Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1150 din 23.12.2013

privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 15 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil „Lacul natural Tăbăcărie“, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, înregistrat cu valoarea de 1 leu la numărul M.F.P. 63934 în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a evaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru care se modifică şi se completează, după caz, descrierea tehnică şi/sau adresa, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv valoarea, ca urmare a evaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
1 63919 8.03.03 Lacul Hagieni BH Litoral, lac natural liman fluviomarin, St = 602802 mp, CF nr. 107066, UAT Limanu Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Limanu;-; -; nr.: - 1998 980.000
2 63934 8.03.03 Lacul natural Tăbăcărie BH Litoral, lac natural liman fluviomarin, St = 809829 mp, CF nr. 227155, UAT Constanţa Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Constanţa; -; nr.: -; Dobrogea 1998 2.105.480
3 63937 8.03.03 Lacul Limanul BH Litoral, lac natural liman fluviomarin, St = 830012 mp, CF nr. 107060, UAT Limanu Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Limanu; -; -; nr.: - 1998 1.070.000
4 64149 8.17.03 Barajul Basarabi 17 BH Litoral, curs de apă Serplea, lungime 197 m, lăţime 3 m, înălţime 7 m, S (NNR) = 13 ha, vol. apărare = 0,37 mil. mc, S_teren = 26140 mp, Sconstr_C1 - baraj = 9618 mp, CF nr. 101099, UAT Ciocârlia Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Ciocârlia; -; nr.: - 1998 1.034.131
5 64156 8.17.03 Barajul 27 Medgidia BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime 228 m, lăţime 3 m, înălţime 5 m, S (NNR) = 1 ha, vol. apărare = 0,013 mil. mc, S_teren = 2416 mp, Sconstr_C1 - baraj = 1824 mp, CF nr. 103030, UAT Medgidia Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia; -; nr.: - 1998 28.410
6 64157 8.17.03 Barajul 28 Medgidia BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime 127 m, lăţime 3 m, înălţime 6 m, S (NNR) = 1 ha, vol. apărare = 0,019 mil. mc, S_teren = 2221 mp, Sconstr_C1 - baraj = 267 mp, CF nr. 101968, UAT Peştera Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Peştera; -; nr.: - 1998 31.835
0 1 2 3 4 5 6 7
7 64226 8.17.03 Barajul Carand Răpsig Volum = 15 mil mc., lungime = 8560 m, lăţime = 4 m, înălţime = 6 m, Steren_canton = 1511 mp, CF nr. 302236, UAT Beliu Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Beliu; -; nr.: - 1970 2.607.388
8 64237 8.17.03 Polderul Ciutelec Volum = 4,2 mil mc., lungime = 1030 m, lăţime = 3 m, înălţime = 8 m, Steren = 30900 mp, Sconstr_C1 - polder_Ciutelec = 26418 mp, CF nr. 50856, UAT Tauteu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Tauteu; -; nr.: - 1984 773.916
9 64245 8.17.02 Acumularea Mileanca Volum total = 14,35 mil. mc, Vaten = 8,25 mil. mc, Stotală = 1465800 mp, Steren = 1374816 mp, Sconstr_C1 - baraj = 5734 mp, Sconstr_C2-golire_fund = 447 mp, Sconstr_C3 - descărcător_ape_mari = 3801 mp, Sconstr_C4 - călugăr = 18 mp, CF nr. 50190, UAT Mileanca Steren = 90984 mp, CF nr. 50189, UAT Mileanca Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Mileanca; -; nr.: - 1975 2.184.299
10 64282 8.17.02 Acumularea Puşcaşi Volum total = 17,5 mil. mc, Vaten = 10,77 mil. mc, Stotală = 1934225 mp, Steren = 1899987 mp, Sconstr_C1 - baraj = 72804 mp, Sconstr_C2 - turn_manevră = 36 mp, Sconstr_C3-canal_golire_fund = 41 mp, CF nr. 70388, UAT Laza Steren = 34238 mp, Sconstr_C1 - canal_golire_fund = 1859 mp, Sconstr_C2 - canal_ape_mari = 8130 mp, CF nr. 70522, UAT Puşcaşi Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Puşcaşi; -; nr: -; Vaslui 1973 8.744.435
11 64283 8.17.02 Acumularea Soleşti Volum total = 46,89 mil. mc, Vaten = 30,32 mil. mc, Stotală = 4432785 mp, Steren = 3450900 mp, Sconstr_C1 - baraj = 95489 mp, Sconstr_C2 - turn_manevră = 60 mp, Sconstr_C3 - anexă = 26 mp, Sconstr_C4 - canal_golire_fund = 2480 mp, Sconstr_C5 - canal_ape_mari = 11152 mp, CF nr. 70237, UAT Soleşti Steren = 981885 mp, CF nr. 70297, UAT Micleşti Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Soleşti; -; nr: -; Vaslui 1974 8.522.016
12 64288 8.17.02 Acumularea Delea Volum total = 2,42 mil. mc., Vaten = 1,92 mil. mc, Steren = 84883 mp, Sconstr_C1 - baraj = 20302 mp, Sconstr_C2 - turn_de_manevră = 10 mp, Sconstr_C3 - canal_golire_fund = 50 mp, Sconstr_C4 - canal_ape_mari = 1711 mp, CF nr. 76656, UAT Vaslui Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; -; nr.: - 1974 1.338.946
13 65189 8.28.01 Cantonul Boiu Steren = 4318 mp, Sconstr_C1 - canton_vechi = 134 mp, Sdesf_C1 - canton_vechi = 134 mp, Sconstr_C2 - canton_nou = 95 mp, Sdesf_C2 - canton_nou = 95 mp, Sconstr_C3 - magazie = 80 mp, Sdesf_C3 - magazie = 80 mp, clădire tip P, CF nr. 51962, UAT Ciumeghiu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Ciumeghiu; satul Boiu; nr: -; Bihor 1998 24.249
14 65191 8.28.01 Cantonul Ant Steren = 1125 mp, Sconstr_C1 - canton = 66 mp, Sdesf_C1 - canton = 66 mp, clădire tip P, CF nr. 51011, UAT Avram Iancu Ţara: România; judeţul: Bihor; satul: Ant; nr.: -; Bihor 1998 2.468
15 65192 8.28.01 Cantonul Iermata Stotală = 8562 mp, Steren = 6083 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_drept = 99 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_drept = 99 mp, Sconstr_C2 - magazie = 66 mp, Sdesf_C2 - magazie = 66 mp, clădire tip P, CF nr. 301597, UAT Zerind Steren = 2479 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_stâng = 106 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_stâng = 106 mp, Sconstr_C2 - grajd = 54 mp, Sdesf_C2 - grajd = 54 mp, clădire tip P, CF nr. 301596, UAT Zerind Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zerind; satul Iermata Neagra; nr.: - 1998 36.180
16 65199 8.28.01 Cantonul Niuved Steren = 6427 mp, Sconstr_C1 - canton = 105 mp, Sdesf_C1 - canton = 105 mp, clădire tip P, CF nr. 51058, UAT Tămăşeu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Tămăşeu; satul Niuved; -; nr.: - 1998 8.000
17 65203 8.28.01 Cantonul Frunziş Steren = 1159 mp, Sconstr_C1 - canton = 88 mp, Sdesf_C1 - canton = 88 mp, clădire tip P, CF nr. 301748, UAT Mişca Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Mişca; -; nr: -; Arad 1998 26.908
18 65210 8.28.01 Cantonul Ineu Steren = 847 mp, Sconstr_C1 - staţie_hidro = 111 mp, Sdesf_C1 - staţie_hidro = 222 mp, clădire tip P + M, CF nr. 303991, UAT Ineu Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: - 1998 58.752
19 65216 8.28.01 Cantonul Horingea Steren = 3036 mp, Sconstr_C1 - canton = 163 mp, Sdesf_C1 - canton = 163 mp, clădire tip P, CF nr. 51959, UAT Ciumeghiu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Ciumeghiu; -; nr.: -; Bihor 1998 9.872
20 65218 8.28.01 Staţia Hidro Beiuş Steren = 345 mp, Sconstr_C1 - staţie_hidro = 108 mp, Sdesf_C1 - staţie_hidro = 216 mp, clădire tip P + E, CF nr. 102204, UAT Beiuş Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Beiuş; Str. Burgundia Mică; nr. 6 1998 70.200
21 65221 8.28.01 Cantonul Talpoş Steren = 3262 mp, Sconstr_C1 - canton = 131 mp, Sdesf_C1 - canton = 131 mp, Sconstr_C2 - grajd = 37 mp, Sdesf_C2 - grajd = 37 mp, clădire tip P, CF nr. 51537, UAT Batăr Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Batăr; satul Talpoş; nr.: - 1998 15.368
22 65222 8.28.01 Cantonul Tămaşda Stotală = 8369 mp, Steren = 3336 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_stâng = 105 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_stâng = 105 mp, Sconstr_C2 - anexă = 77 mp, Sdesf_C2 - anexă = 77 mp, Sconstr_C3 - grajd = 109 mp, Sdesf_C3 - grajd = 109 mp, clădire tip P, CF nr. 51013, UAT Avram Iancu Steren = 5033 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_drept = 163 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_drept = 163 mp, Sconstr_C2 - grajd = 61 mp, Sdesf_C2 - grajd = 61 mp, clădire tip P, CF nr. 50966, UAT Avram Iancu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Avram Iancu; -; nr.: - 1998 13.132
0 1 2 3 4 5 6 7
23 65223 8.28.01 Cantonul Şilindia Steren = 1717 mp, Sconstr_C1 - canton = 62 mp, Sdesf_C1 - canton = 62 mp, Sconstr_C2 - anexă = 85 mp, Sdesf_C2 - anexă = 85 mp, Sconstr_C3 - anexă = 64 mp, Sdesf_C3 - anexă = 64 mp, clădire tip P, CF nr. 301343, UAT Şilindia Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şilindia; satul Şilindia; nr: 37 1998 42.736
24 65224 8.28.01 Cantonul Zărand Steren = 2789 mp, Sconstr_C1 - canton = 133 mp, Sdesf_C1 - canton = 133 mp, Sconstr_C2 - grajd = 35 mp, Sdesf_C2 - grajd = 35 mp, clădire tip P, CF nr. 301433, UAT Zărand Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zărand; satul Zărand; nr.: - 1998 3.143
25 65225 8.28.01 Cantonul Pilu Stotală = 11883 mp, Steren = 4095 mp, Sconstr_C1 - canton_Pilu_I = 95 mp, Sdesf_C1 - canton_Pilu_I = 95 mp, Sconstr_C2 - magazie = 95 mp, Sdesf_C2 - magazie = 95 mp, clădire tip P, CF nr. 300989, UAT Pilu Steren = 2204 mp, Sconstr_C1 - canton_Pilu_II = 117 mp, Sdesf_C1 - canton_Pilu_II = 117 mp, clădire tip P, CF nr. 300990, UAT Pilu Steren = 5584 mp, Sconstr_C1 - canton_Pilu_III = 151 mp, Sdesf_C1 - canton_Pilu_III = 151 mp, clădire tip P, CF nr. 301926, UAT Socodor Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Pilu; -; nr.: - 1998 8.102
26 65226 8.28.01 Cantonul Ţipari Stotală = 8247 mp, Steren = 3934 mp, Sconstr_C1 - canton_Ţipari_I = 143 mp, Sdesf_C1 - canton_Ţipari_I = 143 mp, Sconstr_C2 - magazie = 78 mp, Sdesf_C2 - magazie = 78 mp, clădire tip P, CF nr. 302697, UAT Sintea Mare Steren = 4313 mp, Sconstr_C1 - canton_Ţipari_II = 139 mp, Sdesf_C1 - canton_Ţipari_II = 139 mp, clădire tip P, CF nr. 301446, UAT Zărand Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Sintea Mare; -; nr.: - 1998 15.573
27 65227 8.28.01 Cantonul Vărşand Stotală = 7968 mp, Steren = 1411 mp, CF nr. 301003, UAT Pilu Steren = 2779 mp, Sconstr_C1 - canton = 133 mp, Sdesf_C1 - canton = 133 mp, clădire tip P, CF nr. 300988, UAT Pilu Steren = 3778 mp, Sconstr_C1 - canton = 143 mp, Sdesf_C1 - canton = 143 mp, clădire tip P, CF nr. 300987, UAT Pilu Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Pilu; -; nr.: - 1998 5.299
28 65228 8.28.01 Cantonul Berechiu Steren = 3985 mp, Sconstr_C1 - canton = 69 mp, Sdesf_C1 - canton = 69 mp, Sconstr_C2 - grajd = 55 mp, Sdesf_C2 - grajd = 55 mp, clădire tip P, CF nr. 301747, UAT Apateu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Apateu; satul Berechiu; nr: -; Bihor 1998 12.887
29 65229 8.28.01 Cantonul Seleuş Steren = 825 mp, Sconstr_C1 - canton = 63 mp, Sdesf_C1 - canton = 63 mp, Sconstr_C2 - anexă = 86 mp, Sdesf_C2 - anexă = 86 mp, Sconstr_C3 - anexă = 65 mp, Sdesf_C3 - anexă = 65 mp, clădire tip P, CF nr. 301326, UAT Seleuş Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Seleuş; satul Seleuş; -; nr.: - 1998 46.746
30 65230 8.28.01 Cantonul Harcai Steren = 1508 mp, Sconstr_C1 - canton = 61 mp, Sdesf_C1 - canton = 61 mp, Sconstr_C2 - anexă = 73 mp, Sdesf_C2 - anexă = 73 mp, clădire tip P, CF nr. 301432, UAT Zărand Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zărand; satul Cintei; nr: -; Arad 1998 30.662
31 65231 8.28.01 Cantonul Sintea Mare Steren = 938 mp, Sconstr_C1 - canton = 90 mp, Sdesf_C1 - canton = 90 mp, Sconstr_C2 - anexă = 4 mp, Sdesf_C2 - anexă = 4 mp, clădire tip P, CF nr. 302698, UAT Sintea Mare Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Sintea Mare; -; nr.: - 1998 20.176
32 65232 8.28.01 Cantonul Moţiori Steren = 1335 mp, Sconstr_C1 - canton = 90 mp, Sdesf_C1 - canton = 90 mp, Sconstr_C2 - anexă = 89 mp, Sdesf_C2 - anexă = 89 mp, Sconstr_C3 - anexă = 31 mp, Sdesf_C3 - anexă = 31 mp, clădire tip P, CF nr. 301749, UAT Apateu Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Apateu; -; nr.: - 1998 16.024
33 65233 8.28.01 Cantonul Mocirla Steren = 2300 mp, Sconstr_C1 - canton = 91 mp, Sdesf_C1 - canton = 91 mp, Sconstr_C2 - anexă = 93 mp, Sdesf_C2 - anexă = 93 mp, Sconstr_C3 - anexă = 28 mp, Sdesf_C3 - anexă = 28 mp, clădire tip P, CF nr. 302235, UAT Beliu Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Beliu; satul Vasile Goldiş; nr.: - 1998 30.975
34 65235 8.28.01 Cantonul Tămand Steren = 3678 mp, Sconstr_C1 - canton = 129 mp, Sdesf_C1 - canton = 129 mp, clădire tip P, CF nr. 303981, UAT Ineu Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: - 1998 3.810
35 65236 8.28.01 Cantonul Cermei Steren = 1296 mp, Sconstr_C1 - canton = 90 mp, Sdesf_C1 - canton = 90 mp, Sconstr_C2 - magazie = 92 mp, Sdesf_C2 - magazie = 92 mp, clădire tip P, CF nr. 302818, UAT Cermei Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr: -; Arad 1998 16.823
36 65238 8.28.01 Cantonul Marghita Steren = 1118 mp, Sconstr_C1 - adăpost_hidro = 59 mp, Sdesf_C1 - adăpost_hidro = 59 mp, clădire tip P, CF nr. 102608, UAT Marghita Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Marghita; Str. Gării nr. 17 1998 40.084
37 65239 8.28.01 Cantonul Vânători Steren = 3173 mp, Sconstr_C1 - canton = 217 mp, Sdesf_C1 - canton = 217 mp, clădire tip P, CF nr. 301749, UAT Mişca Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Mişca; -; nr.: - 1998 14.500
38 65240 8.28.01 Cantonul Şicula Steren = 1543 mp, Sconstr_C1 - canton = 110 mp, Sdesf_C1 - canton = 110 mp, clădire tip P, CF nr. 304310, UAT Şicula Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şicula; satul Şicula; -; nr.: - 1998 11.975
39 65241 8.28.01 Cantonul Cintei Steren = 4980 mp, Sconstr_C1 - canton = 131 mp, Sdesf_C1 - canton = 131 mp, clădire tip P, CF nr. 301436, UAT Zărand Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zărand; satul Cintei; nr: -; Arad 1998 7.177
40 65242 8.28.01 Cantonul Socodor Steren = 3008 mp, Sconstr_C1 - canton = 105 mp, Sdesf_C1 - canton = 105 mp, clădire tip P, CF nr. 302781, UAT Chişineu-Criş Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: - 1998 5.264
0 1 2 3 4 5 6 7
41 65243 8.28.01 Cantonul Hada Steren = 5404 mp, Sconstr_C1 - canton = 131 mp, Sdesf_C1 - canton = 131 mp, clădire tip P, CF nr. 302778, UAT Chişineu-Criş Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: - 1998 16.804
42 65244 8.28.01 Cantonul Becheni Steren = 4429 mp, Sconstr_C1 - canton = 91 mp, Sdesf_C1 - canton = 91 mp, clădire tip P, CF nr. 302783, UAT Chişineu-Criş Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: - 1998 16.821
43 65245 8.28.01 Cantonul Rica Steren = 4662 mp, Sconstr_C1 - canton = 86 mp, Sdesf_C1 - canton = 86 mp, clădire tip P, CF nr. 301993, UAT Socodor Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Socodor; -; nr.: - 1998 16.085
44 65246 8.28.01 Cantonul Zerindu Mic Steren = 5106 mp, Sconstr_C1 - canton = 61 mp, Sdesf_C1 - canton = 61 mp, clădire tip P, CF nr. 301750, UAT Mişca Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Mişca; satul Zerindu Mic; nr.: - 1998 10.000
45 65254 8.28.01 Cantonul Câmpeni Steren = 3800 mp, Sconstr_C1 - canton = 100 mp, Sdesf_C1 - canton = 200 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - magazie = 201 mp, Sdesf_C2 - magazie = 201 mp, CF nr. 50823, UAT Flămânzi Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Flămânzi; -; nr.: - 1998 33.874
46 65263 8.28.01 Cantonul Rădăuţi-Prut Steren = 1300 mp, Sconstr_C1 - canton = 61 mp, Sdesf_C1 - canton = 122 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - anexă = 68 mp, Sdesf_C2 - anexă = 68 mp, Sconstr_C3 - grup_sanitar = 6 mp, Sdesf_C3 - grup_sanitar = 6 mp, CF nr. 50349, UAT Rădăuţi-Prut Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Rădăuţi-Prut; -; nr.: - 1998 52.478
47 65265 8.28.01 Staţia meteo Răuşeni Steren = 2030 mp, Sconstr_C1 - staţie_meteo = 82 mp, Sdesf_C1 - staţie_meteo = 246 mp, clădire tip S+P+E, CF nr. 50152, UAT Răuşeni Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Răuşeni; -; nr.: - 1998 181.155
48 121015 8.28.01 Cantonul Săud Steren = 2121 mp, Sconstr_C1 - canton = 126 mp, Sdesf_C1 - canton = 378 mp, clădire tip P+E+M, Sconstr_C2 - magazie = 68 mp, Sdesf_C2 - magazie = 68 mp, Sconstr_C3 - şopron = 23 mp, Sdesf_C3 - şopron = 23 mp, Sconstr_C4 - filigorie = 25 mp, Sdesf_C4 - filigorie = 25 mp, CF nr. 50601, UAT Bunteşti Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Bunteşti; satul Săud; -; nr.: - 2001 760.000


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1150/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1150 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu