E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1 din  4 ianuarie 2001

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 3 din  5 ianuarie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Hotararea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 9 octombrie 2000, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Conducerea regiei este asigurata de un consiliu de administratie format din 5 persoane, de un director general si de un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului de resort.
    (2) Directorul general are si calitatea de presedinte al consiliului de administratie al regiei.
    (3) Personalul de conducere al regiei, altul decat cel prevazut la alin. (1), al sucursalelor si al complexurilor, este numit de consiliul de administratie pe criteriul competentei profesionale."
    2. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Structura organizatorica si functionala a sucursalelor si complexurilor regiei si modificarea repartizarii pe sucursale si complexuri a bunurilor din patrimoniul acestora, precum si a celor din domeniul public si privat al statului pe care le administreaza se aproba de consiliul de administratie al regiei".
    3. Anexa nr. 1 - Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" - se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministru pentru coordonarea
                         Secretariatului General al Guvernului,
                         Petru Serban Mihailescu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                               REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", denumita in continuare regie, asigura administrarea, pastrarea integritatii si protejarea bunurilor apartinand domeniului public al statului, destinate asigurarii serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern si Curtea Constitutionala -, in structura prevazuta in anexa nr. 2 la hotarare, precum si a bunurilor apartinand domeniului privat al statului, pe care le are in administrare.
    Art. 2
    (1) Regia este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. Activitatea acesteia se desfasoara in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu cele ale prezentului regulament.
    (2) Secretariatul General al Guvernului indeplineste fata de regie atributiile prevazute de reglementarile legale in vigoare pentru ministerul de resort.
    Art. 3
    Sediul regiei este in municipiul Bucuresti, str. Moliere nr. 2 - 4, sectorul 1.

    CAP. 2
    Obiectul de activitate

    Art. 4
    Obiectul de activitate al regiei il constituie, in principal:
    1. administrarea, conservarea, protejarea si intretinerea bunurilor din domeniul public al statului, destinate serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern si Curtea Constitutionala -, precum si a celor proprietate privata a statului, pe care le are in administrare;
    2. asigurarea serviciilor de reprezentare si protocol pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern, Curtea Constitutionala si pentru alte institutii publice de interes national;
    3. administrarea, conservarea, protejarea si intretinerea imobilelor in care isi desfasoara activitatea Presedintia si Guvernul, pe baza de contracte de prestari de servicii;
    4. administrarea imobilelor cu destinatie de resedinte oficiale si a celorlalte locuinte de protocol;
    5. exploatarea in conditii de eficienta economica a bunurilor mobile si imobile, proprietate a regiei sau administrate de aceasta, si valorificarea comerciala a lor in modalitatile permise de lege;
    6. inchirierea spatiilor de locuit, precum si a celor cu alta destinatie decat cea de locuit, in conditiile legii; inchirierea spatiilor ca sedii pentru ministere, autoritati si institutii publice, partide politice, asociatii, fundatii, unitati apartinand cultelor religioase, unitati din domeniul presei sau al editurilor, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului;
    7. valorificarea prin negociere, la tarife stabilite pe criterii economice, catre alti beneficiari a capacitatilor ramase disponibile in anumite perioade, de maximum 3 luni, dupa asigurarea serviciilor de reprezentare si protocol si a celor necesare institutiilor publice centrale;
    8. prestarea de servicii specifice pentru intretinerea sediilor administrative ale institutiilor publice si ale agentilor economici;
    9. executarea lucrarilor de conservare, intretinere, constructii si reparatii la imobilele si instalatiile proprii, precum si pentru terti; executarea de confectii metalice si din lemn;
    10. prestarea de servicii specifice in domeniile hotelier si de alimentatie publica, de agrement si de refacere fizica, activitati de asistenta sanatoriala;
    11. conservarea, dezvoltarea si valorificarea, in conditiile legii, a fondului forestier, agricol si cinegetic, cresterea pasarilor, piscicultura si apicultura;
    12. productia agricola, vegetala si animala si valorificarea acesteia; prelucrarea si conservarea legumelor si a fructelor, fabricarea bauturilor alcoolice distilate, fabricarea produselor lactate si a branzeturilor, fabricarea produselor de panificatie si patiserie, cultura florilor si plantelor ornamentale, prelucrarea si conservarea carnii, patiserie si cofetarie;
    13. fabricarea produselor pentru hrana animalelor;
    14. argasirea si finisarea blanurilor, confectionarea articolelor din blana;
    15. productie poligrafica, si editoriala; realizarea tipariturilor pentru Senat, Camera Deputatilor, Presedintie, Guvern, Curtea Constitutionala, ministere, alte institutii publice centrale si pentru alti beneficiari;
    16. producerea si emiterea, in conditiile legii, a pasapoartelor, a permiselor de conducere auto, a certificatelor de inmatriculare a autovehiculelor si a altor documente si tiparituri cu caracter special; tiparirea de formulare tipizate si/sau cu regim special, documente cu caracter administrativ specifice activitatii financiar-contabile si de trezorerie, titluri de stat, titluri de proprietate, inscrisuri de stat, acte de identitate si imprimate confidentiale, carnete de munca, carnete de marinar, carnete de sanatate si carti de alegator;
    17. alte activitati anexe productiei de tiparituri; productia de accesorii pentru utilaje tipografice; productia de bannere;
    18. comert cu amanuntul si cu ridicata, activitati de alimentatie publica, operatiuni de export-import;
    19. fabricarea stampilelor din cauciuc si a altor insemne specifice fiecarei institutii solicitante;
    20. difuzarea produselor specifice obiectului de activitate al regiei prin concesionarea drepturilor de vanzare altor agenti economici sau prin retea proprie;
    21. efectuarea operatiunilor de transport si a altor servicii specifice obiectului propriu de activitate;
    22. efectuarea de experimentari, studii, prognoze si norme in domeniul specific de activitate;
    23. organizarea actiunilor de formare si perfectionare profesionala in domeniul specific de activitate;
    24. asigurarea, conform prevederilor legale in vigoare, a colaborarii si cooperarii tehnice, stiintifice si tehnologice cu firme din tara si din strainatate, in sistem de reprezentare si/sau prin asociere, pentru produsele specifice domeniului de activitate;
    25. organizarea de licitatii in domeniu, in tara si in strainatate;
    26. administrarea parcului auto propriu si asigurarea prestatiilor de transport pentru aparatul de lucru al Guvernului si pentru activitatile de reprezentare si protocol;
    27. servicii de transport intern si international; service auto; scoala de soferi; productie de piese de schimb si subansambluri pentru mijloace de transport auto;
    28. activitati legate de gestionarea salilor de spectacole, organizarea de expozitii, proiectia de filme, jocuri distractive si de noroc;
    29. tranzactii imobiliare;
    30. activitati specifice agentiilor de turism;
    31. realizarea altor activitati care au legatura cu obiectul sau de activitate;
    32. extractia si prepararea turbei.

    CAP. 3
    Patrimoniul si structura regiei

    Art. 5
    (1) Patrimoniul regiei este de 828.292.370 mii lei, potrivit bilantului contabil incheiat la data de 30 iunie 2000.
    (2) Pentru realizarea serviciilor publice de interes national - de reprezentare si protocol - regia are in administrare bunurile din domeniul public al statului prevazute in anexa nr. 3 la hotarare.
    (3) Bunurile din domeniul privat al statului aflate in administrarea regiei sunt prevazute in anexa nr. 4 la hotarare.
    (4) Regia este proprietara bunurilor prevazute in anexa nr. 5 la hotarare, iar in exercitarea dreptului de proprietate regia poseda, foloseste si dispune in mod autonom de aceste bunuri, in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita.
    (5) Regia nu poate contribui in cadrul operatiunilor de asociere cu bunurile din domeniul public al statului pe care le are in administrare.
    Art. 6
    (1) Regia are in structura sa sucursalele si complexurile cu statut de unitati fara personalitate juridica, prevazute in anexa nr. 2 la hotarare.
    (2) Modul de organizare si functionare a sucursalelor si complexurilor, relatiile acestora cu regia, precum si relatiile dintre ele se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare aprobate de consiliul de administratie al regiei.
    (3) Structura organizatorica si functionala a sucursalelor si complexurilor, precum si modificarea repartizarii patrimoniului intre acestea se aproba de consiliul de administratie al regiei.

    CAP. 4
    Conducerea si gestionarea activitatii regiei

    Art. 7
    (1) Conducerea regiei este asigurata de un consiliu de administratie, de un director general si de un director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului de resort.
    (2) Consiliul de administratie al regiei, constituit si aprobat potrivit legii, este format din 5 persoane si isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare. Consiliul de administratie hotaraste in problemele privind activitatea regiei, cu exceptia celor care, potrivit legii, sunt date in competenta directorului general.
    (3) Directorul general are si calitatea de presedinte al consiliului de administratie al regiei.
    Art. 8
    Consiliul de administratie al regiei este compus din 5 membri, dupa cum urmeaza:
    - presedinte - directorul general;
    - un reprezentant din partea Secretariatului General al Guvernului;
    - un reprezentant din partea Ministerului Finantelor Publice;
    - 2 specialisti in domeniu.
    Art. 9
    Membrii consiliului de administratie se numesc pentru o perioada de 4 ani, iar 2 dintre ei pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani.
    Art. 10
    Membrii consiliului de administratie al regiei nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administratie sau nu pot participa la societati comerciale cu care regia intretine relatii de afaceri ori cu care are interese comune.
    Art. 11
    Membrii consiliului de administratie al regiei isi pastreaza calitatea de angajat la institutia sau la unitatea de unde provin, precum si toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate; acestia sunt platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfasurata in aceasta calitate.
    Art. 12
    Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru delapidare, furt, talharii, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de incredere comis in dauna avutului public sau particular, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala, cercetare abuziva si infractiuni contra pacii si omenirii.
    Art. 13
    Consiliul de administratie al regiei are urmatoarele atributii, raspunderi si competente:
    1. aproba structura organizatorica si functionala a sucursalelor si complexurilor, precum si organigrama si statul de functii ale regiei;
    2. raspunde de administrarea legala si eficienta a intregului patrimoniu;
    3. aproba strategia de restructurare, organizare si functionare a regiei, sucursalelor si complexurilor;
    4. aproba introducerea de noi tehnologii si modernizarea celor existente;
    5. hotaraste cu privire la investitiile ce urmeaza sa fie realizate potrivit obiectului sau de activitate;
    6. propune, potrivit reglementarilor legale, investitiile a caror aprobare este in competenta altor organe;
    7. supune spre aprobare, in conditiile legii, bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi ale regiei;
    8. analizeaza si aproba rapoartele periodice privind realizarea indicatorilor aprobati prin bugetul de venituri si cheltuieli, pe baza de balanta de verificare contabila, si aproba masurile pentru desfasurarea activitatii regiei, in conditii care sa asigure echilibrul bugetului de venituri si cheltuieli;
    9. fundamenteaza planul de cheltuieli pentru administrarea, protejarea, intretinerea si conservarea patrimoniului destinat activitatilor de reprezentare si protocol, in vederea cuprinderii cheltuielilor respective in bugetele institutiilor beneficiare;
    10. stabileste imprumuturi pe termen lung sau mediu si modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;
    11. numeste si revoca personalul de conducere al regiei, sucursalelor si al complexurilor, prevazut la art. 9 alin. (3) din hotarare, si propune ministerului de resort numirea sau revocarea, dupa caz, a directorului general adjunct;
    12. propune majorarea sau diminuarea patrimoniului regiei prin externalizarea si transformarea in societati comerciale a unor sucursale, complexuri sau active corporale independente;
    13. aproba modificari in volumul fondului de rezerva;
    14. aproba scazaminte si pierderi in limita sau peste normele legale in vigoare;
    15. stabileste, in conditiile legii, modul de amortizare a activelor corporale si necorporale din patrimoniul regiei;
    16. organizeaza si exercita controlul financiar propriu, conform prevederilor legale;
    17. aproba achizitionarea de bunuri imobile (constructii si terenuri);
    18. aproba instrainarea (vanzarea) bunurilor mobile si imobile din patrimoniul regiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
    19. stabileste preturi si tarife pentru produsele si prestatiile sale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    20. dispune punerea in aplicare a hotararilor definitive si irevocabile ale instantelor judecatoresti cu privire la retrocedarea de bunuri si valori;
    21. elaboreaza sistemul de salarizare a personalului angajat, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege si a fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli;
    22. aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza sa fie negociat cu reprezentantii salariatilor, conform legii;
    23. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice ori juridice romane sau straine;
    24. asigura si raspunde de respectarea reglementarilor legale privind protectia mediului inconjurator;
    25. aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe;
    26. aproba programul de lucru al regiei;
    27. analizeaza modul de derulare a contractelor incheiate de regie;
    28. aproba regulamentul de ordine interioara, precum si normele de protectie si securitate a muncii;
    29. aproba si ia masuri, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajatilor regiei si, dupa caz, si sucursalelor si complexurilor;
    30. aproba infiintarea sau desfiintarea de subunitati, comasarea sau divizarea acestora, participarea la constituirea de noi persoane juridice si/sau asocierea cu alte persoane juridice sau fizice;
    31. aproba membrii in adunarile generale ale actionarilor, in consiliile de administratie si cenzorii in societatile comerciale la care regia este actionar;
    32. adopta orice alte hotarari si dispune masuri privind activitatea regiei.
    Art. 14
    Presedintele consiliului de administratie are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
    1. propune consiliului de administratie numirea si, dupa caz, revocarea directorilor executivi ai sucursalelor si complexurilor;
    2. selectioneaza, angajeaza si concediaza personalul de conducere, altul decat cel prevazut la pct. 1, si personalul de executie, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii si a contractului colectiv de munca.
    3. negociaza contractul colectiv de munca si incheie contractele individuale de munca;
    4. asigura conducerea operativa a regiei, sucursalelor si a complexurilor, impreuna cu directorii executivi;
    5. reprezinta regia in relatiile cu tertii si semneaza actele ce angajeaza regia fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de administratie si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
    6. coordoneaza direct activitatea de control financiar intern, de organizare si salarizare, precum si cea juridica;
    7. urmareste indeplinirea hotararilor consiliului de administratie;
    8. exercita orice atributii ce ii revin prin regulamentul de ordine interioara, precum si cele cuprinse in reglementarile legale in vigoare.
    Art. 15
    Consiliul de administratie se intruneste in sedinte ordinare o data pe luna sau, la cererea presedintelui ori a unei treimi din numarul membrilor sai, ori de cate ori este nevoie.
    Art. 16
    Pentru luarea unor anumite decizii consiliul de administratie poate atrage in activitatea de analiza specialisti din diferite sectoare, a caror activitate va fi remunerata prin intelegerea partilor, pe baza de contract civil.
    Art. 17
    Directorul general al regiei conduce activitatea curenta a acesteia, reprezinta regia in relatiile cu autoritatile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice.
    Art. 18
    Pe perioada absentei de la serviciu a directorului general, atributiile acestuia sunt exercitate de directorul general adjunct.
    Art. 19
    Dupa incheierea bilantului contabil anual si a contului de profit si pierderi consiliul de administratie prezinta Secretariatului General al Guvernului un raport asupra activitatii desfasurate de regie in anul precedent si asupra programului de activitate pe anul in curs.

    CAP. 5
    Bugetul si administrarea acestuia. Relatii financiare

    Art. 20
    (1) Regia intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si contul de profit si pierderi, conform modelelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
    (2) Bugetele de venituri si cheltuieli ale sucursalelor si complexurilor din structura regiei asigura functionarea corecta si dezvoltarea tehnologica, la nivelul standardelor, ale activitatilor de productie, prestari de servicii, intretinere, protejare si conservare a bunurilor din domeniul public al statului, destinate activitatii de reprezentare si protocol.
    (3) Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se aproba de Ministerul Finantelor Publice si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
    (4) Sucursalele si complexurile isi organizeaza si isi conduc evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale. Acestea intocmesc anual bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil ca parti integrante din bugetul, respectiv din bilantul regiei.
    Art. 21
    Operatiunile de incasari si plati in lei si in valuta se efectueaza de regie prin conturi deschise la banci si prin casieria proprie, potrivit prevederilor legale.

    CAP. 6
    Relatii comerciale

    Art. 22
    Relatiile comerciale dintre regie si terti se bazeaza pe raporturi contractuale.
    Art. 23
    Preturile si tarifele pentru produsele si prestarile de servicii executate de regie se stabilesc in functie de cerere si oferta, cu aprobarea consiliului de administratie.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 24
    (1) Litigiile de orice fel in care este implicata regia sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit legii.
    (2) In litigiile referitoare la dreptul de administrare asupra bunurilor din domeniul public si privat al statului si la dreptul de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul propriu, in instanta regia sta in nume propriu.
    (3) In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor din domeniul public si privat al statului pe care le administreaza, regia are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila si ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. Regia raspunde, in conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neindeplinirea acestei obligatii poate atrage revocarea dreptului de administrare.
    Art. 25
    Prezentul regulament de organizare si functionare se completeaza cu celelalte prevederi legale care reglementeaza activitatea regiilor autonome.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu