E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 135 din 18 martie 1998

privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 163 din 23 aprilie 1998


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                PRIM-MINISTRU
               VICTOR CIORBEA

                      Contrasemneaza:
                      Ministru de stat,
                      ministrul industriei
                      si comertului
                      Mircea Ciumara

                      Ministrul finantelor,
                      Daniel Daianu

                      Ministrul privatizarii,
                      Valentin Ionescu

    ANEXA 1

                     REGULAMENT DE COMPENSARE
a datoriilor nerambursabile la scadenta ale agentilor economici din industrie

    Art. 1
    Obiectul regulamentului de compensare
    Obiectul regulamentului il constituie compensarea succesiva a obligatiilor reciproce intre agentii economici, pe baza de ordine de compensare.
    Art. 2
    Termenii utilizati
    1. Compensare fara numerar - stingerea obligatiilor reciproce intre doi sau mai multi agenti economici, pana la concurenta obligatiei celei mai mici, prin ordine de compensare.
    2. Compensarea de mica valoare - stingerea obligatiilor reciproce sub 10 milioane lei.
    3. Compensarea succesiva inchisa - modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice care privesc perioada trecuta si care sting datoriile existente, la un moment dat, intre parti.
    4. Compensarea succesiva deschisa - modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice intre doi sau mai multi agenti economici pentru datorii certe existente, inregistrate in contabilitate, cu exceptia celor pentru care s-au introdus actiuni la instantele judecatoresti.
    5. Agent economic - unitatea economica organizata sub forma de regie autonoma, companie/societate nationala, societati comerciale, indiferent de forma de proprietate etc.
    6. Agent economic initiator - unitatea economica care solicita stingerea obligatiilor reciproce prin intermediul unui act de compensare.
    7. Agent economic destinatar - unitatea economica care accepta compensarea unei creante prin datoria sa catre initiator. Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor si creantelor reciproce.
    8. Serviciul de compensare - agentul de intermediere care primeste, analizeaza si negociaza periodic, in prezenta reprezentantilor agentilor economici, compensarea obligatiilor reciproce prin emiterea ordinelor de compensare.
    9. Instrumentul de plata - ordinul de compensare emis de serviciul de compensare in baza procesului-verbal de compensare prin care clientul si furnizorul isi lichideaza datoriile de valoare egala. Documentul este prezentat in anexa nr. 5.
    10. Inspectorul de compensare - persoana care reprezinta agentul economic ce solicita serviciului de compensare sa-i presteze activitati in vederea compensarii.
    Inspectorul de compensare este desemnat, pentru fiecare sedinta in parte, printr-o imputernicire acordata peroanelor care angajeaza unitatea. La fiecare sedinta de compensare documentul de imputernicire se prezinta la serviciul de organizare a sedintei de compensare. Documentul este prezentat in anexa nr. 6.
    11. Agentul de compensare - persoana care reprezinta serviciul de compensare in sedintele de compensare. Desemnarea agentului de compensare se face prin imputernicire data de catre conducatorul serviciului de compensare, specificandu-se circuitele pentru care a fost desemnat. Agentul de compensare conduce sedinta de compensare pentru circuitele pentru care a fost desemnat. Documentul de desemnare este prezentat in anexa nr. 9.
    12. Ziua de compensare - ziua lucratoare in care se desfasoara sedinta de compensare.
    Art. 3
    Serviciul de compensare - organizare si atributii
    Serviciul de compensare functioneaza in cadrul Institutului de Management si Informatica din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, avand urmatoarele compartimente:
    - compartimentul de analiza si identificare a circuitelor de compensare pe baza cererilor agentilor economici;
    - compartimentul de organizare a sedintelor de compensare, care primeste, inregistreaza, prezinta spre analiza cererile de compensare, intocmeste procesele-verbale de sedinta si transmite hotararile pentru emiterea ordinelor de compensare;
    - compartimentul de deconturi, care emite ordine de compensare, tine evidenta lor si solutioneaza litigiile.
    Art. 4
    Obiectul compensarii succesive a platilor intre agentii economici pe baza ordinelor de compensare
    Obiectul compensarii succesive il constituie stingerea datoriilor, cu creantele reflectate in contabilitatea agentilor economici pe baza ordinelor de compensare, cu o valoare mai mare de 10 milioane lei.
    Fac exceptie platile de mica valoare (sub 10 milioane lei) pentru arierate restante ale unitatilor furnizoare de servicii sociale.
    Art. 5
    Circuitele, termenele si intervalele obligatorii ale platilor prin compensare
    Compensarea succesiva, conform prezentului regulament, se proceseaza conform schemei din anexa nr. 1.
    Agentul economic initiator devine agent economic destinatar (anexa nr. 2) in momentul cand au fost emise si primite ordinele de compensare (instrumentele de plata) in numele agentilor economici dintr-un lant de compensare, negociate in cadrul sedintei, care se consemneaza in procesul-verbal de compensare (anexa nr. 4).
    Data efectuarii stingerii datoriilor si a creantelor este cea a ordinului de compensare si se opereaza in toate documentele initiale (proces-verbal si ordin de compensare).
    Art. 6
    Sedinta de compensare
    In fiecare joi a saptamanii se organizeaza o sedinta de compensare.
    Sedinta se organizeaza la sediul Ministerului Industriei si Comertului.
    Sedinta este precedata de prezentarea cererilor de compensare (anexa nr. 3) cu doua zile inainte, respectiv pana in fiecare marti, care va cuprinde:
    - situatia creantelor si a datoriilor restante la sfarsitul lunii precedente;
    - situatia la zi a platilor cash sau a compensarii pana la data sedintei.
    Sedinta zilnica se incheie prin consemnarea, in procesul-verbal (anexa nr. 4), a denumirii agentilor economici si a sumelor angajate in compensare, care se semneaza de catre reprezentantii acestora si de catre agentul de compensare desemnat de serviciul de compensare pentru fiecare circuit, iar pe baza anexei se intocmesc ordinele de compensare (anexa nr. 5), remise intr-un exemplar fiecarui agent economic, consemnandu-se suma care poate fi compensata cu fiecare agent in parte.
    In borderoul pentru decontarile facute prin ordinul de compensare de pe versoul formularului (anexa nr. 5) se consemneaza situatia documentelor primare cuprinse in suma compensata pentru fiecare agent economic in parte.
    Art. 7
    Orarul sedintelor de compensare
    Orarul sedintelor de compensare se stabileste intre orele 8,30 - 16,00, cuprinzand patru parti:
    Partea I - prezentarea si inscrierea documentelor de acreditare, a inspectorilor de compensare, reprezentanti ai agentilor economici, conform anexei nr. 6.
    Partea a II-a - in care Compartimentul de analiza si identificare circuite de compensare prezinta inspectorilor de compensare, reprezentanti ai agentilor economici, propunerile circuitelor de compensare inchise sau deschise, identificate.
    Partea a III-a - in care Compartimentul de organizare a compensarii intocmeste procesul-verbal de sedinta pentru fiecare circuit de compensare inchis sau deschis, in prezenta si sub semnatura inspectorilor de compensare acreditati si cu stampila acestora (anexa nr. 4).
    Compartimentul de identificare a circuitelor de compensare propune agentilor economici initiatori numarul de circuite de compensare posibile ce pornesc de la ei, numind si agentul de compensare prin grija caruia se redacteaza procesul-verbal de compensare (anexa nr. 4).
    Partea a IV-a - cu continuare si in ziua urmatoare, in care compartimentul decontari emite ordine de compensare si inregistreaza procesele-verbale de compensare. Ordinele de compensare noi poarta semnaturile emitentului si ale inspectorilor de compensare, reprezentanti ai agentului economic initiator si destinatar. De asemenea, borderoul facturilor in baza carora s-a stabilit valoarea de compensare va fi semnat de cei doi inspectori de compensare.
    Art. 8
    Evidenta operatiunilor de compensare
    In cadrul Serviciului de compensare se deschide Registrul de evidenta compensari (anexa nr. 7), in care se inscriu, in ordine cronologica:
    - data efectuarii compensarii;
    - procesele-verbale de sedinta in care sunt inscrisi agentii economici intrati in compensare si suma compensata, pe fiecare relatie;
    - evidenta ordinelor de compensare, cu numarul si valoarea lor, eliberate fiecarui agent economic.
    Art. 9
    Organizarea Serviciului de compensare
    Structura organizatorica (anexa nr. 8) va fi incorporata in Institutul de Management si Informatica in cadrul numarului de personal aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului.
    Serviciul de compensare va functiona experimental timp de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, fara a percepe comision pentru operatiunile de compensare intermediate.
    Documentele necesare functionarii Serviciului de compensare, in perioada experimentala, vor fi asigurate de catre fiecare agent economic participant, conform intelegerii cu colectivul de conducere.
    Pentru a realiza controlul asupra operatiunilor de compensare efectuate, se deschide Registrul rulajelor operatiunilor de compensare, in care sumele compensate pe total, cat si pe client (platitor) si furnizor (beneficiar), trebuie sa fie corelate (egale) la fiecare sfarsit de luna. Documentul este prezentat in anexele nr. 10, 11a) si 11b).
    Art. 10
    Solutionarea litigiilor, corectarea erorilor
    Litigiile se solutioneaza in zilele programate pentru desfasurarea sedintelor de compensare de catre inspectorii de compensare care reprezinta unitatile in litigii, se incheie un proces-verbal si se stabilesc masurile care trebuie luate de catre parti.
    Erorile vor fi solutionate, la cererea agentului economic in cauza, prin analiza naturii erorii si a efectelor financiare pentru petent.
    Daca eroarea afecteaza mai multi agenti economici, Serviciul decontare-compensari va transmite tuturor celor in cauza corectiile ce urmeaza a fi facute, astfel:
    - pentru documente gresit redactate (cifre gresite), documentul se va prezenta in original, pentru anulare emitandu-se un alt ordin de compensare corect;
    - pentru inscrierea gresita a denumirii agentului economic cu care s-a facut compensarea, ordinul de compensare respectiv va fi anulat, fiind emis un alt ordin de compensare corect.
    Documente inlocuitoare opereaza de la aceeasi data cu cea a documentelor emise initial;
     - documentele emise pentru corectare se inscriu intr-un registru special de catre agentul de compensare, semnat de Serviciul de compensare, pentru rezolvarea litigiului, si de catre cei doi sau mai multi agenti de compensare afectati. Registrul de erori de compensare este prezentat in anexa nr. 12.
    Art. 11
    Regimul ordinelor de compensare
    Ordinele de compensare au regim special, sunt numerotate in tipografie, iar evidenta lor este stricta. Ordinele de compensare eronat completate sau necompletate si degradate se distrug de catre o comisie desemnata special pentru aceasta, intocmindu-se un proces-verbal.
    Ordinul de compensare emis de Serviciul de compensare reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii. Ordinul de compensare se anexeaza la nota contabila.
    Art. 12
    Punctul 2.1. din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 481/1997, nu se aplica in cazul datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 12 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA Nr. 1
    la regulament

                         OPERATIUNEA DE COMPENSARE
               Schema cu circuitele de compensare succesiva
                                              ______________
   ------xx--------xx-----------xx---------->| SERVICIUL DE |------>
  ^    ^    ^     -- -- -- -- -- -- -- -- -->| COMPENSARE   |
  |    |    |    |    -----/---------/------>|              |
  |    |    |    |    |     - - - - - - - -->|              |
  x    |    |    |    |    |     - - - - - ->|              |
  x    |    x    |    /    :    |     - - -->|              |
  |    x    x    |    |    |    :    |     ->|______________|
  |    x    |    |    |    :    |    :    |
  |    |    |    |    |    |    :    :    |
  |    |    |    |    |    :    |    |    |
  |    |    x    |    |    |    :    :    |
  |    x    x    |    /    :    |    :   _|_
  |    x    |    |    |    |    :    |  |I1 |
  |    |    |    |    |    :    |   _:_ |___|
  x    |    |    |    |    |    :  |I2 |
  x    |    x    |    |    :   _|_ |___|
  |    x    x    |    /    |  |I3 |
  |    x    |    |    |   _:_ |___|
  |    |    |    |    |  |I5 |
  |    |    |    |   _|_ |___|
  |    |    x    |  |I7 |
  |    x    x   _|_ |___|
  x    x    |  |I8 |
--|----|---_|_-|___|------------------------------------------------
  x    |  |I6 |           Agenti economici cu spectru larg
  |   _|_ |___|           al produselor si serviciilor oferite
  |  |I9 |                in economie
 _|_ |___|
|I10|
|___|
--------------------------------------------------------------------

             ______________
----------->| SERVICIUL DE |------xx------xx--------xx-------xx-------xx--
            | COMPENSARE   |-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -   |
            |              |---/------/------/----------/-------/----  |  |
            |              |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  | |  x
            |              | - - - - - - - - - - - - -.- -.- -.- . | / |  x
            |              |_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  |   |   |  | | | |  |
            |              |___    :  :    :    :   : :   :   |  : | / |  |
            |______________|  _v_  : _v_   :    :   : |   |   |  | | | | _v_
                             |D2 | :|D3 |  :    :   : :  _v_  |  : | / ||D1 |
                             |___| :|___| _v_   :   : | |D7 | |  | | | ||___|
                                   :     |D4 | _v_  : : |___| |  : | / |
                                   :     |___||D5 | : |      _v_ | | | |
                                   :          |___| : :     |D8 |: | | |
----------------------------------_v_---------------:-|-----|___||-|-/-|-----
                                 |D6 |              : :          : | | |
  Agenti economici cu spectru    |___|              : |          | | | |
  larg al produselor si          ^ ^ ^              : :          : | | |
  serviciilor oferite in         | | |             _v_v          | | / |
  economie                       | | |            |D9 |<---------: | | |
                                 | | |____________|___|__________| | | |
                                 | |_____________________________: | | |
                                 |                               | | | |
                                 |                             __v_v_v |
                                 |                            | D10  |<|
                                 |                            |______| |
                                 |_____________________________________|

-----------------------------------------------------------------------------
        Agenti economici initiatori,      Agenti economici destinatari,


    ANEXA Nr. 2
    la regulament

                          CIRCUIT DE COMPENSARE
conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997
          ___________________________
       |                            |
    1. I1  --> D2/I2 --> D6/I6 --> D1
       |____________________________|

    2. I1  --> D2/I2 --> D9/I9 --> D1
       |____________________________|

    3. I1  --> D2/I2 --> D3/I3 --> D9/I9 --> D1
       |______________________________________|

    4. I1  --> D2/I2 --> D3/I3 --> D10/I10 --> D1
       |________________________________________|

    5. I1  --> D2/I2 --> D5/I5 --> D6/I6 --> D1
       |______________________________________|

    4. I1  --> D2/I2 --> D5/I5 --> D10/I10 --> D1
       |________________________________________|
    ANEXA Nr. 3
    la regulament

    AGENTUL RAPORTOR ..............
    Codul fiscal ..................

                         CERERE DE COMPENSARE
Situatia creantelor si a datoriilor restante la data de ...............

 __________________________________________________________________________
|                              |     Fata de furnizori                     |
| Furnizori/Beneficiari        |     si beneficiari,                       |
|                              |     agentul raportor are:                 |
|                              |___________________________________________|
|                              |   de incasat*)      |  de platit*)        |
|______________________________|_____________________|_____________________|
|  Codul    |Denumirea|Numarul | Valoarea |Valoarea  |Valoarea  |Valoarea  |
|  fiscal   |agentului|si data |facturilor|facturilor|facturilor|facturilor|
|           |         |facturii|cu        |cu        |cu        |cu        |
|           |         |        | vechime  |vechime   |vechime > |vechime   |
|           |         |        |  >6 luni |intre 3-6 | > 6 luni |intre 3-6 |
|           |         |        |          |  luni    |          |luni      |
|___________|_________|________|__________|__________|__________|__________|
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
| | | | | | |         |        |          |          |          |          |
|_|_|_|_|_|_|_________|________|__________|__________|__________|__________|
|           | TOTAL:  |        |          |          |          |          |
|___________|_________|________|__________|__________|__________|__________|

                                  Managerul general al agentului raportor,


                                    Contabilul-sef al agentului raportor,

--------------
    *) Elemente certe la data sedintei de compensare.

    ANEXA Nr. 4
    la regulament

    Emitent SERVICIUL DE COMPENSARE ............

               PROCES-VERBAL AL SEDINTEI Nr. ............
         Lista agentilor economici care intra in compensare
             din grupa nr. ... din data de .../.../...

    Valoarea maxima ce poate
    fi compensata: .......................
    Valoarea compensata: .................
 _________________________________________________________________________
|      |         |Numele          |         |        | Seria    | Valoarea |
|Codul |Denumirea|si prenumele    |Semnatura|Stampila| si       |ordinului |
|fiscal|agentului|reprezentantului,         |        |numarul   | de       |
|      |         |   functia      |         |        |ordinului |compensare|
|      |         |                |         |        |de        |          |
|      |         |                |         |        |compensare|          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|
|      |         |                |         |        |          |          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|
|      |         |                |         |        |          |          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|
|      |         |                |         |        |          |          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|
|      |         |                |         |        |          |          |
|______|_________|________________|_________|________|__________|__________|

                                           SERVICIUL DE COMPENSARE

                                           AGENTUL DE COMPENSARE

    ANEXA Nr. 5
    la regulament

                      OPERATIUNEA DE COMPENSARE
                         ORDIN DE COMPENSARE

       Seria ......... Nr. ...... din data de ....../...../.......
                  pentru suma de: ..................

    AGENTUL ECONOMIC INITIATOR
    Semnatura                      ______________________
    si stampila                   |                      |
                                  |______________________|

    AGENTUL ECONOMIC DESTINATAR
    Semnatura                      ______________________
    si stampila                   |                      |
                                  |______________________|

    ATENTIE !
    Nu se deconteaza prin banca.
    Nu se schimba contra numerar.
    Nu se admit stersaturi, corecturi, modificari.
    Priveste numai obligatii certe (fara dobanzi si penalitati).
    Circula numai in original.
    Diminuarea obligatiilor se face la data inscrisa pe ordinul de compensare.

    NOTA:
    Pe verso se trec elementele de identificare ale facturilor care fac obiectul compensarii.

                                         SERVICIUL DE COMPENSARE
                                         AGENTUL DE COMPENSARE
 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
                       ORDIN DE COMPENSARE
    Seria ........ Nr. ...... din data de ......./...../.....
          pentru suma de: ............................

    Agentul economic initiator ..............................
    Agentul economic destinatar .............................

                                        SERVICIUL DE COMPENSARE

                                        AGENTUL DE COMPENSARE


    Verso

               OPERATIUNEA DE COMPENSARE
              BORDEROUL DATORIILOR STINSE
     PENTRU JUSTIFICAREA PRIN ORDINUL DE COMPENSARE
                      Nr. ..........
     ______________________________________________
    | Numarul  | Data     | Valoarea  | Valoarea   |
    | facturii | emiterii | facturata | compensata |
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |__________|__________|___________|____________|
    |TOTAL:    |     X    |           |            |
    |__________|__________|___________|____________|

    Inspector de compensare   Inspector de compensare

       destinatar,              initiator,


    ANEXA Nr. 6
    la regulament

    Societatea Comerciala      Seria 0/Nr. 000001
    (Regia Autonoma),
    .....................

    IMPUTERNICIRE

    Serviciul de compensare ....................., str. ....................... nr. ........, sectorul ........, localitatea ...............

    Inspector de compensare pentru sedinta din data de ........................
    Numele .......................................
    Functia ......................................


    Director general/Director
    ..............................
          (Semnatura)

    Director economic/ Contabil-sef,
    .................................
          (Semnatura)
    Societatea Comerciala           Seria 0/Nr. 000001
    (Regia Autonoma)
    .....................

                       IMPUTERNICIRE

    Catre Serviciul de compensare .........., str. ............. nr. ........., sectorul ........... localitatea ...................

    Subsemnatii ..............., director general/director, si ..............., director economic/contabil-sef, imputernicim ca inspector de compensare pe domnul/doamna ..................., avand functia de ............... si telefonul la serviciu nr. ..............., legitimat(a) cu buletin de identitate/pasaport
seria ..... nr. ........., domiciliat(a) in localitatea ........., str. ......., nr. ......., bl. ...... sc. ...., ap. ....., telefon la domiciliu nr. ........., sa reprezinte societatea comerciala (regia autonoma) la sedinta de compensare din data de ............. .

    Director general/Director,      Director economic/Contabil-sef
    .........................       .............................
    (Semnatura si stampila)            (Semnatura si stampila)


    ANEXA Nr. 7
    la regulament

         REGISTRUL DE EVIDENTA A OPERATIUNILOR DE COMPENSARI
     _______________________________________________
    |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |     G     |
    |     |     |     |     |     |     |___________|
    |     |     |     |     |     |     |  H  |  I  |
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
    |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:

    A - Data efectuarii  compensarii
    B - Locul compensarii
    C - Numarul procesului-verbal de compensare
    D - Numarul agentilor care au intrat in compensare
    E - Valoarea compensata
    F - Numarul ordinelor emise pentru realizarea compensarii
    G - Responsabilul Serviciului de compensare
    H - Numele si prenumele inspectorului de compensare
    I - Semnatura

    ANEXA Nr. 8
    la regulament

                       STRUCTURA ORGANIZATORICA

                      _________________________
                     | SERVICIUL DE COMPENSARE |
                     |_________________________|
                                  |
                                  |
                                  |
     _____________________________|______________________________
    |                Colectivul de conducere                     |
    |                    - 3 persoane -                          |
    |                                                            |
    | - Comunica agentilor economici organizarea activitatii de  |
    |   compensare.                                              |
    | - Transmite agentilor economici interesati documentele si  |
    |   regulamentele care reglementeaza aceasta activitate.     |
    | - Inregistreaza cererile agentilor economici participanti  |
    |   la compensare.                                           |
    | - Tine legatura cu agentii economici deserviti,            |
    |   inregistreaza opinii, sugestii si reclamatii privind     |
    |   activitatea de compensare.                               |
    | - Organizeaza activitatea serviciului de compensare.       |
    | - Urmareste si controleaza activitatea de compensare ca    |
    |   volum de activitate si corectitudine.                    |
    | - Hotaraste cu privire la organizarea sedintelor de        |
    |   compensare.                                              |
    | - Desemneaza agentii de compensare si tine evidenta        |
    |   documentelor de compensare.                              |
    | - Hotaraste asupra extinderii dimensiunii activitatii      |
    |   de compensare in functie de cerere.                      |
    | - Hotaraste asupra programarii listelor pentru             |
    |   solutionarea litigiilor.                                 |
    | - Raporteaza lunar asupra eficientei experimentului.       |
    |____________________________________________________________|
                                   |
            _______________________|___________________________
           |                       |                           |
 __________|_________   ___________|____________   ____________|___________
| Compartimentul de  | | Compartimentul de      | | Compartimentul de      |
| identificare a     | | organizare a sedintelor| | decontari-compensari   |
| circuitelor        | | de compensare          | |    - 10 persoane -     |
|   - 4 persoane -   | |    - 10 persoane -     | |                        |
|                    | |                        | |                        |
|- Intocmeste listele| |- Primeste si           | |- Emite ordinele de     |
|  cu erori rezultate| |  inregistreaza cererile| |  compensare aferente   |
|  din transmisia    | |  de compensare.        | |  proceselor-verbale    |
|  informatiilor de  | |- Inregistreaza si      | |  de compensare.        |
|  catre agentii     | |  verifica informatiile | |- Verifica completarea  |
|  economici.        | |  primite de la agentii | |  borderoului           |
|- Identifica        | |  de compensare.        | |  justificativ.         |
|  circuitele de     | |- Rezolva erorile       | |- Tine evidenta         |
|  compensare pe baza| |  rezultate din         | |  proceselor-verbale de |
|  informatiilor     | |  transmisia            | |  compensare completate |
|  primite de la     | |  informatiilor de catre| |  cu seria si numarul   |
|  agentii economici | |  agenti.               | |  ordinelor de          |
|  care participa la | |- Anunta agentii        | |  compensare.           |
|  compensare.       | |  economici care pot    | |- Tine evidenta         |
|- Intocmeste listele| |  participa la sedinta  | |ordinelor de compensare.|
|  cu componenta     | |  de compensare.        | |- Tine registrul        |
|  fiecarei grupe de | |- Primeste, verifica si | |  rulajului de          |
|  agenti ce intra in| | indosariaza documentele| |  compensare.           |
|  compensare.       | |  de acreditare ale     | |- Rezolva litigiile si  |
|                    | |  inspectorilor de      | |  corecteaza erorile.   |
|                    | |  compensare.           | |                        |
|                    | |- Conduce si intocmeste | |                        |
|                    | |  procesul-verbal al    | |                        |
|                    | |  sedintei pe fiecare   | |                        |
|                    | |  circuit de compensare.| |                        |
|                    | |- Transmite             | |                        |
|                    | |  procesele-verbale     | |                        |
|                    | |  intocmite serviciului | |                        |
|                    | |  decontari-compensari  | |                        |
|                    | |  in vederea emiterii   | |                        |
|                    | |  ordinelor de          | |                        |
|                    | |  compensare.           | |                        |
|                    | |                        | |                        |
|                    | |    Nota:               | |    Nota:               |
|    Nota:           | |    9 persoane din acest| |    9 persoane din acest|
|    Persoanele din  | |compartiment presteaza  | |compartiment presteaza  |
|acest compartiment  | |activitate numai in ziua| |servicii de o zi,       |
|lucreaza numai      | |de compensare, iar o    | |acestea fiind aceleasi  |
|pentru aceasta      | |persoana, numai pentru  | |cu cele din Serviciul de|
|activitate.         | |aceasta activitate.     | |organizare-compensare,  |
|                    | |                        | |iar o persoana, numai   |
|                    | |                        | |pentru aceasta          |
|                    | |                        | |activitate.             |
|____________________| |________________________| |________________________|


    ANEXA Nr. 9
    la regulament

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
        SERVICIUL DE COMPENSARE

                            DISPOZITIE Nr. 00001

    In temeiul Ordinului ministrului industriei si comertului nr. ........... din .................. imputerniceste pe dl/dna ....................... ca agent de compensare pentru sedinta din data de .........., avand in responsabilitate urmatoarele circuite:
         ___________________________________________
        | Agentul initiator  |  Agentii in circuit  |
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|
        |____________________|______________________|

        Am luat cunostinta             Responsabil
       Agent de compensare,     in Serviciul de compensare,
      .....................     ..........................
      .....................     ..........................
      Semnatura si stampila,      Semnatura si stampila,


    ANEXA Nr. 10
    la regulament

              REGISTRUL RULAJELOR OPERATIUNILOR DE COMPENSARE
                  PE LUNA ..........................
 ___________________________________________________________________
|    |      Numarul    |     | Denumirea |          |               |
|Nr. |procesului-verbal| Data| agentului |Suma total| prin:         |
|crt.| --------------- |     | initiator/|compensata|(numarul       |
|    |      numar      |     | agentului |          |de compensari) |
|    |      cerere     |     | platitor  |          |               |
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|
|____|_________________|_____|___________|__________|_______________|


    ANEXA Nr. 11 a)
    la regulament

    FISA PLATITORULUI

                 DENUMIREA PLATITORULUI PRIN COMPENSARE
 ___________________________________________________________________
| Data | Numarul     | Denumirea   | Inregistrat contabil   |  Sold |
|      | documentului| platitorului|________________________|_______|
|      |             |             | Debit |  Credit | D/C  |       |                               |______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|_____________|_______|_________|______|_______|


    ANEXA Nr. 11 b)
    la regulament

    FISA INCASATORULUI

                DENUMIREA COMPENSATORULUI (INCASATOR)
 ______________________________________________________________________
| Data | Numarul     | Denumirea      | Inregistrat contabil   |  Sold |
|      | documentului| compensatorului|________________________|_______|
|      |             |                | Debit |  Credit | D/C  |       |                               |______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|
|______|_____________|________________|_______|_________|______|_______|


    ANEXA Nr. 12
    la regulament

                    REGISTRUL DE ERORI DE COMPENSARE
 _________________________________________________________________________
| Nr.| Numarul si | Emitentul    | Agentii     | Suma      |      |   A   |
|crt.| data       | ordinului    | economici   |  de       |Cauza |_______|
|    |ordinului de| de compensare| cuprinsi in | compensare|erorii|   |   |
|    | compensare |              | operatiunea |           |      |A1 | A2|
|    |            |              |de compensare|           |      |   |   |
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|
|____|____________|______________|_____________|___________|______|___|___|

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai sus este urmatoarea:

    A - Modul de solutionare
        A1   Anulare nr. decizie
        A2   Emitere ordin nou nr. ......SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 135/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 135 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    About five months ago, I was looking to get a mortgage loan for my house but my F I C O credit score was at 511 and the lender needed it above 700. Luckily a friend of mine had gotten similar services from a group of elite professionals a few months back called H A C K M A V E N S. So he advised me to contact them and when I presented my case, it only took them a week and I had my score fixed to 732. They kept to their promises just as I was advised. I strongly recommend these elite professionals all day and any day. You can reach out to them by Email: H A C K M A V E N S 5 @ G M A I L. C O M or Call/Text/WhatsApp: + 1 (2 0 9) 4 1 7 – 1 9 5 7. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Hotărârea 908 2010
    I have been suffering from (HERPES SIMPLEX VIRUS) disease for the past four years and had constant pain, especially in my private parts. During the first year, I had faith in God that i  would be healed someday. This disease started circulating all over my body and I have been taking treatment from my doctor, few weeks ago I came on search on the internet if I could get any information concerning the prevention of this disease, on my search I saw a testimony of someone who has been cured from (HERPES VIRUS) by this Man Dr. harry and she gave the email address of this man and advise we should contact him for any sickness that he would be of help, so I wrote to Dr. harry telling him about my (HERPES VIRUS) he told me not to worry that I was going to be cured!! hmm I never believed it,, well after all the procedures and remedy given to me by this man few weeks later I started experiencing changes all over me as the Dr harry assured me that I have been cured, after some time I went to my doctor to confirmed if I have be finally healed behold it was TRUE, So friends my advice is if you have Any Type of Sickness Or Relationship Problem contact Dr. HARRY Email:: (drharrysolution@gmail.com Or What'sApp:: +2349036417079 .       
ANONIM a comentat Legea 421 2002
     Buna ziua!As dori cateva precizari privind LEGEA nr. 421 din 27 iunie 2002 - privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale si HOTĂRÂREA nr. 152 din 22 februarie 2023 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. In acest sens un vehicul care se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni si din punct de vedere estetic arata impecabil dar are itp-ul expirat de cel putin 6 luni de zile este considerat abandonat? Daca un vehicul DACIA LOGAN arata impecabil dar are ITP-ul expirat din 2014 si se afla pe domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este considerat abandonat? Pana la urma ce criterii primeaza!? Aspectul estetic al vehiculului, valoarea de piata al acestuia sau faptul ca are ITP-ul expirat de cel putin 6 luni!? Si ma rezum doar la ITP ca de cele mai multe ori nu are nici asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie. Si ar mai fi un caz particular si anume o SKODA care arata din punct de vedere estetic impecabil, are ITP-ul la zi dar nu are asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie de cca 2 ani. Poate fi consideat vehicul abandonat? In acest sens pe langa raspunsul dumneavoastra ati putea sa detaliati aceste aspecte si lamuriri la principalele posturi de televiziune nationale? Va multumesc. Expand Delete Move to Forward Reply More
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    My name is Matt. I'm here to say a very big thanks to Priest Salami and his great Oracle for saving my marriage. No one would have believe that I and my wife will ever come back together again as lovers. But this great spell caster reunited us in just 48hours. Priest Salami is truly a real and honest online spell caster. Contact him now on: purenaturalhealer@gmail.com. Whatsapp number: +2348143757229
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +13022040295. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Legea 119 2003
    I WANT MY EX LOVER BACK LOVE SPELL TO BRING BACK YOUR EX LOVER & BROKEN RELATIONSHIPS OR MARRIAGE BACK. Thanks to Dr Omokpo for helping me save my broken marriage that almost led to divorce forever. I am so happy now and my heart is filled with joy because this great man has brought back my husband with his love spell. I am grateful for the great help he have bring to me and my family If you have any relationship problems health issues or you want to get your Ex lover back contact this great spell caster on email: dromokpo@gmail.com His WhatsApp number: +2348065941096
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună ziua, doamnelor și domnilor, aveți nevoie de asistență financiară? Eu sunt Susan Benson. Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Ai nevoie de un împrumut pentru afaceri, împrumut personal, împrumut ipotecar sau împrumut pentru a-ți finaliza proiectul? Dacă răspunsul dvs. este da, vă voi recomanda să contactați firma mea. Oferim tot felul de servicii de împrumut, inclusiv împrumuturi pe termen lung și scurt, împrumuturi garantate și negarantate și multe altele. Pentru mai multe informații, scrieți-ne prin e-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com) sau trimiteți-mi un mesaj direct pe WhatsApp prin: +447360502110 și primiți un răspuns într-o clipă. Un împrumut de la o companie reală și competentă este ceea ce aveți nevoie pentru a vă atinge obiectivul și suntem o companie cuprinzătoare de servicii financiare și ne angajăm să vă ajutăm să vă îndepliniți toate aspirațiile. Suntem specializați în furnizarea de soluții de finanțare structurată persoanelor și companiilor în cel mai eficient și rapid mod. * Puteți aplica pentru un împrumut oricând și oriunde. * Sumă flexibilă - Tu decizi cât vrei să împrumuți. * Finanțare directă rapidă - Primiți împrumutul în 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibilă de 3%. * Rate ridicate de aprobare * Rambursare flexibilă - Trebuie să alegeți Data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 de ani. * Aplicație simplă online. * Îndrumare și expertiză personalizate. * Fără taxe ascunse Nu pierdeți o oportunitate din cauza lipsei de finanțare. Contactați compania mea acum, vă putem ajuta cu un împrumut, deoarece am ajutat numeroase persoane și organizații care s-au confruntat cu dificultăți financiare în întreaga lume. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, vă rugăm să ne trimiteți cererea dvs. de împrumut prin E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com WhatsApp: +447360502110 Intermediarii/Consultanții/Brokerii sunt bineveniți să-și aducă clienții și sunt 100% protejați. În deplină încredere, vom lucra împreună pentru beneficiile tuturor părților implicate.
ANONIM a comentat Acord 0 2007
    Bună ziua, vreau să folosesc acest mediu pentru a vă împărtăși o companie de împrumut care mă ajută să obțin un împrumut comercial cu Termeni înțeleși. oferă toate tipurile de împrumut. E-mail de contact: (infomichealfinanceltd@gmail.com) sau whatsapp +1(469)972-4809.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 135/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu