Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 760 din 26 iulie 2001

privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 495 din 23 august 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 40 alin. (1) lit. k) din Legea minelor nr. 61/1998,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Hotararea Guvernului nr. 1.176/1996 privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare, valorificare si comercializare a apelor minerale de consum alimentar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 26 noiembrie 1996, se abroga.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul industriei si resurselor,
                         Dan Ioan Popescu

                         p. Ministrul integrarii europene,
                         Andrei Popescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul apelor si
                         protectiei mediului,
                         Florin Stadiu,
                         secretar de stat

                         Presedintele Agentiei Nationale
                         pentru Resurse Minerale,
                         Maria Iuliana Stratulat

    ANEXA 1

                             NORME TEHNICE
de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale

    Art. 1
    Prezentele norme tehnice de exploatare si comercializare a apelor minerale naturale, denumite in continuare norme, se refera la apele extrase de pe teritoriul Romaniei, care sunt recunoscute de autoritatea competenta conform legii ca ape minerale naturale si care indeplinesc prevederile anexei nr. 1 capitolul I.
    Art. 2
    (1) Normele prevazute la art. 1 se aplica si apelor minerale naturale extrase de pe teritoriul unei alte tari, importate in Romania si recunoscute ca ape minerale naturale de autoritatea competenta din tara exportatoare.
    (2) Apele minerale naturale importate sunt recunoscute ca atare numai daca autoritatea competenta din tara de extractie certifica faptul ca ele indeplinesc cerintele prevazute in anexa nr. 1 capitolul I si ca s-a procedat la controlul aplicarii prevederilor anexei nr. 2 pct. 2.
    (3) Durata de valabilitate a certificarii apelor minerale naturale din import nu poate depasi o perioada de 5 ani.
    (4) In cazul in care durata de valabilitate a certificarii apelor minerale a fost reinnoita pana la sfarsitul perioadei mentionate la alin. (3), nu este necesara o noua certificare.
    Art. 3
    Normele nu se aplica pentru:
    - apele minerale care sunt utilizate ca medicamente;
    - apele minerale utilizate in scopuri curative in statiunile balneare.
    Art. 4
    Recunoasterea apelor minerale naturale prevazuta la art. 1 si 2 va fi stabilita corespunzator prezentelor norme de autoritatea competenta si va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    Pe teritoriul Romaniei pot fi comercializate sub denumirea de ape minerale naturale numai cele prevazute la art. 1 si a caror exploatare si comercializare sunt reglementate prin prevederile prezentelor norme.
    Art. 6
    Sursele de ape minerale naturale pot fi exploatate si apele acestora pot fi imbuteliate numai in conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
    Art. 7
    O apa minerala naturala, asa cum se prezinta la sursa, nu poate face obiectul nici unui tratament sau adaugare, alta decat urmatoarele proceduri de conditionare:
    a) separarea elementelor instabile, cum sunt compusii de fier si de sulf, prin filtrare si/sau decantare, eventual precedata de oxigenare, astfel incat acest tratament sa nu aiba ca efect modificarea compozitiei acestei ape minerale naturale in ceea ce priveste constituentii principali care ii confera proprietatile;
    b) separarea compusilor de fier, mangan, sulf si ai arsenului, din anumite ape minerale naturale, cu ajutorul unui tratament prin aer imbogatit cu ozon, in masura in care acesta nu modifica compozitia apei minerale naturale in constituentii sai principali, care ii confera proprietatile, cu urmatoarele rezerve:
    - acest tratament sa indeplineasca conditiile specifice de utilizare;
    - tratamentul sa fie notificat autoritatilor competente si sa faca obiectul unui control specific din partea acestora;
    c) separarea constituentilor indezirabili, altii decat cei specificati la lit. a) sau b), in masura in care acest tratament nu modifica compozitia apei minerale naturale in componentii sai principali, care ii confera proprietatile, cu urmatoarele rezerve:
    - tratamentul sa fie in conformitate cu conditiile specifice de utilizare care vor fi stabilite de institutia abilitata a Ministerului Sanatatii si Familiei;
    - tratamentul sa fie notificat autoritatilor competente si sa faca obiectul unui control specific din partea acestora;
    d) eliminarea totala sau partiala a gazului carbonic liber, prin procedee exclusiv fizice.
    Art. 8
    O apa minerala naturala, asa cum se prezinta ea la sursa, nu poate face obiectul nici unei adaugari, alta decat incorporarea sau reincorporarea de gaz carbonic in conditiile prevazute in anexa nr. 1 capitolul I pct. 3.
    Art. 9
    Se interzic orice tratament de dezinfectare, prin orice mijloace s-ar face acesta, sub rezerva art. 8, adaugarea de elemente bacteriostatice sau a oricarui alt element care ar modifica numarul populatiei microbiene al apei minerale la sursa.
    Art. 10
    Prevederile art. 7 nu se aplica apelor minerale naturale sau apelor de sursa utilizate pentru fabricarea bauturilor racoritoare.
    Art. 11
    (1) Continutul total de microorganisme al unei ape minerale naturale la sursa trebuie sa fie in conformitate cu populatia sa microbiana naturala si sa furnizeze dovezi suficiente privind protectia sursei impotriva contaminarilor de orice fel. Numarul total de germeni va fi determinat conform conditiilor stabilite in anexa nr. 1 capitolul II pct. 3.
    (2) Dupa imbuteliere numarul total de germeni nu poate depasi 100 pe mililitru la o temperatura cuprinsa intre 20 grade C - 22 grade C in 72 de ore, pe agar-agar sau pe un amestec agar-gelatina, si 20 pe mililitru la o temperatura de 37 grade C in 24 de ore, pe agar-agar. Numarul total de germeni va fi masurat intr-un interval de 12 ore de la imbuteliere, apa fiind pastrata la 4 grade C +/- 1 grad C pe aceasta durata.
    (3) La sursa in mod normal aceste valori nu trebuie sa depaseasca 20 de germeni pe mililitru la o temperatura cuprinsa intre 20 grade C - 22 grade C in 72 de ore si, respectiv, 5 germeni pe mililitru la o temperatura de 37 grade C in 24 de ore, cu mentiunea ca acestea trebuie considerate valori de referinta si nu concentratii maxime permise.
    Art. 12
    La sursa si in timpul comercializarii sale o apa minerala naturala nu trebuie sa contina:
    a) paraziti si microorganisme patogene;
    b) Escherichia coli si alte bacterii coliforme si streptococi fecali in 250 ml de esantion examinat;
    c) bacterii anaerobe sulfito-reducatoare cu inmultire prin spori intr-un esantion de 250 ml examinat;
    d) Pseudomonas aeruginosa intr-un esantion de 250 ml examinat.
    Art. 13
    Fara a incalca prevederile art. 11 si 12 si conditiile de exploatare stabilite in anexa nr. 2, in momentul comercializarii:
    a) numarul total de bacterii dezvoltate intr-o apa minerala naturala poate fi doar cel care rezulta din cresterea normala a continutului de bacterii pe care l-a avut la sursa;
    b) apa minerala naturala nu poate prezenta nici un fel de defect organoleptic.
    Art. 14
    (1) Extractia, transportul, conditionarea si imbutelierea apei minerale naturale se efectueaza cu echipamente confectionate din materiale adecvate, avizate sanitar.
    (2) Apa minerala naturala se imbuteliaza si se ambaleaza astfel incat sa nu fie permisa modificarea calitatilor sale initiale.
    (3) Toate recipientele utilizate la ambalarea apelor minerale naturale trebuie sa fie prevazute cu sisteme de inchidere proiectate astfel incat sa fie evitata orice posibilitate de alterare sau contaminare.
    Art. 15
    (1) Este interzis transportul apei minerale naturale in recipiente de mare capacitate - vrac, la sfarsitul conditionarii efectuate potrivit prevederilor art. 7 si 8 sau inainte de conditionare.
    (2) Apa minerala naturala se transporta numai in recipientele destinate consumatorului.
    Art. 16
    (1) Denumirea comerciala a apelor minerale naturale este "apa minerala naturala".
    (2) In cazul unei ape minerale naturale carbogazoase, definita ca o apa minerala naturala care la origine sau dupa imbuteliere degaja in mod spontan si usor perceptibil dioxid de carbon in conditii normale de temperatura si presiune, denumirea este, dupa caz: "apa minerala naturala, natural carbogazoasa", "apa minerala naturala imbogatita cu dioxid de carbon de la sursa" sau "apa minerala naturala carbogazificata", conform definitiilor prevazute in anexa nr. 1 capitolul III lit. a), b) si c).
    (3) La denumirea comerciala a apelor minerale naturale care au fost supuse oricaror metode de tratare mentionate in art. 7 lit. d) se adauga, dupa caz, "decarbogazificata integral" sau "decarbogazificata partial".
    Art. 17
    Etichetarea apelor minerale naturale trebuie sa contina urmatoarele informatii obligatorii:
    a) mentionarea compozitiei chimice, precizandu-se constituentii caracteristici;
    b) locul unde este exploatata sursa si numele acesteia;
    c) indicarea eventualelor tratamente prevazute la art. 7 lit. b) si c).
    Art. 18
    Un nume de localitate sau anumiti termeni toponimici locali pot fi utilizati ca denumire comerciala, cu conditia ca aceasta sa se refere la o apa minerala naturala exploatata in locul indicat si cu conditia ca ea sa nu induca in eroare asupra locului de exploatare a sursei.
    Art. 19
    Este interzisa comercializarea sub mai multe denumiri comerciale a apei minerale naturale provenite din aceeasi sursa.
    Art. 20
    (1) Daca etichetele sau inscriptionarile de pe recipientele in care sunt oferite spre vanzare apele minerale naturale includ o denumire comerciala diferita de denumirea sursei sau a locului de exploatare, numele locului sau al sursei este prezentat cu caractere de acelasi tip, de cel putin o data si jumatate mai mari decat caracterele utilizate in denumirea comerciala.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica corespunzator si in ceea ce priveste importanta atribuita denumirii sursei sau a locului ei de exploatare, in toate materialele publicitare referitoare la apa minerala naturala respectiva, indiferent de forma lor.
    Art. 21
    Pe ambalaje si etichete si in publicitatea de orice fel este interzisa utilizarea denumirilor, brevetelor, a marcilor comerciale sau de fabrica, a ilustratiilor sau a altor simboluri care sugereaza, in cazul unei ape minerale naturale, o caracteristica pe care apa nu o poseda, in special privind originea sa, data autorizarii acesteia, rezultatele analizelor sau orice trimiteri similare la garantiile de autenticitate.
    Art. 22
    (1) Este interzisa inscrierea pe eticheta a indicatiilor care atribuie unei ape minerale naturale proprietati referitoare la prevenirea, tratarea sau vindecarea unei boli umane.
    (2) Caracteristicile apelor minerale naturale prevazute in anexa nr. 3 sunt indeplinite daca acestea au fost stabilite in baza analizelor fizico-chimice sau, acolo unde este cazul, a unor examene farmacologice, fiziologice si clinice realizate conform prevederilor anexei nr. 1 capitolul I pct. 2.
    (3) Pe etichete pot fi inscriptionate indicatii ca: "stimuleaza digestia", "poate facilita functiile hepato-biliare" sau indicatii similare. Pot fi incluse alte indicatii, cu mentiunea ca acestea sa nu contravina principiilor stabilite la alin. (1) si sa fie compatibile cu cele stabilite la alin. (2).
    Art. 23
    Se pot adapta prevederi privind informatiile, atat de pe ambalaje sau etichete, cat si in publicitate, referitoare la posibilitatea utilizarii apelor minerale naturale in alimentatia sugarilor. Prevederile de acest tip pot, de asemenea, viza proprietatile apei, care determina utilizarea informatiei respective.
    Art. 24
    Termenul "apa de izvor" este rezervat unei ape destinate consumului uman, in stare naturala si imbuteliata la sursa, care:
    a) satisface conditiile microbiologice prevazute la art. 11 si 12;
    b) satisface conditiile de exploatare prevazute in anexa nr. 2 pct. 2 si 3, care vor fi respectate in totalitate pentru apa de izvor;
    c) satisface cerintele in materie de etichetare, prevazute la art. 17 lit. b) si c) si la art. 18 - 20;
    d) nu a suferit alt tratament decat cele prevazute la art. 7;
    e) indeplineste criteriile de potabilitate caracteristice apelor de izvor, prevazute in legislatia romaneasca, referitoare la apele potabile.
    Art. 25
    (1) Orice apa imbuteliata destinata consumului alimentar, alta decat "apa minerala naturala" sau "apa de izvor", se comercializeaza sub denumirea de "apa de masa".
    (2) Pe ambalajele si etichetele apelor de masa, ca si in publicitatea de orice fel a acestora, este interzisa utilizarea de referiri, semne sau figuri de natura sa creeze confuzii cu apele minerale naturale, sa induca in eroare asupra localizarii geografice a apelor sau sa atribuie proprietati referitoare la prevenirea, tratarea ori vindecarea unei boli umane.
    Art. 26
    Atunci cand autoritatea competenta are motive precise sa considere ca o apa minerala naturala nu se conformeaza dispozitiilor prezentului act normativ sau reprezinta un risc pentru sanatatea publica, poate sa restranga temporar sau sa suprime comercializarea pe teritoriul Romaniei a produsului in cauza.
    Art. 27
    In domeniul exploatarii, imbutelierii si al comercializarii vor fi respectate urmatoarele proceduri prevazute in standarde nationale:
    a) limitele de concentratie ale constituentilor, pentru apele minerale naturale imbuteliate din SR 4450/1997 - Ape Minerale Naturale;
    b) toate dispozitiile necesare, referitoare la indicarea pe eticheta a concentratiilor ridicate ale anumitor constituenti ai apelor minerale naturale, conform anexei nr. 4 la prezentele norme, si cele din SR 4450/1997;
    c) conditiile de utilizare a aerului imbogatit cu ozon, prevazute la art. 7 lit. b);
    d) indicarea tratamentelor prevazute la art. 7 lit. c);
    e) metodele de analiza, inclusiv limitele de detectie, destinate verificarii contaminarii apelor minerale naturale;
    f) procedurile de esantionare si metodele de analiza necesare pentru controlul caracteristicilor fizico-chimice si microbiologice ale apelor minerale naturale imbuteliate, conform SR 4450/1997.
    Art. 28
    Prevederile anexelor nr. 3, 4 si 5 privind caracterizarea fizico-chimica si microbiologica a apei minerale conform starii ei naturale la sursa sunt obligatorii pentru cel care exploateaza sursa.
    Art. 29
    (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 6 - 12 si ale art. 28 din prezentele norme se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 42 lit. b) din Legea minelor nr. 61/1998, iar ale art. 12 - 22, potrivit prevederilor art. 46 alin. 1 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, in conditiile legii.
    Art. 30
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la normele tehnice

                      DEFINITIA APEI MINERALE NATURALE

    CAP. 1
    Definitie

    1. Prin apa minerala naturala se intelege o apa pura din punct de vedere microbiologic, in sensul art. 11 din norme, care isi are originea intr-un zacamant/acvifer subteran si este exploatata prin una sau mai multe emergente naturale sau foraje.
    Apa minerala naturala se deosebeste in mod evident de apa de baut obisnuita prin urmatoarele caracteristici:
    a) natura sa caracterizata printr-un continut specific de saruri minerale dizolvate, oligoelemente sau alti constituenti si, eventual, prin unele efecte asupra sanatatii;
    b) puritatea sa originara,
ambele caracteristici fiind mentinute intacte datorita originii subterane a acestei ape care trebuie sa fie protejata de toate riscurile de poluare.
    2. Caracteristicile prevazute la pct. 1, care pot conferi apei minerale naturale proprietati benefice pentru sanatate, trebuie evaluate:
    a) din punct de vedere:
    1. geologic si hidrogeologic;
    2. fizic, chimic si fizico-chimic;
    3. microbiologic;
    4. daca este cazul, farmacologic, fiziologic si clinic;
    b) conform criteriilor enumerate la cap. II al acestei anexe;
    c) conform metodelor stiintifice aprobate de autoritatea competenta.
    3. Compozitia, temperatura si alte caracteristici ale apei minerale naturale trebuie sa ramana stabile in limitele fluctuatiilor naturale. Acestea nu trebuie sa fie afectate de posibilele variatii ale debitului sursei.
    In sensul art. 11 din norme, prin continutul microbiologic normal al unei ape minerale naturale se intelege numarul populatiei bacteriene sensibil constant la sursa, anterior oricarei conditionari, a carei compozitie luata in considerare la recunoasterea acestor ape este verificata prin analize periodice.

    CAP. 2
    Cerinte de aplicare a definitiei

    1. Cerinte pentru studiile geologice si hidrogeologice
    Cercetarea geologica-hidrogeologica pentru punerea in evidenta a apelor minerale naturale se va materializa printr-un raport geologic detaliat asupra conditiilor hidrogeologice de dezvoltare a acviferului, care sa cuprinda:
    1.1. stratigrafia si tectonica zonei;
    1.2. conditiile hidrogeologice generale ale acesteia;
    1.3. conditiile de geneza a apei minerale naturale si relatia dintre mineralizatia acesteia si litologia acviferului;
    1.4. descrierea surselor;
    1.5. parametrii hidrogeologici ai surselor;
    1.6. delimitarea, conform prevederilor legale, a zonelor de protectie;
    1.7. evaluarea debitelor exploatabile de apa minerala si a conditiilor de extragere a acestora, precum si a rezervelor resurselor, conform legislatiei in vigoare in domeniul substantelor minerale utile;
    1.8. studiul izotopilor de mediu, acolo unde se considera necesar;
    1.9. raportul va fi insotit de harti la scara corespunzatoare, cu indicarea amplasarii surselor.
    2. Cerinte privind studiile fizice, chimice si fizico-chimice:
    2.1. temperatura apei la sursa si temperatura mediului ambiant la momentul prelevarii probei;
    2.2. reziduul sec la temperatura de 180 grade C si 260 grade C;
    2.3. conductivitatea electrica, cu specificarea temperaturii in momentul masuratorii;
    2.4. concentratia ionilor de hidrogen (pH);
    2.5. continutul in cationi si anioni;
    2.6. continutul in substante nedisociate;
    2.7. continutul in urme de substante si elemente cu potential toxic;
    2.8. continutul in substante si elemente indezirabile;
    2.9. radioactivitatea apei la sursa.
    3. Cerinte privind analizele microbiologice la sursa:
    3.1. demonstrarea absentei parazitilor si a microorganismelor patogene;
    3.2. determinarea numarului de germeni ce indica contaminarea cu fecale:
    a) absenta colilor Escherichia coli si a altor coliforme la o temperatura de 37 grade C si 44 grade C in 250 ml proba;
    b) absenta streptococilor fecali in 250 ml proba;
    c) absenta bacteriilor anaerobe sulfito-reductoare cu inmultire prin spori in 250 ml proba;
    d) Pseudomonas aeruginosa absent in 250 ml proba;
    3.3. determinarea continutului total in microorganisme formatoare de colonii la un mililitru de apa:
    a) la o temperatura cuprinsa intre 20 grade C si 22 grade C in 72 de ore, pe agar-agar sau pe un amestec agar-gelatina;
    b) la o temperatura de 37 grade C in 24 de ore, pe agar-agar.
    4. Cerinte privind examenele clinice si farmacologice
    4.1. Natura examenelor efectuate in conformitate cu metodele recunoscute stiintific trebuie sa fie adaptata la caracteristicile proprii apei minerale naturale si la efectele sale asupra organismului uman, cum ar fi: diureza, functionarea gastrica sau intestinala, compensarea cerintelor in substante minerale.
    4.2. Stabilirea reprezentativitatii numerice si a concordantei observatiilor clinice poate eventual sa inlocuiasca examenele mentionate la pct. 4.1. In astfel de cazuri acestora li se pot substitui examenele clinice, cu conditia ca reprezentativitatea numerica si concordanta observatiilor sa permita obtinerea acelorasi rezultate.

    CAP. 3
    Precizari suplimentare referitoare la apele minerale naturale

    Apele minerale naturale imbuteliate se impart in cinci categorii la care se aplica urmatoarele definitii:
    a) apa minerala naturala, natural carbogazoasa - apa al carui continut de dioxid de carbon provenind de la sursa este, dupa o eventuala conditionare si dupa imbuteliere, acelasi ca la emergenta, luand in considerare si impregnarea, acolo unde este cazul, cu o cantitate de dioxid de carbon provenit din acelasi zacamant/acvifer, care sa compenseze pierderile echivalente rezultate in cursul operatiunilor amintite, in limitele tehnice uzuale de toleranta;
    b) apa minerala naturala imbogatita cu dioxid de carbon de la sursa - apa al carei continut in dioxid de carbon provenind din acelasi zacamant/acvifer este, dupa eventuala conditionare si dupa imbuteliere, mai mare decat la emergenta;
    c) apa minerala naturala carbogazificata - apa la care s-a adaugat dioxid de carbon de alta origine decat cea din zacamantul/acviferul de provenienta, dar de uz exclusiv alimentar;
    d) apa minerala naturala decarbogazificata partial sau integral - apa din care s-a extras dioxidul de carbon aflat initial la sursa, astfel incat dupa conditionare, conform art. 7 din norme, continutul in gaz carbonic este mai mic decat cel de la emergenta;
    e) apa minerala naturala necarbogazoasa (plata) - apa minerala care, la emergenta si dupa conditionare, conform art. 7 din norme, nu contine dioxid de carbon in proportie superioara cantitatii necesare pentru mentinerea in stare dizolvata a sarurilor hidrogencarbonatate din compozitia sa, dar nu mai mult de 250 mg/l.
    Denumirea produsului finit, asa cum a fost acesta definit mai sus, este obligatoriu sa fie inscriptionata pe eticheta recipientului cu apa minerala naturala.

    ANEXA 2
    la normele tehnice

            CONDITIILE DE EXPLOATARE, IMBUTELIERE SI COMERCIALIZARE
                           a apelor minerale naturale

    1. Exploatarea unei surse de apa minerala naturala necesita autorizarea din partea autoritatii competente, dupa ce s-a stabilit ca apa respecta prevederile cuprinse la capitolul I al anexei nr. 1.
    2. Echipamentele de exploatare, transport, inmagazinare, conditionare si imbuteliere trebuie sa fie astfel concepute si instalate incat sa evite posibilitatea oricarei contaminari si sa conserve proprietatile de la sursa ale apei.
    In acest scop se au in vedere urmatoarele:
    a) sursele de apa minerala naturala trebuie sa fie protejate impotriva oricarui fel de poluare;
    b) bazinele de captare, conductele de aductiune si rezervoarele trebuie sa fie realizate din materiale adecvate in raport cu apa si astfel construite incat sa previna orice modificare chimica, fizico-chimica sau microbiologica a apei;
    c) conditiile de exploatare, instalatiile de spalare si imbuteliere trebuie sa intruneasca conditiile de igiena impuse. In mod special, recipientele de imbuteliere trebuie sa fie tratate sau fabricate astfel incat sa se evite modificarea calitatii microbiologice, chimice sau fizico-chimice a apei minerale naturale;
    d) este interzis transportul apelor minerale naturale in alte recipiente decat cele autorizate pentru distribuire la consumatorul final.
    3. Atunci cand in timpul exploatarii se constata ca apa minerala naturala este poluata si nu mai prezinta caracteristicile microbiologice stabilite la art. 11 din norme, cel care exploateaza sursa trebuie sa suspende imediat toate operatiunile de furnizare a apei pentru imbuteliere, pana la eliminarea cauzei poluarii si pana cand apa va respecta prevederile respective.
    4. Autoritatea competenta va efectua controale periodice pentru a verifica daca apa minerala naturala pentru care a fost autorizata exploatarea sursei respecta prevederile stabilite la capitolul I al anexei nr. 1, precum si pe cele de la pct. 2 si 3 din prezenta anexa.

    ANEXA 3
    la normele tehnice

                           INDICATORI SI CRITERII
               stabilite conform art. 22 din normele tehnice

    Mentiunile urmatoare pot fi inscrise pe eticheta produsului finit - apa minerala naturala:
________________________________________________________________________________
           Mentiuni                              Criterii
________________________________________________________________________________
Oligominerala sau slab        Continutul de saruri minerale, calculat ca reziduu
mineralizata                  fix total, nu este mai mare de 500 mg/l.
Foarte slab mineralizata      Continutul de saruri minerale, calculat ca reziduu
                              fix total, nu este mai mare de 50 mg/l.
Puternic mineralizata         Continutul de saruri minerale, calculat ca reziduu
                              fix total, este mai mare de 1.500 mg/l.
Hidrogencarbonatata           Continutul de hidrogencarbonat (HCO3) este mai
                              mare de 600 mg/l.
Sulfatata                     Continutul de sulfati este mai mare de 200 mg/l.
Clorurata                     Continutul de clor este mai mare de 200 mg/l.
Calcica                       Continutul de calciu este mai mare de 150 mg/l.
Magneziana                    Continutul de magneziu este mai mare de 50 mg/l.
Fluorurata sau contine fluor  Continutul de fluor este mai mare de 1 mg/l.
                              Acest produs nu corespunde pentru alimentatia
                              sugarilor, nici a copiilor cu varsta sub 7 ani.
Feruginoasa                   Continutul de fier bivalent este mai mare de
                              1 mg/l.
Acidulata                     Continutul de dioxid de carbon liber este mai mare
                              de 250 mg/l.
Sodica                        Continutul de sodiu este mai mare de 200 mg/l.
Corespunde pentru prepararea  Numai dupa efectuarea de teste clinice conform
alimentelor destinate         pct. 4 capitolul II al anexei nr. 1 si cu
sugarilor                     respectarea continutului in NO3 prevazut in
                              anexa nr. 4.
Corespunde pentru regim       Continutul de sodiu este mai mic de 20 mg/l.
sarac in sodiu
Poate avea efect laxativ      Numai dupa efectuarea de teste clinice conform
                              pct. 4 capitolul II al anexei nr. 1.
Poate avea efect diuretic     Numai dupa efectuarea de teste clinice conform
                              pct. 4 capitolul II al anexei nr. 1.
________________________________________________________________________________

    ANEXA 4
    la normele tehnice

                                   LISTA
              cuprinzand indicatorii apei minerale la sursa

    A. Indicatorii fizico-chimici
________________________________________________________________________________
Nr.                     Exprimarea  Concentratia
crt.    Indicatori     rezultatului    maxima             Observatii
                                       admisa
                                       (CMA)
________________________________________________________________________________
  1. Temperatura         grade C          -      Conform starii naturale a apei
  2. Concentratia       unitati pH        -      Conform starii naturale a apei
     ionilor de
     hidrogen
  3. Conductivitate    microS/cm la              Corespunzator mineralizatiei
                        20 grade C        -      apei minerale
                _
  4. Cloruri, Cl           mg/l           -      Conform cu caracteristicile
                                                 specifice apei minerale
                 _ _                             analizate
  5. Sulfati, SO4          mg/l           -      Conform cu caracteristicile
                                                 specifice apei minerale
                                                 analizate
  6. Hidrogencarbonat,     mg/l           -      Conform cu caracteristicile
         _                                       specifice apei minerale
     HCO3                                        analizate
               2+
  7. Calciu, Ca            mg/l           -      Conform cu caracteristicile
                                                 specifice apei minerale
                                                 analizate
                 2+
  8. Magneziu, Mg          mg/l           -      Conform cu caracteristicile
                                                 specifice apei minerale
                                                 analizate
              +
  9. Sodiu, Na             mg/l           -      Conform cu caracteristicile
                                                 specifice apei minerale
                                                 analizate
               +
 10. Potasiu, K            mg/l           -      Conform cu caracteristicile
                                                 specifice apei minerale
                                                 analizate
 11. Duritate totala      grade           -      Conform cu caracteristicile
                         germane                 specifice apei minerale
                                                 analizate
 12. Reziduu sec         mg/l dupa        -      Conform cu caracteristicile
                         uscare la               specifice apei minerale
                        180 grade C              analizate
                          sau la
                        240 grade C
 13. Oxigen dizolvat,      mg/l           -      Conform cu caracteristicile
     O2                                          specifice apei minerale
                                                 analizate
 14. Dioxid de carbon,     mg/l           -      Conform cu caracteristicile
     CO2                                         specifice apei minerale
                                                 analizate
________________________________________________________________________________

    B. Indicatorii considerati substante indezirabile*a)
________________________________________________________________________________
Nr.                     Exprimarea  Concentratia
crt.    Indicatori     rezultatului    maxima             Observatii
                                       admisa
                                       (CMA)
________________________________________________________________________________
                 _
 15. Nitrati, NO3          mg/l        50        10 mg/l pentru apa destinata
                                                 alimentatiei sugarilor
                 _
 16. Nitriti, NO2          mg/l         0,02     -
                +
 17. Amoniu, NH4           mg/l         0,5      -
 18. Oxidabilitate         mg/l         3        masurata la cald, in mediu acid
 19. Hidrogen            microg/l       -        conform starii naturale a
     sulfurat, H2S                               apei*b)
 20. Fenoli (indice de   microg/l       0,5      -
     fenol)
 21. Substante            lauril      200        -
     tensioactive         sulfat
     (care               microg/l
     reactioneaza cu
     albastru de
     metilen)
             2+     3+
 22. Fier, Fe  si Fe       mg/l          -       conform starii naturale a
                                                 apei*b)
               2+
 23. Mangan, Mn            mg/l          -       conform starii naturale a
                                                 apei*b)
              2+
 24. Cupru, Cu           microg/l    1.000       -
             2+
 25. Zinc, Zn            microg/l      100       -
                 3-
 26. Fosfati, PO4          mg/l          0,5     -
             _
 27. Fluor, F              mg/l          1*c)    -
 28. Borati, H3BO3         mg/l          -       valoare recomandata: 5 mg/l,
                                                 exprimat in B
              2+
 29. Bariu, Ba             mg/l          -       valoare recomandata: 1 mg/l
________________________________________________________________________________
    *a) Unele dintre aceste substante pot deveni toxice daca sunt prezente in cantitati mari.
    *b) Apele cu continuturi care confera apei un gust specific sau aspect inestetic vor fi conditionate conform art. 7 din prezentele norme.
    *c) Peste 1 mg/l se va mentiona pe eticheta "contine fluor", iar peste 2 mg/l, "produs nerecomandat copiilor sub 7 ani".

    C. Indicatorii considerati substante toxice
________________________________________________________________________________
Nr.                           Exprimarea  Concentratia
crt.      Indicatori         rezultatului    maxima             Observatii
                                             admisa
                                             (CMA)
________________________________________________________________________________
 30. Arsen, As                 microg/l        -       valoare recomandata:
                                                       10 microg/l*a)
 31. Cadmiu, Cd                microg/l        3       -
                _
 32. Cianuri, CN               microg/l       50       -
 33. Crom, Cr                  microg/l       50       -
 34. Mercur, Hg                microg/l        1       -
 35. Nichel, Ni                microg/l       20       -
 36. Plumb, Pb                 microg/l       25       -
 37. Seleniu, Se               microg/l       20       -
 38. Stibiu, Sb                microg/l       10       -
 39. Pesticide si
     produse asemanatoare:
     - pe fiecare component
     in parte;                 microg/l        0,1
     - suma tuturor
     componentelor din
     fiecare clasa             microg/l        0,5
________________________________________________________________________________
    *a) Apele cu un continut mai mare de 10 microg/l vor fi conditionate conform art. 7 din prezentele norme.

    D. Indicatori microbiologici si biologici
______________________________________________________________________
Nr.             Indicatori               Volumul probei  Limite admise
crt.                                         - ml -
______________________________________________________________________
 40. Escherichia coli si alti coliformi         250         absent
     la 37 grade C si 44,5 grade C
 41. Streptococi fecali                         250         absent
 42. Clostridii sulfito-reductoare              250         absent
 43. Pseudomonas aeruginosa                     250         absent
 44. Numar total de bacterii la sursa:
     - la 37 grade C                              1          5*a)
     - la 22 grade C                              1         20*a)
______________________________________________________________________
    *a) Valori recomandate.

    E. Indicatori radioactivi

    Concentratiile maxime admise pentru indicatorii radioactivi sunt cele prevazute in normele pentru ape potabile.

    ANEXA 5
    la normele tehnice

                           TIPURI DE CONTROL AL SURSEI
________________________________________________________________________________
                                                            Control ocazional in
Analize-tip      Control minim     Control      Control     situatii particulare
indicatori          (C1)            normal      periodic        sau accidentale
                                     (C2)        (C3)                (C)4
________________________________________________________________________________
A. Indicatori  - Temperatura*a)   Identic C1  Lit. A din
fizico-chimici                                anexa nr. 4
               - Conductivitate/                          In functie de
                 TDS*a)                                   situatie, tinandu-se
               - pH*b)                                    seama de factorii care
               - CO2*b)                                   pot avea efecte
               - HCO3*b)                                  negative asupra
               - oxigen                                   calitatii apelor
               dizolvat*b)                                minerale
               (pentru ape
               necarbogazoase)
B. Indicatori  Nitrati*c)         Nitrati     Lit. B din
privind        Nitriti*c)         Nitriti     anexa nr. 4
substantele    Amoniu*c)          Amoniu
indezirabile                      Fier
C. Indicatori                                 Lit. C din
toxici             -                 -        anexa nr. 4
D. Indicatori                     - Numar     Lit. D din
microbiologici     -              total de    anexa nr. 4
                                  bacterii la
                                  37 grade C
                                    si la
                                  22 grade C
                                  - Coliformi
                                  totali
                                  - Coliformi
                                  fecali
________________________________________________________________________________
E. Frecventa   a) zilnic          Trimestrial Semestrial  Ocazional
               b) saptamanal
               c) lunar
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 760/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 760 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu