E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1415 din  2 septembrie 2004

privind acordarea despagubirilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 837 din 10 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, al art. 26 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Apararea sanatatii animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranta alimentelor de origine animala, destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale si protectia mediului, in raport cu cresterea animalelor, constituie o problema de stat si o indatorire pentru toti locuitorii tarii.
    Art. 2
    In cazul masurilor ce se intreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, ce implica taierea sau uciderea acestora, se acorda despagubiri proprietarilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in afara celor cuvenite prin asigurari si a sumelor recuperate prin valorificarea produselor si subproduselor de la animalele taiate, moarte sau ucise.
    Art. 3
    (1) Beneficiaza de despagubiri, potrivit legii, persoanele juridice si persoanele fizice proprietare de animale, in cazul in care animalele sunt detinute cu respectarea normelor legale in vigoare cu referire la declararea si inregistrarea obligatorie in registrul agricol, care au suferit pagube in cazul aplicarii actiunilor de importanta deosebita ce se intreprind pentru lichidarea rapida a focarelor de boli transmisibile prevazute in lista cuprinsa in anexa nr. 1.
    (2) Lista bolilor transmisibile prevazute in anexa nr. 1 se actualizeaza prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
    (3) Despagubirile se acorda in baza documentatiei intocmite de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, avizata de directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    (4) In cazul lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile, despagubirile se acorda indiferent daca animalele sunt asigurate sau nu.
    Art. 4
    (1) Plata despagubirilor se face din fondurile prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, la titlul "Transferuri", alineatul 40.52 "Despagubiri pentru animale sacrificate in vederea prevenirii si combaterii epizootiilor", la valoarea de inlocuire la pretul pietei a animalului taiat, ucis sau altfel afectat, dupa caz, la suma pierderii suferite de proprietar, la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarelor de boala, ca masura pentru eradicarea bolilor transmisibile ale animalelor.
    (2) Suma pierderii suferite de proprietar prin taierea, uciderea sau afectarea in alt fel a animalului, la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarului de boala, se stabileste de o comisie de evaluare, constituita din: specialistul unitatii pentru ameliorare si reproductie in zootehnie (UARZ) din cadrul directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, specialistul de la centrul local de consultanta agricola, agentul agricol, primarul localitatii sau reprezentantul acestuia.
    (3) Valoarea de inlocuire a animalului se stabileste in functie de valoarea genetica, zootehnica, sex, varsta, greutate, starea fiziologica, categoria de productie, la pretul pietei la data cand a avut loc actiunea de lichidare a focarului de boala.
    Art. 5
    Documentatia intocmita, conform reglementarilor in vigoare, de catre persoana fizica sau juridica - proprietar de animale si de medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale se aproba de directorul si contabilul-sef al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si este avizata de directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 6
    Normele metodologice privind finantarea cheltuielilor pentru acordarea despagubirilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, sunt prevazute in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Secretarul de stat
                         al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
                         si pentru Siguranta Alimentelor,
                         Gabriel Vasile Dragan,
                         secretar general

                         Seful Cancelariei Primului-Ministru,
                         Alin Teodorescu

                         Ministrul agriculturii,
                         padurilor si dezvoltarii rurale,
                         Petre Daea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                                 LISTA
    cuprinzand bolile transmisibile pentru care se acorda despagubiri

    1. Tuberculoza bovina
    2. Febra aftoasa
    3. Leucoza enzootica bovina
    4. Turbarea
    5. Paratuberculoza
    6. Encefalopatiile transmisibile la animale; encefalopatia spongiforma a bovinelor, scrapia
    7. Pesta porcina clasica
    8. Anemia infectioasa ecvina
    9. Boala Aujeszky
    10. Salmonelozele aviare
    11. Loca americana si bolile virotice ale albinelor
    12. Varooza albinelor
    13. Pesta porcina africana
    14. Pesta bovina
    15. Pesta ecvina
    16. Pesta rumegatoarelor mici
    17. Pesta aviara (influenta aviara)
    18. Stomatita veziculoasa
    19. Pleuropneumonia contagioasa a bovinelor
    20. Boala veziculoasa a porcului
    21. Dermatita nodulara contagioasa a bovinelor
    22. Variola ovina si caprina
    23. Blutongue (febra catarala a oilor)
    24. Febra Vaii de Rift
    25. Artrita-encefalita caprina (maedi Visna)
    26. Sindromul respirator si de reproductie la porcine.

    ANEXA 2

                            NORME METODOLOGICE
privind finantarea cheltuielilor pentru acordarea despagubirilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

    Art. 1
    Despagubirea proprietarilor pentru animalele taiate, ucise sau altfel afectate, in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, se acorda pe baza decontului pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale, conform modelului din anexa nr. 3, intocmit pe specii si categorii de animale.
    Art. 2
    Documentatia intocmita de catre persoana fizica sau juridica - proprietar de animale si de medicul veterinar oficial din cadrul circumscriptiei sanitar-veterinare zonale este aprobata de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, se depune pentru avizare la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si cuprinde urmatoarele acte insotitoare;
    a) memoriul justificativ care include ancheta epizootologica si actiunile pentru lichidarea rapida a focarului de boala transmisibila, intocmit de catre medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare teritoriale unde a fost declarata boala;
    b) actul de declarare a bolii, eliberat de medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale unde a fost declarata boala, conform modelului din anexa nr. 1;
    c) fisa de evaluare intocmita si semnata de comisia de evaluare, conform modelului din anexa nr. 2;
    d) copiile buletinelor de analiza eliberate de laboratoarele sanitare veterinare de stat sau, in cazul tuberculozei, copia rezultatului tuberculinarii;
    e) procesele-verbale incheiate si certificatele sanitare veterinare de transport al animalelor vii, eliberate de medicul veterinar oficial al circumscriptiei sanitar-veterinare zonale, pentru crescatorii de animale particulari;
    f) documentele care sa ateste sumele de bani incasate de catre proprietarii de animale in urma valorificarii prin sacrificarea animalelor, daca este cazul;
    g) declaratie pe propria raspundere ca animalul/animalele nu a/au fost asigurat/asigurate, daca este cazul;
    h) decontul, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 3
    Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala a Municipiului Bucuresti, dupa verificarea si avizarea documentatiei va transmite la Directia generala buget finante din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale centralizatorul deconturilor pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale, semnat de directorul executiv si de directorul executiv adjunct (contabil-sef) al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 4.
    Art. 4
    (1) In vederea efectuarii platilor reprezentand despagubiri ce se cuvin proprietarilor de animale, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale transmite la Ministerul Finantelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, care va fi insotita de centralizatorul deconturilor pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
    (2) Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a creditelor bugetare necesare pentru plata despagubirilor, Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale va vira in contul directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele respective pentru plata deconturilor.
    Art. 5
    (1) Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti raspund de respectarea intocmai a prevederilor prezentelor norme metodologice si exercita controlul asupra modului in care sunt folosite mijloacele financiare.
    (2) Raspunderea pentru asigurarea si cheltuirea fondurilor de la buget, potrivit legii, revine directorului executiv si directorului executiv adjunct (contabil-sef) al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
    Art. 6
    Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, exercita controlul asupra modului de desfasurare a actiunilor de depistare a bolilor transmisibile la animale, de lichidare a focarelor si de combatere a epizootiilor.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
    DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ...............
    Circumscriptia sanitar-veterinara zonala ..................................

                   ACT SANITAR VETERINAR DE DECLARARE A BOLII
                       Nr. ....... din ................

    1. Denumirea bolii ........................................................
    Speciile de animale receptive .............................................
    2. Data aparitiei bolii ...................................................
    Localitatea ..........................., judetul ..........................
    3. Curtile sau locurile contaminate (denumirea exploatatiei, unitatii, fermei)
    Codul exploatatiei ........................................................
    Numele proprietarului .....................................................
    Adresa ....................................................................
    4. Efectivele de animale existente in curtile sau in locurile contaminate:
    Specia ...........  Categoria ..............  Numarul de animale ..........
    5. Numarul de animale bolnave .........  Taiate de urgenta ................
    Moarte ....................................................................
    6. Originea bolii (sursele si modul de contaminare) .......................
    7. Masurile si restrictiile veterinare stabilite in focar si in localitate:
    ...........................................................................

        Medic veterinar oficial,          Consiliul Local ..................
    ...............................       Numarul de inregistrare ..........
    (semnatura, stampila si parafa)
                  L.S.                               Primar,
                                                  .............
                                                      L.S.

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
    CIRCUMSCRIPTIA SANITAR-VETERINARA ZONALA ..................................
    Localitatea ............................
                 (comuna, oras, municipiu)
    Judetul ................................

                               FISA DE EVALUARE

    Subsemnatii, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. ../..., dr. ................., medic veterinar oficial; inginer .................... la centrul de consultanta agricola; inginer ................, specialist la oficiul de reproductie si selectie a animalelor; agent agricol ...............; primarul sau reprezentantul acestuia ........................., reprezentantul Directiei pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala ..................................... .
    Astazi ..................., intruniti in comisie, am examinat un animal din specia ........., cauza examinarii .............., proprietatea .............., codul exploatatiei ...................., in localitatea (comuna, satul, orasul, municipiul) ..............., judetul ................, confirmata prin Buletinul de analiza nr. ........... din ............, eliberat de .................... .

    a) Identitatea animalului
    Nr. matricol       ....................
    Sexul              ....................
    Varsta             ....................
    Greutatea          ....................
    Culoarea           ....................
    Semne particulare  ....................
    Starea fiziologica ....................
    Productia          ....................
    Valoarea genetica
    Clasa              ....................
    Pretul - lei       ....................

    b) Dezvoltarea corporala
    Puncte             ....................
    Clasa              ....................
    Pretul - lei       ....................

    c) Puncte          ....................
    Clasa              ....................
    Pretul - lei       ....................

    d) Productia
    Clasa              ....................
    Pretul - lei       ....................

    In urma examinarii am stabilit ca valoarea de plata a animalului, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. ......../............, este de .................... lei.
    In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, pentru animalul sus-mentionat se vor lua urmatoarele masuri:
    - uciderea animalului                              ....................
    - sacrificarea - taierea animalului                ....................
    - efectuarea curateniei mecanice si a dezinfectiei ....................
    - cumpararea unui alt animal                       ....................

    Medicul veterinar oficial    Reprezentantul directiei    Primarul sau
       al circumscriptiei         pentru agricultura si     reprezentantul
    sanitar-veterinare zonale,      dezvoltare rurala,         acestuia,
    ..........................   ........................   ..............
               L.S.                       L.S.                    L.S.

           Reprezentantul Oficiului              Agentul agricol,
           de consultanta agricola,              ................
           ........................                    L.S.
                     L.S.

                   JUDETUL                    Proprietarul animalului,
                                              ........................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

Judetul ................................              Vizat
Localitatea ............................   DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI
            (comuna, orasul, municipiul)   DEZVOLTARE RURALA ...................
Nr. ............ din ...................      Director,         Contabil-sef,
                                           ..............     ................
                                             (numele si         (numele si
                                             prenumele)          prenumele)
                                                L.S.                L.S.

    Se aproba
    DIRECTIA SANITAR-VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
    ...........................................................

                                    DECONT
pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numele si prenumele proprietarului sau denumirea persoanei juridice
    B - Localitatea
    C - Strada nr.
    D - Nr. matricol al animalului
    E - Sexul
    F - Varsta
    G - Greutatea - kg
    H - Denumirea bolii
    I - Masura dispusa
    J - Actul normativ in baza caruia s-a stabilit valoarea
    K - Valoarea stabilita - lei
    L - De la societatea de asigurare - lei
    M - Prin valorificarea carnii - lei
    N - Prin predarea carnii - lei
    O - Total - lei
    P - Diferenta de despagubit - lei
    R - Semnatura de primire sau nr. chitantei de transmitere
    S - Observatii

 ____________________________________________________________________________
|Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S |
|crt.|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
|____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

    Intocmit
Medicul veterinar    Director*), Contabil-sef*), Viza societatii    Vizat
oficial al          ........... ...............  de asigurare   Consiliul Local
circumscriptiei      (numele si    (numele si    ............... ...............
sanitar-veterinare   prenumele)    prenumele)           L.S.            L.S.
zonale .............    L.S.           L.S.
       (semnatura si                                                    Primar,
          parafa)                                                       .......
           L.S.                                                           L.S.
------------
    *) In cazul unitatilor cu personalitate juridica

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA SI DEZVOLTARE RURALA .............
    Nr. .........../..............................................

                                                       Vizat CFP

                       CENTRALIZATORUL DECONTURILOR
pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale

    Semnificatia coloanei P din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    P - Prin valorificarea carnii

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Categoria| Denumirea| Valoarea |    Sumele recuperate        |Diferenta |
|crt.|    de    |   bolii  | stabilita|_____________________________|    de    |
|    |  animale |          |    de    |   De la  | P |  Prin  |Total|despagubit|
|    |          |          | comisie  |societatea|   |predarea|     |(mii lei) |
|    |          |          | (mii lei)|    de    |   | pielii |     |          |
|    |          |          |          |asigurare |   |        |     |          |
|____|__________|__________|__________|__________|___|________|_____|__________|
|____|__________|__________|__________|__________|___|________|_____|__________|

    Director executiv,      Director executiv adjunct,      Director economic,
    ..................      ..........................      ..................

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

                                                          Aprobat
                                                Ordonator principal de credite

                       CENTRALIZATORUL DECONTURILOR
pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    C - Categoria de animale
    P - Prin valorificarea carnii

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |Judetul | C |Denumirea|Valoarea |     Sumele recuperate       |Diferenta |
|crt.|        |   |  bolii  |stabilita|_____________________________|    de    |
|    |        |   |         |    de   |   De la  | P |  Prin  |Total|despagubit|
|    |        |   |         | comisie |societatea|   |predarea|     |(mii lei) |
|    |        |   |         |(mii lei)|    de    |   | pielii |     |          |
|    |        |   |         |         | asigurare|   |        |     |          |
|____|________|___|_________|_________|__________|___|________|_____|__________|
|____|________|___|_________|_________|__________|___|________|_____|__________|

                                       Directia generala buget finante,
                                               Director general,
                                       ................................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1415/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1415 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu