E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 135 din 18 martie 1998

privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 163 din 23 aprilie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
               VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul industriei
                      si comertului
                      Mircea Ciumara

                      Ministrul finantelor,
                      Daniel Daianu

                      Ministrul privatizarii,
                      Valentin Ionescu

    ANEXA 1

                     REGULAMENT DE COMPENSARE
a datoriilor nerambursabile la scadenta ale agentilor economici din industrie

    Art. 1
    Obiectul regulamentului de compensare
    Obiectul regulamentului il constituie compensarea succesiva a obligatiilor reciproce intre agentii economici, pe baza de ordine de compensare.
    Art. 2
    Termenii utilizati
    1. Compensare fara numerar - stingerea obligatiilor reciproce intre doi sau mai multi agenti economici, pana la concurenta obligatiei celei mai mici, prin ordine de compensare.
    2. Compensarea de mica valoare - stingerea obligatiilor reciproce sub 10 milioane lei.
    3. Compensarea succesiva inchisa - modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice care privesc perioada trecuta si care sting datoriile existente, la un moment dat, intre parti.
    4. Compensarea succesiva deschisa - modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice intre doi sau mai multi agenti economici pentru datorii certe existente, inregistrate in contabilitate, cu exceptia celor pentru care s-au introdus actiuni la instantele judecatoresti.
    5. Agent economic - unitatea economica organizata sub forma de regie autonoma, companie/societate nationala, societati comerciale, indiferent de forma de proprietate etc.
    6. Agent economic initiator - unitatea economica care solicita stingerea obligatiilor reciproce prin intermediul unui act de compensare.
    7. Agent economic destinatar - unitatea economica care accepta compensarea unei creante prin datoria sa catre initiator. Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor si creantelor reciproce.
    8. Serviciul de compensare - agentul de intermediere care primeste, analizeaza si negociaza periodic, in prezenta reprezentantilor agentilor economici, compensarea obligatiilor reciproce prin emiterea ordinelor de compensare.
    9. Instrumentul de plata - ordinul de compensare emis de serviciul de compensare in baza procesului-verbal de compensare prin care clientul si furnizorul isi lichideaza datoriile de valoare egala. Documentul este prezentat in anexa nr. 5.
    10. Inspectorul de compensare - persoana care reprezinta agentul economic ce solicita serviciului de compensare sa-i presteze activitati in vederea compensarii.
    Inspectorul de compensare este desemnat, pentru fiecare sedinta in parte, printr-o imputernicire acordata peroanelor care angajeaza unitatea. La fiecare sedinta de compensare documentul de imputernicire se prezinta la serviciul de organizare a sedintei de compensare. Documentul este prezentat in anexa nr. 6.
    11. Agentul de compensare - persoana care reprezinta serviciul de compensare in sedintele de compensare. Desemnarea agentului de compensare se face prin imputernicire data de catre conducatorul serviciului de compensare, specificandu-se circuitele pentru care a fost desemnat. Agentul de compensare conduce sedinta de compensare pentru circuitele pentru care a fost desemnat. Documentul de desemnare este prezentat in anexa nr. 9.
    12. Ziua de compensare - ziua lucratoare in care se desfasoara sedinta de compensare.
    Art. 3
    Serviciul de compensare - organizare si atributii
    Serviciul de compensare functioneaza in cadrul Institutului de Management si Informatica din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, avand urmatoarele compartimente:
    - compartimentul de analiza si identificare a circuitelor de compensare pe baza cererilor agentilor economici;
    - compartimentul de organizare a sedintelor de compensare, care primeste, inregistreaza, prezinta spre analiza cererile de compensare, intocmeste procesele-verbale de sedinta si transmite hotararile pentru emiterea ordinelor de compensare;
    - compartimentul de deconturi, care emite ordine de compensare, tine evidenta lor si solutioneaza litigiile.
    Art. 4
    Obiectul compensarii succesive a platilor intre agentii economici pe baza ordinelor de compensare
    Obiectul compensarii succesive il constituie stingerea datoriilor, cu creantele reflectate in contabilitatea agentilor economici pe baza ordinelor de compensare, cu o valoare mai mare de 10 milioane lei.
    Fac exceptie platile de mica valoare (sub 10 milioane lei) pentru arierate restante ale unitatilor furnizoare de servicii sociale.
    Art. 5
    Circuitele, termenele si intervalele obligatorii ale platilor prin compensare
    Compensarea succesiva, conform prezentului regulament, se proceseaza conform schemei din anexa nr. 1.
    Agentul economic initiator devine agent economic destinatar (anexa nr. 2) in momentul cand au fost emise si primite ordinele de compensare (instrumentele de plata) in numele agentilor economici dintr-un lant de compensare, negociate in cadrul sedintei, care se consemneaza in procesul-verbal de compensare (anexa nr. 4).
    Data efectuarii stingerii datoriilor si a creantelor este cea a ordinului de compensare si se opereaza in toate documentele initiale (proces-verbal si ordin de compensare).
    Art. 6
    Sedinta de compensare
    In fiecare joi a saptamanii se organizeaza o sedinta de compensare.
    Sedinta se organizeaza la sediul Ministerului Industriei si Comertului.
    Sedinta este precedata de prezentarea cererilor de compensare (anexa nr. 3) cu doua zile inainte, respectiv pana in fiecare marti, care va cuprinde:
    - situatia creantelor si a datoriilor restante la sfarsitul lunii precedente;
    - situatia la zi a platilor cash sau a compensarii pana la data sedintei.
    Sedinta zilnica se incheie prin consemnarea, in procesul-verbal (anexa nr. 4), a denumirii agentilor economici si a sumelor angajate in compensare, care se semneaza de catre reprezentantii acestora si de catre agentul de compensare desemnat de serviciul de compensare pentru fiecare circuit, iar pe baza anexei se intocmesc ordinele de compensare (anexa nr. 5), remise intr-un exemplar fiecarui agent economic, consemnandu-se suma care poate fi compensata cu fiecare agent in parte.
    In borderoul pentru decontarile facute prin ordinul de compensare de pe versoul formularului (anexa nr. 5) se consemneaza situatia documentelor primare cuprinse in suma compensata pentru fiecare agent economic in parte.
    Art. 7
    Orarul sedintelor de compensare
    Orarul sedintelor de compensare se stabileste intre orele 8,30 - 16,00, cuprinzand patru parti:
    Partea I - prezentarea si inscrierea documentelor de acreditare, a inspectorilor de compensare, reprezentanti ai agentilor economici, conform anexei nr. 6.
    Partea a II-a - in care Compartimentul de analiza si identificare circuite de compensare prezinta inspectorilor de compensare, reprezentanti ai agentilor economici, propunerile circuitelor de compensare inchise sau deschise, identificate.
    Partea a III-a - in care Compartimentul de organizare a compensarii intocmeste procesul-verbal de sedinta pentru fiecare circuit de compensare inchis sau deschis, in prezenta si sub semnatura inspectorilor de compensare acreditati si cu stampila acestora (anexa nr. 4).
    Compartimentul de identificare a circuitelor de compensare propune agentilor economici initiatori numarul de circuite de compensare posibile ce pornesc de la ei, numind si agentul de compensare prin grija caruia se redacteaza procesul-verbal de compensare (anexa nr. 4).
    Partea a IV-a - cu continuare si in ziua urmatoare, in care compartimentul decontari emite ordine de compensare si inregistreaza procesele-verbale de compensare. Ordinele de compensare noi poarta semnaturile emitentului si ale inspectorilor de compensare, reprezentanti ai agentului economic initiator si destinatar. De asemenea, borderoul facturilor in baza carora s-a stabilit valoarea de compensare va fi semnat de cei doi inspectori de compensare.
    Art. 8
    Evidenta operatiunilor de compensare
    In cadrul Serviciului de compensare se deschide Registrul de evidenta compensari (anexa nr. 7), in care se inscriu, in ordine cronologica:
    - data efectuarii compensarii;
    - procesele-verbale de sedinta in care sunt inscrisi agentii economici intrati in compensare si suma compensata, pe fiecare relatie;
    - evidenta ordinelor de compensare, cu numarul si valoarea lor, eliberate fiecarui agent economic.
    Art. 9
    Organizarea Serviciului de compensare
    Structura organizatorica (anexa nr. 8) va fi incorporata in Institutul de Management si Informatica in cadrul numarului de personal aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului.
    Serviciul de compensare va functiona experimental timp de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, fara a percepe comision pentru operatiunile de compensare intermediate.
    Documentele necesare functionarii Serviciului de compensare, in perioada experimentala, vor fi asigurate de catre fiecare agent economic participant, conform intelegerii cu colectivul de conducere.
    Pentru a realiza controlul asupra operatiunilor de compensare efectuate, se deschide Registrul rulajelor operatiunilor de compensare, in care sumele compensate pe total, cat si pe client (platitor) si furnizor (beneficiar), trebuie sa fie corelate (egale) la fiecare sfarsit de luna. Documentul este prezentat in anexele nr. 10, 11a) si 11b).
    Art. 10
    Solutionarea litigiilor, corectarea erorilor
    Litigiile se solutioneaza in zilele programate pentru desfasurarea sedintelor de compensare de catre inspectorii de compensare care reprezinta unitatile in litigii, se incheie un proces-verbal si se stabilesc masurile care trebuie luate de catre parti.
    Erorile vor fi solutionate, la cererea agentului economic in cauza, prin analiza naturii erorii si a efectelor financiare pentru petent.
    Daca eroarea afecteaza mai multi agenti economici, Serviciul decontare-compensari va transmite tuturor celor in cauza corectiile ce urmeaza a fi facute, astfel:
    - pentru documente gresit redactate (cifre gresite), documentul se va prezenta in original, pentru anulare emitandu-se un alt ordin de compensare corect;
    - pentru inscrierea gresita a denumirii agentului economic cu care s-a facut compensarea, ordinul de compensare respectiv va fi anulat, fiind emis un alt ordin de compensare corect.
    Documente inlocuitoare opereaza de la aceeasi data cu cea a documentelor emise initial;
     - documentele emise pentru corectare se inscriu intr-un registru special de catre agentul de compensare, semnat de Serviciul de compensare, pentru rezolvarea litigiului, si de catre cei doi sau mai multi agenti de compensare afectati. Registrul de erori de compensare este prezentat in anexa nr. 12.
    Art. 11
    Regimul ordinelor de compensare
    Ordinele de compensare au regim special, sunt numerotate in tipografie, iar evidenta lor este stricta. Ordinele de compensare eronat completate sau necompletate si degradate se distrug de catre o comisie desemnata special pentru aceasta, intocmindu-se un proces-verbal.
    Ordinul de compensare emis de Serviciul de compensare reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii. Ordinul de compensare se anexeaza la nota contabila.
    Art. 12
    Punctul 2.1. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 481/1997, nu se aplica in cazul datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 12 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA Nr. 1
    la regulament

                         OPERATIUNEA DE COMPENSARE
               Schema cu circuitele de compensare succesiva
                                              ______________
   ------xx--------xx-----------xx---------->| SERVICIUL DE |------>
  ^    ^    ^     -- -- -- -- -- -- -- -- -->| COMPENSARE   |
  |    |    |    |    -----/---------/------>|              |
  |    |    |    |    |     - - - - - - - -->|              |
  x    |    |    |    |    |     - - - - - ->|              |
  x    |    x    |    /    :    |     - - -->|              |
  |    x    x    |    |    |    :    |     ->|______________|
  |    x    |    |    |    :    |    :    |
  |    |    |    |    |    |    :    :    |
  |    |    |    |    |    :    |    |    |
  |    |    x    |    |    |    :    :    |
  |    x    x    |    /    :    |    :   _|_
  |    x    |    |    |    |    :    |  |I1 |
  |    |    |    |    |    :    |   _:_ |___|
  x    |    |    |    |    |    :  |I2 |
  x    |    x    |    |    :   _|_ |___|
  |    x    x    |    /    |  |I3 |
  |    x    |    |    |   _:_ |___|
  |    |    |    |    |  |I5 |
  |    |    |    |   _|_ |___|
  |    |    x    |  |I7 |
  |    x    x   _|_ |___|
  x    x    |  |I8 |
--|----|---_|_-|___|------------------------------------------------
  x    |  |I6 |           Agenti economici cu spectru larg
  |   _|_ |___|           al produselor si serviciilor oferite
  |  |I9 |                in economie
 _|_ |___|
|I10|
|___|
--------------------------------------------------------------------

             ______________
----------->| SERVICIUL DE |------xx------xx--------xx-------xx-------xx--
            | COMPENSARE   |-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -   |
            |              |---/------/------/----------/-------/----  |  |
            |              |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  | |  x
            |              | - - - - - - - - - - - - -.- -.- -.- . | / |  x
            |              |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  |   |   |  | | | |  |
            |              |___    :  :    :    :   : :   :   |  : | / |  |
            |______________|  _v_  : _v_   :    :   : |   |   |  | | | | _v_
                             |D2 | :|D3 |  :    :   : :  _v_  |  : | / ||D1 |
                             |___| :|___| _v_   :   : | |D7 | |  | | | ||___|
                                   :     |D4 | _v_  : : |___| |  : | / |
                                   :     |___||D5 | : |      _v_ | | | |
                                   :          |___| : :     |D8 |: | | |
----------------------------------_v_---------------:-|-----|___||-|-/-|-----
                                 |D6 |              : :          : | | |
  Agenti economici cu spectru    |___|              : |          | | | |
  larg al produselor si          ^ ^ ^              : :          : | | |
  serviciilor oferite in         | | |             _v_v          | | / |
  economie                       | | |            |D9 |<---------: | | |
                                 | | |____________|___|__________| | | |
                                 | |_____________________________: | | |
                                 |                               | | | |
                                 |                             __v_v_v |
                                 |                            | D10  |<|
                                 |                            |______| |
                                 |_____________________________________|

-----------------------------------------------------------------------------
        Agenti economici initiatori,      Agenti economici destinatari,


    ANEXA Nr. 2
    la regulament

                          CIRCUIT DE COMPENSARE
conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997
          ___________________________
       |                            |
    1. I1  --> D2/I2 --> D6/I6 --> D1
       |____________________________|

    2. I1  --> D2/I2 --> D9/I9 --> D1
       |____________________________|

    3. I1  --> D2/I2 --> D3/I3 --> D9/I9 --> D1
       |______________________________________|

    4. I1  --> D2/I2 --> D3/I3 --> D10/I10 --> D1
       |________________________________________|

    5. I1  --> D2/I2 --> D5/I5 --> D6/I6 --> D1
       |______________________________________|

    4. I1  --> D2/I2 --> D5/I5 --> D10/I10 --> D1
       |________________________________________|
    ANEXA Nr. 3
    la regulament

    AGENTUL RAPORTOR ..............
    Codul fiscal ..................

                         CERERE DE COMPENSARE
Situatia creantelor si a datoriilor restante la data de ...............

 __________________________________________________________________________
|                              |     Fata de furnizori                     |
| Furnizori/Beneficiari        |     si beneficiari,                       |
|                              |     agentul raportor are:                 |
|                              |___________________________________________|
|                              |   de incasat*)      |  de platit*)        |
|______________________________|_____________________|_____________________|
|  Codul    |Denumirea|Numarul | Valoarea |Valoarea  |Valoarea  |Valoarea  |
|  fiscal   |agentului|si data |facturilor|facturilor|facturilor|facturilor|
|           |         |facturii|cu        |cu        |cu        |cu        |
|           |         |        | vechime  |vechime   |vechime > |vechime   |
|           |         |        |  >6 luni |intre 3-6 | > 6 luni |intre 3-6 |
|           |         |        |          |  luni    |          |luni      |
|___________|_________|________|__________|__________|__________|__________|
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
|_|_|_|_|_|_|_________|________|__________|__________|__________|__________|
|           | TOTAL:  |        |          |          |          |          |
|___________|_________|________|__________|__________|__________|__________|

                                  Managerul general al agentului raportor,


                                    Contabilul-sef al agentului raportor,

--------------
    *) Elemente certe la data sedintei de compensare.

    ANEXA Nr. 4
    la regulament

    Emitent SERVICIUL DE COMPENSARE ............

               PROCES-VERBAL AL SEDINTEI Nr. ............
         Lista agentilor economici care intra in compensare
             din grupa nr. ... din data de .../.../...

    Valoarea maxima ce poate
    fi compensata: .......................
    Valoarea compensata: .................
 _________________________________________________________________________
|      |         |Numele          |         |        | Seria    | Valoarea |
|Codul |Denumirea|si prenumele    |Semnatura|Stampila| si       |ordinului |
|fiscal|agentului|reprezentantului,         |        |numarul   | de       |
|      |         |   functia      |         |        |ordinului |compensare|
|      |         |                |         |        |de        |          |
|      |         |                |         |        |compensare|          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|
|      |         |                |         |        |          |          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|
|      |         |                |         |        |          |          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|
|      |         |                |         |        |          |          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|
|      |         |                |         |        |          |          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|

                                           SERVICIUL DE COMPENSARE

                                           AGENTUL DE COMPENSARE

    ANEXA Nr. 5
    la regulament

                      OPERATIUNEA DE COMPENSARE
                         ORDIN DE COMPENSARE

       Seria ......... Nr. ...... din data de ....../...../.......
                  pentru suma de: ..................

    AGENTUL ECONOMIC INITIATOR
    Semnatura                      ______________________
    si stampila                   |                      |
                                  |______________________|

    AGENTUL ECONOMIC DESTINATAR
    Semnatura                      ______________________
    si stampila                   |                      |
                                  |______________________|

    ATENTIE !
    Nu se deconteaza prin banca.
    Nu se schimba contra numerar.
    Nu se admit stersaturi, corecturi, modificari.
    Priveste numai obligatii certe (fara dobanzi si penalitati).
    Circula numai in original.
    Diminuarea obligatiilor se face la data inscrisa pe ordinul de compensare.

    NOTA:
    Pe verso se trec elementele de identificare ale facturilor care fac obiectul compensarii.

                                         SERVICIUL DE COMPENSARE
                                         AGENTUL DE COMPENSARE
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                       ORDIN DE COMPENSARE
    Seria ........ Nr. ...... din data de ......./...../.....
          pentru suma de: ............................

    Agentul economic initiator ..............................
    Agentul economic destinatar .............................

                                        SERVICIUL DE COMPENSARE

                                        AGENTUL DE COMPENSARE


    Verso

               OPERATIUNEA DE COMPENSARE
              BORDEROUL DATORIILOR STINSE
     PENTRU JUSTIFICAREA PRIN ORDINUL DE COMPENSARE
                      Nr. ..........
     ______________________________________________
    | Numarul  | Data     | Valoarea  | Valoarea   |
    | facturii | emiterii | facturata | compensata |
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |TOTAL:    |     X    |           |            |
    |__________|__________|___________|____________|

    Inspector de compensare   Inspector de compensare

       destinatar,              initiator,


    ANEXA Nr. 6
    la regulament

    Societatea Comerciala      Seria 0/Nr. 000001
    (Regia Autonoma),
    .....................

    IMPUTERNICIRE

    Serviciul de compensare ....................., str. ....................... nr. ........, sectorul ........, localitatea ...............

    Inspector de compensare pentru sedinta din data de ........................
    Numele .......................................
    Functia ......................................


    Director general/Director
    ..............................
          (Semnatura)

    Director economic/ Contabil-sef,
    .................................
          (Semnatura)
    Societatea Comerciala           Seria 0/Nr. 000001
    (Regia Autonoma)
    .....................

                       IMPUTERNICIRE

    Catre Serviciul de compensare .........., str. ............. nr. ........., sectorul ........... localitatea ...................

    Subsemnatii ..............., director general/director, si ..............., director economic/contabil-sef, imputernicim ca inspector de compensare pe domnul/doamna ..................., avand functia de ............... si telefonul la serviciu nr. ..............., legitimat(a) cu buletin de identitate/pasaport
seria ..... nr. ........., domiciliat(a) in localitatea ........., str. ......., nr. ......., bl. ...... sc. ...., ap. ....., telefon la domiciliu nr. ........., sa reprezinte societatea comerciala (regia autonoma) la sedinta de compensare din data de ............. .

    Director general/Director,      Director economic/Contabil-sef
    .........................       .............................
    (Semnatura si stampila)            (Semnatura si stampila)


    ANEXA Nr. 7
    la regulament

         REGISTRUL DE EVIDENTA A OPERATIUNILOR DE COMPENSARI
     _______________________________________________
    |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |     G     |
    |     |     |     |     |     |     |___________|
    |     |     |     |     |     |     |  H  |  I  |
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:

    A - Data efectuarii  compensarii
    B - Locul compensarii
    C - Numarul procesului-verbal de compensare
    D - Numarul agentilor care au intrat in compensare
    E - Valoarea compensata
    F - Numarul ordinelor emise pentru realizarea compensarii
    G - Responsabilul Serviciului de compensare
    H - Numele si prenumele inspectorului de compensare
    I - Semnatura

    ANEXA Nr. 8
    la regulament

                       STRUCTURA ORGANIZATORICA

                      _________________________
                     | SERVICIUL DE COMPENSARE |
                     |_________________________|
                                  |
                                  |
                                  |
     _____________________________|______________________________
    |                Colectivul de conducere                     |
    |                    - 3 persoane -                          |
    |                                                            |
    | - Comunica agentilor economici organizarea activitatii de  |
    |   compensare.                                              |
    | - Transmite agentilor economici interesati documentele si  |
    |   regulamentele care reglementeaza aceasta activitate.     |
    | - Inregistreaza cererile agentilor economici participanti  |
    |   la compensare.                                           |
    | - Tine legatura cu agentii economici deserviti,            |
    |   inregistreaza opinii, sugestii si reclamatii privind     |
    |   activitatea de compensare.                               |
    | - Organizeaza activitatea serviciului de compensare.       |
    | - Urmareste si controleaza activitatea de compensare ca    |
    |   volum de activitate si corectitudine.                    |
    | - Hotaraste cu privire la organizarea sedintelor de        |
    |   compensare.                                              |
    | - Desemneaza agentii de compensare si tine evidenta        |
    |   documentelor de compensare.                              |
    | - Hotaraste asupra extinderii dimensiunii activitatii      |
    |   de compensare in functie de cerere.                      |
    | - Hotaraste asupra programarii listelor pentru             |
    |   solutionarea litigiilor.                                 |
    | - Raporteaza lunar asupra eficientei experimentului.       |
    |____________________________________________________________|
                                   |
            _______________________|___________________________
           |                       |                           |
 __________|_________   ___________|____________   ____________|___________
| Compartimentul de  | | Compartimentul de      | | Compartimentul de      |
| identificare a     | | organizare a sedintelor| | decontari-compensari   |
| circuitelor        | | de compensare          | |    - 10 persoane -     |
|   - 4 persoane -   | |    - 10 persoane -     | |                        |
|                    | |                        | |                        |
|- Intocmeste listele| |- Primeste si           | |- Emite ordinele de     |
|  cu erori rezultate| |  inregistreaza cererile| |  compensare aferente   |
|  din transmisia    | |  de compensare.        | |  proceselor-verbale    |
|  informatiilor de  | |- Inregistreaza si      | |  de compensare.        |
|  catre agentii     | |  verifica informatiile | |- Verifica completarea  |
|  economici.        | |  primite de la agentii | |  borderoului           |
|- Identifica        | |  de compensare.        | |  justificativ.         |
|  circuitele de     | |- Rezolva erorile       | |- Tine evidenta         |
|  compensare pe baza| |  rezultate din         | |  proceselor-verbale de |
|  informatiilor     | |  transmisia            | |  compensare completate |
|  primite de la     | |  informatiilor de catre| |  cu seria si numarul   |
|  agentii economici | |  agenti.               | |  ordinelor de          |
|  care participa la | |- Anunta agentii        | |  compensare.           |
|  compensare.       | |  economici care pot    | |- Tine evidenta         |
|- Intocmeste listele| |  participa la sedinta  | |ordinelor de compensare.|
|  cu componenta     | |  de compensare.        | |- Tine registrul        |
|  fiecarei grupe de | |- Primeste, verifica si | |  rulajului de          |
|  agenti ce intra in| | indosariaza documentele| |  compensare.           |
|  compensare.       | |  de acreditare ale     | |- Rezolva litigiile si  |
|                    | |  inspectorilor de      | |  corecteaza erorile.   |
|                    | |  compensare.           | |                        |
|                    | |- Conduce si intocmeste | |                        |
|                    | |  procesul-verbal al    | |                        |
|                    | |  sedintei pe fiecare   | |                        |
|                    | |  circuit de compensare.| |                        |
|                    | |- Transmite             | |                        |
|                    | |  procesele-verbale     | |                        |
|                    | |  intocmite serviciului | |                        |
|                    | |  decontari-compensari  | |                        |
|                    | |  in vederea emiterii   | |                        |
|                    | |  ordinelor de          | |                        |
|                    | |  compensare.           | |                        |
|                    | |                        | |                        |
|                    | |    Nota:               | |    Nota:               |
|    Nota:           | |    9 persoane din acest| |    9 persoane din acest|
|    Persoanele din  | |compartiment presteaza  | |compartiment presteaza  |
|acest compartiment  | |activitate numai in ziua| |servicii de o zi,       |
|lucreaza numai      | |de compensare, iar o    | |acestea fiind aceleasi  |
|pentru aceasta      | |persoana, numai pentru  | |cu cele din Serviciul de|
|activitate.         | |aceasta activitate.     | |organizare-compensare,  |
|                    | |                        | |iar o persoana, numai   |
|                    | |                        | |pentru aceasta          |
|                    | |                        | |activitate.             |
|____________________| |________________________| |________________________|


    ANEXA Nr. 9
    la regulament

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
        SERVICIUL DE COMPENSARE

                            DISPOZITIE Nr. 00001

    In temeiul Ordinului ministrului industriei si comertului nr. ........... din .................. imputerniceste pe dl/dna ....................... ca agent de compensare pentru sedinta din data de .........., avand in responsabilitate urmatoarele circuite:
         ___________________________________________
        | Agentul initiator  |  Agentii in circuit  |
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|

        Am luat cunostinta             Responsabil
       Agent de compensare,     in Serviciul de compensare,
      .....................     ..........................
      .....................     ..........................
      Semnatura si stampila,      Semnatura si stampila,


    ANEXA Nr. 10
    la regulament

              REGISTRUL RULAJELOR OPERATIUNILOR DE COMPENSARE
                  PE LUNA ..........................
 ___________________________________________________________________
|    |      Numarul    |     | Denumirea |          |               |
|Nr. |procesului-verbal| Data| agentului |Suma total| prin:         |
|crt.| --------------- |     | initiator/|compensata|(numarul       |
|    |      numar      |     | agentului |          |de compensari) |
|    |      cerere     |     | platitor  |          |               |
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|


    ANEXA Nr. 11 a)
    la regulament

    FISA PLATITORULUI

                 DENUMIREA PLATITORULUI PRIN COMPENSARE
 ___________________________________________________________________
| Data | Numarul     | Denumirea   | Inregistrat contabil   |  Sold |
|      | documentului| platitorului|________________________|_______|
|      |             |             | Debit |  Credit | D/C  |       |                               |______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|


    ANEXA Nr. 11 b)
    la regulament

    FISA INCASATORULUI

                DENUMIREA COMPENSATORULUI (INCASATOR)
 ______________________________________________________________________
| Data | Numarul     | Denumirea      | Inregistrat contabil   |  Sold |
|      | documentului| compensatorului|________________________|_______|
|      |             |                | Debit |  Credit | D/C  |       |                               |______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|


    ANEXA Nr. 12
    la regulament

                    REGISTRUL DE ERORI DE COMPENSARE
 _________________________________________________________________________
| Nr.| Numarul si | Emitentul    | Agentii     | Suma      |      |   A   |
|crt.| data       | ordinului    | economici   |  de       |Cauza |_______|
|    |ordinului de| de compensare| cuprinsi in | compensare|erorii|   |   |
|    | compensare |              | operatiunea |           |      |A1 | A2|
|    |            |              |de compensare|           |      |   |   |
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:

    A - Modul de solutionare
        A1   Anulare nr. decizie
        A2   Emitere ordin nou nr. ......SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 135/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 135 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 135/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu