E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1278 din 28 octombrie 2009

privind organizarea si functionarea Centrului de Conferinte, aflat în subordinea Institutului National de Statistica

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 752 din 4 noiembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 alin. (2) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Centrul de Conferinţe, denumit în continuare Centrul, este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Institutului Naţional de Statistică, finanţată integral din venituri proprii.

(2) Sediul Centrului este în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, în spaţiul în suprafaţă de 2.292 m2 din imobilul proprietate publică a statului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)  Spaţiul în suprafaţă de 2.292 m2 prevăzut la alin. (2) şi dotările actuale se transmit din administrarea Institutului Naţional de Statistică în administrarea Centrului. Predarea-preluarea acestora se face pe bază de protocol încheiat între Institutul Naţional de Statistică şi Centru, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Centrul poate utiliza în comun cu Institutul Naţional de Statistică spaţiul în suprafaţă de 783 m2 din imobilul prevăzut la alin. (2), spaţiu aflat în administrarea Institutului Naţional de Statistică şi care reprezintă holuri de intrare şi ieşire şi scări de acces la intrare şi ieşire, pentru spaţiul care se transmite în administrarea Centrului.

Art. 2. - (1) Activitatea Centrului are ca scop utilizarea eficientă a sălii de conferinţe şi a spaţiilor adiacente acesteia, existente în cadrul sediului administrativ al Institutului Naţional de Statistică, şi se realizează prin:

a) organizarea de conferinţe, simpozioane, întruniri, seminarii, expoziţii, evenimente festive şi altele asemenea;

b) utilizarea sălii de mese şi a spaţiilor adiacente acesteia;

c)  alte prestări de servicii legate de activităţile care se pot desfăşura de către Centru.

(2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se execută la cererea persoanelor juridice sau fizice, române ori străine.

Art. 3. - (1) Finanţarea activităţilor prevăzute în obiectul de activitate al Centrului se realizează integral din venituri proprii.

(2) Veniturile proprii ale Centrului se constituie din:

a) încasările obţinute din activităţile prevăzute în obiectul de activitate;

b)  dobânzile încasate, în condiţiile legii, la disponibilităţile băneşti şi la depozitele constituite din veniturile proprii;

c) donaţii şi sponsorizări, potrivit legii.

(3) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se asigură integral din venituri proprii.

(4)  Disponibilităţile rămase neutilizate la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

Art. 4. - (1) Centrul este condus de un director numit prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

(2) Directorul organizează şi asigură conducerea curentă a activităţii Centrului şi reprezintă Centrul în raporturile cu Institutul Naţional de Statistică, cu beneficiarii serviciilor prestate şi cu furnizorii de lucrări, bunuri şi servicii.

Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 15.

(2)   Atribuţiile şi sarcinile Centrului se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

(3)  Structura organizatorică şi statul de funcţii ale Centrului se aprobă prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

(4) Angajarea şi salarizarea personalului Centrului se fac potrivit dispoziţiilor legale în vigoare pentru instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.

Art. 6. - (1) La data încetării activităţii „Centrul de conferinţe", personalul angajat la această activitate este preluat de Centru.

(2) La aceeaşi dată, activele şi pasivele activităţii „Centrul de conferinţe" sunt preluate de Centru, pe bază de protocol încheiat între Institutul Naţional de Statistică şi Centru.

Art. 7. - Centrul poate utiliza un autoturism de transport de persoane cu un consum lunar de 150 litri carburant.

Art. 8. - Pe durata funcţionării Centrului, acesta beneficiază de posesia şi folosinţa spaţiului dat în administrare şi suportă toate cheltuielile legate de întreţinerea şi repararea acestui spaţiu, precum şi cota-parte din cheltuielile legate de spaţiul utilizat în comun, cotă-parte care se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului National de Statistică.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,

Vergii Voineagu

p. Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii din imobilul proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Institutului National de Statistică în administrarea Centrului de Conferinţe

Locul unde este situat imobilul

Nr. MFP

Modul de preluare a părţii din imobil care se transmite

Caracteristicile tehnice ale părţii din imobil care se transmite

Municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5

34135

Administrare

Suprafata = 2.292 m2

Săli de conferinţe

Sală de mese Birouri


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1278/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1278 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 476 2017
    Dragi solicitanți de împrumut Sunteți în dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 86 2017
     Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 86 2017
     Dear Applicant, Do you seek funds to pay off Credits and Debts? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) is here to put a stop to your financial problems. We offer all kinds of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We give out loan with an Interest rate of 1.00%. Interested applicants should Contact us via email: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 620 2009
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Buna tuturor, Sunt un creditor privat, ofer un împrumut la 2% aceasta este o companie legitimă cu onoare și diferență suntem gata să vă ajutăm în orice problemă financiară pe care o oferiți noi oferim toate tipurile de împrumut, deci dacă sunteți interesat de această ofertă de împrumut contactați-ne prin e-mail: (anggadiman1@gmail.com) Furnizați, de asemenea, detaliile următoare pentru a putea continua imediat cu împrumutul. Nume: Suma necesară: Durata: un țară: Scopul împrumutului: Venit lunar: Numar de telefon: Contactați-ne cu detaliile de mai sus pe adresa noastră de email: anggadiman1@gmail.com Vă privește cu toții.
ANONIM a comentat Hotărârea 117 2018
    Bună ziua, sunt doamna Renee, care în prezent locuiesc în SUA, sunt o femeie căsătorită în prezent cu doi copii și am fost blocată într-o situație financiară până în august 2015 și am avut nevoie să refinanțez și să plătesc facturile pentru medicamentele fiului meu. Am încercat să caut credite de la diverse firme de împrumut atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul. Dar așa cum Dumnezeu mi-ar fi dat-o, am fost prezentată unei femei din Dumnezeu un creditor privat de împrumut numit de doamna Valleria Ali și am primit o sumă de împrumut de $ 100,000.00 USD și astăzi sunt un proprietar de afaceri și copiii mei se descurcă bine în acest moment. Deci, dragă, dacă trebuie să contactați orice firmă cu privire la asigurarea unui împrumut cu rată scăzută a dobânzii de 2% și planuri de rambursare mai bune și programul, vă rugăm să îl contactați pe dl. James Ben că nu știe că fac acest lucru, dar sunt atât de fericit acum și am decis să las oamenii să știe mai multe despre el, el oferă tot felul de împrumuturi atât pentru persoane fizice și companii și, de asemenea, vreau ca Dumnezeu să-l binecuvânteze mai mult. Puteți contacta compania prin intermediul acestui e-mail: valleriaali67@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1278/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu