Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1241 din 8 decembrie 2010

pentru aprobarea programelor calendaristice privind realizarea actiunilor referitoare la organizarea si desfasurarea alegerilor locale partiale pentru un consiliu local si un primar din data de 16 ianuarie 2011

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 829 din 10 decembrie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 125 alin. (1) şi al art. 131 alin. (1) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă programele calendaristice privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru un consiliu local şi un primar din data de 16 ianuarie 2011, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

p. Preşedintele Autorităţii Electorale

Permanente,

Marian Muhuleţ

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru Consiliul Local al Comunei Surduc, judeţul Sălaj, din data de 16 ianuarie 2011

Nr. crt.

Termenul de realizare

potrivit Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale,

republicată, cu modificările

şi completările ulterioare

(articolul)

Acţiunea

Cine realizează acţiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 35 de zile

Inaintea votării

10 decembrie 2010

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea şi aducerea la cunoştinţa publică a datei desfăşurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

In termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 11 decembrie 2010

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscripţiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

18 decembrie 2010

Art. 24 alin. (5) şi (7)

Intocmirea listelor cu magistraţi şi alţi jurişti care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie   şi a locţiitorului acestuia. Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic şi au cel puţin studii medii

Preşedintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentanţilor partidelor politice Prefectul, la propunerea primarului

4.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de data şedinţei 18 decembrie 2010

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Anunţ în presă şi afişare la uşa instanţei

5.

In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 19 decembrie 2010 Art. 12 şi 15

Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare; aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare şi a numerotării circumscripţiei electorale

Primarul

Prin dispoziţie Prin afişare

6.

In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la 19 decembrie 2010

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

7.

In termen de 24 de ore de la solicitare, după 19 decembrie 2010

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice sau a alianţelor electorale a listei cuprinzând datele necesare ale preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi ale locţiitorului acestuia, pentru a fi contactaţi, precum şi adresa şi numărul de telefon ale sediului biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului, împreună cu prefectul

în scris

8.

In termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

20 decembrie 2010

Art. 27

Aducerea la cunoştinţa publică a sediului biroului electoral de circumscripţie şi a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

0

1

2

3

4

9.

In termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de

circumscripţie, dar nu mai târziu de 20 decembrie 2010

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare

Primarul

In scris

10.

In termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de 20 decembrie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

In scris

11.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 21 decembrie 2010

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

12.

In termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de

circumscripţie, dar nu mai târziu de 23 decembrie 2010

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi alianţele electorale biroului electoral de circumscripţie a semnelor electorale

Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi alianţele electorale

In scris

13.

In următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale 24 decembrie 2010

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscripţie

Prin orice mijloc de publicitate

14.

In termen de 18 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de

27 decembrie 2010 Art. 16 alin. (1) şi art. 221

Punerea la dispoziţia primarului a listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

15.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor, dar nu mai târziu de 27 decembrie 2010

Art. 44 şi 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi

In scris, în 4 exemplare

16.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 27 decembrie 2010

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune şi televiziune publice şi private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţii independenţi şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

In scris

17.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 28 decembrie 2010

Art. 50 alin. (3)

Afişarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare la sediul biroului electoral de circumscripţie

0

1

2

3

4

18.

In termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de 28 decembrie 2010

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestaţii împotriva respingerii candidaturilor

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

19.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 29 decembrie 2010

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

20.

In termen de cel mult 24 de ore de la afişarea candidaturii, dar nu mai târziu de 29 decembrie 2010

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestaţii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

21.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul respingerii candidaturii

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

22.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2010

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva admiterii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

In termen de 3 zile de la data până la care se pot propune candidaturile, cel mai târziu la data de 30 decembrie 2010

Art. 24 alin. (13)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numelui şi prenumelui reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale care vor face parte din acest birou electoral

Filialele locale ale partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

In scris

24.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010 Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul admiterii candidaturii

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

25.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

26.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscripţie

In scris

27.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

Primarul

Prin dispoziţie

28.

In termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente, dar nu mai târziu de

31 decembrie 2010

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare

Primarul

La cererea partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

0

1

2

3

4

29.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2011

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate asupra contestaţiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

30.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de

1 ianuarie 2011

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

31.

Cu 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor 1 ianuarie 2011

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

32.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de 2 ianuarie 2011 Art. 55 alin. (8) şi (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinul de vot, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale care depun candidaturi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prin tragere la sorţi

33.

In termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de 2 ianuarie 2011

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi comunicarea situaţiei centralizate către Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscripţie

34.

In termen de 24 de ore de la rămânerea definitivă a candidaturilor, cel mai târziu la data de 2 ianuarie 2011

Art. 24 alin. (14)

Completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In funcţie de numărul candidaturilor şi, eventual, prin tragere la sorţi

35.

Cel mai târziu până la 3 ianuarie 2011

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

In funcţie de ponderea deţinută în Parlament

36.

In termen de 24 de ore

de la efectuarea tragerii

la sorti, dar nu mai târziu

de 3 ianuarie 2011

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a listelor de candidaţi, precum şi a ordinii pentru candidaţii independenţi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In scris

37.

In termen de 24 de ore

de la primirea comunicării

datelor, dar nu mai târziu

de 3 ianuarie 2011

Art. 65 alin. (1) şi (2)

Calcularea timpilor de antenă acordaţi partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi, la serviciile de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

In funcţie de situaţia listelor complete prezentate

38.

In termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de 3 ianuarie 2011 Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Persoanele interesate

In scris

0

1

2

3

4

39.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 4 ianuarie 2011

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

40.

Cel mai târziu în data de 10 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (2) şi (4)

Intocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

41.

După tipărirea primului tiraj al buletinului de vot, dar nu mai târziu de 10 ianuarie 2011

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot membrilor biroului electoral de circumscripţie

Prefectul

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor 11 ianuarie 2011 Art. 57 alin. (1) şi (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscripţie, prin grija prefectului

43.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de 11 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

44.

In termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare şi a locţiitorului acestuia, cel mai târziu la data de 12 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea reprezentanţilor în biroul electoral al secţiei de votare

Partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au depus liste de candidaţi în circumscripţia respectivă

In scris

45.

In termen de 24 de ore de la desemnarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a numărului de candidaţi propuşi de fiecare partid politic, alianţă politică sau alianţă electorală

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In scris

46.

In termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de 12 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

In scris

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de 12 ianuarie 2011

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prefectul, primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

48.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 13 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

0

1

2

3

4

49.

In termen de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut la art. 28 alin. (8), cel mai târziu la data de 13 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (7), (10) si (12)

Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal

50.

Cu 3 zile înainte de data

alegerilor 13 ianuarie 2011

Art. 22 alin (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare şi în lista suplimentară

Primarul

In scris

51.

In termen de două zile de

la expirarea termenului de imprimare, dar nu mai

târziu de 13 ianuarie 2011

Art. 59

Afişarea unui buletin de vot, vizat şi anulat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare

Primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

52.

In termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de 14 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare

Persoanele interesate

In scris

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor 14 ianuarie 2011

Art. 16 alin. (6) si art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, în două exemplare, birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul

54.

In termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor

Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al secţiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

In scris

55.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de 14 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către preşedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestaţia privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

56.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 15 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

57.

In ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor 15 ianuarie 2011 - ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

58.

Cel mai târziu în preziua

alegerilor 15 ianuarie 2011

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

59.

In ajunul zilei alegerilor 15 ianuarie 2011 - ora 18,00

Art. 78 alin. (3) şi (4)

Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral'al secţiei de votare la sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

0

1

2

3

4

60.

In ziua alegerilor 16 ianuarie 2011 - ora 6,00

Art. 79 alin. (1) şi (2)

Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ştampile, tuşiere etc), sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

61.

In data de 16 ianuarie 2011 -

ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

62.

In data de 16 ianuarie 2011 -

ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

63.

După încheierea votării 16 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membri ai biroului

64.

In termen de 24 de ore de la închiderea votării, cel mai târziu în 17 ianuarie 2011 - ora 21,00 Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi

Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază

65.

In termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor si contestaţiilor

Art. 31 alin. (4)

Soluţionarea cererii pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

66.

In cel mult 24 de ore de la încheierea votării 17 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1) şi (2)

Predarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare, stabiliţi prin tragere la sorţi

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

67.

In termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale secţiilor de votare 18 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 94 alin. (1) si art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor şi atribuirea

mandatelor

Inaintarea dosarului privind alegerea

consilierilor locali către consiliul local

Biroul electoral de circumscripţie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

68.

Incepând cu 17 ianuarie 2011 - ora 21,00, respectiv 18 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscripţie

Prin orice mijloc de publicitate

ANEXA Nr. 2

PROGRAMUL CALENDARISTIC

privind realizarea acţiunilor referitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primarul comunei Baru, judeţul Hunedoara, din data de 16 ianuarie 2011

Nr. crt.

Termenul de realizare

potrivit Legii nr. 67/2004

pentru alegerea autorităţilor

administraţiei publice locale,

republicată, cu modificările

şi completările ulterioare

(articolul)

Acţiunea

Cine realizează acţiunea

Modalitatea de realizare

0

1

2

3

4

1.

Cu cel puţin 35 de zile înaintea votării 10 decembrie 2010

Art. 9 alin. (2)

Stabilirea şi aducerea la cunoştinţa publică a datei desfăşurării alegerilor

Guvernul

Hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

2.

In termen de două zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 11 decembrie 2010

Art. 11 alin. (1)

Numerotarea circumscripţiei electorale

Prefectul

Prin ordin

3.

Cu o zi înainte de desemnare

18 decembrie 2010

Art. 24 alin. (5) şi (7)

Intocmirea listelor cu magistraţi şi alţi jurişti care participă la tragerea la sorţi pentru desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Completarea listei prevăzute la art. 24 alin. (5) cu alte persoane care se bucură de prestigiu în faţa locuitorilor, care nu fac parte din niciun partid politic şi au cel puţin studii medii

Preşedintele tribunalului, prefectul, cu participarea reprezentanţilor partidelor politice Prefectul, la propunerea primarului

4.

Cu cel puţin 24 de ore înainte de data şedinţei 18 decembrie 2010

Art. 24 alin. (8)

Aducerea la cunoştinţa publică a datei şedinţei în care se va efectua tragerea la sorţi a preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Anunţ în presă şi afişare la uşa instanţei

5.

In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 19 decembrie 2010

Art. 12 şi 15

Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare; aducerea la cunoştinţa publică a delimitării şi numerotării secţiilor de votare şi a numerotării circumscripţiei electorale

Primarul

Prin dispoziţie Prin afişare

6.

In termen de cel mult 10 zile de la stabilirea datei alegerilor, cel mai târziu la 19 decembrie 2010

Art. 24 alin. (5)

Desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

7.

In termen de 24 de ore de la solicitare, după 19 decembrie 2010

Art. 24 alin. (11)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice sau a alianţelor electorale, la solicitarea scrisă a acestora, a listei cuprinzând datele necesare ale preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi ale locţiitorului acestuia pentru a fi contactaţi, precum şi adresa şi numărul de telefon al sediului biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului, împreună cu prefectul

In scris

8.

In termen de o zi de la constituire, dar nu mai târziu de

20 decembrie 2010 Art. 27

Aducerea la cunoştinţă publică a sediului biroului electoral de circumscripţie şi a programului de activitate al acestuia

Prefectul

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

0

1

2

3

4

9.

In termen de 24 de ore de la constituire, dar nu mai târziu de 20 decembrie 2010

Art. 34 alin. (2)

Completarea biroului electoral de circumscripţie cu reprezentanţii propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

10.

In termen de 24 de ore de la constituirea biroului electoral de

circumscripţie, dar nu mai târziu de 20 decembrie 2010

Art. 22 alin. (1)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului de alegători rezultat din listele electorale permanente şi complementare

Primarul

In scris

11.

In termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de 20 decembrie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

In scris

12.

In termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de 21 decembrie 2010

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Persoanele interesate

In scris

13.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 21 decembrie 2010

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral de circumscripţie şi a locţiitorului acestuia

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

14.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 22 decembrie 2010

Art. 31 alin. (6)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral de circumscripţie

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

15.

In termen de 5 zile de la constituirea biroului electoral de

circumscripţie, dar nu mai târziu de 23 decembrie 2010

Art. 56 alin. (1)

Comunicarea de către partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi alianţele electorale biroului electoral de circumscripţie a semnelor electorale

Partidele politice, alianţele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi alianţele electorale

In scris

16.

In următoarea zi după expirarea termenului pentru comunicarea semnelor electorale 24 decembrie 2010

Art. 56 alin. (7)

Aducerea la cunoştinţa publică a semnelor electorale

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare şi prin orice alt mijloc de publicitate

17.

In termen de 18 zile de la data stabilirii zilei alegerilor, cel mai târziu la data de

27 decembrie 2010

Art. 16 alin. (1) şi art. 221

Punerea la dispoziţia primarului a listelor electorale permanente şi a listelor electorale complementare

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor' de Date din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Oficiul Român pentru Imigrări

Proces-verbal

18.

Cel mai târziu cu 20 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor, dar nu mai târziu de 27 decembrie 2010 Art. 44 şi 45

DEPUNEREA CANDIDATURILOR

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri, candidaţii independenţi

In scris, în 4 exemplare

0

1

2

3

4

19.

Cel mai târziu cu 20 de zile înaintea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 27 decembrie 2010

Art. 65 alin. (6)

Solicitarea acordării timpilor de antenă către conducerile posturilor de radiodifuziune şi televiziune publice şi private sau, după caz, ale studiourilor teritoriale ale acestora

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale, candidaţii independenţi şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale

In scris

20.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 28 decembrie 2010

Art. 50 alin. (3)

Afişarea candidaturilor acceptate

Biroul electoral de circumscripţie

Prin afişare la sediul biroului electoral de circumscripţie

21.

In termen de 24 de ore de la respingere, dar nu mai târziu de 28 decembrie 2010

Art. 52 alin. (2)

Formularea de contestaţii împotriva respingerii candidaturilor

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

22.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 29 decembrie 2010

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva respingerii candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

23.

In termen de cel mult 24 de ore de la afişarea candidaturii, dar nu mai târziu de 29 decembrie 2010

Art. 52 alin. (1)

Formularea de contestaţii împotriva acceptării unor candidaturi

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

24.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul respingerii candidaturii

Candidaţii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale care au propus candidatura respectivă

In scris

25.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 30 decembrie 2010

Art. 52 alin. (5)

Soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva acceptării candidaturilor

Judecătoria

Hotărâre

26.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010

Art. 52 alin. (6)

Declararea recursului împotriva hotărârii pronunţate în cazul acceptării candidaturii

Cetăţenii, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale

In scris

27.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei privind respingerea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

28.

Până la rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010

Art. 56 alin. (7)

Comunicarea către prefect a semnelor electorale în vederea imprimării lor pe buletinele de vot

Biroul electoral de circumscripţie

In scris

29.

Până la începerea campaniei electorale, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010

Art. 76 alin. (1)

Stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral

Primarul

Prin dispoziţie

0

1

2

3

4

30.

In termen de 5 zile de la primirea listelor electorale permanente şi complementare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2010

Art. 16 alin. (2)

Punerea la dispoziţia partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale, la cererea şi pe cheltuiala acestora, a copiilor de pe listele electorale permanente, precum şi de pe listele electorale suplimentare

Primarul

In scris

31.

In termen de 24 de ore de la înregistrare, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2011

Art. 52 alin. (6) şi (7)

Soluţionarea recursului declarat împotriva hotărârii pronunţate asupra contestaţiei privind admiterea candidaturii

Tribunalul

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

32.

După expirarea termenului de depunere a candidaturilor, la care se adaugă, dacă este cazul, termenele prevăzute la art. 52, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2011

Art. 53

RĂMÂNEREA DEFINITIVĂ A CANDIDATURILOR

Biroul electoral de circumscripţie

Proces-verbal

33.

Cu 15 zile înainte de data desfăşurării alegerilor 1 ianuarie 2011

Art. 61

ÎNCEPEREA CAMPANIEI ELECTORALE

34.

Imediat după rămânerea definitivă a candidaturilor, dar nu mai târziu de 2 ianuarie 2011

Art. 55 alin. (8) şi (12)

Stabilirea numărului de ordine de pe buletinul de vot, în prezenţa reprezentanţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale care depun candidaturi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prin tragere la sorţi

35.

In termen de 24 de ore de la întocmire, dar nu mai târziu de 2 ianuarie 2011

Art. 37 alin. (1) lit. f)

Centralizarea candidaturilor depuse de partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi comunicarea situaţiei centralizate către Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune (după rămânerea definitivă a candidaturilor)

Biroul electoral de circumscripţie

In scris

36.

Cel mai târziu până la 3 ianuarie 2011

Art. 65 alin. (3)

Stabilirea timpilor de antenă pentru partidele politice parlamentare, alianţele acestora şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Parlament

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

In funcţie de ponderea deţinută în Parlament

37.

In termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorti, dar nu mai târziu de 3 ianuarie 2011

Art. 55 alin. (11)

Comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinul de vot a candidaţilor la funcţia de primar, precum şi a ordinii pentru candidaţii independenţi

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In scris

38.

In termen de 24 de ore

de la primirea comunicării

datelor, dar nu mai târziu de

3 ianuarie 2011

Art. 65 alin. (1) şi (2)

Calcularea timpilor de antenă acordaţi partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi candidaţilor independenţi, la serviciile de radiodifuziune şi de televiziune, inclusiv la studiourile teritoriale ale acestora

Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune

In funcţie de situaţia listelor complete prezentate

0

1

2

3

4

39.

Cel mai târziu în data de 10 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (2) şi (4)

Intocmirea listei cu jurişti şi alte persoane propuse de primar care au, de regulă, cel puţin studii medii şi nu fac parte din niciun partid politic, din care vor fi desemnaţi preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi locţiitorul acestuia

Prefectul, la propunerea primarului

40.

După tipărirea primului tiraj al buletinului de vot, dar nu mai târziu de 10 ianuarie 2011

Art. 57 alin. (3)

Prezentarea unui exemplar al buletinului de vot membrilor biroului electoral de circumscripţie

Prefectul

41.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor 11 ianuarie 2011 Art. 57 alin. (1) şi (4)

TIPĂRIREA BULETINELOR DE VOT

Biroul electoral de circumscripţie, prin grija prefectului

42.

Cel mai târziu cu 5 zile înainte de data alegerilor, dar nu mai târziu de 11 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (6)

Desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora

Preşedintele tribunalului

Tragere la sorţi

43.

In termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, dar nu mai târziu de

12 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral de circumscripţie a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

In scris

44.

De îndată, ce primeşte

comunicarea reprezentanţilor partidelor politice în birourile

electorale ale secţiilor de votare, dar nu mai târziu de

12 ianuarie 2011

Art. 28 alin. (8)

Comunicarea către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a reprezentanţilor partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare

Preşedintele biroului electoral de circumscripţie

In scris

45.

In termen de 24 de ore de la desemnarea preşedintelui, dar nu mai târziu de 12 ianuarie 2011 Art. 34 alin. (4)

Completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare

Proces-verbal In ordinea descrescătoare a numărului cumulat de senatori şi deputaţi ai fiecărui partid

46.

In termen de 24 de ore de la desemnare, dar nu mai târziu de 12 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (1)

Formularea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Persoanele interesate

In scris

47.

Imediat după tipărire, dar nu mai târziu de 12 ianuarie 2011

Art. 58 alin. (1)

Preluarea de la prefect a buletinelor de vot de către primar împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Prefectul, primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

48.

In termen de 24 de ore de la completare, dar nu mai târziu de 13 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (1) si art. 34 alin. (4)

Formularea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Persoanele interesate

In scris

0

1

2

3

4

49.

Cu 3 zile înainte de data

alegerilor

13 ianuarie 2011

Art. 22 alin. (2)

Comunicarea către biroul electoral de circumscripţie a numărului definitiv de alegători, pe baza datelor cuprinse în copiile de pe listele electorale permanente, în copiile de pe listele electorale complementare şi în lista suplimentară

Primarul

In scris

50.

In termen de două zile de

la expirarea termenului

de imprimare, dar nu mai

târziu de 13 ianuarie 2011

Art. 59

Afişarea unui buletin de vot, vizat şi anulat de preşedintele biroului electoral de circumscripţie, la sediul primăriei, al biroului electoral de circumscripţie şi al biroului electoral al secţiei de votare

Primarul, preşedintele biroului electoral de circumscripţie

51.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 13 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (2)

Soluţionarea contestaţiilor privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

52.

In termen de o zi de la înregistrare, dar nu mai târziu de 14 ianuarie 2011

Art. 39 alin. (2) si art. 34 alin. (4)

Soluţionarea contestaţiilor privind completarea biroului electoral al secţiei de votare cu reprezentanţi propuşi de organizaţiile judeţene ale partidelor politice parlamentare care depun candidat la funcţia de primar

Biroul electoral de circumscripţie

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

53.

Cu două zile înainte de data alegerilor 14 ianuarie 2011

Art. 16 alin. (6) si art. 222 alin. (3)

Transmiterea copiilor de pe listele electorale permanente şi complementare, în două exemplare, precum şi a listelor electorale suplimentare, birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul

54.

In termen de cel mult 24 de ore de la efectuarea modificărilor Art. 16 alin. (8)

Comunicarea către biroul electoral al secţiei de votare a modificărilor făcute în lista electorală permanentă

Primarul

In scris

55.

In termen de 24 de ore de la pronunţare, dar nu mai târziu de 14 ianuarie 2011 Art. 39 alin. (3)

Comunicarea către preşedintele tribunalului a hotărârii prin care se admite contestaţia privind desemnarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, respectiv a locţiitorului acestuia

Biroul electoral de circumscripţie

Preşedintele tribunalului va face o nouă desemnare.

56.

In ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor 15 ianuarie 2011 - ora 7,00

Art. 61

ÎNCHEIEREA CAMPANIEI ELECTORALE

57.

Cel mai târziu în preziua

alegerilor 15 ianuarie 2011

Art. 58 alin. (1)

Predarea buletinelor de vot preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare

Primarul, împreună cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie

Proces-verbal

58.

In ajunul zilei alegerilor 15 ianuarie 2011 - ora 18,00

Art. 78 alin. (3) şi (4)

Prezentarea preşedintelui şi a membrilor biroului electoral al secţiei de votare la sediul acesteia şi luarea măsurilor pentru asigurarea ordinii şi corectitudinii operaţiunilor de votare şi a pazei în jurul localului de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

0

1

2

3

4

59.

In ziua alegerilor 16 ianuarie 2011 - ora 6,00

Art. 79 alin. (1) şi (2)

Verificarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, a existenţei materialelor necesare votării (urne, liste electorale, formulare de liste electorale suplimentare, ştampile, tuşiere etc), sigilarea urnelor prin aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare şi aplicarea ştampilei de control a secţiei de votare pe ultima pagină a buletinelor de vot

Preşedintele şi membrii biroului electoral al secţiei de votare

60.

In data de 16 ianuarie 2011 -

ora 7,00

Art. 81

ÎNCEPEREA VOTĂRII

61.

In data de 16 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 81

ÎNCHIDEREA VOTĂRII

62.

După încheierea votării 16 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1)

Numărarea voturilor, încheierea proceselor-verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, membri ai biroului

63.

In termen de 24 de ore de la închiderea votării: cel mai târziu în 17 ianuarie 2011 - ora 21,00 Art. 37 alin. (3)

Formularea de cereri pentru anularea alegerilor

Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale sau candidaţii independenţi

Cerere motivată, însoţită de dovezile pe care se întemeiază

64.

In termen de două zile de la înregistrarea sesizărilor si contestaţiilor Art. 31 alin. (4)

Soluţionarea cererilor pentru anularea alegerilor

Judecătoria

Hotărâre definitivă şi irevocabilă

65.

In cel mult 24 de ore de la încheierea votării 17 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 92 alin. (1) şi (2)

Predarea de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a dosarelor cu rezultatele votării biroului electoral de circumscripţie

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, împreună cu cel puţin 2 membri ai biroului electoral al secţiei de votare, stabiliţi prin tragere la sorţi

Proces-verbal Transportul se face cu pază militară.

66.

In termen de 24 de ore de la primirea tuturor proceselor-verbale de la birourile electorale ale secţiilor de votare 18 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 94 alin. (1) si art. 99 alin. (5)

Totalizarea voturilor şi atribuirea

mandatelor.

Inaintarea dosarului privind alegerea

primarului la judecătorie

Biroul electoral de circumscripţie

Transmiterea dosarului se face în vederea validării mandatelor.

67.

Incepând cu

17 ianuarie 2011 - ora 21,00, respectiv

18 ianuarie 2011 - ora 21,00

Art. 100 alin. (6)

Aducerea la cunoştinţa publică a rezultatului alegerilor

Biroul electoral de circumscripţie

Prin orice mijloc de publicitate

NOTĂ:

Dacă este cazul organizării turului al N-lea de scrutin pentru alegerea primarului, acesta va avea loc peste o săptămână, în data de 23 ianuarie 2011.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1241/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1241 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1241/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu