Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1280 din  4 noiembrie 2003

privind aprobarea Inventarului spatiilor destinate creatiei artistice, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii ori autoritati publice sau in patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista contracte de inchiriere incheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 809 din 17 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 3^1 alin. (2) din Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Inventarul spatiilor destinate creatiei artistice - ateliere, galerii, studiouri, sedii centrale si locale ale uniunilor de creatori, precum si altele asemenea -, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii ori autoritati publice sau in patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista contracte de inchiriere incheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul culturii si cultelor,
                         Razvan Theodorescu

                         Ministrul administratiei si internelor,
                         Ioan Rus

                         Ministru delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gabriel Oprea

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

                                INVENTARUL
spatiilor destinate creatiei artistice, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea consiliilor judetene, consiliilor locale sau a altor institutii ori autoritati publice sau in patrimoniul regiilor autonome, pentru care exista contracte de inchiriere incheiate cu uniunile de creatori, care sunt folosite de artistii plastici sau de alte categorii de artisti si oameni de cultura, membri ai uniunilor nationale de creatori legal constituite in Romania si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica

    BUCURESTI
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                 |                       |
|crt.|                    Adresa                       |       Observatii      |
|____|_________________________________________________|_______________________|
| 0  |                       1                         |            6          |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|  Destinatia  | Suprafata   | Nr.         |                                   |
|  spatiului   | spatiului + | contract    |                                   |
|  Tip de      | curte       | de          |        Partener contract          |
|  activitate  |     mp      | inchiriere  |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|      2       |      3      |      4      |                5                  |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  1.| intr. Nicolae Iorga nr. 5                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    81,68    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 56/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |05.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  2.| str. Ion Campineanu nr. 33, ap. 105             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    72,10    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 134/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |05.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  3.| str. Ion Campineanu nr. 31, ap. 16 bis          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    65,35    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 0071/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |05.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  4.| str. Ion Campineanu nr. 27, etaj 9, ap. 80      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    84,08    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 0069/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |05.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  5.| str. Caderea Bastiliei nr. 24                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|5 ateliere de |   228,35 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |   60 - C    |nr. 59/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  6.| str. Caderea Bastiliei nr. 1 - 3                |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    40,76    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 106/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  7.| bd. Lascar Catargiu nr. 22 (Ana Ipatescu)       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    49,90    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 77/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  8.| bd. Lascar Catargiu nr. 23 (Ana Ipatescu)       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    21,47    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 78/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  9.| bd. Lascar Catargiu nr. 40 (Ana Ipatescu)       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    48,44    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 79/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 10.| Calea Dorobantilor nr. 67                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    33,30    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 82/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 11.| P-ta Amzei nr. 5A                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    31,70    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 58/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 12.| str. Xenopol nr. 15                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    25,61    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 104/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 13.| Str. Stolnicului nr. 5                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    30,00 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |    60 - C   |nr. 100/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 14.| str. General Berthelot nr. 29                   |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    72,41 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |   125 - C   |nr. 99/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 15.| str. Spiru Haret nr. 9                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    53,60 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |    10 - C   |nr. 97/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 16.| str. Mendeleev nr. 35                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |   153,52 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |  56,40 - C  |nr. 70/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |Contract     |                                   |
|              |             |nr. 76/      |                                   |
|              |             |31.07.2000   |                                   |
|              |             |Contract     |                                   |
|              |             |nr. 81/      |                                   |
|              |             |31.07.2000   |                                   |
|              |             |Contract     |                                   |
|              |             |nr. 84/      |                                   |
|              |             |31.07.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 17.| str. George Enescu nr. 9                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   201,98    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 83/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 18.| Str. Academiei nr. 15                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    30,46    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 55/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 19.| Calea Dorobantilor nr. 2                        |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    43,30 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       | 123,96 - C  |nr. 66/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 20.| Calea Grivitei nr. 37                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    41,50    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 90/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 21.| bd. A.I. Cuza nr. 10                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   152,26    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 57/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |17.10.1996   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 22.| Calea Grivitei nr. 37 A                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    23,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 91/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 23.| Calea Grivitei nr. 39                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    56,72    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 93/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 24.| Str. Berzei nr. 63                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   115,56    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 1143/    |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |18.02.1982   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 25.| Calea Grivitei nr. 520                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   125,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 88/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 26.| Str. Plevnei nr. 44                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |   160,42    |Contracte    |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 100,     |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |nr. 101,     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |nr. 102,     |                                   |
|              |             |nr. 103/     |                                   |
|              |             |12.04.1994   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 27.| str. Mircea Vulcanescu nr. 2 - 4                |                       |
|    | (Stefan Furtuna)                                |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    50,08    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 98/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 28.| str. Mircea Vulcanescu nr. 25 (Stefan Furtuna)  |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    57,04    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 82/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 29.| str. Stirbei Voda nr. 144                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    34,30    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 83/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 30.| str. Pictor Constantin Stahi nr. 8              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    40,92    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 94/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 31.| str. Crisana nr. 3                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    15,69    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 86/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 32.| Calea Plevnei 64 - 66                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    90,52    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 84/      |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |12.04.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 33.| bd. Ion Mihalache nr. 47                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|5 ateliere de |   263,80    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 1267/    |Bucuresti - S.C. ROM-VIAL S.A.     |
|              |             |04.09.1986   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 34.| str. Aurel Vlaicu nr. 85                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|5 ateliere de |   321,07 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |   1298 - C  |nr. 1101/    |Bucuresti - S.C. APOLODOR S.A.     |
|              |             |04.02.1993   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 35.| str. Aurel Vlaicu nr. 60                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|6 ateliere de |   410,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 1103/    |Bucuresti - S.C. APOLODOR S.A.     |
|              |             |04.02.1993   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 36.| Str. Viitorului nr. 133                         |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    24,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 1095/    |Bucuresti - S.C. APOLODOR S.A.     |
|              |             |04.02.1993   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 37.| Str. Batistei nr. 11                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    45,75    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 79722/   |Bucuresti - S.C. APOLODOR S.A.     |
|              |             |03.06.1978   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 38.| str. Suvenir nr. 2                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    18,30    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 1099/    |Bucuresti - S.C. APOLODOR S.A.     |
|              |             |04.09.1993   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 39.| str. Drumul Taberei nr. 40                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    41,02    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 185/   |Bucuresti - S.C. ORIZONT S.A.        |
|              |             |18.09.1996 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 40.| str. Logofat Tautu nr. 51                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    21,50    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 321/   |Bucuresti - S.C. TITAN S.A.          |
|              |             |23.10.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 41.| str. Ionescu Gion nr. 13A                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |   209,00    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 335/   |Bucuresti - S.C. TITAN S.A.          |
|              |             |23.10.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 42.| str. Caporal Ruica nr. 23                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    23,50    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 325/   |Bucuresti - S.C. TITAN S.A.          |
|              |             |23.10.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 43.| Str. Rodiei nr. 48                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    48,48    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 2542/  |Bucuresti - S.C. TITAN S.A.          |
|              |             |14.04.1989 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 44.| str. Matei Voievod nr. 60                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    22,45    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 76/    |Bucuresti - S.C. FOISOR S.A.         |
|              |             |27.04.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 45.| str. Matei Voievod nr. 62                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    82,49    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 74/1993|Bucuresti - S.C. FOISOR S.A.         |
|              |             |           |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 46.| str. Mecet nr. 48                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    32,80    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 109/   |Bucuresti - S.C. FOISOR S.A.         |
|              |             |08.07.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 47.| bd. Carol I nr. 40 - 42                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    66,65    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 73/    |Bucuresti - S.C. FOISOR S.A.         |
|              |             |22.04.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 48.| piata C.A. Rosetti nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    31,30    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 69/    |Bucuresti - S.C. FOISOR S.A.         |
|              |             |22.04.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 49.| bd. Pache Protopopescu nr. 79A                  |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|10 ateliere de|   359,25 +  |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |   602 - C   |nr. 72/    |Bucuresti - S.C. FOISOR S.A.         |
|              |             |22.04.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 50.| piata Kogalniceanu nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    37,86    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 56/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 51.| piata Kogalniceanu nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    39,96    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 55/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 52.| piata Kogalniceanu nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    38,22    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 54/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 53.| piata Kogalniceanu nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    38,81    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 53/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 54.| str. Lipscani nr. 9                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    48,32    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 57/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 55.| Str. Sabinelor nr. 46                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |   149,79    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 257/   |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |01.11.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 56.| str. Elefterie nr. 18                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    44,64    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 50/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 57.| str. Nedeea nr. 25                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    59,00 +  |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |   100 - C   |nr. 3032/  |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |01.04.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 58.| str. F. Joliot Curie nr. 26                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    67,58    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 34/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |30.11.1988 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 59.| str. Elie Radu nr. 1                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|30 ateliere   |   850,05 +  |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|de creatie    |  77,70 - C  |nr. 52/    |Bucuresti - S.C. COTROCENI S.A.      |
|              |             |07.06.1993 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 60.| str. Principatele Unite nr. 33 - 35             |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    47,87 +  |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |   9,97 - C  |nr. 20/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |31.05.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 61.| str. Poiana Florilor nr. 12                     |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    61,43    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 16/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |28.05.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 62.| bd. Regina Maria nr. 23                         |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    82,12    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 10/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |23.04.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 63.| bd. Regina Maria nr. 74                         |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    34,25    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 11/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |23.04.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 64.| str. 11 Iunie nr. 3                             |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   138,54    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 22/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |31.05.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 65.| str. Principatele Unite nr. 41 (Olimpului 2)    |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    64,59    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 8/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |26.03.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 66.| str. G. Georgescu nr. 12 - 14                   |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    51,53 +  |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |    10 - C   |nr. 18/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |31.05.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 67.| intr. Ovidiu nr. 3                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   100,48    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 12/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |23.05.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 68.| str. Poenaru Bordea nr. 18 (Artei 6)            |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    40,68    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 15/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 4         |
|              |             |28.05.2001 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 69.| Calea Victoriei nr.  16 - 20                    |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    84,68    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 82/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |22.01.1994 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 70.| Str. Academiei nr. 4                            |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|3 ateliere de |    88,82    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 313/   |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |23.10.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|              |             |Contract   |                                     |
|              |             |nr. 314/   |                                     |
|              |             |23.10.1973 |                                     |
|              |             |Contract   |                                     |
|              |             |nr. 315/   |                                     |
|              |             |23.10.1973 |                                     |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 71.| str. Baia de Fier nr. 8                         |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    11,00    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 323/   |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |23.10.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 72.| str. Covaci nr. 2                               |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    34,00    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 86/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |23.09.1994 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 73.| str. Filitti nr. 10                             |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    56,44    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 85/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |22.09.1994 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 74.| str. Sarmisegetuza nr. 6                        |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    40,15    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 331/   |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |21.10.1973 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 75.| Str. Coltei nr. 14                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    30,75    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 2259/  |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |12.09.1983 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 76.| str. Radu Calomfirescu nr. 1                    |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |    77,46    |Contract   |Consiliul General al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 2206/  |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3         |
|              |             |10.05.1982 |U.A.P. din Romania                   |
|______________|_____________|___________|_____________________________________|
| 77.| str. Selari nr. 13                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|14 ateliere de|   504,87    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 319/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3       |
|              |             |23.10.1973   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 78.| Str. Doamnei nr. 1                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|23 ateliere de|   892,38    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 83/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3       |
|              |             |22.09.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 79.| Str. Doamnei nr. 5                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|12 ateliere de|  1363,72    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 84/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3       |
|              |             |22.09.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 80.| bd. Carol I nr. 10                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|60 ateliere de|   476,52    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 2274/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3       |
|              |             |19.01.1984   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 81.| str. Ion Neculce nr. 36                          |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 atelier de  |    26,29    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 10/2000  |Bucuresti - A.F.I.                 |
|              |             |             |U.A.P.R.                           |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 82.| bd. Magheru nr. 20 "OB ART"                      |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 galerie de  |    30,04    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 65/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |18.03.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 83.| Calea Victoriei nr. 132                          |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 galerie de  |    45,65    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 74/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |18.03.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 84.| bd. Magheru nr. 20 "SIMEZA"                      |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 galerie de  |   101,86    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 65/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |18.03.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 85.| bd. Ion Mihalache nr. 113                        |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 galerie de  |   789,15    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 1195/    |Bucuresti - S.C. ROM VIAL S.A.     |
|              |             |24.01.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 86.| Bd. Garii de Nord nr. 6 - 8                     |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 galerii de  |   534,32    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 59/      |Bucuresti - S.C. ROM VIAL S.A.     |
|              |             |17.10.1973   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 87.| str. Biserica Enei nr. 16                        |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|3 galerii de  |   481,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 80/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.07.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 88.| str. Selari nr. 13                              |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 galerie de  |    80,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 319/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3       |
|              |             |23.10.1973   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 89.| bd. Nicolae Balcescu nr. 23A                     |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 galerie de  |   606,75    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 67/      |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |18.03.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 90.| Str. Sperantei nr. 15                           |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|1 atelier de  |   294,83    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie/      |             |nr. 1094/    |Bucuresti - S.C. APOLODOR S.A.     |
|galerie de    |             |04.02.1993   |U.A.P. din Romania                 |
|arta          |             |             |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 91.| str. Lipscani nr. 63 - 65                       |Contract prelungit pana|
|    |                                                 |in 19.04.2004 prin     |
|    |                                                 |aplicarea prevederilor |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 40/1999 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|14 galerii de |   720,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|arta          |             |nr. 1944/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 3       |
|              |             |15.12.1977   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 92.| str. Nicolae Iorga nr. 21                        |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|Sediu         |  1866,74 +  |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|              |  1230 - C   |nr. 106/     |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |10.04.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 93.| str. G-ral Berthelot nr. 12                      |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|21 ateliere de|   934,35 +  |Contract     |Liceul de Arta "Nicolae Tonitza"   |
|creatie       |   634 - C   |nr. 23/      |Bucuresti                          |
|              |             |20.01.1993   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 94.| str. Biserica Amzei nr. 7 - 9                    |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|26 ateliere de|   861,00    |Contract     |Muzeul Municipiului Bucuresti      |
|creatie       |             |nr. 4290/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |17.12.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 95.| str. Intr. Iulia Hasdeu nr. 3                    |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|19 ateliere de|   1034 +    |Contract     |Ministerul Culturii si Cultelor    |
|creatie       |   654 - C   |nr. 12465/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |13.08.1992   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 96.| str. Vasile Lascar nr. 47 - 49                   |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|2 ateliere de |  8692,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 354/     |Bucuresti - Regia Autonoma de      |
|              |             |19.07.1986   |Transport - Bucuresti              |
|              |             |             |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 97.| str. Barbu Delavrancea nr. 26                    |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|2 ateliere de |    48,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 0060/    |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |31.03.1994   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |Contract     |                                   |
|              |             |nr. 0061/    |                                   |
|              |             |31.03.1994   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 98.| str. Regina Elisabeta nr. 7 - 9                  |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 atelier de  |   136,56    |Contract     |Regia Autonoma - Administratia     |
|creatie       |             |nr. 990/     |Patrimoniului Protocolului de Stat |
|              |             |02.09.2002   |- S.A.I.F.L                        |
|              |             |             |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 99.| Str. Menuetului nr. 8                            |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|1 atelier de  |   400,00    |Contract     |Consiliul General al Municipiului  |
|creatie       |             |nr. 78270/   |Bucuresti - A.F.I. Oficiul 2       |
|              |             |25.10.1973   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|

    TERITORIU
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                 |                       |
|crt.|                    Adresa                       |       Observatii      |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|  Destinatia  |  Suprafata  | Numar       |                                   |
|  spatiului   |     mp      | contract    |                                   |
|  tip         |             | de          |        Partener contract          |
|  activitate  |             | inchiriere  |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  1.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | Piata Libertatii nr. 6                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  132,14 mp  |Contract     |Consiliul Local al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 445/     |Baia-Mare                          |
|              |             |05.02.2003   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  2.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | Piata Libertatii nr. 16/1                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   40,20 mp  |Contract     |Consiliul Local al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 9873/    |Baia-Mare                          |
|              |             |10.05.2003   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  3.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | Piata Libertatii nr. 10                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   91,63 mp  |Contract     |Consiliul Local al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 9873/    |Baia-Mare                          |
|              |             |10.05.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  4.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | Str. Teatrului nr. 1, et. 2                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    15 mp    |Act aditional|Radef Romania Film - Filiala       |
|creatie       |             |345/         |Cinematografica Maramures          |
|              |             |05.05.2003 la|U.A.P. din Romania                 |
|              |             |contractul de|                                   |
|              |             |inchiriere   |                                   |
|              |             |nr. 16/      |                                   |
|              |             |05.12.1994   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  5.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | Str. Teatrului nr. 2, et. 1                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    30 mp    |Act aditional|Radef Romania Film - Filiala       |
|creatie       |             |345/         |Cinematografica Maramures          |
|              |             |05.05.2003 la|U.A.P. din Romania                 |
|              |             |contractul de|                                   |
|              |             |inchiriere   |                                   |
|              |             |nr. 16/      |                                   |
|              |             |05.12.1994   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  6.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | bd. Bucuresti nr. 6                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |   222 mp    |Contract     |Consiliul Local al Municipiului    |
|arta          |             |nr. 9876/    |Baia-Mare                          |
|              |             |10.05.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  7.| BAIA-MARE                                       |                       |
|    | str. Nicolae Iorga nr. 6                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   24,58 mp  |Contract     |Consiliul Local al Municipiului    |
|creatie       |             |nr. 9876/    |Baia-Mare                          |
|              |             |10.05.2000   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  8.| BACAU                                           |                       |
|    | str. Stefan cel Mare nr. 15                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |    54 mp    |Act aditional|Complexul Muzeal din Piatra-Neamt  |
|arta          |             |la contract  |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |nr. 135/     |                                   |
|              |             |9.03.1998    |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|  9.| BRASOV                                          |                       |
|    | Str. Harmanului nr. 13, bl. 33 bis              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|6 ateliere de |    60 mp    |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|creatie       |             |nr. 944/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |08.07.1991   |                                   |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 2/1997   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 10.| BRASOV                                          |                       |
|    | Bd. Victoriei nr. 2, bl. 40                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|6 ateliere de |    60 mp    |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|creatie       |             |nr. 143/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |25.06.1991   |                                   |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 2/1997   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 11.| BRASOV                                          |                       |
|    | str. Lunga nr. 10                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   29,77 mp  |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|creatie       |             |nr. 397/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.06.1991   |                                   |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 3/1997   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 12.| BRASOV                                          |                       |
|    | str. Lunga nr. 152                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   27,45 mp  |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|creatie       |             |nr. 24/S/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.06.1991   |                                   |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 2/1996   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 13.| BRASOV                                          |                       |
|    | Str. Lamaitei nr. 76                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    12 mp    |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|creatie       |             |nr. 180/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |08.07.1991   |                                   |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 2/1997   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 14.| BRASOV                                          |                       |
|    | Str. Muresenilor 1                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |    63 mp    |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|arta          |             |nr. 172/1991 |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 2/1996   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 15.| BRASOV                                          |                       |
|    | str. Poarta Schei nr. 1                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sediu         |  154,64 mp  |Contract     |S.C. RIAL Brasov                   |
|              |             |nr. 171/1991 |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |Act aditional|                                   |
|              |             |nr. 2/1996   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 16.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Str. Universitatii nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sediu         |  108,73 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|              |             |nr. 2047/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |15.05.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 17.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Iuliu Maniu nr. 4                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  249,37 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|arta          |             |nr. 2045/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |15.05.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 18.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Albac nr. 25                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|7 ateliere de |  193,64 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |             |nr. 2044/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |15.05.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 19.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Brassai nr. 7                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|10 ateliere de|  499,43 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |             |nr. 2046/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |15.05.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 20.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. George Baritiu nr. 30                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    48,7 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |             |nr. 2095/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |01.06.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 21.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Albac 25                                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   27,67 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |             |nr. 1813/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |20.12.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 22.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Bolyai 4                                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |  58,53 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1863/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |20.12.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 23.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Baba Novac 8                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  21,57 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1864/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |20.12.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 24.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Brassai Samuel nr. 7                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|6 ateliere de | 252,29 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1806/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |17.11.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 25.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Calea Dorobantilor nr. 21                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  18,00 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1873/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |28.12.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 26.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Bd. Eroilor nr. 4                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  12,76 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1808/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |17.11.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 27.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Bd. Eroilor nr. 4                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  43,57 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1809/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |17.11.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 28.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Iuliu Maniu 7                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |  43,04 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1872/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |28.12.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 29.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Parcul Feroviarilor nr. 1                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  57,00 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 2887/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |31.10.2002    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 30.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. O. Goga 35                                 |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|10 ateliere de| 130,13 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1861/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |20.12.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 31.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. Emil Racovita nr. 29                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |  37,68 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1862/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |20.12.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 32.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | str. St. O. Iosif 6                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |  25,12 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 2886/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |31.10.2002    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 33.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Str. Universitatii nr. 1                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |  86,36 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1805/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |17.11.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 34.| CLUJ-NAPOCA                                     |                       |
|    | Piata Unirii nr. 14                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |  97,67 mp  |Contract      |Primaria Municipiului Cluj-Napoca  |
|creatie       |            |nr. 1807/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |            |17.11.1999    |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 35.| CONSTANTA                                       |                       |
|    | str. Stefan cel Mare nr. 15                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerii de    |    171 mp  |Contract      |RAEDPP Constanta                   |
|arta          |            |nr. 1133/2003 |U.A.P. din Romania                 |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 36.| CONSTANTA                                       |                       |
|    | str. Ferdinand 79, bloc AR2/parter              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|3 ateliere de |    101 mp  |Contract      |RAEDPP Constanta                   |
|creatie       |            |nr. 1132/2001 |U.A.P. din Romania                 |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 37.| CONSTANTA                                       |                       |
|    | str. Mihai Eminescu nr. 22                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|Casa de       |    142 mp  |Contract      |RAEDPP Constanta                   |
|creatie       |            |nr. 1130/2000 |U.A.P. din Romania                 |
|"Constanta"   |            |              |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 38.| CONSTANTA                                       |                       |
|    | bd. Mamaia nr. 302                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |    241 mp  |Contract      |RAEDPP Constanta                   |
|creatie       |            |nr. 6/2000    |U.A.P. din Romania                 |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 39.| CRAIOVA                                         |                       |
|    | Str. Unirii nr. 16                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sala de       | 253,20 mp  |Contract      |RAAFLS Craiova                     |
|expozitie +   |            |nr. 20/1992   |U.A.P. din Romania                 |
|magazin +     |            |              |                                   |
|birou         |            |              |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 40.| CRAIOVA                                         |                       |
|    | Stirbei Voda nr. 9 (23 August)                  |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|4 ateliere de |    457 mp  |Contract      |RAAFLS Craiova                     |
|creatie +     |            |nr. 16/1992   |U.A.P. din Romania                 |
|sediu         |            |              |                                   |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 41.| CRAIOVA                                         |                       |
|    | str. Lotru nr. 1                                |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  30,86 mp  |Contract      |RAAFLS Craiova                     |
|creatie       |            |nr. 19/1993   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 42.| CRAIOVA                                         |                       |
|    | Str. Unirii nr. 77                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |  62,04 mp  |Contract      |RAAFLS Craiova                     |
|creatie       |            |nr. 17/1992   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|____________|______________|___________________________________|
| 43.| TARGU-JIU                                       |                       |
|    | str. Traian nr. 27                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|magazin       |    115 mp  |Contract       |RAIL Targu-Jiu                    |
|              |            |nr. 692/1992   |U.A.P. din Romania                |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 44.| GALATI                                          |                       |
|    | Str. Domneasca nr. 22                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|Sala de       | 101,50 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|expozitie     |            |nr. 64796/     |U.A.P. din Romania                |
|"Nicolae      |            |29.10.2002     |                                  |
|Mantu"        |            |               |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 45.| GALATI                                          |                       |
|    | Str. Domneasca 19                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  95,92 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|arta + magazin|            |nr. 64792/     |U.A.P. din Romania                |
|F.P.          |            |29.10.2002     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 46.| GALATI                                          |                       |
|    | Str. Independentei 20                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  50,97 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 64790/     |U.A.P. din Romania                |
|              |            |29.10.2002     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 47.| GALATI                                          |                       |
|    | str. Saturn 32 cartier Tiglina I, bl. I 6       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    | 305,93 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 64794/     |U.A.P. din Romania                |
|              |            |29.10.2002     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 48.| GALATI                                          |                       |
|    | str. Regiment 11 Siret Punct termic             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    | 120,90 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 4512/89/   |U.A.P. din Romania                |
|              |            |9.04.1997      |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 49.| GALATI                                          |                       |
|    | str. Mircea cel Batran nr. 5                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  25,00 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 294/122/   |U.A.P. din Romania                |
|              |            |18.04.2000     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 50.| GALATI                                          |                       |
|    | str. Mircea cel Batran nr. 5                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  25,00 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 294/18/    |U.A.P. din Romania                |
|              |            |18.04.2000     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 51.| GALATI                                          |                       |
|    | str. Mircea cel Batran nr. 5                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  25,00 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 294/86/    |U.A.P. din Romania                |
|              |            |16.04.2000     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 52.| GALATI                                          |                       |
|    | str. Mircea cel Batran nr. 5                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  25,00 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Galati      |
|creatie       |            |nr. 294/11/    |U.A.P. din Romania                |
|S.C.          |            |02.02.2000     |                                  |
|"Ergoline"    |            |               |                                  |
|S.R.L         |            |               |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 53.| IASI                                            |                       |
|    | str. Cuza-Voda nr. 2                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |   58,68    |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|arta          |            |nr. 77/        |U.A.P. din Romania                |
|              |            |16.04.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 11520/     |                                  |
|              |            |04.06.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 54.| IASI                                            |                       |
|    | str. Cuza Voda nr. 2                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sala de       |  345,90    |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|expozitie     |            |nr. 77/        |U.A.P. din Romania                |
|              |            |16.04.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 11520/     |                                  |
|              |            |04.06.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 55.| IASI                                            |                       |
|    | Str. Impacarii 7, Bl. 911, etaj 1, tronson II   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  46,72     |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 636/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |21.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 396/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 56.| IASI                                            |                       |
|    | Str. Impacarii nr. 2 Bl. 907, tronson V         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  14,62 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 637/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |21.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 389/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 57.| IASI                                            |                       |
|    | Str. Impacarii nr. 7, bl. 911, parter           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  42,60 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 639/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |21.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 378/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 58.| IASI                                            |                       |
|    | Str. Impacarii nr. 19, bl. 915, parter,         |                       |
|    | tronson I                                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  73,97 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 638/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |21.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 401/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 59.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Lapusneanu, nr. 7 - 9                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sala de       | 126,27 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|expozitie     |            |nr. 420/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |5.06.2002      |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 145/       |                                  |
|              |            |24.04.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 60.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Lapusneanu, nr. 7 - 9                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    | 742,30 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 420/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |5.06.2002      |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 145/       |                                  |
|              |            |24.04.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 61.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Lapusneanu, nr. 7 - 9                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  42,27 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|arta          |            |nr. 420/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |05.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 145/       |                                  |
|              |            |24.04.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 62.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Strap. Silvestru nr. 35, bl. T6,           |                       |
|    | tronson III, parter                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    | 124,10 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 418/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |05.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 243/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 63.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Strap. Silvestru nr. 35, bl. T6,           |                       |
|    | tronson III, parter                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    | 109,65 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 417/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |5.06.2002      |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 242/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 64.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Strap. Silvestru nr. 35, bl. T6,           |                       |
|    | tronson III, parter                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  39,18 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 419/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |05.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 241/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 65.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Strap. Silvestru nr. 35, bl. T6,           |                       |
|    | tronson III, parter                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    | 130,97 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 416/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |05.06.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 244/       |                                  |
|              |            |27.05.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 66.| Iasi                                            |                       |
|    | str. Cuza Voda nr. 41                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sediu         | 198,33 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|              |            |nr. 78/        |U.A.P. din Romania                |
|              |            |16.04.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 521/       |                                  |
|              |            |04.06.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 67.| Iasi                                            |                       |
|    | str. I. C. Bratianu nr. 16                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   18,68 mp |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 79/        |U.A.P. din Romania                |
|              |            |16.04.2002     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 522/       |                                  |
|              |            |4.06.2003      |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 68.| Iasi                                            |                       |
|    | Str. Moldovei nr. 21, Pascani                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  28,16 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|creatie       |            |nr. 1765/      |U.A.P. din Romania                |
|              |            |27.04.2001     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |HCL 3/         |                                  |
|              |            |27.01.2003     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 69.| Iasi                                            |                       |
|    | str. N. Balcescu, nr. 12 Botosani               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  80,00 mp  |Contract       |Primaria Municipiului Iasi        |
|arta          |            |nr. 285/       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |01.05.1998     |                                  |
|              |            |Act aditional  |                                  |
|              |            |nr. 383/       |                                  |
|              |            |1.04.2003      |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 70.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 15                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sala de       | 101,30 mp  |Contract       |Consiliul Local Oradea            |
|expozitie     |            |Ordin de       |U.A.P. din Romania                |
|              |            |repartizare    |                                  |
|              |            |nr. 5718/      |                                  |
|              |            |06.06.2001     |                                  |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 71.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  60,40 mp  |Contract       |Consiliul Municipal Oradea -      |
|creatie       |            |nr. 200960/    |Directia Patrimoniului Imobiliar  |
|              |            |29.06.2001     |U.A.P. din Romania                |
|______________|____________|_______________|__________________________________|
| 72.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   36,44 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200961/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 73.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   28,70 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200958/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 74.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   22,57 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200967/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 75.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   17,22 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200964/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 76.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   35,89 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200955/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 77.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   43,80 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200957/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 78.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   36,70 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200968/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2003   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 79.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   71,92 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200956/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 80.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   55,84 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200959/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 81.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   18,70 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200969/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 82.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   54,45 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200963/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 83.| ORADEA                                          |                       |
|    | p-ta 1 Decembrie 1918                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   63,00 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200962/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 84.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 12                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   30,55 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200948/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 85.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 12                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   32,25 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200945/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 86.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 12                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   33,50 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200946/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 87.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 12                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   30,20 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200949/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 88.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 12                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   33,00 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200950/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 89.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Republicii nr. 12                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   23,35 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200947/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 90.| ORADEA                                          |                       |
|    | P-ta Victoriei nr. 12                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   35,96 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200965/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 91.| ORADEA                                          |                       |
|    | str. Madacs Imre nr. 5                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   45,65 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200966/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 92.| ORADEA                                          |                       |
|    | str. Ady Endre nr. 28                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   59,79 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200999/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 93.| ORADEA                                          |                       |
|    | str. T. Vladimirescu 24                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   23,55 mp  |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200969/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 94.| ORADEA                                          |                       |
|    | Str. Postavarului 5                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    20 mp    |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200970/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 95.| ORADEA                                          |                       |
|    | str. Portile de Fier 5                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    51 mp    |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200971/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 96.| ORADEA                                          |                       |
|    | str. Portile de Fier 5                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    50 mp    |Contract     |Consiliul Municipal Oradea -       |
|creatie       |             |nr. 200972/  |Directia Patrimoniului Imobiliar   |
|              |             |29.06.2001   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 97.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Ion Creanga nr. 15                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|7 ateliere de |  212,68 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1305/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 98.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Mihai Bravu nr. 49                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   16,00 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1307/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
| 99.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. George Cosbuc nr. 8                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   48,50 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1308/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|100.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | Str. Romana nr. 63                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   27,75 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1306/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|101.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Vlad Tepes nr. 21                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   49,45 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1299/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|102.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Vlad Tepes nr. 21                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   79,34 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1300/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|103.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Valeni nr. 24                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   31,70 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1304/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|104.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | Str. Postei nr. 6                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   65,60 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1303/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|105.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | Str. Postei nr. 6                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   47,80 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 52/1302/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|106.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Jianu nr. 8, apart. 38                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    38,60    |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1312/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|107.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Jianu nr. 8, apart. 37                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    38,16    |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1311/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|108.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Jianu nr. 8, apart. 37                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    23,11    |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1310/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|109.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Jianu nr. 9, apart. 75                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    20,07    |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1314/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|110.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Jianu nr. 9, apart. 74                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    26,96    |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1313/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|111.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. Jianu nr. 9, apart. 75                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    42,99    |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|creatie       |             |nr. 02/1309/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|112.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | Str. Panselei nr. 5 - 7                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sediu         |   42,40 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|              |             |nr. 02/1298/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|113.| PLOIESTI                                        |                       |
|    | str. P-ta Victoriei nr. 4                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |   162,3 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Ploiesti     |
|arta          |             |nr. 02/1301/ |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |06.02.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|114.| PITESTI                                         |                       |
|    | piata Vasile Milea 4                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|5 ateliere de |  357,17 mp  |Contract     |Posta Municipiului Pitesti         |
|creatie + sala|             |nr. 8/       |U.A.P. din Romania                 |
|de expozitie +|             |11.07.1992   |                                   |
|galerie de    |             |             |                                   |
|arta          |             |             |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|115.| PITESTI                                         |                       |
|    | str. Targul din Vale 20                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|13 ateliere de|    330 mp   |Contract     |REGOTRANS Pitesti                  |
|creatie       |             |nr. 8/       |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |11.05.1991   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|116.| PIATRA-NEAMT                                    |Pe perioada            |
|    | Aleea Viforului nr. 14, bl. D1, et. 4           |nedeterminata          |
|    | Complexul Expozitional Municipal                |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|20 ateliere de|    220 mp   |Contract     |Primaria Piatra-Neamt -            |
|creatie       |             |nr. 1810/    |S.C. "Salubritas"                  |
|              |             |31.12.2002   |U.A.P. din Romania                 |
|atelier de    |             |Contract     |                                   |
|creatie-      |             |nr. 1021/    |                                   |
|sculptura     |             |02.04.1996   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|117.| RESITA                                          |Contractul de          |
|    | Complexul Agrocomercial Resita Nord, et. 2      |inchiriere s-a reinnoit|
|    |                                                 |anual prin act         |
|    |                                                 |aditional              |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    36 mp    |Contract     |Primaria Municipiului Resita       |
|creatie       |             |nr. 14639/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |04.09.1998   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|118.| RESITA                                          |Contractul de          |
|    | Complexul Agrocomercial Resita Nord, et. 2      |inchiriere s-a reinnoit|
|    |                                                 |anual prin act         |
|    |                                                 |aditional              |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    22 mp    |Contract     |Primaria Municipiului Resita       |
|creatie       |             |nr. 14639/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |04.09.1998   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|119.| RESITA                                          |Contractul de          |
|    | Complexul Agrocomercial Resita Nord, et. 2      |inchiriere s-a reinnoit|
|    |                                                 |anual prin act         |
|    |                                                 |aditional              |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    19 mp    |Contract     |Primaria Municipiului Resita       |
|creatie       |             |nr. 14639/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |04.09.1998   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|120.| RESITA                                          |Contractul de          |
|    | Complexul Agrocomercial Resita Nord, et. 2      |inchiriere s-a reinnoit|
|    |                                                 |anual prin act         |
|    |                                                 |aditional              |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    40 mp    |Contract     |Primaria Municipiului Resita       |
|creatie       |             |nr. 14639/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |04.09.1998   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|121.| SFANTU GHEORGHE                                 |                       |
|    | Str. Libertatii nr. 1                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  135,60 mp  |Act aditional|Primaria Municipiului              |
|arta          |             |nr. 6 la     |Sfantu Gheorghe                    |
|              |             |Contractul   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |nr. 12/      |                                   |
|              |             |23.03.1995   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|122.| SLOBOZIA                                        |Contract pe 4 ani      |
|    | Centru Cultural UNESCO "I. Perlea"              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sediu         |     6 mp    |Contract     |Consiliul Judetean Ialomita        |
|              |             |nr. 54/      |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |11.2001      |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|123.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Nicolae Iorga 1                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   54,42 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1036/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|124.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | Ion Ghica 10                                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   76,41 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1017/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|125.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Tache Ionescu 44/8                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   31,17 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1055/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|126.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Tache Ionescu 44/13                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   34,49 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1053/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|127.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Gheorghe Lazar                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  153,28 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1016/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|128.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Andrei Muresan 6                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   31,24 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1042/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|129.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | Str. Mangaliei 53                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   54,54 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1040/2000|U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|130.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Mercy 2                                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   38,54 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1045/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|131.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | Str. Narciselor 1/11                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   24,27 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1035/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|132.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | Str. Narciselor 1/9                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   12,49 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1034/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|133.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | Str. Narciselor 1                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   33,71 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1031/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|134.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | Str. Narciselor 1                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   33,94 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1033/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|135.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. C. Porumbescu nr. 66                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   56,20 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1041/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|136.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Asanesti nr. 1                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   57,48 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1049/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|137.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Bicaz nr. 15,7                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   55,25 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1051/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|138.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Brediceanu 2                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   64,73 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1022/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|139.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Brancoveanu 47/2                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   58,57 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1050/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|140.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Eugeniu de Savoya 11/16                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   33,92 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1028/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|141.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Eugeniu de Savoya 11/15                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   31,34 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1044/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|142.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Eugeniu de Savoya 11/14                    |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   39,54 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1027/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|143.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Miron Costin 6                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   54,10 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1043/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|144.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Paul Chinezul 5                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   32,26 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1047/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|145.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. 16 Decembrie 1989 nr. 16                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   50,92 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1080/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|146.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. G-ral Dragalina 7/17                       |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   19,74 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1025/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|147.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. G-ral Dragalina 29 - 29/a                  |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   81,54 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1023/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|148.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. G-ral Dragalina 29/31                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   49,20 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1024/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|149.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Filipescu 8/15                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   25,82 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 373/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2510/2000    |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|150.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Filipescu 8/14                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   45,93 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 372a/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2510         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|151.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Filipescu 8                                |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   55,04 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 372/2510 |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |             |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|152.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Prislop 23                                 |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   59,15 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1039/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|153.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Eugeniu de Savoya 11/17A                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   23,56 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1029/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|154.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Eugeniu de Savoya 11/17B                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   18,19 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1030/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|155.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Paris 11                                   |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   30,07 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 953/2000 |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |             |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|156.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. P-ta Victoriei 6                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  194,17 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|arta          |             |nr. 861/2000 |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |             |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|157.| TIMISOARA                                       |Expira in anul 2015    |
|    | str. Robespierre 2                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|ateliere de   |   66,42 mp  |Contract     |Primaria Municipiului Timisoara    |
|creatie       |             |nr. 1056/    |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |2000         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|158.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   30,00 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|159.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   50,43 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|160.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   29,86 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|161.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   52,68 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|162.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   51,45 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|163.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   58,95 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|164.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   69,05 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|165.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |  201,35 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|166.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   39,73 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|167.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   56,87 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|168.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   27,53 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|169.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   17,62 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|170.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   40,15 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|171.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   19,64 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|172.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   54,91 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|173.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   46,57 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|174.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   95,12 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|175.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   34,71 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|176.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   79,35 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|177.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   40,67 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|178.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   25,25 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|179.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   28,65 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|180.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   24,09 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|181.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   61,80 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 114/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|182.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   45,00 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 116/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|183.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   71,00 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 116/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|184.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   87,74 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 116/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|185.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | str. Nicolae Filimon nr. 1                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   30,60 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 112/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|186.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | str. Nicolae Filimon nr. 25                     |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   60,00 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 113/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|187.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 5                              |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |  133,80 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|arta + pivnita|             |nr. 115/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|188.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | Piata Trandafirilor nr. 31                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   24,48 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 119/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|189.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | Piata Trandafirilor nr. 31                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   46,46 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 120/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|190.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | Piata Trandafirilor nr. 31                      |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   42,46 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 121/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|191.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | Str. Calarasilor nr. 35                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |     38 mp   |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 118/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |24.08.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|192.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | Str. Solidaritatii nr. 2                        |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   21,69 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 79/      |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |31.10.2000   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|193.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | piata Bolyai nr. 40                             |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |   50,70 mp  |Contract     |S.C. Locativ S.A. Targu Mures      |
|creatie       |             |nr. 392/     |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |12071994/1999|                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|194.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | str. Enescu nr. 2                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |   53,80 mp  |Contract     |Palatul Culturii din Targu Mures   |
|arta + magazin|             |nr. 03/      |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.01.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|195.| TARGU MURES                                     |                       |
|    | str. Enescu nr. 2                               |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|birouri       |   37,50 mp  |Contract     |Palatul Culturii din Targu Mures   |
|              |             |nr. 03/      |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.01.2003   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|196.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B 2, et. 1                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|sediu         |    43,4 mp  |Contract     |Administratia Patrimoniului Local  |
|              |             |nr. 24560/   |Tulcea                             |
|              |             |10.11.1999   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|197.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B2, et. 1                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|Camera de     |     22 mp   |Contract     |Administratia Patrimoniului Local  |
|protocol      |             |nr. 24560/   |Tulcea                             |
|              |             |10.11.1999   |U.A.P. din Romania                 |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|198.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B 2, et. 1                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |     22 mp   |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|creatie       |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|199.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B2, et. 2                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |    43,4 mp  |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|creatie       |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|200.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B 2, et. 2                          |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |     44 mp   |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|creatie       |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|201.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B2, et. 3                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |     88 mp   |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|creatie       |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|202.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B2, et. 4                           |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|2 ateliere de |     44 mp   |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|creatie       |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|203.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Unirii B 2                                 |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|atelier de    |     44 mp   |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|creatie       |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|204.| TULCEA                                          |Expira in anul 2004    |
|    | Str. Isaccei bl. M 1                            |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|galerie de    |    180 mp   |Contract     |Primaria Tulcea                    |
|arta          |             |nr. 24560/   |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |10.11.1999   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|205.| RAMNICU VALCEA                                  |Expira in anul 2004    |
|    | str. A. Ivireanu nr. 17                         |                       |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|5 ateliere de | 1589,66 mp  |Contract     |Muzeul Judetean Valcea             |
|creatie       | + teren     |incheiat in  |U.A.P. din Romania                 |
|              |             |1 noiembrie  |                                   |
|              |             |1990         |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|
|206.| SATU MARE                                       |Prelungit pentru 5 ani,|
|    | bd. I.C. Bratianu nr. 10                        |prin aplicarea         |
|    |                                                 |Ordonantei de urgenta a|
|    |                                                 |Guvernului nr. 21/2003 |
|____|_________________________________________________|_______________________|
|Galeriile de  |             |Contract de  |Consiliul Local Satu Mare          |
|arta          |             |inchiriere   |U.A.P. din Romania                 |
|     "1"      |             |nr. 62/      |                                   |
|              |             |11.03.1996   |                                   |
|______________|_____________|_____________|___________________________________|

    IMOBILE DIN TERITORIU, PENTRU CARE EXISTA INCHEIATE CONTRACTE DE INCHIRIERE, REVENDICATE DE FOSTII PROPRIETARI

 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                                                  |                      |
|crt.|                    Adresa                        |       Observatii     |
|____|__________________________________________________|______________________|
| Destinatia   | Suprafata   | Nr.        |                                    |
| spatiului    |    mp       | contract   |                                    |
| tip          |             | de         |         Parteneri contract         |
| activitate   |             | inchiriere |                                    |
|______________|_____________|____________|____________________________________|
|  1.| CRAIOVA                                          |Revendicat            |
|    | str. Ialomicioara nr. 3                          |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|atelier de    |   29,80 mp  |Contract    |RAAFLS Craiova                      |
|creatie       |             |nr. 12/1992 |U.A.P. din Romania                  |
|______________|_____________|____________|____________________________________|
|  2.| CRAIOVA                                          |Revendicat            |
|    | Str. Unirii nr. 108                              |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|2 ateliere de |     104 mp  |Contract    |RAAFLS Craiova                      |
|creatie       |             |nr. 14/1992 |U.A.P. din Romania                  |
|______________|_____________|____________|____________________________________|
|  3.| CRAIOVA                                          |Revendicat            |
|    | Str. Unirii nr. 132                              |                      |
|____|__________________________________________________|______________________|
|atelier de    |   28,34 mp  |Contract    |RAAFLS Craiova                      |
|creatie       |             |nr. 23/     |U.A.P. din Romania                  |
|              |             |19.06.1995  |                                    |
|______________|_____________|____________|____________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1280/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1280 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu