E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 135 din 18 martie 1998

privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 163 din 23 aprilie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
               VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul industriei
                      si comertului
                      Mircea Ciumara

                      Ministrul finantelor,
                      Daniel Daianu

                      Ministrul privatizarii,
                      Valentin Ionescu

    ANEXA 1

                     REGULAMENT DE COMPENSARE
a datoriilor nerambursabile la scadenta ale agentilor economici din industrie

    Art. 1
    Obiectul regulamentului de compensare
    Obiectul regulamentului il constituie compensarea succesiva a obligatiilor reciproce intre agentii economici, pe baza de ordine de compensare.
    Art. 2
    Termenii utilizati
    1. Compensare fara numerar - stingerea obligatiilor reciproce intre doi sau mai multi agenti economici, pana la concurenta obligatiei celei mai mici, prin ordine de compensare.
    2. Compensarea de mica valoare - stingerea obligatiilor reciproce sub 10 milioane lei.
    3. Compensarea succesiva inchisa - modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice care privesc perioada trecuta si care sting datoriile existente, la un moment dat, intre parti.
    4. Compensarea succesiva deschisa - modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice intre doi sau mai multi agenti economici pentru datorii certe existente, inregistrate in contabilitate, cu exceptia celor pentru care s-au introdus actiuni la instantele judecatoresti.
    5. Agent economic - unitatea economica organizata sub forma de regie autonoma, companie/societate nationala, societati comerciale, indiferent de forma de proprietate etc.
    6. Agent economic initiator - unitatea economica care solicita stingerea obligatiilor reciproce prin intermediul unui act de compensare.
    7. Agent economic destinatar - unitatea economica care accepta compensarea unei creante prin datoria sa catre initiator. Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor si creantelor reciproce.
    8. Serviciul de compensare - agentul de intermediere care primeste, analizeaza si negociaza periodic, in prezenta reprezentantilor agentilor economici, compensarea obligatiilor reciproce prin emiterea ordinelor de compensare.
    9. Instrumentul de plata - ordinul de compensare emis de serviciul de compensare in baza procesului-verbal de compensare prin care clientul si furnizorul isi lichideaza datoriile de valoare egala. Documentul este prezentat in anexa nr. 5.
    10. Inspectorul de compensare - persoana care reprezinta agentul economic ce solicita serviciului de compensare sa-i presteze activitati in vederea compensarii.
    Inspectorul de compensare este desemnat, pentru fiecare sedinta in parte, printr-o imputernicire acordata peroanelor care angajeaza unitatea. La fiecare sedinta de compensare documentul de imputernicire se prezinta la serviciul de organizare a sedintei de compensare. Documentul este prezentat in anexa nr. 6.
    11. Agentul de compensare - persoana care reprezinta serviciul de compensare in sedintele de compensare. Desemnarea agentului de compensare se face prin imputernicire data de catre conducatorul serviciului de compensare, specificandu-se circuitele pentru care a fost desemnat. Agentul de compensare conduce sedinta de compensare pentru circuitele pentru care a fost desemnat. Documentul de desemnare este prezentat in anexa nr. 9.
    12. Ziua de compensare - ziua lucratoare in care se desfasoara sedinta de compensare.
    Art. 3
    Serviciul de compensare - organizare si atributii
    Serviciul de compensare functioneaza in cadrul Institutului de Management si Informatica din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, avand urmatoarele compartimente:
    - compartimentul de analiza si identificare a circuitelor de compensare pe baza cererilor agentilor economici;
    - compartimentul de organizare a sedintelor de compensare, care primeste, inregistreaza, prezinta spre analiza cererile de compensare, intocmeste procesele-verbale de sedinta si transmite hotararile pentru emiterea ordinelor de compensare;
    - compartimentul de deconturi, care emite ordine de compensare, tine evidenta lor si solutioneaza litigiile.
    Art. 4
    Obiectul compensarii succesive a platilor intre agentii economici pe baza ordinelor de compensare
    Obiectul compensarii succesive il constituie stingerea datoriilor, cu creantele reflectate in contabilitatea agentilor economici pe baza ordinelor de compensare, cu o valoare mai mare de 10 milioane lei.
    Fac exceptie platile de mica valoare (sub 10 milioane lei) pentru arierate restante ale unitatilor furnizoare de servicii sociale.
    Art. 5
    Circuitele, termenele si intervalele obligatorii ale platilor prin compensare
    Compensarea succesiva, conform prezentului regulament, se proceseaza conform schemei din anexa nr. 1.
    Agentul economic initiator devine agent economic destinatar (anexa nr. 2) in momentul cand au fost emise si primite ordinele de compensare (instrumentele de plata) in numele agentilor economici dintr-un lant de compensare, negociate in cadrul sedintei, care se consemneaza in procesul-verbal de compensare (anexa nr. 4).
    Data efectuarii stingerii datoriilor si a creantelor este cea a ordinului de compensare si se opereaza in toate documentele initiale (proces-verbal si ordin de compensare).
    Art. 6
    Sedinta de compensare
    In fiecare joi a saptamanii se organizeaza o sedinta de compensare.
    Sedinta se organizeaza la sediul Ministerului Industriei si Comertului.
    Sedinta este precedata de prezentarea cererilor de compensare (anexa nr. 3) cu doua zile inainte, respectiv pana in fiecare marti, care va cuprinde:
    - situatia creantelor si a datoriilor restante la sfarsitul lunii precedente;
    - situatia la zi a platilor cash sau a compensarii pana la data sedintei.
    Sedinta zilnica se incheie prin consemnarea, in procesul-verbal (anexa nr. 4), a denumirii agentilor economici si a sumelor angajate in compensare, care se semneaza de catre reprezentantii acestora si de catre agentul de compensare desemnat de serviciul de compensare pentru fiecare circuit, iar pe baza anexei se intocmesc ordinele de compensare (anexa nr. 5), remise intr-un exemplar fiecarui agent economic, consemnandu-se suma care poate fi compensata cu fiecare agent in parte.
    In borderoul pentru decontarile facute prin ordinul de compensare de pe versoul formularului (anexa nr. 5) se consemneaza situatia documentelor primare cuprinse in suma compensata pentru fiecare agent economic in parte.
    Art. 7
    Orarul sedintelor de compensare
    Orarul sedintelor de compensare se stabileste intre orele 8,30 - 16,00, cuprinzand patru parti:
    Partea I - prezentarea si inscrierea documentelor de acreditare, a inspectorilor de compensare, reprezentanti ai agentilor economici, conform anexei nr. 6.
    Partea a II-a - in care Compartimentul de analiza si identificare circuite de compensare prezinta inspectorilor de compensare, reprezentanti ai agentilor economici, propunerile circuitelor de compensare inchise sau deschise, identificate.
    Partea a III-a - in care Compartimentul de organizare a compensarii intocmeste procesul-verbal de sedinta pentru fiecare circuit de compensare inchis sau deschis, in prezenta si sub semnatura inspectorilor de compensare acreditati si cu stampila acestora (anexa nr. 4).
    Compartimentul de identificare a circuitelor de compensare propune agentilor economici initiatori numarul de circuite de compensare posibile ce pornesc de la ei, numind si agentul de compensare prin grija caruia se redacteaza procesul-verbal de compensare (anexa nr. 4).
    Partea a IV-a - cu continuare si in ziua urmatoare, in care compartimentul decontari emite ordine de compensare si inregistreaza procesele-verbale de compensare. Ordinele de compensare noi poarta semnaturile emitentului si ale inspectorilor de compensare, reprezentanti ai agentului economic initiator si destinatar. De asemenea, borderoul facturilor in baza carora s-a stabilit valoarea de compensare va fi semnat de cei doi inspectori de compensare.
    Art. 8
    Evidenta operatiunilor de compensare
    In cadrul Serviciului de compensare se deschide Registrul de evidenta compensari (anexa nr. 7), in care se inscriu, in ordine cronologica:
    - data efectuarii compensarii;
    - procesele-verbale de sedinta in care sunt inscrisi agentii economici intrati in compensare si suma compensata, pe fiecare relatie;
    - evidenta ordinelor de compensare, cu numarul si valoarea lor, eliberate fiecarui agent economic.
    Art. 9
    Organizarea Serviciului de compensare
    Structura organizatorica (anexa nr. 8) va fi incorporata in Institutul de Management si Informatica in cadrul numarului de personal aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului.
    Serviciul de compensare va functiona experimental timp de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, fara a percepe comision pentru operatiunile de compensare intermediate.
    Documentele necesare functionarii Serviciului de compensare, in perioada experimentala, vor fi asigurate de catre fiecare agent economic participant, conform intelegerii cu colectivul de conducere.
    Pentru a realiza controlul asupra operatiunilor de compensare efectuate, se deschide Registrul rulajelor operatiunilor de compensare, in care sumele compensate pe total, cat si pe client (platitor) si furnizor (beneficiar), trebuie sa fie corelate (egale) la fiecare sfarsit de luna. Documentul este prezentat in anexele nr. 10, 11a) si 11b).
    Art. 10
    Solutionarea litigiilor, corectarea erorilor
    Litigiile se solutioneaza in zilele programate pentru desfasurarea sedintelor de compensare de catre inspectorii de compensare care reprezinta unitatile in litigii, se incheie un proces-verbal si se stabilesc masurile care trebuie luate de catre parti.
    Erorile vor fi solutionate, la cererea agentului economic in cauza, prin analiza naturii erorii si a efectelor financiare pentru petent.
    Daca eroarea afecteaza mai multi agenti economici, Serviciul decontare-compensari va transmite tuturor celor in cauza corectiile ce urmeaza a fi facute, astfel:
    - pentru documente gresit redactate (cifre gresite), documentul se va prezenta in original, pentru anulare emitandu-se un alt ordin de compensare corect;
    - pentru inscrierea gresita a denumirii agentului economic cu care s-a facut compensarea, ordinul de compensare respectiv va fi anulat, fiind emis un alt ordin de compensare corect.
    Documente inlocuitoare opereaza de la aceeasi data cu cea a documentelor emise initial;
     - documentele emise pentru corectare se inscriu intr-un registru special de catre agentul de compensare, semnat de Serviciul de compensare, pentru rezolvarea litigiului, si de catre cei doi sau mai multi agenti de compensare afectati. Registrul de erori de compensare este prezentat in anexa nr. 12.
    Art. 11
    Regimul ordinelor de compensare
    Ordinele de compensare au regim special, sunt numerotate in tipografie, iar evidenta lor este stricta. Ordinele de compensare eronat completate sau necompletate si degradate se distrug de catre o comisie desemnata special pentru aceasta, intocmindu-se un proces-verbal.
    Ordinul de compensare emis de Serviciul de compensare reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii. Ordinul de compensare se anexeaza la nota contabila.
    Art. 12
    Punctul 2.1. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 481/1997, nu se aplica in cazul datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 12 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA Nr. 1
    la regulament

                         OPERATIUNEA DE COMPENSARE
               Schema cu circuitele de compensare succesiva
                                              ______________
   ------xx--------xx-----------xx---------->| SERVICIUL DE |------>
  ^    ^    ^     -- -- -- -- -- -- -- -- -->| COMPENSARE   |
  |    |    |    |    -----/---------/------>|              |
  |    |    |    |    |     - - - - - - - -->|              |
  x    |    |    |    |    |     - - - - - ->|              |
  x    |    x    |    /    :    |     - - -->|              |
  |    x    x    |    |    |    :    |     ->|______________|
  |    x    |    |    |    :    |    :    |
  |    |    |    |    |    |    :    :    |
  |    |    |    |    |    :    |    |    |
  |    |    x    |    |    |    :    :    |
  |    x    x    |    /    :    |    :   _|_
  |    x    |    |    |    |    :    |  |I1 |
  |    |    |    |    |    :    |   _:_ |___|
  x    |    |    |    |    |    :  |I2 |
  x    |    x    |    |    :   _|_ |___|
  |    x    x    |    /    |  |I3 |
  |    x    |    |    |   _:_ |___|
  |    |    |    |    |  |I5 |
  |    |    |    |   _|_ |___|
  |    |    x    |  |I7 |
  |    x    x   _|_ |___|
  x    x    |  |I8 |
--|----|---_|_-|___|------------------------------------------------
  x    |  |I6 |           Agenti economici cu spectru larg
  |   _|_ |___|           al produselor si serviciilor oferite
  |  |I9 |                in economie
 _|_ |___|
|I10|
|___|
--------------------------------------------------------------------

             ______________
----------->| SERVICIUL DE |------xx------xx--------xx-------xx-------xx--
            | COMPENSARE   |-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -   |
            |              |---/------/------/----------/-------/----  |  |
            |              |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  | |  x
            |              | - - - - - - - - - - - - -.- -.- -.- . | / |  x
            |              |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  |   |   |  | | | |  |
            |              |___    :  :    :    :   : :   :   |  : | / |  |
            |______________|  _v_  : _v_   :    :   : |   |   |  | | | | _v_
                             |D2 | :|D3 |  :    :   : :  _v_  |  : | / ||D1 |
                             |___| :|___| _v_   :   : | |D7 | |  | | | ||___|
                                   :     |D4 | _v_  : : |___| |  : | / |
                                   :     |___||D5 | : |      _v_ | | | |
                                   :          |___| : :     |D8 |: | | |
----------------------------------_v_---------------:-|-----|___||-|-/-|-----
                                 |D6 |              : :          : | | |
  Agenti economici cu spectru    |___|              : |          | | | |
  larg al produselor si          ^ ^ ^              : :          : | | |
  serviciilor oferite in         | | |             _v_v          | | / |
  economie                       | | |            |D9 |<---------: | | |
                                 | | |____________|___|__________| | | |
                                 | |_____________________________: | | |
                                 |                               | | | |
                                 |                             __v_v_v |
                                 |                            | D10  |<|
                                 |                            |______| |
                                 |_____________________________________|

-----------------------------------------------------------------------------
        Agenti economici initiatori,      Agenti economici destinatari,


    ANEXA Nr. 2
    la regulament

                          CIRCUIT DE COMPENSARE
conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997
          ___________________________
       |                            |
    1. I1  --> D2/I2 --> D6/I6 --> D1
       |____________________________|

    2. I1  --> D2/I2 --> D9/I9 --> D1
       |____________________________|

    3. I1  --> D2/I2 --> D3/I3 --> D9/I9 --> D1
       |______________________________________|

    4. I1  --> D2/I2 --> D3/I3 --> D10/I10 --> D1
       |________________________________________|

    5. I1  --> D2/I2 --> D5/I5 --> D6/I6 --> D1
       |______________________________________|

    4. I1  --> D2/I2 --> D5/I5 --> D10/I10 --> D1
       |________________________________________|
    ANEXA Nr. 3
    la regulament

    AGENTUL RAPORTOR ..............
    Codul fiscal ..................

                         CERERE DE COMPENSARE
Situatia creantelor si a datoriilor restante la data de ...............

 __________________________________________________________________________
|                              |     Fata de furnizori                     |
| Furnizori/Beneficiari        |     si beneficiari,                       |
|                              |     agentul raportor are:                 |
|                              |___________________________________________|
|                              |   de incasat*)      |  de platit*)        |
|______________________________|_____________________|_____________________|
|  Codul    |Denumirea|Numarul | Valoarea |Valoarea  |Valoarea  |Valoarea  |
|  fiscal   |agentului|si data |facturilor|facturilor|facturilor|facturilor|
|           |         |facturii|cu        |cu        |cu        |cu        |
|           |         |        | vechime  |vechime   |vechime > |vechime   |
|           |         |        |  >6 luni |intre 3-6 | > 6 luni |intre 3-6 |
|           |         |        |          |  luni    |          |luni      |
|___________|_________|________|__________|__________|__________|__________|
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
|_|_|_|_|_|_|_________|________|__________|__________|__________|__________|
|           | TOTAL:  |        |          |          |          |          |
|___________|_________|________|__________|__________|__________|__________|

                                  Managerul general al agentului raportor,


                                    Contabilul-sef al agentului raportor,

--------------
    *) Elemente certe la data sedintei de compensare.

    ANEXA Nr. 4
    la regulament

    Emitent SERVICIUL DE COMPENSARE ............

               PROCES-VERBAL AL SEDINTEI Nr. ............
         Lista agentilor economici care intra in compensare
             din grupa nr. ... din data de .../.../...

    Valoarea maxima ce poate
    fi compensata: .......................
    Valoarea compensata: .................
 _________________________________________________________________________
|      |         |Numele          |         |        | Seria    | Valoarea |
|Codul |Denumirea|si prenumele    |Semnatura|Stampila| si       |ordinului |
|fiscal|agentului|reprezentantului,         |        |numarul   | de       |
|      |         |   functia      |         |        |ordinului |compensare|
|      |         |                |         |        |de        |          |
|      |         |                |         |        |compensare|          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|
|      |         |                |         |        |          |          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|
|      |         |                |         |        |          |          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|
|      |         |                |         |        |          |          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|
|      |         |                |         |        |          |          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|

                                           SERVICIUL DE COMPENSARE

                                           AGENTUL DE COMPENSARE

    ANEXA Nr. 5
    la regulament

                      OPERATIUNEA DE COMPENSARE
                         ORDIN DE COMPENSARE

       Seria ......... Nr. ...... din data de ....../...../.......
                  pentru suma de: ..................

    AGENTUL ECONOMIC INITIATOR
    Semnatura                      ______________________
    si stampila                   |                      |
                                  |______________________|

    AGENTUL ECONOMIC DESTINATAR
    Semnatura                      ______________________
    si stampila                   |                      |
                                  |______________________|

    ATENTIE !
    Nu se deconteaza prin banca.
    Nu se schimba contra numerar.
    Nu se admit stersaturi, corecturi, modificari.
    Priveste numai obligatii certe (fara dobanzi si penalitati).
    Circula numai in original.
    Diminuarea obligatiilor se face la data inscrisa pe ordinul de compensare.

    NOTA:
    Pe verso se trec elementele de identificare ale facturilor care fac obiectul compensarii.

                                         SERVICIUL DE COMPENSARE
                                         AGENTUL DE COMPENSARE
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                       ORDIN DE COMPENSARE
    Seria ........ Nr. ...... din data de ......./...../.....
          pentru suma de: ............................

    Agentul economic initiator ..............................
    Agentul economic destinatar .............................

                                        SERVICIUL DE COMPENSARE

                                        AGENTUL DE COMPENSARE


    Verso

               OPERATIUNEA DE COMPENSARE
              BORDEROUL DATORIILOR STINSE
     PENTRU JUSTIFICAREA PRIN ORDINUL DE COMPENSARE
                      Nr. ..........
     ______________________________________________
    | Numarul  | Data     | Valoarea  | Valoarea   |
    | facturii | emiterii | facturata | compensata |
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |TOTAL:    |     X    |           |            |
    |__________|__________|___________|____________|

    Inspector de compensare   Inspector de compensare

       destinatar,              initiator,


    ANEXA Nr. 6
    la regulament

    Societatea Comerciala      Seria 0/Nr. 000001
    (Regia Autonoma),
    .....................

    IMPUTERNICIRE

    Serviciul de compensare ....................., str. ....................... nr. ........, sectorul ........, localitatea ...............

    Inspector de compensare pentru sedinta din data de ........................
    Numele .......................................
    Functia ......................................


    Director general/Director
    ..............................
          (Semnatura)

    Director economic/ Contabil-sef,
    .................................
          (Semnatura)
    Societatea Comerciala           Seria 0/Nr. 000001
    (Regia Autonoma)
    .....................

                       IMPUTERNICIRE

    Catre Serviciul de compensare .........., str. ............. nr. ........., sectorul ........... localitatea ...................

    Subsemnatii ..............., director general/director, si ..............., director economic/contabil-sef, imputernicim ca inspector de compensare pe domnul/doamna ..................., avand functia de ............... si telefonul la serviciu nr. ..............., legitimat(a) cu buletin de identitate/pasaport
seria ..... nr. ........., domiciliat(a) in localitatea ........., str. ......., nr. ......., bl. ...... sc. ...., ap. ....., telefon la domiciliu nr. ........., sa reprezinte societatea comerciala (regia autonoma) la sedinta de compensare din data de ............. .

    Director general/Director,      Director economic/Contabil-sef
    .........................       .............................
    (Semnatura si stampila)            (Semnatura si stampila)


    ANEXA Nr. 7
    la regulament

         REGISTRUL DE EVIDENTA A OPERATIUNILOR DE COMPENSARI
     _______________________________________________
    |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |     G     |
    |     |     |     |     |     |     |___________|
    |     |     |     |     |     |     |  H  |  I  |
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:

    A - Data efectuarii  compensarii
    B - Locul compensarii
    C - Numarul procesului-verbal de compensare
    D - Numarul agentilor care au intrat in compensare
    E - Valoarea compensata
    F - Numarul ordinelor emise pentru realizarea compensarii
    G - Responsabilul Serviciului de compensare
    H - Numele si prenumele inspectorului de compensare
    I - Semnatura

    ANEXA Nr. 8
    la regulament

                       STRUCTURA ORGANIZATORICA

                      _________________________
                     | SERVICIUL DE COMPENSARE |
                     |_________________________|
                                  |
                                  |
                                  |
     _____________________________|______________________________
    |                Colectivul de conducere                     |
    |                    - 3 persoane -                          |
    |                                                            |
    | - Comunica agentilor economici organizarea activitatii de  |
    |   compensare.                                              |
    | - Transmite agentilor economici interesati documentele si  |
    |   regulamentele care reglementeaza aceasta activitate.     |
    | - Inregistreaza cererile agentilor economici participanti  |
    |   la compensare.                                           |
    | - Tine legatura cu agentii economici deserviti,            |
    |   inregistreaza opinii, sugestii si reclamatii privind     |
    |   activitatea de compensare.                               |
    | - Organizeaza activitatea serviciului de compensare.       |
    | - Urmareste si controleaza activitatea de compensare ca    |
    |   volum de activitate si corectitudine.                    |
    | - Hotaraste cu privire la organizarea sedintelor de        |
    |   compensare.                                              |
    | - Desemneaza agentii de compensare si tine evidenta        |
    |   documentelor de compensare.                              |
    | - Hotaraste asupra extinderii dimensiunii activitatii      |
    |   de compensare in functie de cerere.                      |
    | - Hotaraste asupra programarii listelor pentru             |
    |   solutionarea litigiilor.                                 |
    | - Raporteaza lunar asupra eficientei experimentului.       |
    |____________________________________________________________|
                                   |
            _______________________|___________________________
           |                       |                           |
 __________|_________   ___________|____________   ____________|___________
| Compartimentul de  | | Compartimentul de      | | Compartimentul de      |
| identificare a     | | organizare a sedintelor| | decontari-compensari   |
| circuitelor        | | de compensare          | |    - 10 persoane -     |
|   - 4 persoane -   | |    - 10 persoane -     | |                        |
|                    | |                        | |                        |
|- Intocmeste listele| |- Primeste si           | |- Emite ordinele de     |
|  cu erori rezultate| |  inregistreaza cererile| |  compensare aferente   |
|  din transmisia    | |  de compensare.        | |  proceselor-verbale    |
|  informatiilor de  | |- Inregistreaza si      | |  de compensare.        |
|  catre agentii     | |  verifica informatiile | |- Verifica completarea  |
|  economici.        | |  primite de la agentii | |  borderoului           |
|- Identifica        | |  de compensare.        | |  justificativ.         |
|  circuitele de     | |- Rezolva erorile       | |- Tine evidenta         |
|  compensare pe baza| |  rezultate din         | |  proceselor-verbale de |
|  informatiilor     | |  transmisia            | |  compensare completate |
|  primite de la     | |  informatiilor de catre| |  cu seria si numarul   |
|  agentii economici | |  agenti.               | |  ordinelor de          |
|  care participa la | |- Anunta agentii        | |  compensare.           |
|  compensare.       | |  economici care pot    | |- Tine evidenta         |
|- Intocmeste listele| |  participa la sedinta  | |ordinelor de compensare.|
|  cu componenta     | |  de compensare.        | |- Tine registrul        |
|  fiecarei grupe de | |- Primeste, verifica si | |  rulajului de          |
|  agenti ce intra in| | indosariaza documentele| |  compensare.           |
|  compensare.       | |  de acreditare ale     | |- Rezolva litigiile si  |
|                    | |  inspectorilor de      | |  corecteaza erorile.   |
|                    | |  compensare.           | |                        |
|                    | |- Conduce si intocmeste | |                        |
|                    | |  procesul-verbal al    | |                        |
|                    | |  sedintei pe fiecare   | |                        |
|                    | |  circuit de compensare.| |                        |
|                    | |- Transmite             | |                        |
|                    | |  procesele-verbale     | |                        |
|                    | |  intocmite serviciului | |                        |
|                    | |  decontari-compensari  | |                        |
|                    | |  in vederea emiterii   | |                        |
|                    | |  ordinelor de          | |                        |
|                    | |  compensare.           | |                        |
|                    | |                        | |                        |
|                    | |    Nota:               | |    Nota:               |
|    Nota:           | |    9 persoane din acest| |    9 persoane din acest|
|    Persoanele din  | |compartiment presteaza  | |compartiment presteaza  |
|acest compartiment  | |activitate numai in ziua| |servicii de o zi,       |
|lucreaza numai      | |de compensare, iar o    | |acestea fiind aceleasi  |
|pentru aceasta      | |persoana, numai pentru  | |cu cele din Serviciul de|
|activitate.         | |aceasta activitate.     | |organizare-compensare,  |
|                    | |                        | |iar o persoana, numai   |
|                    | |                        | |pentru aceasta          |
|                    | |                        | |activitate.             |
|____________________| |________________________| |________________________|


    ANEXA Nr. 9
    la regulament

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
        SERVICIUL DE COMPENSARE

                            DISPOZITIE Nr. 00001

    In temeiul Ordinului ministrului industriei si comertului nr. ........... din .................. imputerniceste pe dl/dna ....................... ca agent de compensare pentru sedinta din data de .........., avand in responsabilitate urmatoarele circuite:
         ___________________________________________
        | Agentul initiator  |  Agentii in circuit  |
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|

        Am luat cunostinta             Responsabil
       Agent de compensare,     in Serviciul de compensare,
      .....................     ..........................
      .....................     ..........................
      Semnatura si stampila,      Semnatura si stampila,


    ANEXA Nr. 10
    la regulament

              REGISTRUL RULAJELOR OPERATIUNILOR DE COMPENSARE
                  PE LUNA ..........................
 ___________________________________________________________________
|    |      Numarul    |     | Denumirea |          |               |
|Nr. |procesului-verbal| Data| agentului |Suma total| prin:         |
|crt.| --------------- |     | initiator/|compensata|(numarul       |
|    |      numar      |     | agentului |          |de compensari) |
|    |      cerere     |     | platitor  |          |               |
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|


    ANEXA Nr. 11 a)
    la regulament

    FISA PLATITORULUI

                 DENUMIREA PLATITORULUI PRIN COMPENSARE
 ___________________________________________________________________
| Data | Numarul     | Denumirea   | Inregistrat contabil   |  Sold |
|      | documentului| platitorului|________________________|_______|
|      |             |             | Debit |  Credit | D/C  |       |                               |______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|


    ANEXA Nr. 11 b)
    la regulament

    FISA INCASATORULUI

                DENUMIREA COMPENSATORULUI (INCASATOR)
 ______________________________________________________________________
| Data | Numarul     | Denumirea      | Inregistrat contabil   |  Sold |
|      | documentului| compensatorului|________________________|_______|
|      |             |                | Debit |  Credit | D/C  |       |                               |______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|


    ANEXA Nr. 12
    la regulament

                    REGISTRUL DE ERORI DE COMPENSARE
 _________________________________________________________________________
| Nr.| Numarul si | Emitentul    | Agentii     | Suma      |      |   A   |
|crt.| data       | ordinului    | economici   |  de       |Cauza |_______|
|    |ordinului de| de compensare| cuprinsi in | compensare|erorii|   |   |
|    | compensare |              | operatiunea |           |      |A1 | A2|
|    |            |              |de compensare|           |      |   |   |
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:

    A - Modul de solutionare
        A1   Anulare nr. decizie
        A2   Emitere ordin nou nr. ......SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 135/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 135 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 135/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu