Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 65 din 17 februarie 1982

privind organizarea activitatii creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor pentru copiii din aceste unitati

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 20 din 17 februarie 1982


SmartCity3


    Pentru sprijinirea parintilor in cresterea si educarea copiilor, pe langa acordarea alocatiei de stat pentru copii si a altor forme de sprijin material, statul organizeaza, in conditiile autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, crese si gradinite, in cadrul carora se asigura, in mod gratuit, asistenta medicala, instruirea si educarea copiilor.
    Tinand seama de faptul ca in crese, precum si in gradinitele cu program prelungit si saptamanal, se asigura alimentatia copiilor, parintii si ceilalti sustinatori legali au obligatia sa suporte o parte din cheltuielile ce se efectueaza, in raport de veniturile pe care le obtin.
    In vederea imbunatatirii actualelor reglementari privind organizarea creselor si gradinitelor si stabilirea contributiei parintilor sau sustinatorilor legali pentru copiii din aceste unitati,
    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Cresele si gradinitele se organizeaza pe principiul autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare.
    Organele de conducere colectiva ale unitatilor pe langa care functioneaza cresele si gradinitele sunt obligate sa asigure dimensionarea judicioasa a cheltuielilor, folosirea eficienta a bazei tehnico-materiale si a fondurilor pe care le au la dispozitie pentru acoperirea cheltuielilor si asigurarea desfasurarii in bune conditii a activitatii acestora.
    Art. 2
    Cresele si gradinitele cu program prelungit si saptamanal se organizeaza in subordinea directa a intreprinderilor, celorlalte organizatii economice si a institutiilor de stat, pe langa care functioneaza. Intreaga activitate a creselor si gradinitelor se desfasoara sub indrumarea Ministerului Educatiei si Invatamantului, Ministerului Sanatatii si comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare.
    Art. 3
    Infiintarea si organizarea creselor si gradinitelor se fac, potrivit prevederilor legii, in cadrul indicatorilor  stabiliti prin planul national unic de dezvoltare economico-sociala.
    Art. 4
    Cheltuielile creselor si gradinitelor se acopera din:
    a) sumele ce se aloca de la bugetul de stat pentru instruirea, educarea si asistenta medicala a copiilor si pentru celelalte cheltuieli;
    b) sumele ce se aloca din fondul pentru actiuni sociale constituit, potrivit legii, la dispozitia unitatilor economice pentru cheltuieli de regie si intretinere;
    c) sumele ce se aloca, potrivit legii, din fondul de participare la beneficii;
    d) sumele ce se aloca din fondul de premiere constituit, in conditiile legii, la ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti;
    e) contributia parintilor pentru acoperirea cheltuielilor de hrana si a unor cheltuieli de intretinere si functionare.
    Art. 5
    Pentru buna functionare a creselor si gradinitelor, folosirea judicioasa a fondurilor materiale si banesti, unitatile pe langa care acestea sunt organizate, precum si consiliile populare, vor lua masuri pentru participarea pe baze obstesti a membrilor comitetelor de parinti, comisiilor de femei si a altor persoane la unele activitati gospodaresti si de ingrijire si educare a copiilor.
    Art. 6
    Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru copiii din crese si gradinite se stabileste in functie de veniturile lunare cumulate ale acestora si de programul cresei sau al gradinitei, dupa cum urmeaza:
----------------------------------------------------------------------------
                          Contributia                  Contributia
                          pentru crese                 pentru gradinite
  Venituri lunare         --------------------------------------------------
     cumulate             cu             cu program      cu     cu program
                          program        saptamanal   program    saptamanal
                          zilnic                      prelungit
----------------------------------------------------------------------------
   Pana la 5000            270              320          256        270
   5001.- 6000.            295              385          275        295
   6001.- 7000             320              445          295        320
   Peste 7000              340              500          320        340
----------------------------------------------------------------------------

    Art. 7
    Organele de conducere colectiva pot aproba ca in limita sumelor alocate, potrivit legii, din fondul de participare la beneficii in vederea constituirii fondului pentru actiuni sociale si din fondul de premiere ce se constituie, potrivit reglementarilor in vigoare, la ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene si al municipiului Bucuresti, sa se suporte, in unele cazuri, in raport de veniturile cumulate ale parintilor sau sustinatorilor legali, o parte din contributiile datorate pentru intretinerea copiilor in crese si gradinite astfel:
    a) pana la 50 la suta, in cazul in care veniturile cumulate nu depasesc 2500 lei lunar;
    b) pana la 40 la suta, in cazul in care veniturile cumulate sunt intre 2501 -3000 lei lunar;
    c) pana la 30 la suta, in cazul in care veniturile cumulate sunt intre 3001 -3500 lei lunar;
    d) pana la 20 la suta, in cazul in care veniturile cumulate sunt intre 3501 -4500 lei lunar.
    De prevederile alineatului precedent beneficiaza parintii sau sustinatorii legali care au cel putin doi copii in varsta de pana la 16 ani.
    Art. 8
    Contributia lunara va fi achitata de catre parinti sau sustinatorii legali ai copilului, pana la sfarsitul fiecarei luni, pentru luna urmatoare.
    Conducerea unitatii pe langa care functioneaza cresa sau gradinita poate aproba, la cererea parintilor sau sustinatorilor legali ai copilului, ca plata contributiei datorate sa se faca in doua rate, cea de-a doua rata urmand sa se plateasca pana in ziua de 15 a lunii in curs.
    Art. 9
    In crese si gradinite pot fi primiti, cu prioritate, in limita locurilor existente:
    a) copiii ale caror mame sunt incadrate in munca sau sunt in perioada de studii;
    b) copiii aflati numai in intretinerea tatalui care este incadrat in munca sau pensionat de boala sau accident;
    c) copiii ale caror mame nu sunt incadrate in munca, fiind invalide sau suferinde de boli care le fac incapabile sa se ocupe de ingrijirea si educarea acestora;
    d) copiii ale caror mame, neincadrate in munca, ingrijesc si copii cu deficiente fizice sau psihice.
    Art. 10
    In crese sau gradinite pot fi primiti, in limita locurilor disponibile, copiii cetatenilor straini aflati temporar pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, cu plata integrala a cheltuielilor, potrivit prevederilor legale.
    Art. 11
    Ministerul Educatiei si Invatamantului si Ministerul Sanatatii, cu acordul Ministerului Finantelor, vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentului decret.
    Art. 12
    Prezentul decret intra in vigoare de la data de 1 martie 1982.
    Pe aceeasi data se abroga actele normative prevazute in anexa, care face parte integranta din prezentul decret, precum si orice alte dispozitii contrare.

    ANEXA 1

                ACTE NORMATIVE CARE  SE ABROGA

    - Hotararea Consiliului de Ministri nr. 586/1951 privind modul de functionare si intretinere a creselor si caminelor de zi de pe langa institutiile bugetare, intreprinderile si organizatiile economice de stat, a caminelor sezoniere din sectorul agricol, precum si a creselor si caminelor de zi de cartier, publicata in Buletinul Oficial nr. 72 din 27 iunie 1951.
      Hotararea Consiliului de Ministri nr. 3159/1953 privind reducerea contributiei parintilor la intretinerea copiilor acestora in crese si camine de zi, publicata in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 60 din 22 septembrie 1953.
      Hotararea Consiliului de Ministri nr. 3790/1953 pentru imbunatatirea functionarii creselor existente si infiintarea de noi crese, publicata in Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 77 din 11 decembrie 1953.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 65/1982

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 65 din 1982
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 65/1982
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu