Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1176 din 13 noiembrie 1996

privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare, valorificare si comercializare a apelor minerale de consum alimentar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 307 din 26 noiembrie 1996


SmartCity3


    Guvernul Romaniei hotaraste:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice de exploatare, valorificare si comercializare a apelor minerale de consum alimentar, denumite in continuare norme, cuprinse in anexele nr. 1 - 4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Normele se aplica si apelor minerale imbuteliate, provenite din import.
    Art. 3
    Normele nu se aplica apelor minerale medicinale imbuteliabile si apelor minerale curative.
    Art. 4
    Nerespectarea prezentelor norme si a Standardului roman 4.450/1996 se sanctioneaza conform reglementarilor specifice in domeniile: sanitar, de exploatare a substantelor minerale utile, apelor, mediului, concurentei neloiale, publicitatii si protectiei consumatorilor, inclusiv cu retragerea licentei de catre organele abilitate.
    Art. 5
    Prezentele norme intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.

                  PRIM-MINISTRU
                NICOLAE VACAROIU

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul industriilor,
                        Alexandru Stanescu

    ANEXA 1

                              NORME TEHNICE
de exploatare, valorificare si comercializare a apelor minerale de consum alimentar

    CAP. 1
    Definitia apei minerale naturale

    Prin apa minerala naturala se intelege o apa exclusiv subterana, pura din punct de vedere microbiologic, extrasa prin foraje sau din surse naturale, care indeplineste urmatoarele conditii:
    a) continut specific de saruri minerale dizolvate, proportii relative intre aceste saruri, prezenta unor oligoelemente sau a altor constituenti;
    b) natura exclusiv subterana;
    c) captare care garanteaza puritatea microbiologica la sursa;
    d) compozitie, temperatura si alte caracteristici constante, in limitele fluctuatiei naturale. Acestea nu trebuie sa fie afectate de posibilele variatii ale debitului sursei;
    e) caracteristici de zacamant care sa poata asigura o buna protectie naturala impotriva poluarii;
    f) in unele cazuri, efecte benefice pentru sanatate. In aceasta situatie este obligatorie definirea apei minerale conform criteriilor cuprinse la pct. 3.4 din cap. 3.

    CAP. 2
    Definitii complementare

    2.1. Apa minerala naturala, natural-gazoasa
    Apa minerala naturala, natural-gazoasa este apa minerala al carei continut de dioxid de carbon provenind de la sursa este, dupa conditionare, acelasi ca la emergenta, in limitele tehnice uzuale de toleranta.
    2.2. Apa minerala naturala negazoasa (plata)
    Apa minerala naturala negazoasa este apa minerala care, in stare naturala si dupa conditionare, conform anexei nr. 2 pct. 5, nu contine dioxid de carbon in proportie superioara cantitatii necesare pentru mentinerea in stare dizolvata a sarurilor hidrogencarbonatate din compozitia sa, dar nu mai mult de 250 mg/l.
    2.3. Apa minerala naturala degazeificata sau apa minerala naturala reimpregnata cu dioxid de carbon de la sursa
    Apa minerala naturala degazeificata sau apa minerala naturala reimpregnata cu dioxid de carbon de la sursa este apa minerala al carei continut in dioxid de carbon, dupa conditionare, conform pct. 5 din anexa nr. 2, nu este acelasi ca la emergenta.
    2.4. Apa minerala naturala gazeificata
    Apa minerala naturala gazeificata este o apa minerala careia i s-a adaugat dioxid de carbon de alta origine decat cel de la sursa, dar de uz exclusiv alimentar.

    CAP. 3
    Cercetarea pentru punerea in evidenta a apelor minerale naturale. Criterii de calitate

    1. Cercetarea geologica-hidrogeologica
    Cercetarea geologica-hidrogeologica pentru punerea in evidenta a apelor minerale se va materializa printr-un raport geologic detaliat asupra conditiilor hidrogeologice de dezvoltare a acviferului, care sa cuprinda:
    1.1. Stratigrafia si tectonica zonei;
    1.2. Conditiile hidrogeologice generale ale acesteia;
    1.3. Conditiile de geneza a apei minerale si relatia dintre mineralizarea acesteia si litologia acviferului;
    1.4. Descrierea surselor;
    1.5. Parametrii hidrogeologici ai surselor;
    1.6. Delimitarea, conform prevederilor legale, a zonelor de protectie (sanitara si hidrogeologica);
    1.7. Evaluarea debitelor exploatabile de apa minerala si a conditiilor de extragere a acestora, precum si a rezervelor propuse spre omologare, conform legislatiei in vigoare;
    1.8. Studiul izotopilor naturali (de mediu), acolo unde se considera necesar.
    1.9. Raportul va fi insotit de harti la scari corespunzatoare, cu indicarea amplasarii surselor.
    2. Parametrii fizico-chimici privind apa minerala naturala
    2.1. Temperatura apei la sursa si temperatura mediului ambiant la momentul prelevarii probei.
    2.2. Reziduul sec la 180 grade C sau la 240 grade C.
    2.3. Conductivitatea electrica, cu specificarea temperaturii in momentul masuratorii.
    2.4. Concentratia ionilor de hidrogen - pH-ul.
    2.5. Continutul in cationi si anioni.
    2.6. Continutul in substante nedisociate.
    2.7. Continutul in urme de elemente cu potential toxic.
    2.8. Radioactivitatea apei la sursa.
    2.9. Continutul in substante indezirabile si cu potential toxic, de provenienta naturala sau contaminante.
    3. Parametrii microbiologici si biologici
    3.1. Paraziti si microorganisme patogene.
    3.2. Coliformi totali/100 ml, la 37 grade C.
    3.3. Indicatori de contaminare fecala:
    - coliformi fecali/100 ml, la 44 grade C;
    - streptococi fecali/100 ml;
    - clostridii sulfito-reducatoare/100 ml;
    - pseudomonas aeruginosa/100 ml.
    3.4. Numar de unitati formatoare de colonii:
    - intre 20 grade C - 22 grade C timp de 72 de ore pe agar-agar sau amestec agar-gelatina la 37 grade C, timp de 24 de ore pe agar-agar.
    Indicatorii microbiologici si biologici mai sus mentionati nu sunt limitativi, acestia putand fi completati in conformitate cu legislatia sanitara.
    3.5. Criterii clinice si farmacodinamice
    Cercetari care se vor efectua in concordanta cu metodologii recunoscute din punct de vedere stiintific si care se vor referi la caracteristicile particulare ale apelor minerale naturale cu efecte asupra organismului uman, cum ar fi cele diuretice, asupra functiilor gastrice si intestinale si la eventualele compensatii ale deficitului de minerale in organism.
    Observatii clinice care pot inlocui, in anumite cazuri, cercetarile mentionate in paragraful anterior.
    Certificarea efectelor apei minerale asupra organismului uman se va face de catre organele sanitare competente, conform legii.

    ANEXA 2

    EXPLOATAREA, VALORIFICAREA SI COMERCIALIZAREA APEI MINERALE NATURALE

    1. Exploatarea surselor de apa minerala naturala se va realiza numai cu avizul organelor competente, conform legislatiei in vigoare.
    2. Exploatarea apei minerale naturale va fi executata in asa fel incat sa se evite contaminarea ei, sa fie conservata calitatea ei initiala asa cum a fost determinata si sa nu fie afectati factorii de mediu.
    Extractia apei minerale se va efectua conform prevederilor legale impuse de necesitatea asigurarii unei exploatari rationale, a gestionarii, protectiei si conservarii acesteia.
    3. Extractia, transportul, conditionarea si imbutelierea apei minerale naturale se vor face cu echipamente confectionate din materiale adecvate, avizate sanitar, iar apa va fi imbuteliata si ambalata, astfel incat sa nu se permita modificarea calitatii ei initiale, iar ambalajele sa poata fi refolosite sau eliminate ecologic.
    4. Este interzis transportul apei minerale naturale in recipiente de mare capacitate (vrac), la sfarsitul conditionarii, conform pct. 5 din prezenta anexa, sau inainte de conditionare.
    Apa minerala poate fi transportata numai in recipientele destinate consumatorului.
    5. Este interzis orice tratament al apei minerale naturale, cu exceptia urmatoarelor operatiuni:
    - separarea constituentilor instabili ca: fierul, manganul si hidrogenul sulfurat, prin operatiuni de decantare si filtrare, eventual precedate de oxigenare, cu conditia ca acest tratament sa nu schimbe caracterul chimic general al apei minerale;
    - eliminarea totala sau partiala a dioxidului de carbon prin mijloace exclusiv fizice;
    - impregnarea sau reimpregnarea cu dioxid de carbon in conditiile prevazute in cap. 2 din anexa nr. 1.
    6. In particular, orice tratament de dezinfectare prin orice mijloace, adaugarea de elemente bacteriostatice etc. este interzis.
    Aceste prevederi nu se aplica si la apa minerala utilizata pentru bauturi racoritoare.
    7. In cazuri de poluare survenita in timpul exploatarii sursei, imbutelierea apei minerale se suspenda pana la eradicarea cauzelor care au stat la baza fenomenului, pana la revenirea apei la calitatile initiale si pana la incadrarea sa in normele cuprinse in anexa nr. 3.
    8. In scopul asigurarii protectiei si conservarii cantitative si calitative a resurselor, persoanele juridice care exploateaza apele minerale au obligatia de a tine evidenta debitelor exploatate (periodic) si de a efectua analizele conform anexei nr. 4.
    9. Prevederile anexelor nr. 3 si 4 sunt obligatorii pentru unitatile care exploateaza, iar prevederile Standardului roman 4.450/1996 sunt obligatorii pentru unitatile care valorifica si comercializeaza apa minerala.
    10. Ambalajele care se utilizeaza pentru imbutelierea apelor minerale naturale trebuie inchise ermetic pentru a se evita posibilitatile de alterare sau contaminare a produsului.
    Ambalajele pentru apa minerala naturala trebuie sa corespunda legislatiei sanitare si de protectie a mediului in vigoare.
    11. Pe eticheta produsului se vor inscriptiona in mod obligatoriu urmatoarele:
    - tara de provenienta (origine);
    - denumirea produsului apa minerala naturala, in conformitate cu specificatiile cuprinse in cap. 2 din anexa nr. 1;
    - denumirea sursei din care se imbuteliaza, cu precizarea numelui sau numarului acesteia (exemplu: izvor nr. 3 sau izvor "Ileana", ori "foraj 5");
    - marca de fabrica. Se va avea in vedere faptul ca numele localitatilor nu pot fi utilizate ca marci de fabrica decat numai daca sursa din care se imbuteliaza este plasata in aceasta localitate.
    Daca marca de fabrica a produsului are alta denumire decat denumirea sursei sau a locului de origine a apei minerale, numele sursei sau al locului de origine a apei minerale se va inscriptiona cu litere mai mari de cel putin o data si jumatate decat numele marcii de fabrica;
    - continutul net in unitati de volum;
    - numele firmei care imbuteliaza apa;
    - data imbutelierii si termenul de valabilitate;
    - identificarea lotului de produs. Fiecare recipient trebuie sa poarte pe eticheta sa o inscriptie gradata sau o marca, in clar sau in cod, care sa permita identificarea producatorului si a lotului;
    - tipul ambalajului si forma de refolosire sau de eliminare;
    - specificatii privind compozitia apei sub una dintre urmatoarele forme:
    a) prezentarea principalilor constituenti chimici ai apei, cu mentionarea laboratorului care a efectuat analiza si data acesteia;
    b) urmatoarea inscriptie: "Compozitia chimica corespunde analizei efectuate la data de ........ de laboratorul ................".
    In acest caz, se recomanda folosirea uneia dintre urmatoarele mentiuni:
    - "Poate avea efecte laxative";
    - "Poate avea efecte diuretice";
    - "Recomandata pentru dieta saraca in sodiu";
    - "Indicata pentru alimentatia nou-nascutilor si sugarilor";
    - "Indicata la prepararea alimentelor pentru copiii nou-nascuti si sugari";
    - eventuale contraindicatii;
    - alte proprietati care nu implica indicatii profilactice sau terapeutice.
    12. Se interzice:
    - comercializarea apei minerale din una si aceeasi sursa sub mai multe marci de fabrica;
    - mentionarea pe eticheta produsului a indicatiilor terapeutice ale apei minerale;
    - inscriptionarea pe eticheta a oricarei forme de reclama publicitara.
    13. In sensul prezentelor norme, se defineste ca apa de izvor apa imbuteliata care:
    a) isi are originea intr-un zacamant subteran si provine din unul sau mai multe izvoare sau foraje;
    b) indeplineste, in mod natural, toate conditiile de potabilitate, conform normelor in vigoare;
    c) poate fi supusa numai proceselor de conditionare specificate la pct. 5 din prezenta anexa si transportata numai in conditiile pct. 3 si 4 din aceeasi anexa;
    d) din punct de vedere al gradului de cunoastere, complexitatea si detalierea cercetarilor asupra sursei nu acopera in totalitate cerintele prevazute la pct. 1 si 2 din cap. 3 al anexei nr. 1 sau, in urma realizarii unui studiu de detaliu complet, apa nu intruneste una dintre conditiile prevazute la lit. a), d), e) si f) din cap. 1 al anexei nr. 1.
    14. Apa de izvor, ca si orice fel de apa potabila imbuteliata, nu va fi caracterizata si nu va contine referiri, semne sau figuri care sa creeze confuzii de orice fel cu apa minerala naturala, sa induca in eroare asupra localizarii geografice a apei, sa atribuie apei efecte sau recomandari terapeutice sau sa faca precizari asupra compozitiei ei chimice.
    15. In sensul prezentelor norme, se defineste ca apa minerala medicinala apa minerala care, prin specificul compozitiei sale, are efecte terapeutice asupra organismului uman. Aceste efecte terapeutice sunt stabilite pe baza cercetarilor de specialitate din domeniul medical.
    Cercetarea geologica pentru punerea in evidenta si exploatarea surselor de ape minerale medicinale se face in conditiile prezentelor norme tehnice.
    Imbutelierea si desfacerea apelor minerale medicinale se vor face numai in conformitate cu legislatia sanitara in vigoare.

    ANEXA 3

                               LISTA
    indicatorilor apei minerale la sursa

    A. Indicatori organoleptici
____________________________________________________________________________
Nr.  Indicatori         Exprimarea    Concentratia   Observatii
crt.                    rezultatului  maxima admisa
                                          (CMA)
____________________________________________________________________________
 1.  Culoare            mg/l scara         -         La sursa, conform
                        Pt Co                        starii naturale a
                                                     apei
 2.  Turbiditate        mg/l SiO2          -
 3.  Miros                                 -
 4.  Gust                                  -
____________________________________________________________________________

    B. Indicatori fizico-chimici (ai apei minerale naturale)
____________________________________________________________________________
Nr.  Indicatori         Exprimarea    Concentratia   Observatii
crt.                    rezultatului  maxima admisa
                                          (CMA)
____________________________________________________________________________
 5.  Temperatura        grade C            -         Conform starii naturale
                                                     a apei
 6.  Concentratia       unitati PH                   Conform starii naturale
     ionilor de                                      a apei
     hidrogen                              -
 7.  Conductivitate     micro s/cm la      -         Corespunzator
                        20 grade C                   mineralizatiei apei
                                                     minerale
 8.  Cloruri Cl(-)      mg/l               -         Conform cu
                                                     caracteristicile
                                                     specifice apei minerale
                                                     analizate
 9.  Sulfati SO4(2-)    mg/l               -         Conform cu
                                                     caracteristicile
                                                     specifice apei minerale
                                                     analizate
10.  Calciu Ca(2+)      mg/l               -         Conform cu
                                                     caracteristicile
                                                     specifice apei minerale
                                                     analizate
11.  Magneziu Mg(2+)    mg/l               -         Conform cu
                                                     caracteristicile
                                                     specifice apei minerale
                                                     analizate
12.  Sodiu Na(+)        mg/l               -         Conform cu
                                                     caracteristicile
                                                     specifice apei minerale
                                                     analizate
13.  Potasiu K(+)       mg/l               -         Conform cu
                                                     caracteristicile
                                                     specifice apei minerale
                                                     analizate
14.  Duritate totala    grade              -         Conform cu
                        germane                      caracteristicile
                                                     specifice apei minerale
                                                     analizate
15.  Reziduu sec        mg/l dupa          -         Conform cu
                        uscare la                    caracteristicile
                        180 grade                    specifice apei minerale
                        C sau la                     analizate
                        240 grade C
16.  Oxigen dizolvat    mg/l               -         Conform cu
     O2                                              caracteristicile
                                                     specifice apei minerale
                                                     analizate
17.  Dioxid de carbon   mg/l               -         Conform cu
     CO2                                             caracteristicile
                                                     specifice apei minerale
                                                     analizate
____________________________________________________________________________

    C. Indicatori considerati substante indezirabile*)
____________________________________________________________________________
Nr.  Indicatori               Exprimarea    Concentratia   Observatii
crt.                          rezultatului  maxima admisa
                                                (CMA)
____________________________________________________________________________
18.  Nitrati NO3(-)           mg/l                50
19.  Nitriti NO2(-)           mg/l                 0,1
20.  Amoniu NH4(+)            mg/l                 0,5
21.  Oxidabilitate (O2)       mg/l                 3       Masurata la cald,
                                                           in mediu acid
22.  Hidrogen sulfurat H2S    micro g/l     Nedetectabil
                                            organoleptic
23.  Fenoli (indice de
     fenol)                   micro g/l            0,5
24.  Substante tensioactive   lauril sulfat      200
     (care reactioneaza cu    micro g/l
     albastru de metilen)
25.  Fier Fe(2+,3+)           micro g/l          -         Conform starii
                                                           naturale a apei
26.  Mangan Mn(2+)            micro g/l          -
27.  Cupru Cu(2+)             micro g/l          100
28.  Zinc Zn(2+)              micro g/l          100
29.  Fosfati PO4(3-)          mg/l                 0,5
30.  Fluor F(-)               micro g/l        1.200
31.  Borati H3BO3             mg/l                30
____________________________________________________________________________
    *) Unele dintre aceste substante pot deveni toxice, daca sunt prezente in cantitati mari.

    D. Indicatori considerati substante toxice
____________________________________________________________________________
Nr.  Indicatori               Exprimarea    Concentratia   Observatii
crt.                          rezultatului  maxima admisa
                                                (CMA)
____________________________________________________________________________
32.  Arsen As                 micro g/1           50
33.  Cadmiu Cd                micro g/l            5
34.  Cianuri CN(-)            micro g/1           10
35.  Crom Cr                  micro g/l           50
36.  Mercur Hg                micro g/l            1
37.  Nichel Ni                micro g/l          100
38.  Plumb Pb                 micro g/l           50
39.  Seleniu Se               micro g/l           10
40.  Pesticide si produse
     asemanatoare
     - pe fiecare component
       in parte               micro g/l            0,1
     - suma tuturor
       componentelor
       din fiecare clasa      micro g/l            0,5
____________________________________________________________________________

    E. Indicatori microbiologici si biologici
________________________________________________________________________
Nr.  Indicatori                        Volumul probei      Limite admise
crt.                                       - ml -
________________________________________________________________________
41.  Coliformi totali                       100                absent
42.  Coliformi fecali                       100                absent
43.  Streptococi fecali                     100                absent
44.  Clostridii sulfito-reducatoare         100                absent
45.  Pseudomonas aeruginosa                 100                absent
46.  Numar total de bacterii la sursa
     37 grade C                               1                   5
     22 grade C                               1                  20
________________________________________________________________________

    F. Indicatori radioactivi

    Concentratiile maxime admise pentru indicatorii radioactivi sunt cele prevazute in normele de potabilitate.

    ANEXA 4

                       TIPURI DE CONTROL LA SURSA
al indicatorilor caracteristici apelor minerale destinate consumului si frecventa efectuarii analizelor
_____________________________________________________________________________
   Analize tip/   Control           Control     Control      Control
   Indicatori     minim             normal      periodic     ocazional
                  (C1)              (C2)        (C3)         in situatii
                                                             particulare
                                                             sau accidentale
                                                                 (C4)
_____________________________________________________________________________
A. Indicatori     - Miros*1)        Identic C1  Identic C1
   organoleptici  - Gust*1)
___________________________________________________________
B. Indicatori     - Temperatura     Identic C1  Lit. B din
   fizico-chimici - Conductivitate/             anexa nr. 3
                    TDS
                  - PH
                  - CO2
                  - ion HCO3(-)
                  - oxigen dizolvat
                    (pentru ape                              In functie de
                    necarbogazoase)                          situatie,
                                                             tinand seama de
                                                             factorii care
___________________________________________________________  pot avea efecte
C. Indicatori,    Nitrati*2)        Nitrati     Lit. C din   negative asupra
   ca substante   Nitriti           Nitriti     anexa nr. 3  calitatii apelor
   indezirabile   Amoniu            Amoniu                   minerale
                                    Fier
___________________________________________________________
D. Indicatori        -                -         Lit. D din
   toxici                                       anexa nr. 3
___________________________________________________________
E. Indicatori        -              - Numar     Lit. E din
   microbiologici                   total de    anexa nr. 3
                                    bacterii la
                                    37 grade C
                                    si la 22
                                    grade C
                                    - Coliformi
                                      totali
                                    - Coliformi
                                      fecali
___________________________________________________________
F. Frecventa      Zilnic            Trimestrial Semestrial
_____________________________________________________________________________
    *1) Evaluare calitativa.
    *2) Urmarire lunara.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1176/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1176 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu