Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 129 din 7 februarie 2007

pentru aprobarea modelului stampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, al stampilei cu mentiunea „VOTAT", precum si a modelului buletinului de vot si al listelor electorale care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2007

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 108 din 13 februarie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 231 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă modelul ştampilei Biroului Electoral Central, modelul ştampilei biroului electoral judeţean, modelul ştampilei Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti, modelul ştampilei biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti, precum şi modelul ştampilei de control a secţiei de votare pentru judeţe şi pentru municipiul Bucureşti, care se folosesc la alegerile membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, prevăzute în anexele nr. 1-5.

Art. 2. - Se aprobă modelul ştampilei cu menţiunea „VOTAT" ce va fi folosită la alegerile membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 3. - Se aprobă modelul buletinului de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, prevăzut în anexa nr. 7.

Art. 4. - Se aprobă modelul copiei de pe lista electorală permanentă, modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru municipiul Bucureşti, modelul listei electorale speciale, modelul copiei listei electorale speciale, precum şi modelul listei electorale suplimentare, care vor fi folosite la alegerile membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007, prevăzute în anexele nr. 8-12.

Art. 5. - Anexele nr. 1-12*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Anexele nr. 1-12 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

MODELUL

ştampilei Biroului Electoral Central

NOTĂ:

Ştampila se confecţionează prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, care stabileşte şi dimensiunea acesteia.

ANEXA Nr. 2

MODELUL

ştampilei biroului electoral judeţean

NOTA:

-  Ştampila se confecţionează prin grija prefectului.

-   Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

*) Se înscrie denumirea judeţului.

ANEXA Nr. 3

MODELUL

ştampilei Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti

NOTĂ:

-  Ştampila se confecţionează prin grija prefectului.

-   Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

ANEXA Nr. 4

MODELUL

ştampilei biroului electoral al sectorului municipiului Bucureşti

NOTĂ:

-  Ştampila se confecţionează prin grija prefectului.

-   Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

*) Se înscrie numărul sectorului.

ANEXA Nr. 5

MODELUL

ştampilei de control a secţiei de votare pentru judeţe şi pentru municipiul Bucureşti

NOTĂ:

-   Dimensiunea ştampilei se stabileşte de prefect, astfel încât toate datele înscrise să fie lizibile.

-  Ştampilele se confecţionează prin grija prefectului.

*) Se înscrie denumirea judeţului.

**) Se înscrie numărul secţiei de votare, conform numerotării făcute prin ordin al prefectului.

ANEXA Nr. 6

MODELUL

ştampilei cu menţiunea „VOTAT"

NOTA:

Ştampila se confecţionează şi se distribuie în judeţe prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, care stabileşte si dimensiunea acesteia.

ANEXA Nr. 7

MODELUL

buletinului de vot pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

ROMÂNIA

BULETIN DE VOT

PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN

ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN

-13 MAI 2007-

1

1)                                       2)

3)

NOTĂ:

1.   Se scrie denumirea integrală a partidului politic, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale.

2.   Se reproduce semnul electoral; între denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi semnul electoral se păstrează o distanţă de 3 litere. Semnul electoral se imprimă într-un spaţiu grafic de 2,5 cm x 2,5 cm.

3.   Se trec numele şi prenumele candidaţilor, în ordinea din lista de candidaţi depusă, iar în cazul alianţelor, apartenenţa politică prin denumirea abreviată a partidului, după care patrulaterul se închide.

Pentru fiecare candidat independent se imprimă un patrulater distinct, în partea finală a buletinului de vot, în ordinea înregistrării candidaturilor, în care se trec semnul electoral, precum şi numele şi prenumele candidatului independent:

-   Numele şi prenumele, precum şi cuvintele ce se înscriu în interiorul patrulaterelor se tipăresc cu un corp de literă ce va fi stabilit de Biroul Electoral Central.

-   Numărul de patrulatere ce vor fi înscrise pe fiecare pagină a buletinului de vot, precum şi dimensiunile patrulaterelor necesare înscrierii candidaţilor independenţi vor fi stabilite de Biroul Electoral Central, prin hotărâre.

-   Dimensiunile buletinului de vot se stabilesc de Biroul Electoral Central, ţinându-se seama de numărul patrulaterelor necesare pentru a cuprinde toate candidaturile, precum şi de spaţiul necesar pentru imprimarea numelor candidaţilor, având în vedere faptul că ultima pagină va rămâne albă pentru aplicarea ştampilei de control, şi de faptul că pagina 2 (versoul coperţii buletinului de vot) va rămâne de asemenea albă.

-   Hârtia pentru buletinul de vot va fi de culoare albă şi suficient de groasă pentru a nu se distinge pe verso numele imprimat şi votul dat.

-   Paginile buletinului de vot, inclusiv ultima pagină care rămâne albă, se numerotează.

-   Se numerotează şi patrulaterele.

-   Buletinele de vot se capsează.

-   Buletinele de vot au format A5.

ANEXA Nr. 8

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă

Pag..........

JUDEŢUL...........................

Secţia de votare nr......................

ROMÂNIA

Municipiul, oraşul...............

Comuna............................

Satul.................................

Strada...............................

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (COPIE)

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 13 mai 2007

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul

(nr. imobil, bloc, apt.)

Denumire,

serie şi nr. act

identitate

Primar,                                                 Secretar,

Şeful biroului judeţean de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor,

Şeful serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor,

ANEXA Nr. 9

Modelul copiei de pe lista electorală permanentă pentru

Municipiul Bucureşti

Pag................

ROMÂNIA

Sectorul...........................

Strada...............................

MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Secţia de votare nr......................

LISTA ELECTORALĂ PERMANENTĂ (COPIE)

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 13 mai 2007

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele

alegătorului

Codul numeric personal

Domiciliul

(nr. imobil, bloc, apt.)

Denumire,

serie şi nr. act

identitate

......

Primar,                                             Secretar,

Şeful serviciului de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor Bucureşti,

Şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al sectorului..., municipiul Bucureşti

ANEXA Nr. 10

Modelul listei electorale speciale

Pag................

ROMÂNIA

JUDETUL*.................................

Municipiul, oraşul, comuna**........

Secţia de votare nr......................

LISTA ELECTORALA SPECIALA

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 13 mai 2007

Nr. crt.

Numele şi prenumele alegătorului

Domiciliul/reşedinţa alegătorului

(Strada, nr. casei, bloc,apartament)

Denumirea, seria şi

numărul actului de

identitate

Primar,                                                                                                          Secretar,

*) In cazul municipiului Bucureşti se va scrie „Municipiul Bucureşti". In cazul secţiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare se va scrie „Municipiul Bucureşti".

**) In cazul municipiului Bucureşti se va scrie „Sectorul nr. ...".

ANEXA Nr. 11

Modelul copiei listei electorale speciale

Pag................

ROMÂNIA

JUDEŢUL*.................................

Municipiul, oraşul, comuna**........

Secţia de votare nr.***.....................

LISTA ELECTORALĂ SPECIALA (COPIE)

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 13 mai 2007

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Domiciliul/reşedinţa alegătorului (Strada, nr. casei, bloc, apartament)

Denumirea, seria şi numărul actului de identitate

Primar,                                             Secretar,

*) In cazul municipiului Bucureşti se va scrie „Municipiul Bucureşti".

In cazul secţiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare se va scrie „Municipiul Bucureşti".

**) In cazul municipiului Bucureşti se va scrie „Sectorul nr. ...".

***) In cazul secţiilor de votare organizate în străinătate, după număr se va scrie „organizată în localitatea...", după care se trece denumirea ţării.

ANEXA Nr. 12

Modelul listei electorale suplimentare

Pag................

ROMÂNIA

JUDEŢUL*.................................

Municipiul, oraşul, comuna**........

Secţia de votare nr.***.....................

LISTA ELECTORALA SUPLIMENTARA

pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 13 mai 2007

Nr. crt.

Semnătura alegătorului

Numele şi prenumele alegătorului

Domiciliul/reşedinţa alegătorului (Strada, nr. casei, bloc, apartament)

Denumirea, seria şi

numărul actului de

identitate

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

......................................................................

(numele şi prenumele, semnătura)

*) In cazul municipiului Bucureşti se va scrie „Municipiul Bucureşti".

In cazul secţiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice şi oficiile consulare se va scrie „Municipiul Bucureşti", iar în cazul navelor sau platformelor maritime se va scrie denumirea judeţului în care este înregistrată nava, respectiv platforma maritimă.

**) In cazul municipiului Bucureşti se va scrie „Sectorul nr. ...".

***) In cazul secţiilor de votare organizate în străinătate, după număr se va scrie „organizată în localitatea...", după care se trece denumirea ţării, iar în cazul secţiilor de votare organizate pe nave sau pe platforme maritime se va scrie „organizată pe nava (platforma maritimă)............".

NOTĂ:

Aceste liste se vor completa de către preşedintele secţiei de votare doar cu alegătorii resortisanţi care la data alegerii votează la o altă secţie de votare decât aceea unde sunt arondaţi conform domiciliului, indiferent dacă votează la o secţie din ţară sau la una din străinătate.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 129/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 129 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 129/2007
Hotărârea 1286 2007
privind modificarea anexei nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 129/2007 pentru aprobarea modelului stampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, al stampilei cu mentiunea „VOTAT", precum si a modelului buletinului de vot si al listelor electorale care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2007
Hotărârea 1049 2007
privind modificarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 129/2007 pentru aprobarea modelului stampilelor ce vor fi folosite la birourile electorale, al stampilei cu mentiunea „VOTAT", precum si a modelului buletinului de vot si al listelor electorale care vor fi folosite pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2007, a anexei la Hotararea Guvernului nr. 130/2007 privind modelul timbrului autocolant, conditiile de tiparire, de gestionare si de utilizare a acestuia pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European din anul 2007 si a anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 132/2007 privind aprobarea modelului, denumirii, formei, continutului si a modului de eliberare si de utilizare a dovezii eliberate de Autoritatea Electorala Permanenta alegatorilor comunitari pentru exercitarea dreptului de a alege membrii din Romania in Parlamentul European
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu