E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1032 din 18 octombrie 2001

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice

ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 690 din 31 octombrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    (1) Prezenta hotarare stabileste conditiile de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, care pot produce perturbatii electromagnetice sau ale caror performante pot fi afectate de astfel de perturbatii.
    (2) Prezenta hotarare nu se aplica in cazul aparatelor pentru care exista reglementari specifice referitoare la compatibilitatea electromagnetica, numai daca aceste reglementari specifice nu contravin prevederilor prezentei hotarari.
    (3) Sunt exceptate de la cerintele prezentei hotarari echipamentele de radiocomunicatii utilizate de radioamatori, care nu sunt comercializate pe piata.
    Art. 2
    In sensul prezentei hotarari urmatorii termeni se definesc astfel:
    - aparate - toate dispozitivele electrice sau electronice, impreuna cu echipamentele si instalatiile ce contin componente electrice si/sau electronice;
    - perturbatie electromagnetica - orice fenomen electromagnetic care poate degrada performantele unui dispozitiv, echipament sau sistem. O perturbatie electromagnetica poate fi un zgomot electromagnetic, un semnal nedorit sau o schimbare in insusi mediul de propagare;
    - imunitate - aptitudinea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a functiona fara degradarea calitatii in prezenta unei perturbatii electromagnetice;
    - compatibilitate electromagnetica - proprietatea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a functiona satisfacator in mediul sau electromagnetic, fara a introduce el insusi perturbatii electromagnetice intolerabile pentru orice aparat ce se gaseste in acest mediu.
    Art. 3
    (1) Aparatele prevazute la art. 1 trebuie construite astfel incat:
    a) perturbatiile electromagnetice pe care le genereaza sa nu depaseasca un nivel care sa impiedice functionarea la parametrii proiectati a echipamentelor de radio si telecomunicatii, precum si a altor aparate;
    b) sa aiba un nivel adecvat de imunitate intrinseca la perturbatii electromagnetice, care sa le permita functionarea la parametrii proiectati.
    (2) Principalele cerinte de protectie ce trebuie realizate prin constructia aparatelor mentionate la art. 1 sunt prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 4
    (1) Principalele cerinte de protectie prezentate in anexa nr. 1 sunt considerate a fi indeplinite in cazul aparatelor conforme cu:
    a) standardele romane care adopta standardele europene armonizate din domeniul compatibilitatii electromagnetice;
    b) standardele romane din domeniul compatibilitatii electromagnetice pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.
    (2) Lista cuprinzand standardele romane din domeniul compatibilitatii electromagnetice se aproba prin ordin comun al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului industriei si resurselor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari. Lista cuprinzand standardele va fi reactualizata periodic.
    Art. 5
    (1) Se admite introducerea pe piata numai a aparatelor care:
    a) indeplinesc principalele cerinte de protectie prevazute la art. 3;
    b) au aplicat marcajul national de conformitate CS, denumit in continuare marcaj CS, al carui model este prezentat la lit. B din anexa nr. 2, sau marcajul european de conformitate CE, denumit in continuare marcaj CE, aplicat de un producator dintr-un stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Marcajul CS atesta conformitatea cu principalele cerinte de protectie si se aplica de producator sau de reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, care are obligatia de a supune aparatul urmatoarelor proceduri:
    a) in cazul aparatelor conforme integral cu standardele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 3;
    b) in cazul aparatelor la care producatorul nu aplica sau aplica partial standardele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), aplica standardele mentionate la art. 4 alin. (1) lit. b) sau, in absenta standardelor romane, se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 4;
    c) in cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii se aplica procedura de evaluare a conformitatii prevazuta in anexa nr. 5.
    Art. 6
    (1) Pentru aparatele introduse pe piata cu marcajul CS producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si pastreaza documentele prevazute la lit. A din anexa nr. 2 si in anexele nr. 3, 4 si 5 pentru atestarea conformitatii. Documentele ce atesta conformitatea vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organelor de control.
    (2) Organele de control apartin, dupa caz, Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerului Industriei si Resurselor sau Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
    Art. 7
    (1) Pentru aparatele introduse pe piata cu marcajul CE producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si pastreaza documentele ce atesta conformitatea, care vor fi prezentate spre examinare, la cerere, organelor de control.
    (2) In cazul in care reprezentantul autorizat al producatorului nu este persoana juridica cu sediul in Romania, obligatia de a detine si a prezenta spre examinare, la cerere, documentele ce atesta conformitatea revine importatorului.
    Art. 8
    (1) Documentele ce atesta conformitatea pentru aparatele prevazute la art. 7 sunt:
    a) declaratia de conformitate;
    b) rapoartele de incercari sau certificatele de conformitate, dupa caz, prin care producatorul demonstreaza conformitatea aparatelor cu cerintele de protectie;
    c) informatii detaliate privind proiectarea si fabricarea aparatelor;
    d) instructiunile de utilizare sau manualul de utilizare;
    e) declaratie cuprinzand adresele spatiilor de depozitare din Romania.
    (2) Documentele trebuie tinute la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la introducerea pe piata a ultimului aparat si sa fie redactate in limba romana.
    Art. 9
    (1) Marcajele CS si CE se aplica de producator sau de reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, pe aparat sau pe ambalaj, pe instructiunile de exploatare ori pe certificatul de garantie, daca dimensiunile aparatului nu permit aplicarea acestuia, in mod lizibil, vizibil si de nesters.
    (2) In cazul in care aparatului ii sunt aplicabile si alte reglementari in vigoare care impun aplicarea marcajului CS sau CE, marcajul va trebui sa ateste conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementari.
    Art. 10
    Nu pot fi interzise din considerente legate de compatibilitatea electromagnetica introducerea pe piata si punerea in functiune a aparatelor care fac obiectul si indeplinesc cerintele prezentei hotarari.
    Art. 11
    Prevederile cuprinse in prezenta hotarare nu restrictioneaza aplicarea unor masuri speciale ce fac obiectul unor reglementari specifice cuprinse in actele normative emise de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, si anume:
    a) masuri cu privire la punerea in functiune si la utilizarea aparatelor intr-un amplasament specific, in scopul rezolvarii unei probleme de compatibilitate electromagnetica existente sau predictibile;
    b) masuri cu privire la instalarea aparatelor, aplicate in scopul protectiei retelelor publice de telecomunicatii sau a statiilor de emisie si/sau de receptie, utilizate in scopuri de siguranta.
    Art. 12
    (1) Notificarea si/sau desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor prevazute la pct. 1 lit. a), c), d), f), h), j) si k) din anexa nr. 1 se fac/se face de catre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pe baza criteriilor enuntate in anexa nr. 6.
    (2) Desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor prevazute la pct. 1 lit. b), e), g), i) si l) din anexa nr. 1 se face de catre Ministerul Industriei si Resurselor pe baza criteriilor enuntate in anexa nr. 6.
    Art. 13
    Metodologia de evaluare a organismelor in vederea desemnarii lor se elaboreaza de catre Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, respectiv de Ministerul Industriei si Resurselor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    Art. 14
    (1) Lista cuprinzand organismele desemnate si notificate prevazute la art. 12 alin. (1) se aproba si se reactualizeaza prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Lista cuprinzand organismele desemnate prevazute la art. 12 alin. (2) se aproba si se reactualizeaza prin ordin al ministrului industriei si resurselor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 15
    (1) Constituie contraventie, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiune, urmatoarele fapte si se sanctioneaza astfel:
    a) nerespectarea prevederilor art. 5 lit. a) si ale art. 9 alin. (2) - cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei si retragerea de pe piata sau interzicerea introducerii utilizarii pe piata a produselor neconforme;
    b) nerespectarea prevederilor art. 6 si 7 - cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si interzicerea comercializarii pana la o data stabilita de organul de control impreuna cu producatorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau importatorul, dupa caz, pentru eliminarea neconformitatilor;
    c) nerespectarea prevederilor art. 5 lit. b) si ale art. 9 alin. (1) - cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei si retragerea de pe piata sau interzicerea introducerii pe piata a produselor nemarcate ori marcate incorect.
    (2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
    Art. 16
    (1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 15 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul imputernicit din cadrul:
    a) Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pentru aparatele prevazute la pct. 1 lit. a), c), d), f), h), j) si k) din anexa nr. 1;
    b) Ministerului Industriei si Resurselor pentru aparatele prevazute la pct. 1 lit. b), e), g), i) si l) din anexa nr. 1;
    c) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aparatele prevazute la pct. 1 lit. a), c), d), e), f), g), i), j) si l) din anexa nr. 1, destinate consumatorilor persoane fizice, in conditiile legii.
    (2) In cazul constatarii contraventiilor prevazute la art. 15 alin. (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si Ministerul Industriei si Resurselor vor fi informate de indata in scris de persoanele imputernicite sa aplice sanctiuni, prevazute la alin. (1), indicand motivele deciziei luate si, in special, daca neconformitatea se datoreaza:
    a) imposibilitatii satisfacerii cerintelor de protectie prevazute la art. 3, daca aparatul nu corespunde standardelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a);
    b) aplicarii incorecte a standardelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a);
    c) deficientelor standardelor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a).
    Art. 17
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 18
    Prezenta hotarare va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2002.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul comunicatiilor
                         si tehnologiei informatiei,
                         Ion Smeeianu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul industriei si resurselor,
                         Mihai Berinde,
                         secretar de stat

                         Ministrul integrarii europene,
                         Hildegard Carola Puwak

    ANEXA 1

                        PRINCIPALELE CERINTE DE PROTECTIE
ce trebuie realizate prin constructia aparatelor

    1. Perturbatia electromagnetica maxima generata de un aparat trebuie sa fie astfel incat sa nu deranjeze utilizarea in special a urmatoarelor aparate:
    a) receptoare de radio si televiziune casnice;
    b) echipamente de productie industriala;
    c) echipamente radio mobile;
    d) echipamente radio mobile si radio telefonice comerciale;
    e) aparate medicale si stiintifice;
    f) aparate pentru tehnologia informatiei;
    g) aparate electrice si electronice de uz casnic;
    h) aparatura pentru radionavigatie aeriana, fluviala si maritima;
    i) echipamente electronice educationale;
    j) retele si echipamente de telecomunicatii;
    k) emitatoare de radio si televiziune;
    l) lampi fluorescente si cu descarcari in gaze.
    2. Nivelul adecvat de imunitate electromagnetica in mediul uzual de compatibilitate electromagnetica in care se intentioneaza utilizarea aparatelor, in special al aparatelor enumerate la pct. 1, trebuie sa permita functionarea lor nestanjenita, tinand seama de nivelurile de perturbatii generate de aparatele care sunt conforme cu standardele prevazute la art. 4 alin. (1) din hotarare.
    Informatiile necesare care sa permita utilizarea aparatelor in conformitate cu destinatia lor trebuie sa fie continute in instructiunile care le insotesc.

    ANEXA 2

                       A. DECLARATIE DE CONFORMITATE

    Noi ........................................................................
        (denumirea si sediul producatorului sau ale reprezentantului sau autorizat)
declaram pe propria raspundere ca aparatul .....................................
...............................................................................,
         (denumirea, tipul sau modelul, numarul lotului si al seriei)
produs de .....................................................................,
                     (denumirea si sediul producatorului)
la care se refera aceasta declaratie, respecta cerintele de protectie si este in conformitate cu urmatorul/urmatoarele standard/standarde sau cu alt/alte document/documente normativ/normative: ................................................................................
 (titlul si/sau numarul, editia si data publicarii standardului/standardelor sau a altui/altor document/documente normativ/normative, emitentul acestor documente)
    Raport de incercari nr. ........ din ................ , emis de laboratorul:
................................................................................
                             (denumirea si sediul)
    Certificat de conformitate/certificat de examinare CS de tip nr. ...........
din .............., emis de organismul recunoscut: .............................
                                                  (denumirea si sediul)
    Locul si data emiterii declaratiei .........................................
                 ..................................................
          ...................................................................
    (functia, numele si prenumele persoanei autorizate sa il reprezinte pe emitentul declaratiei)
                 ..................................................
                            (semnatura si stampila)

                        B. MARCAJUL DE CONFORMITATE CS

    Marcajul de conformitate CS este format din literele C si S, avand forma prezentata in figura urmatoare:
                                  __
                                /    \
                               |  CS  |
                                \____/

    NOTA:
    - fontul (stilul literei): Times New Roman, corp 36;
    - diametrul cercului: 20 mm.
    In cazul in care marcajul CS trebuie sa fie marit sau micsorat, este necesar sa se respecte proportiile prezentate in figura de mai sus.
    Componentele C si S ale marcajului CS trebuie sa aiba aceeasi dimensiune pe verticala, dar nu trebuie sa fie mai mica de 5 mm.

    ANEXA 3

                  PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII
                            (controlul intern al productiei)

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat asigura si declara ca aparatele satisfac principalele cerinte de protectie aplicabile. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, trebuie sa aplice marcajul CS pe fiecare aparat si sa intocmeasca in scris o declaratie de conformitate.
    Modelul declaratiei de conformitate este prevazut la lit. A din anexa nr. 2.
    2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, are obligatia sa intocmeasca si sa detina documentele care atesta conformitatea aparatului cu principalele cerinte de protectie, documentatie ce va fi prezentata spre examinare, la cerere, organelor de control.
    3. Documentele trebuie sa contina, in masura in care este relevant, informatii privind proiectarea, producerea si functionarea aparatului.
    4. Documentele care atesta conformitatea sunt:
    a) descrierea generala a aparatului;
    b) instructiunile de exploatare, manualul de utilizare;
    c) desenele de proiectare si de fabricatie, precum si schemele componentelor, subansamblurilor si circuitelor;
    d) descrierea si explicatiile necesare pentru intelegerea desenelor de proiectare si de fabricatie, precum si a schemelor componentelor, subansamblurilor si circuitelor;
    e) rezultatele calculelor de proiectare, controalelor efectuate etc.;
    f) lista cuprinzand standardele ce se aplica integral pentru a satisface principalele cerinte de protectie;
    g) documentele ce atesta efectuarea tuturor incercarilor privind indeplinirea principalelor cerinte de protectie in conformitate cu prevederile prezentei hotarari - rapoartele de incercari;
    h) declaratie de conformitate, in original.
    5. Documentele trebuie tinute la dispozitia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului aparat si trebuie sa fie redactate in limba romana.
    Atunci cand producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu este persoana juridica cu sediul in Romania, obligatia de a pastra documentele revine importatorului.
    6. Producatorul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca procesul de productie sa asigure conformitatea aparatului fabricat cu documentele prevazute la pct. 4 si cu principalele cerinte de protectie prevazute in anexa nr. 1.

    ANEXA 4

                  PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII
(controlul intern al productiei cu incercari specifice realizate de un organism desemnat)

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, trebuie sa respecte intreaga procedura prevazuta in anexa nr. 3, cu amendamentul ca documentele precizate la pct. 4 lit. g) din aceasta trebuie sa fie emise de un organism desemnat, conform procedurii prezentate in continuare.
    2. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, inainteaza unui organism desemnat, ales de el, o solicitare cuprinzand urmatoarele:
    a) denumirea si sediul producatorului sau ale reprezentantului autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania;
    b) o declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu a mai solicitat altui organism desemnat incercarea aparatului;
    c) documentatia tehnica relevanta care va cuprinde:
    - descrierea generala a aparatului;
    - instructiunile de exploatare, manualul de utilizare;
    - lista cuprinzand standardele ce se aplica partial, precum si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface principalele cerinte de protectie in situatia neaplicarii integrale a standardelor sau a lipsei acestora;
    - alte documente pe care organismul desemnat le considera necesare pentru evaluarea conformitatii.
    3. Producatorul pune la dispozitie organismului desemnat un esantion reprezentativ al productiei. Organismul desemnat poate solicita si alte aparate, daca programul de incercari prevede acest lucru.
    4. Organismul desemnat examineaza documentatia si efectueaza incercarile solicitate.
    5. In cazul in care aparatul satisface principalele cerinte de protectie prevazute de prezenta hotarare, organismul desemnat elibereaza producatorului sau reprezentantului sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, documentele ce atesta efectuarea tuturor incercarilor solicitate privind indeplinirea acestor cerinte prin rapoarte de incercari.

    ANEXA 5

                   PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII
                          (examinarea CS de tip)

    1. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, prezinta unui organism notificat pentru examinarea CS de tip, ales de el, o solicitare cuprinzand urmatoarele:
    a) denumirea si sediul producatorului sau ale reprezentantului sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania;
    b) o declaratie scrisa din care sa rezulte ca nu a mai solicitat altui organism notificat examinarea CS de tip;
    c) documentatia tehnica prevazuta la pct. 2.
    Producatorul pune la dispozitie organismului notificat pentru examinarea CS de tip un esantion reprezentativ al productiei, numit generic "tip". Organismul notificat poate solicita si alte esantioane, daca programul de incercari prevede acest lucru.
    2. Documentatia tehnica trebuie sa permita evaluarea conformitatii aparatului cu principalele cerinte de protectie prevazute de prezenta hotarare. Aceasta trebuie sa contina, in masura in care este relevant, informatii privind proiectarea, producerea si functionarea aparatului. Documentatia tehnica cuprinde:
    a) descrierea generala a aparatului;
    b) instructiunile de exploatare, manualul de utilizare in care sunt incluse urmatoarele informatii:
    - cerinte in legatura cu scopul in care aparatul urmeaza sa fie utilizat;
    - restrictii privind mediul electromagnetic in care nu este adecvata utilizarea aparatului, daca este cazul;
    - instructiuni specifice privind instalarea aparatului, in masura in care acestea sunt necesare din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice;
    - instructiuni privind operatiunile de intretinere a aparatului, inclusiv periodicitatea acestora, in cazul in care acestea sunt necesare pentru a fi asigurata indeplinirea principalelor cerinte de protectie pe durata utilizarii aparatului;
    c) desenele de proiectare si de fabricatie, precum si scheme ale componentelor, subansamblurilor si circuitelor;
    d) descrierile si explicatiile necesare pentru intelegerea desenelor de proiectare si de fabricatie, precum si a schemelor componentelor, subansamblurilor si circuitelor;
    e) rezultatele calculelor de proiectare, ale controalelor efectuate etc.;
    f) lista cuprinzand standardele ce se aplica integral sau partial si descrierea solutiilor aplicate pentru a satisface principalele cerinte de protectie in cazul neaplicarii integrale a standardelor;
    g) rapoartele de incercari.
    3. Organismul notificat examineaza documentatia tehnica, verifica daca aparatul pentru transmisii de radiocomunicatii a fost fabricat in conformitate cu aceasta documentatie, convine cu producatorul asupra locului unde vor fi efectuate controalele si incercarile necesare, efectueaza aceste controale si incercari.
    4. In cazul in care aparatul satisface principalele cerinte de protectie, organismul notificat elibereaza producatorului sau reprezentantului sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, certificatul de examinare CS de tip. Certificatul de examinare CS de tip va cuprinde:
    a) denumirea si sediul producatorului;
    b) denumirea si sediul reprezentantului autorizat al producatorului, persoana juridica cu sediul in Romania (daca este cazul);
    c) datele de identificare a aparatului supus examinarii CS de tip;
    d) concluziile verificarii;
    e) conditiile de valabilitate a certificatului.
    5. Titularul certificatului de examinare CS de tip are obligatia de a informa organismul notificat, care detine documentatia tehnica ce a facut obiectul examinarii CS de tip, asupra tuturor modificarilor ulterioare ale tipului aprobat. Organismul notificat urmeaza sa decida asupra valabilitatii certificatului de examinare CS de tip emis anterior, asupra necesitatii unei anexe la acest certificat sau asupra unui nou certificat de examinare CS de tip.
    6. Fiecare organism notificat pentru examinarea CS de tip furnizeaza celorlalte organisme notificate pentru examinarea CS de tip informatiile referitoare la certificatele de examinare CS de tip eliberate sau retrase, respectiv la anexele la acestea. Celelalte organisme notificate pentru examinarea CS de tip pot obtine, la cerere, o copie de pe certificatele de examinare CS de tip si/sau de pe anexele la acestea.
    7. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, asigura si declara ca aparatele sunt conforme cu tipul de aparat descris in certificatul de examinare CS de tip si ca satisfac cerintele prevazute in reglementarile aplicabile. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, aplica marcajul CS impreuna cu numarul organismului notificat care a emis certificatul de examinare CS de tip pe fiecare aparat si intocmeste in scris declaratia de conformitate prevazuta la lit. A din anexa nr. 2.
    8. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, trebuie sa puna la dispozitie organelor de control, la cerere, declaratia de conformitate si documentatia tehnica prevazuta la pct. 3 impreuna cu un exemplar al certificatului de examinare CS de tip si al anexelor la acesta si sa le pastreze minimum 10 ani de la data fabricarii ultimului aparat. Atunci cand producatorul sau reprezentantul sau autorizat, persoana juridica cu sediul in Romania, nu este persoana juridica romana, aceasta obligatie revine importatorului.

    ANEXA 6

                               CRITERII
pentru evaluarea organismelor in vederea notificarii si/sau desemnarii

    Organismele notificate/desemnate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii minime:
    1. sa dispuna de personal, de mijloace si de echipamente adecvate;
    2. sa dovedeasca competenta tehnica, experienta in domeniu si integritate profesionala ale personalului;
    3. sa demonstreze independenta conducerii si a personalului tehnic in realizarea incercarilor, redactarea rapoartelor de incercari, emiterea certificatelor de conformitate si emiterea certificatelor de examinare CS de tip, prevazute de prezenta hotarare, fata de toate grupurile sau persoanele direct ori indirect interesate de aparatul in cauza;
    4. sa asigure pastrarea secretului profesional de catre personalul angajat;
    5. sa detina o asigurare de raspundere civila, cu exceptia cazului in care aceasta raspundere este asigurata de stat prin lege.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1032/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1032 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1032/2001
Hotărârea 497 2003
privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de functionare a aparatelor electrice si electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice
Hotărârea 88 2003
privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora
Ordin 388 2002
pentru aprobarea unor masuri privind desemnarea organismelor pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinte de protectie a aparatelor
Ordin 555 2001
privind aprobarea listei cuprinzand standardele romane din domeniul compatibilitatii electromagnetice
Ordin 430 2001
privind aprobarea Listei cuprinzand organismele desemnate in domeniul compatibilitatii electromagnetice
Ordin 409 2001
privind aprobarea listei cuprinzand standardele romane din domeniul compatibilitatii electromagnetice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu