Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1150 din 23.12.2013

privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei, respectiv valorii unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv ca urmare a evaluării
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 29 din 15 ianuarie 2014SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 2Se aprobă actualizarea valorii de inventar a bunului imobil „Lacul natural Tăbăcărie“, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, înregistrat cu valoarea de 1 leu la numărul M.F.P. 63934 în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a evaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 3Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, Rovana Plumb Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură, Lucia Ana Varga Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral şi Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, pentru care se modifică şi se completează, după caz, descrierea tehnică şi/sau adresa, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, respectiv valoarea, ca urmare a evaluării

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice
2. Ordonator secundar de credite RO 24326056 Administraţia Naţională „Apele Române“
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
Nr. crt. Nr. MF Cod de clasificare Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul PIF Valoarea de inventar (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7
1 63919 8.03.03 Lacul Hagieni BH Litoral, lac natural liman fluviomarin, St = 602802 mp, CF nr. 107066, UAT Limanu Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Limanu;-; -; nr.: - 1998 980.000
2 63934 8.03.03 Lacul natural Tăbăcărie BH Litoral, lac natural liman fluviomarin, St = 809829 mp, CF nr. 227155, UAT Constanţa Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Constanţa; -; nr.: -; Dobrogea 1998 2.105.480
3 63937 8.03.03 Lacul Limanul BH Litoral, lac natural liman fluviomarin, St = 830012 mp, CF nr. 107060, UAT Limanu Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Limanu; -; -; nr.: - 1998 1.070.000
4 64149 8.17.03 Barajul Basarabi 17 BH Litoral, curs de apă Serplea, lungime 197 m, lăţime 3 m, înălţime 7 m, S (NNR) = 13 ha, vol. apărare = 0,37 mil. mc, S_teren = 26140 mp, Sconstr_C1 - baraj = 9618 mp, CF nr. 101099, UAT Ciocârlia Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Ciocârlia; -; nr.: - 1998 1.034.131
5 64156 8.17.03 Barajul 27 Medgidia BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime 228 m, lăţime 3 m, înălţime 5 m, S (NNR) = 1 ha, vol. apărare = 0,013 mil. mc, S_teren = 2416 mp, Sconstr_C1 - baraj = 1824 mp, CF nr. 103030, UAT Medgidia Ţara: România; judeţul: Constanţa; municipiul Medgidia; -; nr.: - 1998 28.410
6 64157 8.17.03 Barajul 28 Medgidia BH Litoral, curs de apă Medgidia, lungime 127 m, lăţime 3 m, înălţime 6 m, S (NNR) = 1 ha, vol. apărare = 0,019 mil. mc, S_teren = 2221 mp, Sconstr_C1 - baraj = 267 mp, CF nr. 101968, UAT Peştera Ţara: România; judeţul: Constanţa; comuna Peştera; -; nr.: - 1998 31.835
0 1 2 3 4 5 6 7
7 64226 8.17.03 Barajul Carand Răpsig Volum = 15 mil mc., lungime = 8560 m, lăţime = 4 m, înălţime = 6 m, Steren_canton = 1511 mp, CF nr. 302236, UAT Beliu Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Beliu; -; nr.: - 1970 2.607.388
8 64237 8.17.03 Polderul Ciutelec Volum = 4,2 mil mc., lungime = 1030 m, lăţime = 3 m, înălţime = 8 m, Steren = 30900 mp, Sconstr_C1 - polder_Ciutelec = 26418 mp, CF nr. 50856, UAT Tauteu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Tauteu; -; nr.: - 1984 773.916
9 64245 8.17.02 Acumularea Mileanca Volum total = 14,35 mil. mc, Vaten = 8,25 mil. mc, Stotală = 1465800 mp, Steren = 1374816 mp, Sconstr_C1 - baraj = 5734 mp, Sconstr_C2-golire_fund = 447 mp, Sconstr_C3 - descărcător_ape_mari = 3801 mp, Sconstr_C4 - călugăr = 18 mp, CF nr. 50190, UAT Mileanca Steren = 90984 mp, CF nr. 50189, UAT Mileanca Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Mileanca; -; nr.: - 1975 2.184.299
10 64282 8.17.02 Acumularea Puşcaşi Volum total = 17,5 mil. mc, Vaten = 10,77 mil. mc, Stotală = 1934225 mp, Steren = 1899987 mp, Sconstr_C1 - baraj = 72804 mp, Sconstr_C2 - turn_manevră = 36 mp, Sconstr_C3-canal_golire_fund = 41 mp, CF nr. 70388, UAT Laza Steren = 34238 mp, Sconstr_C1 - canal_golire_fund = 1859 mp, Sconstr_C2 - canal_ape_mari = 8130 mp, CF nr. 70522, UAT Puşcaşi Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Puşcaşi; -; nr: -; Vaslui 1973 8.744.435
11 64283 8.17.02 Acumularea Soleşti Volum total = 46,89 mil. mc, Vaten = 30,32 mil. mc, Stotală = 4432785 mp, Steren = 3450900 mp, Sconstr_C1 - baraj = 95489 mp, Sconstr_C2 - turn_manevră = 60 mp, Sconstr_C3 - anexă = 26 mp, Sconstr_C4 - canal_golire_fund = 2480 mp, Sconstr_C5 - canal_ape_mari = 11152 mp, CF nr. 70237, UAT Soleşti Steren = 981885 mp, CF nr. 70297, UAT Micleşti Ţara: România; judeţul: Vaslui; comuna Soleşti; -; nr: -; Vaslui 1974 8.522.016
12 64288 8.17.02 Acumularea Delea Volum total = 2,42 mil. mc., Vaten = 1,92 mil. mc, Steren = 84883 mp, Sconstr_C1 - baraj = 20302 mp, Sconstr_C2 - turn_de_manevră = 10 mp, Sconstr_C3 - canal_golire_fund = 50 mp, Sconstr_C4 - canal_ape_mari = 1711 mp, CF nr. 76656, UAT Vaslui Ţara: România; judeţul: Vaslui; MRJ Vaslui; -; nr.: - 1974 1.338.946
13 65189 8.28.01 Cantonul Boiu Steren = 4318 mp, Sconstr_C1 - canton_vechi = 134 mp, Sdesf_C1 - canton_vechi = 134 mp, Sconstr_C2 - canton_nou = 95 mp, Sdesf_C2 - canton_nou = 95 mp, Sconstr_C3 - magazie = 80 mp, Sdesf_C3 - magazie = 80 mp, clădire tip P, CF nr. 51962, UAT Ciumeghiu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Ciumeghiu; satul Boiu; nr: -; Bihor 1998 24.249
14 65191 8.28.01 Cantonul Ant Steren = 1125 mp, Sconstr_C1 - canton = 66 mp, Sdesf_C1 - canton = 66 mp, clădire tip P, CF nr. 51011, UAT Avram Iancu Ţara: România; judeţul: Bihor; satul: Ant; nr.: -; Bihor 1998 2.468
15 65192 8.28.01 Cantonul Iermata Stotală = 8562 mp, Steren = 6083 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_drept = 99 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_drept = 99 mp, Sconstr_C2 - magazie = 66 mp, Sdesf_C2 - magazie = 66 mp, clădire tip P, CF nr. 301597, UAT Zerind Steren = 2479 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_stâng = 106 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_stâng = 106 mp, Sconstr_C2 - grajd = 54 mp, Sdesf_C2 - grajd = 54 mp, clădire tip P, CF nr. 301596, UAT Zerind Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zerind; satul Iermata Neagra; nr.: - 1998 36.180
16 65199 8.28.01 Cantonul Niuved Steren = 6427 mp, Sconstr_C1 - canton = 105 mp, Sdesf_C1 - canton = 105 mp, clădire tip P, CF nr. 51058, UAT Tămăşeu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Tămăşeu; satul Niuved; -; nr.: - 1998 8.000
17 65203 8.28.01 Cantonul Frunziş Steren = 1159 mp, Sconstr_C1 - canton = 88 mp, Sdesf_C1 - canton = 88 mp, clădire tip P, CF nr. 301748, UAT Mişca Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Mişca; -; nr: -; Arad 1998 26.908
18 65210 8.28.01 Cantonul Ineu Steren = 847 mp, Sconstr_C1 - staţie_hidro = 111 mp, Sdesf_C1 - staţie_hidro = 222 mp, clădire tip P + M, CF nr. 303991, UAT Ineu Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: - 1998 58.752
19 65216 8.28.01 Cantonul Horingea Steren = 3036 mp, Sconstr_C1 - canton = 163 mp, Sdesf_C1 - canton = 163 mp, clădire tip P, CF nr. 51959, UAT Ciumeghiu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Ciumeghiu; -; nr.: -; Bihor 1998 9.872
20 65218 8.28.01 Staţia Hidro Beiuş Steren = 345 mp, Sconstr_C1 - staţie_hidro = 108 mp, Sdesf_C1 - staţie_hidro = 216 mp, clădire tip P + E, CF nr. 102204, UAT Beiuş Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Beiuş; Str. Burgundia Mică; nr. 6 1998 70.200
21 65221 8.28.01 Cantonul Talpoş Steren = 3262 mp, Sconstr_C1 - canton = 131 mp, Sdesf_C1 - canton = 131 mp, Sconstr_C2 - grajd = 37 mp, Sdesf_C2 - grajd = 37 mp, clădire tip P, CF nr. 51537, UAT Batăr Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Batăr; satul Talpoş; nr.: - 1998 15.368
22 65222 8.28.01 Cantonul Tămaşda Stotală = 8369 mp, Steren = 3336 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_stâng = 105 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_stâng = 105 mp, Sconstr_C2 - anexă = 77 mp, Sdesf_C2 - anexă = 77 mp, Sconstr_C3 - grajd = 109 mp, Sdesf_C3 - grajd = 109 mp, clădire tip P, CF nr. 51013, UAT Avram Iancu Steren = 5033 mp, Sconstr_C1 - canton_mal_drept = 163 mp, Sdesf_C1 - canton_mal_drept = 163 mp, Sconstr_C2 - grajd = 61 mp, Sdesf_C2 - grajd = 61 mp, clădire tip P, CF nr. 50966, UAT Avram Iancu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Avram Iancu; -; nr.: - 1998 13.132
0 1 2 3 4 5 6 7
23 65223 8.28.01 Cantonul Şilindia Steren = 1717 mp, Sconstr_C1 - canton = 62 mp, Sdesf_C1 - canton = 62 mp, Sconstr_C2 - anexă = 85 mp, Sdesf_C2 - anexă = 85 mp, Sconstr_C3 - anexă = 64 mp, Sdesf_C3 - anexă = 64 mp, clădire tip P, CF nr. 301343, UAT Şilindia Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şilindia; satul Şilindia; nr: 37 1998 42.736
24 65224 8.28.01 Cantonul Zărand Steren = 2789 mp, Sconstr_C1 - canton = 133 mp, Sdesf_C1 - canton = 133 mp, Sconstr_C2 - grajd = 35 mp, Sdesf_C2 - grajd = 35 mp, clădire tip P, CF nr. 301433, UAT Zărand Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zărand; satul Zărand; nr.: - 1998 3.143
25 65225 8.28.01 Cantonul Pilu Stotală = 11883 mp, Steren = 4095 mp, Sconstr_C1 - canton_Pilu_I = 95 mp, Sdesf_C1 - canton_Pilu_I = 95 mp, Sconstr_C2 - magazie = 95 mp, Sdesf_C2 - magazie = 95 mp, clădire tip P, CF nr. 300989, UAT Pilu Steren = 2204 mp, Sconstr_C1 - canton_Pilu_II = 117 mp, Sdesf_C1 - canton_Pilu_II = 117 mp, clădire tip P, CF nr. 300990, UAT Pilu Steren = 5584 mp, Sconstr_C1 - canton_Pilu_III = 151 mp, Sdesf_C1 - canton_Pilu_III = 151 mp, clădire tip P, CF nr. 301926, UAT Socodor Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Pilu; -; nr.: - 1998 8.102
26 65226 8.28.01 Cantonul Ţipari Stotală = 8247 mp, Steren = 3934 mp, Sconstr_C1 - canton_Ţipari_I = 143 mp, Sdesf_C1 - canton_Ţipari_I = 143 mp, Sconstr_C2 - magazie = 78 mp, Sdesf_C2 - magazie = 78 mp, clădire tip P, CF nr. 302697, UAT Sintea Mare Steren = 4313 mp, Sconstr_C1 - canton_Ţipari_II = 139 mp, Sdesf_C1 - canton_Ţipari_II = 139 mp, clădire tip P, CF nr. 301446, UAT Zărand Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Sintea Mare; -; nr.: - 1998 15.573
27 65227 8.28.01 Cantonul Vărşand Stotală = 7968 mp, Steren = 1411 mp, CF nr. 301003, UAT Pilu Steren = 2779 mp, Sconstr_C1 - canton = 133 mp, Sdesf_C1 - canton = 133 mp, clădire tip P, CF nr. 300988, UAT Pilu Steren = 3778 mp, Sconstr_C1 - canton = 143 mp, Sdesf_C1 - canton = 143 mp, clădire tip P, CF nr. 300987, UAT Pilu Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Pilu; -; nr.: - 1998 5.299
28 65228 8.28.01 Cantonul Berechiu Steren = 3985 mp, Sconstr_C1 - canton = 69 mp, Sdesf_C1 - canton = 69 mp, Sconstr_C2 - grajd = 55 mp, Sdesf_C2 - grajd = 55 mp, clădire tip P, CF nr. 301747, UAT Apateu Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Apateu; satul Berechiu; nr: -; Bihor 1998 12.887
29 65229 8.28.01 Cantonul Seleuş Steren = 825 mp, Sconstr_C1 - canton = 63 mp, Sdesf_C1 - canton = 63 mp, Sconstr_C2 - anexă = 86 mp, Sdesf_C2 - anexă = 86 mp, Sconstr_C3 - anexă = 65 mp, Sdesf_C3 - anexă = 65 mp, clădire tip P, CF nr. 301326, UAT Seleuş Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Seleuş; satul Seleuş; -; nr.: - 1998 46.746
30 65230 8.28.01 Cantonul Harcai Steren = 1508 mp, Sconstr_C1 - canton = 61 mp, Sdesf_C1 - canton = 61 mp, Sconstr_C2 - anexă = 73 mp, Sdesf_C2 - anexă = 73 mp, clădire tip P, CF nr. 301432, UAT Zărand Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zărand; satul Cintei; nr: -; Arad 1998 30.662
31 65231 8.28.01 Cantonul Sintea Mare Steren = 938 mp, Sconstr_C1 - canton = 90 mp, Sdesf_C1 - canton = 90 mp, Sconstr_C2 - anexă = 4 mp, Sdesf_C2 - anexă = 4 mp, clădire tip P, CF nr. 302698, UAT Sintea Mare Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Sintea Mare; -; nr.: - 1998 20.176
32 65232 8.28.01 Cantonul Moţiori Steren = 1335 mp, Sconstr_C1 - canton = 90 mp, Sdesf_C1 - canton = 90 mp, Sconstr_C2 - anexă = 89 mp, Sdesf_C2 - anexă = 89 mp, Sconstr_C3 - anexă = 31 mp, Sdesf_C3 - anexă = 31 mp, clădire tip P, CF nr. 301749, UAT Apateu Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Apateu; -; nr.: - 1998 16.024
33 65233 8.28.01 Cantonul Mocirla Steren = 2300 mp, Sconstr_C1 - canton = 91 mp, Sdesf_C1 - canton = 91 mp, Sconstr_C2 - anexă = 93 mp, Sdesf_C2 - anexă = 93 mp, Sconstr_C3 - anexă = 28 mp, Sdesf_C3 - anexă = 28 mp, clădire tip P, CF nr. 302235, UAT Beliu Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Beliu; satul Vasile Goldiş; nr.: - 1998 30.975
34 65235 8.28.01 Cantonul Tămand Steren = 3678 mp, Sconstr_C1 - canton = 129 mp, Sdesf_C1 - canton = 129 mp, clădire tip P, CF nr. 303981, UAT Ineu Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: - 1998 3.810
35 65236 8.28.01 Cantonul Cermei Steren = 1296 mp, Sconstr_C1 - canton = 90 mp, Sdesf_C1 - canton = 90 mp, Sconstr_C2 - magazie = 92 mp, Sdesf_C2 - magazie = 92 mp, clădire tip P, CF nr. 302818, UAT Cermei Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr: -; Arad 1998 16.823
36 65238 8.28.01 Cantonul Marghita Steren = 1118 mp, Sconstr_C1 - adăpost_hidro = 59 mp, Sdesf_C1 - adăpost_hidro = 59 mp, clădire tip P, CF nr. 102608, UAT Marghita Ţara: România; judeţul: Bihor; municipiul Marghita; Str. Gării nr. 17 1998 40.084
37 65239 8.28.01 Cantonul Vânători Steren = 3173 mp, Sconstr_C1 - canton = 217 mp, Sdesf_C1 - canton = 217 mp, clădire tip P, CF nr. 301749, UAT Mişca Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Mişca; -; nr.: - 1998 14.500
38 65240 8.28.01 Cantonul Şicula Steren = 1543 mp, Sconstr_C1 - canton = 110 mp, Sdesf_C1 - canton = 110 mp, clădire tip P, CF nr. 304310, UAT Şicula Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Şicula; satul Şicula; -; nr.: - 1998 11.975
39 65241 8.28.01 Cantonul Cintei Steren = 4980 mp, Sconstr_C1 - canton = 131 mp, Sdesf_C1 - canton = 131 mp, clădire tip P, CF nr. 301436, UAT Zărand Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Zărand; satul Cintei; nr: -; Arad 1998 7.177
40 65242 8.28.01 Cantonul Socodor Steren = 3008 mp, Sconstr_C1 - canton = 105 mp, Sdesf_C1 - canton = 105 mp, clădire tip P, CF nr. 302781, UAT Chişineu-Criş Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: - 1998 5.264
0 1 2 3 4 5 6 7
41 65243 8.28.01 Cantonul Hada Steren = 5404 mp, Sconstr_C1 - canton = 131 mp, Sdesf_C1 - canton = 131 mp, clădire tip P, CF nr. 302778, UAT Chişineu-Criş Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: - 1998 16.804
42 65244 8.28.01 Cantonul Becheni Steren = 4429 mp, Sconstr_C1 - canton = 91 mp, Sdesf_C1 - canton = 91 mp, clădire tip P, CF nr. 302783, UAT Chişineu-Criş Ţara: România; judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: - 1998 16.821
43 65245 8.28.01 Cantonul Rica Steren = 4662 mp, Sconstr_C1 - canton = 86 mp, Sdesf_C1 - canton = 86 mp, clădire tip P, CF nr. 301993, UAT Socodor Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Socodor; -; nr.: - 1998 16.085
44 65246 8.28.01 Cantonul Zerindu Mic Steren = 5106 mp, Sconstr_C1 - canton = 61 mp, Sdesf_C1 - canton = 61 mp, clădire tip P, CF nr. 301750, UAT Mişca Ţara: România; judeţul: Arad; comuna Mişca; satul Zerindu Mic; nr.: - 1998 10.000
45 65254 8.28.01 Cantonul Câmpeni Steren = 3800 mp, Sconstr_C1 - canton = 100 mp, Sdesf_C1 - canton = 200 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - magazie = 201 mp, Sdesf_C2 - magazie = 201 mp, CF nr. 50823, UAT Flămânzi Ţara: România; judeţul: Botoşani; oraşul Flămânzi; -; nr.: - 1998 33.874
46 65263 8.28.01 Cantonul Rădăuţi-Prut Steren = 1300 mp, Sconstr_C1 - canton = 61 mp, Sdesf_C1 - canton = 122 mp, clădire tip P+1, Sconstr_C2 - anexă = 68 mp, Sdesf_C2 - anexă = 68 mp, Sconstr_C3 - grup_sanitar = 6 mp, Sdesf_C3 - grup_sanitar = 6 mp, CF nr. 50349, UAT Rădăuţi-Prut Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Rădăuţi-Prut; -; nr.: - 1998 52.478
47 65265 8.28.01 Staţia meteo Răuşeni Steren = 2030 mp, Sconstr_C1 - staţie_meteo = 82 mp, Sdesf_C1 - staţie_meteo = 246 mp, clădire tip S+P+E, CF nr. 50152, UAT Răuşeni Ţara: România; judeţul: Botoşani; comuna Răuşeni; -; nr.: - 1998 181.155
48 121015 8.28.01 Cantonul Săud Steren = 2121 mp, Sconstr_C1 - canton = 126 mp, Sdesf_C1 - canton = 378 mp, clădire tip P+E+M, Sconstr_C2 - magazie = 68 mp, Sdesf_C2 - magazie = 68 mp, Sconstr_C3 - şopron = 23 mp, Sdesf_C3 - şopron = 23 mp, Sconstr_C4 - filigorie = 25 mp, Sdesf_C4 - filigorie = 25 mp, CF nr. 50601, UAT Bunteşti Ţara: România; judeţul: Bihor; comuna Bunteşti; satul Săud; -; nr.: - 2001 760.000


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1150/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1150 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu