Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1132 din 09.11.2011

privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 817 din 18 noiembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IDatele de identificare a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul II(1) Se aprobă transmiterea unor imobile, teren şi construcţii, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.(2) Transmiterea imobilelor menţionate la alin. (1) se efectuează în vederea realizării unui proiect de dezvoltare regională. Articolul IIIPredarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul IVAdministraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea p. Ministrul justiţiei, Alina Mihaela Bica, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia
1 Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
2 Ordonator secundar de credite 4266324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
3 Ordonator terţiar de credite 4231679 Penitenciarul Slobozia
4 Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal de credite
Nr. M.F. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
103673 8.29.12 imobil Teren agricol extravilan, tarlaua 29, parcela N147 - Alexeni Suprafaţă teren - 208,88 ha, CF nr. 20.214/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 2003 1.069.062,67 Hotărârea Guvernului 611/ 2003 În administrare
154184 8.29.12 imobil Teren cu construcţii, intravilan imobil 669 C1 - C26 - Alexeni Suprafaţă teren - 15,49 ha, Suprafaţă construită - 10106,60 mp CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 2003 10.190.160,83 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
155934 8.29.12 imobil Teren cu construcţii, extravilan C1, tarlaua 32 parcela Cc153 - Alexeni Suprafaţă teren - 1,87 ha, Suprafaţă construită - 378,44 mp CF nr. 20.213/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 2003 1.063.508,89 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
155935 8.29.12 imobil Teren cu construcţii, extravilan C1-C55, tarlaua 29, parcela N147 - Alexeni Suprafaţă teren - 117,25 ha, Suprafaţă construită - 10.381,68 mp, CF nr. 20.214/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 2003 66.714.308,90 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
155936 8.29.12 imobil Teren cu construcţii extravilan C1-C2, tarlaua 40/1 parcela N182 - Alexeni Suprafaţă teren - 4,23 ha, Suprafaţă construită - 181,80 mp, CF nr. 20.211/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 2003 251.359,36 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154186 8.29.12 imobil Administrativ C16 Suprafaţă construită - 391,61 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 60,60 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154187 8.29.12 imobil Sală mese C10 Suprafaţă construită - 1.181,93 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 159,30 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154188 8.29.12 imobil Depozit alimente C9 Suprafaţă construită - 392,3 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 42,80 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154189 8.29.12 imobil Popotă cadre C13 Suprafaţă construită - 612,38 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 53,40 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154190 8.29.12 imobil Dormitor C14 Suprafaţă construită - 1.657,59 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 108,20 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154191 8.29.12 imobil Dormitor C15 Suprafaţă construită - 1.653,05 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 108,20 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154192 8.29.12 imobil Hangar C24 Suprafaţă construită - 1.603,42 mp, CF nr. 20.214/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 2003 330,00 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154193 8.29.12 imobil Corp gardă 1 C2 Suprafaţă construită - 312,86 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 28,20 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154194 8.29.12 imobil Post control C1 (corp gardă 2) Suprafaţă construită - 55,19 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 5,50 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
154195 8.29.12 imobil Depozit materiale tehnice C28 Suprafaţă construită - 571,26 mp, CF nr. 20.214/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 2003 93,40 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154196 8.29.12 imobil Infirmerie C18 Suprafaţă construită - 711,87 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 158,40 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154197 8.29.12 imobil Simulator zbor C24 (uzină electrică) Suprafaţă construită - 330,91 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 742,00 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154198 8.29.12 imobil Baie - spălătorie C19 Suprafaţă construită - 332,41 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 128,50 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154199 8.29.12 imobil Garaj auto C5 Suprafaţă construită - 690,52 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 160,20 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154200 8.29.12 imobil Bloc şcoală C17 Suprafaţă construită - 327,15 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 53,00 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154201 8.29.12 imobil Hangar 2 C22 Suprafaţă construită - 970,97 mp, CF nr. 20.214/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 2003 55,60 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154202 8.29.12 imobil Clădire drenajori C21 (uzină electrică) Suprafaţă construită - 276,93 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 16.873,63 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor proprietate publică a statului care se transmit din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Nr. M.F. Cod de clasificare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (în lei) Denumirea Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8
103673 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 1.069.062,67 Teren agricol extravilan, tarlaua 29, parcela N147 - Alexeni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului ( CUI 26369185) Suprafaţă teren - 208,88 ha, CF nr. 20.214/2011
1 2 3 4 5 6 7 8
154184 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 10.190.160,83 Teren cu construcţii intravilan imobil 669 C1-C26 - Alexeni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă teren - 15,49 ha, suprafaţă construită - 10.106,60 mp, CF nr. 20.212/2011
154186 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 60,60 Administrativ C16 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 391,61 mp, CF nr. 20.212/2011
154187 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 159,30 Sală mese C10 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 1.181,93 mp, CF nr. 20.212/2011
154188 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 42,80 Depozit alimente C9 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 392,3 mp, CF nr. 20.212/2011
154189 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 53,40 Popotă cadre C13 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 612,38 mp, CF nr. 20.212/2011
154190 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 108,20 Dormitor C14 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 1.657,59 mp, CF nr. 20.212/2011
1 2 3 4 5 6 7 8
154191 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 108,20 Dormitor C15 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 1.653,05 mp, CF nr. 20.212/2011
154192 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 330,00 Hangar C24 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 1.603,42 mp, CF nr. 20.214/2011
154193 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 28,20 Corp gardă 1 C2 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 312,86 mp, CF nr. 20.212/2011
154194 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 5,50 Post control C1 (corp gardă 2) Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 55,19 mp, CF nr. 20.212/2011
154195 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 93,40 Depozit materiale tehnice C28 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 571,26 mp, CF nr. 20.214/2011
154196 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 158,40 Infirmerie C18 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 711,87 mp, CF nr. 20.212/2011
1 2 3 4 5 6 7 8
154197 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 742,00 Simulator zbor C24 (uzină electrică) Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 330,91 mp, CF nr. 20.212/2011
154198 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 128,50 Baie - spălătorie C19 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 332,41 mp, CF nr. 20.212/2011
154199 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 160,20 Garaj auto C5 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 690,52 mp, CF nr. 20.212/2011
154200 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 53,00 Bloc şcoală C17 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 327,15 mp, CF nr. 20.212/2011
154201 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 55,60 Hangar 2 C22 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 970,97 mp, CF nr. 20.214/2011
154202 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 16.873,63 Clădire drenajori C21 (uzină electrică) Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 276,93 mp, CF nr. 20.212/2011
1 2 3 4 5 6 7 8
154203 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 127,10 Drum beton Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) 15.500 mp
154204 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 1.148,00 Pistă betonată (inclusiv căi rulare), pistă naturală Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) 105.600 mp
155934 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 1.063.508,89 Teren cu construcţii, extravilan C1, tarlaua 32, parcela Cc153 - Alexeni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă teren - 1,87 ha, suprafaţă construită - 378,44 mp, CF nr. 20.213/2011
155935 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 66.714.308,90 Teren cu construcţii, extravilan C1 - C55, tarlaua 29, parcela N147 - Alexeni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă teren - 117,25 ha, suprafaţă construită - 10.381,68 mp, CF nr. 20.214/2011
155936 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 251.359,36 Teren cu construcţii, extravilan C1 - C2, tarlaua 40/1, parcela N182 - Alexeni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă teren - 4,23 ha, suprafaţă construită - 181,80 mp, CF nr. 20.211/2011SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1132/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1132 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1132/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu