Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1380 din  2 septembrie 2004

privind acordarea unui ajutor umanitar, constand in materiale de constructii si reparat case, pentru populatia din judetele Arad, Bacau, Bihor, Braila, Constanta, Gorj, Iasi, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui si Vrancea, afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs in perioada 26 - 31 august 2004

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 817 din  3 septembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se acorda un ajutor umanitar, cu titlu gratuit, in limita sumei de 36.660 milioane lei, familiilor din judetele Arad (1.500 milioane lei), Bacau (4.600 milioane lei), Bihor (4.600 milioane lei), Braila (2.500 milioane lei), Constanta (15.100 milioane lei), Gorj (100 milioane lei), Iasi (400 milioane lei), Satu Mare (2.300 milioane lei), Suceava (310 milioane lei), Tulcea (2.500 milioane lei), Vaslui (2.500 milioane lei) si Vrancea (250 milioane lei), afectate de fenomenele meteorologice periculoase care s-au produs in perioada 26 - 31 august 2004, constand in materiale de constructii si reparat case, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    (1) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va scadea din gestiune la pretul de inregistrare, prin conturile "Finantarea din bugetul de stat privind anii precedenti si alte surse", respectiv "Venituri proprii din anii precedenti si alte surse", dupa caz, cantitatile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, potrivit prezentei hotarari, pe baza avizelor de expeditie si a proceselor-verbale de predare-primire semnate de imputernicitii desemnati de prefecturile judetelor Arad, Bacau, Bihor, Braila, Constanta, Gorj, Iasi, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui si Vrancea.
    (2) Finantarea reintregirii stocurilor cu cantitatile acordate conform prevederilor art. 1 se asigura din bugetul de stat in anul 2005.
    Art. 3
    (1) Transportul produselor pana la locul indicat de fiecare prefectura se va efectua in regim de urgenta, cu mijloace auto din dotarea unitatilor teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau cu mijloace ale unor societati comerciale angajate de acestea, precum si pe calea ferata, prin grija Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "C.F.R. Marfa" - S.A.
    (2) Cheltuielile legate de ambalarea si transportul produselor se suporta de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, in limita bugetului aprobat.
    (3) Distribuirea produselor catre populatia sinistrata se va face de prefecturile judetelor Arad, Bacau, Bihor, Braila, Constanta, Gorj, Iasi, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui si Vrancea, prin persoane anume imputernicite.
    (4) Schimbarea, sub orice forma, a destinatiei produselor acordate ca ajutor umanitar din rezervele de stat este interzisa si atrage, dupa caz, raspunderea civila, administrativa, disciplinara sau penala.
    Art. 4
    (1) Prefecturile judetelor Arad, Bacau, Bihor, Braila, Constanta, Gorj, Iasi, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui si Vrancea vor justifica distribuirea produselor scoase din rezervele de stat in conditiile prezentei hotarari, conform prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, in prima interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.
    (2) Documentele justificative privind distribuirea vor fi pastrate la sediul prefecturilor judetelor Arad, Bacau, Bihor, Braila, Constanta, Gorj, Iasi, Satu Mare, Suceava, Tulcea, Vaslui si Vrancea, in vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.
    Art. 5
    Se aproba acumularea, in regim de urgenta, in limita sumei de 23.700 milioane lei, a cantitatilor de 15.900 mp carton bitumat, 834 mc cherestea rasinoase, 1.267 tone ciment, 158 mc lemn din rasinoase si foioase pentru industrializare si constructii, 68.467 mp placi de azbociment, 222.563 buc. tigle si 150 tone var, in cadrul programului de acumulari produse rezerve de stat, sectiunea "acumulare stocuri pentru constituire", in limita bugetului aprobat Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, prin diminuarea valorii de la produsul combustibil turboreactoare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat pentru
                         administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                  LISTA
produselor care se scot din rezervele de stat ca ajutor umanitar pentru populatia afectata de fenomenele meteorologice produse in perioada 26 - 31 august 2004

 _____________________________________________________________________________
|        PRODUS       |U/M |                     CANTITATE                    |
|                     |    |__________________________________________________|
|                     |    | ARAD |BACAU | BIHOR |BRAILA|CONSTANTA|GORJ |IASI |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
|           0         | 1  |   2  |   3  |   4   |   5  |    6    |  7  |  8  |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| B.C.A.              |mc  |      |      |       |   220|     500 |     |  10 |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Carton bituminat    |mp  |      |      |       | 5.700|         | 500 |     |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Caramizi            |buc.| 3.623|      |  1.000|      |  75.000 |     |     |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Cherestea foioase   |mc  |      |      |       |      |         |     |     |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Cherestea rasinoase |mc  |    10|      |       |    77|     500 |     |  30 |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Ciment              |to  |    30|      |      9|  65,5|   1.000 |     |     |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Coame               |buc.| 2.100|      |  6.000|      |         |     |     |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Geam                |mp  |      | 2.493|    122|   365|   1.200 |     |     |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Lemn din rasinoase  |mc  |    15|      |       |      |         |  10 |  55 |
| si foioase pentru   |    |      |      |       |      |         |     |     |
| industrializare si  |    |      |      |       |      |         |     |     |
| constructii         |    |      |      |       |      |         |     |     |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Otel beton          |to  |      |      |       |      |     150 |     |     |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Placi azbociment    |mp  |      |39.096| 10.387|   660|         |     |     |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Tabla zincata       |to  |      |      |   11,2|   5,2|      30 | 1,3 |     |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Tigle               |buc.|40.000|      |113.763|26.200|         |     |     |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|
| Var                 |to  |    15|      |    2,5|      |     150 |     |     |
|_____________________|____|______|______|_______|______|_________|_____|_____|

    - continuare -
 ______________________________________________________________________________
|        PRODUS       |U/M |                     CANTITATE                     |
|                     |    |___________________________________________________|
|                     |    |SATU MARE| SUCEAVA| TULCEA| VASLUI| VRANCEA| TOTAL |
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
|           0         | 1  |     9   |    10  |   11  |   12  |   13   |   14  |
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| B.C.A.              |mc  |         |        |   250 |    60 |        |  1.040|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Carton bituminat    |mp  |    420  |    960 | 1.960 | 5.180 |  1.180 | 15.900|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Caramizi            |buc.|         |        |       |       |        | 79.623|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Cherestea foioase   |mc  |         |        | 19,76 |       |        |  19,76|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Cherestea rasinoase |mc  |     25  |        |   107 |    85 |        |    834|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Ciment              |to  |         |        |  94,5 |    61 |        |  1.267|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Coame               |buc.|  2.200  |        |       |   200 |        | 10.500|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Geam                |mp  |    640  |        |       |   220 |        |  5.040|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Lemn din rasinoase  |mc  |     18  |        |    35 |    25 |        |    158|
| si foioase pentru   |    |         |        |       |       |        |       |
| industrializare si  |    |         |        |       |       |        |       |
| constructii         |    |         |        |       |       |        |       |
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Otel beton          |to  |         |        |       |  35,6 |        |  185,6|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Placi azbociment    |mp  |  6.350  |  2.647 | 4.764 | 2.773 |  1.790 | 68.467|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Tabla zincata       |to  |    5,2  |        |     2 |   1,6 |        |   56,5|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Tigle               |buc.| 40.000  |    600 |       | 2.000 |        |222.563|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|
| Var                 |to  |         |        |       |  18,2 |        |  185,7|
|_____________________|____|_________|________|_______|_______|________|_______|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1380/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1380 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1380/2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu