Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1205 din 24 octombrie 2002

privind aprobarea Conventiei dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare in domeniul carantinei plantelor si protectiei plantelor, semnata la Bucuresti la 8 iulie 2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 818 din 12 noiembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Conventia dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare in domeniul carantinei plantelor si protectiei plantelor, semnata la Bucuresti la 8 iulie 2002.
    Art. 2
    Cheltuielile ocazionate de aducerea la indeplinire de catre partea romana a prevederilor conventiei vor fi in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, in limita prevederilor bugetului aprobat al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                                CONVENTIE
intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovenia pentru cooperare in domeniul carantinei plantelor si protectiei plantelor

    Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Slovenia, denumite in continuare parti contractante,
    dorind sa intareasca cooperarea reciproca in domeniul carantinei plantelor si protectiei plantelor,
    pentru a proteja teritoriile statelor lor fata de introducerea si raspandirea organismelor de carantina si limitarea pierderilor cauzate de acestea, precum si pentru a facilita comertul si schimburile de vegetale si produse vegetale,
    au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Termenii utilizati in prezenta conventie au urmatoarele semnificatii:
    a) vegetale - plante vii si partile acestora, inclusiv seminte;
    b) produse vegetale - produse de origine vegetala neprelucrate (inclusiv boabe) si alte produse prelucrate, care, prin natura lor sau a prelucrarii lor, pot constitui un risc de introducere si raspandire a organismelor daunatoare;
    c) seminte - seminte pentru insamantare, nu pentru consum sau prelucrare;
    d) organism daunator - daunatori ai plantelor - orice forma de viata animala sau vegetala, precum si orice agent patogen daunator sau potential daunator vegetalelor ori produselor vegetale;
    e) organism de carantina - organism daunator care are o importanta nationala potentiala pentru economia tarii amenintate si care nu este inca prezent in aceasta tara sau, chiar daca este prezent, nu este larg raspandit si face obiectul unei combateri oficiale.
    Art. 2
    Autoritatile competente ale partilor contractante, responsabile pentru implementarea prezentei conventii si autorizate sa initieze amendamente sau modificari pe baza acordului mutual al partilor contractante, sunt:
    1. pentru partea romana - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor al Romaniei;
    2. pentru partea slovena - Ministerul Agriculturii, Silviculturii si Alimentatiei al Republicii Slovenia.
    Art. 3
    Autoritatile competente ale partilor contractante se vor informa reciproc imediat asupra aparitiei organismelor de carantina mentionate in listele fiecarei parti contractante, precum si asupra masurilor luate impotriva raspandirii lor si a masurilor intreprinse pentru eradicare.
    Art. 4
    Exportul si tranzitul transporturilor de vegetale si produse vegetale din teritoriul statului unei parti contractante pe/prin teritoriul statului celeilalte parti contractante vor fi efectuate in conformitate cu legislatia celeilalte parti contractante privind carantina plantelor si protectia plantelor.
    Art. 5
    Partile contractante vor interzice importul de pamant (cu exceptia turbei) sau folosirea ca material de ambalaj a fanului, paielor, frunzelor uscate, muschiului scoartei de copac sau a altor materiale pe care se inmultesc organismele daunatoare.
    Vegetalele si produsele vegetale exportate vor fi ambalate in ambalaje care nu au mai fost utilizate inainte de export.
    Mijloacele de transport utilizate pentru transportul vegetalelor si produselor vegetale pe teritoriul statului celeilalte parti contractante trebuie sa fie bine curatate si, daca este necesar, dezinfectate si dezinsectizate.
    Art. 6
    Fiecare transport de vegetale si produse vegetale exportat, care este supus unei inspectii fitosanitare, trebuie insotit de un certificat fitosanitar, emis de o autoritate din serviciul de carantina si protectia plantelor, care sa confirme ca transportul respectiv nu contine organisme care sunt de carantina in statul importator.
    Transporturile de vegetale si produse vegetale care sunt reexportate trebuie insotite de un certificat fitosanitar pentru reexport si de certificatul fitosanitar original sau de o copie de pe acestea, verificata de tara de origine.
    Prezenta certificatului fitosanitar nu exclude dreptul statului importator de a efectua inspectii fitosanitare asupra cantitatilor de marfa transportata si de a lua masuri corespunzatoare.
    In cazul unei masuri de urgenta autoritatile competente ale partilor contractante pot stabili cerinte fitosanitare suplimentare.
    Art. 7
    Partile contractante se vor informa reciproc despre punctele de trecere a frontierei prin care vor avea loc exportul, importul si tranzitul transporturilor de vegetale si produse vegetale.
    Art. 8
    Daca in timpul inspectiei fitosanitare este gasit un organism de carantina sau se constata unele incalcari ale reglementarilor de carantina, autoritatile competente ale partilor contractante sunt indreptatite sa refuze importul de vegetale si produse vegetale ori sa le distruga sau pot lua urgent alte masuri fitosanitare.
    Art. 9
    Partile contractante vor aplica prevederile prezentei conventii tuturor schimburilor de vegetale si produse vegetale, inclusiv in cazul donatiilor, schimburilor stiintifice si, de asemenea, celor destinate reprezentantelor diplomatice si personalului acestora din cele doua tari.
    Art. 10
    Autoritatile competente ale partilor contractante, daca este necesar, isi vor asigura una alteia experti, asistenta tehnica si alt tip de asistenta in domeniul carantinei fitosanitare si al protectiei plantelor, in conformitate cu prevederile acestei conventii.
    Art. 11
    Pentru a preveni introducerea organismelor de carantina, precum si a celor periculoase din punct de vedere economic partile contractante au dreptul:
    - sa limiteze sau sa ceara conditii speciale referitoare la importul de vegetale si produse vegetale;
    - sa interzica importul vegetalelor si produselor vegetale.
    Art. 12
    Autoritatile competente ale partilor contractante:
    a) vor face schimb de legi si alte reglementari referitoare la carantina plantelor si protectia plantelor in termen de cel putin 30 de zile de la intrarea lor in vigoare;
    b) se vor informa reciproc asupra revistelor de specialitate, monografiilor si publicatiilor din domeniul carantinei plantelor si protectiei plantelor, editate in tarile lor.
    Art. 13
    In scopul accelerarii transporturilor si pentru a reduce riscul introducerii organismelor de carantina pot fi efectuate inspectii fitosanitare, care sa fie acceptate reciproc, de catre autoritatile competente ale partilor contractante pe teritoriul statului celeilalte parti contractante.
    Autoritatea competenta a partii contractante pe teritoriul careia se face inspectia fitosanitara va asigura, daca este cazul, premisele si echipamentul necesar si va asigura respectarea reglementarilor corespunzatoare pentru siguranta intregii activitati.
    Autoritatile competente ale partilor contractante vor stabili procedura si alte conditii ale inspectiei fitosanitare.
    Art. 14
    Autoritatile competente ale partilor contractante, daca este necesar, vor organiza consultari comune pentru a se ocupa de aspectele legate de implementarea prezentei conventii. Consultarile vor avea loc alternativ in Romania si in Republica Slovenia. Data si locul consultarilor vor fi determinate de un acord mutual.
    Art. 15
    Cheltuielile ocazionate de aplicarea prevederilor prezentei conventii vor fi suportate de fiecare parte contractanta, cu respectarea legislatiei sale nationale.
    Art. 16
    Prevederile prezentei conventii nu vor afecta drepturile si obligatiile partilor contractante, rezultate din acordurile incheiate cu alte state sau din faptul ca sunt membre in organizatii internationale pentru carantina si protectia plantelor.
    Art. 17
    Orice disputa intre partile contractante, aparuta ca urmare a diferentelor in interpretarea sau implementarea prezentei conventii, va fi rezolvata de catre o comisie comuna, compusa din 3 membri pentru fiecare parte. Daca comisia comuna nu poate gasi o solutie, disputele vor fi rezolvate pe cai diplomatice.
    Art. 18
    La data intrarii in vigoare a prezentei conventii, Conventia privind protectia plantelor agricole si forestiere impotriva daunatorilor si agentilor patogeni dintre Republica Populara Romana si Republica Populara Federativa Iugoslavia, semnata la 25 septembrie 1956 la Bucuresti, isi inceteaza valabilitatea in relatiile dintre Romania si Republica Slovenia.
    Art. 19
    Prezenta conventie va intra in vigoare in a 30-a zi de la data ultimei notificari prin care partile contractante se vor informa reciproc asupra indeplinirii tuturor procedurilor interne legale, necesare intrarii sale in vigoare.
    Prezenta conventie se va incheia pe o perioada nedeterminata. Fiecare parte contractanta poate denunta acordul in scris, prin canale diplomatice. In acest caz prezenta conventie va expira la 6 luni de la data primirii notificarii de incetare a acordului.
    Semnata la Bucuresti la 8 iulie 2002, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, slovena si engleza, toate textele fiind egal autentice. In caz de divergenta de interpretare textul in limba engleza va prevala.

                         Pentru Guvernul Romaniei,
                              Mircea Geoana

                    Pentru Guvernul Republicii Slovenia,
                              Dimitrij RupelSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1205/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1205 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1205/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu