Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1111 din 14.11.2012

privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 793 din 26 noiembrie 2012SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă includerea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, ca urmare a punerii în funcţiune a unei investiţii, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute la poziţia nr. 1 din anexa nr. 1, precum şi a altor intrări potrivit prevederilor legale în vigoare pentru bunuri de natura celor aparţinând domeniului public al statului, având datele de identificare prevăzute la poziţiile nr. 2-11 din anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin majorarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune, în condiţiile legii. Articolul 3Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a retrocedărilor către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii. Articolul 4Serviciul Român de Informaţii, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Directorul Serviciului Român de Informaţii, George Cristian Maior Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Florin Georgescu
ANEXA Nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se includ în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Cod fiscal Denumirea
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elementele de identificare Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/date cu titlu gratuit Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşte Descrierea Perioada
Baza legală Administrare/ Concesiune H.G. Datele de identificare
1. - 8.19.01. Imobil Bloc locuinţe de intervenţie Municipiul Bucureşti 2011 21.580.204 Hotărârea Guvernului nr. 1.228/2002; Autorizaţie de construire nr. 4 din 7.08.2008; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.048 din 27.04.2011 Administrare - - - - -
2. - 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Bihor 2011 174.000 Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.304 din 25.10.2011 Administrare - - - - -
3. - 8.19.01. Imobil Cabinet medical Judeţul Constanţa 2011 324.265 Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.092 din 27.10.2011 Administrare - - - - -
4. - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Galaţi 2010 115.833 Contract de donaţie nr. 2.140 din 22.12.2010 Administrare - - - - -
5. - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Iaşi 2011 218.790 Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.128 din 29.11.2011 Administrare - - - - -
6. - 8.19.01. Imobil Cabinet medical Judeţul Iaşi 2011 432.690 Contract de vânzare-cumpărare nr. 576 din 30.11.2011 Administrare - - - - -
7. - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Neamţ 2010 73.000 Contract de donaţie nr. 3.050 din 17.12.2010 Administrare - - - - -
Cod fiscal Denumirea
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elementele de identificare Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/date cu titlu gratuit Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşte Descrierea Perioada
Baza legală Administrare/ Concesiune H.G. Datele de identificare
8. - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Prahova 2001 34.924 Hotărârea Guvernului nr. 1.224/2001 Administrare - - - - -
9. - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 1994 29.153 Contract de vânzare-cumpărare nr. 16.486 din 29.12.1994 Administrare - - - - -
10. - 8.19.01. Imobil Locuinţă de intervenţie Judeţul Satu Mare 1995 31.948 Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.444 din 14.11.1995 Administrare - - - - -
11. - 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Vâlcea 1996 143.000 Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.454 din 13.05.1996 Administrare - - - - -

ANEXA Nr. 2DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor la care se majorează valorile cuprinse în inventar ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii puse în funcţiune

Cod fiscal Denumirea
1. Ordonator principal de credite 4204305 Serviciul Român de Informaţii
2. Ordonator secundar de credite
3. Ordonator terţiar de credite
4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal
Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)
Elementele de identificare Numai pentru bunuri închiriate, concesionate sau date cu titlu gratuit
Nr. crt. Nr. M.F.P. Codul de clasificare Tipul bunului (mobil/ imobil) Denumirea Descrierea tehnică Vecinătăţi Adresa Anul dobândirii/ dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică Situaţia actuală: închiriere/ concesiune/date cu titlu gratuit Baza legală şi datele de identificare ale celui care închiriază/ concesionează/ primeşte Descrierea Perioada
Baza legală Administrare/ Concesiune H.G. Datele de identificare
1. 105946 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Giurgiu 31.128.727 Procese-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.010 din 11.09.2009, nr. 4.016 din 4.03.2010, nr. 4.017 din 5.03.2010, nr. 4.018 din 5.03.2010 şi nr. 4.051 din 11.07.2011 Administrare - - - - -
2. 105235 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Arad 3.207.608 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.038 din 21.10.2010 Administrare - - - - -
3. 153302 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Botoşani 11.839.030 Autorizaţie de construire nr. 3 din 1.07.2008; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.027 din 11.06.2010 Administrare - - - - -
4. 105551 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Gorj 2.697.216 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.058 din 21.11.2011 Administrare - - -
5. 105905 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Vâlcea 1.161.566 Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.055 din 4.11.2011 Administrare - - - - -
6. 153300 8.19.01. Imobil Sediu Judeţul Timiş 17.820.325 Autorizaţie de construire nr. 8 din 14.09.2009; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.059 din 16.12.2011 Administrare - - - - -
7. 105976 8.19.01. Imobil Cămin de garni-zoană Judeţul Prahova 3.300.545 Autorizaţie de construire nr. 12 din 29.12.2009; Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 4.050 din 9.06.2011 Administrare - - - - -

ANEXA Nr. 3DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedărilor către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii

Nr. crt. Codul unic de identificare/ Numărul atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice/ Codul de clasificaţie Denumirea bunului Valoarea de inventar - lei - Temeiul legal în baza căruia se scoate bunul din domeniul public al statului Ordonatorul/ Administratorul de la care se scoate bunul din domeniul public al statului
1. 4204305/ 105.932/ 8.19.01 Spital 2.004.175 Sentinţa civilă nr. 1.938 din 14.11.2011 a Tribunalului Bucureşti, definitivă şi irevocabilă; Decizia nr. 57 din 28.12.2011 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă Serviciul Român de Informaţii
2. 4204305/ 105.944/ 8.19.01 Sediu 2.673.220 Decizia civilă nr. 285 din 5.06.2003 a Curţii de Apel Bucureşti, definitivă, investită cu formulă executorie Serviciul Român de Informaţii
3. 4204305/ 105.313 (parţial)/ 8.19.01 Teren 196.794 Sentinţa civilă nr. 813 din 2.06.2010 a Tribunalului Bucureşti, definitivă şi irevocabilă; Dispoziţia nr. 58 din 19.03.2012 a directorului Serviciului Român de Informaţii, definitivă Serviciul Român de Informaţii


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1111/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1111 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu