Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 129 din 15 aprilie 1997

privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 21 aprilie 1997


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Ministerul Comunicatiilor este organul de specialitate al administratiei publice centrale, care, in aplicarea strategiei de dezvoltare si a politicii Guvernului in domeniul comunicatiilor, indeplineste si rolul de autoritate de reglementare.
    Art. 2
    Pentru realizarea obiectului sau de activitate, Ministerul Comunicatiilor indeplineste urmatoarele atributii generale:
    1. organizeaza si asigura aplicarea legilor si a hotararilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si autoritatilor administratiei publice locale;
    2. fundamenteaza si asigura aplicarea politicii Guvernului;
    3. analizeaza evolutia fenomenelor specifice activitatii sale, in corelare si cu tendintele pe plan mondial, in scopul armonizarii factorilor dezvoltarii in conditiile statului de drept si ale economiei de piata, studierii si pregatirii lucrarilor de legiferare;
    4. in exercitarea atributiilor sale, Ministerul Comunicatiilor colaboreaza cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritatile publice locale si cu alte organisme interesate;
    5. initiaza sau elaboreaza ori, dupa caz, avizeaza proiecte de acte normative - legi si hotarari ale Guvernului -, asigurand fundamentarea acestora;
    6. initiaza si negociaza, din imputernicirea Guvernului, incheierea de conventii, acorduri si alte intelegeri internationale sau propune acestuia intocmirea formelor de aderare la cele existente;
    7. conlucreaza cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu;
    8. orienteaza activitatea de cooperare internationala si sprijina dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale si neguvernamentale;
    9. exercita atributiile ce ii revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a carui autoritate functioneaza regiile autonome din domeniul sau de activitate;
    10. indeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.
    Art. 3
    Ministerul Comunicatiilor indeplineste urmatoarele atributii specifice:
    1. elaboreaza, propune masuri si actioneaza pentru aplicarea strategiilor Guvernului, de reforme economico-sociale si de crestere economica, de restructurare si dezvoltare a sectorului de comunicatii, in concordanta cu cerintele economiei de piata, initiaza si coordoneaza procesul de privatizare a unitatilor subordonate;
    2. urmareste si controleaza aplicarea prevederilor din actele normative in vigoare, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale in domeniul postelor si telecomunicatiilor, si ia masuri pentru prevenirea si inlaturarea oricaror incalcari ale acestora;
    3. reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme internationale, in conformitate cu acordurile si alte intelegeri stabilite in acest scop, si dezvolta relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale din domeniul postei si telecomunicatiilor;
    4. concepe masurile normative necesare asigurarii protectiei mediului in domeniul comunicatiilor;
    5. acorda licente si autorizatii operatorilor si furnizorilor de servicii din domeniul postelor si telecomunicatiilor;
    6. asigura ca serviciile si prestatiile pentru care sunt acordate drepturi speciale rezervate sa se dezvolte si sa se modernizeze pe intreg teritoriul tarii prin regiile autonome de comunicatii pe care le coordoneaza, prevazute in anexa nr. 2;
    7. coordoneaza activitatea Institutului National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, care functioneaza dupa modelul regiilor autonome;
    8. initiaza si aproba norme si reglementari vizand domeniul postelor si telecomunicatiilor;
    9. gestioneaza spectrul de frecvente radioelectrice pe teritoriul Romaniei.
    Art. 4
    (1) In structura organizatorica a Ministerului Comunicatiilor pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.
    (2) Structura organizatorica a Ministerului Comunicatiilor este prevazuta in anexa nr. 1. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicatiilor se pot organiza servicii, birouri si colective temporare, prevazute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicata.
    (3) Numarul maxim de posturi este 78, exclusiv demnitarii.
    (4) Conducerea Ministerului Comunicatiilor este asigurata de catre ministrul comunicatiilor. Pe langa ministru functioneaza un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului comunicatiilor.
    (5) Ministrul comunicatiilor conduce intreaga activitate a ministerului si il reprezinta in raporturile cu celelalte ministere, alte autoritati publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tara si din strainatate.
    (6) Atributiile si competentele secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor.
    (7) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aproba prin ordin al ministrului comunicatiilor.
    Art. 5
    In exercitarea atributiilor sale, ministrul comunicatiilor emite ordine si instructiuni.
    Art. 6
    Ministerul Comunicatiilor are in dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un numar de autoturisme stabilit potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 8
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 453 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 229 din 22 august 1994.

                 PRIM-MINISTRU
                 VICTOR CIORBEA

                        Contrasemneaza:
                        p. Ministrul comunicatiilor,
                        Dan Chirondojan,
                        secretar de stat

                        Ministrul muncii si
                        protectiei sociale,
                        Alexandru Athanasiu

                        p. Ministru de stat,
                        ministrul finantelor,
                        Dan Radu Rusanu,
                        secretar de stat


    ANEXA 1

    Numarul maxim de posturi: 78
    (exclusiv demnitarii)

    MINISTERUL COMUNICATIILOR

                         --------------
                        |   MINISTRU   |
                        ----------------
                               |
                               |
     --------------------------------------------------------------
     |                         |                                  |
     |              -------------------------                     |
     |              |                       |                     |
     |    --------------------      --------------------          |
     |    | SECRETAR DE STAT |      | SECRETAR DE STAT |          |
     |    --------------------      --------------------          |
     |           |                          |            -------------
     |           |                          |            | CONSILIERI |
     |     --------------------             |            --------------
     |     |                  |             |-------------------
     |    ---------------     |             |                   |
     |    | DIRECTIA    |     |      --------------------       |
     |    | GENERALA    |     |     |                    |      |
     |    | REGLEMENTARI|     |   --------------- ------------  |
     |    ---------------     |   | DIRECTIA    | | DIRECTIA  | |
     |                        |   | STRATEGIA   | | ECONOMICA | |
     |                        |   | DEZVOLTARII | |           | |
     |                        |   --------------- ------------- |
     |                        |                                 |
     |            -------------                   -----------------
     |            | Probleme  |                   | Administrativ  |
     |            | speciale  |                    ----------------
     |            -------------
     |     ------------------
     |  |--| Relatii interne |
     |  |  |       si        |
     |  |  | internationale  |
     |  |  -------------------
     |  |  -------------------
     |  |  |  Legislatie     |
     |  |--|      si         |
     |--|  |  contencios     |
        |  ------------------
        |  ------------------
        |  |     Control    |
        |--|     financiar  |
           |     propriu    |
           ------------------

    ANEXA 2

                REGIILE AUTONOME SI ALTE UNITATI
           din coordonarea Ministerului Comunicatiilor

    1. Regia Autonoma "Rom-Telecom"
    2. Regia Autonoma "Posta Romana"
    3. Regia Autonoma "Radiocomunicatii"
    4. Regia Autonoma "Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor"
    5. Institutul National de Studii si Cercetari pentru Comunicatii -
       I.N.S.C.C. Bucuresti.
SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 129/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 129 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu