Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1341 din 27 decembrie 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 42 din 22 ianuarie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice privind utilizarea Fondului special pentru produse petroliere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

    CAP. 1
    Constituirea veniturilor Fondului special pentru produse petroliere

    Art. 1
    (1) Fondul special pentru produse petroliere se constituie prin includerea in pretul produselor petroliere livrate, benzina si motorina, obtinute de producatori sau rezultate din procesare, a unei sume in lei reprezentand echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a lunii anterioare livrarii.
    (2) In intelesul prezentelor norme metodologice, in categoria benzina si motorina se includ carburantii, care se livreaza ca produse finite.
    Art. 2
    (1) Suma determinata in conditiile prevazute la art. 1 se evidentiaza distinct in pretul produselor petroliere livrate, benzina si motorina, si nu se include in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
    (2) La vanzarea cu ridicata a carburantilor prevazuti la art. 1 se determina cantitatea in litri, utilizandu-se densitatea la livrare. Fondul special pentru produse petroliere se stabileste prin aplicarea sumei in lei/litru la cantitatea in litri si se mentioneaza distinct in facturile emise la livrarea produselor petroliere respective.
    Art. 3
    Obligatia de a constitui veniturile Fondului special pentru produse petroliere revine producatorilor si procesatorilor, persoane juridice cu sediul in Romania, denumite in continuare unitati colectoare, indiferent de forma de organizare, de natura capitalului si de destinatia produselor petroliere livrate.
    Art. 4
    Sumele colectate si evidentiate distinct de catre unitatile colectoare se vireaza cu ordin de plata, pana la data de 25 a lunii pentru luna precedenta, in contul special nr. 50934192863 "Disponibil din Fondul special pentru produse petroliere", deschis la Directia trezorerie si contabilitate publica a municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Industriei si Resurselor.
    Art. 5
    Suma inclusa in preturile produselor petroliere pentru constituirea Fondului special pentru produse petroliere reprezinta cheltuiala deductibila din punct de vedere fiscal.
    Art. 6
    Pentru neplata la termen a obligatiilor de plata ale unitatilor colectoare la Fondul special pentru produse petroliere se datoreaza majorari de intarziere, calculate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 7
    Controlul respectarii obligatiilor de plata ale unitatilor colectoare la Fondul special pentru produse petroliere si la termenul stabilit la art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 se efectueaza de catre organele fiscale.
    Art. 8
    Agentii economici prevazuti la art. 3 au obligatia sa raporteze lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare, situatia conform formularului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

    CAP. 2
    Gestionarea si utilizarea Fondului special pentru produse petroliere

    Art. 9
    Fondul special pentru produse petroliere este gestionat de Ministerul Industriei si Resurselor, care in acest scop indeplineste atributiile si raspunderile stabilite prin prezentele norme metodologice.
    Art. 10
    Fondul special pentru produse petroliere se va utiliza pentru acoperirea integrala a obligatiilor de plata aferente fostei Companii Romane de Petrol - S.A. Ministerul Industriei si Resurselor, in termen de 7 zile lucratoare de la data incasarii sumelor in Fondul special pentru produse petroliere, va efectua plati pe destinatiile prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 249/2000.
    Art. 11
    (1) Din veniturile inregistrate lunar in contul special "Fondul special pentru produse petroliere" se vor achita cu prioritate obligatiile de plata cuprinse la pct. 1 - 9 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 249/2000, in suma de 140.084 mii dolari S.U.A., in ordinea in care acestea sunt inscrise in anexa respectiva.
    (2) Platile se vor efectua in lei si vor reprezenta echivalentul sumelor in dolari la cursul de schimb valutar din data platii.
    Art. 12
    Plata obligatiilor prevazute la pct. 1 - 3 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 se va efectua in contul nr. 361180000302 deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice la Centrala Bancii Nationale a Romaniei. Ministerul Finantelor Publice va proceda la informarea lunara a Ministerului Industriei si Resurselor cu privire la stingerea creantelor respective in contabilitatea proprie, care la randul sau va instiinta debitorii in scopul reflectarii in contabilitatea acestora a stingerii obligatiilor catre Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 13
    Sumele de 2.612 mii dolari S.U.A. si 1.100 mii dolari S.U.A., prevazute la pct. 6 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 249/2000 cu titlu de valoare facturata si, respectiv, partial din suma de 2.905.940 dolari S.U.A., cu titlu de penalitati de intarziere, vor fi achitate de catre gestionarul Fondului special pentru produse petroliere catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti, care a achitat aceste sume catre Societatea Comerciala "Petrolexportimport" - S.A., ca urmare a Sentintei judecatoresti definitive si executorii nr. 6.151 din 13 decembrie 1999. Suma ramasa din penalitatile calculate de 1.806 mii dolari S.U.A. va fi achitata de gestionarul Fondului special pentru produse petroliere catre Societatea Comerciala "Petrolexportimport" - S.A.
    Art. 14
    (1) Dupa acoperirea sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., in conditiile prevazute la art. 11 - 13 se vor efectua platile pentru suma de 507.300 mii dolari S.U.A. reprezentand obligatia reglementata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Romane de Petrol, aprobata cu modificari prin Legea nr. 32/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in acelasi cont prevazut la art. 12.
    (2) Ministerul Finantelor Publice va utiliza suma incasata pentru diminuarea datoriei publice interne, constituita conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 72/1997.

    CAP. 3
    Contabilitatea si prezentarea executiei Fondului special pentru produse petroliere

    Art. 15
    Operatiunile contabile care se efectueaza la unitatile colectoare sunt urmatoarele:
    a) inregistrarea cheltuielilor ocazionate de constituirea Fondului special pentru produse petroliere:

                635                  =             447
    Cheltuieli cu alte impozite,       Fonduri speciale - analitic
    taxe si varsaminte asimilate       distinct

    b) virarea sumelor de catre unitatile colectoare in contul Ministerului Industriei si Resurselor:

                447                  =             5121
    Fonduri speciale - analitic        Conturi la banci in lei
    distinct

    Art. 16
    Operatiunile contabile care se efectueaza la Ministerul Industriei si Resurselor sunt:
    a) evidentierea sumelor incasate de Ministerul Industriei si Resurselor la Fondul special pentru produse petroliere:

             119.01.41               =            337.41
    Disponibil din Fondul special      Fondul special pentru
    pentru produse petroliere          produse petroliere

    b) virarea sumelor catre unitatile beneficiare:

                421                  =           119.01.41
    Cheltuieli din fonduri cu          Disponibil din Fondul special
    destinatie speciala - analitic     pentru produse petroliere
    distinct

    c) operatiuni contabile la inchiderea exercitiului financiar:

               337.41                =             421
    Fondul special pentru produse      Cheltuieli din fonduri cu destinatie
    petroliere                         speciala - analitic distinct

    Art. 17
    Operatiunile contabile care se efectueaza la unitatile beneficiare sunt:

    Conturi la banci in lei          = Contul in care beneficiarul are
    la unitatile beneficiare           inregistrate creantele de recuperat in
                                       conformitate cu prevederile Ordonantei de
                                       urgenta a Guvernului nr. 249/2000

    Art. 18
    Disponibilitatile Fondului special pentru produse petroliere se raporteaza in anexa nr. 15 la darea de seama contabila trimestriala si anuala a Ministerului Industriei si Resurselor pentru institutii publice pe randul 18 si se cuprind in totalul de la randul 01.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Agentul economic platitor
    ..........................

                                 Catre
                   Ministerul Industriei si Resurselor

                                SITUATIA
privind platile efectuate catre Fondul special pentru produse petroliere
                     pe luna ............... anul ........
________________________________________________________________________________
Unitatea    Suma                      Plati efectuate                 Explicatii
colectoare  constituita  ____________________________________________
                         Data platii  Numarul ordinului  Suma platita
                                           de plata
________________________________________________________________________________
     1           2            3               4                5            6
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

          Director general,                    Director economic,
        ......................             ..........................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1341/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1341 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu