E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1032 din 18 octombrie 2001

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 690 din 31 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare stabileste conditiile de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, care pot produce perturbatii electromagnetice sau ale caror performante pot fi afectate de astfel de perturbatii.
    (2) Prezenta hotarare nu se aplica in cazul aparatelor pentru care exista reglementari specifice referitoare la compatibilitatea electromagnetica, numai daca aceste reglementari specifice nu contravin prevederilor prezentei hotarari.
    (3) Sunt exceptate de la cerintele prezentei hotarari echipamentele de radiocomunicatii utilizate de radioamatori, care nu sunt comercializate pe piata.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari urmatorii termeni se definesc astfel:
    - aparate - toate dispozitivele electrice sau electronice, impreuna cu echipamentele si instalatiile ce contin componente electrice si/sau electronice;
    - perturbatie electromagnetica - orice fenomen electromagnetic care poate degrada performantele unui dispozitiv, echipament sau sistem. O perturbatie electromagnetica poate fi un zgomot electromagnetic, un semnal nedorit sau o schimbare in insusi mediul de propagare;
    - imunitate - aptitudinea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a functiona fara degradarea calitatii in prezenta unei perturbatii electromagnetice;
    - compatibilitate electromagnetica - proprietatea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a functiona satisfacator in mediul sau electromagnetic, fara a introduce el insusi perturbatii electromagnetice intolerabile pentru orice aparat ce se gaseste in acest mediu.
    Art. 3
    (1) Aparatele prevazute la art. 1 trebuie construite astfel incat:
    a) perturbatiile electromagnetice pe care le genereaza sa nu depaseasca un nivel care sa impiedice functionarea la parametrii proiectati a echipamentelor de radio si telecomunicatii, precum si a altor aparate;
    b) sa aiba un nivel adecvat de imunitate intrinseca la perturbatii electromagnetice, care sa le permita functionarea la parametrii proiectati.
    (2) Principalele cerinte de protectie ce trebuie realizate prin constructia aparatelor mentionate la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Principalele cerinte de protectie prezentate in anexa nr. 1 sunt considerate a fi indeplinite in cazul aparatelor conforme cu:
    a) standardele romane care adopta standardele europene armonizate din domeniul compatibilitatii electromagnetice;
    b) standardele romane din domeniul compatibilitatii electromagnetice pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.
    (2) Lista cuprinzand standardele romane din domeniul compatibilitatii electromagnetice se aproba prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului industriei si resurselor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Lista cuprinzand standardele va fi reactualizata periodic.
    Art. 5
    (1) Se admite introducerea pe piata numai a aparatelor care:
    a) indeplinesc principalele cerinte de protectie prevazute la art. 3;
    b) au aplicat marcajul national de conformitate CS, denumit in continuare marcaj CS, al carui model este prezentat la lit. B din anexa nr. 2, sau marcajul european de conformitate CE, denumit in continuare marcaj CE, aplicat de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Marcajul CS atesta conformitatea cu principalele cerinte de protectie si se aplica de producator sau de reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, care are obligatia de a supune aparatul urmatoarelor proceduri:
    a) in cazul aparatelor conforme integral cu standardele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 3;
    b) in cazul aparatelor la care producatorul nu aplica sau aplica partial standardele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), aplica standardele mentionate la art. 4 alin. (1) lit. b) sau, in absenta standardelor romane, se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 4;
    c) in cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 5.
    Art. 6
    (1) Pentru aparatele introduse pe piata cu marcajul CS producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si pastreaza documentele prevazute la lit. A din anexa nr. 2 si in anexele nr. 3, 4 si 5 pentru atestarea conformitatii. Documentele ce atesta conformitatea vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organelor de control.
    (2) Organele de control apartin, dupa caz, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerului Industriei si Resurselor sau Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 7
    (1) Pentru aparatele introduse pe piata cu marcajul CE producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si pastreaza documentele ce atesta conformitatea, care vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organelor de control.
    (2) In cazul in care reprezentantul autorizat al producatorului nu este persoana juridica cu sediul in Romania, obligatia de a detine si a prezenta spre examinare, la cerere, documentele ce atesta conformitatea revine importatorului.
    Art. 8
    (1) Documentele ce atesta conformitatea pentru aparatele prevazute la art. 7 sunt:
    a) declaratia de conformitate;
    b) rapoartele de incercari sau certificatele de conformitate, dupa caz, prin care producatorul demonstreaza conformitatea aparatelor cu cerintele de protectie;
    c) informatii detaliate privind proiectarea si fabricarea aparatelor;
    d) instructiunile de utilizare sau manualul de utilizare;
    e) declaratie cuprinzand adresele spatiilor de depozitare din Romania.
    (2) Documentele trebuie tinute la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la introducerea pe piata a ultimului aparat si sa fie redactate in limba romana.
    Art. 9
    (1) Marcajele CS si CE se aplica de producator sau de reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, pe aparat sau pe ambalaj, pe instructiunile de exploatare ori pe certificatul de garantie, daca dimensiunile aparatului nu permit aplicarea acestuia, in mod lizibil, vizibil si de nesters.
    (2) In cazul in care aparatului ii sunt aplicabile si alte reglementari in vigoare care impun aplicarea marcajului CS sau CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementari.
    Art. 10
    Nu pot fi interzise din considerente legate de compatibilitatea electromagnetica introducerea pe piata si punerea in functiune a aparatelor care fac obiectul si indeplinesc cerintele prezentei hotarari.
    Art. 11
    Prevederile cuprinse in prezenta hotarare nu restrictioneaza aplicarea unor masuri speciale ce fac obiectul unor reglementari specifice cuprinse in actele normative emise de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, si anume:
    a) masuri cu privire la punerea in functiune si la utilizarea aparatelor intr-un amplasament specific, in scopul rezolvarii unei probleme de compatibilitate electromagnetica existente sau predictibile;
    b) masuri cu privire la instalarea aparatelor, aplicate in scopul protectiei retelelor publice de telecomunicatii sau a statiilor de emisie si/sau de receptie, utilizate in scopuri de siguranta.
    Art. 12
    (1) Notificarea si/sau desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor prevazute la pct. 1 lit. a), c), d), f), h), j) si k) din anexa nr. 1 se fac/se face de catre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pe baza criteriilor enuntate in anexa nr. 6.
    (2) Desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor prevazute la pct. 1 lit. b), e), g), i) si l) din anexa nr. 1 se face de catre Ministerul Industriei si Resurselor pe baza criteriilor enuntate in anexa nr. 6.
    Art. 13
    Metodologia de evaluare a organismelor in vederea desemnarii lor se elaboreaza de catre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, respectiv de Ministerul Industriei si Resurselor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 14
    (1) Lista cuprinzand organismele desemnate si notificate prevazute la art. 12 alin. (1) se aproba si se reactualizeaza prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Lista cuprinzand organismele desemnate prevazute la art. 12 alin. (2) se aproba si se reactualizeaza prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 15
    (1) Constituie contraventie, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiune, urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
    a) nerespectarea prevederilor art. 5 lit. a) si ale art. 9 alin. (2) - cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea de pe piata sau interzicerea introducerii utilizarii pe piata a produselor neconforme;
    b) nerespectarea prevederilor art. 6 si 7 - cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organul de control impreuna cu producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor;
    c) nerespectarea prevederilor art. 5 lit. b) si ale art. 9 alin. (1) - cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si retragerea de pe piata sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate ori marcate incorect.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 16
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 15 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul imputernicit din cadrul:
    a) Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aparatele prevazute la pct. 1 lit. a), c), d), f), h), j) si k) din anexa nr. 1;
    b) Ministerului Industriei si Resurselor pentru aparatele prevazute la pct. 1 lit. b), e), g), i) si l) din anexa nr. 1;
    c) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aparatele prevazute la pct. 1 lit. a), c), d), e), f), g), i), j) si l) din anexa nr. 1, destinate consumatorilor persoane fizice, in conditiile legii.
    (2) In cazul constatarii contraventiilor prevazute la art. 15 alin. (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Industriei si Resurselor vor fi informate de indata in scris de persoanele imputernicite sa aplice sanctiuni, prevazute la alin. (1), indicand motivele deciziei luate si, in special, daca neconformitatea se datoreaza:
    a) imposibilitatii satisfacerii cerintelor de protectie prevazute la art. 3, daca aparatul nu corespunde standardelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a);
    b) aplicarii incorecte a standardelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a);
    c) deficientelor standardelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a).
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 18
    Prezenta hotarare va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Ion Smeeianu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

    ANEXA 1

                        PRINCIPALELE CERINTE DE PROTECTIE
ce trebuie realizate prin constructia aparatelor

    1. Perturbatia electromagnetica maxima generata de un aparat trebuie sa fie astfel incat sa nu deranjeze utilizarea in special a urmatoarelor aparate:
    a) receptoare de radio si televiziune casnice;
    b) echipamente de productie industriala;
    c) echipamente radio mobile;
    d) echipamente radio mobile si radio telefonice comerciale;
    e) aparate medicale si stiintifice;
    f) aparate pentru tehnologia informatiei;
    g) aparate electrice si electronice de uz casnic;
    h) aparatura pentru radionavigatie aeriana, fluviala si maritima;
    i) echipamente electronice educationale;
    j) retele si echipamente de telecomunicatii;
    k) emitatoare de radio si televiziune;
    l) lampi fluorescente si cu descarcari in gaze.
    2. Nivelul adecvat de imunitate electromagnetica in mediul uzual de compatibilitate electromagnetica in care se intentioneaza utilizarea aparatelor, in special al aparatelor enumerate la pct. 1, trebuie sa permita functionarea lor nestanjenita, tinand seama de nivelurile de perturbatii generate de aparatele care sunt conforme cu standardele prevazute la art. 4 alin. (1) din hotarare.
    Informatiile necesare care sa permita utilizarea aparatelor in conformitate cu destinatia lor trebuie sa fie continute in instructiunile care le insotesc.

    ANEXA 2

                       A. DECLARATIE DE CONFORMITATE

    Noi ........................................................................
        (denumirea si sediul producatorului sau ale reprezentantului sau autorizat)
declaram pe propria raspundere ca aparatul .....................................
...............................................................................,
         (denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului si al seriei)
produs de .....................................................................,
                     (denumirea si sediul producatorului)
la care se refera aceasta declaratie, respecta cerintele de protectie si este in conformitate cu urmatorul/urmatoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente normativ/normative: ................................................................................
 (titlul si/sau numarul, editia si data publicarii standardului/standardelor sau a altui/altor document/documente normativ/normative, emitentul acestor documente)
    Raport de incercari nr. ........ din ................ , emis de laboratorul:
................................................................................
                             (denumirea si sediul)
    Certificat de conformitate/certificat de examinare CS de tip nr. ...........
din .............., emis de organismul recunoscut: .............................
                                                  (denumirea si sediul)
    Locul si data emiterii declaratiei .........................................
                 ..................................................
          ...................................................................
    (functia, numele si prenumele persoanei autorizate sa il reprezinte pe emitentul declaratiei)
                 ..................................................
                            (semnatura si stampila)

                        B. MARCAJUL DE CONFORMITATE CS

    Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, avand forma prezentata in figura urmatoare:
                                  __
                                /    \
                               |  CS  |
                                \____/

    NOTA:
    - fontul (stilul literei): Times New Roman, corp 36;
    - diametrul cercului: 20 mm.
    In cazul in care marcajul CS trebuie sa fie marit sau micsorat, este necesar sa se respecte proportiile prezentate in figura de mai sus.
    Componentele C si S ale marcajului CS trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala, dar nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.

    ANEXA 3

                  PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII
                            (controlul intern al productiei)

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca aparatele satisfac principalele cerinte de protectie aplicabile. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, trebuie sa aplice marcajul CS pe fiecare aparat si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate.
    Modelul declaratiei de conformitate este prevazut la lit. A din anexa nr. 2.
    2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, are obligatia sa intocmeasca si sa detina documentele care atesta conformitatea aparatului cu principalele cerinte de protectie, documentatie ce va fi prezentata spre examinare, la cerere, organelor de control.
    3. Documentele trebuie sa contina, in masura in care este relevant, informatii privind proiectarea, producerea si functionarea aparatului.
    4. Documentele care atesta conformitatea sunt:
    a) descrierea generala a aparatului;
    b) instructiunile de exploatare, manualul de utilizare;
    c) desenele de proiectare si de fabricatie, precum si schemele componentelor, subansamblurilor si circuitelor;
    d) descrierea si explicatiile necesare pentru intelegerea desenelor de proiectare si de fabricatie, precum si a schemelor componentelor, subansamblurilor si circuitelor;
    e) rezultatele calculelor de proiectare, controalelor efectuate etc.;
    f) lista cuprinzand standardele ce se aplica integral pentru a satisface principalele cerinte de protectie;
    g) documentele ce atesta efectuarea tuturor incercarilor privind indeplinirea principalelor cerinte de protectie in conformitate cu prevederile prezentei hotarari - rapoartele de incercari;
    h) declaratie de conformitate, in original.
    5. Documentele trebuie tinute la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului aparat si trebuie sa fie redactate in limba romana.
    Atunci cand producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu este persoana juridica cu sediul in Romania, obligatia de a pastra documentele revine importatorului.
    6. Producatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea aparatului fabricat cu documentele prevazute la pct. 4 si cu principalele cerinte de protectie prevazute in anexa nr. 1.

    ANEXA 4

                  PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII
(controlul intern al productiei cu incercari specifice realizate de un organism desemnat)

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, trebuie sa respecte intreaga procedura prevazuta in anexa nr. 3, cu amendamentul ca documentele precizate la pct. 4 lit. g) din aceasta trebuie sa fie emise de un organism desemnat, conform procedurii prezentate in continuare.
    2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, inainteaza unui organism desemnat, ales de el, o solicitare cuprinzand urmatoarele:
    a) denumirea si sediul producatorului sau ale reprezentantului autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania;
    b) o declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu a mai solicitat altui organism desemnat incercarea aparatului;
    c) documentatia tehnica relevanta care va cuprinde:
    - descrierea generala a aparatului;
    - instructiunile de exploatare, manualul de utilizare;
    - lista cuprinzand standardele ce se aplica partial, precum si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface principalele cerinte de protectie in situatia neaplicarii integrale a standardelor sau a lipsei acestora;
    - alte documente pe care organismul desemnat le considera necesare pentru evaluarea conformitatii.
    3. Producatorul pune la dispozitie organismului desemnat un esantion reprezentativ al productiei. Organismul desemnat poate solicita si alte aparate, daca programul de incercari prevede acest lucru.
    4. Organismul desemnat examineaza documentatia si efectueaza incercarile solicitate.
    5. In cazul in care aparatul satisface principalele cerinte de protectie prevazute de prezenta hotarare, organismul desemnat elibereaza producatorului sau reprezentantului sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, documentele ce atesta efectuarea tuturor incercarilor solicitate privind indeplinirea acestor cerinte prin rapoarte de incercari.

    ANEXA 5

                   PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII
                          (examinarea CS de tip)

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, prezinta unui organism notificat pentru examinarea CS de tip, ales de el, o solicitare cuprinzand urmatoarele:
    a) denumirea si sediul producatorului sau ale reprezentantului sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania;
    b) o declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu a mai solicitat altui organism notificat examinarea CS de tip;
    c) documentatia tehnica prevazuta la pct. 2.
    Producatorul pune la dispozitie organismului notificat pentru examinarea CS de tip un esantion reprezentativ al productiei, numit generic "tip". Organismul notificat poate solicita si alte esantioane, daca programul de incercari prevede acest lucru.
    2. Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii aparatului cu principalele cerinte de protectie prevazute de prezenta hotarare. Aceasta trebuie sa contina, in masura in care este relevant, informatii privind proiectarea, producerea si functionarea aparatului. Documentatia tehnica cuprinde:
    a) descrierea generala a aparatului;
    b) instructiunile de exploatare, manualul de utilizare in care sunt incluse urmatoarele informatii:
    - cerinte in legatura cu scopul in care aparatul urmeaza sa fie utilizat;
    - restrictii privind mediul electromagnetic in care nu este adecvata utilizarea aparatului, daca este cazul;
    - instructiuni specifice privind instalarea aparatului, in masura in care acestea sunt necesare din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice;
    - instructiuni privind operatiunile de intretinere a aparatului, inclusiv periodicitatea acestora, in cazul in care acestea sunt necesare pentru a fi asigurata indeplinirea principalelor cerinte de protectie pe durata utilizarii aparatului;
    c) desenele de proiectare si de fabricatie, precum si scheme ale componentelor, subansamblurilor si circuitelor;
    d) descrierile si explicatiile necesare pentru intelegerea desenelor de proiectare si de fabricatie, precum si a schemelor componentelor, subansamblurilor si circuitelor;
    e) rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate etc.;
    f) lista cuprinzand standardele ce se aplica integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface principalele cerinte de protectie in cazul neaplicarii integrale a standardelor;
    g) rapoartele de incercari.
    3. Organismul notificat examineaza documentatia tehnica, verifica daca aparatul pentru transmisii de radiocomunicatii a fost fabricat in conformitate cu aceasta documentatie, convine cu producatorul asupra locului unde vor fi efectuate controalele si incercarile necesare, efectueaza aceste controale si incercari.
    4. In cazul in care aparatul satisface principalele cerinte de protectie, organismul notificat elibereaza producatorului sau reprezentantului sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, certificatul de examinare CS de tip. Certificatul de examinare CS de tip va cuprinde:
    a) denumirea si sediul producatorului;
    b) denumirea si sediul reprezentantului autorizat al producatorului, persoana juridica cu sediul in Romania (daca este cazul);
    c) datele de identificare a aparatului supus examinarii CS de tip;
    d) concluziile verificarii;
    e) conditiile de valabilitate a certificatului.
    5. Titularul certificatului de examinare CS de tip are obligatia de a informa organismul notificat, care detine documentatia tehnica ce a facut obiectul examinarii CS de tip, asupra tuturor modificarilor ulterioare ale tipului aprobat. Organismul notificat urmeaza sa decida asupra valabilitatii certificatului de examinare CS de tip emis anterior, asupra necesitatii unei anexe la acest certificat sau asupra unui nou certificat de examinare CS de tip.
    6. Fiecare organism notificat pentru examinarea CS de tip furnizeaza celorlalte organisme notificate pentru examinarea CS de tip informatiile referitoare la certificatele de examinare CS de tip eliberate sau retrase, respectiv la anexele la acestea. Celelalte organisme notificate pentru examinarea CS de tip pot obtine, la cerere, o copie de pe certificatele de examinare CS de tip si/sau de pe anexele la acestea.
    7. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, asigura si declara ca aparatele sunt conforme cu tipul de aparat descris in certificatul de examinare CS de tip si ca satisfac cerintele prevazute in reglementarile aplicabile. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, aplica marcajul CS impreuna cu numarul organismului notificat care a emis certificatul de examinare CS de tip pe fiecare aparat si intocmeste in scris declaratia de conformitate prevazuta la lit. A din anexa nr. 2.
    8. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, trebuie sa puna la dispozitie organelor de control, la cerere, declaratia de conformitate si documentatia tehnica prevazuta la pct. 3 impreuna cu un exemplar al certificatului de examinare CS de tip si al anexelor la acesta si sa le pastreze minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului aparat. Atunci cand producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, nu este persoana juridica romana, aceasta obligatie revine importatorului.

    ANEXA 6

                               CRITERII
pentru evaluarea organismelor in vederea notificarii si/sau desemnarii

    Organismele notificate/desemnate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:
    1. sa dispuna de personal, de mijloace si de echipamente adecvate;
    2. sa dovedeasca competenta tehnica, experienta in domeniu si integritate profesionala ale personalului;
    3. sa demonstreze independenta conducerii si a personalului tehnic in realizarea incercarilor, redactarea rapoartelor de incercari, emiterea certificatelor de conformitate si emiterea certificatelor de examinare CS de tip, prevazute de prezenta hotarare, fata de toate grupurile sau persoanele direct ori indirect interesate de aparatul in cauza;
    4. sa asigure pastrarea secretului profesional de catre personalul angajat;
    5. sa detina o asigurare de raspundere civila, cu exceptia cazului in care aceasta raspundere este asigurata de stat prin lege.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1032/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1032 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1032/2001
Hotărârea 497 2003
privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice
Hotărârea 88 2003
privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora
Ordin 388 2002
pentru aprobarea unor masuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor
Ordin 555 2001
privind aprobarea listei cuprinzand standardele romane din domeniul compatibilitatii electromagnetice
Ordin 430 2001
privind aprobarea Listei cuprinzand organismele desemnate in domeniul compatibilitatii electromagnetice
Ordin 409 2001
privind aprobarea listei cuprinzand standardele romane din domeniul compatibilitatii electromagnetice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu