Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1213 din 06.12.2011

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 123 din 20 februarie 2012SmartCity1

În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IHotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 şi nr. 668 bis din 9 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgu Jiu“: a)se abrogă poziţiile nr. 676, 677, 678, 680, 681, 683, 684, 685, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 731, 744, 790 şi 1165; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: „limite: origine - Str. Unirii, terminus - hotar comuna Dăneşti; suprafaţă = 34.718 mp“;la poziţia nr. 133, coloana 3 va avea următorul cuprins: „limite: origine - Str. Preajba Mare, terminus - Str. Ciocârlău; suprafaţă = 22.522 mp“;la poziţia nr. 141, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Zona DN 67 - Râmnicu Vâlcea; limite: pasaj C.F. - Staţiunea de Cercetare Pomicolă; suprafaţă = 55.649 mp“;la poziţia nr. 233, coloana 3 va avea următorul cuprins: „I. Zona Centru; limite: Str. Unirii - Str. Eroilor; carosabil: L = 170 m, l = 7 m, S = 1.190 mp; trotuare: L = 320 m, l = 1 m, S = 320 mp; nr. indicatoare de circulaţie: 3 buc.; II. Extindere teren 18 mp, cu vecini: la Nord - S.C. Zeus - SRL, la Sud - Şcoala Generală «Constantin Săvoiu», la Est - nr. cadastral 6271/1, la Vest - Str. Popa Şapcă“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „I. 1950; II. 2008“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „I. 104.003,45 lei; II. 1.239,78 lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „I. Proprietate publică a municipiului Târgu Jiu, în administrarea Consiliului Local Târgu Jiu, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 133/1999; II. Proprietate publică a municipiului Târgu Jiu, în administrarea Consiliului Local Târgu Jiu, contract de schimb nr. 755 din 13.05.2008“;la poziţia nr. 266, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cartier Ursaţi; limite: drum Ursaţi-Stăneşti - drum Polata; suprafaţă = 39.322 mp“;la poziţia nr. 532, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Delimitare: de la C.F.R. până la lacul de acumulare Târgu Jiu; canal închis, radier şi pereţi din beton armat acoperit cu dale prefabricate, lungime = 1.309 m, canal deschis executat cu dale din beton prefabricat, lungime = 579 m, lungime totală = 1.888 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.954.134,36 lei“;la poziţia nr. 615, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Iosif Keber nr. 1; suprafaţă construită = 566 mp, suprafaţă desfăşurată = 1.232 mp, suprafaţă teren aferent = 658 mp“;la poziţia nr. 617, coloana 3 va avea următorul cuprins: „I. Zona Depozite - Str. Narciselor; clădire administrativă: S = 50 mp; capela: S = 36 mp; alei: S = 22.100 mp; împrejmuire: L = 1.000 m; teren aferent: S = 103.632 mp; II. Teren extindere = 1.205 mp, Str. Narciselor nr. 14, cu vecini: la Nord - Primăria Municipiului Târgu Jiu, la Sud - Direcţia Generală a Vămilor, la Est - Primăria Municipiului Târgu Jiu, la Vest - imobil cu nr. cadastral 3697-3752 şi Direcţia Generală a Vămilor“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „I. 1890; II. 2005“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „I. 7.137.809,45 lei; II. 82.996,13 lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „I. Proprietate publică a municipiului Târgu Jiu, în administrarea Consiliului Local Târgu Jiu, conform HCL nr. 133/1999; II. Proprietate publică a Municipiului Târgu Jiu, în administrarea Consiliului Local Târgu Jiu; contract de schimb nr. 885 din 1.02.2005“; la poziţia nr. 741, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Izlaz nr. 2; delimitare: Str. Izlaz, proprietăţi particulare, drum secundar; a) Clădire cursuri P+3, Sc = 871 mp; b) Clădire cămin P+3, Sc = 688 mp; c) Clădire cantină, Sc = 608 mp; d) Clădire spălătorie şi CT, Sc = 609 mp; e) Clădire atelier P+1, Sc = 738 mp; f) Magazie, Sc = 196 mp; g) Clădire atelier, Sc = 79 mp; h) Clădire laborator P+1, Sc = 110 mp; i) Depozit alimente S+P, Sc = 153 mp; teren aferent S = 13.021 mp“;la poziţia nr. 764, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Imobil (fostul Grup Şcolar Auto)“;la poziţia nr. 766, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Auto «Traian Vuia»“;la poziţia nr. 802, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Plopilor, bl. 1, sc. 2, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 100 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 803, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Plopilor, bl. 7, sc. 3, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 100 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 804, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Plopilor, bl. 7, sc. 2, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 100 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 805, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Plopilor, bl. 6, sc. 1, clădire din plăci de beton armat, S = 60 mp“;la poziţia nr. 806, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Plopilor, bl. 24, sc. 1, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 150 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 807, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Plopilor, bl. 24, sc. 2, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 150 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 808, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Plopilor, bl. 24, sc. 3, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 150 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 809, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Plopilor, bl. 26, sc. 1, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 150 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 810, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Plopilor, bl. 26, sc. 2, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 150 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 811, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Plopilor, bl. 26, sc. 3, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 150 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 812, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. 1 Decembrie 1918, bl. 2, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 60 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 813, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. 1 Decembrie 1918, bl. 4, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 60 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 814, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Iosif Keber, bl. 5, sc. 1, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 60 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 815, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Iosif Keber, bl. 4, sc. 1, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 60 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 816, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Săvineşti, bl. 4, sc. 1, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 60 mp, construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 817, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Săvineşti, bl. 4, sc. 2, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 60 mp, construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 818, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Traian nr. 5, construcţie subterană, special pentru punct de comandă, fundaţie beton, clasa 400, grad de rezistenţă 0,25/cm2, S = 100 mp“;la poziţia nr. 819, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, S = 150 mp, special construit, construcţie subterană, fundaţie beton, clasa 400, grad de rezistenţă 0,25/cm2, S = 100 mp“;la poziţia nr. 820, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Str. Plopilor, bl. 1, sc. 1, instalaţii electrice, instalaţii de ventilaţie, S = 100 mp, uşi metalice UME = 1 buc.; UME2 = 2 buc., oblon metalic OME = 1 buc., construit din plăci de beton armat“;la poziţia nr. 922, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea componentă Bârseşti, învecinări: la Sud - Str. Tismana, la Nord - localitatea componentă Ursaţi; suprafaţă = 37.650 mp“;la poziţia nr. 940, coloana 3 va avea următorul cuprins: „B-dul Republicii, bl. 25, parter, vecinătăţi: la Nord - municipiul Târgu Jiu, la Sud - municipiul Târgu Jiu, la Est - municipiul Târgu Jiu, la Vest - bloc de locuinţe, suprafaţă construită= 681,25 mp, suprafaţă teren cotă indiviză = 51,23 mp, suprafaţă teren cotă exclusivă = 220,25 mp, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999; 2010“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.401.417,41 lei“;la poziţia nr. 988, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cartier Slobozia, Tronsonul I - limite: podul Şuşiţa, limită municipiul Târgu Jiu - comuna Băleşti, tronsonul II - semnal intrare Târgu Jiu intersecţia cu Str. Tismana, suprafaţă = 56.602 mp“;la poziţia nr. 1079, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Tronson cuprins între S.C. Artego - S.A. şi Linia C.F.R., tronson a-i canal deschis pereat secţiune trapezoidală b = 2,00 m, h = 0,90 m, lungime = 401 m; canal secţiune clopot 220/139 cm, cu radier monolit şi bolţi prefabricate, lungime = 842 m, canal din tuburi Premo Ǿ1.400 mm, lungime = 803 m; canal din tuburi Premo Ǿ 1.200, lungime = 400 m, canal din tuburi Premo Ǿ1.000 mm, lungime = 450 m; lungime = 2.896 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „975.459,88 lei“;la poziţia nr. 1083, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Iezureni, suprafaţă construită = 1.512 mp, suprafaţă construită desfăşurată = 1.559 mp, suprafaţă teren = 52.300 mp“; c)după poziţia nr. 1193 se introduc 38 de noi poziţii, poziţiile nr. 1194-1231, potrivit anexei nr. 1.2. La anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Motru“: a)se abrogă poziţiile nr. 228, 230, 279 şi 281; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 671 B) - km 0+516 (Str. Macului); 3 fire; lungimea drumului L = m, I. = 280, II. = 516, III. = 516; lăţimea părţii carosabile l = m, I. = 5,6, II. = 6,5, III. = 7,2; trotuare = 6 buc.: lungimea L = m, I. = 280, II. = 23,6, III. = 280, IV. = 145, V. = 240, VI. = 280; lăţimea l = m, I. = 1,8, II. = 2,2, III. = 2,2, IV. = 4,6, V. = 2,2, VI. = 2,2; număr de indicatoare de circulaţie = 22 buc.; parcări amenajate = 2 buc.: prima parcare: lungimea L = 20 m, lăţimea l = 5 m; a doua parcare: lungimea L = 80 m, lăţimea l = 5 m; stâlpi = 27 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.220.000 lei“;la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „origine şi destinaţie: km 0+000 (Str. Teilor) - km 0+400 (B-dul Trandafirilor); tronson 1 = 2 fire, lungimea drumului L = m, I. = 200, II. = 164; lăţimea părţii carosabile l = m, I. = 7,5, II. = 7,5; tronson 2 = 1 fir, lungimea L = 431 m, lăţimea l = 7,5 m; 4 trotuare, lungimea L = m, I. = 400, II. = 400, III. = 164, IV. = 190, lăţimea l = m, I. = 2,3, II. = 1,9, III. = 1,7, IV. = 1,9; număr de indicatoare de circulaţie = 10 buc.; parcări amenajate = 2 buc., prima parcare: lungimea L = 156,25 m, lăţimea l = 4,8 m, a doua parcare: lungimea L = 44 m, lăţimea l = 4,8 m; stâlpi = 10 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „990.000 lei“;la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „origine şi destinaţie: km 0+000 (DN 67 Calea Severinului) - km 0+1485 (Str. Constantin Rădulescu-Motru); tronsoane 4 buc.: 1. DN 67 Str. Parângului, lungimea drumului L = 450 m, lăţimea părţii carosabile l = 7,2 m; 2. Str. Parângului - Casa de Cultură, lungimea drumului L = 220 m, lăţimea părţii carosabile l = 14,3 m; 3. Casa de Cultură - Str. Molidului, lungimea drumului L = 415 m, lăţimea părţii carosabile l = 7,3 m; 4. Str. Molidului - Str. C-tin Rădulescu-Motru, lungimea drumului L = 283 m, lăţimea părţii carosabile l = 7,4 m; trotuare = 2 buc., lungimea L = m, I. = 250, II. = 415, lăţimea l = m, I. = 1,2, II. = 1,2; număr de indicatoare de circulaţie = 9 buc.; parcări amenajate = 10 buc.: prima parcare: lungimea L = 83 m, lăţimea l = 5 m, a două parcare: lungimea L = 23 m, lăţimea l = 7,5 m, a treia parcare: lungimea L = 37 m, lăţimea l = 6 m, a patra parcare: lungimea L = 84 m, lăţimea l = 5 m, a cincea parcare: lungimea L = 123 m, lăţimea l = 7 m, a şasea parcare: lungimea L = 55 m, lăţimea l = 5 m, a şaptea parcare: lungimea L = 30 m, lăţimea l = 16,5 m, a opta parcare: lungimea L = 42 m, lăţimea l = 6 m, a noua parcare: lungimea L = 106 m, lăţimea l = 5 m, a zecea parcare: lungimea L = 113 m, lăţimea l = 4,5 m; stâlpi = 35 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.550.000 lei“;la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Bd. Gării) - km 0+560 (Str. Molidului); lungimea drumului L = 560 m; lăţimea părţii carosabile l = 7 m; un trotuar cu lungimea L = 170 m şi lăţimea l = 2,3 m; număr de indicatoare de circulaţie = 1 buc.; parcări amenajate = 6 buc.: prima parcare: lungimea L = 100 m, lăţimea l = 5,5 m, a două parcare: lungimea L = 110 m, lăţimea l = 5,5 m, a treia parcare: lungimea L = 60 m, lăţimea l = 5,5 m, a patra parcare: lungimea L = 30 m, lăţimea l = 30 m, a cincea parcare: lungimea L = 30 m, lăţimea l = 17 m, a şasea parcare: lungimea L = 23 m, lăţimea l = 5,5 m; stâlpi = 17 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „700.000 lei“;la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 671) - km 0+610 (Str. Mărului); lungimea drumului L = 610 m; lăţimea părţii carosabile l = 7,1 m; trotuare = 2 buc.: primul trotuar: lungimea L = 170 m, lăţimea l = 2,3 m, al doilea trotuar: lungimea L = 170 m, lăţimea l =1,4 m; număr de indicatoare de circulaţie = 0 buc.; parcări amenajate = 2 buc.: prima parcare: lungimea L = 90 m, lăţimea l = 4,2 m, a două parcare: lungimea L = 54,3 m, lăţimea l = 3,5 m; stâlpi = 23 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „550.000 lei“;la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 671) - km 0+760 (Str. Motrului); lungimea drumului L = 760 m; lăţimea părţii carosabile l = 7,1 m; trotuare = 2 buc.: primul trotuar: lungimea L = 170 m, lăţimea l = 2,3 m, al doilea trotuar: lungimea L = 170 m, lăţimea l = 1,4 m, şi două trotuare fiecare cu lungimea L = 290 m, lăţimea l = 1 m; număr de indicatoare de circulaţie = 0 buc.; parcări amenajate = 2 buc.: prima parcare: lungimea L = 80 m, lăţimea l = 5 m, a două parcare: lungimea L = 80 m, lăţimea l = 5 m; stâlpi = 23 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „620.000 lei“;la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 671) - km 0+500 (Str. Macului); lungimea drumului L = 500 m; lăţimea părţii carosabile l = 7,1 m; trotuare 2 buc.: primul trotuar: L = 170 m, l = 2,3 m, al doilea trotuar: L = 170 m, l = 1,4 m; nr. de indicatoare de circulaţie = 0 buc.; parcări amenajate = 2 buc.: prima parcare: lungimea L = 80 m, lăţimea l = 5 m, a două parcare: lungimea L = 80 m, lăţimea l = 5 m; stâlpi = 23 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „430.000 lei“;la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Aleea Teilor) - km 0+600 (Aleea Pieţei); lungimea drumului L = 600 m; lăţimea părţii carosabile l = 7,2 m; trotuare 2 buc.: primul trotuar: lungimea L = 540 m, lăţimea l = 1,5 m, al doilea trotuar: lungimea L = 1.300 m, lăţimea l = 1 m; număr de indicatoare de circulaţie = 0 buc.; parcări amenajate = 10 buc.: prima parcare: lungimea L = 18 m, lăţimea l = 4,5 m, a două parcare: lungimea L = 44 m, lăţimea l = 5,5 m, a treia parcare: lungimea L = 45 m, lăţimea l = 6 m; a patra parcare: lungimea L = 44 m, lăţimea l = 6 m, a cincea parcare: lungimea L = 50 m, lăţimea l = 6 m, a şasea parcare: lungimea L = 52 m, lăţimea l = 6 m, a şaptea parcare: lungimea L = 43 m, lăţimea l = 6 m, a opta parcare: lungimea L = 54 m, lăţimea l = 6 m, a noua parcare: lungimea L = 12 m, lăţimea l = 6 m, a zecea parcare: lungimea L = 13 m, lăţimea l = 6 m; stâlpi = 23 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „800.000 lei“;la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Calea Severinului) - km 0+1810 (Str. Glogovenilor); lungimea drumului L = 1.810 m; lăţimea părţii carosabile l = 7 m, din care: 330 m modernizat, 980 m balastat, 500 m neamenajat; trotuare 4 buc.: primul trotuar: lungimea L = 280 m, lăţimea l = 1,2 m, al doilea trotuar: lungimea L = 250 m, lăţimea l = 1,2 m, al treilea trotuar: lungimea L = 120 m, lăţimea l = 1,5 m, al patrulea trotuar: lungimea L = 140 m, lăţimea l = 1,5 m; număr de indicatoare de circulaţie = 0 buc.; parcări amenajate = 3 buc.: prima parcare: lungimea L = 257 m, lăţimea l = 5,5 m, a două parcare: lungimea L = 33 m, lăţimea l = 4 m, a treia parcare: lungimea L = 65 m, lăţimea l = 4 m; stâlpi = 23 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „560.000 lei“;la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Str. Parângului) - km 0+220 (Bd. Gării); lungimea drumului L = 220 m; lăţimea părţii carosabile l = 7 m; trotuare 2 buc., fiecare cu lungimea L = 200 m; lăţimea l =1,2 m; număr de indicatoare de circulaţie = 1 buc.; stâlpi = 4 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „190.000 lei“;la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Str. Macului) - km 0+230 (Str. Motrului); lungimea drumului L = 230 m, lăţimea părţii carosabile l = 7,1 m; trotuar 1 buc. cu lungimea L = 230 m şi lăţimea l = 1,7 m; număr de indicatoare de circulaţie = 1 buc.; parcări amenajate = 4 buc.: prima parcare: lungimea L = 16 m, lăţimea l = 16 m, a două parcare: lungimea L = 55 m, lăţimea l = 4,5 m, a treia parcare: lungimea L = 16 m, lăţimea l = 5,5 m, a patra parcare: lungimea L = 21 m, lăţimea l = 14 m; stâlpi = 4 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „300.000 lei“;la poziţia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 671 B) - km 0+200 (Colegiul Naţional «George Coşbuc»); lungimea drumului L = 200 m, lăţimea părţii carosabile l = 7 m; trotuare = 2 buc., fiecare cu lungimea L = 200 m, lăţimea l = 1,2 m; număr de indicatoare de circulaţie = 1 buc.; parcări amenajate 3 buc.: prima parcare: lungimea L = 110 m, lăţimea l = 4,5 m, a două parcare: lungimea L = 27 m, lăţimea l = 3 m, a treia parcare: lungimea L = 2 m, lăţimea l = 15 m; stâlpi = 4 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „300.000 lei“;la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Bd. Trandafirilor) - km 0+500 (Str. Molidului); lungimea drumului L = 500 m, cu 3 tronsoane, după cum urmează: tronsonul 1 - lungimea L = 180 m, lăţimea l = 7 m, tronsonul 2 - lungimea L = 220 m, lăţimea l = 7 m, tronsonul 3 - lungimea L = 100 m, lăţimea l = 5 m; scuare = 1 buc., lungimea L = 220 m, lăţimea l = 2 m; număr de indicatoare de circulaţie = 1 buc; parcări amenajate = 1 buc., lungimea L = 90 m, lăţimea l = 5 m; stâlpi = 4 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „230.000 lei“;la poziţia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Bd. Trandafirilor) - km 0+210 (Str. Margaretei); lungimea drumului L = 210 m; lăţimea părţii carosabile l = 7 m; trotuare = 2 buc., fiecare cu lungimea L = 200 m, lăţimea l = 1,2 m; număr de indicatoare de circulaţie = 1 buc.; parcări amenajate = 1 buc., lungimea L =112 m, lăţimea l = 7 m; stâlpi = 4 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „290.000 lei“;la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Str. Motrului) - km 0+390 (complex sportiv); lungimea drumului L = 390 m; lăţimea părţii carosabile l = 7 m; trotuare = 2 buc., fiecare cu lungimea L = 380 m, lăţimea l = 1,4 m; număr de indicatoare de circulaţie = 1 buc.; stâlpi = 4 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „360.000 lei“;la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Bd. Trandafirilor) - km 0+656 (Aleea Pinului); lungimea drumului L = 656 m; lăţimea părţii carosabile l = 7 m; trotuare = 2 buc., fiecare cu lungimea L = 650 m, lăţimea l = 1,5 m; parcări amenajate = 8 buc.: prima parcare: lungimea L = 77 m, lăţimea l = 5,5 m, a două parcare: lungimea L = 44 m, lăţimea l = 16 m, a treia parcare: lungimea L = 140 m, lăţimea l = 5,5 m, a patra parcare: lungimea L = 17 m, lăţimea l = 5 m, a cincea parcare: lungimea L = 25 m, lăţimea l = 7 m, a şasea parcare: lungimea L = 130 m, lăţimea l = 6 m, a şaptea parcare: lungimea L = 150 m, lăţimea l = 5 m, a opta parcare: lungimea L = 47 m, lăţimea l = 6 m; număr de indicatoare de circulaţie = 1 buc.; stâlpi = 35 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „510.000 lei“;la poziţia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Str. Minerului) - km 0+151 (Str. Macului); lungimea drumului L = 151 m; lăţimea părţii carosabile l = 4 m; lungime alee pietonală L =100 m; lăţime alee pietonală l = 1,8 m; lungimea părţii carosabile L = 51 m; lăţimea părţii carosabile l = 4 m; număr de indicatoare de circulaţie = 0 buc.; parcări amenajate = 1 buc., lungimea L = 40 m, lăţimea l = 5 m; stâlpi = 5 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „126.000 lei“;la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Str. Minerului) - km 0+150 (Aleea Muncii); lungimea drumului L = 150 m; lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m; număr de indicatoare de circulaţie = 0 buc.; parcări amenajate = 4 buc.: prima parcare: lungimea L = 65 m, lăţimea l = 5 m; a două parcare: lungimea L = 55 m, lăţimea l = 5 m; a treia parcare: lungimea L = 35 m, lăţimea l = 5 m; a patra parcare: lungimea L = 25 m, lăţimea l = 5 m; stâlpi = 7 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „20.000 lei“;la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Str. Macului) - km 0+ 230 m (Str. Motrului); lungimea drumului L = 230 m; lăţimea părţii carosabile l = 6 m; trotuare = 2 buc., fiecare cu lungimea L = 230 m, lăţimea l = 1,0 m; număr de indicatoare de circulaţie = 1 buc.; parcări amenajate = 2 buc.: prima parcare: lungimea L = 46 m, lăţimea l = 20 m; a două parcare: lungimea L = 47,5 m, lăţimea l = 18 m; stâlpi = 0 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „37.500 lei“;la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Str. Tineretului) - km 0+84 (blocul 3); lungimea drumului L = 84 m; lăţimea părţii carosabile l = 3,5 m; număr de indicatoare de circulaţie = 0 buc.; trotuar acces bloc 3 = 1 buc., lungimea L = 84 m; lăţimea l = 1,3 m; parcări amenajate = 1 buc., lungimea L = 70 m; lăţimea l = 5 m; alee acces bloc 3 = 3 buc., fiecare cu lungimea L = 6 m, lăţimea l = 2 m; stâlpi = 5 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „84.000 lei“;la poziţia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Str. Tineretului) - km 0+80 (blocul 4); lungimea drumului L = 80 m, lăţimea părţii carosabile l = 3,5 m; număr de indicatoare de circulaţie = 1 buc.; trotuar acces bloc 3 = 1 buc., lungimea L = 80 m; lăţimea l = 1,5 m; parcări amenajate = 1 buc., lungimea L = 70 m; lăţimea l = 5 m; alee acces bloc 4 = 3 buc., fiecare cu lungimea L = 8,2 m, lăţimea l = 1,5 m; stâlpi = 4 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „84.000 lei“;la poziţia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Str. Macului) - km 0+143 (Aleea Magnoliilor); lungimea drumului L = 143 m; lăţimea l = 2 m; număr de indicatoare de circulaţie = 0 buc.; parcări amenajate = 0 buc.; stâlpi - 2 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „31.000 lei“;la poziţia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Str. Arţarului) - km 0+125 (Str. Parcului); lungimea drumului L = 125 m, lăţimea l = 6 m; număr de indicatoare de circulaţie = 0 buc.; parcări amenajate = 1 buc., lungimea L = 100 m, lăţimea l = 5,5 m; trotuare = 1 buc., lungimea L = 135 m; lăţimea l = 5 m; stâlpi - 2 buc.“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „220.000 lei“;la poziţia nr. 71 A, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Str. Justiţiei“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „municipiul Motru, judeţul Gorj, origine şi destinaţie: Str. Minerului - curtea Judecătoriei; lungimea L = 48,44 m; lăţimea l = 4,5 m“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „24.000 lei“;la poziţia nr. 215, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Naţional «George Coşbuc»“;la poziţia nr. 229, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Colegiul Tehnic Motru“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „municipiul Motru, Strada Molidului nr. 1, suprafaţă teren aferent S = 33.000 mp; a) Clădire liceu - zidărie portantă, suprafaţa construită Sc = 1.799 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 5.431 mp; b) Clădire poartă - zidărie portantă, suprafaţa construită Sc = 72 mp; suprafaţa desfăşurată Sd = 72 mp; c) Atelier - zidărie portantă, suprafaţa construită Sc = 824 mp; suprafaţa desfăşurată Sd = 824 mp; punct termic - construcţie metalică; d) Punct termic - suprafaţa construită Sc = 95 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 95 mp; e) Sală de festivităţi - zidărie portantă, suprafaţa construită Sc = 841 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 1.682 mp; f) Sală de sport 1 - zidărie portantă, suprafaţa construită Sc = 638 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 638 mp; g) Magazii structură metalică = 3 buc. - suprafaţa construită Sc = 824 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 824 mp; h) Atelier tâmplărie - metalic - suprafaţa construită Sc = 64 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 64 mp; i) Atelier croitorie - zidărie portantă, suprafaţa construită Sc = 414 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 414 mp; j) Depozit legume - zidărie portantă, suprafaţa construită Sc = 50 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 50 mp; k) Post Trafo - zidărie portantă, suprafaţa construită Sc = 58 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 58 mp; l) Bordei - suprafaţa construită Sc = 102 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 102 mp; m) Atelier electromecanic - baracă PAL - suprafaţa construită Sc = 289 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 289 mp; n) Teren sport - suprafaţa construită Sc = 2.007 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 2.007 mp; o) Sală de sport 2 - zidărie portantă, suprafaţa construită Sc = 294 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 294 mp; p) Cantină - zidărie portantă, suprafaţa construită Sc = 781 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 1.562 mp; r) Cămine - panouri prefabricate - 2 corpuri - suprafaţa construită Sc = 1.643 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 6.572 mp“;la poziţia nr. 278, coloana 3 va avea următorul cuprins: „municipiul Motru, judeţul Gorj, construcţii cadre beton armat şi zidărie portantă; copertină structură metalică, suprafaţa S = 467 mp; teren aferent, suprafaţa S = 2.664 mp; la Nord - Strada Minerului, la Sud - Aleea Muncii, la Est - teren Consiliul Local Motru şi la Vest - proprietate privată“;la poziţia nr. 286, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Motru, judeţul Gorj, satul Ploştina; DN 67; teren în suprafaţă S = 28.954 mp“;la poziţia nr. 414, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Motru, judeţul Gorj, Str. Molidului, suprafaţă S = 5,3904 ha“la poziţia nr. 443, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.6.4.“, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Sediu Poliţia Comunitară“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Motru, judeţul Gorj, Aleea Bradului, teren aferent suprafaţă S = 305 mp, din care: suprafaţă construită la sol Sc = 75,00 mp, P+1, fundaţie beton, zidărie B.C.A., acoperiş tablă, vecini: la Nord - Aleea Bradului, la Sud - Consiliul Local Motru, la Est - Ocolul Silvic şi la Vest - teren Judecătoria Motru“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „53.000 lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al municipiului Motru, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 87/24.11.2010“;la poziţia nr. 445, coloana 5 va avea următorul cuprins: „163.253,5 lei“;la poziţia nr. 467, coloana 5 va avea următorul cuprins: „98.287 lei“;la poziţia nr. 468, coloana 5 va avea următorul cuprins: „478.290,93 lei“;la poziţia nr. 469, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Municipiul Motru, judeţul Gorj, conductă alimentare apă, DN 150 ÷ 400 mm, L = 34 km, conductă oţel: DN 300 ÷ 500 mm, L = 16 km, conductă azbociment: DN = 100 mm, L = 3 km, care cuprinde: contor Woltman apă rece: WPH - K: DN = 65-100 mm, nr. bucăţi = 26, conductă oţel apă rece: DN = 50 ÷ 500 mm, L = 60,3 km, care cuprinde: contor apă rece, DN = 200-250 mm, nr. bucăţi = 5, contor apă rece DN = 40-250 mm, nr. bucăţi = 11, contor multijet cu role protejate DN = 2“ (ţoli), nr. bucăţi = 2, contor ultrasonic DN = 500 mm“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „233.707,64 lei“; c)după poziţia nr. 472 se introduc 26 de noi poziţii, poziţiile nr. 473-498, potrivit anexei nr. 2.3. La anexa nr. 8 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Ţicleni“, poziţia nr. 7 se abrogă. 4. La anexa nr. 13 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Baia de Fier“: a)se abrogă poziţiile nr. 12, 16, 51, 59 şi 72; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie; km 0+000 (DJ 675C) - 0+380 (DC 35), lungimea drumului L = 0,380 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m, nr. podeţe = 1“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „380 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DS 6) - 0+240 (DC 35), lungimea drumului L= 0,240 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „240 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 675C) - 2+160 (DJ 675C), lungimea drumului L = 2,160 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.160 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 675C) - 0+920 (DS 3), lungimea drumului L = 0,920 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „920 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 675C) - 0+920 (DS 3), lungimea drumului L = 0,920 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „920 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DS 3) - 0+550 (DC 35), lungimea drumului L = 0,550 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „550 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 35) - 0+120 (Turbăceanu Vasile), lungimea drumului L = 0,120 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „120 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 35) - 1+174 (DC 35), lungimea drumului L = 1,174 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.174 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DS 35) - 1+020 (DC 34), lungimea drumului L = 1,020 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „518.713 lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 675C) - 0+770 (DJ 675C), lungimea drumului L = 0,770 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,5 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „770 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 675C) - 1+150 (DJ 665), lungimea drumului L = 1,150 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.150 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DS 11) - 0+170 (Gold Lupu), lungimea drumului L = 0,170 km, lăţimea părţii carosabile l = 4,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „170 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 675C) - 0+160 (Rădoi Nicolae), lungimea drumului L = 0,160 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „160 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 15, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 35) - 0+530 (DE 1), lungimea drumului L = 0,530 km, lăţimea părţii carosabile l = 4,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „530 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 665) - 1+680 (DC 34), lungimea drumului L = 1,680 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.680 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DS 9) - 0+810 (Turbăceanu Ion), lungimea drumului L = 0,810 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „810 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DS 14) - 0+350 (Corcodel Ana), lungimea drumului L = 0,350 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „350 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DS 9) - 0+365 (Oprian Victor), lungimea drumului L = 0,365 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „365 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 34) - 0+530 (DS 9), lungimea drumului L = 0,530 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „530 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 34) - 0+390 (DC 35), lungimea drumului L = 0,390 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „390 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 665) - 0+800 (DC 34), lungimea drumului L = 0,800 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „436.099 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 34) - 0+390 (Nelu Petre), lungimea drumului L = 0,390 km, lăţimea părţii carosabile l = 4,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „390 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 665) - 0+350 (DC 34), lungimea drumului L = 0,350 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „264.542 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 34) - 0+500 (DC 35), lungimea drumului L = 0,500 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „500 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 35) - 0+740 (DS 21), lungimea drumului L = 0,740 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „740 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DS 19) - 0+775 (Stanciu), lungimea drumului L = 0,775 km, Lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „775 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 34) - 0+473 (DS 23), lungimea drumului L = 0,473 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „473 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 30, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 34) - 0+785 (Piscupu Elisabeta), lungimea drumului L = 0,785 km, lăţimea părţii carosabile l = 4,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „785 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 31, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 34) - 0+245 (Gogelescu Nicolae), lungimea drumului L = 0,245 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „245 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 32, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 34) – 0+366 (Stanciu Gheorghe), lungimea drumului L = 0,366 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „336 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 34) – 0+275 (Ponta Victor), lungimea drumului L = 0,275 km, lăţimea părţii carosabile l = 4,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „275 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 34, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 35) – 0+172 (DS 29), lungimea drumului L = 0,172 km, lăţimea părţii carosabile l = 4,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „172 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 35) – 0+490 (Drăgănescu), lungimea drumului L = 0,490 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „490 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. din 30.07.2010“;la poziţia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 34) – 1+333 (Ds 47), lungimea drumului L = 1,333 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.333 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 675C) – 0+620 (DC 35), lungimea drumului L = 0,620 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „620 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 38, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Dv nr. 7“; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 675C) – 0+115 (Galbenul), lungimea drumului L = 0,115 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „115 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 39, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 35) – 0+283 (Brînzan Ion), lungimea drumului L = 0,283 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „283 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 675C) – 0+236 (Galbenul), lungimea drumului L = 0,236 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „236 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 35) – 0+380 (Iliescu Nicolae), lungimea drumului L = 0,380 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „380 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 35) – 0+270 (Basarabă Ilie), lungimea drumului L = 0,270 km, lăţimea părţii carosabile l = 4,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „270 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 43, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 35) – 0+430 (Flitan Elena), lungimea drumului L = 0,430 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „430 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 44, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 35) – 0+220 (Mihuţescu Elena), lungimea drumului L = 0,220 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „220 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 665) – 2+040 (DJ 675C), lungimea drumului L = 2,040 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m, nr. poduri = 1“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.040 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 665) – 0+315 (Rădescu D.), lungimea drumului L = 0,315 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „315 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 665) – 0+120 (Livezi), lungimea drumului L = 0,120 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „120 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 665) – 0+200 (Livezi), lungimea drumului L = 0,200 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „200 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 665) – 0+160 (Biserica Cernădia), lungimea drumului L = 0,160 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „160 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 50, coloana 2 va avea următorul cuprins: „DS nr. 38“; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 665) – 0+750 (DC 52), lungimea drumului L = 0,750 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „750 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 52) – 0+400 (Plai), lungimea drumului L = 0,400 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „400 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 52) – 0+510 (DC 52), lungimea drumului L = 0,510 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „510 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 665) – 0+510 (Livezi), lungimea drumului L = 0,510 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „510 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 55, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ds nr. 43“; coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 665) – 1+840 (Cosoreci), lungimea drumului L = 1,840 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.840 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 52) – 1+290 (DS 43), lungimea drumului L = 1,290 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.290 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 665) – 0+630 (DS 44), lungimea drumului L = 0,630 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „630 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DC 52) – 0+735 (rezervoare apă), lungimea drumului L = 0,735 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „735 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“;la poziţia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 675) – 1+300 (pod Galbenu), lungimea drumului L = 1,300 km, lăţimea părţii carosabile l = 5,0 m“; coloana 4 va avea următorul cuprins: „1988“; coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.300 lei“; iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Baia de Fier, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din 30.07.2010“; c)după poziţia nr. 154 se introduc 7 noi poziţii, poziţiile nr. 155-161, potrivit anexei nr. 3.5. Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bărbăteşti“ se modifică după cum urmează:la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 661) – 2+ 900 (Priodişte), lungimea drumului L = 2,900 km, lăţimea părţii carosabile l = 6 m, nr. podeţe = 5, nr. indicatoare de circulaţie = 4“.6. La anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cătunele“: a)se abrogă poziţiile nr. 74 şi 75; b)după poziţia nr. 80 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 81, potrivit anexei nr. 4.7. La anexa nr. 29 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Crasna“: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situată în intravilanul satului Crasna, comuna Crasna, judeţul Gorj, categoria de folosinţă: CC., suprafaţa construită Sc = 315 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 315 mp, împrejmuire: 164 ml, magazie: suprafaţa construită Sc = 12 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 12 mp, WC: suprafaţa construită Sc = 10 mp, suprafaţa desfăşurată Sd = 10 mp, total teren aferent: 2.230 mp, se învecinează: la Nord - comuna Crasna, la Sud - DJ 665, la Est - Cătuţoiu Trandafira, la Vest - Ds 39“;la poziţia nr. 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Situat în intravilanul satului Radoşi, comuna Crasna, judeţul Gorj, categoria de folosinţă: CC.; se învecinează: la Nord - Popescu Aurelia, Popescu Floarea, Munteanu Ion; la Sud - Popescu Floarea; la Est - De 8904; la Vest - Forţofoi Ion, Vamvu Ion, moştenitori: Forţofoi Eugenia, Forţofoi Angela, suprafaţa desfăşurată Sd = 6.344 mp“; b)după poziţia nr. 150 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 151 şi 152, potrivit anexei nr. 5.8. La anexa nr. 35 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fărcăşeşti“, după poziţia nr. 109 se introduc 3 noi poziţii, poziţiile nr. 110-112, potrivit anexei nr. 6. 9. Anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Jupâneşti“ se modifică după cum urmează:la poziţia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Vierşani) - 3+440 (Andreeşti), lungimea drumului L= 3,440 km, lăţimea părţii carosabile l = 6,0 m, nr. poduri = 1; nr. podeţe = 5; din care modernizat prin investiţia SAPARD de la km 1+100 (Jianu) - 3+440 (Andreeşti)“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „14.118.826,936 lei - investiţie SAPARD“.10. La anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Leleşti“: a)se abrogă poziţia nr. 1; b)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 672D) Leleşti - 1+610 (DJ 672B) Frăteşti, lungimea totală a drumului= 1,610 km, din care: lungimea drumului modernizat (asfaltat) = 0,800 km, lăţime parte carosabilă = 5,50 m, lăţime acostament = 2 x (0,50 m-0,75 m), număr total poduri = 1 (pârâul Şuşiţa), număr total podeţe = 3, din care 2 podeţe existente pe lungimea tronsonului modernizat, şanţuri pereate - lungime totală = 600 m (2 x 300 m)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „471.607 lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Leleşti, judeţul Gorj, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/1999, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2011, modernizare prin PNDR - măsura 322 - anul 2011“;la poziţia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 6+122 (graniţa Băleşti-Leleşti) - km 8+122 (DN 67D) Rasoviţa, lungimea totală a drumului = 2,000 km, din care lungimea drumului modernizat (asfaltat) = 0,927 km, lăţime parte carosabilă = 5,50 m, lăţime acostament = 2 x (0,50 m-0,75 m), număr total podeţe = 1, şanţuri pereate - lungime totală = 200 m (2 x 100 m)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „546.474 lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Leleşti, judeţul Gorj, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/1999, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2011, modernizare prin PNDR - măsura 322 - anul 2011“;la poziţia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 672D) - 0+422 (proprietatea lui Pîrvulescu Florin), lungimea drumului modernizat (asfaltat) = 0,422 km, lăţime parte carosabilă = 4 m, lăţime acostament = 2 x (0,50 m-0,75 m), număr podeţe = 2, şanţuri pereate - lungime totală= 800 m (2 x 400 m)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „248.772 lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Leleşti, judeţul Gorj, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/1999, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2011, modernizare prin PNDR - măsura 322 - anul 2011“;la poziţia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 672D) - 1+550 (DJ 672D), lungimea totală a drumului = 1,550 km, din care lungimea drumului modernizat (asfaltat) = 0,800 km, lăţime parte carosabilă = 4 m, lăţime acostament = 2 x (0,50 m-0,75 m), număr total podeţe = 3, şanţuri pereate - lungime totală = 700 m (2 x 350 m), lungime ziduri de sprijin = 1,300 km“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „471.607 lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Leleşti, judeţul Gorj, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/1999, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2011, modernizare prin PNDR - măsura 322 - anul 2011“;la poziţia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (proprietatea lui Popeangă Ilie) - 1+900 (limita comunei - Racoviţă Emil), lungimea drumului modernizat (asfaltat) = 1,900 km, lăţime parte carosabilă = 4-5,5 m, lăţime acostament = 2 x (0,50 m-0,75 m), număr podeţe = 7, şanţuri pereate - lungime totală = 200 m (4 x 50 m)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1.120.066 lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Leleşti, judeţul Gorj, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/1999, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2011, modernizare prin PNDR - măsura 322 - anul 2011“;la poziţia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DN 67D) - 0+800 (proprietatea Dovlete Ion), lungimea drumului modernizat (asfaltat) = 0,786 km, lăţime parte carosabilă = 5,5 m, lăţime acostament = 2 x (0,50 m-0,75 m), şanţuri pereate - lungime totală = 200 m (2 x 100 m)“, coloana 5 va avea următorul cuprins: „463.355 lei“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al comunei Leleşti, judeţul Gorj, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/1999, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 38/2011, modernizare prin PNDR - măsura 322 - anul 2011la poziţia nr. 36, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Localitatea Leleşti, sursa 7 l/s, rezervor înmagazinare - 300 mc, conductă de aducţiune - L = 4.787 m, conductă distribuţie - L = 18.773 m, teren aferent proprietate publică - suprafaţă totală = 7.711 mp, din care în satul Leleşti (zona Ursăţei) - 885 mp, satul Frăteşti - 5.637 mp, satul Rasoviţa - 1.189 mp, staţie tratare apă - sat Rasoviţa, cişmele - 6, drum acces gospodărie apă - sat Frăteşti (L = 177 m, l = 4 m)“, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Leleşti, judeţul Gorj, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 17/1999, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42/2011“; c)după poziţia nr. 67 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 68, potrivit anexei nr. 7.11. La anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Licurici“, poziţiile nr. 124 şi 132 se abrogă. 12. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Peştişani“, după poziţia nr. 127 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 128, potrivit anexei nr. 8. 13. La anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Runcu“: a)se modifică următoarea poziţie:la poziţia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Stradă secundară nr. 32“, iar coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 672 E) - 0+200 (Casa Lăpăduş I.), lungimea drumului L = 200 m, lăţimea părţii carosabile l = 6 m, nr. podeţe = 1“; b)după poziţia nr. 183 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 184, potrivit anexei nr. 9.14. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Săuleşti“, după poziţia nr. 81 se introduc 11 noi poziţii, poziţiile nr. 82-92, potrivit anexei nr. 10. 15. Anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Scoarţa“ se modifică după cum urmează:la poziţia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Copăcioasa) - 2+800 (Pojogeni); lungimea drumului L = 2.800 m; platforma drumului = 7 m; ampriza drumului = 14,5 m; nr. poduri = 1; nr. podeţe = 1“;la poziţia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DJ 54) - 1+250 (Pîrvuleşti); lungimea drumului L = 1.250 m; platforma drumului = 7 m; ampriza drumului = 13 m; nr. podeţe = 1“;la poziţia nr. 115, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (Pişteşti din Deal) - 1+800 (Budieni); lungimea drumului L = 1.800 m; platforma drumului = 7 m; ampriza drumului = 13 m; nr. poduri = 1; nr. podeţe = 3; nr. indicatoare = 5“.16. La anexa nr. 63 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Teleşti“, după poziţia nr. 47 se introduc 4 noi poziţii, poziţiile nr. 48-51, potrivit anexei nr. 11. 17. La anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Tismana“: a)se abrogă poziţiile nr. 127, 131, 184, 200, 224 şi 225; b)după poziţia nr. 232 se introduc 6 noi poziţii, poziţiile nr. 233-238, potrivit anexei nr. 12.18. La anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Turburea“, după poziţia nr. 202 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 203 şi 204, potrivit anexei nr. 13. 19. La anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ţânţăreni“: a)se modifică următoarele poziţii:la poziţia nr. 75, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Dispensar medical şi Centrul de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi «Orice copil conteaz㻓, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Ţânţăreni, satul Ţânţăreni, A) Clădire parter Dispensar medical: suprafaţă construită Sc = 272,67 mp, suprafaţă desfăşurată Sd = 272,67 mp; B) Magazie: suprafaţă construită Sc = 102,40 mp, suprafaţă desfăşurată Sd = 102,40 mp; C) WC: suprafaţă construită Sc = 11,50 mp, suprafaţă desfăşurată Sd = 11,50 mp; D) Împrejmuire = 147 mp; E) Clădire etaj Centrul de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi «Orice copil contează»: suprafaţă construită Sc = 272,67 mp, suprafaţă desfăşurată Sd = 272,67 mp; teren aferent Centrului de consiliere şi sprijin pentru copii şi părinţi «Orice copil contează» = 2.706,70 mp“;la poziţia nr. 96, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Clubul Sportiv Unirea Ţânţăreni“, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comuna Ţânţăreni, satul Ţânţăreni; A) Teren fotbal: suprafaţă teren = 6.600 mp; învecinări: N - teatru de vară şi clădire vestiare, S - izlaz comunal, E - Sîrbu Dumitru, V - izlaz comunal; B) Vestiare: suprafaţă construită Sc = 75 mp, suprafaţă desfăşurată Sd = 75 mp; C) WC: suprafaţă construită Sc = 4 mp, suprafaţă desfăşurată Sd = 4 mp; teren aferent vestiare şi WC = 1.221 mp“, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008“, iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „A) = 15.970 lei; B) = 18.000 lei; C) = 5.406 lei; total = 39.376 lei“;la poziţia nr. 99, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine şi destinaţie: km 0+000 (DS 1A) - 0+110 (izlaz), lungimea drumului L = 110 m, Lăţimea drumului l = de la 8 la 9 m, din care: - ampriza drumului de la 7 la 8 m; - zona de siguranţă 1 m“; b)după poziţia nr. 128 se introduc 27 de noi poziţii, poziţiile nr. 129-155, potrivit anexei nr. 14.20. La anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vladimir“, după poziţia nr. 49 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 50 şi 51, potrivit anexei nr. 15. Articolul IIAnexele nr. 1-15*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.*) Anexele nr. 1-15 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: p. Ministrul administraţiei şi internelor, Mihai Capră, secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1213/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1213 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu