Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1132 din 09.11.2011

privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 817 din 18 noiembrie 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1), al art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul IDatele de identificare a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia, din anexa nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul II(1) Se aprobă transmiterea unor imobile, teren şi construcţii, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.(2) Transmiterea imobilelor menţionate la alin. (1) se efectuează în vederea realizării unui proiect de dezvoltare regională. Articolul IIIPredarea-preluarea imobilelor transmise potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul IVAdministraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor efectua modificarea corespunzătoare a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul dezvoltării regionale şi turismului, Elena Gabriela Udrea p. Ministrul justiţiei, Alina Mihaela Bica, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia
1 Ordonator principal de credite 4265841 Ministerul Justiţiei
2 Ordonator secundar de credite 4266324 Administraţia Naţională a Penitenciarelor
3 Ordonator terţiar de credite 4231679 Penitenciarul Slobozia
4 Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal de credite
Nr. M.F. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresă Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
Baza legală În administrare/ concesiune
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
103673 8.29.12 imobil Teren agricol extravilan, tarlaua 29, parcela N147 - Alexeni Suprafaţă teren - 208,88 ha, CF nr. 20.214/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 2003 1.069.062,67 Hotărârea Guvernului 611/ 2003 În administrare
154184 8.29.12 imobil Teren cu construcţii, intravilan imobil 669 C1 - C26 - Alexeni Suprafaţă teren - 15,49 ha, Suprafaţă construită - 10106,60 mp CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 2003 10.190.160,83 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
155934 8.29.12 imobil Teren cu construcţii, extravilan C1, tarlaua 32 parcela Cc153 - Alexeni Suprafaţă teren - 1,87 ha, Suprafaţă construită - 378,44 mp CF nr. 20.213/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 2003 1.063.508,89 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
155935 8.29.12 imobil Teren cu construcţii, extravilan C1-C55, tarlaua 29, parcela N147 - Alexeni Suprafaţă teren - 117,25 ha, Suprafaţă construită - 10.381,68 mp, CF nr. 20.214/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 2003 66.714.308,90 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
155936 8.29.12 imobil Teren cu construcţii extravilan C1-C2, tarlaua 40/1 parcela N182 - Alexeni Suprafaţă teren - 4,23 ha, Suprafaţă construită - 181,80 mp, CF nr. 20.211/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 2003 251.359,36 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154186 8.29.12 imobil Administrativ C16 Suprafaţă construită - 391,61 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 60,60 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154187 8.29.12 imobil Sală mese C10 Suprafaţă construită - 1.181,93 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 159,30 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154188 8.29.12 imobil Depozit alimente C9 Suprafaţă construită - 392,3 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 42,80 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154189 8.29.12 imobil Popotă cadre C13 Suprafaţă construită - 612,38 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 53,40 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154190 8.29.12 imobil Dormitor C14 Suprafaţă construită - 1.657,59 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 108,20 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154191 8.29.12 imobil Dormitor C15 Suprafaţă construită - 1.653,05 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 108,20 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154192 8.29.12 imobil Hangar C24 Suprafaţă construită - 1.603,42 mp, CF nr. 20.214/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 2003 330,00 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154193 8.29.12 imobil Corp gardă 1 C2 Suprafaţă construită - 312,86 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 28,20 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154194 8.29.12 imobil Post control C1 (corp gardă 2) Suprafaţă construită - 55,19 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 5,50 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
154195 8.29.12 imobil Depozit materiale tehnice C28 Suprafaţă construită - 571,26 mp, CF nr. 20.214/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 2003 93,40 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154196 8.29.12 imobil Infirmerie C18 Suprafaţă construită - 711,87 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 158,40 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154197 8.29.12 imobil Simulator zbor C24 (uzină electrică) Suprafaţă construită - 330,91 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 742,00 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154198 8.29.12 imobil Baie - spălătorie C19 Suprafaţă construită - 332,41 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 128,50 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154199 8.29.12 imobil Garaj auto C5 Suprafaţă construită - 690,52 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 160,20 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154200 8.29.12 imobil Bloc şcoală C17 Suprafaţă construită - 327,15 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 53,00 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154201 8.29.12 imobil Hangar 2 C22 Suprafaţă construită - 970,97 mp, CF nr. 20.214/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 2003 55,60 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare
154202 8.29.12 imobil Clădire drenajori C21 (uzină electrică) Suprafaţă construită - 276,93 mp, CF nr. 20.212/2011 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 2003 16.873,63 Hotărârea Guvernului 611/2003 În administrare

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE a imobilelor proprietate publică a statului care se transmit din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului

Nr. M.F. Cod de clasificare Locul unde este situat imobilul Valoarea de inventar (în lei) Denumirea Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Descrierea tehnică
1 2 3 4 5 6 7 8
103673 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 1.069.062,67 Teren agricol extravilan, tarlaua 29, parcela N147 - Alexeni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului ( CUI 26369185) Suprafaţă teren - 208,88 ha, CF nr. 20.214/2011
1 2 3 4 5 6 7 8
154184 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 10.190.160,83 Teren cu construcţii intravilan imobil 669 C1-C26 - Alexeni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă teren - 15,49 ha, suprafaţă construită - 10.106,60 mp, CF nr. 20.212/2011
154186 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 60,60 Administrativ C16 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 391,61 mp, CF nr. 20.212/2011
154187 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 159,30 Sală mese C10 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 1.181,93 mp, CF nr. 20.212/2011
154188 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 42,80 Depozit alimente C9 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 392,3 mp, CF nr. 20.212/2011
154189 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 53,40 Popotă cadre C13 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 612,38 mp, CF nr. 20.212/2011
154190 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 108,20 Dormitor C14 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 1.657,59 mp, CF nr. 20.212/2011
1 2 3 4 5 6 7 8
154191 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 108,20 Dormitor C15 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 1.653,05 mp, CF nr. 20.212/2011
154192 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 330,00 Hangar C24 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 1.603,42 mp, CF nr. 20.214/2011
154193 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 28,20 Corp gardă 1 C2 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 312,86 mp, CF nr. 20.212/2011
154194 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 5,50 Post control C1 (corp gardă 2) Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 55,19 mp, CF nr. 20.212/2011
154195 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 93,40 Depozit materiale tehnice C28 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 571,26 mp, CF nr. 20.214/2011
154196 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 158,40 Infirmerie C18 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 711,87 mp, CF nr. 20.212/2011
1 2 3 4 5 6 7 8
154197 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 742,00 Simulator zbor C24 (uzină electrică) Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 330,91 mp, CF nr. 20.212/2011
154198 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 128,50 Baie - spălătorie C19 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 332,41 mp, CF nr. 20.212/2011
154199 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 160,20 Garaj auto C5 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 690,52 mp, CF nr. 20.212/2011
154200 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 53,00 Bloc şcoală C17 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 327,15 mp, CF nr. 20.212/2011
154201 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, extravilan, tarlaua 29, parcela N 147 55,60 Hangar 2 C22 Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 970,97 mp, CF nr. 20.214/2011
154202 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni, intravilan 16.873,63 Clădire drenajori C21 (uzină electrică) Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă construită - 276,93 mp, CF nr. 20.212/2011
1 2 3 4 5 6 7 8
154203 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 127,10 Drum beton Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) 15.500 mp
154204 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 1.148,00 Pistă betonată (inclusiv căi rulare), pistă naturală Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) 105.600 mp
155934 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 1.063.508,89 Teren cu construcţii, extravilan C1, tarlaua 32, parcela Cc153 - Alexeni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă teren - 1,87 ha, suprafaţă construită - 378,44 mp, CF nr. 20.213/2011
155935 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 66.714.308,90 Teren cu construcţii, extravilan C1 - C55, tarlaua 29, parcela N147 - Alexeni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă teren - 117,25 ha, suprafaţă construită - 10.381,68 mp, CF nr. 20.214/2011
155936 8.29.12 Ţara România, judeţul Ialomiţa, comuna Alexeni 251.359,36 Teren cu construcţii, extravilan C1 - C2, tarlaua 40/1, parcela N182 - Alexeni Din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Penitenciarul Slobozia (CUI 4231679) În administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (CUI 26369185) Suprafaţă teren - 4,23 ha, suprafaţă construită - 181,80 mp, CF nr. 20.211/2011SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1132/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1132 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1132/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu