu dizabilitati, care vor fi aprobate prin ordin comun.
    (3) Ordinele prevazute la alin. (1) si (2) se aproba in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (4) Pana la data intrarii in vigoare a ordinelor prevazute la alin. (1) si (2), serviciul de evaluare complexa si Comisia vor folosi criteriile si instrumentele utilizate la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 24
    (1) Urmarirea evolutiei scolare a copilului cu dizabilitati in vederea reevaluarii conditiilor privind orientarea lui scolara se realizeaza de catre comisiile interne de evaluare continua din cadrul unitatilor de invatamant special, integrat si/sau inclusiv.
    (2) Comisiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa sesizeze comisiile pentru protectia copilului cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului de expertiza si orientare scolara/profesionala sau in situatia in care se constata schimbarea conditiilor pentru care s-a eliberat certificatul. O data cu sesizarea scrisa se trimit traseul educational si raportul de reevaluare a situatiei si progreselor scolare ale copilului.
    Art. 25
    (1) Este interzisa inscrierea de catre conducerea unitatii de invatamant special a unui copil in cadrul invatamantului special, fara prezentarea, in prealabil, a hotararii Comisiei pentru protectia copilului cu privire la orientarea scolara/profesionala.
    (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) sau nerespectarea hotararii Comisiei cu privire la orientarea scolara/profesionala a copilului atrage sanctionarea disciplinara, in conditiile legii, a persoanei vinovate.
    Art. 26
    Consiliile judetene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, au obligatia de a asigura participarea la cursurile de formare initiala si continua a presedintelui, vicepresedintelui si membrilor Comisiei, cursuri care se organizeaza de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.
    Art. 27
    Actiunile in justitie, precum si celelalte operatiuni, inclusiv solicitarea eliberarii de documente, intreprinse de catre Comisie in realizarea atributiilor prevazute de lege, sunt scutite de orice fel de taxe, precum si de timbru judiciar.
    Art. 28
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 29
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.205/2001 privind aprobarea Metodologiei de functionare a comisiei pentru protectia copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 774 din 4 decembrie 2001, precum si orice alte dispozitii contrare.
    Art. 30
    Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul muncii,
                        solidaritatii sociale si familiei,
                        Dan Mircea Popescu

                        Ministru de stat,
                        ministrul administratiei si internelor,
                        Marian Florian Saniuta

                        Ministrul delegat
                        pentru administratia publica,
                        Gheorghe Emacu

                        Ministrul educatiei si cercetarii,
                        Alexandru Athanasiu

                        Ministrul sanatatii,
                        Ovidiu Brinzan

                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

                        p. Secretarul de stat
                        al Autoritatii Nationale
                        pentru Protectia Copilului si Adoptie,
                        Vali Sonia Botezatu

    ANEXA 1

    Consiliul Judetean ........../Consiliul Local al Sectorului ..... Bucuresti
    Comisia pentru protectia copilului
                                                      Nr. ......../............

                                 CERTIFICAT
              de incadrare a copilului intr-un grad de handicap

    Copilul .........................., fiul/fiica lui .................... si al/a lui .................., nascut la data de ................. in localitatea ................., judetul ..................., domiciliat in ................, str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ....................., posesor al BI/CI seria ............ nr. ................., CNP ............................, se incadreaza in gradul de handicap ...................., conform raportului de evaluare complexa nr./data ......................, eliberat de ........................., cu recomandarile prevazute in planul de recuperare a copilului cu dizabilitati/planul individualizat de protectie prevazut in anexa.
    Prezentul certificat este valabil 6/12 luni de la data eliberarii.
    Prezentul certificat s-a intocmit in .......... exemplare.

    Presedinte,       Membri,        Seful serviciului de evaluare complexa,
   .............    ...........      .......................................
                    ...........

                                                     Secretar,
                                                   .............

    ANEXA 2

    Consiliul Judetean ........../Consiliul Local al Sectorului ..... Bucuresti
    Comisia pentru protectia copilului
                                                      Nr. ......../............

                                 CERTIFICAT
                 de expertiza si orientare scolara/profesionala

    Copilul/Elevul ..........................................................., mama ................................., tata ................................., nascut la data de ................... in localitatea ........................., judetul ............................, domiciliat in .........................., str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..................., posesor al B.I./C.I. seria .......... nr. ..................., CNP ........................, avand:
    a) tipul de deficienta/handicap ...........................................
    b) gradul/nivelul de deficienta ..........................................,
este orientat/reorientat pentru:
    - unitate de invatamant special ...........................................
    - grupa/clasa speciala in unitate obisnuita de invatamant .................
    - scoala (gradinita) obisnuita (integrare, mentinere, reintegrare/reorientare) - cu sau fara structuri/servicii de sprijin (se precizeaza care, daca se recomanda)
...............................................................................
    - meseria/meseriile (la scoala profesionala) ..............................
    - scolarizare in regim de zi, scolarizare in regim de internat (saptamanal sau trimestrial) ..............................................................
    - alte situatii .........................................................., conform raportului de evaluare complexa nr./data ............................., eliberat de .................................................................., cu recomandarile prevazute in planul de recuperare a copilului cu dizabilitati/planul individualizat de protectie prevazut in anexa.
    Prezentul certificat este valabil pana la data de ................. .
    Prezentul certificat s-a intocmit in .......... exemplare.

    Presedinte,       Membri,        Seful serviciului de evaluare complexa,
   .............    ...........      .......................................
                    ...........

                                                     Secretar,
                                                   .............

    ANEXA 3

    Judetul/Sectorul ...............
    Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului

                              STRUCTURA-CADRU
            a planului de recuperare a copilului cu dizabilitati

    Numele si prenumele copilului .............................................
    CNP .......................................................................
    Mama ................................ Tata ................................
    Reprezentantul legal al copilului .........................................
    Domiciliul ................................................................
...............................................................................
    Data realizarii/revizuirii planului de recuperare .........................
    Dosar nr. .................................................................
    Motivul intocmirii/revizuirii planului de recuperare ......................
...............................................................................
    Manager de caz/Responsabil de caz .........................................
...............................................................................
    Membrii echipei si institutia din care provin .............................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

                                Prestatii

________________________________________________________________________________
    Tipul    Cuantumul    Autoritatea locala/          Data de       Perioada
                          Organizatia responsabila     incepere      de acordare
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                               Servicii

________________________________________________________________________________
       Tipul        Institutia    Obiective  Data de   Perioada de  Responsabil
                    responsabila  generale   incepere  desfasurare  de caz/
                                                                    Persoana
                                                                    responsabila
________________________________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
Protectia copilului ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
Educatie formala    ____________________________________________________________
si nonformala/      ____________________________________________________________
informala           ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
Sanatate            ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
Recuperare          ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
Altele              ____________________________________________________________
                    ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                              Interventii

________________________________________________________________________________
    Tipul    Institutia      Obiective   Data de    Perioada de     Responsabil
             responsabila    generale    incepere   desfasurare     de caz/
                                                                    Persoana
                                                                    responsabila
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

                             Manager de caz,
                         .......................

                             Membrii echipei,
                         .......................
                         .......................

                               Sef serviciu,
                         .......................

                   Directorul institutiei responsabile
      (cand managerul de caz este de la organismul privat autorizat),
                         .......................
                                  sau

                            Responsabil de caz,
                         .......................

                             Membrii echipei,
                         .......................
                         .......................

                             Sef serviciu,
                         .......................

                             Manager de caz,
                         .......................

                   Directorul institutiei responsabile
      (cand managerul de caz este de la organismul privat autorizat),
                         .......................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1437/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1437 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu