Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1111 din 14.11.2012

privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 26 noiembrie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a punerii în funcţiune a unei investiţii, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute la poziţia nr. 1 din anexa nr. 1, precum şi a altor intrări potrivit prevederilor legale în vigoare pentru bunuri de natura celor aparţinând domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute la poziţiile nr. 2-11 din anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin majorarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune, în condiţiile legii. Articolul 3Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedărilor către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii. Articolul 4Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Directorul Serviciului Român de Informaţii, George Cristian Maior Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se includ în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Cod fiscal Denumirea
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elementele de identificare Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/date cu titlu gratuit Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşte Descrierea Perioada
Baza legală Administrare/ Concesiune H.G. Datele de identificare
1. - 8.19.01. Imobil Bloc locuinţe de intervenţie Municipiul Bucureşti 2011 21.580.204 Hotărârea Guvernului nr. 1.228/2002; Autorizaţie de construire nr. 4 din 7.08.2008; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.048 din 27.04.2011 Administrare - - - - -
2. - 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Bihor 2011 174.000 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.304 din 25.10.2011 Administrare - - - - -
3. - 8.19.01. Imobil Cabinet medical Judeţul Constanţa 2011 324.265 Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.092 din 27.10.2011 Administrare - - - - -
4. - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Galaţi 2010 115.833 Contract de donaţie nr. 2.140 din 22.12.2010 Administrare - - - - -
5. - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Iaşi 2011 218.790 Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.128 din 29.11.2011 Administrare - - - - -
6. - 8.19.01. Imobil Cabinet medical Judeţul Iaşi 2011 432.690 Contract de vânzare-cumpărare nr. 576 din 30.11.2011 Administrare - - - - -
7. - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Neamţ 2010 73.000 Contract de donaţie nr. 3.050 din 17.12.2010 Administrare - - - - -
Cod fiscal Denumirea
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elementele de identificare Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/date cu titlu gratuit Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşte Descrierea Perioada
Baza legală Administrare/ Concesiune H.G. Datele de identificare
8. - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Prahova 2001 34.924 Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001 Administrare - - - - -
9. - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 1994 29.153 Contract de vânzare-cumpărare nr. 16.486 din 29.12.1994 Administrare - - - - -
10. - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 1995 31.948 Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.444 din 14.11.1995 Administrare - - - - -
11. - 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Vâlcea 1996 143.000 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.454 din 13.05.1996 Administrare - - - - -

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se majorează valorile cuprinse în inventar ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune

Cod fiscal Denumirea
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elementele de identificare Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/date cu titlu gratuit Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşte Descrierea Perioada
Baza legală Administrare/ Concesiune H.G. Datele de identificare
1. 105946 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Giurgiu 31.128.727 Procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.010 din 11.09.2009, nr. 4.016 din 4.03.2010, nr. 4.017 din 5.03.2010, nr. 4.018 din 5.03.2010 şi nr. 4.051 din 11.07.2011 Administrare - - - - -
2. 105235 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Arad 3.207.608 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.038 din 21.10.2010 Administrare - - - - -
3. 153302 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Botoşani 11.839.030 Autorizaţie de construire nr. 3 din 1.07.2008; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.027 din 11.06.2010 Administrare - - - - -
4. 105551 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Gorj 2.697.216 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.058 din 21.11.2011 Administrare - - -
5. 105905 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Vâlcea 1.161.566 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.055 din 4.11.2011 Administrare - - - - -
6. 153300 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Timiş 17.820.325 Autorizaţie de construire nr. 8 din 14.09.2009; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.059 din 16.12.2011 Administrare - - - - -
7. 105976 8.19.01. Imobil Cămin de garni-zoană Judeţul Prahova 3.300.545 Autorizaţie de construire nr. 12 din 29.12.2009; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.050 din 9.06.2011 Administrare - - - - -

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedărilor către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

Nr. crt. Codul unic de identificare/ Numărul atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice/ Codul de clasificaţie Denumirea bunului Valoarea de inventar - lei - Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului Ordonatorul/ Administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului
1. 4204305/ 105.932/ 8.19.01 Spital 2.004.175 Sentinţa civilă nr. 1.938 din 14.11.2011 a Tribunalului Bucureşti, definitivă şi irevocabilă; Decizia nr. 57 din 28.12.2011 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă Serviciul Român de Informaţii
2. 4204305/ 105.944/ 8.19.01 Sediu 2.673.220 Decizia civilă nr. 285 din 5.06.2003 a Curţii de Apel Bucureşti, definitivă, investită cu formulă executorie Serviciul Român de Informaţii
3. 4204305/ 105.313 (parţial)/ 8.19.01 Teren 196.794 Sentinţa civilă nr. 813 din 2.06.2010 a Tribunalului Bucureşti, definitivă şi irevocabilă; Dispoziţia nr. 58 din 19.03.2012 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă Serviciul Român de Informaţii


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1111/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1111 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu