Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1072 din 11.12.2020

privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara-Sud"
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1294 din 28 decembrie 2020SmartCity1

Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Timişoara-Sud", cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara-Sud", prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a proiectului tehnic.*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională. Articolul 2
(1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara-Sud", expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.
(2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, potrivit alin. (1), aflate pe raza localităţilor Timişoara, Sânmihaiu Român, Şag, Giroc, Moşniţa Nouă, Ghiroda din judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.
Articolul 3
(1) Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara-Sud", aflate pe raza localităţilor Timişoara, Sânmihaiu Român, Şag, Giroc, Moşniţa Nouă, Ghiroda din judeţul Timiş, sunt în cuantum total de 8.287 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolul 03 „Transport rutier", titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.03 „Programe din Fondul de coeziune - FC".
(2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor/deţinătorilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Articolul 4Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri. Articolul 5Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1 se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii. Articolul 6 Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU INTERIMAR NICOLAE-IONEL CIUCĂ Contrasemnează: Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, Lucian Nicolae Bode Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXA Nr. 2 LISTA cuprinzând imobile proprietate privată supuse exproprierii, situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara - Sud", aflate pe raza localităţilor Timişoara, Sânmihaiu Român, Şag, Giroc, Moşniţa Nouă şi Ghiroda din judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt. Judeţul U.A.T. Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului imobilului Tarlaua Parcela Nr. cadastral/Nr. topografic Nr. cărţii funciare/ Nr. titlului de proprietate Suprafaţa totală (mp) Categoria de folosinţă Suprafaţa de expropriat (mp) Construcţii Valoarea de despăgubire, conform Legii nr. 255/2010 (lei)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Timiş Timişoara S.C. ACONITUM - S.R.L. - - 315/a-317/2; 1148/a/2/5/2 409466 9056 Curţi - construcţii 4 - 650,00
2 Timiş Timişoara SCHNEIDER FERDINAND A1179 A1179/1/9 A1179/1/9 442117 3817 Arabil 47 - 7.641,00
3 Timiş Timişoara S.C. OTTE ROM - S.R.L. ORSOVA A1179 A1179/1/6 A1179/1/6 428021 8308 Arabil 13 - 2.114,00
4 Timiş Timişoara XTRATECRO - S.R.L. A1179 A1179/1/5/2 448670 448670 1242 Arabil 27 - 4.390,00
5 Timiş Timişoara DOROS ADELA-ANA A1179 A1179/1/4 A1179/1/4 405586 8412 Arabil 34 - 5.528,00
6 Timiş Timişoara DOROS ADELA-ANA A1179 A1179/1/3 405584 405584 8925 Arabil 18 - 2.926,00
7 Timiş Timişoara MERLUSCA LAVINIA A1179 A1179/1/2 438482 438482 8145 Arabil 16 - 2.601,00
8 Timiş Timişoara ILIESCU V. EUGENIA A1182-1187 A1182-1187/3 50487 410319 31028 Arabil 15 - 2.439,00
9 Timiş Timişoara MARCOVICI PANDELE A1193/1 A1193/1/1 A1193/1/1 440701 4445 Arabil 5 - 105,00
10 Timiş Timişoara PEPU ANA-MARIA, PEPU CRISTIAN A1193/1 A1193/1/2 A1193/1/2 441157 4097 Arabil 20 - 421,00
11 Timiş Timişoara PEPU ANA-MARIA, PEPU CRISTIAN A1193/1 A1193/1/3 A1193/1/3 440753 3906 Arabil 16 - 337,00
12 Timiş Timişoara MANZAT GHEORGHE CORNEL A1193/1 A1193/1/7 A1193/1/7 440748 2702 Arabil 7 - 147,00
13 Timiş Timişoara STOIA MARTA A1193/1 A1193/1/8 A1193/1/8 450906 2070 Arabil 24 - 505,00
14 Timiş Timişoara KOVACS LADISLAU KOVACS LADISLAU MUSAT CONSTANTIN MUSAT CRISTINA-MARIA MUSAT CLAUDIU-MIHAI A1193/1 A1193/1/9 A1193/1/9 450620 1940 Arabil 30 - 631,00
15 Timiş Timişoara GHERGHELI EUFROSINA A1193/1 A1193/1/10 A1193/1/10 450660 1846 Arabil 33 - 694,00
16 Timiş Timişoara STERPU NICOLAE A1193/1 A1193/1/11 A1193/1/11 450718 1748 Arabil 24 - 505,00
17 Timiş Timişoara MANZAT CORNEL, MANZAT MARIOARA A1193/1 A1193/1/12 A1193/1/12 449932 1652 Arabil 19 - 400,00
18 Timiş Timişoara MANZAT CORNEL, MANZAT MARIOARA A1193/1 A1193/1/13 A1193/1/13 449958 1363 Arabil 4 - 84,00
19 Timiş Timişoara TOFAN COSTICA, TOFAN IOANA A1202 A1202/1 A1202/1 441166 4969 Arabil 46 - 968,00
20 Timiş Timişoara SUCIU MIRCEA VON DER MARK-SUCIU IOAN A1202 A1202/2 A1202/2 435109 5515 Arabil 96 - 2.020,00
21 Timiş Timişoara VON DER MARK-SUCIU IOAN A1202 A1202/3 404338 404338 2319 Arabil 25 - 526,00
22 Timiş Timişoara VON DER MARK-SUCIU IOAN A1202 A1202/3 451055 451055 539 Arabil 4 - 84,00
23 Timiş Timişoara DAN EMILIAN-CONSTANTIN A1202 A1202/4 443499 443499 3294 Arabil 39 - 821,00
24 Timiş Timişoara FARCHESCU DELIA A1202 A1202/5 50609 402577 3953 Arabil 84 - 1.768,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 Timiş Timişoara BUGA VIOREL, BUGA LAURA A1205 A1205/13 A1205/13 418655 9102 Arabil 50 - 1.052,00
26 Timiş Timişoara BUGA VIOREL, BUGA LAURA A1205 A1205/12 A1205/12 405593 8595 Arabil 69 - 1.452,00
27 Timiş Timişoara RADU DANIELA-OXANA A1205 A1205/11 A1205/11 441447 8153 Arabil 42 - 884,00
28 Timiş Timişoara S.C. OTTE ROM - S.R.L. ORSOVA A1179 A1179/1/6 A1179/1/6 450699 233 Arabil 4 - 650,00
29 Timiş Timişoara XTRATECRO - S.R.L. A1179 A1179/1/5/2 450298 450298 717 Arabil 35 - 5.690,00
30 Timiş Timişoara DOROS ADELA-ANA A1179 A1179/1/4 A1179/1/4 449864 658 Arabil 40 - 6.503,00
31 Timiş Timişoara DOROS ADELA-ANA A1179 A1179/1/3 449916 449916 450 Arabil 26 - 4.227,00
32 Timiş Timişoara MERLUSCA LAVINIA A1179 A1179/1/2 450765 450765 751 Arabil 35 - 5.690,00
33 Timiş Timişoara ILIESCU V. EUGENIA A1182-1187 A1182-1187/3 50487 449962 1672 Arabil 6 - 975,00
34 Timiş Timişoara PEPU ANA-MARIA PEPU CRISTIAN A1193/1 A1193/1/2 A1193/1/2 449960 26 Arabil 9 - 189,00
35 Timiş Timişoara PEPU ANA-MARIA PEPU CRISTIAN A1193/1 A1193/1/3 A1193/1/3 449970 286 Arabil 13 - 274,00
36 Timiş Timişoara KOVACS LADISLAU KOVACS LADISLAU MUSAT CONSTANTIN MUSAT CRISTINA-MARIA MUSAT CLAUDIU-MIHAI A1193/1 A1193/1/9 A1193/1/9 429105 2566 Arabil 3 - 63,00
37 Timiş Timişoara GHERGHELI EUFROSINA A1193/1 A1193/1/10 A1193/1/10 440702 2665 Arabil 7 - 147,00
38 Timiş Timişoara STERPU NICOLAE A1193/1 A1193/1/11 A1193/1/11 441158 2767 Arabil 13 - 274,00
39 Timiş Timişoara MANZAT CORNEL MANZAT MARIOARA A1193/1 A1193/1/12 A1193/1/12 440751 2859 Arabil 16 - 337,00
40 Timiş Timişoara MANZAT CORNEL MANZAT MARIOARA A1193/1 A1193/1/13 A1193/1/13 440749 3170 Arabil 2 - 42,00
41 Timiş Timişoara TOFAN COSTICA TOFAN IOANA A1202 A1202/1 A1202/1 450495 3260 Arabil 37 - 779,00
42 Timiş Timişoara SUCIU MIRCEA VON DER MARK-SUCIU IOAN A1202 A1202/2 A1202/2 450820 2553 Arabil 97 - 2.041,00
43 Timiş Timişoara VON DER MARK-SUCIU IOAN A1202 A1202/3 299 Arabil 13 - 274,00
44 Timiş Timişoara ELECHES I. MARIUS DANIEL A1210 A1210/3/22 A1210/3/22 450669 9778 Arabil 46 - 7.479,00
45 Timiş Timişoara ELECHES LAVINIA-SIMONA A1210 A1210/3/23 A1210/3/23 450508 5607 Arabil 32 - 5.203,00
46 Timiş Timişoara ELECHES LAVINIA-SIMONA A1210 A1210/3/23 A1210/3/23 450508 5607 Arabil 29 - 4.715,00
47 Timiş Timişoara COMUNA GIROC DOMENIUL PRIVAT A1214 A1214/3/5 A1214/3/5 450007 494 Arabil 26 - 547,00
48 Timiş Timişoara S.C. HADASIM - S.R.L. TIMIŞOARA A1214 A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/2 A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/2 449913 43941 Arabil 7 - 1.138,00
49 Timiş Timişoara S.C. IMRU - S.R.L. A1214 A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/1 A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/1 431091 44149 Arabil 277 - 45.035,00
50 Timiş Timişoara S.C. IMRU - S.R.L. A1214 A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/1 A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/1 449983 24237 Arabil 171 - 27.801,00
51 Timiş Timişoara S.C. HADASIM - S.R.L. TIMIŞOARA A1214 A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/2 A1214/1/1-5; A1214/2; A1214/3/1-2/2 449950 181 Arabil 3 - 488,00
52 Timiş Timişoara COMUNA GIROC DOMENIUL PRIVAT A1214 A1214/3/5 A1214/3/5 449988 4003 Arabil 13 - 274,00
53 Timiş Timişoara SZEKELY M.I. MIHAI IOSIF A1210 A1210/3/24 A1210/3/24 450661 9624 Arabil 17 - 2.764,00
54 Timiş Timişoara ELECHES LAVINIA-SIMONA A1210 A1210/3/23 A1210/3/23 450512 1666 Arabil 84 - 13.657,00
55 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT A1510 A1510 A1510 425157 54027 Arabil 40 - 842,00
56 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT A1510 A1510 A1510 425157 54027 Arabil 104 - 2.188,00
57 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT A1510 A1510 A1510 425157 54027 Arabil 129 - 2.715,00
58 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT A1510 A1510 A1510 425157 54027 Arabil 109 - 2.294,00
59 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT A1510 A1510 A1510 425157 54027 Arabil 10 - 210,00
60 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT A1510 A1510 A1510 425157 54027 Arabil 122 - 2.567,00
61 Timiş Timişoara BORCHESCU SERAFIN A1515 A1515/1/2 A1515/1/2 403459 4852 Livadă 268 - 10.112,00
62 Timiş Timişoara BORCHESCU SERAFIN A1515 A1515/1/2 A1515/1/2 403459 4852 Livadă 2 - 75,00
63 Timiş Timişoara IFTIMICIUC-SENCU DACIANA SENCU ADRIANA COSMINA A1518 A1518/1/3 A1518/1/3 428722 28693 Arabil 63 - 10.243,00
64 Timiş Timişoara IFTIMICIUC-SENCU DACIANA SENCU ADRIANA COSMINA A1518 A1518/1/3 A1518/1/3 428722 28693 Arabil 59 - 9.592,00
65 Timiş Timişoara TOTH ESTERA TOTH IOSIF TOTH MIHAI IFTIMICIUC-SENCU DACIANA IFTIMICIUC-SENCU NICOLAE A1518 A1518/1/4 409855 409855 5343 Arabil 163 - 26.501,00
66 Timiş Timişoara BULIGA IULIANA A1518 A1518/1/5 A1518/1/5 449838 412 Arabil 98 - 15.933,00
67 Timiş Timişoara SILAGHI GRATIAN SILAGHI ZORICA-IULIANA 445236 445236 6000 Arabil 3 - 488,00
68 Timiş Timişoara SILAGHI GRATIAN SILAGHI ZORICA-IULIANA A1518 A1518/1/7/2 443376 443376 1520 Arabil 67 - 10.893,00
69 Timiş Timişoara SILAGHI GRATIAN SILAGHI ZORICA-IULIANA A1518 A1518/1/7/2 443376 443376 1520 Arabil 92 - 14.957,00
70 Timiş Timişoara JACOBSEN NELI FLORICA A1518 A1518/1/8/1/1, Cc1518/1/8/1/2 A1518/1/8/1/1, Cc1518/1/8/1/2 450650 7234 Arabil 18 - 2.926,00
71 Timiş Timişoara NOVAC COSMIN A1518 A1518/1/8/2 450864 450864 6952 Arabil 32 - 5.203,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
72 Timiş Timişoara BURDUHOS PETRONELA BURDUHOS IOAN-LEON HUTU ADRIAN-NICOLAE GAINA ADRIANA-MARGARETA A1518 A1518/1/9 A1518/1/9 413703 27677 Arabil 242 - 39.344,00
73 Timiş Timişoara BURDUHOS PETRONELA BURDUHOS IOAN-LEON HUTU ADRIAN-NICOLAE GAINA ADRIANA-MARGARETA A1518 A1518/1/9 A1518/1/9 413703 27677 Arabil 3 - 488,00
74 Timiş Timişoara IONUT CRISTINA IONUT BENIAMIN VLAD CRISTIAN SEBASTIAN VLAD DALIBORCA CRISTINA NICOARA EUGENIA DIANA NICOARA FLAVIUS ALIN IACSIN ANA LAURA IACSIN IUGOSLAV GORAN HUSZAR-SOMOGYI EMERIC GOIA RARES-ALEXANDRU GOIA DIANA-ELENA NOVAC DORIN NOVAC ANDREEA-LAURA A1518 A1518/1/10 A1518/1/10 417806 20224 Arabil 89 - 14.470,00
75 Timiş Timişoara TORDA ALEX-DANIEL A1518 A1518/1/11 439243 439243 17873 Arabil 62 - 10.080,00
76 Timiş Timişoara MURESAN S. PAULINA A1681 A1681/1/1 450674 450674 134 Arabil 50 - 8.129,00
77 Timiş Timişoara TENCHE ION STEFAN, TENCHE DORINA A1681 A1681/1/2 1839/b-1843/2/2/2/2 451054 57 Arabil 27 - 4.390,00
78 Timiş Timişoara FAUR FLORIN, FAUR GRATIELA-IULIA - - - 446173 1412 Arabil 35 - 5.690,00
79 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT - - - 446168 2889 Arabil 14 - 2.276,00
80 Timiş Timişoara AL-RIKABI SADUN A1681 A1681/1/3/1/b/1/c 450884 450884 33 Arabil 8 - 1.301,00
81 Timiş Timişoara EREMIA MIREL LIVIU EREMIA DANIELA A1681 CC1681/1/3/2/a; A1681/1/3/1/a 450948 450948 61 Arabil 3 - 488,00
82 Timiş Timişoara EREMIA MIREL LIVIU EREMIA DANIELA A1681 A1681/1/4 450985 450985 60 Arabil 18 - 2.926,00
83 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT A1681 A1681/1/4 450973 450973 56 Arabil 9 - 1.463,00
84 Timiş Timişoara EREMIA MIREL LIVIU, EREMIA DANIELA A1681 A1681/1/4 451048 451048 23 Arabil 1 - 163,00
85 Timiş Timişoara EREMIA MIREL LIVIU, EREMIA DANIELA A1681 A1681/1/4 451067 451067 23 Arabil 1 - 163,00
86 Timiş Timişoara CHIS LUCIAN, CHIS ELENA A1681 A1681/1/5 450290 450290 63 Arabil 9 - 1.463,00
87 Timiş Timişoara CHIRILA MIRCEA, CIREBEA DUMITRU, NOVAC ANA A1681 A1681/1/5 A1681/1/5/1/a 450959 51 Arabil 8 - 1.301,00
88 Timiş Timişoara FEKHETE FLORICA FEKHETE FLORICA FEKHETE ISABELLA A1681 A1681/1/6 A1681/1/6 450442 126 Arabil 6 - 975,00
89 Timiş Timişoara TOTOK S. ELISABETA A1681 A1681/4/1 A1681/4/1 450726 58 Arabil 7 - 1.138,00
90 Timiş Timişoara DRAGULETE PETRU, DRAGULETE FLORICA A1681 A1681/4/18 Top: 1669/23,24/2, 1669/27/11,12,13/2 454943 450943 8918 Arabil 70 - 11.381,00
91 Timiş Timişoara GHILINGHER VIORICA, HORVATH IOSIF A1697 A1696/7 450945 450945 8679 Arabil 70 - 11.381,00
92 Timiş Timişoara GHILINGHER VIORICA, HORVATH IOSIF A1697 A1696/7 450945 450945 8679 Arabil 37 - 6.015,00
93 Timiş Timişoara GHILINGHER VIORICA, HORVATH IOSIF A1697 A1696/7 445384 445384 15828 Arabil 124 - 20.160,00
94 Timiş Timişoara DRAGULETE PETRU DRAGULETE FLORICA A1681 A1681/4/18 Top: 1669/23,24/2, 1669/27/11,12,13/2 434660 434660 17224 Arabil 471 - 76.575,00
95 Timiş Timişoara GAVRILA COSTICA-IOAN GAVRILA MIRCEA A1681 A1681/4/13 A1681/4/13 430651 26504 Arabil 1 - 163,00
96 Timiş Timişoara GAVRILA COSTICA-IOAN GAVRILA MIRCEA A1681 A1681/4/13 A1681/4/13 430651 26504 Arabil 57 - 9.267,00
97 Timiş Timişoara FARCAS FLORIAN A1681 A1681/4/12/2 A1681/4/12/2 443191 4809 Arabil 23 - 3.739,00
98 Timiş Timişoara CHETE V. MARIN A1681 A1681/4/12/1 A1681/4/12/1 443144 9613 Arabil 46 - 7.479,00
99 Timiş Timişoara GABOR L. IOAN A1681 A1681/4/11 435417 435417 4431 Arabil 12 - 1.951,00
100 Timiş Timişoara CHISALITA I. IOAN A1681 A1681/4/10/2 407912 407912 17811 Arabil 70 - 11.381,00
101 Timiş Timişoara MITRIS RODICA-ELISABETA A1681 A1681/4/10/1 407911 407911 21724 Arabil 105 - 17.071,00
102 Timiş Timişoara HERMECZ C. IOAN A1681 A1681/4/6 A1681/4/6 450682 4182 Arabil 1 - 163,00
103 Timiş Timişoara HERMECZ C. IOAN A1681 A1681/4/6 A1681/4/6 450682 4182 Arabil 2 - 325,00
104 Timiş Timişoara GLIGOR FRANCISC, GLIGOR MARIA A1681 A1681/4/5 A1681/4/5 442887 4320 Arabil 37 - 6.015,00
105 Timiş Timişoara LAMBERT DAN EMILIAN A1681 A1681/4/4 A1681/4/4 437115 4285 Arabil 5 - 813,00
106 Timiş Timişoara LAMBERT DAN EMILIAN A1681 A1681/4/4 A1681/4/4 437115 4285 Arabil 42 - 6.828,00
107 Timiş Timişoara ZGLIBUTIU IOAN, ZGLIBUTIU MARIA A1681 A1681/4/3 A1681/4/3 439103 15079 Arabil 443 - 72.023,00
108 Timiş Timişoara ZGLIBUTIU IOAN, ZGLIBUTIU MARIA A1681 A1681/4/2 A1681/4/2 447609 6586 Arabil 47 - 7.641,00
109 Timiş Timişoara TOTOK S. ELISABETA A1681 A1681/4/1 A1681/4/1 450863 7553 Arabil 48 - 7.804,00
110 Timiş Timişoara FEKHETE FLORICA FEKHETE FLORICA FEKHETE ISABELLA A1681 A1681/1/6 A1681/1/6 432107 24044 Arabil 62 - 10.080,00
111 Timiş Timişoara FEKHETE FLORICA FEKHETE FLORICA FEKHETE ISABELLA A1681 A1681/1/6 A1681/1/6 432107 24044 Arabil 11 - 1.788,00
112 Timiş Timişoara CHIRILA MIRCEA, CIREBEA DUMITRU, NOVAC ANA A1681 A1681/1/5 A1681/1/5/1/a 450837 4029 Arabil 32 - 5.203,00
113 Timiş Timişoara CHIS LUCIAN, CHIS ELENA A1681 A1681/1/5 447683 447683 4026 Arabil 35 - 5.690,00
114 Timiş Timişoara EREMIA MIREL LIVIU, EREMIA DANIELA A1681 A1681/1/4 447051 447051 1670 Arabil 12 - 1.951,00
115 Timiş Timişoara EREMIA MIREL LIVIU, EREMIA DANIELA A1681 A1681/1/4 447049 447049 1752 Arabil 12 - 1.951,00
116 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT A1681 A1681/1/4 447050 447050 3399 Arabil 23 - 3.739,00
117 Timiş Timişoara EREMIA MIREL LIVIU, EREMIA DANIELA A1681 A1681/1/4 447049 447049 3373 Arabil 20 - 3.252,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
118 Timiş Timişoara EREMIA MIREL LIVIU, EREMIA DANIELA A1681 Cc1681/1/3/2/a; A1681/1/3/1/a 447613 447613 4954 Arabil 24 - 3.902,00
119 Timiş Timişoara TENCHE ION STEFAN, TENCHE DORINA A1681 A1681/1/2 1839/b-1843/2/2/2/2 450897 21412 Arabil 59 - 9.592,00
120 Timiş Timişoara MURESAN S. PAULINA A1681 A1681/1/1 A1681/1/1 450892 19280 Arabil 47 - 7.641,00
121 Timiş Timişoara MURESAN S. PAULINA A1681 A1681/1/1 A1681/1/1 450892 19280 Arabil 49 - 7.966,00
122 Timiş Timişoara TORDA ALEX-DANIEL A1518 A1518/1/11 450867 450867 6251 Arabil 47 - 7.641,00
123 Timiş Timişoara IONUT CRISTINA IONUT BENIAMIN VLAD CRISTIAN SEBASTIAN VLAD DALIBORCA CRISTINA NICOARA EUGENIA DIANA NICOARA FLAVIUS ALIN IACSIN ANA LAURA IACSIN IUGOSLAV GORAN HUSZAR-SOMOGYI EMERIC GOIA RARES-ALEXANDRU GOIA DIANA-ELENA NOVAC DORIN NOVAC ANDREEA-LAURA A1518 A1518/1/10 A1518/1/10 450458 14420 Arabil 64 - 10.405,00
124 Timiş Timişoara BURDUHOS PETRONELA BURDUHOS IOAN-LEON HUTU ADRIAN-NICOLAE GAINA ADRIANA-MARGARETA A1518 A1518/1/9 449945 449945 12969 Arabil 219 - 35.605,00
125 Timiş Timişoara BANCA TRANSILVANIA - S.A. SUCURSALA TIMIŞOARA A1518 A1518/1/8/4 A1518/1/8/4 418470 2345 Arabil 13 - 2.114,00
126 Timiş Timişoara NOVAC COSMIN A1518 A1518/1/8/2 428145 428145 1947 Arabil 13 - 2.114,00
127 Timiş Timişoara JACOBSEN NELI FLORICA A1518 A1518/1/8/1/1, Cc1518/1/8/1/2 A1518/1/8/1/1, Cc1518/1/8/1/2 409697 1830 Arabil 17 - 2.764,00
128 Timiş Timişoara SILAGHI GRATIAN SILAGHI ZORICA-IULIANA A1518 A1518/1/7/3 443377 443377 794 Arabil 83 - 13.494,00
129 Timiş Timişoara BULIGA IULIANA A1518 A1518/1/5 A1518/1/5 443104 5027 Arabil 26 - 4.227,00
130 Timiş Timişoara BULIGA IULIANA A1518 A1518/1/5 A1518/1/5 443104 5027 Arabil 174 - 28.289,00
131 Timiş Timişoara TOTH ESTERA TOTH IOSIF TOTH MIHAI IFTIMICIUC-SENCU DACIANA IFTIMICIUC-SENCU NICOLAE A1518 A1518/1/4 450671 450671 186 Arabil 15 - 2.439,00
132 Timiş Timişoara BORCHESCU SERAFIN A1515 A1515/1/2 A1515/1/2 449835 305 Livadă 111 - 4.204,00
133 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT A1510 A1510 A1510 450709 341 Arabil 98 - 2.062,00
134 Timiş Timişoara BALOTEANU STEFANITA MIHAI 446307 446307 2610 Altele 56 - 1.178,00
135 Timiş Timişoara DONIS IOAN A1191/2 A1191/2/6 A1191/2/6 449948 3322 Arabil 174 - 3.751,00
136 Timiş Timişoara DONIS IOAN A1191/2 A1191/2/6 A1191/2/6 449948 3322 Arabil 95 - 2.048,00
137 Timiş Timişoara SCURTESCU MARIUS ADRIAN A1191/2 A1191/2/5 A1191/2/5 449972 198 Arabil 21 - 453,00
138 Timiş Timişoara S.C. FRAN LETIZIA - S.R.L. A1191/2 A1191/2/4 A1191/2/4 438865 438865 Arabil 106 - 2.285,00
139 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT A1510 A1510 A1510 425157 54027 Arabil 1500 - 32.340,00
140 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT A1510 A1510 A1510 425157 54027 Arabil 5257 - 113.341,00
141 Timiş Timişoara MUNICIPIUL TIMIŞOARA DOMENIUL PRIVAT A1510 A1510 A1510 425157 54027 Arabil 1347 - 29.041,00
142 Timiş Timişoara STEFANUTI ADINA A1515 A1515/1/1 A1515/1/1 435864 8650 Arabil 1618 - 34.884,00
143 Timiş Timişoara STEFANUTI ADINA A1515 A1515/1/1 A1515/1/1 435864 8650 Arabil 81 - 1.746,00
144 Timiş Timişoara BORCHESCU SERAFIN A1515 A1515/1/2 A1515/1/2 403459 4852 Livadă 1412 - 53.275,00
145 Timiş Timişoara IFTIMICIUC-SENCU DACIANA SENCU ADRIANA COSMINA A1518 A1518/1/3 A1518/1/3 428722 28693 Arabil 360 - 58.529,00
146 Timiş Timişoara IFTIMICIUC-SENCU DACIANA SENCU ADRIANA COSMINA A1518 A1518/1/3 A1518/1/3 428722 28693 Arabil 276 - 44.872,00
147 Timiş Timişoara IFTIMICIUC-SENCU DACIANA SENCU ADRIANA COSMINA A1518 A1518/1/3 A1518/1/3 428722 28693 Arabil 1378 - 224.035,00
148 Timiş Timişoara TOTH ESTERA TOTH IOSIF TOTH MIHAI IFTIMICIUC-SENCU DACIANA IFTIMICIUC-SENCU NICOLAE A1518 A1518/1/4 409855 409855 5343 Arabil 123 - 19.997,00
149 Timiş Timişoara TOTH ESTERA TOTH IOSIF TOTH MIHAI IFTIMICIUC-SENCU DACIANA IFTIMICIUC-SENCU NICOLAE A1518 A1518/1/4 450671 450671 186 Arabil 107 - 17.396,00
150 Timiş Timişoara BULIGA IULIANA A1518 A1518/1/5 A1518/1/5 443104 5027 Arabil 34 - 5.528,00
151 Timiş Timişoara IONITA ELISABETA TATU PARASCHIVA ANDREESCU FLOARE POPUTA MARIOARA RUS IRINA PASCA IOAN A1519/2/2/1 351/2/1,346/2/1/1, 347/2/1/1,348/2/1/1 417922 Moşniţa Nouă 13400 Arabil 508 - 10.952,00
152 Timiş Timişoara PETCUT IRINA A1519/2/2/2 346/2/1/2, 347/2/1/2, 348/2/1/2 417945 Moşniţa Nouă 5800 Arabil 44 - 949,00
153 Timiş Timişoara AL ABOUD ANA-SORINA AL ABBOUD ANA-MARIA AL ABBOUD JASIM AL ABOUD ALI 428286 428286 428286 6916 Arabil 1207 - 26.023,00
154 Timiş Timişoara DRAGULETE PETRU DRAGULETE FLORICA A1681 A1681/4/18 Top: 1669/23,24/2, 1669/27/11,12,13/2 454943 450943 8918 Arabil 33 - 5.365,00
155 Timiş Timişoara DRAGULETE PETRU DRAGULETE FLORICA A1681 A1681/4/18 Top: 1669/23,24/2, 1669/27/11,12,13/2 434660 434660 17224 Arabil 236 - 38.369,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
156 Timiş Timişoara DRAGULETE PETRU DRAGULETE FLORICA A1681 A1681/4/18 Top: 1669/23,24/2, 1669/27/11,12,13/2 434660 434660 17224 Arabil 82 - 13.332,00
157 Timiş Timişoara DRAGULETE PETRU DRAGULETE FLORICA A1681 A1681/4/19 Top: 1669/23/4, 1669/27/11/1, 2/4, 1669/27/13/1.2/4 A1681/4/19 434661 15000 Arabil 1 - 163,00
158 Timiş Timişoara BUTIN P. ELENA, SANISLAV P. MARIA, JEBELEAN P. LUCIA DOINA, NESU LAZAR 436646 436646 323 Arabil 29 - 625,00
159 Timiş Timişoara BUTIN ELENA 436644 436644 7548 Arabil 54 - 1.164,00
160 Timiş Timişoara JEBELIAN LUCIA-DOINA 436645 436645 7527 Arabil 177 - 3.816,00
161 Timiş Timişoara GHILINGHER VIORICA HORVATH IOSIF A1697 A1696/7 445384 445384 15828 Arabil 2381 - 387.103,00
162 Timiş Timişoara GHILINGHER VIORICA HORVATH IOSIF A1697 A1696/7 450945 450945 8679 Arabil 40 - 6.503,00
163 Timiş Timişoara GHILINGHER VIORICA HORVATH IOSIF A1697 A1696/7 450945 450945 8679 Arabil 72 - 11.706,00
164 Timiş Sânmihaiu Român MATIS IUDITA CARMEN MATIS TEODOR A545 A545/1/a A545/1/a 409870 954 Arabil 6 - 27,00
165 Timiş Sânmihaiu Român MATIS IUDITA CARMEN MATIS TEODOR A545 A545/1/6 409836 409836 1347 Arabil 2 - 9,00
166 Timiş Sânmihaiu Român CARUNTA GHEORGHE RADUT JENICA A545 A545/3 A545/3 409770 2727 Arabil 6 - 27,00
167 Timiş Sânmihaiu Român KASZA I. ANDREI SZILAGYI I. ANA A550/4 A550/4/5 A550/4/5 409823 6039 Arabil 31 - 140,00
168 Timiş Sânmihaiu Român VITI SANDRO A550/4 A550/4/4 A550/4/4 404105 12671 Arabil 90 - 406,00
169 Timiş Sânmihaiu Român COSEAC ELENA COSEAC ELENA DUMA ADRIAN A550/4 A550/4/3 A550/4/3 404513 36949 Arabil 35 - 158,00
170 Timiş Sânmihaiu Român COSEAC ELENA COSEAC ELENA DUMA ADRIAN A550/4 A550/4/3 A550/4/3 404513 36949 Arabil 96 - 433,00
171 Timiş Sânmihaiu Român MIU IOAN A550/4 A550/4/2 A550/4/2 409835 8443 Arabil 29 - 131,00
172 Timiş Sânmihaiu Român S.C. OSTER G&D - S.R.L. TIMIŞOARA A565/1 A565/1/7 A565/1/7 409767 1023 Arabil 38 - 171,00
173 Timiş Sânmihaiu Român S.C. OSTER G&D - S.R.L. TIMIŞOARA A565/1 A565/1/8 A565/1/8 409760 1343 Arabil 3 - 14,00
174 Timiş Sânmihaiu Român SOC. COM. „OSTER G&D" - S.R.L. A565/1 A565/1/9 A565/1/9 409864 1795 Arabil 30 - 135,00
175 Timiş Sânmihaiu Român S.C. MEISSL INTERNATIONAL - S.R.L. A565/1 A565/1/10 A565/1/10 409848 5268 Arabil 66 - 298,00
176 Timiş Sânmihaiu Român AZGUR CLAUDIA-ESTERA AZGUR DANIEL-PETRU A565/1 A565/1/11 A565/1/11 404084 7129 Arabil 55 - 248,00
177 Timiş Sânmihaiu Român MARTA FLOAREA MARTA FLOAREA BOICI MARIANA MARTA EMILIA ROXANA MARTA NICOLETA A565/1 A565/1/12 405697 405697 5036 Arabil 30 - 135,00
178 Timiş Sânmihaiu Român MATIS IUDITA CARMEN MATIS TEODOR A565/1 A565/1/13 A565/1/13 404098 4052 Arabil 17 - 77,00
179 Timiş Sânmihaiu Român CARUNTA VIORICA CARUNTA GHEORGHE VIOREL A565/1 A565/1/14 A565/1/14 404354 11686 Arabil 9 - 41,00
180 Timiş Sânmihaiu Român TUREATCA ALEX DAN A565/1 A565/1/17 A565/1/17 401682 457 Arabil 15 - 68,00
181 Timiş Sânmihaiu Român CARUNTA VIORICA CARUNTA GHEORGHE VIOREL A565/1 A565/1/15 A565/1/15 404355 691 Arabil 6 - 27,00
182 Timiş Sânmihaiu Român MATIS IUDITA CARMEN MATIS TEODOR A565/1 A565/1/13 A565/1/13 404098 604 Arabil 12 - 54,00
183 Timiş Sânmihaiu Român MARTA FLOAREA MARTA FLOAREA BOICI MARIANA MARTA EMILIA ROXANA MARTA NICOLETA A565/1 A565/1/12 409718 409718 2044 Arabil 34 - 153,00
184 Timiş Sânmihaiu Român AZGUR CLAUDIA-ESTERA AZGUR DANIEL-PETRU A565/1 A565/1/11 A565/1/11 404084 6323 Arabil 86 - 388,00
185 Timiş Sânmihaiu Român S.C. MEISSL INTERNATIONAL - S.R.L. A565/1 A565/1/10 A565/1/10 402804 9557 Arabil 83 - 374,00
186 Timiş Sânmihaiu Român SOC. COM. „OSTER G&D" - S.R.L. A565/1 A565/1/9 A565/1/9 404902 5772 Arabil 41 - 185,00
187 Timiş Sânmihaiu Român S.C. OSTER G&D - S.R.L. TIMIŞOARA A565/1 A565/1/8 A565/1/8 404890 6833 Arabil 48 - 216,00
188 Timiş Sânmihaiu Român S.C. OSTER G&D - S.R.L. TIMIŞOARA A565/1 A565/1/7 A565/1/7 404887 14382 Arabil 12 - 54,00
189 Timiş Sânmihaiu Român S.C. OSTER G&D - S.R.L. TIMIŞOARA A565/1 A565/1/7 A565/1/7 404887 14382 Arabil 13 - 59,00
190 Timiş Sânmihaiu Român CARUNTA FOUCART MIRGEA ANDREI STATU STEFANIA POPA VIORICA-MARIA A565/1 A565/1/6 408128 408128 9713 Arabil 28 - 126,00
191 Timiş Sânmihaiu Român BIRTEA PETRU BIRTEA ADELA A565/1 A565/1/5 A565/1/5 404459 12647 Arabil 23 - 104,00
192 Timiş Sânmihaiu Român DAVIDEAN IOAN DAVIDEAN VIORICA A550/4 A550/4/1 A550/4/1 409819 1483 Arabil 3 - 14,00
193 Timiş Sânmihaiu Român MIU IOAN A550/4 A550/4/2 A550/4/2 409841 4215 Arabil 48 - 216,00
194 Timiş Sânmihaiu Român COSEAC ELENA COSEAC ELENA DUMA ADRIAN A550/4 A550/4/3 A550/4/3 409715 11247 Arabil 86 - 388,00
195 Timiş Sânmihaiu Român COSEAC ELENA COSEAC ELENA DUMA ADRIAN A550/4 A550/4/3 A550/4/3 409715 11247 Arabil 62 - 280,00
196 Timiş Sânmihaiu Român VITI SANDRO A550/4 A550/4/4 A550/4/4 409709 445 Arabil 53 - 239,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
197 Timiş Sânmihaiu Român MATIS IUDITA CARMEN MATIS TEODOR A545 A545/1/6 404118 404118 6870 Arabil 1 - 5,00
198 Timiş Sânmihaiu Român MATIS IUDITA CARMEN MATIS TEODOR A545 A545/1/a A545/1/a 404119 6491 Arabil 5 - 23,00
199 Timiş Sânmihaiu Român COMUNA SÂNMIHAIU ROMÂN DOMENIUL PRIVAT A2/1 A2/1/1 A2/1/1 409833 6723 Arabil 143 - 645,00
200 Timiş Şag CIUREA NICOLAE FLORIN CIUREA STEFANIA A2/1 A2/1/2 406432 406432 22995 Arabil 56 - 4.366,00
201 Timiş Şag CIUREA NICOLAE FLORIN CIUREA STEFANIA A2/1 A2/1/3 406084 406084 4673 Arabil 12 - 59,00
202 Timiş Şag CIUREA NICOLAE FLORIN CIUREA STEFANIA A2/1 A2/1/4 406085 406085 16301 Arabil 40 - 196,00
203 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE DUMITRESCU COSTICA A2/1 A2/1/5/1 406086 406086 3387 Arabil 10 - 49,00
204 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE S.C. COMITY PROD EXIM - S.R.L. A2/1 A2/1/5/2 406087 406087 7290 Arabil 12 - 59,00
205 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE A2/1 A2/1/7 406089 406089 27329 Arabil 82 - 401,00
206 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE S.C. COMITY PROD EXIM - S.R.L. A2/1 A2/1/8 406090 406090 17370 Arabil 37 - 181,00
207 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE S.C. COMITY PROD EXIM - S.R.L. A2/1 A2/1/8 406090 406090 17370 Arabil 3 - 15,00
208 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE S.C. COMITY PROD EXIM - S.R.L. A2/1/8 406090 406090 17370 Arabil 42 - 206,00
209 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE S.C. COMITY PROD EXIM - S.R.L. A2/1 A2/1/9 406091 406091 32437 Arabil 50 - 245,00
210 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE S.C. COMITY PROD EXIM - S.R.L. A2/1 A2/1/9 406091 406091 32437 Arabil 72 - 352,00
211 Timiş Şag DE PIETRI GIANNI A2/1 A2/1/10/1 406092 406092 22518 Arabil 70 - 343,00
212 Timiş Şag COSTACHE-ROSIORU DIANA CORNEA-ROSIORU DANIELA A2/1 A2/1/10/2 406093 406093 24369 Arabil 71 - 348,00
213 Timiş Şag DE PIETRI GIANNI A2/1 A2/1/10/1 406469 406469 972 Arabil 60 - 294,00
214 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE S.C. COMITY PROD EXIM - S.R.L. A2/1 A2/1/9 406464 406464 4958 Arabil 86 - 421,00
215 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE S.C. COMITY PROD EXIM - S.R.L. A2/1 A2/1/8 406468 406468 4686 Arabil 25 - 122,00
216 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE A2/1 A2/1/7 406474 406474 10882 Arabil 119 - 583,00
217 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE S.C. COMITY PROD EXIM - S.R.L. A2/1 A2/1/6 406487 406487 6467 Arabil 4 - 20,00
218 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE S.C. COMITY PROD EXIM - S.R.L. A2/1 A2/1/5/2 406465 406465 4459 Arabil 2 - 10,00
219 Timiş Şag NETOIU GHEORGHE DUMITRESCU COSTICA A2/1 A2/1/5/1 406466 406466 2268 Arabil 6 - 29,00
220 Timiş Şag CIUREA NICOLAE FLORIN CIUREA STEFANIA A2/1 A2/1/4 406433 406433 11968 Arabil 37 - 181,00
221 Timiş Şag CIUREA NICOLAE FLORIN CIUREA STEFANIA A2/1 A2/1/3 406437 406437 3673 Arabil 12 - 59,00
222 Timiş Şag CIUREA NICOLAE FLORIN CIUREA STEFANIA A2/1 A2/1/2 406083 406083 24267 Arabil 57 - 4.444,00
223 Timiş Şag DRAGOSIN IULIANA A6/3 A6/3/28/1 406065 406065 8172 Arabil 2 - 10,00
224 Timiş Şag DRAGOSIN IULIANA A6/3 A6/3/28/2 406064 406064 14359 Arabil 30 - 147,00
225 Timiş Şag MIHU AUREL A6/3 A6/3/28/3 406063 406063 9945 Arabil 30 - 147,00
226 Timiş Şag S.C. PAIS COMPANIE IMOBILIARĂ - S.R.L. TIMIŞOARA A6/3 A6/3/29 406062 406062 11709 Arabil 30 - 147,00
227 Timiş Şag S.C. PAIS COMPANIE IMOBILIARĂ - S.R.L. A6/3 A6/3/30 406061 406061 32149 Arabil 47 - 230,00
228 Timiş Şag SERBAN DANA-VERONICA-EMILIA A58 A58/1 406080 406080 53791 Arabil 124 - 607,00
229 Timiş Şag S.C. SAP’’S - S.R.L. A68/1/2 A68/1/2/4 405685 405685 10812 Arabil 69 - 5.380,00
230 Timiş Şag S.C. YUGOPRIMA - S.R.L. A68/1/2 A68/1/2/3 406461 406461 8656 Arabil 1327 - 103.464,00
231 Timiş Şag FERME D’AGRO - S.R.L. A68/1/3 A68/1/3/3 405661 405661 6256 Arabil 46 - 3.587,00
232 Timiş Şag BRATUCU DORINA A68/1/3 A68/1/3/2 405674 405674 6154 Arabil 37 - 2.885,00
233 Timiş Şag CHICHIHAZAN MIRCEA A68/1/3 A68/1/3/1 405643 405643 7097 Arabil 36 - 2.807,00
234 Timiş Şag CHICHIHAZAN MIRCEA A68/1/4 A68/1/4/2 405644 405644 7349 Arabil 33 - 2.573,00
235 Timiş Şag TEREGUT CORINA VASILICA A68/1/4 A68/1/4/1 405735 405735 12260 Arabil 50 - 3.898,00
236 Timiş Şag S.C. AL&ROMAYA LOGISTIC - S.R.L. A68/1 A68/1/6/a, A68/1/6/b, A68/1/6/c, A68/1/7 A68/1/6/a, A68/1/6/b, A68/1/6/c, A68/1/7 405743 23659 Curţi -construcţii 156 - 12.163,00
237 Timiş Şag S.C. IMOBILIARE FIORENTINA - S.R.L. A68/1 A68/1/8 405694 405694 14191 Arabil 53 - 4.132,00
238 Timiş Şag S.C. TOSCANA LAND INVESTMENT - S.R.L. A68/1 A68/1/9 405693 405693 14818 Arabil 50 - 3.898,00
239 Timiş Şag S.C. UNIC PASCAL COMPANY - S.R.L. A68/1 A68/1/10 405711 405711 18133 Arabil 41 - 3.197,00
240 Timiş Şag ANTAL ELENA A68/1 A68/1/11/1 405684 405684 15391 Arabil 5 - 390,00
241 Timiş Şag ANTAL ATTILA A68/1 A68/1/11/2/1 405668 405668 8666 Arabil 4 - 312,00
242 Timiş Şag ANTAL ATTILA, ANTAL ALEXANDRU A68/1 A68/1/11/2/2 405669 405669 7684 Arabil 1 - 78,00
243 Timiş Şag INDRICAU MARIA ANA A68/1 A68/1/12 405681 405681 18763 Arabil 6 - 468,00
244 Timiş Şag PANDOR VASILE, PANDOR ALEXANDRU A68/1 A68/1/13 405700 405700 19880 Arabil 2 - 156,00
245 Timiş Şag COMUNA ŞAG DOMENIU PRIVAT DE 68/1/1 405766 405766 3073 Drum 7 - 546,00
246 Timiş Şag ANTAL ALEXANDRU A67/2 A67/2/4 406438 406438 242 Arabil 1 - 78,00
247 Timiş Şag INDRICAU MARIA ANA A68/1 A68/1/12 406453 406453 105 Arabil 3 - 234,00
248 Timiş Şag ANTAL ATTILA, ANTAL ALEXANDRU A68/1 A68/1/11/2/2 406443 406443 374 Arabil 4 - 312,00
249 Timiş Şag ANTAL ATTILA A68/1 A68/1/11/2/1 406436 406436 711 Arabil 4 - 312,00
250 Timiş Şag ANTAL ELENA A68/1 A68/1/11/1 406460 406460 2049 Arabil 14 - 1.092,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
251 Timiş Şag S.C. UNIC PASCAL COMPANY - S.R.L. A68/1 A68/1/10 406421 406421 3651 Arabil 2 - 156,00
252 Timiş Şag S.C. UNIC PASCAL COMPANY - S.R.L. A68/1 A68/1/10 406421 406421 3651 Arabil 10 - 780,00
253 Timiş Şag S.C. TOSCANA LAND INVESTMENT - S.R.L. A68/1 A68/1/9 406449 406449 3976 Arabil 10 - 780,00
254 Timiş Şag S.C. IMOBILIARE FIORENTINA - S.R.L. A68/1 A68/1/8 406455 406455 4627 Arabil 9 - 702,00
255 Timiş Şag S.C. AL&ROMAYA LOGISTIC - S.R.L. A68/1 A68/1/6/a, A68/1/6/b, A68/1/6/c, A68/1/7 406459 406459 9298 Curţi - construcţii 109 - 8.499,00
256 Timiş Şag TEREGUT CORINA VASILICA A68/1/4 A68/1/4/1 406442 406442 5513 Arabil 22 - 1.715,00
257 Timiş Şag CHICHIHAZAN MIRCEA A68/1/4 A68/1/4/2 406445 406445 3580 Arabil 29 - 2.261,00
258 Timiş Şag CHICHIHAZAN MIRCEA A68/1/3 A68/1/3/1 406441 406441 3446 Arabil 29 - 2.261,00
259 Timiş Şag BRATUCU DORINA A68/1/3 A68/1/3/2 406480 406480 2949 Arabil 30 - 2.339,00
260 Timiş Şag FERME D’AGRO - S.R.L. A68/1/3 A68/1/3/3 402517 402517 Arabil 28 - 2.183,00
261 Timiş Şag S.C. YUGOPRIMA - S.R.L. A68/1/2 A68/1/2/3 405646 405646 9907 Arabil 111 - 8.654,00
262 Timiş Şag S.C. YUGOPRIMA - S.R.L. A68/1/2 A68/1/2/3 405646 405646 9907 Arabil 80 - 6.237,00
263 Timiş Şag S.C. YUGOPRIMA - S.R.L. A68/1/2 A68/1/2/3 405646 405646 9907 Arabil 23 - 1.793,00
264 Timiş Şag S.C. PAIS COMPANIE IMOBILIARĂ - S.R.L. A6/3 A6/3/30 406430 406430 2711 Arabil 4 - 20,00
265 Timiş Şag S.C. PAIS COMPANIE IMOBILIARĂ - S.R.L. A6/3 A6/3/30 406430 406430 2711 Arabil 582 - 2.849,00
266 Timiş Şag S.C. PAIS COMPANIE IMOBILIARĂ - S.R.L. TIMIŞOARA A6/3 A6/3/29 406062 406062 265 Arabil 127 - 622,00
267 Timiş Şag MIHU AUREL A6/3 A6/3/28/3 406478 406478 4 Arabil 4 - 20,00
268 Timiş Şag COMUNA ŞAG DOMENIUL PRIVAT A2/1 406258 2473 Arabil 246 - 1.204,00
269 Timiş Şag CIUREA NICOLAE FLORIN CIUREA STEFANIA A2/1 A2/1/2 406083 406083 24267 Arabil 2103 - 163.967,00
270 Timiş Şag CIUREA NICOLAE FLORIN CIUREA STEFANIA A2/1 A2/1/3 406437 406437 3673 Arabil 105 - 514,00
271 Timiş Şag CIUREA NICOLAE FLORIN CIUREA STEFANIA A2/1 A2/1/4 406085 406085 16301 Arabil 465 - 2.276,00
272 Timiş Şag SERBAN DANA-VERONICA-EMILIA A58 A58/1 406080 406080 56100 Arabil 3 - 15,00
273 Timiş Şag SERBAN DANA-VERONICA-EMILIA A58 A58/1 406080 406080 56100 Arabil 3 - 15,00
274 Timiş Şag S.C. YUGOPRIMA - S.R.L. A68/1/2 A68/1/2/3 406461 406461 8656 Arabil 2 - 156,00
275 Timiş Giroc OLARIU ILIE A91/2 A91/2/23 409368 409368 11307 Arabil 33 - 500,00
276 Timiş Giroc TOMA IRODION A91/2 A91/2/22 409367 409367 3985 Arabil 2 - 30,00
277 Timiş Giroc LIBOTEAN SILVIU-VASILE LIBOTEAN GHEORGHINA-IOSEFINA A91/2 A91/2/21 400852 400852 4478 Arabil 6 - 91,00
278 Timiş Giroc IENCHI TOMA A91/1 A91/1/15 416483 416483 11594 Arabil 126 - 1.910,00
279 Timiş Giroc MIAT DORICA MIAT ANCA PAULESCU MARIA A91/1 A91/1/14 410729 410729 14686 Arabil 59 - 894,00
280 Timiş Giroc MOISA IONEL MOISA CORNELIA A616/1 A616/1/8 405222 405222 5481 Arabil 5 - 76,00
281 Timiş Giroc JIVI VIRAG, ALEXA FELICIA A616/1 A616/1/7 410959 410959 2601 Arabil 2 - 30,00
282 Timiş Giroc URSICA ADRIAN-DANUT URSICA FLORICA A616/1 A616/1/6/2 401427 401427 3068 Arabil 16 - 243,00
283 Timiş Giroc GIUCA FLORICA A616/1 A616/1/6/1 412625 412625 3554 Arabil 26 - 394,00
284 Timiş Giroc HALMAGEAN ANA A616/1 A616/1/1 A616/1/1 405951 10656 Arabil 5 - 76,00
285 Timiş Giroc EVA STEFANIA POSTARU CALIN POSTARU MIHAI A680 A680/2/13 416456 Arabil 33 - 500,00
286 Timiş Giroc GABOR MIHAI A680 A680/2/12 416432 12225 Arabil 32 - 485,00
287 Timiş Giroc COMAN DENIS RAUL COMAN SEBASTIAN ANDREI A680 A680/2/11 A680/2/11 410811 11502 Arabil 22 - 333,00
288 Timiş Giroc POPAZIE FLOARE POPAZIE DRAGOS RADU A680 A680/2/10/2 A680/2/10/2 408255 5752 Arabil 5 - 76,00
289 Timiş Giroc OLARIU PETRU A688 A688/1/1/21 A688/1/1/21 416441 11897 Arabil 12 - 182,00
290 Timiş Giroc TOGEREAN IORGOVAN A688 A688/1/1/22 A688/1/1/22 416438 9875 Arabil 10 - 152,00
291 Timiş Giroc S.C. MARCOTEL - S.R.L. A688 A688/1/1/23 A688/1/1/23 409750 11528 Arabil 23 - 349,00
292 Timiş Giroc GALCA ILIE GALCA ELENA A618 A618/3 412824 412824 8339 Arabil 51 - 773,00
293 Timiş Giroc GALCA ILIE GALCA ELENA A618 A618/3 412824 412824 8339 Arabil 160 - 2.425,00
294 Timiş Giroc BODNARESCU GHEORGHE A618 A618/5 416430 416430 2784 Arabil 232 - 3.517,00
295 Timiş Giroc COMUNA GIROC DOMENIUL PRIVAT NGL 688/2 24162 Neproductiv 3 - 23,00
296 Timiş Giroc ABU LIL RAJI ABULIL IULIANA A623 A623/1 A623/1 401348 28743 Arabil 77 - 1.167,00
297 Timiş Giroc ABU LIL RAJI ABULIL IULIANA A623 A623/1 A623/1 401348 28743 Arabil 28 - 424,00
298 Timiş Giroc HAMBARAS MARINELA-VIRGINICA HAMBARAS IOAN A623 A623/2 A623/2 412709 23352 Arabil 73 - 1.107,00
299 Timiş Giroc KONIG MARIANA BEATRICE RIGHI GIULIO A623 A623/3 A623/3 406619 12314 Arabil 49 - 743,00
300 Timiş Giroc CHIRIEAC ROXANA-MARIA MUSET RAUL-CONSTANTIN MUSET EDUARD-ALEXANDRU MUSET GABRIELA-MARIA MUSET MARIAN POPESCU MARCEL-DANIEL POPESCU SIMONA-MARIA SIMON VASILE SIMON IONELA ADRIANA A623 A623/4 412718 412718 31762 Arabil 30 - 455,00
301 Timiş Giroc ANTONESCU VASILE CRISTIAN ANTONESCU MONICA MIHAELA A583/4 A583/4/1 407469 407469 5095 Arabil 5 - 76,00
302 Timiş Giroc MARINCU MARIA A583/4 A583/4/2 408542 408542 8131 Arabil 7 - 106,00
303 Timiş Giroc SIPOS NICOLETA-DANIELA A583/4 A583/4/4 411446 411446 12060 Arabil 2 - 30,00
304 Timiş Giroc SIPOS NICOLETA-DANIELA A583/4 A583/4/4 411446 411446 12060 Arabil 2 - 30,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
305 Timiş Giroc SIPOS NICOLETA-DANIELA A583/4 A583/4/4 411446 411446 12060 Arabil 7 - 106,00
306 Timiş Giroc LAZAR DOINA, LAZAR MARINA A583/4 A583/4/5 407702 407702 10608 Arabil 26 - 394,00
307 Timiş Giroc MALEA MARIANA SIMINA A583/4 A583/4/6 411447 411447 4054 Arabil 3 - 45,00
308 Timiş Giroc URSICA HORIA A583/4 A583/4/8 406586 406586 22523 Arabil 57 - 864,00
309 Timiş Giroc OGHERCIN ANA A496/7 A496/7/1 414155 414155 9623 Arabil 20 - 303,00
310 Timiş Giroc BULICA MARIA BULICA IOAN A496/7 A496/7/2 406878 406878 9388 Arabil 6 - 91,00
311 Timiş Giroc FLONTA DANIELA-ANA A491/1 413711 413711 413711 29629 Arabil 73 - 11.379,00
312 Timiş Giroc URSICA ADRIAN-DANUT URSICA FLORICA A491/1 415039 415039 4041 Arabil 51 - 7.949,00
313 Timiş Giroc CUPCEA MARIA A491/1 A491/1/3/1 407240 407240 3448 Arabil 42 - 6.547,00
314 Timiş Giroc HANES PETRISOR DANIEL HANES MARIA A491/1 A491/1/4 407397 407397 3928 Arabil 57 - 8.885,00
315 Timiş Giroc CONTESCU RAMONA CONTESCU ALIN-CIPRIAN A491/1 413882 413882 5500 Arabil 1073 - 167.249,00
316 Timiş Giroc CONTESCU RAMONA CONTESCU ALIN-CIPRIAN 413883 413883 7172 Arabil 479 - 74.662,00
317 Timiş Giroc ROTARIU ILIE-ALEXANDRU A491/1 A491/1/8/1 415423 415423 8704 Arabil 4342 - 676.788,00
318 Timiş Giroc PARVU RAMONA A491/1 A491/1/8/2 415424 415424 8285 Arabil 613 - 95.548,00
319 Timiş Giroc ROTARIU ILIE A491/1 A491/1/8/3 415425 415425 6190 Arabil 1094 - 170.522,00
320 Timiş Giroc MIHOC DOREL-ADRIAN MIHOC ALINA-DORINA A220/3 A220/3/4 400813 400813 5848 Arabil 713 - 111.135,00
321 Timiş Giroc MIHOC DOREL-ADRIAN MIHOC ALINA-DORINA A220/3 A220/3/4 400813 400813 5848 Arabil 318 - 49.567,00
322 Timiş Giroc FLONTA IOAN FLONTA DANIELA-ANA A220/2 A220/2/4 413171 413171 2445 Arabil 13 - 197,00
323 Timiş Giroc PANTIS FLORINA MIRELA PANTIS ION A220/2 A220/2/5 A220/2/5 407104 1244 Arabil 13 - 197,00
324 Timiş Giroc PANTIS FLORINA MIRELA PANTIS ION A220/2 A220/2/5 A220/2/5 407104 1244 Arabil 8 - 121,00
325 Timiş Giroc DRAGUT IOAN A220/1 A220/1/4 A220/1/4 416460 11813 Arabil 65 - 985,00
326 Timiş Giroc S.C. „HERBAL 2001" - S.R.L. A220/1 A220/1/3 A220/1/3 416473 8841 Arabil 36 - 546,00
327 Timiş Giroc URSICA ADRIAN DANUT URSICA FLORICA A220/2 A220/1/2 A220/1/2 401326 26246 Arabil 8 - 121,00
328 Timiş Giroc URSICA ADRIAN DANUT URSICA FLORICA A220/1 A220/1/8/2 A220/1/8/2 416230 380 Arabil 6 - 91,00
329 Timiş Giroc PASCOTA FLOARE MARIA A220/1 A220/1/9 A220/1/9 416427 3023 Arabil 13 - 197,00
330 Timiş Giroc PASCOTA FLOARE MARIA A220/1 A220/1/9 A220/1/9 416427 3023 Arabil 2 - 30,00
331 Timiş Giroc PASCOTA FLOARE MARIA A220/1 A220/1/9 A220/1/9 416427 3023 Arabil 10 - 152,00
332 Timiş Giroc MARCU IOSIF A220/1 A220/1/10 A220/1/10 416293 3143 Arabil 1 - 15,00
333 Timiş Giroc GHERBAN ELENA A213/1 A213/1/20 416448 416448 3937 Arabil 17 - 258,00
334 Timiş Giroc SZASZ DENES SZASZ RAOUL-MIHAI A213/1 A213/1/19 401716 401716 5067 Arabil 20 - 303,00
335 Timiş Giroc TENCHE PERSIDA A213/1 A213/1/17 414718 414718 12781 Arabil 32 - 485,00
336 Timiş Giroc DRAGOMIR ADRIAN A213/1 A213/1/16 407586 407586 9770 Arabil 38 - 576,00
337 Timiş Giroc DAVID ADRIAN-COSMIN A213/1 A213/1/15/2 400740 400740 15993 Arabil 61 - 925,00
338 Timiş Giroc NISTOR DANA-LILIANA A213/1 A213/1/15/1 400739 400739 6710 Arabil 30 - 455,00
339 Timiş Giroc TONEA PETRICA TONEA OFELIA A213/1 A213/1/14 406284 406284 9110 Arabil 40 - 606,00
340 Timiş Giroc MATEI GABRIELA VERONICA A213/1 A213/1/13 408016 408016 15989 Arabil 74 - 1.122,00
341 Timiş Giroc BUIBAS DRAGHINA A213/1 A213/1/12 414717 414717 9415 Arabil 31 - 470,00
342 Timiş Giroc URSICA ADRIAN DANUT URSICA FLORICA A213/1 A213/1/11 401327 401327 9985 Arabil 5 - 76,00
343 Timiş Giroc PASCOTA FLOARE MARIA A213/1 A213/1/10 406848 406848 13143 Arabil 48 - 728,00
344 Timiş Giroc GRUITA PETRU IOAN GRUITA RODICA A524/1 A524/1/9/1 A524/1/9/1 404152 21476 Arabil 92 - 1.395,00
345 Timiş Giroc IUCU ION-DORIN A524/1 A524/1/10 414745 414745 10453 Arabil 2 - 30,00
346 Timiş Giroc PETCU IULIANA GALEANCU CAMELIA PETCU ANGELICA-ILEANA A524/1 A524/1/12 A524/1/12 416480 24336 Arabil 24 - 364,00
347 Timiş Giroc PETCU IULIANA GALEANCU CAMELIA PETCU ANGELICA-ILEANA A524/1 A524/1/12 A524/1/12 416480 24336 Arabil 1 - 15,00
348 Timiş Giroc MARAN ALEXANDRA-GABRIELA A524/1 A524/1/13 409592 409592 4819 Arabil 4 - 61,00
349 Timiş Giroc SEMIN ILIEANA A524/1 A524/1/14 A524/1/14 416458 4565 Arabil 2 - 30,00
350 Timiş Giroc HATEGAN LIVIU HATEGAN ANA A524/1 A524/1/15/2 A524/1/15/2 402365 12138 Arabil 3 - 45,00
351 Timiş Giroc URSICA ADRIAN DANUT URSICA FLORICA A524/1 A524/1/16 401666 401666 14695 Arabil 1 - 15,00
352 Timiş Giroc URSICA ADRIAN DANUT URSICA FLORICA A524/1 A524/1/16 401666 401666 14695 Arabil 1 - 15,00
353 Timiş Giroc URSICA ADRIAN DANUT URSICA FLORICA A524/1 A524/1/17 A524/1/17 401414 10608 Arabil 1 - 15,00
354 Timiş Giroc PATUR DORINA A157/2 A157/2/12 A157/2/12 404138 4515 Arabil 2 - 30,00
355 Timiş Giroc PINTEA FLOARE A157/2 A157/2/16/1 A157/2/16/1 407943 33992 Arabil 35 - 531,00
356 Timiş Giroc PINTEA FLOARE A157/2 A157/2/16/1 A157/2/16/1 407943 33992 Arabil 1 - 15,00
357 Timiş Giroc PINTEA FLOARE A157/2 A157/2/16/2 A157/2/16/2 407936 5088 Arabil 19 - 288,00
358 Timiş Giroc PINTEA FLOARE A157/2 A157/2/17/1 A157/2/17/1 407942 1017 Arabil 3 - 45,00
359 Timiş Giroc PINTEA FLOARE A157/2 A157/2/17/2/1 A157/2/17/2/1 405769 18337 Arabil 119 - 1.804,00
360 Timiş Giroc S.C. GIROC INVESTMENT - S.R.L. DIN TIMIŞOARA A157/2 50469 400575 400575 4224 Arabil 70 - 1.061,00
361 Timiş Giroc S.C. GIROC INVESTMENT - S.R.L. A157/2 A157/2/18/1 400545 400545 1468 Arabil 27 - 409,00
362 Timiş Giroc S.C. „GIROC INVESTMENT" - S.R.L. A157/2 A157/2/18/2 402454 402454 7883 Arabil 177 - 2.683,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
363 Timiş Giroc S.C. „GIROC INVESTMENT" - S.R.L. A157/2 A157/2/18/3 400560 400560 9154 Arabil 284 - 4.305,00
364 Timiş Giroc S.C. „GIROC INVESTMENT" - S.R.L. A157/2 A157/2/18/4 400548 400548 1737 Arabil 67 - 1.016,00
365 Timiş Giroc S.C. „GIROC INVESTMENT" - S.R.L. A157/2 A157/2/19 400568 400568 5302 Arabil 237 - 3.592,00
366 Timiş Giroc GLIGOR FRANCISC GLIGOR MARIA A157/2 A157/2/20/2/3/3/3/2 A157/2/20/2/3/3/3/2 406881 862 Arabil 756 - 11.459,00
367 Timiş Giroc CORCHES DORINA DANIELA CORCHES MLADIAN A157/2 A157/2/20/2/3/3/2 A157/2/20/2/3/3/2 406855 1400 Arabil 324 - 50.502,00
368 Timiş Giroc AVRAMUT ILIE DAN A157/1 A157/1/22 A157/1/22 404530 8657 Arabil 300 - 4.547,00
369 Timiş Giroc AVRAMUT ILIE DAN A157/1 A157/1/22 A157/1/22 404530 8657 Arabil 65 - 985,00
370 Timiş Giroc OLARU MARIA A157/1 A157/1/21 A157/1/21 406717 4435 Arabil 197 - 2.986,00
371 Timiş Giroc STANCIU CRISTINA A157/1 A157/1/20 A157/1/20 408556 725 Arabil 31 - 470,00
372 Timiş Giroc NICOLA ESVIRA A157/1 A157/1/19 A157/1/19 404495 4993 Arabil 202 - 3.062,00
373 Timiş Giroc COJEIA ION-VICTOR COJEIA PETRICA A157/1 A157/1/18 A157/1/18 416307 4272 Arabil 168 - 2.547,00
374 Timiş Giroc CINCU GHEORGHE CINCU TEODORA DOINA A157/1 A157/1/17 A157/1/17 407945 23399 Arabil 886 - 13.430,00
375 Timiş Giroc DRAGOMIR DANIEL A157/1 A157/1/16 A157/1/16 408427 10124 Arabil 326 - 4.942,00
376 Timiş Giroc TIRLA VASILIE TIRLA VERONICA A157/1 A157/1/15 A157/1/15 404174 7749 Arabil 203 - 3.077,00
377 Timiş Giroc GRUITA CONSTANDINA GRUITA IOAN-CONSTANTIN A157/1 A157/1/14 A157/1/14 407532 12182 Arabil 215 - 3.259,00
378 Timiş Giroc PINDEI DOMNICA A157/1 A157/1/13 A157/1/13 402212 27525 Arabil 99 - 1.501,00
379 Timiş Giroc LUNGU GHEORGHE A141/1 A141/1/2 A141/1/2 407476 6695 Arabil 51 - 773,00
380 Timiş Giroc TAT ADRIAN A141/1 A141/1/1 A141/1/1 407269 6942 Arabil 114 - 1.728,00
381 Timiş Giroc GOROG ILINCA MIHAELA, FRUNZA MIHAI, FRUNZA GAVRIL A101/1 A101/1/1 A101/1/1 407214 10000 Arabil 244 - 3.699,00
382 Timiş Giroc TAT ADRIAN A141/1 A141/1/1 A141/1/1 416440 102 Arabil 29 - 440,00
383 Timiş Giroc AVRAMUT ILIE DAN A157/1 A157/1/22 A157/1/22 416428 33 Arabil 10 - 152,00
384 Timiş Giroc PECICAN FLORICA PECICAN SIMONA-IONELA A157/2 A157/2/20/2/3/3/3/1 A157/2/20/2/3/3/3/1 407368 125 Arabil 29 - 440,00
385 Timiş Giroc S.C. „GIROC INVESTMENT" - S.R.L. A157/2 A157/2/18/2 416251 416251 75 Arabil 5 - 76,00
386 Timiş Giroc URSICA ADRIAN DANUT URSICA FLORICA A524/1 A524/1/19 A524/1/19 416245 469 Arabil 76 - 1.152,00
387 Timiş Giroc URSICA ADRIAN DANUT URSICA FLORICA A524/1 A524/1/18 A524/1/18 416218 701 Arabil 67 - 1.016,00
388 Timiş Giroc URSICA ADRIAN DANUT URSICA FLORICA A524/1 A524/1/16 416219 416219 1886 Arabil 32 - 485,00
389 Timiş Giroc HATEGAN LIVIU HATEGAN ANA A524/1 A524/1/15/2 A524/1/15/2 416342 1178 Arabil 43 - 652,00
390 Timiş Giroc PANTIS DUMITRU A524/1 A524/1/15/1 A524/1/15/1 416403 22 Arabil 7 - 106,00
391 Timiş Giroc SEMIN ILIEANA A524/1 A524/1/14 A524/1/14 416439 26 Arabil 17 - 258,00
392 Timiş Giroc MARAN ALEXANDRA-GABRIELA A524/1 A524/1/13 416401 416401 54 Arabil 21 - 318,00
393 Timiş Giroc PETCU IULIANA GALEANCU CAMELIA PETCU ANGELICA-ILEANA A524/1 A524/1/12 A524/1/12 416446 2393 Arabil 101 - 1.531,00
394 Timiş Giroc PETCU IULIANA PETCU IULIANA GALEANCU CAMELIA PETCU ANGELICA-ILEANA A524/1 A524/1/11 A524/1/11 416449 508 Arabil 12 - 182,00
395 Timiş Giroc IUCU ION-DORIN A524/1 A524/1/10 416495 416495 Arabil 27 - 409,00
396 Timiş Giroc MOROCZA GHEZA RUDOLF A524/1 A524/1/9/2 A524/1/9/2 416416 474 Arabil 16 - 243,00
397 Timiş Giroc GRUITA PETRU IOAN GRUITA RODICA A524/1 A524/1/9/1 A524/1/9/1 416419 1645 Arabil 15 - 227,00
398 Timiş Giroc PANTIS FLORINA MIRELA PANTIS ION A220/2 A220/2/5 A220/2/5 416296 1091 Arabil 54 - 819,00
399 Timiş Giroc FLONTA IOAN FLONTA DANIELA-ANA A220/2 A220/2/4 416466 416466 690 Arabil 690 - 10.459,00
400 Timiş Giroc MIHOC DOREL-ADRIAN MIHOC ALINA-DORINA A220/3 A220/3/4 416277 416277 148 Arabil 15 - 2.338,00
401 Timiş Giroc MIHOC DOREL-ADRIAN MIHOC ALINA-DORINA A220/3 A220/3/4 416277 416277 148 Arabil 48 - 7.482,00
402 Timiş Giroc MIHOC DOREL-ADRIAN MIHOC ALINA-DORINA A220/3 A220/3/4 416244 416244 61 Arabil 61 - 9.508,00
403 Timiş Giroc PASCU IONEL DAN, PASCU MIHAELA A465/1 A465/1/1/1 407282 407282 5000 Arabil 995 - 15.082,00
404 Timiş Giroc URSICA ADRIAN DANUT A465/1 A465/1/1/2 407533 407533 3100 Arabil 503 - 7.624,00
405 Timiş Giroc PASCU IONEL DAN, PASCU MIHAELA A465/1 A465/1/2 407302 407302 14000 Arabil 1693 - 25.662,00
406 Timiş Giroc AVRAMUT PETRU A465/1 A465/1/3 TP 22945/40/ 18.06.1997 31200 Arabil 1423 - 21.570,00
407 Timiş Giroc LAZAR MARINA A465/1 A465/1/4 407335 407335 15000 Arabil 555 - 8.413,00
408 Timiş Giroc LAZAR NICOLAIE A465/1 A465/1/5 TP 28487/5/ 4.12.1995 15200 Arabil 579 - 8.776,00
409 Timiş Giroc BABESCU DAN MIRCEA BABESCU OFELIA A465/1 A465/1/6 407479 407479 41321 Arabil 2266 - 34.348,00
410 Timiş Giroc BABESCU DAN MIRCEA BABESCU OFELIA A465/1 A465/1/7 407481 407481 43100 Arabil 2613 - 39.608,00
411 Timiş Giroc ROTARIU ILIE A491/1 A491/1/8/3 416299 416299 227 Arabil 227 - 35.382,00
412 Timiş Giroc PARVU RAMONA A491/1 A491/1/8/2 416288 416288 108 Arabil 107 - 16.678,00
413 Timiş Giroc ROTARIU ILIE-ALEXANDRU A491/1 A491/1/8/1 416287 416287 86 Arabil 61 - 9.508,00
414 Timiş Giroc CHIRIEAC ROXANA-MARIA MUSET RAUL-CONSTANTIN MUSET EDUARD-ALEXANDRU MUSET GABRIELA-MARIA MUSET MARIAN A623 A623/4 416462 416462 50 Arabil 21 - 318,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
POPESCU MARCEL-DANIEL POPESCU SIMONA-MARIA SIMON VASILE SIMON IONELA ADRIANA
415 Timiş Giroc HAMBARAS MARINELA-VIRGINICA HAMBARAS IOAN A623 A623/2 416254 416254 162 Arabil 1 - 15,00
416 Timiş Giroc HAMBARAS MARINELA-VIRGINICA HAMBARAS IOAN A623 A623/2 416254 416254 162 Arabil 23 - 349,00
417 Timiş Giroc ABU LIL RAJI ABULIL IULIANA A623 A623/1 416421 416421 5909 Arabil 5 - 76,00
418 Timiş Giroc ABU LIL RAJI ABULIL IULIANA A623 A623/1 416421 416421 5909 Arabil 56 - 849,00
419 Timiş Giroc BODNARESCU GHEORGHE A618 A618/5 A618/5 406092 9375 Arabil 44 - 667,00
420 Timiş Giroc BODNARESCU GHEORGHE A618 A618/5 A618/5 406092 9375 Arabil 6 - 91,00
421 Timiş Giroc BODNARESCU GHEORGHE A618 A618/5 A618/5 406092 9375 Arabil 1 - 15,00
422 Timiş Giroc DEGAN ILIE A618 A618/2 411439 411439 3962 Arabil 52 - 788,00
423 Timiş Giroc DEGAN ILIE A618 A618/2 411439 411439 3962 Arabil 77 - 1.167,00
424 Timiş Giroc DEGAN ILIE A618 A618/2 411439 411439 3962 Arabil 42 - 637,00
425 Timiş Giroc IARGER PIROSKA A618 A618/1 A618/1 415690 80966 Arabil 20 - 303,00
426 Timiş Giroc IARGER PIROSKA A618 A618/1 A618/1 415690 80966 Arabil 2 - 30,00
427 Timiş Giroc DOMIL AURA-EMANUELA ARTENE ALIN EMANUEL A616/1 A616/1/11 A616/1/11 416385 41481 Arabil 14 - 212,00
428 Timiş Giroc DOMIL AURA-EMANUELA ARTENE ALIN EMANUEL A616/1 A616/1/11 A616/1/11 416385 41481 Arabil 6 - 91,00
429 Timiş Giroc PELEA VALERIA A616/1 A616/1/10 406592 406592 14241 Arabil 15 - 227,00
430 Timiş Giroc URSICA ADRIAN-DANUT URSICA FLORICA A616/1 A616/1/6/2 416216 416216 140 Arabil 4 - 61,00
431 Timiş Giroc JIVI VIRAG ALEXA FELICIA A616/1 A616/1/7 416278 416278 1900 Arabil 20 - 303,00
432 Timiş Giroc MOISA IONEL, MOISA CORNELIA A616/1 A616/1/8 405222 405222 9279 Arabil 21 - 318,00
433 Timiş Giroc GARTEALA DANIELA A91/1 A91/1/13 A91/1/13 416472 682 Arabil 2 - 30,00
434 Timiş Giroc MIAT DORICA MIAT ANCA PAULESCU MARIA A91/1 A91/1/14 416477 416477 5374 Arabil 46 - 697,00
435 Timiş Giroc MIAT DORICA MIAT ANCA PAULESCU MARIA A91/1 A91/1/14 416477 416477 5374 Arabil 34 - 515,00
436 Timiş Giroc IENCHI TOMA A91/1 A91/1/15 409671 409671 23591 Arabil 179 - 2.713,00
437 Timiş Giroc BOAGIU LOREDANA MARIA A91/1 A91/1/16 412184 412184 8749 Arabil 23 - 349,00
438 Timiş Giroc OLARIU ILIE A91/2 A91/2/23 416494 416494 4471 Arabil 2 - 30,00
439 Timiş Giroc BACIU MARCEL BACIU LIA A91/2 A91/2/24/a 405097 405097 4784 Arabil 4 - 61,00
440 Timiş Giroc ABU LIL RAJI ABULIL IULIANA A623 A623/1 416421 416421 5909 Arabil 56 - 849,00
441 Timiş Giroc ABU LIL RAJI ABULIL IULIANA A623 A623/1 A623/1 401348 28743 Arabil 660 - 10.004,00
442 Timiş Giroc ABU LIL RAJI ABULIL IULIANA A623 A623/1 A623/1 401348 28743 Arabil 187 - 2.835,00
443 Timiş Giroc FLONTA DANIELA-ANA A491/1 413711 413711 413711 29629 Arabil 263 - 40.994,00
444 Timiş Giroc URSICA ADRIAN-DANUT URSICA FLORICA A491/1 415039 415039 4041 Arabil 264 - 41.150,00
445 Timiş Giroc CUPCEA MARIA A491/1 A491/1/3/1 407240 407240 3448 Arabil 207 - 32.265,00
446 Timiş Giroc HANES PETRISOR DANIEL HANES MARIA A491/1 A491/1/4 407397 407397 3928 Arabil 244 - 38.032,00
447 Timiş Giroc CONTESCU RAMONA CONTESCU ALIN-CIPRIAN A491/1 413882 413882 5500 Arabil 1008 - 157.117,00
448 Timiş Giroc ROTARIU ILIE-ALEXANDRU A491/1 A491/1/8/1 415423 415423 8704 Arabil 439 - 68.427,00
449 Timiş Giroc PARVU RAMONA A491/1 A491/1/8/2 415424 415424 8285 Arabil 867 - 135.139,00
450 Timiş Giroc PANTIS FLORINA MIRELA PANTIS ION A220/2 A220/2/5 A220/2/5 407104 1244 Arabil 196 - 2.971,00
451 Timiş Giroc S.C. „HERBAL 2001" - S.R.L. A220/2 A220/2/6 A220/2/6 416474 6100 Arabil 1118 - 16.947,00
452 Timiş Giroc MURESAN OFELIA A220/1 A220/1/5 416308 416308 1011 Arabil 33 - 500,00
453 Timiş Giroc MURESAN OFELIA A220/1 A220/1/5 404794 404794 14538 Arabil 856 - 12.975,00
454 Timiş Giroc ANDRIES ROMICA A167/1/1 A167/1/1 A167/1/1/1/2 416157 5000 Arabil 9 - 136,00
455 Timiş Giroc BILA STEFAN A141/1 A141/1/3/1 A141/1/3/1 407257 2934 Arabil 114 - 1.728,00
456 Timiş Giroc LUNGU GHEORGHE A141/1 A141/1/2 A141/1/2 407476 6695 Arabil 902 - 13.673,00
457 Timiş Moşniţa Nouă COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ DOMENIUL PRIVAT - DE591 - 422443 2420 Drum 18 - 143,00
458 Timiş Moşniţa Nouă COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ DOMENIUL PRIVAT - DE591 - 422443 2420 Drum 16 - 127,00
459 Timiş Moşniţa Nouă COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ DOMENIUL PRIVAT - DE591 - 422443 2420 Drum 36 - 285,00
460 Timiş Moşniţa Nouă COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ DOMENIUL PRIVAT - DE591 - 422443 2420 Drum 17 - 135,00
461 Timiş Moşniţa Nouă COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ DOMENIUL PRIVAT - DE591 - 422443 2420 Drum 154 - 1.220,00
462 Timiş Moşniţa Nouă COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ DOMENIUL PRIVAT - DE591 - 422443 2420 Drum 11 - 87,00
463 Timiş Moşniţa Nouă COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ DOMENIUL PRIVAT - DE591 - 423226 34 Drum 13 - 103,00
464 Timiş Moşniţa Nouă COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ DOMENIUL PRIVAT - DE597 - 422450 1436 Drum 10 - 79,00
465 Timiş Moşniţa Nouă COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ DOMENIUL PRIVAT - DE597 - 422450 1436 Drum 82 - 649,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
466 Timiş Moşniţa Nouă ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ A596 A596 A596 TP 3/38/ 16.02.2010 49100 Arabil 6 - 59,00
467 Timiş Moşniţa Nouă ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ A596 A596 A596 TP 3/38/ 16.02.2011 49100 Arabil 58 - 574,00
468 Timiş Moşniţa Nouă ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ A596 A596 A596 TP 3/38/ 16.02.2012 49100 Arabil 1 - 10,00
469 Timiş Moşniţa Nouă ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ A596 A596 A596 TP 3/38/ 16.02.2013 49100 Arabil 6 - 59,00
470 Timiş Moşniţa Nouă ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ A596 A596 A596 TP 3/38/ 16.02.2014 49100 Arabil 2 - 20,00
471 Timiş Moşniţa Nouă ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ A596 A596 A596 TP 3/38/ 16.02.2015 49100 Arabil 1 - 10,00
472 Timiş Moşniţa Nouă ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ A596 A596 A596 TP 3/38/ 16.02.2016 49100 Arabil 2 - 20,00
473 Timiş Moşniţa Nouă SCOALA CU CLASELE I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ A596 A596 A596 TP 3/38/ 16.02.2017 49100 Arabil 539 - 5.336,00
474 Timiş Moşniţa Nouă ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ A592 A592 A592 TP 3/38/ 16.02.2018 72300 Arabil 22 - 218,00
475 Timiş Moşniţa Nouă BADESCU MARIA CRASMARIU DANUT-IOAN-REMUS FUZER FILARETA MARIA DORETA A81 A81/1 A81/1 TP 4243/6/ 10.10.1994 50000 Arabil 87 - 861,00
476 Timiş Moşniţa Nouă FIRONDA LUCIA A81 A81/2 A81/2 TP 4243/30/ 10.10.1994 46000 Arabil 26 - 257,00
477 Timiş Moşniţa Nouă PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ MOŞNIŢA VECHE Ps68 Ps68/20 412324 412324 217776 Păşune 562 - 4.451,00
478 Timiş Moşniţa Nouă SILAGHI CRISTIAN, SILAGHI SIMONA NICOLETA A88/1 A88/1 416399 13900 Arabil 1 - 10,00
479 Timiş Moşniţa Nouă ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ A596 A596 423332 49100 Arabil 25 - 248,00
480 Timiş Moşniţa Nouă ŞCOALA CU CLASELE I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ A596 A596 423332 49100 Arabil 11 - 109,00
481 Timiş Moşniţa Nouă COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ DOMENIUL PRIVAT DE618/12 Drum 61 - 483,00
482 Timiş Moşniţa Nouă TODUTI MARIUS-LAURENTIU Cc618/9/1/16 408382 2225 Curţi-construcţii 32 - 2.494,00
483 Timiş Moşniţa Nouă BADESCU MARIA CRASMARIU DANUT-IOAN-REMUS FUZER FILARETA MARIA DORETA A81 A81/1 A81/1 423345 50000 Arabil 1744 - 17.266,00
484 Timiş Moşniţa Nouă FIRONDA LUCIA A81 A81/2 A81/2 423366 46000 Arabil 1856 - 18.374,00
485 Timiş Moşniţa Nouă BUSTAN MARIA ELENA A81 A81/3 A81/3 419574 26800 Arabil 427 - 4.227,00
486 Timiş Moşniţa Nouă CHIOREAN SAVETA, CHIOREAN CRISTIAN A74 CC74/3/1-2/2/3-4/d 410888 4767 Curţi-construcţii 3 - 234,00
487 Timiş Moşniţa Nouă PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ MOŞNIŢA VECHE Ps68 Ps68/20 412324 412324 217776 Păşune 2 - 16,00
488 Timiş Moşniţa Nouă PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ MOŞNIŢA VECHE Ps68 Ps68/20 412324 412324 217776 Păşune 24 - 190,00
489 Timiş Ghiroda PUSCASIU MIHAELA RODNA LUCIA MARIA A334/1 A334/1/1 A334/1/1 401048 51351 Arabil 1 - 21,00
490 Timiş Ghiroda DANILA T. MARIA CORNELIA DAMSA TRAIAN AVRAM ANDREEA A334/1 A334/1/2 A334/1/2 400932 96715 Arabil 184 - 3.872,00
491 Timiş Ghiroda ARADI P. ESTERA A334/1 A334/1/10 A334/1/10 410545 961 Arabil 27 - 568,00
492 Timiş Ghiroda BUGA VIOREL A337/1 405573 405573 1103 Curţi-construcţii 3 - 468,00
493 Timiş Ghiroda GAVRILONI GABRIEL-ONISIM GAVRILONI FLORICA-ANA-MARIA A337 A337/15 407064 407064 3958 Arabil 4 - 84,00
494 Timiş Ghiroda GAVRILONI GABRIEL-ONISIM GAVRILONI FLORICA-ANA-MARIA A337 A337/15 407064 407064 3958 Arabil 47 - 989,00
495 Timiş Ghiroda COMUNA GHIRODA DOMENIUL PRIVAT A342 A342/3 409858 409858 70780 Arabil 114 - 2.399,00
496 Timiş Ghiroda COMUNA GHIRODA DOMENIUL PRIVAT DE344 408137 408137 3552 Drum 3 - 63,00
497 Timiş Ghiroda COMUNA GHIRODA DOMENIUL PRIVAT A345 A345/1 409861 409861 23044 Arabil 15 - 316,00
498 Timiş Ghiroda COMUNA GHIRODA DOMENIUL PRIVAT A361 A361/1 409319 409319 10255 Arabil 98 - 15.275,00
499 Timiş Ghiroda COMUNA GHIRODA DOMENIUL PRIVAT A361 A361/1 409318 409318 10802 Arabil 843 - 131.398,00
500 Timiş Ghiroda COMUNA GHIRODA DOMENIUL PRIVAT A361 A361/1 409317 409317 11288 Arabil 1021 - 159.143,00
501 Timiş Ghiroda SEIMAN ILIE SEIMAN MARIA Ps371/1 P371/1/1 P371/1/1 400751 39854 Păşune 1987 - 33.441,00
502 Timiş Ghiroda SEIMAN ILIE SEIMAN MARIA Ps371/1 P371/1/1 P371/1/1 400751 39854 Păşune 87 - 1.464,00
503 Timiş Ghiroda TRIF CONSTANTA-MAGDA A378 A378/14 A378/14 402861 39877 Arabil 133 - 2.799,00
504 Timiş Ghiroda PAVEL CORNELIA PAVEL DIANA-VERONICA A378 A378/15 A378/15 402860 22633 Arabil 86 - 1.810,00
505 Timiş Ghiroda SOVIANI SILVIU SOVIANI CRISTIAN-PETRUS SOVIANI ADRIAN-MIHAIL A378 A378/16/4 410620 410620 905 Fâneaţă 20 - 337,00
506 Timiş Ghiroda SOVIANI SILVIU SOVIANI CRISTIAN-PETRUS SOVIANI ADRIAN-MIHAIL A378 A378/16/4 410620 410620 905 Fâneaţă 10 - 168,00
507 Timiş Ghiroda CINCA MARIA A378 A378/7/2 A378/7/2 TP 4/92/ 6.09.2006 36732 Arabil 196 - 4.124,00
508 Timiş Ghiroda CINCA MARIA A378 A378/7/2 A378/7/2 TP 4/92/ 6.09.2006 36732 Arabil 5 - 105,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
509 Timiş Ghiroda CADARIU ION CADARIU VIOARA-ANA PEPTENAR IOAN PEPTENAR LETITIA A378 A378/7/1 A378/7/1 402867 8662 Arabil 22 - 463,00
510 Timiş Ghiroda ROTARIU DAN TRUTI MIRCEA ACHIM POSTA EVA MARIA A282 A282/1 400791 400791 8102 Arabil 11 - 231,00
511 Timiş Ghiroda CONFEDERAT IOAN CONFEDERAT LAURA-GABRIELA CONFEDERAT ILDIKO CONFEDERAT NICHOLAS A284 A284/17 A284/17 410590 10582 Arabil 109 - 2.294,00
512 Timiş Ghiroda MARC FLURIE A265 A265/28/2 408835 408835 77 Arabil 4 - 84,00
513 Timiş Ghiroda SOCIETATEA „DELTICOM OE" - S.R.L. A265 A265/29 402902 402902 7180 Arabil 7 - 147,00
514 Timiş Ghiroda SOCIETATEA „DELTICOM OE" - S.R.L. A265 A265/29 402902 402902 7180 Arabil 195 - 4.103,00
515 Timiş Ghiroda S.C. IMRU - S.R.L. A237 A237/26-28/a 404471 404471 4758 Arabil 210 - 4.419,00
516 Timiş Ghiroda S.C. TODORUT INTERNATIONAL - S.R.L. A237 CC237/20/3;237/22/1-2;237/23/1-2/1 408187 408187 10521 Curţi-construcţii 57 - 8.885,00
517 Timiş Ghiroda S.C. TODORUT INTERNATIONAL - S.R.L. A237 CC237/20/3;237/22/1-2;237/23/1-2/1 408187 408187 10521 Curţi-construcţii 120 Totem 16.258,00
- 18.704,00
518 Timiş Ghiroda S.C. INDPRODCOM - S.R.L. A237 CC237/20/2/1 409014 409014 3682 Curţi-construcţii 55 - 8.573,00
519 Timiş Ghiroda COMUNA GHIRODA DOMENIUL PRIVAT A237 50029 406911 406911 1421 Curţi-construcţii 25 - 3.897,00
520 Timiş Ghiroda JURJ PETRU A227 A227/24 407107 407107 1457 Arabil 3 - 63,00
521 Timiş Ghiroda BISERICA PENTICOSTALĂ NR. 1 FILADELFIA DIN TIMIŞOARA A227 A227/25 405233 405233 7793 Arabil 338 - 7.113,00
522 Timiş Ghiroda JURJ PETRU A227 A227/26 406998 406998 2791 Arabil 489 - 10.290,00
523 Timiş Ghiroda JURJ PETRU A227 A227/27/a 407658 407658 2264 Arabil 588 - 12.373,00
524 Timiş Ghiroda REGEP FLOARE, REGEP IOAN A227 A227/28/a 407655 407655 9210 Arabil 3500 - 73.651,00
525 Timiş Ghiroda REGEP FLOARE, REGEP IOAN A227 A227/28/a 407655 407655 9210 Arabil 257 - 5.408,00
526 Timiş Ghiroda URITESCU ADELINA TUDORICA FELICIA A227 A237/29/a 407776 407776 2909 Arabil 255 - 5.366,00
527 Timiş Ghiroda URITESCU ADELINA TUDORICA FELICIA A227 A237/29/a 407776 407776 2909 Arabil 868 - 18.265,00
528 Timiş Ghiroda CHIMIVES IOAN, CHIMIVES SILVIA A227 A227/30/a 407774 407774 4268 Arabil 717 - 15.088,00
529 Timiş Ghiroda CHIMIVES IOAN, CHIMIVES SILVIA A227 A227/30/a 407774 407774 4268 Arabil 586 - 12.331,00
530 Timiş Ghiroda KISS-TOTH ELISAVETA A227 A227/31/a 407656 407656 1197 Arabil 182 - 3.830,00
531 Timiş Ghiroda CIUPA SILVIA DORINA, CIUPA OVIDIU FLORIN A227 A227/32/a 400252 400252 6820 Arabil 469 - 9.869,00
532 Timiş Ghiroda ANDRAŞONI CAIUS, ANDRAŞONI ANI-NADIA A227 A227/33/a 403582 403582 2149 Arabil 47 - 989,00
533 Timiş Ghiroda BEJINARU FLORENTIN A227 A227/34/1 407632 407632 1093 Arabil 48 - 1.010,00
534 Timiş Ghiroda NICOLA VIORICA, NICOLA CATALINA VIORICA A227 A 227/34/2/a 407772 407772 2126 Arabil 90 - 1.894,00
535 Timiş Ghiroda CINCA CORNELIA RODICA A227 A227/35/a 407705 407705 1245 Arabil 74 - 1.557,00
536 Timiş Ghiroda UTA RADUCU A237 410076 410076 410076 198 Arabil 5 - 779,00
537 Timiş Ghiroda SOCIETATEA „EURO IMOBIL STAR" - S.R.L. A237 410109 410109 410109 651 Curţi-construcţii Arabil 242 - 37.721,00
538 Timiş Ghiroda DAVID IOAN A237 410072 410072 410072 662 Arabil 234 - 4.924,00
539 Timiş Ghiroda DAVID IOAN A237 410080 410080 410080 225 Arabil 149 - 3.135,00
540 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 410054 410054 410054 154 Curţi-construcţii Arabil 157 - 24.472,00
541 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 410045 410045 410045 309 Curţi-construcţii 303 - 47.229,00
542 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 410050 410050 410050 98 Curţi-construcţii 98 - 15.275,00
543 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 410027 410027 410027 157 Curţi-construcţii 157 - 24.472,00
544 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 410032 410032 410032 48 Curţi-construcţii 48 - 7.482,00
545 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 410026 410026 410026 68 Curţi-construcţii 68 - 10.599,00
546 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 410033 410033 410033 33 Curţi-construcţii 33 - 5.144,00
547 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 410046 410046 410046 123 Curţi-construcţii 123 - 19.172,00
548 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 405056 405056 405056 339 Curţi-construcţii 235 - 36.629,00
549 Timiş Ghiroda VASI MARIA, ILISIE ANGELICA DOINA RUXANDRA, MARCUSANU RODICA FELICIA A237 A237/32/a 407692 407692 1441 Arabil 778 - 16.371,00
550 Timiş Ghiroda DARABANT ZINUCA, DARABANT ZINUCA, DARABANT NICOLETA A237 A237/33/a 405814 405814 1262 Arabil 977 - 20.559,00
551 Timiş Ghiroda TATU ROMULUS-FABIAN TATU CARMEN SOFICA A237 A237/31/2 407131 407131 1855 Arabil 6 - 126,00
552 Timiş Ghiroda ZUBA LUCIAN ZUBA CECILIA-DANIELA A237 A237/31/1/a 406685 406685 4270 Arabil 1326 - 27.903,00
553 Timiş Ghiroda REGEP DIMITRIE, NEDELEA MARIA A237 A237/30/a 407654 407654 1350 Arabil 486 - 10.227,00
554 Timiş Ghiroda URITESCU ADELINA TUDORICA FELICIA A237 A237/29/a 407776 407776 2909 Arabil 1124 - 23.652,00
555 Timiş Ghiroda S.C. IMRU - S.R.L. A237 A237/26-28/a 410510 410510 3354 Arabil 1752 - 36.867,00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
556 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 Cc237/36/1/a 405065 405065 5014 Curţi-construcţii 2760 - 430.201,00
557 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 Cc237/36/2/a 405057 405057 1635 Curţi-construcţii 950 - 148.077,00
558 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 Cc237/36/3/a 405060 405060 3389 Curţi-construcţii 1986 - 309.558,00
559 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 Cc237/37/a 404482 404482 2333 Curţi-construcţii 1363 - 212.451,00
560 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. A237 Cc237/38/a 405071 - 6907 Curţi-construcţii 3897 - 607.425,00
561 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. BUCUREŞTI A237 Cc237/39/a 405059 405059 3831 Curţi-construcţii 1993 - 310.649,00
562 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. BUCUREŞTI A237 Cc237/40 405053 405053 10205 Curţi-construcţii 2925 - 455.920,00
563 Timiş Ghiroda S.C. CEFIN REAL ESTATE SIGMA - S.R.L. BUCUREŞTI A237 Cc237/41 405069 405069 5107 Curţi-construcţii 5 - 779,00
564 Timiş Ghiroda PAVEL LUCIAN EUGEN PAVEL CARINA A265 A265/28/1 50313 404408 10525 Arabil 209 - 4.398,00
565 Timiş Ghiroda PAVEL LUCIAN EUGEN PAVEL CARINA A265 A265/28/1 50313 404408 10525 Arabil 84 - 1.768,00
566 Timiş Ghiroda CONFEDERAT IOAN CONFEDERAT LAURA-GABRIELA CONFEDERAT ILDIKO CONFEDERAT NICHOLAS A284 A284/17 A284/17 404854 15598 Arabil 110 - 2.315,00
567 Timiş Ghiroda HODINEANTU MARTA A282 A282/2 A282/2 410589 9579 Arabil 24 - 505,00
568 Timiş Ghiroda SOVIANI SILVIU SOVIANI CRISTIAN-PETRUS SOVIANI ADRIAN-MIHAIL A378 A378/16/3 404290 404290 19663 Arabil 17 - 358,00
569 Timiş Ghiroda SEIMAN ILIE SEIMAN MARIA Ps371/1 P371/1/1 P371/1/1 400751 39854 Păşune 36 606,00
Total 115409 1 8.286.629,00SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1072/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1072 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1072/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu