Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1278 din 28 octombrie 2009

privind organizarea si functionarea Centrului de Conferinte, aflat în subordinea Institutului National de Statistica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 752 din 4 noiembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (2) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Centrul de Conferinţe, denumit în continuare Centrul, este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţată integral din venituri proprii.

(2) Sediul Centrului este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, în spaţiul în suprafaţă de 2.292 m2 din imobilul proprietate publică a statului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)  Spaţiul în suprafaţă de 2.292 m2 prevăzut la alin. (2) şi dotările actuale se transmit din administrarea Institutului Naţional de Statistică în administrarea Centrului. Predarea-preluarea acestora se face pe bază de protocol încheiat între Institutul Naţional de Statistică şi Centru, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Centrul poate utiliza în comun cu Institutul Naţional de Statistică spaţiul în suprafaţă de 783 m2 din imobilul prevăzut la alin. (2), spaţiu aflat în administrarea Institutului Naţional de Statistică şi care reprezintă holuri de intrare şi ieşire şi scări de acces la intrare şi ieşire, pentru spaţiul care se transmite în administrarea Centrului.

Art. 2. - (1) Activitatea Centrului are ca scop utilizarea eficientă a sălii de conferinţe şi a spaţiilor adiacente acesteia, existente în cadrul sediului administrativ al Institutului Naţional de Statistică, şi se realizează prin:

a) organizarea de conferinţe, simpozioane, întruniri, seminarii, expoziţii, evenimente festive şi altele asemenea;

b) utilizarea sălii de mese şi a spaţiilor adiacente acesteia;

c)  alte prestări de servicii legate de activităţile care se pot desfăşura de către Centru.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se execută la cererea persoanelor juridice sau fizice, române ori străine.

Art. 3. - (1) Finanţarea activităţilor prevăzute în obiectul de activitate al Centrului se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale Centrului se constituie din:

a) încasările obţinute din activităţile prevăzute în obiectul de activitate;

b)  dobânzile încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din veniturile proprii;

c) donaţii şi sponsorizări, potrivit legii.

(3) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se asigură integral din venituri proprii.

(4)  Disponibilităţile rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Art. 4. - (1) Centrul este condus de un director numit prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

(2) Directorul organizează şi asigură conducerea curentă a activităţii Centrului şi reprezintă Centrul în raporturile cu Institutul Naţional de Statistică, cu beneficiarii serviciilor prestate şi cu furnizorii de lucrări, bunuri şi servicii.

Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 15.

(2)   Atribuţiile şi sarcinile Centrului se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

(3)  Structura organizatorică şi statul de funcţii ale Centrului se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

(4) Angajarea şi salarizarea personalului Centrului se fac potrivit dispoziţiilor legale în vigoare pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.

Art. 6. - (1) La data încetării activităţii „Centrul de conferinţe", personalul angajat la această activitate este preluat de Centru.

(2) La aceeaşi dată, activele şi pasivele activităţii „Centrul de conferinţe" sunt preluate de Centru, pe bază de protocol încheiat între Institutul Naţional de Statistică şi Centru.

Art. 7. - Centrul poate utiliza un autoturism de transport de persoane cu un consum lunar de 150 litri carburant.

Art. 8. - Pe durata funcţionării Centrului, acesta beneficiază de posesia şi folosinţa spaţiului dat în administrare şi suportă toate cheltuielile legate de întreţinerea şi repararea acestui spaţiu, precum şi cota-parte din cheltuielile legate de spaţiul utilizat în comun, cotă-parte care se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului National de Statistică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Vergii Voineagu

p. Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii din imobilul proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Institutului National de Statistică în administrarea Centrului de Conferinţe

Locul unde este situat imobilul

Nr. MFP

Modul de preluare a părţii din imobil care se transmite

Caracteristicile tehnice ale părţii din imobil care se transmite

Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5

34135

Administrare

Suprafata = 2.292 m2

Săli de conferinţe

Sală de mese Birouri


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1278/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1278 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1278/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu