Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1058 din 18 octombrie 2001

pentru aprobarea Protocolului de colaborare in domeniul invatamantului dintre Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania si Ministerul Invatamantului si Stiintei din Ucraina pe anul de invatamant 2001/2002, semnat la Bucuresti la 31 iulie 2001

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 715 din  9 noiembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind incheierea si ratificarea tratatelor,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Protocolul de colaborare in domeniul invatamantului dintre Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania si Ministerul Invatamantului si Stiintei din Ucraina pe anul de invatamant 2001/2002, semnat la Bucuresti la 31 iulie 2001.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul afacerilor externe,
                         Mircea Geoana

                         PROTOCOL DE COLABORARE
in domeniul invatamantului intre Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania si Ministerul Invatamantului si Stiintei din Ucraina pe anul de invatamant 2001/2002

    In conformitate cu art. 15 al "Intelegerii de colaborare in domeniul invatamantului intre Ministerul Invatamantului din Romania si Ministerul Invatamantului din Ucraina", semnata la Bucuresti la 25 august 1995, Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania si Ministerul Invatamantului si Stiintei din Ucraina, denumite in continuare parti, au convenit urmatoarele:

    Art. 1
    Partile isi vor acorda pe baza de reciprocitate:
    - pana la 5 burse de studii pentru invatamantul preuniversitar;
    - pana la 6 burse de studii pentru invatamantul superior;
    - pana la 6 burse de studii pentru invatamantul postuniversitar - masterat si doctorat;
    - pana la 20 de luni calendaristice, burse de stagiu pentru perioade de 1 - 9 luni.
    Art. 2
    Pentru perfectionarea cunostintelor de limba si literatura romana si, respectiv, de limba si literatura ucraineana partile vor acorda pe baza de reciprocitate:
    - 15 burse de stagiu pentru perioade de pana la 4 saptamani pentru educatori de gradinite, invatatori si profesori de scoala, gimnaziu si liceu;
    - 5 burse de stagiu pentru cadre didactice din institutiile de invatamant superior si pentru practica studentilor, pentru perioade de 4 saptamani.
    Art. 3
    In scopul studierii experientei in domeniul organizarii si managementului invatamantului partile vor organiza, pe baza de reciprocitate, in timpul valabilitatii prezentului protocol, doua intalniri ale specialistilor, cate 5 persoane de fiecare parte, cu o durata de pana la 2 - 5 zile, alternativ in orasele Bucuresti si Kiev.
    Art. 4
    Partea romana va acorda 5 burse pentru perioade de 4 saptamani, pentru participarea la cursurile de vara de limba, literatura si civilizatie romana.
    Partea ucraineana va acorda 5 burse pentru perioade de 4 saptamani, pentru participarea la cursurile de vara de limba, literatura si civilizatie ucraineana.
    Art. 5
    Partile vor primi, pe baza de reciprocitate, in institutiile de invatamant de stat din cele doua tari cetateni romani de origine ucraineana si cetateni ucraineni de origine romana, acordand:
    - pana la 30 de burse de studii pentru invatamantul preuniversitar;
    - pana la 50 de burse de studii de scurta si lunga durata in institutiile de invatamant superior;
    - pana la 6 burse de studii pentru invatamantul postuniversitar - masterat si doctorat;
    - pana la 40 de luni, burse pentru stagiari cu o durata de 3 - 6 luni fiecare.
    Partile pot sa propuna acordarea de burse suplimentare, in conformitate cu posibilitatile lor si dupa necesitati. Partea care acorda burse va comunica in scris numarul burselor. Selectia candidatilor la studii se va efectua in conformitate cu art. 13. In acest caz, referitor la persoanele astfel selectate partea trimitatoare nu are nici o obligatie financiara sau de alta natura, inclusiv asigurarea locului de munca.
    Art. 6
    Partile vor continua colaborarea in domeniul organizarii si al activitatii institutiilor de invatamant din cele doua tari cu limba de predare romana si, respectiv, ucraineana sau in care limbile mentionate sunt discipline de studiu si vor face schimb de literatura de specialitate din domeniul stiintelor metodice si pedagogice.
    Art. 7
    In scopul sprijinirii studiului in limba materna de catre cetatenii romani de origine ucraineana si, respectiv, de catre cetatenii ucraineni de origine romana partile vor contribui la realizarea, pe baza de reciprocitate, a urmatoarelor schimburi:
    a) pana la 30 de educatori, invatatori si profesori de limba romana si, respectiv, ucraineana, pentru a lucra in institutiile de invatamant cu limba de studiu si de predare romana si, respectiv, ucraineana;
    b) pana la 30 de profesori de limba romana si de alte discipline care se predau in aceasta limba in Ucraina si, respectiv, de limba ucraineana si de alte discipline care se predau in aceasta limba in Romania, la cursuri de perfectionare in tarile partenere, pentru perioade de pana la o luna;
    c) pana la 10 profesori de limba romana din Ucraina si, respectiv, de limba ucraineana din Romania, pentru stagii de un an in tarile partenere;
    d) pana la 15 studenti la filologie care studiaza limba romana in Ucraina si, respectiv, limba ucraineana in Romania, la cursuri lingvistice de vara, pentru perioade de pana la o luna;
    e) pana la 10 profesori de limba romana si de alte discipline care se predau in limba romana in Ucraina si, respectiv, in limba ucraineana in Romania, pentru schimb de experienta (cursuri) la scoli unde predarea se efectueaza in limba grupurilor etnice respective, pentru perioade de 2 - 4 luni.
    Art. 8
    Partile vor asigura primirea, in regim de reciprocitate, la institutiile de invatamant subordonate, la toate formele de invatamant, in mod gratuit, pentru studii, in cazul angajatilor misiunilor diplomatice si ai altor reprezentante oficiale ale statului celeilalte parti, precum si in cazul membrilor lor de familie, la recomandarea reprezentantelor diplomatice respective.
    Copiii angajatilor la reprezentantele mentionate mai sus, care dupa perioada de deplasare revin in tara ai carei cetateni sunt, pot continua studiile in limita numarului de burse mentionat la art. 1.
    Art. 9
    Partile vor contribui la stabilirea de legaturi directe in scopul colaborarii intre institutiile de invatamant, intre inspectoratele scolare judetene din Romania si directiile de invatamant ale administratiilor de stat regionale din Ucraina.
    Art. 10
    Partile vor contribui la efectuarea schimbului de profesori de limba, literatura si civilizatie romana de la universitatile din orasele Kiev, Cernauti si Ujgorod si, respectiv, de limba, literatura si civilizatie ucraineana de la universitatile din orasele Bucuresti, Cluj-Napoca si Suceava, in conformitate cu necesitatile universitatilor respective.
    Art. 11
    Sedintele comisiei mixte romano-ucrainene de experti in domeniul pregatirii manualelor de limba si literatura, istorie, geografie, cultura si dezvoltare social-economica (denumita in continuare Comisia) vor avea loc, in mod regulat, cu o durata de 3 - 5 zile, alternativ in orasele Bucuresti si Kiev. In componenta Comisiei intra cate 3 reprezentanti ai fiecarei parti. De asemenea, Comisia se va reuni de doua ori pe an in Romania si, respectiv, in Ucraina in scopul consultarii asupra continutului programelor de studiu, precum si al manualelor pentru disciplinele de baza.
    Art. 12
    Partile vor contribui la efectuarea de schimburi de grupuri de elevi (pana la 50 de persoane) si de studenti (pana la 25 de persoane), insotite de 1 - 2 profesori, in tabere, in timpul vacantelor, precum si la schimbul de elevi si de studenti, insotiti de 1 - 2 pedagogi si indrumatori, pentru participarea la olimpiadele internationale, la concursuri si festivaluri, precum si la competitiile sportive organizate in fiecare dintre cele doua tari.
    Art. 13
    Documentele necesare pentru includerea in liste a candidatilor la studii in tara care ii primeste sunt prevazute la art. 7 din Acordul de colaborare in domeniul invatamantului dintre Ministerul Invatamantului din Romania si Ministerul Invatamantului din Ucraina.
    Preselectia candidatilor la studiile prevazute la art. 1 se face de catre partea trimitatoare.
    Preselectia candidatilor la studiile prevazute la art. 5 se face de catre o comisie mixta compusa din cate 4 reprezentanti ai ministerelor de resort ale fiecarei parti, pe baza actelor legale si a mediei obtinute la absolvirea institutiei de invatamant. In cazul in care este necesar un test de aptitudini pentru selectie, acesta va fi sustinut la institutia de invatamant primitoare.
    Fiecare parte are obligatia de a informa in prealabil institutiile de invatamant teritoriale corespunzatoare cu privire la locul unde se va desfasura preselectia, la metodologia de desfasurare a selectiei, la data sosirii reprezentantilor Comisiei mixte, precum si la alte conditii legate de selectie.
    Art. 14
    Partile vor face schimb de informatii in scris, pana la data de 1 iunie 2001, cu privire la numarul necesar de locuri in institutiile de invatamant si la oferta existenta, cu mentionarea specialitatilor pentru candidatii la studii, prevazuti la art. 5.
    Documentele candidatilor la studii prevazute la art. 1 vor fi trimise partii primitoare pana la 15 august 2001.
    Lista celor admisi la toate formele de invatamant prevazute in prezentul protocol va fi trimisa partii ucrainene pana la 10 august 2001, iar partii romane pana la 1 septembrie 2001.
    Partile vor trimite lista cuprinzand persoanele inscrise la toate formele de invatamant din anul in curs nu mai tarziu de 1 decembrie 2001 si, de asemenea, se vor informa reciproc asupra unor eventuale exmatriculari ale studentilor.
    Candidatii sosesc la studii la termenele stabilite de partea primitoare (in Ucraina la 1 septembrie, in Romania la 15 septembrie pentru elevi, respectiv la 1 octombrie pentru studenti).
    In caz de necesitate, in functie de hotararea luata de Comisia mixta in timpul selectiei, candidatii vor fi inscrisi la curs pregatitor.
    Art. 15
    Partea primitoare va comunica anual misiunii diplomatice a partii trimitatoare evidenta persoanelor aflate la studii (an de studiu, exmatriculari, abandon, absolvirea studiilor etc.).
    Art. 16
    Pentru efectuarea schimburilor prevazute la art. 2, 3, 4, 7, 11 si 12 partea trimitatoare ia asupra sa cheltuielile de transport pana la locul destinatiei si inapoi.
    Art. 17
    Partea primitoare asigura:
    a) gratuit locuri in camine si plata burselor, conform legislatiei in vigoare din statul ei, pentru elevi, studenti, doctoranzi si persoane care se afla pentru stagii si cursuri lingvistice de vara [art. 1, 5 si art. 7 lit. b), c) si d)];
    b) diurne si cazare pentru participantii la schimburile prevazute la art. 3, 12 si 13, conform legislatiei in vigoare din statul ei;
    c) pentru participantii la schimburile prevazute la art. 7 lit. a) si e) si la art. 10 salariul se va plati corespunzator vechimii si categoriei profesionale, conform legislatiei in vigoare a partii primitoare, in conditii corespunzatoare de cazare gratuita;
    d) acordarea asistentei medicale conform legislatiei in vigoare a partii primitoare.
    Art. 18
    Prezentul protocol nu exclude realizarea altor actiuni comune convenite in prealabil de catre parti.
    Art. 19
    Prezentul protocol va intra in vigoare la data ultimei notificari scrise a partilor cu privire la indeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea in vigoare a acestuia.
    Intocmit la Bucuresti la 31 iulie 2001, in doua exemplare, fiecare in limbile romana si ucraineana, ambele texte fiind egal autentice.

            Pentru Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania,
                          Ecaterina Andronescu

          Pentru Ministerul Invatamantului si Stiintei din Ucraina,
                        Anton Denisovici ButeikoSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1058/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1058 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu