Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET - LEGE Nr

DECRET - LEGE   Nr. 90 din 28 februarie 1990

privind unele masuri pentru organizarea si exercitarea avocaturii in Romania

ACT EMIS DE: CONSILIUL PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 32 din  1 martie 1990


SmartCity3


    Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decreteaza:

    Art. 1
    Avocatura acorda asistenta juridica persoanelor fizice si juridice, in scopul apararii drepturilor si intereselor legitime ale acestora, cu respectarea legii si a ordinii de drept.
    Pentru persoanele juridice romane care au incadrati jurisconsulti, asistenta juridica potrivit alin. 1 se acorda numai cu aprobarea ministerelor si celorlalte organe centrale in subordinea carora se afla persoana juridica care solicita asistenta.
    Asistenta juridica se realizeaza in conditiile legii, prin acordarea de consultatii si intocmirea de cereri sau alte acte cu caracter juridic, prin apararea si, dupa caz, reprezentarea persoanelor fizice sau juridice asistate in toate fazele cauzelor judiciare si arbitrale, precum si prin sustinerea, cu mijloace juridice, a drepturilor si intereselor legitime ale acestora, in raporturile cu organele puterii si administratiei de stat, a institutiilor, intreprinderilor, oricaror organizatii si alte persoane fizice sau juridice romane ori straine.
    Art. 2
    Asistenta juridica se acorda numai de avocati, in afara cazurilor prevazute expres de lege.
    In exercitarea profesiei avocatul se supune numai legii si constiintei sale.
    Pentru a fi asigurata exprimarea libera a opiniei apararii, avocatii sint proteguiti de lege in legatura cu exercitarea profesiei, in fata organelor de jurisdictie sau in legatura cu activitatea acestora si in cadrul barourilor si birourilor de avocati ca si persoanele care indeplinesc functii ce implica exercitiul autoritatii de stat, fara a fi asimilati cu functionarii sau alti salariati.
    Art. 3
    Avocatura este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei profesiei.
    Uniunea avocatilor din Romania este formata din toti avocatii inscrisi in barouri si are sediul in Bucuresti.
    Baroul este constituit pe judet sau municipiul Bucuresti si are sediul in orasul de resedinta al judetului, respectiv in Bucuresti.
    Organele avocaturii sint Congresul avocatilor din Romania, Consiliul Uniunii avocatilor din Romania, Comisia permanenta a uniunii, Presedintele uniunii, Adunarea generala a baroului, Consiliul baroului si Decanul baroului.
    Uniunea avocatilor din Romania si barourile au personalitate juridica.
    Art. 4
    Congresul avocatilor din Romania este format din membrii consiliului uniunii, decanii barourilor si cite un delegat pentru 40 avocati din fiecare barou.
    Primul congres de constituire este format din decanii barourilor si delegatii avocatilor prevazuti la alin. 1.
    Atributiile congresului sint:
    a) stabileste liniile generale de dezvoltare a avocaturii si de elaborare a proiectelor de acte normative privind profesia;
    b) dispune masuri de ordin general cu privire la conducerea si administrarea avocaturii;
    c) alege si revoca membrii consiliului si ai comisiei de cenzori ale uniunii.
    Sedintele congresului se tin legal cu participarea a jumatate plus unu din numarul membrilor sai, iar hotaririle sint luate valabil cu majoritatea simpla a celor prezenti.
    Hotaririle congresului sint definitive si obligatorii pentru toate organele avocaturii.
    Congresul se intruneste anual. Consiliul uniunii poate convoca congrese extraordinare cind interese deosebite ale profesiei reclama aceasta.
    Art. 5
    Consiliul Uniunii avocatilor din Romania se compune din cite un membru al barourilor cu mai putin de 100 avocati, cite 2 membri ai barourilor cu peste 100 avocati si 7 membri ai baroului Bucuresti.
    Membrii consiliului uniunii sint alesi in congres pe timp de 3 ani.
    Consiliul uniunii se intruneste cel putin o data la 2 luni si are urmatoarele atributii:
    a) alege presedintele si cei 3 vicepresedinti;
    b) constituie comisia permanenta a uniunii;
    c) dezbate si aproba reglementarile cu caracter intern privind exercitarea profesiei;
    d) analizeaza deciziile comisiei permanente a uniunii si ale consiliilor barourilor si, daca constata ca acestea nu sint legale, le anuleaza;
    e) numeste si revoca pe presedintii si membrii consiliului de conducere, ai comisiei de cenzori si ai Casei de asigurari a avocatilor;
    f) numeste si revoca pe membrii comisiilor de disciplina si stabileste modul de organizare si functionare a comisiilor de disciplina si procedura disciplinara;
    g) numeste si revoca pe membrii comisiei de redactare a proiectului de lege privind profesia de avocat si coordoneaza activitatea acestei comisii;
    h) poate dizolva consiliile barourilor de avocati in cazul cind activitatea acestor organe nu este conforma cu legea; in asemenea cazuri, numeste un organ interimar care va functiona pina la alegerea noului consiliu, ce trebuie sa se faca in cel mult 3 luni de la data dizolvarii;
    i) stabileste conditiile de organizare a examenului de admitere si definitivare in avocatura;
    j) solutioneaza cererile privind primirea sau reprimirea in avocatura, transferarea si detasarea avocatilor dintr-un barou in altul;
    k) stabileste modul de remunerare a activitatii avocatilor, cu avizul organelor in drept;
    l) stabileste structura organizatorica, indicatorii economico-financiari si salarizarea aparatului administrativ si financiar al uniunii si barourilor;
    m) aproba bugetul uniunii si stabileste contributia barourilor la realizarea acestuia.
    Sedintele consiliului uniunii pot avea loc numai cu participarea a jumatate plus unu din numarul membrilor sai, iar hotaririle se adopta cu majoritatea simpla a membrilor prezenti.
    Art. 6
    Comisia permanenta a uniunii se compune din 11 membri, dintre care 5 din baroul Bucuresti.
    Comisia permanenta are urmatoarele atributii:
    a) indruma si controleaza activitatea avocaturii din Romania in vederea realizarii sarcinilor acesteia si aplicarii intocmai a dispozitiilor legale in legatura cu organizarea si exercitarea profesiunii de avocat, in care scop emite instructiuni obligatorii pentru barourile de avocati;
    b) exercita conducerea uniunii intre sedintele consiliului uniunii;
    c) solutioneaza, in calitate de for suprem in materie disciplinara, intimpinarile impotriva deciziilor comisiilor de disciplina si poate lua singura orice masura disciplinara;
    d) poate acorda scutirea de examen juristilor care inainte de a cere primirea sau reprimirea in barou au avut o activitate profesionala sau stiintifica meritorie si continua pe tarimul muncii juridice;
    e) stabileste conditiile de efectuare a stagiului si de organizare a examenului de definitivat;
    f) angajeaza personalul uniunii si asigura executarea bugetului uniunii.
    Sedintele comisiei permanente pot avea loc numai cu participarea a jumatate plus unu din numarul membrilor sai, iar hotaririle se adopta cu majoritate de doua treimi din voturile membrilor prezenti.
    Art. 7
    Presedintele uniunii reprezinta avocatura romana si are urmatoarele atributii:
    a) incheie contracte si conventii in numele uniunii, cu autorizarea comisiei permanente;
    b) convoaca si conduce sedintele consiliului uniunii si ale comisiei permanente;
    c) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale uniunii.
    Art. 8
    Consiliul baroului de avocati exercita conducerea baroului si raspunde pentru activitatea sa fata de adunarea generala, precum si fata de congres si Consiliul Uniunii avocatilor din Romania; de asemenea, ia masurile necesare pentru ridicarea nivelului profesional al membrilor sai.
    Art. 9
    Primirea sau reprimirea in baroul de avocati se face pe baza unui examen de admitere.
    Avocatii care si-au intrerupt activitatea profesionala, pentru motive de incompatibilitate, vor fi reprimiti in barou, la cerere, dupa incetarea incompatibilitatii.
    In asemenea cazuri, timpul activitatii profesionale anterioare incompatibilitatii va fi socotit la vechimea in profesie.
    Art. 10
    Sanctiunile disciplinare se aplica avocatilor de catre comisiile de disciplina de pe linga barourile din care fac parte.
    Comisia de disciplina de pe linga barou se compune dintr-un presedinte si doi membri, numiti de Consiliul Uniunii avocatilor din Romania, dintre avocatii baroului respectiv.
    Art. 11
    Impotriva deciziilor pronuntate de comisiile de disciplina de pe linga barouri se poate face intimpinare la Comisia centrala de disciplina care functioneaza pe linga Consiliul Uniunii avocatilor din Romania.
    Comisia centrala de disciplina se compune dintr-un presedinte si doi membri, numiti de consiliul uniunii dintre avocatii baroului Bucuresti.
    Art. 12
    De la data adoptarii prezentului decret-lege se inlocuiesc, in cuprinsul Decretului nr. 281/1954, termenii de: Republica Socialista Romania cu Romania, legalitate populara si legalitate socialista cu lege, colegiu de avocati cu barou, consiliul colegiului si consiliu cu consiliul baroului de avocati, presedintele colegiului de avocati cu decanul baroului, vicepresedintele colegiului de avocati cu prodecanul baroului, biroul colectiv de asistenta juridica cu birou de avocati, Ministerul Justitiei si ministrul justitiei cu Comisia permanenta, Tribunalul Suprem cu Curtea Suprema de Justitie, tribunal popular de raion, oras si raion de oras cu judecatorie si tribunale regionale cu tribunale.
    Se excepteaza de la prevederile alin. 1 art. 38 alin. 5 si 6.
    Art. 13
    Art. 1, 2, 5, 6, 10 alin. 1, prevederile de la lit. d) alin. 2 din art. 10, art. 11 alin. 2, capitolul III "Conducerea avocaturii", art. 19 - 21, art. 22 alin. 2 si 4, art. 24 alin. 3, art. 25, art. 26 alin. 3 si 5, art. 41, art. 43 alin. 1 si 2, art. 44 din Decretul nr. 281 din 21 iulie 1954 pentru organizarea si exercitarea avocaturii, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare, se abroga.
    Art. 14
    In termen de 15 zile de la adoptarea prezentului decret-lege se vor constitui organele Uniunii avocatilor din Romania.

                               PRESEDINTELE
                 CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NATIONALA
                               ION ILIESCUSmartCity5

COMENTARII la Decretul-lege 90/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul-lege 90 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu