Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1192 din 04.12.2012

privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 841 din 13 decembrie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilelor aparţinând domeniului public al statului, înregistrate cu nr. M.F.P. 34226, 37082, 101770, 39048, 102636, 102637, 102639, 27459 şi 102769 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, potrivit datelor prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 3Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării. Articolul 4După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul administraţiei şi internelor, Mircea Duşa p. Ministrul delegat pentru administraţie, Constantin Cătălin Chiper, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, a căror valoare de inventar se modifică

Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (lei) Tipul bunului
34226 8.19.01 41-30 Localitatea Bucureşti 1974 10.503.499,59 imobil
37082 8.19.01 48-01 Judeţul Alba 1972 1.734.329,34 imobil
101770 8.19.01 48-02 Judeţul Alba 1947 843.514,92 imobil
39048 8.19.01 48-62 Judeţul Dolj 1939 1.568.383,24 imobil
102636 8.19.01 48-63 Judeţul Dolj 1980 7.603.046,47 imobil
102637 8.19.01 48-64 Judeţul Dolj 1980 9.168.938,71 imobil
102639 8.19.01 48-65 Judeţul Dolj 1987 5.116.654,93 imobil
27459 8.19.01 48-91 Judeţul Maramureş 1952 2.108.144,72 imobil
102769 8.19.01 61-05 Judeţul Braşov 1956 9.621.229,32 imobil

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă Alba, Dolj, Maramureş şi U.M. 0541 Şinca, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Număr de înregistrare atribuit de M.F.P.
1 2 3 4
Localitatea Bucureşti Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă Cod unic de identificare (CUI) 4203997 Pavilion 41-30-03 Suprafaţa construită = 33 mp Suprafaţa desfăşurată = 33 mp C.F. nr. 215066 Valoarea contabilă = 3.249,67 lei 34.226
Judeţul Alba Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea“ al Judeţului Alba Cod unic de identificare (CUI) 4331376 Pavilion 48-01-02 Suprafaţa construită = 284 mp Suprafaţa desfăşurată = 284 mp C.F. nr. 78743 Valoarea contabilă = 54.678,73 lei 37.082
Judeţul Alba Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea“ al Judeţului Alba Cod unic de identificare (CUI) 4331376 Pavilion 48-02-04 Suprafaţa construită = 60 mp Suprafaţa desfăşurată = 60 mp C.F. nr. 71704 Valoarea contabilă = 9.279,56 lei 101.770
1 2 3 4
Judeţul Dolj Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia“ al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 Pavilion 48-62-04 Suprafaţa construită = 176 mp Suprafaţa desfăşurată = 176 mp C.F. nr. 203046 Valoarea contabilă = 10.799,54 lei 39.048
Pavilion 48-62-07 Suprafaţa construită = 170 mp Suprafaţa desfăşurată = 170 mp C.F. nr. 203046 Valoarea contabilă = 72.961,37 lei
Judeţul Dolj Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia“ al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 Pavilion 48-63-04 Suprafaţa construită = 193 mp Suprafaţa desfăşurată = 193 mp C.F. nr. 62185 Valoarea contabilă = 138.302,60 lei 102.636
Pavilion 48-63-10 Suprafaţa construită = 117 mp Suprafaţa desfăşurată = 117 mp C.F. nr. 62185 Valoarea contabilă = 168.211,05 lei
Pavilion 48-63-06 Suprafaţa construită = 60 mp Suprafaţa desfăşurată = 60 mp C.F. nr. 62185 Valoarea contabilă = 5.353,39 lei
Pavilion 48-63-08 Suprafaţa construită = 420 mp Suprafaţa desfăşurată = 420 mp C.F. nr. 62185 Valoarea contabilă = 102.707,95 lei
Pavilion 48-63-09 Suprafaţa construită = 351 mp Suprafaţa desfăşurată = 351 mp C.F. nr. 62185 Valoarea contabilă = 16.473,80 lei
Judeţul Dolj Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia“ al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 Pavilion 48-64-05 Suprafaţa construită = 62 mp Suprafaţa desfăşurată = 112 mp C.F. nr. 30348 Valoarea contabilă = 163.860,40 lei 102.637
Pavilion 48-64-06 Suprafaţa construită = 40 mp Suprafaţa desfăşurată = 40 mp C.F. nr. 30348 Valoarea contabilă = 15.233,04 lei
Pavilion 48-64-08 Suprafaţa construită = 60 mp Suprafaţa desfăşurată = 60 mp C.F. nr. 30348 Valoarea contabilă = 7.810,53 lei
Pavilion 48-64-10 Suprafaţa construită = 117 mp Suprafaţa desfăşurată = 117 mp C.F. nr. 30348 Valoarea contabilă = 76.448,42 lei
1 2 3 4
Judeţul Dolj Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia“ al Judeţului Dolj Cod unic de identificare (CUI) 4553984 Pavilion 48-65-06 Suprafaţa construită = 61 mp Suprafaţa desfăşurată = 61 mp C.F. nr. 30687 Valoarea contabilă = 10.464,59 lei 102.639
Pavilion 48-65-08 Suprafaţa construită = 69 mp Suprafaţa desfăşurată = 69 mp C.F. nr. 30687 Valoarea contabilă = 19.729,17 lei
Judeţul Maramureş Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti“ al Judeţului Maramureş Cod unic de identificare (CUI) 3627137 Pavilion 48-91-09 Suprafaţa construită = 60 mp Suprafaţa desfăşurată = 60 mp C.F. nr. 106296 Valoarea contabilă = 1.095,20 lei 27.459
Pavilion 48-91-10 Suprafaţa construită = 60 mp Suprafaţa desfăşurată = 60 mp C.F. nr. 106296 Valoarea contabilă = 1.095,20 lei
Judeţul Braşov Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0541 Şinca Cod unic de identificare (CUI) 12651797 Pavilion cod construcţie „F“ Suprafaţa construită = 309 mp Suprafaţa desfăşurată = 309 mp C.F. nr. 100677 Valoarea contabilă = 18.865,58 lei 102.769
Pavilion cod construcţie „V“ Suprafaţa construită = 38 mp Suprafaţa desfăşurată = 38 mp C.F. nr. 100677 Valoarea contabilă = 3.683,60 lei
Pavilion cod construcţie „X“ Suprafaţa construită = 6 mp Suprafaţa desfăşurată = 6 mp C.F. nr. 100677 Valoarea contabilă = 613,90 lei
Pavilion cod construcţie „W“ Suprafaţa construită = 54 mp Suprafaţa desfăşurată = 54 mp C.F. nr. 100677 Valoarea contabilă = 1.073,66 lei


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1192/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1192 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu