Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1290 din 10 decembrie 1990

privind organizarea si functionarea corpului de control comercial in cadrul primariilor si prefecturilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 149 din 27 decembrie 1990


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Activitatea de inspectie cu privire la unitatile comerciale si de prestari catre populatie se realizeaza prin corpul de control comercial.
    Art. 2
    Corpul de control comercial se organizeaza in cadrul aparatului propriu al prefecturilor, al Primariei municipiului Bucuresti, primariilor municipale, ale sectoarelor municipiului Bucuresti si ale oraselor.
    In comune, primarul, direct sau prin imputerniciti anume desemnati, va asigura ca activitatea de comert si prestari de servicii sa se desfasoare civilizat si cu respectarea legislatiei in vigoare.
    Art. 3
    Numirea si eliberarea din functie a sefului corpului de control comercial se fac de catre prefecti, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti.
    Controlorii comerciali sunt numiti de prefect sau primar, dupa caz, pe baza rezultatului obtinut la concurs.
    Art. 4
    Corpul de control comercial exercita controlul asupra activitatii comerciale si de prestari de servicii desfasurate de toti agentii economici, indiferent de forma de organizare si de caracterul proprietatii, asigurand aplicarea dispozitiilor legale din actele normative care reglementeaza aceste domenii, precum si din orice alte dispozitii cu caracter normativ emise de prefecturi si primarii pentru desfasurarea ordonata si civilizata a comertului si prestarilor de servicii.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor ce le revin, controlorii din corpul de control comercial, in cadrul dispozitiilor legale si in limita competentelor stabilite prin prezenta hotarare, au urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) verifica daca comerciantii efectueaza acte de comert cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege si daca desfasoara activitati comerciale in locurile si cu respectarea obiectului activitatii lor comerciale, inscrise in autorizatia de functionare sau actul de infiintare, ori a conditiilor cuprinse in licente si brevete;
    b) urmaresc dezvoltarea ordonata a comertului si desfasurarea activitatilor comerciale in locurile autorizate de primarii;
    c) verifica corelarea intre preturile practicate pe piata si cele ale comerciantilor cu amanuntul, pentru a putea constata daca preturile practicate nu sunt rezultatul unei intelegeri intre comercianti pentru impunerea unor preturi superioare;
    d) controleaza provenienta produselor din reteaua comerciala in vederea evitarii cumpararii de produse in scop de revanzare, de la restaurante, cofetarii, baruri, cantine, unitati de turism sau alte unitati similare, sau de revanzare de produse care fac obiectul unei sarcini de livrare stabilite prin balanta, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
    e) controleaza depozitarea de catre agentii economici, pentru a se evita stocarea de marfuri in scopul crearii unui deficit pe piata si revanzarii lor ulterioare cu un pret mai mare;
    f) verifica actele si documentele de provenienta a produselor, inregistrarea marfurilor, precum si modul de conducere a evidentei contabile, pentru a stabili daca nu se urmareste tinerea unei duble evidente contabile in scopul sustragerii de la plata unor impozite sau taxe.
    Constatarile privind dubla evidenta contabila se comunica de indata in scris inspectiei financiare teritoriale;
    g) interzic livrarea, preluarea sau punerea in vanzare a marfurilor depreciate calitativ.
    Pentru produsele alimentare care prezinta pericol pentru sanatatea publica, controlorii comerciali pot ridica probe si dispune efectuarea de analize si determinari ale calitatii produselor. De asemenea, se pot ridica probe pentru analize si determinari si pentru alte produse puse in vanzare;
    h) dau dispozitii obligatorii, in scris, agentilor economici controlati, pentru inlaturarea deficientelor constatate;
    i) propun masuri de stabilire a raspunderii materiale si de aplicare a sanctiunilor disciplinare, potrivit legislatiei muncii;
    j) constata contraventii la dispozitiile legale si aplica sanctiunile contraventionale date in competenta lor prin lege, pentru nerespectarea regulilor generale de comert, vanzarea, circulatia si transportul produselor alimentare, a oricaror bunuri si produse care, in conditiile legii, constituie activitati de comert;
    k) propun organelor competente suspendarea, pe o perioada de pana la cel mult 15 zile, a autorizatiei de functionare sau, dupa caz, retragerea acesteia daca se constata incalcarea prevederilor din autorizatie sau a dispozitiilor legale privind desfasurarea activitatii respective;
    l) indeplinesc orice alte atributii privind controlul comercial stabilite prin decizii ale prefectului sau primarului, dupa caz.
    Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si in cazul unitatilor de prestari de servicii.
    Art. 6
    Impotriva masurilor luate de catre controlorii comerciali, cu exceptia constatarii contraventiilor, cei in cauza pot sa faca plangere in termen de 15 zile. Rezolvarea plangerii se face de catre seful corpului de control comercial din care face parte controlorul care a dispus masura, iar la orase, de catre primar, in termen de 10 zile.
    In cazul in care masura a fost luata de catre seful corpului de control comercial, plangerea se rezolva, dupa caz, de prefectul, subprefectul, primarul sau viceprimarul care coordoneaza activitatea corpului de control comercial respectiv, in termen de 10 zile.
    Impotriva solutiei date in conditiile alin. 1 si 2, cei in cauza pot face plangere la instantele judecatoresti competente, potrivit legii contenciosului administrativ.
    Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plangere in conditiile prevazute de lege.
    Art. 7
    In indeplinirea atributiilor prevazute de art. 5, controlorii comerciali  au drept de acces la toate documentele si in toate spatiile in care isi desfasoara activitatea agentii economici controlati.
    Art. 8
    In exercitarea atributiilor ce ii revin, corpul de control comercial colaboreaza cu organele de stat din domeniul comertului si al prestarilor de servicii, cu organele de politie si cu alte organe de control specializate.
    Art. 9
    Controlul efectuat de corpurile de control comercial nu exclude controlul care, potrivit legii, cade in sarcina altor organe de specialitate.
    Art. 10
    Toti agentii economici care desfasoara activitati comerciale si de prestari de servicii catre populatie sunt obligati sa posede registrul de control.
    In registrul de control se inscriu constatarile si propunerile de inlaturare a deficientelor rezultate din actiunile de control efectuate asupra activitatilor desfasurate de agentii economici, precum si masurile de protejare a populatiei impotriva unor activitati ilicite.
    Constatarile si propunerile se aduc la cunostinta conducerii agentului economic controlat, precum si primariei sau prefecturii pe langa care este organizat corpul de control comercial.
    Art. 11
    Controlorii comerciali raspund disciplinar, material sau penal, dupa caz, atunci cand:
    a) inscriu in actele de control, cu buna-stiinta, date si fapte inexacte;
    b) dispun masuri neconforme cu prevederile legale in vigoare si care sunt de natura a produce prejudicii agentului economic;
    c) nu iau masuri de sanctionare a celor vinovati, potrivit legii, atunci cand constata incalcari ale dispozitiilor legale.
    Art. 12
    Corpul de control comercial este incadrat cu controlori comerciali, potrivit anexei nr. 1.
    Controlorii comerciali au competenta de a constata si sanctiona contraventiile e date prin lege inspectorilor comerciali de stat.
    Art. 13
    Salarizarea corpului de control comercial se face potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotarare.
    Art. 14
    Posturile necesare pentru organizarea corpului de control comercial se asigura de prefecturi si primarii prin redistribuirea de posturi.
    Concomitent cu organizarea corpului de control comercial isi inceteaza activitatea compartimentul "Controlul activitatii comerciale si prestarilor de servicii", prevazut in organigrama aprobata prin Hotararea guvernului nr. 365/1990, precum si inspectia comerciala de stat, posturile si personalul acestora fiind preluate la corpul de control comercial.
    Art. 15
    Personalul care trece de la compartimentul "Controlul activitatii comerciale si prestarilor de servicii" la corpul de control comercial se considera transferat in interesul serviciului. Personalul trecut in functii cu niveluri de salarizare mai mici, precum si personalul devenit disponibil, ca urmare a aplicarii dispozitiilor prezentei hotarari, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 si 4 din Decretul-lege nr. 57/1990.
    Art. 16
    Ministerul Finantelor, prefecturile si primariile vor lua masuri de modificare a indicatorilor financiari prevazuti pe anul 1990.
    Art. 17
    Prefecturile si primariile vor stabili, prin decizie, masuri pentru aplicarea, de indata, a dispozitiilor prezentei hotarari.
    Art. 18
    Indrumarea tehnica si metodologica de specialitate a controlorilor comerciali se asigura de catre Ministerul Comertului si Turismului.
    Art. 19
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alte dispozitii contrare.

                           PRIM-MINISTRU
                            PETRE ROMAN

    ANEXA 1

                   NUMARUL MAXIM DE POSTURI
                la corpul de control comercial
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.     Functia        Municipiul      Judete    Municipii         Orase
 crt.                     Bucuresti               si sectoarele
                                                  municipiului
                                                  Bucuresti
-----------------------------------------------------------------------------
  1.    Sef corp control       1             1           1           -
  2.    Controlor comercial    10-12         3-6        2-4         1-3
------------------------------------------------------------------------------

    ANEXA 2

                             SALARIZAREA
                       corpului de control comercial
------------------------------------------------------------------------------
 Nr.     Functia         Nivelul    Numar      Clasa de salarizare
 crt.                   studiilor  gradatii ----------------------------------
                                             Municipiul Judete  Municipii Orase
                                             Bucuresti
------------------------------------------------------------------------------
 1. Sef corp control         S        6          30       27        25      -
 2. Controlor comercial
    principal                S        6          28       25        23     21
 3. Controlor comercial      S        6          25       23        22     20
                             M        6          21       19        18     17
                                                                              

                                                


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1290/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1290 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 50 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salutare tuturor, Aici vine o companie care acordă tot felul de pe termen scurt și pe termen lung. Dacă sunteți interesat să obțineți unul dintre noi, trimiteți-ne un e-mail pentru cererea dvs. prin: kenabrighten@diplomats.com sau vizitați site-ul nostru kabusinesshome.com Mulțumesc. Publicul public.
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1290/1990
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu