Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1192 din 04.12.2012

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 841 din 13 decembrie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate cu nr. M.F.P. 34226, 37082, 101770, 39048, 102636, 102637, 102639, 27459 şi 102769 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării. Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Mircea Duşa p. Ministrul delegat pentru administraţie, Constantin Cătălin Chiper, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, a căror valoare de inventar se modifică

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (lei) Tipul bunului
34226 8.19.01 41-30 Localitatea Bucureşti 1974 10.503.499,59 imobil
37082 8.19.01 48-01 Judeţul Alba 1972 1.734.329,34 imobil
101770 8.19.01 48-02 Judeţul Alba 1947 843.514,92 imobil
39048 8.19.01 48-62 Judeţul Dolj 1939 1.568.383,24 imobil
102636 8.19.01 48-63 Judeţul Dolj 1980 7.603.046,47 imobil
102637 8.19.01 48-64 Judeţul Dolj 1980 9.168.938,71 imobil
102639 8.19.01 48-65 Judeţul Dolj 1987 5.116.654,93 imobil
27459 8.19.01 48-91 Judeţul Maramureş 1952 2.108.144,72 imobil
102769 8.19.01 61-05 Judeţul Braşov 1956 9.621.229,32 imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.
1 2 3 4
Localitatea Bucureşti Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Cod unic de identificare (CUI) 4203997 Pavilion 41-30-03 Suprafaţa construită = 33 mp Suprafaţa desfăşurată = 33 mp C.F. nr. 215066 Valoarea contabilă = 3.249,67 lei 34.226
Judeţul Alba Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea“ al Judeţului Alba Cod unic de identificare (CUI) 4331376 Pavilion 48-01-02 Suprafaţa construită = 284 mp Suprafaţa desfăşurată = 284 mp C.F. nr. 78743 Valoarea contabilă = 54.678,73 lei 37.082
Judeţul Alba Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea“ al Judeţului Alba Cod unic de identificare (CUI) 4331376 Pavilion 48-02-04 Suprafaţa construită = 60 mp Suprafaţa desfăşurată = 60 mp C.F. nr. 71704 Valoarea contabilă = 9.279,56 lei 101.770
1 2 3 4
Judeţul Dolj Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia“ al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 Pavilion 48-62-04 Suprafaţa construită = 176 mp Suprafaţa desfăşurată = 176 mp C.F. nr. 203046 Valoarea contabilă = 10.799,54 lei 39.048
Pavilion 48-62-07 Suprafaţa construită = 170 mp Suprafaţa desfăşurată = 170 mp C.F. nr. 203046 Valoarea contabilă = 72.961,37 lei
Judeţul Dolj Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia“ al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 Pavilion 48-63-04 Suprafaţa construită = 193 mp Suprafaţa desfăşurată = 193 mp C.F. nr. 62185 Valoarea contabilă = 138.302,60 lei 102.636
Pavilion 48-63-10 Suprafaţa construită = 117 mp Suprafaţa desfăşurată = 117 mp C.F. nr. 62185 Valoarea contabilă = 168.211,05 lei
Pavilion 48-63-06 Suprafaţa construită = 60 mp Suprafaţa desfăşurată = 60 mp C.F. nr. 62185 Valoarea contabilă = 5.353,39 lei
Pavilion 48-63-08 Suprafaţa construită = 420 mp Suprafaţa desfăşurată = 420 mp C.F. nr. 62185 Valoarea contabilă = 102.707,95 lei
Pavilion 48-63-09 Suprafaţa construită = 351 mp Suprafaţa desfăşurată = 351 mp C.F. nr. 62185 Valoarea contabilă = 16.473,80 lei
Judeţul Dolj Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia“ al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 Pavilion 48-64-05 Suprafaţa construită = 62 mp Suprafaţa desfăşurată = 112 mp C.F. nr. 30348 Valoarea contabilă = 163.860,40 lei 102.637
Pavilion 48-64-06 Suprafaţa construită = 40 mp Suprafaţa desfăşurată = 40 mp C.F. nr. 30348 Valoarea contabilă = 15.233,04 lei
Pavilion 48-64-08 Suprafaţa construită = 60 mp Suprafaţa desfăşurată = 60 mp C.F. nr. 30348 Valoarea contabilă = 7.810,53 lei
Pavilion 48-64-10 Suprafaţa construită = 117 mp Suprafaţa desfăşurată = 117 mp C.F. nr. 30348 Valoarea contabilă = 76.448,42 lei
1 2 3 4
Judeţul Dolj Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia“ al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 Pavilion 48-65-06 Suprafaţa construită = 61 mp Suprafaţa desfăşurată = 61 mp C.F. nr. 30687 Valoarea contabilă = 10.464,59 lei 102.639
Pavilion 48-65-08 Suprafaţa construită = 69 mp Suprafaţa desfăşurată = 69 mp C.F. nr. 30687 Valoarea contabilă = 19.729,17 lei
Judeţul Maramureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti“ al Judeţului Maramureş Cod unic de identificare (CUI) 3627137 Pavilion 48-91-09 Suprafaţa construită = 60 mp Suprafaţa desfăşurată = 60 mp C.F. nr. 106296 Valoarea contabilă = 1.095,20 lei 27.459
Pavilion 48-91-10 Suprafaţa construită = 60 mp Suprafaţa desfăşurată = 60 mp C.F. nr. 106296 Valoarea contabilă = 1.095,20 lei
Judeţul Braşov Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0541 Şinca Cod unic de identificare (CUI) 12651797 Pavilion cod construcţie „F“ Suprafaţa construită = 309 mp Suprafaţa desfăşurată = 309 mp C.F. nr. 100677 Valoarea contabilă = 18.865,58 lei 102.769
Pavilion cod construcţie „V“ Suprafaţa construită = 38 mp Suprafaţa desfăşurată = 38 mp C.F. nr. 100677 Valoarea contabilă = 3.683,60 lei
Pavilion cod construcţie „X“ Suprafaţa construită = 6 mp Suprafaţa desfăşurată = 6 mp C.F. nr. 100677 Valoarea contabilă = 613,90 lei
Pavilion cod construcţie „W“ Suprafaţa construită = 54 mp Suprafaţa desfăşurată = 54 mp C.F. nr. 100677 Valoarea contabilă = 1.073,66 lei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1192/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1192 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu