Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1319 din 25 noiembrie 1996

privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Ramnicu Valcea

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 335 din 11 decembrie 1996


SmartCity3


    In temeiul Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se infiinteaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Ramnicu Valcea, persoana juridica romana aflata in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prin reorganizarea Institutului de Criogenie si Separari Izotopice, care se desfiinteaza.
    Art. 2
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Ramnicu Valcea are sediul in municipiul Ramnicu Valcea (Casuta postala nr. 10), judetul Valcea.
    Art. 3
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Ramnicu Valcea are ca obiect principal de activitate: cercetarea stiintifica, dezvoltarea tehnologica cu caracter fundamental si aplicativ si valorificarea cercetarilor proprii printr-o activitate de transfer tehnologic, proiectare, microproductie, lucrari de investitii, asistenta tehnica, consultanta de specialitate, participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului sau si la realizarea cu prioritate a obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
    Art. 4
    Structura organizatorica a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Ramnicu Valcea este prevazuta in anexa nr. 1.
    Art. 5
    Patrimoniul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Ramnicu Valcea, stabilit pe baza bilantului contabil incheiat la 30 septembrie 1996, este de 10.875.024 mii lei, din care: 7.501.127 mii lei - imobilizari corporale si necorporale si 2.537.116 mii lei - active circulante, si se preia pe baza de protocol de predare-preluare de la Institutul de Criogenie si Separari Izotopice.
    Art. 6
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Ramnicu Valcea isi desfasoara activitatea in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, precum si cu regulamentul de organizare si functionare prevazut in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Personalul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Ramnicu Valcea se preia prin transfer de la Institutul de Criogenie si Separari Izotopice si isi pastreaza salariile avute la data transferului, pana la negocierea noului contract colectiv de munca.
    Art. 8
    Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, in calitate de minister coordonator, va cuprinde in bugetul sau de venituri si cheltuieli fondurile necesare realizarii unor investitii, dotari, aparatura, echipamente si instalatii.
    Art. 9
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                 PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul cercetarii
                        si tehnologiei,
                        Doru Dumitru Palade

                        Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Florin Georgescu

    ANEXA 1

    INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
    PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE -
    I.C.S.I. RAMNICU VALCEA

                          STRUCTURA ORGANIZATORICA

    Semnificatia coloanelor din schema de mai jos este urmatoarea:

    A = SECTIA-PILOT CRIOGENIC, STANDURI EXPERIMENTALE, TRANSFER
        TEHNOLOGIC
    B = SECTIA PRODUCTIE APARATURA SI ECHIPAMENTE SPECIFICE, GAZE PURE,
        AMESTECURI DE GAZE, SULFURA DE SODIU
                         ____________________________
                        | CONSILIUL DE ADMINISTRATIE |
                        |____________________________|
                                       |
                         ______________|____________
                        |   CONSILIUL STIINTIFIC    |
                        |___________________________|
                                       |
                         ______________|____________
                        |     DIRECTOR GENERAL      |
                        |___________________________|
                                       |
                 ____________          |
                | CONSILIERI |_________|
                |____________|         |
                                       |
        _______________________________|_______________________________
       |                               |                               |
       |                      _________|_______                   _____|____
       |                     | DIRECTOR TEHNIC |                 | DIRECTOR |
       |                     |_________________|                 | ECONOMIC |
       |                               |                         |__________|
       |               ________________|________________________       |
 ______|______  ______|______  ____|_______  ____|______  _|_  _|_     |
|COMPARTIMENTE||COMPARTIMENTE||  SECTIA    ||  SECTIA   || A || B |    |
|STRATEGIE,   ||FUNCTIONALE  ||CERCETARE   ||PROIECTARE,||___||___|    |
|PROGRAME DE  ||             ||FUNDAMENTALA||ATELIERE   |      ________|____
|CERCETARE,   ||             ||APLICATIVA  ||           |     |  SERVICIUL  |
|RESURSE UMANE||             ||            ||           |     |  ECONOMIC,  |
|_____________||_____________||____________||___________|     |  FINANCIAR, |
                                                              |CONTABILITATE|
                                                              |_____________|

    ANEXA 2

            REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Ramnicu Valcea

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice - I.C.S.I. Ramnicu Valcea, denumit in continuare institut, este persoana juridica romana, aflata in coordonarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome, conform Legii nr. 51/1996, prezentului regulament, precum si celorlalte prevederi legale in vigoare.
    Art. 2
    (1) Institutul are structura organizatorica cuprinsa in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.319 din 25 noiembrie 1996.
    (2) Institutul poate avea sau infiinta in structura sa subunitati fara personalitate juridica, necesare realizarii obiectului sau de activitate. Modalitatea de constituire a acestora si relatiile lor in cadrul institutului si cu tertii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare si functionare.

    CAP. 2
    Scopul si obiectul de activitate

    Art. 3
    Institutul este infiintat in scopul desfasurarii activitatilor de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica cu caracter fundamental si aplicativ si de valorificare a cercetarilor proprii printr-o activitate de transfer tehnologic, productie, asistenta tehnica, participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului si la realizarea cu prioritate a obiectivelor Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica.
    Art. 4
    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:

    A. Activitati de cercetare-dezvoltare:
    Institutul efectueaza cercetari fundamentale si aplicative care fac parte din Programul national de cercetare-dezvoltare ORIZONT 2000.
    a) Programul de apa grea
    Reactorii nucleari de tip CANDU, cu combustibil uraniu natural, utilizeaza ca moderator apa grea. Problemele ridicate de apa grea in cadrul acestei< filiere, in care ea este moderator si agent termic primar, sunt:
    - producerea apei grele;
    - gospodarirea (managementul) apei grele in reactorii nucleari;
    - controlul instalatiilor de separare, analize si etaloane izotopice;
    - dezvoltare.
    In acest scop, institutul efectueaza cercetari pentru:
    - dezvoltarea de tehnologii nepoluante pentru separarea apei grele;
    - cresterea sigurantei de functionare prin elaborarea de studii de fiabilitate, disponibilitate si risc si implementarea acestora in cadrul Regiei Autonome "Romag" Drobeta-Turnu Severin;
    - elaborarea de solutii tehnologice pentru prelungirea duratei de viata a coloanelor de schimb izotopic GS (repiritizari, conservari, legaturi tehnologice etc.);
    - realizarea de echipamente tehnologice;
    - dezvoltarea aparaturii de analiza specifica a apei grele (densitate, conductivitate, viscozitate, concentratie izotopica etc.);
    - verificarea comportarii in timp a elementelor de contact pentru procesul distilarii apei grele (DW);
    - transferul tehnologic catre tarile care isi introduc in programele nucleare reactoarele CANDU.
    b) Programul de tritiu
    Pentru mentinerea calitatii apei grele intr-un reactor CANDU, gospodarirea (managementul) ei formeaza parte componenta din exploatarea reactorului si consta in:
    - reconcentrarea moderatorului;
    - recuperarea apei grele;
    - purificarea chimica;
    - detritierea apei grele.
    In cadrul programului de tritiu, institutul efectueaza cercetari fundamentale si aplicative cu privire la:
    - dezvoltarea procesului de distilare criogenica a hidrogenului lichid pentru separarea tritiului;
    - dezvoltarea procesului de schimb izotopic apa-hidrogen pentru separarea tritiului;
    - elaborarea de noi tipuri de catalizatori hidrofobi specifici reactiilor de schimb izotopic apa-hidrogen;
    - recuperarea si stocarea tritiului din compusi gazosi, solizi si lichizi pe compusi metalici si intermetalici;
    - echilibrarea catalitica a speciilor hidrogenului (HT, HD);
    - elaborarea si asimilarea de analizoare izotopice pentru tritiu;
    - elaborarea metodelor de urmarire a operarii unei instalatii de separare a tritiului prin analize izotopice;
    - asimilarea si implementarea normelor de radioprotectie la manipularea produsilor tritiati;
    - comportarea utilajelor dinamice si statice in conditiile contactului cu apa tritiata;
    - metodele si procedeele de decontaminare a personalului si materialelor contaminate cu produsi tritiati.
    c) Programul de criogenie
    Pentru sustinerea Programului national de energetica nucleara, prin rezolvarea problemelor specifice proceselor criogenice de separare a deuteriului si tritiului, institutul efectueaza cercetari fundamentale si aplicative pentru:
    - caracterizarea proprietatilor fizice ale gazelor in domeniul criogenic;
    - studiul teoretic si experimental al echilibrelor si proceselor de separare a izotopilor hidrogenului;
    - studiul teoretic si experimental al echilibrelor si proceselor de separare a gazelor rare, a hidrogenului si aerului;
    - stabilirea de tehnologii pentru separarea si purificarea gazelor;
    - realizarea de aparatura de masura si control specifica proceselor criogenice;
    - realizarea de instalatii si componente criogenice necesare efectuarii testelor de supraconductibilitate;
    - proiectarea si realizarea echipamentelor specifice pentru instalatiile de criopompaj si echiparea sistemelor de vid ultrainalt;
    - realizarea de instalatii criogenice pentru determinarea caracteristicilor mecanice ale materialelor la temperaturi criogenice;
    - transportul la distanta al gazelor lichefiate;
    - instalatii experimentale;
    - pilotul criogenic.
    d) Programul de separari si purificari de gaze
    Institutul efectueaza studii si cercetari experimentale pentru:
    - elaborarea si dezvoltarea metodelor de analiza a gazelor in general si a gazelor rare in special, individual si in amestecuri;
    - obtinerea datelor de proiectare si realizarea instalatiilor experimentale in vederea stabilirii performantelor la adsorbtia fizica a gazelor;
    - separarea gazelor rare din sursele de gaze reziduale industriale.
    - prelucrarea adsorbantilor si determinarea caracteristicilor de separare a gazelor;
    - realizarea si modificarea structurii interne a adsorbantilor selectivi pe baza de carbune, cu proprietati de sita moleculara;
    - separarea gazelor prin adsorbtii selective: O2/N2 din aer, CO2 din gaze naturale, H2 si He din gaze reziduale industriale;
    - prelucrarea gazelor subterane in scopul imbogatirii in metan si lichefierii acestuia;
    - dezvoltarea proceselor necriogenice pentru separarea si purificarea gazelor - adsorbantii la presiune variabila (PSA);
    - determinarea coeficientilor de difuzie in structuri microporoase si stabilirea selectivitatii adsorbantilor;
    - prepararea amestecurilor de gaze, determinarea compozitiei acestora si utilizarea lor in scopuri analitice si tehnica sudurilor;
    - realizarea structurilor compacte de carbon-fulereni.
    e) Programe de risc industrial
    Institutul desfasoara activitati cu privire la:
    - investigarea, identificarea si evaluarea riscului prin sisteme expert pentru analiza structurata, tehnici de identificare si evaluare probabilistica a riscului si baza de date;
    - prevenirea riscului si sisteme de siguranta;
    - dezvoltarea unui sistem conex de control in scopul rezolvarii riscurilor inerente.

    B. Activitati conexe activitatii de cercetare-dezvoltare pe care le desfasoara institutul:
    - asistenta tehnica pentru proiectarea si executia utilajelor si instalatiilor pentru separarea gazelor;
    - expertize privind starea tehnica a utilajelor, echipamentelor si instalatiilor GS din Regia Autonoma "Romag" Drobeta-Turnu Severin;
    - imbunatatirea functionarii instalatiilor Regiei Autonome "Romag" Drobeta-Turnu Severin si a cresterii sigurantei in functionare a acestora;
    - evaluarea productiei de apa grea si reducerea preturilor de cost;
    - asistenta tehnica si consultanta de specialitate pentru punerea in functiune a aparaturii de analiza a izotopilor hidrogenului;
    - verificarea periodica a etaloanelor de D2O de la Regia Autonoma "Romag" Drobeta-Turnu Severin si Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda;
    - reducerea continutului de tritiu si a impactului generat de acesta la Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda;
    - influenta biologica a deuteriului;
    - solutii tehnice si programe de calcul, metodologii de experimentare, proiectare si executie de aparatura de laborator si dispozitive.
    Institutul, in calitate de Institut national de cercetare-dezvoltare si in consens cu Sistemul national de certificare a calitatii implementeaza sistemul calitatii in laboratoare.
    In acest sens, institutul elaboreaza:
    - certificari de calitate pentru microproductia ce se livreaza la Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda;
    - certificari de calitate pentru gama de produse realizate;
    - certificari de calitate a gazelor si a amestecurilor de gaze.

    C. Activitatea de formare si specializare profesionala in domeniul propriu de activitate:
    In institut se desfasoara activitatea de pregatire profesionala prin doctorantura.

    D. Activitatea de transfer tehnologic al rezultatelor cercetarii din domeniul criogenic, separarilor izotopice, separarilor si purificarilor de gaze:
    - elemente de contact pentru instalatii de distilare si tehnologii de activare a acestora;
    - tehnologia de curatare chimica a instalatiilor de schimb apa-hidrogen sulfurat in vederea repiritizarii instalatiilor GS de la Regia Autonoma "Romag" Drobeta-Turnu Severin;
    - etansari mecanice cu lichid de baraj-apa pentru compresoarele etajelor I GS de la Regia Autonoma "Romag" Drobeta-Turnu Severin;
    - turbodetentor criogenic;
                                           -7    -10
    - echipamente pentru vid ultrainalt (10  - 10   ) bar;
    - tehnologii de separare si purificare a gazelor, cu utilizari in scopuri criogenice, analitice si tehnica sudurii.

    E. Valorificarea rezultatelor cercetarii proprii prin realizarea:
    - instalatiilor de purificare inaintata a hidrogenului in scopuri analitice si pentru alimentarea instalatiilor criogenice;
    - instalatiilor pentru producerea amestecurilor de gaze pentru sudura;
    - aparaturii de masurare a temperaturilor foarte coborate;
    - pompelor turbomoleculare;
    - catalizatorilor pentru instalatiile de schimb izotopic apa-hidrogen si conversia catalitica a hidrogenului la apa din pilotul criogenic;
    - umpluturilor mixte;
    - liniei de producere a apei saracite in deuteriu sub 50 ppm;
    - etansarilor mecanice cu inel alunecator dublu si fluid de baraj-apa, destinate compresoarelor ce vehiculeaza hidrogenul sulfurat in etajele I GS de la Regia Autonoma "Romag" Drobeta-Turnu Severin;
    - compresoarelor cu membrana metalica destinate vehicularii si/sau imbutelierii gazelor pure si ultrapure (exceptie oxigenul).

    F. Activitatea de executie si productie a unei game largi de produse:
    - sulfura de sodiu;
    - gaze ultrapure (H2, CO2, Ar, He etc.);
    - amestecuri de gaze pentru sudura;
    - robinete de izolare si reglare (pentru hidrogen sulfurat si hidrogen);
    - etaloane de apa grea si apa usoara;
    - pompe turbomoleculare;
    - compresoare cu membrana metalica;
    - etansari mecanice cu inel alunecator dublu si lichid de baraj-apa, destinate compresoarelor care vehiculeaza hidrogenul sulfurat;
    - pompe dozatoare cu silfon sau cu membrana.
    Activitatile mentionate la lit. A - F pot fi efectuate si in cadrul unor colaborari internationale.

    G. Institutul poate efectua si activitati de import-export.

    CAP. 3
    Patrimoniul

    Art. 5
    Institutul, conform bilantului contabil incheiat la data de 30 septembrie 1996, are un patrimoniu in valoare de 10.875.024 mii lei, din care: imobilizari corporale si necorporale 7.501.127 mii lei si active circulante 2.537.116 mii lei.
    Art. 6
    (1) Institutul administreaza, cu diligenta unui bun proprietar, bunuri proprietate publica, precum si alte bunuri dobandite in conditiile legii. Bunurile proprietate publica, precum si cele dobandite se afla in administrarea institutului si se evidentiaza distinct in patrimoniul acestuia.
    (2) Rezultatele cercetarilor concretizate in active corporale si necorporale, efectuate si finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobandite, daca prin contract nu se prevede altfel, si se inregistreaza in evidenta contabila a institutului.
    (3) In exercitarea drepturilor sale, institutul poseda si foloseste bunurile aflate in patrimoniul sau si, dupa caz, dispune de acestea in conditiile legii, in scopul realizarii obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizarii acestora.
    (4) Concesionarea sau inchirierea unor subunitati, servicii sau activitati se poate face numai in scopul stimularii transferului rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare, in conditiile prevederilor legale corespunzatoare si cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    (5) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale.

    CAP. 4
    Structura organizatorica si functionala

    Art. 7
    (1) Institutul poate avea in structura subunitati, sectii, laboratoare si alte structuri organizatorice necesare realizarii obiectului sau de activitate.
    (2) In functie de specificul activitatii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.
    Art. 8
    Directorul general stabileste relatiile dintre subunitatile aflate in structura institutului, precum si relatiile acestora cu tertii si le poate acorda imputerniciri de reprezentare in numele institutului, cu avizul consiliului de administratie.
    Art. 9
    Subunitatile din structura institutului raspund in fata consiliului de administratie si a directorului general de indeplinirea tuturor atributiilor, responsabilitatilor si competentelor incredintate de acestia.

    CAP. 5
    Organele de conducere

    Art. 10
    (1) Conducerea institutului este asigurata de catre:
    - consiliul de administratie;
    - comitetul de directie;
    - directorul general.
    (2) Orientarea si coordonarea activitatii tehnico-stiintifice din institut sunt asigurate de consiliul stiintific.
    Art. 11
    (1) Consiliul de administratie este format din 7 membri, numiti pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reinnoit.
    (2) Structura consiliului de administratie este alcatuita din:
    - 1 presedinte;
    - 1 vicepresedinte;
    - 5 membri.
    Art. 12
    (1) Din consiliul de administratie fac parte, in mod obligatoriu:
    - directorul general al institutului - presedinte;
    - un reprezentant al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei;
    - un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
    - un reprezentant al Ministerului Finantelor;
    - presedintele consiliului stiintific.
    (2) Ceilalti membri in consiliul de administratie pot fi ingineri, economisti, juristi, alti specialisti din institut, precum si reprezentanti ai agentilor economici de profil.
    (3) Consiliul de administratie isi desemneaza vicepresedintele.
    (4) Numirea membrilor consiliului de administratie se face prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de administratie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate in executarea mandatului se face de acelasi organ care a facut numirea.
    Art. 13
    Membrii consiliului de administratie sunt cetateni romani si:
    a) isi pastreaza calitatea de angajati la institutia sau unitatea de la care provin si toate drepturile si obligatiile derivand din aceasta calitate;
    b) sunt platiti pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate cu o indemnizatie lunara stabilita de consiliul de administratie;
    c) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau participa, in aceeasi calitate, la societatile comerciale cu care institutul are relatii contractuale sau interese contrare;
    d) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administratie cei care, personal ori sotul, sotia, copiii sau rudele pana la gradul al doilea inclusiv, sunt, in acelasi timp, patroni sau asociati la societati comerciale cu capital privat cu acelasi profil sau cu care institutul se afla in relatii comerciale directe.
    Art. 14
    Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea in baza regulamentului propriu de functionare si cu respectarea legislatiei in vigoare. El hotaraste in problemele privind activitatea institutului, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta altor organe.
    Art. 15
    (1) Consiliul de administratie se intruneste o data pe luna sau ori de cate ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia facandu-se de catre presedinte sau la solicitarea a cel putin o treime din numarul membrilor consiliului.
    (2) Dezbaterile consiliului de administratie sunt conduse de presedintele consiliului, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte.
    Art. 16
    (1) Consiliul de administratie poate hotari in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai. Daca nu este indeplinita aceasta conditie pentru adoptarea hotararilor, sedinta consiliului de administratie se poate reprograma intr-un interval de cel mult 15 zile, avand aceeasi ordine de zi.
    (2) Hotararile consiliului de administratie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti, dar nu mai putin de jumatate plus unul din numarul total al membrilor.
    Art. 17
    La sedintele consiliului de administratie este invitat reprezentantul sindicatului.
    Art. 18
    Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de institut pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la regulament sau pentru greseli in administrarea institutului. In astfel de situatii ei pot fi revocati prin ordin al ministrului cercetarii si tehnologiei.
    Art. 19
    (1) Membrii Consiliului de administratie sunt raspunzatori pentru indeplinirea tuturor atributiilor si a obligatiilor ce le revin.
    (2) Membrii consiliului de administratie care s-au impotrivit luarii unei decizii care s-a dovedit pagubitoare pentru institut nu raspund, daca au consemnat expres punctul lor de vedere in registrul de sedinte al consiliului de administratie si au anuntat in scris, despre aceasta, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.
    (3) Membrii consiliului de administratie care nu au respectat prevederile art. 12 lit. c) si d) vor raspunde pentru daunele ce au rezultat, din acestea, pentru institut.
    Art. 20
    Consiliul de administratie are, in principal, urmatoarele atributii:
    a) analizeaza modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului, infiintarea, desfiintarea si comasarea de compartimente, respectiv de subunitati din structura institutului;
    b) aproba, la propunerea consiliului stiintific, strategia si programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de varf si de modernizare a celor existente, in concordanta cu strategia generala a domeniului propriu;
    c) propune programul anual de cercetare-dezvoltare pe care il inainteaza Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica;
    d) analizeaza si avizeaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, pe care il depune la Ministerul Cercetarii si Tehnologiei in vederea aprobarii prin hotarare a Guvernului;
    e) analizeaza si avizeaza bilantul contabil si contul de profit si pierderi, pe care le supune aprobarii Ministerului Finantelor, si aproba raportul de gestiune asupra activitatii desfasurate de institut in anul precedent;
    f) analizeaza raportarea trimestriala privind activitatea realizata de institut, aproba masuri pentru desfasurarea acesteia in conditii de echilibru al bugetului de venituri si cheltuieli;
    g) analizeaza, aproba sau, dupa caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investitiile care urmeaza a fi realizate de institut;
    h) propune spre aprobare, in conditiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, inchirierea sau locatia de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de productie din patrimoniul institutului;
    i) aproba asocierea institutului cu terte persoane juridice in vederea realizarii de activitati comune care prezinta interes pentru asociati si care se incadreaza in obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;
    j) aproba valorificarea bunurilor dobandite, cu respectarea prevederilor legale;
    k) fundamenteaza si prezinta Ministerului Cercetarii si Tehnologiei propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia, pentru finantarea obiectivelor de interes public specifice activitatii institutului;
    l) aproba volumul creditelor bancare prevazute la art. 35 si stabileste modul de rambursare a acestora;
    m) aproba utilizarea disponibilitatilor in valuta;
    n) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de munca;
    o) executa orice alte atributii stabilite potrivit prevederilor legale.
    Art. 21
    In primul trimestru al fiecarui an, consiliul de administratie prezinta organului coordonator un raport asupra activitatii desfasurate in anul precedent si asupra programului de activitate pentru anul in curs.
    Art. 22
    Secretariatul consiliului de administratie este asigurat de institut; atributiile secretariatului sunt prevazute in regulamentul de functionare a consiliului de administratie.
    Art. 23
    Activitatea curenta a institutului este condusa de directorul general, numit prin ordin al ministrului coordonator, cu acordul ministrului cercetarii si tehnologiei, la propunerea Colegiului Consultativ pentru Cercetare Stiintifica si Dezvoltare Tehnologica, dintre cercetatorii stiintifici principali care lucreaza in domeniu si au pregatire manageriala.
    Art. 24
    Directorul general are, in principal, urmatoarele atributii si responsabilitati:
    a) reprezinta, personal sau prin delegat, interesele institutului in relatiile cu celelalte organe, organizatii si agenti economici, precum si cu persoane fizice, din tara si din strainatate;
    b) stabileste atributiile, competentele si relatiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum si relatiile acestora cu tertii;
    c) propune modificarea structurii organizatorice si functionale a institutului;
    d) asigura negocierea contractului colectiv de munca la nivelul institutului si a salariilor personalului din institut prin comitetul de directie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;
    e) numeste si revoca pe conducatorii compartimentelor de munca din aparatul propriu, precum si pe directorii din structura organizatorica a institutului, cu avizul consiliului de administratie;
    f) angajeaza si concediaza personalul institutului;
    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea pe functiile de cercetator stiintific principal gradul I, II si III si cercetator stiintific, la propunerea consiliului stiintific;
    h) are atributii si raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la buget, in conditiile art. 21 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996;
    i) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;
    j) adopta masuri si urmareste realizarea operatiunilor de comert exterior, prin compartimentele proprii specializate.
    k) exercita atributiile si are raspunderile care ii revin din prevederile legale, aproba si ia masuri privind activitatea institutului, cu exceptia celor date, potrivit reglementarilor legale, in competenta altor organe;
    l) exercita orice alte atributii ce-i sunt delegate de consiliul de administratie;
    m) poate delega, in conditiile legii, o parte din atributiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.
    Art. 25
    Conducerea operativa a institutului este asigurata de un comitet de directie, compus din directorul general si directorii din structura organizatorica a institutului.
    Art. 26
    Comitetul de directie stabileste actiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din:
    - strategia programelor de dezvoltare a institutului;
    - programul anual de cercetare-dezvoltare;
    - bugetul de venituri si cheltuieli;
    - programul de investitii;
    - sistemul de asigurare a calitatii;
    - alte obligatii.
    Art. 27
    Comitetul de directie se intruneste decadal si ori de cate ori interesele institutului o impun.
    Art. 28
    (1) La nivelul subunitatilor din institut se organizeaza si functioneaza comitetul de conducere care isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare aprobat de consiliul de administratie al institutului si este prezidat de directorul subunitatii respective.
    (2) Comitetul de conducere exercita atributii si are raspunderi in limita competentelor stabilite de conducerea institutului si aprobate de consiliul de administratie.
    Art. 29
    (1) Consiliul stiintific este format din 11 membri reprezentand toate directiile stiintifice din cadrul institutului.
    (2) Consiliul stiintific poate fi alcatuit din cercetatori cu realizari deosebite, cu capacitate de sinteza si de prospectare in domeniu, cadre didactice din invatamantul superior, salariati ai institutului sau din afara acestuia, alesi prin vot secret de catre cadrele cu studii superioare din institut.
    (3) Consiliul stiintific este condus de un presedinte si un vicepresedinte, alesi de catre membrii consiliului pe o durata de 2 ani, prin vot secret. Din consiliul stiintific fac parte, de drept, directorul general si directorul stiintific al institutului.
    (4) Consiliul stiintific se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regulamentul propriu.
    Art. 30
    Atributiile principale ale consiliului stiintific sunt urmatoarele:
    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activitatii de cercetare-dezvoltare si la elaborarea Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, in domeniul propriu de activitate;
    b) contribuie la realizarea obiectivelor stiintifice si tehnologice ale Programului national de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica;
    c) examineaza si avizeaza proiectele de cercetare stiintifica, precum si realizarea acestora;
    d) avizeaza hotararile care implica politica de cercetare a institutului si a ramurii;
    e) propune masuri pentru perfectionarea profesionala si incadrarea personalului de cercetare in grade profesionale;
    f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de incadrare si promovare a personalului de cercetare;
    g) propune comisiile de concurs pentru promovarea in functiile atestabile si confirma rezultatele concursului pentru functiile de cercetator stiintific principal gradul I, II, III si cercetator stiintific
    h) organizeaza si coordoneaza desfasurarea actiunilor cu caracter stiintific;
    i) avizeaza actiunile de cooperare, interne si internationale, cu scop stiintific;
    j) avizeaza acordarea de burse de studii si stagii de perfectionare in strainatate.

    CAP. 6
    Bugetul de venituri si cheltuieli si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 31
    (1) Institutul intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
    (2) Bilantul contabil anual se supune spre aprobare Ministerului Finantelor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    Art. 32
    (1) Veniturile si cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exercitiu financiar.
    (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre Guvern, la propunerea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.
    Art. 33
    Corelat cu contractele incheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul de venituri de realizat si cheltuielile totale de efectuat.
    Art. 34
    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementarilor cuprinse in contractul colectiv de munca, in limita fondului total destinat platii salariilor.
    Art. 35
    Pentru acoperirea cheltuielilor curente, in situatia in care, in cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu societatile comerciale bancare in valoare de cel mult 20% din veniturile brute, in termeni reali, realizate in anul precedent. Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finantelor.
    Art. 36
    (1) Institutul hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finantarea efectuandu-se din surse proprii si din credite bancare, cu exceptia investitiilor care intra sub incidenta prevederilor art. 6 si 11 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993.
    (2) In cazul investitiilor, altele decat cele prevazute la art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1993, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, limita de finantare se aproba o data cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligatia ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli sa se incadreze in alocatiile bugetare aprobate.
    (3) Executia investitiilor prevazute la alin. (1) si (2) se adjudeca pe baza de licitatie publica, potrivit legislatiei privind achizitiile publice.
    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei la nivelul anului anterior, in vederea realizarii de investitii de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza cu aprobarea organului coordonator, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finantelor.
    Art. 37
    (1) Operatiunile de incasari si plati ale institutului se efectueaza prin conturi deschise la banci comerciale cu sediul in Romania.
    (2) Institutul poate efectua operatiuni de incasari si plati in lei si in valuta, prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa si a normativelor de disciplina financiar-valutara stabilite prin reglementarile actelor normative in vigoare.
    Art. 38
    Institutul isi va organiza controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

    CAP. 7
    Reglementarea litigiilor

    Art. 39
    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instantelor de judecata romane competente, in conformitate cu prevederile legale.

    CAP. 8
    Dispozitii finale

    Art. 40
    (1) Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte reglementari legale care se refera la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare.
    (2) Modificarile si completarile regulamentului de organizare si functionare se pot face la propunerea consiliului de administratie, cu respectarea actelor normative in vigoare, cu aprobarea Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.
    Art. 41
    Pentru toate aspectele nereglementate prin prezentul regulament se aplica prevederile care, potrivit dispozitiilor legale, sunt aplicabile regiilor autonome.
    Art. 42
    Statutul de institut national de cercetare dezvoltare se reinnoieste prin reacreditare, care are loc intr un interval de maximum 5 ani.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1319/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1319 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu