Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1226 din 1 octombrie 2008

privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la urmatoarele societati cu capital de stat din sectorul minier - exploatari minereuri metalifere (necarbonifere/altele decat exploatarea carbunelui): Societatea Comerciala „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comerciala „Moldomin" - S.A. Moldova Noua, Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comerciala „Baita" - S.A. Stei, Compania Nationala a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comerciala „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 689 din 9 octombrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin" - S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băiţa" - S.A. Stei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Prin ordin al preşedintelui AVAS sunt numite:

a) Comisia pentru coordonarea restructurării, privatizării şi atragerii de investiţii, 3 reprezentanţi ai AVAS, un reprezentant al Ministerului Economiei şi Finanţelor şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;

b)  comisii pentru negociere stabilite în scopul realizării procesului de restructurare şi atragere de investiţii a fiecărei societăţi comerciale din minerit pe baza contractului de cooperare;

c) comisii pentru licitaţii, alcătuite din 5 membri, organizate în scopul realizării procesului de privatizare a fiecărei societăţi comerciale din minerit, formate din reprezentanţi ai AVAS.

(2) Pentru fiecare membru din comisiile prezentate la alin. (1) lit. a), b) şi c) se desemnează câte un membru supleant.

(3) Comisia de coordonare prevăzută la alin. (1) lit. a) coordonează activitatea comisiilor de licitaţie/negociere."

2. Articolul 8 se abrogă.

3.  La anexă, punctul 2.3 se abrogă.

4.  La anexă, la punctul 4.2.7, liniuţa a 11-a se abrogă.

5. La anexă, punctul 5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.1. După demararea restructurării societăţilor din minerit, poate fi iniţiat procesul de privatizare, care se realizează în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin metoda licitaţiei cu strigare, competitivă, transparentă, nediscriminatorie şi necondiţionată, la cel mai bun preţ oferit, superior valorii preţului de ofertă. Preţul de ofertă se stabileşte pe baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat independent, indiferent dacă sunt îndeplinite sau nu condiţiile prevăzute la art. 70 şi următoarele din Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

6. La anexă, punctul 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.2. In derularea procesului de privatizare se au în vedere următoarele:

a)  privatizarea să se realizeze printr-o procedură deschisă, transparentă, nedescriminatorie şi necondiţionată;

b)  privatizarea să se realizeze pentru întregul pachet de acţiuni deţinut de instituţia publică implicată;

c) privatizarea să se realizeze prin respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei mediului."

7. La anexă, după punctul 5.2 se introduce un nou punct, punctul 5.21, cu următorul cuprins:

„5.21. Procesul de privatizare al societăţilor din minerit poate fi declanşat oricând pe durata derulării contractului de cooperare, precum şi în situaţia rezilierii/anulării contractului/contractelor de cooperare încheiate în etapa restructurării societăţilor comerciale din minerit, fără a mai fi necesară reluarea etapei de restructurare şi atragere de investiţii."

8.  La anexă, punctul 5.4.2 se completează cu o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) existenţa deciziilor de autorizare a ajutoarelor de restructurare şi a programelor de restructurare în derulare, după caz, precum şi consecinţele ce decurg din nerespectarea acestora, respectiv rambursarea ajutoarelor de stat, inclusiv a dobânzilor aferente."

9.   La anexă, punctul 5.4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5.4.3. Contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni la societăţile comerciale din minerit trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) o clauză privind îndeplinirea obligaţiilor de mediu şi a celor privind gospodărirea apelor, stabilite prin legislaţia specifică în vigoare;

b) o clauză prin care cumpărătorul declară că a luat cunoştinţă despre faptul că, în situaţia în care decide redeschiderea unor depozite de deşeuri din industria minieră, care au fost închise şi ecologizate din fonduri de la bugetul de stat, cumpărătorul şi/sau societatea au/are obligaţia să returneze statului român sumele investite în activităţile de închidere şi ecologizare, conform procedurilor de recuperare a ajutoarelor de stat;".

10.  La anexă, în cuprinsul punctului 6.1 litera d), sintagma „comisii de negociere, numite în scopul privatizării" se înlocuieşte cu sintagma „comisii de licitaţie în scopul realizării procesului de privatizare a".

11.  La anexă, în cuprinsul punctelor 6.1.1, 6.2, 6.3 şi 6.5, sintagma „comisii de negociere" se înlocuieşte cu sintagma „Comisii de negociere/licitaţie".

12.  La anexă, punctul 6.4 se abrogă.

Art. II. - Litera a) a punctului 14 al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 347/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare şi atragere de investiţii la următoarele societăţi cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min" - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin" - S.A. Moldova Nouă, Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „Minvest" - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băiţa" - S.A. Stei, Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, precum şi la filialele acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 28 martie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) în cuprinsul hotărârii, sintagmele «Ministerul Economiei şi Comerţului, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie», «Ministerul Economiei şi Comerţului» şi «Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie» se înlocuiesc cu sintagma «Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului», sintagma «ministrul economiei şi comerţului» se înlocuieşte cu sintagma «preşedintele AVAS», iar sintagma «ordinul ministrului economiei şi comerţului» se înlocuieşte cu sintagma «ordinul preşedintelui AVAS.»"

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1226/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1226 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu