Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1290 din 10 decembrie 1990

privind organizarea si functionarea corpului de control comercial in cadrul primariilor si prefecturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 149 din 27 decembrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Activitatea de inspectie cu privire la unitatile comerciale si de prestari catre populatie se realizeaza prin corpul de control comercial.
    Art. 2
    Corpul de control comercial se organizeaza in cadrul aparatului propriu al prefecturilor, al Primariei municipiului Bucuresti, primariilor municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si ale oraselor.
    In comune, primarul, direct sau prin imputerniciti anume desemnati, va asigura ca activitatea de comert si prestari de servicii sa se desfasoare civilizat si cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 3
    Numirea si eliberarea din functie a sefului corpului de control comercial se fac de catre prefecti, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti.
    Controlorii comerciali sunt numiti de prefect sau primar, dupa caz, pe baza rezultatului obtinut la concurs.
    Art. 4
    Corpul de control comercial exercita controlul asupra activitatii comerciale si de prestari de servicii desfasurate de toti agentii economici, indiferent de forma de organizare si de caracterul proprietatii, asigurand aplicarea dispozitiilor legale din actele normative care reglementeaza aceste domenii, precum si din orice alte dispozitii cu caracter normativ emise de prefecturi si primarii pentru desfasurarea ordonata si civilizata a comertului si prestarilor de servicii.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor ce le revin, controlorii din corpul de control comercial, in cadrul dispozitiilor legale si in limita competentelor stabilite prin prezenta hotarare, au urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) verifica daca comerciantii efectueaza acte de comert cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege si daca desfasoara activitati comerciale in locurile si cu respectarea obiectului activitatii lor comerciale, inscrise in autorizatia de functionare sau actul de infiintare, ori a conditiilor cuprinse in licente si brevete;
    b) urmaresc dezvoltarea ordonata a comertului si desfasurarea activitatilor comerciale in locurile autorizate de primarii;
    c) verifica corelarea intre preturile practicate pe piata si cele ale comerciantilor cu amanuntul, pentru a putea constata daca preturile practicate nu sunt rezultatul unei intelegeri intre comercianti pentru impunerea unor preturi superioare;
    d) controleaza provenienta produselor din reteaua comerciala in vederea evitarii cumpararii de produse in scop de revanzare, de la restaurante, cofetarii, baruri, cantine, unitati de turism sau alte unitati similare, sau de revanzare de produse care fac obiectul unei sarcini de livrare stabilite prin balanta, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
    e) controleaza depozitarea de catre agentii economici, pentru a se evita stocarea de marfuri in scopul crearii unui deficit pe piata si revanzarii lor ulterioare cu un pret mai mare;
    f) verifica actele si documentele de provenienta a produselor, inregistrarea marfurilor, precum si modul de conducere a evidentei contabile, pentru a stabili daca nu se urmareste tinerea unei duble evidente contabile in scopul sustragerii de la plata unor impozite sau taxe.
    Constatarile privind dubla evidenta contabila se comunica de indata in scris inspectiei financiare teritoriale;
    g) interzic livrarea, preluarea sau punerea in vanzare a marfurilor depreciate calitativ.
    Pentru produsele alimentare care prezinta pericol pentru sanatatea publica, controlorii comerciali pot ridica probe si dispune efectuarea de analize si determinari ale calitatii produselor. De asemenea, se pot ridica probe pentru analize si determinari si pentru alte produse puse in vanzare;
    h) dau dispozitii obligatorii, in scris, agentilor economici controlati, pentru inlaturarea deficientelor constatate;
    i) propun masuri de stabilire a raspunderii materiale si de aplicare a sanctiunilor disciplinare, potrivit legislatiei muncii;
    j) constata contraventii la dispozitiile legale si aplica sanctiunile contraventionale date in competenta lor prin lege, pentru nerespectarea regulilor generale de comert, vanzarea, circulatia si transportul produselor alimentare, a oricaror bunuri si produse care, in conditiile legii, constituie activitati de comert;
    k) propun organelor competente suspendarea, pe o perioada de pana la cel mult 15 zile, a autorizatiei de functionare sau, dupa caz, retragerea acesteia daca se constata incalcarea prevederilor din autorizatie sau a dispozitiilor legale privind desfasurarea activitatii respective;
    l) indeplinesc orice alte atributii privind controlul comercial stabilite prin decizii ale prefectului sau primarului, dupa caz.
    Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul unitatilor de prestari de servicii.
    Art. 6
    Impotriva masurilor luate de catre controlorii comerciali, cu exceptia constatarii contraventiilor, cei in cauza pot sa faca plangere in termen de 15 zile. Rezolvarea plangerii se face de catre seful corpului de control comercial din care face parte controlorul care a dispus masura, iar la orase, de catre primar, in termen de 10 zile.
    In cazul in care masura a fost luata de catre seful corpului de control comercial, plangerea se rezolva, dupa caz, de prefectul, subprefectul, primarul sau viceprimarul care coordoneaza activitatea corpului de control comercial respectiv, in termen de 10 zile.
    Impotriva solutiei date in conditiile alin. 1 si 2, cei in cauza pot face plangere la instantele judecatoresti competente, potrivit legii contenciosului administrativ.
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in conditiile prevazute de lege.
    Art. 7
    In indeplinirea atributiilor prevazute de art. 5, controlorii comerciali  au drept de acces la toate documentele si in toate spatiile in care isi desfasoara activitatea agentii economici controlati.
    Art. 8
    In exercitarea atributiilor ce ii revin, corpul de control comercial colaboreaza cu organele de stat din domeniul comertului si al prestarilor de servicii, cu organele de politie si cu alte organe de control specializate.
    Art. 9
    Controlul efectuat de corpurile de control comercial nu exclude controlul care, potrivit legii, cade in sarcina altor organe de specialitate.
    Art. 10
    Toti agentii economici care desfasoara activitati comerciale si de prestari de servicii catre populatie sunt obligati sa posede registrul de control.
    In registrul de control se inscriu constatarile si propunerile de inlaturare a deficientelor rezultate din actiunile de control efectuate asupra activitatilor desfasurate de agentii economici, precum si masurile de protejare a populatiei impotriva unor activitati ilicite.
    Constatarile si propunerile se aduc la cunostinta conducerii agentului economic controlat, precum si primariei sau prefecturii pe langa care este organizat corpul de control comercial.
    Art. 11
    Controlorii comerciali raspund disciplinar, material sau penal, dupa caz, atunci cand:
    a) inscriu in actele de control, cu buna-stiinta, date si fapte inexacte;
    b) dispun masuri neconforme cu prevederile legale in vigoare si care sunt de natura a produce prejudicii agentului economic;
    c) nu iau masuri de sanctionare a celor vinovati, potrivit legii, atunci cand constata incalcari ale dispozitiilor legale.
    Art. 12
    Corpul de control comercial este incadrat cu controlori comerciali, potrivit anexei nr. 1.
    Controlorii comerciali au competenta de a constata si sanctiona contraventiile e date prin lege inspectorilor comerciali de stat.
    Art. 13
    Salarizarea corpului de control comercial se face potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
    Art. 14
    Posturile necesare pentru organizarea corpului de control comercial se asigura de prefecturi si primarii prin redistribuirea de posturi.
    Concomitent cu organizarea corpului de control comercial isi inceteaza activitatea compartimentul "Controlul activitatii comerciale si prestarilor de servicii", prevazut in organigrama aprobata prin Hotararea guvernului nr. 365/1990, precum si inspectia comerciala de stat, posturile si personalul acestora fiind preluate la corpul de control comercial.
    Art. 15
    Personalul care trece de la compartimentul "Controlul activitatii comerciale si prestarilor de servicii" la corpul de control comercial se considera transferat in interesul serviciului. Personalul trecut in functii cu niveluri de salarizare mai mici, precum si personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei hotarari, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 si 4 din Decretul-lege nr. 57/1990.
    Art. 16
    Ministerul Finantelor, prefecturile si primariile vor lua masuri de modificare a indicatorilor financiari prevazuti pe anul 1990.
    Art. 17
    Prefecturile si primariile vor stabili, prin decizie, masuri pentru aplicarea, de indata, a dispozitiilor prezentei hotarari.
    Art. 18
    Indrumarea tehnica si metodologica de specialitate a controlorilor comerciali se asigura de catre Ministerul Comertului si Turismului.
    Art. 19
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii contrare.

                           PRIM-MINISTRU
                            PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                   NUMARUL MAXIM DE POSTURI
                la corpul de control comercial
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.     Functia        Municipiul      Judete    Municipii         Orase
 crt.                     Bucuresti               si sectoarele
                                                  municipiului
                                                  Bucuresti
-----------------------------------------------------------------------------
  1.    Sef corp control       1             1           1           -
  2.    Controlor comercial    10-12         3-6        2-4         1-3
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                             SALARIZAREA
                       corpului de control comercial
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.     Functia         Nivelul    Numar      Clasa de salarizare
 crt.                   studiilor  gradatii ----------------------------------
                                             Municipiul Judete  Municipii Orase
                                             Bucuresti
------------------------------------------------------------------------------
 1. Sef corp control         S        6          30       27        25      -
 2. Controlor comercial
    principal                S        6          28       25        23     21
 3. Controlor comercial      S        6          25       23        22     20
                             M        6          21       19        18     17
                                                                              

                                                


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1290/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1290 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1290/1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu