Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1280 din  4 noiembrie 2003

privind aprobarea Inventarului spatiilor destinate creatiei artistice, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii ori autoritati publice sau in patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista contracte de inchiriere incheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 809 din 17 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 3^1 alin. (2) din Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Inventarul spatiilor destinate creatiei artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale si locale ale uniunilor de creatori, precum si altele asemenea -, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii ori autoritati publice sau in patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista contracte de inchiriere incheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                INVENTARUL
spatiilor destinate creatiei artistice, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii ori autoritati publice sau in patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista contracte de inchiriere incheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

    BUCURESTI
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                 |                       |
|crt.|                    Adresa                       |       Observatii      |
|____|_________________________________________________|_______________________|
| 0  |                       1                         |            6          |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|  Destinatia  | Suprafata   | Nr.         |                                   |
|  spatiului   | spatiului + | contract    |                                   |
|  Tip de      | curte       | de          |        Partener contract          |
|  activitate  |     mp      | inchiriere  |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|      2       |      3      |      4      |                5                  |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  1.| intr. Nicolae Iorga nr. 5                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    81,68    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 56/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |05.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  2.| str. Ion Campineanu nr. 33, ap. 105             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    72,10    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 134/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |05.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  3.| str. Ion Campineanu nr. 31, ap. 16 bis          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    65,35    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 0071/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |05.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  4.| str. Ion Campineanu nr. 27, etaj 9, ap. 80      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    84,08    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 0069/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |05.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  5.| str. Caderea Bastiliei nr. 24                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|5 ateliere de |   228,35 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |   60 - C    |nr. 59/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  6.| str. Caderea Bastiliei nr. 1 - 3                |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    40,76    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 106/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  7.| bd. Lascar Catargiu nr. 22 (Ana Ipatescu)       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    49,90    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 77/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  8.| bd. Lascar Catargiu nr. 23 (Ana Ipatescu)       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    21,47    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 78/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  9.| bd. Lascar Catargiu nr. 40 (Ana Ipatescu)       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    48,44    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 79/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 10.| Calea Dorobantilor nr. 67                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    33,30    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 82/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 11.| P-ta Amzei nr. 5A                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    31,70    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 58/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 12.| str. Xenopol nr. 15                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    25,61    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 104/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 13.| Str. Stolnicului nr. 5                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    30,00 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |    60 - C   |nr. 100/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 14.| str. General Berthelot nr. 29                   |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    72,41 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |   125 - C   |nr. 99/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 15.| str. Spiru Haret nr. 9                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    53,60 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |    10 - C   |nr. 97/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 16.| str. Mendeleev nr. 35                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |   153,52 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |  56,40 - C  |nr. 70/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |Contract     |                                   |
|              |             |nr. 76/      |                                   |
|              |             |31.07.2000   |                                   |
|              |             |Contract     |                                   |
|              |             |nr. 81/      |                                   |
|              |             |31.07.2000   |                                   |
|              |             |Contract     |                                   |
|              |             |nr. 84/      |                                   |
|              |             |31.07.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 17.| str. George Enescu nr. 9                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   201,98    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 83/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 18.| Str. Academiei nr. 15                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    30,46    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 55/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 19.| Calea Dorobantilor nr. 2                        |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    43,30 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       | 123,96 - C  |nr. 66/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 20.| Calea Grivitei nr. 37                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    41,50    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 90/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 21.| bd. A.I. Cuza nr. 10                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   152,26    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 57/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |17.10.1996   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 22.| Calea Grivitei nr. 37 A                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    23,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 91/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 23.| Calea Grivitei nr. 39                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    56,72    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 93/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 24.| Str. Berzei nr. 63                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   115,56    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 1143/    |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |18.02.1982   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 25.| Calea Grivitei nr. 520                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   125,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 88/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 26.| Str. Plevnei nr. 44                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |   160,42    |Contracte    |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 100,     |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |nr. 101,     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |nr. 102,     |                                   |
|              |             |nr. 103/     |                                   |
|              |             |12.04.1994   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 27.| str. Mircea Vulcanescu nr. 2 - 4                |                       |
|    | (Stefan Furtuna)                                |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    50,08    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 98/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 28.| str. Mircea Vulcanescu nr. 25 (Stefan Furtuna)  |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    57,04    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 82/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 29.| str. Stirbei Voda nr. 144                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    34,30    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 83/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 30.| str. Pictor Constantin Stahi nr. 8              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    40,92    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 94/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 31.| str. Crisana nr. 3                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    15,69    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 86/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 32.| Calea Plevnei 64 - 66                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    90,52    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 84/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 33.| bd. Ion Mihalache nr. 47                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|5 ateliere de |   263,80    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 1267/    |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |04.09.1986   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 34.| str. Aurel Vlaicu nr. 85                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|5 ateliere de |   321,07 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |   1298 - C  |nr. 1101/    |Bucuresti - S.C. APOLODOR S.A.     |
|              |             |04.02.1993   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 35.| str. Aurel Vlaicu nr. 60                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|6 ateliere de |   410,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 1103/    |Bucuresti - S.C. APOLODOR S.A.     |
|              |             |04.02.1993   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 36.| Str. Viitorului nr. 133                         |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    24,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 1095/    |Bucuresti - S.C. APOLODOR S.A.     |
|              |             |04.02.1993   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 37.| Str. Batistei nr. 11                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    45,75    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 79722/   |Bucuresti - S.C. APOLODOR S.A.     |
|              |             |03.06.1978   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 38.| str. Suvenir nr. 2                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    18,30    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 1099/    |Bucuresti - S.C. APOLODOR S.A.     |
|              |             |04.09.1993   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 39.| str. Drumul Taberei nr. 40                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    41,02    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 185/   |Bucuresti - S.C. ORIZONT S.A.        |
|              |             |18.09.1996 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 40.| str. Logofat Tautu nr. 51                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    21,50    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 321/   |Bucuresti - S.C. TITAN S.A.          |
|              |             |23.10.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 41.| str. Ionescu Gion nr. 13A                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |   209,00    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 335/   |Bucuresti - S.C. TITAN S.A.          |
|              |             |23.10.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 42.| str. Caporal Ruica nr. 23                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    23,50    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 325/   |Bucuresti - S.C. TITAN S.A.          |
|              |             |23.10.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 43.| Str. Rodiei nr. 48                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    48,48    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 2542/  |Bucuresti - S.C. TITAN S.A.          |
|              |             |14.04.1989 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 44.| str. Matei Voievod nr. 60                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    22,45    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 76/    |Bucuresti - S.C. FOISOR S.A.         |
|              |             |27.04.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 45.| str. Matei Voievod nr. 62                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    82,49    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 74/1993|Bucuresti - S.C. FOISOR S.A.         |
|              |             |           |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 46.| str. Mecet nr. 48                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    32,80    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 109/   |Bucuresti - S.C. FOISOR S.A.         |
|              |             |08.07.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 47.| bd. Carol I nr. 40 - 42                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    66,65    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 73/    |Bucuresti - S.C. FOISOR S.A.         |
|              |             |22.04.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 48.| piata C.A. Rosetti nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    31,30    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 69/    |Bucuresti - S.C. FOISOR S.A.         |
|              |             |22.04.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 49.| bd. Pache Protopopescu nr. 79A                  |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|10 ateliere de|   359,25 +  |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |   602 - C   |nr. 72/    |Bucuresti - S.C. FOISOR S.A.         |
|              |             |22.04.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 50.| piata Kogalniceanu nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    37,86    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 56/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 51.| piata Kogalniceanu nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    39,96    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 55/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 52.| piata Kogalniceanu nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    38,22    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 54/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 53.| piata Kogalniceanu nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    38,81    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 53/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 54.| str. Lipscani nr. 9                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    48,32    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 57/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 55.| Str. Sabinelor nr. 46                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |   149,79    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 257/   |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |01.11.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 56.| str. Elefterie nr. 18                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    44,64    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 50/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 57.| str. Nedeea nr. 25                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    59,00 +  |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |   100 - C   |nr. 3032/  |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |01.04.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 58.| str. F. Joliot Curie nr. 26                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    67,58    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 34/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |30.11.1988 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 59.| str. Elie Radu nr. 1                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|30 ateliere   |   850,05 +  |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|de creatie    |  77,70 - C  |nr. 52/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 60.| str. Principatele Unite nr. 33 - 35             |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    47,87 +  |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |   9,97 - C  |nr. 20/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |31.05.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 61.| str. Poiana Florilor nr. 12                     |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    61,43    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 16/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |28.05.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 62.| bd. Regina Maria nr. 23                         |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    82,12    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 10/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |23.04.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 63.| bd. Regina Maria nr. 74                         |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    34,25    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 11/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |23.04.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 64.| str. 11 Iunie nr. 3                             |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   138,54    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 22/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |31.05.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 65.| str. Principatele Unite nr. 41 (Olimpului 2)    |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    64,59    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 8/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |26.03.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 66.| str. G. Georgescu nr. 12 - 14                   |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    51,53 +  |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |    10 - C   |nr. 18/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |31.05.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 67.| intr. Ovidiu nr. 3                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   100,48    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 12/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |23.05.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 68.| str. Poenaru Bordea nr. 18 (Artei 6)            |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    40,68    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 15/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |28.05.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 69.| Calea Victoriei nr.  16 - 20                    |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    84,68    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 82/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |22.01.1994 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 70.| Str. Academiei nr. 4                            |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|3 ateliere de |    88,82    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 313/   |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |23.10.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|              |             |Contract   |                                     |
|              |             |nr. 314/   |                                     |
|              |             |23.10.1973 |                                     |
|              |             |Contract   |                                     |
|              |             |nr. 315/   |                                     |
|              |             |23.10.1973 |                                     |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 71.| str. Baia de Fier nr. 8                         |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    11,00    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 323/   |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |23.10.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 72.| str. Covaci nr. 2                               |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    34,00    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 86/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |23.09.1994 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 73.| str. Filitti nr. 10                             |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    56,44    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 85/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |22.09.1994 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 74.| str. Sarmisegetuza nr. 6                        |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    40,15    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 331/   |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |21.10.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 75.| Str. Coltei nr. 14                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    30,75    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 2259/  |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |12.09.1983 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 76.| str. Radu Calomfirescu nr. 1                    |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    77,46    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 2206/  |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |10.05.1982 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 77.| str. Selari nr. 13                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|14 ateliere de|   504,87    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 319/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3       |
|              |             |23.10.1973   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 78.| Str. Doamnei nr. 1                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|23 ateliere de|   892,38    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 83/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3       |
|              |             |22.09.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 79.| Str. Doamnei nr. 5                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|12 ateliere de|  1363,72    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 84/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3       |
|              |             |22.09.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 80.| bd. Carol I nr. 10                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|60 ateliere de|   476,52    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 2274/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3       |
|              |             |19.01.1984   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 81.| str. Ion Neculce nr. 36                          |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 atelier de  |    26,29    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 10/2000  |Bucuresti - A.F.I.                 |
|              |             |             |U.A.P.R.                           |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 82.| bd. Magheru nr. 20 "OB ART"                      |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 galerie de  |    30,04    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 65/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |18.03.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 83.| Calea Victoriei nr. 132                          |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 galerie de  |    45,65    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 74/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |18.03.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 84.| bd. Magheru nr. 20 "SIMEZA"                      |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 galerie de  |   101,86    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 65/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |18.03.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 85.| bd. Ion Mihalache nr. 113                        |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 galerie de  |   789,15    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 1195/    |Bucuresti - S.C. ROM VIAL S.A.     |
|              |             |24.01.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 86.| Bd. Garii de Nord nr. 6 - 8                     |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 galerii de  |   534,32    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 59/      |Bucuresti - S.C. ROM VIAL S.A.     |
|              |             |17.10.1973   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 87.| str. Biserica Enei nr. 16                        |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|3 galerii de  |   481,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 80/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 88.| str. Selari nr. 13                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 galerie de  |    80,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 319/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3       |
|              |             |23.10.1973   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 89.| bd. Nicolae Balcescu nr. 23A                     |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 galerie de  |   606,75    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 67/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |18.03.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 90.| Str. Sperantei nr. 15                           |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   294,83    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie/      |             |nr. 1094/    |Bucuresti - S.C. APOLODOR S.A.     |
|galerie de    |             |04.02.1993   |U.A.P. din Romania                 |
|arta          |             |             |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 91.| str. Lipscani nr. 63 - 65                       |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|14 galerii de |   720,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 1944/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3       |
|              |             |15.12.1977   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 92.| str. Nicolae Iorga nr. 21                        |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|Sediu         |  1866,74 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|              |  1230 - C   |nr. 106/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |10.04.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 93.| str. G-ral Berthelot nr. 12                      |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|21 ateliere de|   934,35 +  |Contract     |Liceul de Arta "Nicolae Tonitza"   |
|creatie       |   634 - C   |nr. 23/      |Bucuresti                          |
|              |             |20.01.1993   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 94.| str. Biserica Amzei nr. 7 - 9                    |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|26 ateliere de|   861,00    |Contract     |Muzeul Municipiului Bucuresti      |
|creatie       |             |nr. 4290/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |17.12.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 95.| str. Intr. Iulia Hasdeu nr. 3                    |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|19 ateliere de|   1034 +    |Contract     |Ministerul Culturii si Cultelor    |
|creatie       |   654 - C   |nr. 12465/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |13.08.1992   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 96.| str. Vasile Lascar nr. 47 - 49                   |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|2 ateliere de |  8692,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 354/     |Bucuresti - Regia Autonoma de      |
|              |             |19.07.1986   |Transport - Bucuresti              |
|              |             |             |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 97.| str. Barbu Delavrancea nr. 26                    |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|2 ateliere de |    48,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 0060/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.03.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |Contract     |                                   |
|              |             |nr. 0061/    |                                   |
|              |             |31.03.1994   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 98.| str. Regina Elisabeta nr. 7 - 9                  |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 atelier de  |   136,56    |Contract     |Regia Autonoma - Administratia     |
|creatie       |             |nr. 990/     |Patrimoniului Protocolului de Stat |
|              |             |02.09.2002   |- S.A.I.F.L                        |
|              |             |             |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 99.| Str. Menuetului nr. 8                            |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 atelier de  |   400,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 78270/   |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |25.10.1973   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|

    TERITORIU
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                 |                       |
|crt.|                    Adresa                       |       Observatii      |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|  Destinatia  |  Suprafata  | Numar       |                                   |
|  spatiului   |     mp      | contract    |                                   |
|  tip         |             | de          |        Partener contract          |
|  activitate  |             | inchiriere  |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  1.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | Piata Libertatii nr. 6                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  132,14 mp  |Contract     |Consiliul Local al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 445/     |Baia-Mare                          |
|              |             |05.02.2003   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  2.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | Piata Libertatii nr. 16/1                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   40,20 mp  |Contract     |Consiliul Local al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 9873/    |Baia-Mare                          |
|              |             |10.05.2003   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  3.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | Piata Libertatii nr. 10                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   91,63 mp  |Contract     |Consiliul Local al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 9873/    |Baia-Mare                          |
|              |             |10.05.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  4.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | Str. Teatrului nr. 1, et. 2                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    15 mp    |Act aditional|Radef Romania Film - Filiala       |
|creatie       |             |345/         |Cinematografica Maramures          |
|              |             |05.05.2003 la|U.A.P. din Romania                 |
|              |             |contractul de|                                   |
|              |             |inchiriere   |                                   |
|              |             |nr. 16/      |                                   |
|              |             |05.12.1994   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  5.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | Str. Teatrului nr. 2, et. 1                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    30 mp    |Act aditional|Radef Romania Film - Filiala       |
|creatie       |             |345/         |Cinematografica Maramures          |
|              |             |05.05.2003 la|U.A.P. din Romania                 |
|              |             |contractul de|                                   |
|              |             |inchiriere   |                                   |
|              |             |nr. 16/      |                                   |
|              |             |05.12.1994   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  6.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | bd. Bucuresti nr. 6                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |   222 mp    |Contract     |Consiliul Local al Municipiului    |
|arta          |             |nr. 9876/    |Baia-Mare                          |
|              |             |10.05.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  7.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | str. Nicolae Iorga nr. 6                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   24,58 mp  |Contract     |Consiliul Local al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 9876/    |Baia-Mare                          |
|              |             |10.05.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  8.| BACAU                                           |                       |
|    | str. Stefan cel Mare nr. 15                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |    54 mp    |Act aditional|Complexul Muzeal din Piatra-Neamt  |
|arta          |             |la contract  |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |nr. 135/     |                                   |
|              |             |9.03.1998    |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  9.| BRASOV                                          |                       |
|    | Str. Harmanului nr. 13, bl. 33 bis              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|6 ateliere de |    60 mp    |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|creatie       |             |nr. 944/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |08.07.1991   |                                   |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 2/1997   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 10.| BRASOV                                          |                       |
|    | Bd. Victoriei nr. 2, bl. 40                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|6 ateliere de |    60 mp    |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|creatie       |             |nr. 143/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |25.06.1991   |                                   |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 2/1997   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 11.| BRASOV                                          |                       |
|    | str. Lunga nr. 10                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   29,77 mp  |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|creatie       |             |nr. 397/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.06.1991   |                                   |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 3/1997   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 12.| BRASOV                                          |                       |
|    | str. Lunga nr. 152                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   27,45 mp  |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|creatie       |             |nr. 24/S/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.06.1991   |                                   |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 2/1996   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 13.| BRASOV                                          |                       |
|    | Str. Lamaitei nr. 76                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    12 mp    |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|creatie       |             |nr. 180/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |08.07.1991   |                                   |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 2/1997   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 14.| BRASOV                                          |                       |
|    | Str. Muresenilor 1                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |    63 mp    |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|arta          |             |nr. 172/1991 |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 2/1996   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 15.| BRASOV                                          |                       |
|    | str. Poarta Schei nr. 1                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sediu         |  154,64 mp  |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|              |             |nr. 171/1991 |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 2/1996   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 16.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Str. Universitatii nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sediu         |  108,73 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|              |             |nr. 2047/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |15.05.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 17.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Iuliu Maniu nr. 4                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  249,37 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|arta          |             |nr. 2045/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |15.05.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 18.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Albac nr. 25                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|7 ateliere de |  193,64 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |             |nr. 2044/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |15.05.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 19.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Brassai nr. 7                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|10 ateliere de|  499,43 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |             |nr. 2046/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |15.05.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 20.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. George Baritiu nr. 30                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    48,7 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |             |nr. 2095/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |01.06.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 21.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Albac 25                                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   27,67 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |             |nr. 1813/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |20.12.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 22.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Bolyai 4                                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |  58,53 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1863/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |20.12.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 23.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Baba Novac 8                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  21,57 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1864/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |20.12.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 24.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Brassai Samuel nr. 7                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|6 ateliere de | 252,29 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1806/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |17.11.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 25.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Calea Dorobantilor nr. 21                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  18,00 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1873/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |28.12.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 26.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Bd. Eroilor nr. 4                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  12,76 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1808/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |17.11.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 27.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Bd. Eroilor nr. 4                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  43,57 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1809/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |17.11.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 28.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Iuliu Maniu 7                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |  43,04 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1872/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |28.12.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 29.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Parcul Feroviarilor nr. 1                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  57,00 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 2887/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |31.10.2002    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 30.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. O. Goga 35                                 |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|10 ateliere de| 130,13 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1861/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |20.12.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 31.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Emil Racovita nr. 29                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |  37,68 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1862/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |20.12.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 32.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. St. O. Iosif 6                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |  25,12 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 2886/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |31.10.2002    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 33.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Str. Universitatii nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |  86,36 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1805/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |17.11.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 34.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Piata Unirii nr. 14                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |  97,67 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1807/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |17.11.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 35.| CONSTANTA                                       |                       |
|    | str. Stefan cel Mare nr. 15                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerii de    |    171 mp  |Contract      |RAEDPP Constanta                   |
|arta          |            |nr. 1133/2003 |U.A.P. din Romania                 |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 36.| CONSTANTA                                       |                       |
|    | str. Ferdinand 79, bloc AR2/parter              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|3 ateliere de |    101 mp  |Contract      |RAEDPP Constanta                   |
|creatie       |            |nr. 1132/2001 |U.A.P. din Romania                 |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 37.| CONSTANTA                                       |                       |
|    | str. Mihai Eminescu nr. 22                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|Casa de       |    142 mp  |Contract      |RAEDPP Constanta                   |
|creatie       |            |nr. 1130/2000 |U.A.P. din Romania                 |
|"Constanta"   |            |              |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 38.| CONSTANTA                                       |                       |
|    | bd. Mamaia nr. 302                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |    241 mp  |Contract      |RAEDPP Constanta                   |
|creatie       |            |nr. 6/2000    |U.A.P. din Romania                 |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 39.| CRAIOVA                                         |                       |
|    | Str. Unirii nr. 16                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sala de       | 253,20 mp  |Contract      |RAAFLS Craiova                     |
|expozitie +   |            |nr. 20/1992   |U.A.P. din Romania                 |
|magazin +     |            |              |                                   |
|birou         |            |              |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 40.| CRAIOVA                                         |                       |
|    | Stirbei Voda nr. 9 (23 August)                  |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |    457 mp  |Contract      |RAAFLS Craiova                     |
|creatie +     |            |nr. 16/1992   |U.A.P. din Romania                 |
|sediu         |            |              |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 41.| CRAIOVA                                         |                       |
|    | str. Lotru nr. 1                                |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  30,86 mp  |Contract      |RAAFLS Craiova                     |
|creatie       |            |nr. 19/1993   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 42.| CRAIOVA                                         |                       |
|    | Str. Unirii nr. 77                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |  62,04 mp  |Contract      |RAAFLS Craiova                     |
|creatie       |            |nr. 17/1992   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 43.| TARGU-JIU                                       |                       |
|    | str. Traian nr. 27                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|magazin       |    115 mp  |Contract       |RAIL Targu-Jiu                    |
|              |            |nr. 692/1992   |U.A.P. din Romania                |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 44.| GALATI                                          |                       |
|    | Str. Domneasca nr. 22                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|Sala de       | 101,50 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|expozitie     |            |nr. 64796/     |U.A.P. din Romania                |
|"Nicolae      |            |29.10.2002     |                                  |
|Mantu"        |            |               |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 45.| GALATI                                          |                       |
|    | Str. Domneasca 19                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  95,92 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|arta + magazin|            |nr. 64792/     |U.A.P. din Romania                |
|F.P.          |            |29.10.2002     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 46.| GALATI                                          |                       |
|    | Str. Independentei 20                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  50,97 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 64790/     |U.A.P. din Romania                |
|              |            |29.10.2002     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 47.| GALATI                                          |                       |
|    | str. Saturn 32 cartier Tiglina I, bl. I 6       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    | 305,93 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 64794/     |U.A.P. din Romania                |
|              |            |29.10.2002     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 48.| GALATI                                          |                       |
|    | str. Regiment 11 Siret Punct termic             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    | 120,90 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 4512/89/   |U.A.P. din Romania                |
|              |            |9.04.1997      |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 49.| GALATI                                          |                       |
|    | str. Mircea cel Batran nr. 5                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  25,00 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 294/122/   |U.A.P. din Romania                |
|              |            |18.04.2000     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 50.| GALATI                                          |                       |
|    | str. Mircea cel Batran nr. 5                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  25,00 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 294/18/    |U.A.P. din Romania                |
|              |            |18.04.2000     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 51.| GALATI                                          |                       |
|    | str. Mircea cel Batran nr. 5                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  25,00 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 294/86/    |U.A.P. din Romania                |
|              |            |16.04.2000     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 52.| GALATI                                          |                       |
|    | str. Mircea cel Batran nr. 5                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  25,00 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 294/11/    |U.A.P. din Romania                |
|S.C.          |            |02.02.2000     |                                  |
|"Ergoline"    |            |               |                                  |
|S.R.L         |            |               |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 53.| IASI                                            |                       |
|    | str. Cuza-Voda nr. 2                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |   58,68    |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|arta          |            |nr. 77/        |U.A.P. din Romania                |
|              |            |16.04.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 11520/     |                                  |
|              |            |04.06.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 54.| IASI                                            |                       |
|    | str. Cuza Voda nr. 2                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sala de       |  345,90    |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|expozitie     |            |nr. 77/        |U.A.P. din Romania                |
|              |            |16.04.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 11520/     |                                  |
|              |            |04.06.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 55.| IASI                                            |                       |
|    | Str. Impacarii 7, Bl. 911, etaj 1, tronson II   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  46,72     |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 636/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |21.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 396/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 56.| IASI                                            |                       |
|    | Str. Impacarii nr. 2 Bl. 907, tronson V         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  14,62 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 637/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |21.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 389/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 57.| IASI                                            |                       |
|    | Str. Impacarii nr. 7, bl. 911, parter           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  42,60 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 639/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |21.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 378/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 58.| IASI                                            |                       |
|    | Str. Impacarii nr. 19, bl. 915, parter,         |                       |
|    | tronson I                                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  73,97 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 638/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |21.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 401/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 59.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Lapusneanu, nr. 7 - 9                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sala de       | 126,27 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|expozitie     |            |nr. 420/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |5.06.2002      |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 145/       |                                  |
|              |            |24.04.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 60.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Lapusneanu, nr. 7 - 9                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    | 742,30 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 420/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |5.06.2002      |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 145/       |                                  |
|              |            |24.04.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 61.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Lapusneanu, nr. 7 - 9                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  42,27 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|arta          |            |nr. 420/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |05.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 145/       |                                  |
|              |            |24.04.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 62.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Strap. Silvestru nr. 35, bl. T6,           |                       |
|    | tronson III, parter                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    | 124,10 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 418/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |05.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 243/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 63.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Strap. Silvestru nr. 35, bl. T6,           |                       |
|    | tronson III, parter                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    | 109,65 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 417/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |5.06.2002      |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 242/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 64.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Strap. Silvestru nr. 35, bl. T6,           |                       |
|    | tronson III, parter                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  39,18 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 419/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |05.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 241/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 65.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Strap. Silvestru nr. 35, bl. T6,           |                       |
|    | tronson III, parter                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    | 130,97 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 416/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |05.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 244/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 66.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Cuza Voda nr. 41                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sediu         | 198,33 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|              |            |nr. 78/        |U.A.P. din Romania                |
|              |            |16.04.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 521/       |                                  |
|              |            |04.06.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 67.| Iasi                                            |                       |
|    | str. I. C. Bratianu nr. 16                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   18,68 mp |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 79/        |U.A.P. din Romania                |
|              |            |16.04.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 522/       |                                  |
|              |            |4.06.2003      |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 68.| Iasi                                            |                       |
|    | Str. Moldovei nr. 21, Pascani                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  28,16 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 1765/      |U.A.P. din Romania                |
|              |            |27.04.2001     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |HCL 3/         |                                  |
|              |            |27.01.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 69.| Iasi                                            |                       |
|    | str. N. Balcescu, nr. 12 Botosani               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  80,00 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|arta          |            |nr. 285/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |01.05.1998     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 383/       |                                  |
|              |            |1.04.2003      |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 70.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 15                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sala de       | 101,30 mp  |Contract       |Consiliul Local Oradea            |
|expozitie     |            |Ordin de       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |repartizare    |                                  |
|              |            |nr. 5718/      |                                  |
|              |            |06.06.2001     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 71.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  60,40 mp  |Contract       |Consiliul Municipal Oradea -      |
|creatie       |            |nr. 200960/    |Directia Patrimoniului Imobiliar  |
|              |            |29.06.2001     |U.A.P. din Romania                |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 72.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   36,44 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200961/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 73.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   28,70 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200958/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 74.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   22,57 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200967/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 75.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   17,22 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200964/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 76.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   35,89 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200955/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 77.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   43,80 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200957/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 78.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   36,70 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200968/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2003   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 79.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   71,92 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200956/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 80.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   55,84 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200959/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 81.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   18,70 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200969/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 82.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   54,45 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200963/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 83.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   63,00 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200962/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 84.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 12                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   30,55 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200948/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 85.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 12                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   32,25 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200945/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 86.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 12                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   33,50 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200946/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 87.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 12                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   30,20 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200949/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 88.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 12                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   33,00 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200950/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 89.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 12                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   23,35 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200947/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 90.| ORADEA                                          |                       |
|    | P-ta Victoriei nr. 12                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   35,96 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200965/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 91.| ORADEA                                          |                       |
|    | str. Madacs Imre nr. 5                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   45,65 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200966/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 92.| ORADEA                                          |                       |
|    | str. Ady Endre nr. 28                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   59,79 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200999/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 93.| ORADEA                                          |                       |
|    | str. T. Vladimirescu 24                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   23,55 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200969/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 94.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Postavarului 5                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    20 mp    |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200970/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 95.| ORADEA                                          |                       |
|    | str. Portile de Fier 5                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    51 mp    |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200971/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 96.| ORADEA                                          |                       |
|    | str. Portile de Fier 5                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    50 mp    |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200972/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 97.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Ion Creanga nr. 15                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|7 ateliere de |  212,68 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1305/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 98.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Mihai Bravu nr. 49                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   16,00 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1307/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 99.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. George Cosbuc nr. 8                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   48,50 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1308/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|100.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | Str. Romana nr. 63                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   27,75 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1306/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|101.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Vlad Tepes nr. 21                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   49,45 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1299/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|102.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Vlad Tepes nr. 21                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   79,34 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1300/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|103.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Valeni nr. 24                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   31,70 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1304/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|104.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | Str. Postei nr. 6                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   65,60 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1303/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|105.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | Str. Postei nr. 6                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   47,80 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 52/1302/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|106.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Jianu nr. 8, apart. 38                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    38,60    |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1312/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|107.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Jianu nr. 8, apart. 37                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    38,16    |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1311/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|108.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Jianu nr. 8, apart. 37                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    23,11    |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1310/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|109.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Jianu nr. 9, apart. 75                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    20,07    |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1314/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|110.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Jianu nr. 9, apart. 74                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    26,96    |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1313/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|111.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Jianu nr. 9, apart. 75                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    42,99    |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1309/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|112.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | Str. Panselei nr. 5 - 7                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sediu         |   42,40 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|              |             |nr. 02/1298/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|113.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. P-ta Victoriei nr. 4                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |   162,3 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|arta          |             |nr. 02/1301/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|114.| PITESTI                                         |                       |
|    | piata Vasile Milea 4                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|5 ateliere de |  357,17 mp  |Contract     |Posta Municipiului Pitesti         |
|creatie + sala|             |nr. 8/       |U.A.P. din Romania                 |
|de expozitie +|             |11.07.1992   |                                   |
|galerie de    |             |             |                                   |
|arta          |             |             |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|115.| PITESTI                                         |                       |
|    | str. Targul din Vale 20                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|13 ateliere de|    330 mp   |Contract     |REGOTRANS Pitesti                  |
|creatie       |             |nr. 8/       |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |11.05.1991   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|116.| PIATRA-NEAMT                                    |Pe perioada            |
|    | Aleea Viforului nr. 14, bl. D1, et. 4           |nedeterminata          |
|    | Complexul Expozitional Municipal                |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|20 ateliere de|    220 mp   |Contract     |Primaria Piatra-Neamt -            |
|creatie       |             |nr. 1810/    |S.C. "Salubritas"                  |
|              |             |31.12.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|atelier de    |             |Contract     |                                   |
|creatie-      |             |nr. 1021/    |                                   |
|sculptura     |             |02.04.1996   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|117.| RESITA                                          |Contractul de          |
|    | Complexul Agrocomercial Resita Nord, et. 2      |inchiriere s-a reinnoit|
|    |                                                 |anual prin act         |
|    |                                                 |aditional              |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    36 mp    |Contract     |Primaria Municipiului Resita       |
|creatie       |             |nr. 14639/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |04.09.1998   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|118.| RESITA                                          |Contractul de          |
|    | Complexul Agrocomercial Resita Nord, et. 2      |inchiriere s-a reinnoit|
|    |                                                 |anual prin act         |
|    |                                                 |aditional              |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    22 mp    |Contract     |Primaria Municipiului Resita       |
|creatie       |             |nr. 14639/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |04.09.1998   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|119.| RESITA                                          |Contractul de          |
|    | Complexul Agrocomercial Resita Nord, et. 2      |inchiriere s-a reinnoit|
|    |                                                 |anual prin act         |
|    |                                                 |aditional              |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    19 mp    |Contract     |Primaria Municipiului Resita       |
|creatie       |             |nr. 14639/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |04.09.1998   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|120.| RESITA                                          |Contractul de          |
|    | Complexul Agrocomercial Resita Nord, et. 2      |inchiriere s-a reinnoit|
|    |                                                 |anual prin act         |
|    |                                                 |aditional              |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    40 mp    |Contract     |Primaria Municipiului Resita       |
|creatie       |             |nr. 14639/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |04.09.1998   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|121.| SFANTU GHEORGHE                                 |                       |
|    | Str. Libertatii nr. 1                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  135,60 mp  |Act aditional|Primaria Municipiului              |
|arta          |             |nr. 6 la     |Sfantu Gheorghe                    |
|              |             |Contractul   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |nr. 12/      |                                   |
|              |             |23.03.1995   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|122.| SLOBOZIA                                        |Contract pe 4 ani      |
|    | Centru Cultural UNESCO "I. Perlea"              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sediu         |     6 mp    |Contract     |Consiliul Judetean Ialomita        |
|              |             |nr. 54/      |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |11.2001      |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|123.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Nicolae Iorga 1                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   54,42 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1036/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|124.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | Ion Ghica 10                                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   76,41 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1017/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|125.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Tache Ionescu 44/8                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   31,17 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1055/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|126.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Tache Ionescu 44/13                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   34,49 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1053/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|127.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Gheorghe Lazar                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  153,28 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1016/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|128.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Andrei Muresan 6                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   31,24 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1042/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|129.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | Str. Mangaliei 53                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   54,54 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1040/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|130.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Mercy 2                                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   38,54 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1045/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|131.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | Str. Narciselor 1/11                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   24,27 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1035/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|132.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | Str. Narciselor 1/9                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   12,49 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1034/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|133.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | Str. Narciselor 1                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   33,71 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1031/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|134.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | Str. Narciselor 1                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   33,94 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1033/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|135.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. C. Porumbescu nr. 66                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   56,20 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1041/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|136.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Asanesti nr. 1                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   57,48 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1049/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|137.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Bicaz nr. 15,7                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   55,25 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1051/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|138.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Brediceanu 2                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   64,73 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1022/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|139.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Brancoveanu 47/2                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   58,57 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1050/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|140.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Eugeniu de Savoya 11/16                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   33,92 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1028/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|141.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Eugeniu de Savoya 11/15                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   31,34 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1044/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|142.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Eugeniu de Savoya 11/14                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   39,54 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1027/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|143.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Miron Costin 6                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   54,10 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1043/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|144.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Paul Chinezul 5                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   32,26 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1047/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|145.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. 16 Decembrie 1989 nr. 16                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   50,92 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1080/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|146.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. G-ral Dragalina 7/17                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   19,74 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1025/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|147.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. G-ral Dragalina 29 - 29/a                  |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   81,54 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1023/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|148.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. G-ral Dragalina 29/31                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   49,20 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1024/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|149.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Filipescu 8/15                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   25,82 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 373/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2510/2000    |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|150.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Filipescu 8/14                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   45,93 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 372a/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2510         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|151.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Filipescu 8                                |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   55,04 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 372/2510 |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |             |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|152.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Prislop 23                                 |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   59,15 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1039/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|153.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Eugeniu de Savoya 11/17A                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   23,56 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1029/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|154.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Eugeniu de Savoya 11/17B                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   18,19 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1030/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|155.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Paris 11                                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   30,07 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 953/2000 |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |             |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|156.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. P-ta Victoriei 6                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  194,17 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|arta          |             |nr. 861/2000 |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |             |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|157.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Robespierre 2                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   66,42 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1056/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|158.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   30,00 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|159.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   50,43 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|160.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   29,86 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|161.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   52,68 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|162.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   51,45 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|163.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   58,95 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|164.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   69,05 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|165.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  201,35 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|166.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   39,73 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|167.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   56,87 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|168.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   27,53 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|169.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   17,62 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|170.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   40,15 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|171.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   19,64 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|172.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   54,91 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|173.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   46,57 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|174.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   95,12 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|175.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   34,71 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|176.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   79,35 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|177.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   40,67 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|178.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   25,25 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|179.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   28,65 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|180.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   24,09 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|181.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   61,80 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|182.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   45,00 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 116/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|183.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   71,00 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 116/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|184.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   87,74 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 116/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|185.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | str. Nicolae Filimon nr. 1                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   30,60 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 112/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|186.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | str. Nicolae Filimon nr. 25                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   60,00 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 113/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|187.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  133,80 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|arta + pivnita|             |nr. 115/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|188.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | Piata Trandafirilor nr. 31                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   24,48 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 119/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|189.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | Piata Trandafirilor nr. 31                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   46,46 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 120/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|190.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | Piata Trandafirilor nr. 31                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   42,46 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 121/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|191.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | Str. Calarasilor nr. 35                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |     38 mp   |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 118/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|192.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | Str. Solidaritatii nr. 2                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   21,69 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 79/      |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |31.10.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|193.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 40                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   50,70 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 392/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |12071994/1999|                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|194.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | str. Enescu nr. 2                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |   53,80 mp  |Contract     |Palatul Culturii din Targu Mures   |
|arta + magazin|             |nr. 03/      |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.01.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|195.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | str. Enescu nr. 2                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|birouri       |   37,50 mp  |Contract     |Palatul Culturii din Targu Mures   |
|              |             |nr. 03/      |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.01.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|196.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B 2, et. 1                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sediu         |    43,4 mp  |Contract     |Administratia Patrimoniului Local  |
|              |             |nr. 24560/   |Tulcea                             |
|              |             |10.11.1999   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|197.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B2, et. 1                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|Camera de     |     22 mp   |Contract     |Administratia Patrimoniului Local  |
|protocol      |             |nr. 24560/   |Tulcea                             |
|              |             |10.11.1999   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|198.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B 2, et. 1                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |     22 mp   |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|creatie       |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|199.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B2, et. 2                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    43,4 mp  |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|creatie       |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|200.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B 2, et. 2                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |     44 mp   |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|creatie       |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|201.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B2, et. 3                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |     88 mp   |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|creatie       |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|202.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B2, et. 4                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |     44 mp   |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|creatie       |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|203.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B 2                                 |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |     44 mp   |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|creatie       |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|204.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Isaccei bl. M 1                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |    180 mp   |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|arta          |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|205.| RAMNICU VALCEA                                  |Expira in anul 2004    |
|    | str. A. Ivireanu nr. 17                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|5 ateliere de | 1589,66 mp  |Contract     |Muzeul Judetean Valcea             |
|creatie       | + teren     |incheiat in  |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |1 noiembrie  |                                   |
|              |             |1990         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|206.| SATU MARE                                       |Prelungit pentru 5 ani,|
|    | bd. I.C. Bratianu nr. 10                        |prin aplicarea         |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 21/2003 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|Galeriile de  |             |Contract de  |Consiliul Local Satu Mare          |
|arta          |             |inchiriere   |U.A.P. din Romania                 |
|     "1"      |             |nr. 62/      |                                   |
|              |             |11.03.1996   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|

    IMOBILE DIN TERITORIU, PENTRU CARE EXISTA INCHEIATE CONTRACTE DE INCHIRIERE, REVENDICATE DE FOSTII PROPRIETARI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                  |                      |
|crt.|                    Adresa                        |       Observatii     |
|____|__________________________________________________|______________________|
| Destinatia   | Suprafata   | Nr.        |                                    |
| spatiului    |    mp       | contract   |                                    |
| tip          |             | de         |         Parteneri contract         |
| activitate   |             | inchiriere |                                    |
|______________|_____________|____________|____________________________________|
|  1.| CRAIOVA                                          |Revendicat            |
|    | str. Ialomicioara nr. 3                          |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|atelier de    |   29,80 mp  |Contract    |RAAFLS Craiova                      |
|creatie       |             |nr. 12/1992 |U.A.P. din Romania                  |
|______________|_____________|____________|____________________________________|
|  2.| CRAIOVA                                          |Revendicat            |
|    | Str. Unirii nr. 108                              |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|2 ateliere de |     104 mp  |Contract    |RAAFLS Craiova                      |
|creatie       |             |nr. 14/1992 |U.A.P. din Romania                  |
|______________|_____________|____________|____________________________________|
|  3.| CRAIOVA                                          |Revendicat            |
|    | Str. Unirii nr. 132                              |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|atelier de    |   28,34 mp  |Contract    |RAAFLS Craiova                      |
|creatie       |             |nr. 23/     |U.A.P. din Romania                  |
|              |             |19.06.1995  |                                    |
|______________|_____________|____________|____________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1280/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1280 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu