Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 549 din 29 iulie 1969

privind ratificarea Conventiei de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice, revizuita si semnata la Stockholm la 14 iulie 1967

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 84 din 31 iulie 1969


SmartCity3


               EXPUNERE DE MOTIVE

    In cadrul Conferintei diplomatice pentru proprietatea intelectuala, care a avut loc la Stockholm intre 11 iunie si 14 iulie 1967, a fost revizuita Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice.
    Aceasta conventie, in forma revizuita, a fost semnata de Republica Socialista Romania la data de 14 iulie 1967, sub rezerva ratificarii si a depunerii ulterioare a instrumentului de ratificare.
    Conventia de la Berna, care a luat fiinta in anul 1886 si la care participa astazi 58 de state, are ca scop protectia internationala a drepturilor de autor asupra operelor literare, stiintifice si artistice. Romania a aderat la aceasta conventie la 1 ianuarie 1927. In anul 1948 conventia a fost revizuita la Bruxelles, dar tara noastra nu a aderat la aceasta forma, din doua motive principale:
    a) se prevedea o protectie minima de 50 de ani de la moartea autorului, in timp ce in legislatia Republicii Socialiste Romania termenul de protectie era, in unele cazuri, mai scurt;
    b) se introdusese jurisdictia obligatorie a Curtii Internationale de Justitie, fara posibilitatea declararii unei rezerve.
    Cu prilejul lucrarilor Conferintei de la Stockholm s-a obtinut inserarea in articolul 7 a unui alineat, pe baza caruia tarile membre pot mentine dispozitiile din legislatia lor nationala in cazul in care aceasta prevede termene mai scurte de 50 de ani.
    De asemenea, s-a prevazut, intr-un nou alineat al articolului 33, ca tarile membre pot declara, cand depun instrumentele de ratificare, ca nu se considera legate de prevederile alineatului 1, care stabilesc jurisdictia obligatorie a Curtii Internationale de Justitie.
    Prin aceste modificari au fost inlaturate cauzele pentru care tara noastra nu a putut deveni parte la forma de la Bruxelles a Conventiei de la Berna.
    Una dintre inovatiile importante aduse conventiei prin actul de la Stockholm este "Protocolul referitor la tarile in curs de dezvoltare", potrivit caruia se instituie pentru aceste tari posibilitatea de a beneficia, pe o perioada de 10 ani, de inlesniri privind folosirea operelor literare, stiintifice si artistice ale autorilor din statele straine, membre al Conventiei de la Berna.
    Conventiei de la Berna i s-au mai adus, la Stockholm, unele modificari in partea care cuprinde clauzele finale si administrative. Aceste modificari au devenit necesare ca urmare a instituirii Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, care a fost creata tot la Conferinta de la Stockholm, in scopul modernizarii administratiei comune a Uniunii de la Paris pentru protectia proprietatii industriale si a Uniunii de la Berna pentru protectia proprietatii literare si artistice si al trecerii acestei administratii din competenta guvernului Elvetiei in aceea a unui organism international.
    Textul conventiei, astfel cum a fost stabilit la Conferinta diplomatica de la Stockholm, nu implica modificare legislatiei noastre interne in domeniul drepturilor de autor si nici masuri speciale privind asigurarea acestor drepturi.
    Avandu-se in vedere cele aratate mai sus si tinandu-se seama ca delegatia Republicii Socialiste Romania a semnat conventia, apare indicata ratificarea acesteia de catre Republica Socialista Romania, cu formularea unei rezerve in sensul neacceptarii jurisdictiei obligatorii ca mentinerea starii de dependenta a unor teritorii nu este in concordanta cu Declaratia cu privire la acordarea independentei tarilor si popoarelor coloniale, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 14 decembrie 1960 cu Rezolutia nr. 1514 (XV), prin care se proclama necesitatea  de a se pune capat in mod rapid si neconditionat colonialismul sub toate formele si in toate manifestarilor sale.
    In acest scop a fost adoptat alaturatul decret.

    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Se ratifica Conventia de la Berna pentru protectia operelor literare si artistice, revizuita si semnata la Stockholm la 14 iulie 1967, cu urmatoarea rezerva:
    "Republica Socialista Romania declara in baza articolului 33 alineatul 2 din conventie ca nu se considera legata de prevederile alineatului 1 din acest articol. Pozitia Republicii Socialiste Romania este aceea ca diferendele privind interpretarea sau aplicarea conventiei vor putea fi supuse Curtii Internationale de Justitie numai cu consimtamantul partilor in litigiu, pentru fiecare caz in parte".
    Art. 2
    La depunerea instrumentului de ratificare de catre Republica Socialista Romania a conventiei mentionate la articolul 1 se va face o declaratie cu urmatorul continut:
    "a) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania declara, in conformitate cu articolul 7 alineatul 7 din conventie, ca intelege sa mentina prevederile legislatiei nationale a Republicii Socialiste Romania, in vigoare la data semnarii conventiei, cu privire la durata protectiei;
    b) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania considera ca mentinerea starii de dependenta a unor teritorii la care se refera reglementarea din articolul 31 al conventiei nu este in concordanta cu Declaratia cu privire la acordarea independentei tarilor si popoarelor coloniale, adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 14 decembrie 1960 cu Rezolutia nr. 1514 (XV), prin care se proclama necesitatea de a se pune in mod rapid si neconditionat capat colonialismului sub toate formele si in toate manifestarile sale".

    CONVENTIA DE LA BERNA PENTRU PROTECTIA OPERELOR LITERARE SI ARTISTICE*)
din 9 septembrie 1886, completata la Paris la 4 mai 1896, revizuita la Berlin la 13 noiembrie 1908, completata la Berna la 20 martie 1914, revizuita la Roma la 2 iunie 1928, revizuita la Bruxelles la 26 iunie 1948 si revizuita la Stockholm la 14 iulie 1967

    *) Traducere

    Tarile uniunii, deopotriva insufletite de dorinta de a proteja intr-un mod cat mai eficient si mai uniform cu putinta drepturile autorilor asupra operelor literare si artistice,
    au hotarat sa revizuiasca si sa completeze actul semnat la Berna la 9 septembrie 1886, completat la Paris la 4 mai 1896, revizuit la Berlin la 13 noiembrie 1908, completat la Berna la 20 martie 1914, revizuit la Roma la 2 iunie 1928 si revizuit la Bruxelles la 26 iunie 1948.
    In consecinta, subscrisii plenipotentiari, dupa prezentarea deplinelor puteri, recunoscute in forma buna si corespunzatoare, au convenit asupra celor ce urmeaza:

    Art. 1
    Tarile carora li se aplica prezenta conventie sunt constituite in Uniunea pentru protectia drepturilor autorilor asupra operelor literare si artistice.
    Art. 2
    1. Termenii "opere literare si artistice" cuprind toate lucrarile din domeniile literar, stiintific si artistic, oricare ar fi modul sau forma de exprimare, precum: cartile, brosurile si alte scrieri; conferintele, alocutiunile, predicile si alte opere de aceeasi natura; operele dramatice sau dramatico-muzicale; operele coregrafice si pantomimele; compozitiile muzicale cu sau fara cuvinte; operele cinematografice, carora le sunt asimilate operele exprimate printr-un procedeu analog cu cinematografia; operele de desen, de pictura, de arhitectura, de sculptura, de gravura, de litografie; operele fotografice, carora le sunt asimilate operele exprimate printr-un procedeu analog cu fotografia; operele de arta aplicata; ilustratiile, hartile geografice; planurile, crochiurile si operele plastice referitoare la geografie, la topografie, la arhitectura sau la stiinte.
    2. Se rezerva totusi legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a dispune ca operele literare si artistice, sau una ori mai multe categorii dintre ele, nu sunt protejate cat timp nu au fost fixate pe un suport material.
    3. Sunt protejate ca opere originale, fara prejudiciul drepturilor autorului operei originale, traducerile, adaptarile, aranjamentele muzicale si alte transformari ale unei opere literare sau artistice.
    4. Se rezerva legislatiilor tarilor uniunii dreptul de a determina protectia care trebuie acordata textelor oficiale de ordin legislativ, administrativ sau judiciar, precum si traducerilor oficiale ale acestor texte.
    5. Culegerile de opere literare sau artistice, cum sunt enciclopediile si antologiile care, prin alegerea sau dispozitia materiilor, constituie creatii intelectuale, sunt protejate ca atare, fara prejudiciul drepturilor autorilor asupra fiecarei opere care face parte din aceste culegeri.
    6. Operele sus-mentionate beneficiaza de protectie in toate tarile uniunii. Aceasta protectie se exercita in favoarea autorului si a detinatorilor drepturilor sale.
    7. Se rezerva legislatiilor tarilor uniunii reglementarea campului de aplicare a legilor privind operele de arta aplicata si desenele si modelele industriale, precum si conditiile de protectie a acestor opere, desene si modele, tinand seama de dispozitiile art. 7 pct. 4 al prezentei conventii. Pentru operele protejate numai ca desene si modele in tara de origine nu poate fi ceruta in alta tara a uniunii decat protectia speciala acordata in aceasta tara desenelor si modelelor. totusi daca o astfel de protectie speciala nu se acorda in aceasta tara, aceste opere vor fi protejate ca opere artistice.
    8. Protectia prezentei conventii nu se aplica stirilor zilei sau faptelor diverse, care au caracterul de simple informatii de presa.
    Art. 2 BIS
    1. Se rezerva legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a exclude in parte sau total de la protectia prevazuta in articolul precedent discursurile politice si discursurile pronuntate in dezbaterile judiciare.
    2. Se rezerva de asemenea legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a statua asupra conditiilor in care conferintele, alocutiunile si alte opere de aceeasi natura pronuntate in public, vor putea fi reproduse prin presa radiodifuzate, transmise prin fir publicului sau vor putea forma obiectul comunicarilor publice prevazute in art. 11 bis pct. 1 al prezentei conventii, in cazul cand o astfel de folosire este justificata prin scopul de informare urmarit.
    3. Totusi, autorul beneficiaza de dreptul exclusiv de a reuni in culegere operele sale mentionate in alineatele precedente.
    Art. 3
    1. Sunt protejati, in virtutea prezentei conventii:
    a) autorii resortisanti ai uneia dintre tarile uniunii pentru operele lor, publicate sau nu;
    b) autorii care nu sunt resortisanti ai unei tari a uniunii, pentru operele pe care le publica pentru prima data intr-una dintre aceste tari sau simultan intr-o tara straina de uniune si intr-o tara a uniunii.
    2. Autorii care nu sunt resortisanti ai unei tari a uniunii, dar care au resedinta lor obisnuita intr-una dintre aceste tari, sunt, pentru aplicarea prezentei conventii, asimilati cu autorii resortisanti ai acestei tari.
    3. Prin "opere publicate" se inteleg operele editate cu consimtamantul autorilor, oricare ar fi modul de fabricare a exemplarelor, cu conditia ca punerea la dispozitie a acestora sa poata satisface nevoile normale ale publicului, tinand seama de natura operei. Nu constituie o publicare reprezentarea unei opere dramatice, dramatico-muzicale sau cinematografice, executarea unei opere muzicale, recitarea in public a unei opere literare, transmisiunea sau radiodifuzarea unor opere literare sau artistice, expunerea unei opere de arta si constructia unei opere de arhitectura.
    4. Este considerata ca fiind publicata simultan in mal multe tari orice opera care a aparut in doua sau mai multe tari in 30 de zile de la prima publicare.
    Art. 4
    Sunt protejati in virtutea prezentei conventii, chiar daca conditiile prevazute la art. 3 nu sunt indeplinite.
    a) autorii operelor cinematografice al caror producator isi are sediul sau resedinta sa obisnuita intr-una din tarile uniunii.
    b) autorii unor opere de arhitectura cladite intr-o tara a uniunii sau ai unor opere de arte grafice si plastice incorporate intr-un imobil situat intr-o tara a uniunii.
    Art. 5
    1. Autorii beneficiaza, in ce priveste operele pentru care sunt protejati in virtutea prezentei conventii, in tarile uniunii altele decat tara de origine a operei, drepturile pe care legile respective le acorda in prezent sau le vor acorda in viitor nationalilor, precum si de drepturile acordate in mod special prin prezenta conventie.
    2. Folosinta si exercitiul acestor drepturi nu sunt subordonate nici unei formalitati- aceasta folosinta si acest exercitiu sunt independente de existenta protectiei in tara de origine a operei. Ca urmare, in afara de stipulatiile prezentei conventii, intinderea protectiei, precum si mijloacele procedurale garantate autorului pentru apararea drepturilor sale, se reglementeaza in mod exclusiv conform legislatiei tarii in care se reclama protectia.
    3. Protectia in tara de origine este reglementata de legislatia nationala. Cu toate acestea, daca autorul nu este un resortisant al tarii de origine a operei pentru care el este protejat prin prezenta conventie, el va avea in aceasta tara aceleasi drepturi ca si autorii nationali.
    4. Este considerata ca tara de origine:
    a) pentru operele publicate pentru prima oara intr-una dintre tarile uniunii: aceasta din urma tara; totusi, daca este vorba de opere publicate simultan in mai multe tari ale uniunii, care admit durate de protectie diferite: aceea dintre ele a carei legislatie acorda durata de protectie cea mai scurta;
    b) pentru operele publicate simultan intr-o tara straina de uniune si intr-o tara a uniunii: aceasta din urma tara;
    c) pentru operele nepublicate sau pentru operele publicate pentru prima oara intr-o tara straina de uniune, fara publicare simultana intr-o tara a uniunii: tara uniunii al carei resortisant este autorul;
    Totusi:
    i) daca este vorba de opere cinematografice al caror producator isi are sediul sau resedinta sa obisnuita intr-o tara a uniunii, tara de origine va fi aceasta din urma tara, si
    ii) daca este vorba de opere de arhitectura cladite intr-o tara a uniunii sau de opere de arte grafice si plastice, incorporate intr-un imobil situat intr-o tara a uniunii, tara de origine va fi aceasta din urma tara.
    Art. 6
    1. Daca o tara straina de uniune nu protejeaza in mod satisfacator operele autorilor care sunt resortisanti ai uneia dintre tarile uniunii, aceasta din urma tara va putea restrange protectia operelor ai caror autori sunt, in momentul primei publicari a acestor opere, resortisanti ai celeilalte tari si nu au resedinta lor obisnuita intr-una dintre tarile uniunii. Daca tara primei publicari face uz de aceasta facultate, celelalte tari ale uniunii nu vor fi obligate sa acorde operelor astfel supuse unui tratament special o protectie mai larga decat aceea care le este acordata in tara primei publicari.
    2. Nici o restrictie, stabilita in virtutea alineatului precedent, nu va putea prejudicia drepturile pe care un autor le va fi dobandit asupra unei opere publicate intr-una dintre tarile uniunii inainte de punerea in executare a acestei restrictii.
    3. Tarile uniunii, care in virtutea articolului prezent vor restrange protectia drepturilor autorilor, vor notifica acest fapt directorului general al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (denumit mai jos "directorul general") printr-o declaratie scrisa, in care vor fi aratate tarile fata de care protectia este restransa, precum si restrictiile la care sunt supuse drepturile autorilor apartinand acestor tari. Directorul general va comunica de indata acest fapt tuturor tarilor uniunii.
    Art. 6 BIS
    1. Independent de drepturile patrimoniale de autor, si chiar dupa cedarea acestor drepturi, autorul pastreaza dreptul de a revendica paternitatea operei si de a se opune oricarei deformari, mutilari sau altei modificari a acestei opere, sau oricarei alte atingeri a acesteia, pagubitoare onoarei sau reputatiei sale.
    2. Drepturile recunoscute autorului in virtutea alineatului 1 de mai sus sunt, dupa moartea sa, mentinute cel putin pana la stingerea drepturilor patrimoniale si se exercita de catre persoanele sau institutiile carora legislatia nationala a tarii in care protectia este reclamata le da aceasta calitate. Cu toate acestea, tarile a caror legislatie, in vigoare in momentul ratificarii prezentului act, sau al aderarii la el, nu contine dispozitii care sa asigure protectia dupa moartea autorului a tuturor drepturilor recunoscute in baza alineatului 1 de mai sus, au facultatea de a prevedea ca unele dintre aceste drepturi nu sunt mentinute dupa moartea autorului.
    3. Mijloacele procedurale pentru apararea drepturilor recunoscute prin prezentul articol sunt reglementate de legislatia tarii in care este reclamata protectia.
    Art. 7
    1. Durata protectiei acordate prin prezenta conventie cuprinde viata autorului si 50 de ani dupa moartea sa.
    2. Cu toate acestea, pentru operele cinematografice tarile uniunii au facultatea sa prevada ca durata protectie; expira la 50 de ani dupa ce opera va fi fost facuta accesibila publicului cu consimtamantul autorului, sau ca in lipsa unui asemenea eveniment, intervenit in termen de 50 de ani socotiti de la realizarea unei astfel de opere, durata protectiei expira la 50 de ani dupa aceasta realizare.
    3. Pentru operele anonime sau pseudonime, durata protectiei acordate prin prezenta conventie expira la 50 de ani dupa ce opera a fost in mod licit facuta accesibila publicului. Totusi, cand pseudonimul adoptat autor nu lasa nici o indoiala asupra identitatii sale, durata protectiei este cea prevazuta la alineatul 1. Daca autorul unei opere anonime sau pseudonime isi dezvaluie identitatea in perioada mai sus indicata, termenul de protectie aplicabil este cel prevazut in alineatul 1. Tarile uniunii nu sunt obligate sa protejeze operele anonime sau pseudonime al caror autor este presupus mort, dupa toate probabilitatile, de 50 de ani.
    4. Se rezerva legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a reglementa durata protectiei operelor fotografice si aceea a operelor de arta aplicata protejate ca opere artistice; totusi, aceasta durata nu va putea fi inferioara unei perioade de 25 de ani socotiti de la realizarea unei asemenea opere.
    5. Durata protectiei posterioara mortii autorului si termenele prevazute la alineatele 2, 3 si 4 de mai sus incep sa curga de la moarte sau de la evenimentul avut in vedere de aceste alineate, insa durata acestor termene se calculeaza numai cu incepere de la 1 ianuarie al anului care urmeaza mortii sau evenimentului avut in vedere.
    6. Tarile uniunii au facultatea de a acorda o durata de protectie superioara celor prevazute la alineatele precedente.
    7. Tarile uniunii legate prin actul de la Roma al prezentei conventii si care acorda, in legislatia lor nationala in vigoare in momentul semnarii prezentului act, durate inferioare celor prevazute in alineatele precedente, au facultatea de a le mentine atunci cand adera la prezentul act sau cand il ratifica.
    8. In toate cazurile, durata va fi reglementata de legea tarii in care va fi reclamata protectia; totusi, cu exceptia cazului cand legislatia acestei din urma tari nu decide altfel, ea nu va depasi durata fixata in tara de origine a operei.
    Art. 7 BIS
    Dispozitiile articolului precedent sunt de asemenea aplicabile cand dreptul de autor apartine in comun colaboratori]or unei opere, cu rezerva ca termenele consecutive mortii autorului sa fie calculate cu incepere de la moartea ultimului supravietuitor dintre colaboratori.
    Art. 8
    Autorii de opere literare si artistice protejati prin prezenta conventie beneficiaza, pe toata durata drepturilor lor asupra operei originale, de dreptul exclusiv de a face sau de a autoriza traducerea operelor lor.
    Art. 9
    1. Autorii de opere literare si artistice protejati prin prezenta conventie beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza reproducerea acestor opere, in orice mod si sub orice forma ar fi.
    2. Se rezerva legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a permite reproducerea operelor mentionate in anumite cazuri speciale, cu conditia ca o astfel de reproducere sa nu aduca atingere exploatarii normale a operei, nici sa nu cauzeze o paguba nejustificata intereselor legitime ale autorului.
    3. Orice inregistrare sonora sau vizuala este considerata ca o reproducere in sensul prezentei conventii.
    Art. 10
    1. Sunt permise citatele extrase dintr-o opera facuta accesibila publicului in mod licit, cu conditia ca ele sa fie conforme bunelor uzante si in masura justificata prin scopul urmarit, inclusiv citatele din articole din jurnale si culegeri periodice, sub forma de revista presei.
    2. Se rezerva efectul legislatiei tarilor uniunii si al acordurilor speciale existente sau care se vor incheia intre ele, in ceea ce priveste facultatea de a folosi in mod licit, in masura justificata de scopul urmarit, operele literare sau artistice cu titlu de ilustrare a invatamantului prin mijlocirea publicatiilor, emisiunilor de radiodifuziune sau de inregistrari sonore sau vizuale, cu conditia ca o asemenea folosire sa fie conforma bunelor uzante.
    3. Citatele si folosirile avute in vedere in alineatele precedente vor trebui sa mentioneze izvorul si numele autorului, daca acest nume figureaza in izvorul folosit.
    Art. 10 BIS
    1. Se rezerva legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a permite reproducerea prin presa, ori radiodifuzarea sau transmiterea prin fir catre public, a articolelor de actualitate privind dezbateri economice, politice sau religioase, publicate in ziare sau in culegeri periodice, sau a operelor radiodifuzate avand acelasi caracter, in cazurile cand reproducerea, radiodifuzarea sau transmiterea nu este in mod expres rezervata. Totusi, sursa trebuie intotdeauna indicata in mod limpede; sanctionarea neindeplinirii acestei obligatii este determinata de legislatia tarii in care este ceruta protectia.
    2. Se rezerva de asemenea legislatiilor tarilor uniunii facultatea de a reglementa conditiile in care, cu prilejul transmiterii evenimentelor de actualitate prin mijlocirea fotografiei sau a cinematografiei, sau pe calea radiodifuzarii sau transmisiunii prin fir catre public, operele literare sau artistice cazute sau auzite in cursul evenimentului pot, in masura justificata de scopul de informare urmarit, sa fie reproduse si facute accesibile publicului.
    Art. 11
    1. Autorii de opere dramatice, dramatico-muzicale si muzicale beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza:
    1'. reprezentarea si executarea publica a operelor lor, inclusiv reprezentarea si executarea publica prin orice mijloace sau procedee;
    2'. transmisiunea publica prin orice mijloace a reprezentarii si a executarii operelor lor.
    2. Aceleasi drepturi sunt acordate autorilor de opere dramatice sau dramatico-muzicale pe tot timpul duratei drepturilor lor asupra operei originale, in ceea ce priveste traducerea operelor lor.
    Art. 11 BIS
    1. Autorii de opere literare si artistice beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza:
    1'. radiodifuzarea operelor lor sau comunicarea publica a acestor opere prin orice alt mijloc servind la difuzarea fara fir a semnalelor, a sunetelor sau a imaginilor;
    2' orice comunicare publica, fie prin fir, fie fara fir, a operei radiodifuzate, cand aceasta comunicare este facuta printr-un alt organism decat cel de origine;
    3'. comunicarea publica a operei radiodifuzate prin difuzor sau prin orice alt instrument asemanator, transmitator de semnale, de sunete sau de imagini.
    2. Revine legislatiilor tarilor uniunii reglementarea conditiilor de exercitare a drepturilor la care se refera alineatul 1 de mai sus, dar aceste conditii nu vor avea decat un efect strict limitat la tara care le-ar stabili. Ele nu vor putea in nici un caz sa aduca atingere dreptului moral al autorului, nici dreptului care apartine autorului de a obtine o remunerare echitabila, stabilita, in lipsa unui acord amiabil, de catre autoritatea competenta.
    3. In lipsa unei stipulatii contrare, autorizatia acorda potrivit alineatului 1 al prezentului articol nu cuprinde si autorizatia de a inregistra opera radiodifuzata prin mijlocirea unor instrumente de fixare a sunetelor sau imaginilor. Se rezerva totusi legislatiilor tarilor uniunii regimul inregistrarilor efemere, efectuate de un organism de radiodifuziune prin propriile sale mijloace si pentru emisiunile sale. Aceste legislatii vor putea autoriza pastrarea acestor inregistrari in arhive oficiale, datorita caracterului lor exceptional de documentare.
    Art. 11 TER
    1. Autorii de opere literare beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza:
    1'. recitarea in public a operelor lor, inclusiv cea efectuata prin orice mijloace sau procedee;
    2'. transmisiunea in public prin orice mijloace a recitarii operelor lor.
    2. Aceleasi drepturi sunt acordate autorilor de opere literare pe toata durata drepturilor lor asupra operei originale, in ceea ce priveste traducerea operelor lor.
    Art. 12
    Autorii de opere literare sau artistice beneficiaza de dreptul exclusiv, de a autoriza adaptarile, aranjamentele si alte transformari ale operelor lor.
    Art. 13
    1. Fiecare tara a uniunii poate, in ceea ce o priveste, sa stabileasca rezerve si conditii referitoare la dreptul exclusiv al autorului unei opere muzicale si al autorului textului, a carui inregistrare cu opera muzicala a fost deja autorizata de catre acesta din urma, de a autoriza inregistrarea sonora a operei muzicale, impreuna cu textul, daca este cazul; orice rezerve si conditii de aceasta natura nu vor avea insa decat un efect strict limitat la tara care le-ar fi stabilit si nu vor putea in nici un caz sa aduca atingere dreptului care apartin autorului de a obtine o remunerare echitabila, stabilita, in lipsa unui acord amiabil, de catre autoritatea competenta.
    2. Inregistrarile operelor muzicale care vor fi fost realizate intr-o tara a uniunii, potrivit art 13 pct. 3 al conventiilor semnate la Roma la 2 iunie 1928 si la Bruxelles la 26 iunie 1948, vor putea, in acea tara sa faca obiectul reproducerilor fara consimtamantul autorului operei muzicale, pana la expirarea unei perioade de 2 ani, socotiti de la data la care tara mentionata va fi legata prin prezentul act.
    3. Inregistrarile facute in baza alineatelor 1 si 2 ale prezentului articol si importate fara autorizatia partilor interesate, intr-o tara unde nu ar fi licite, vor putea fi sechestrate in acea tara.
    Art. 14
    1. Autorii de opere literare sau artistice au dreptul exclusiv de a autoriza:
    1'. adaptarea si reproducerea cinematografica a acestor opere si punerea in circulatie a operelor astfel adaptate sau reproduse;
    2'. reprezentarea si executarea in public si transmiterea prin fir catre public a operelor astfel adaptate sau reproduse.
    2. Adaptarea sub orice alta forma artistica a realizarilor cinematografice inspirate din opere literare sau artistice ramane supusa, fara prejudiciul autorizatiei autorilor lor, autorizarii autorilor operelor originale.
    3. Dispozitiile art. 13 pct. 1 nu sunt aplicabile.
    Art. 14 BIS
    1. Fara a se aduce atingere drepturilor de autor ale oricarei opere care ar fi putut fi adaptata sau reprodusa, opera cinematografica este protejata ca o opera originala. Titularul dreptului de autor asupra operei cinematografice beneficiaza de aceleasi drepturi ca si autorul unei opere originale, inclusiv de drepturile mentionate articolul precedent.
    2. a) Determinarea titularilor dreptului de autor asupra operei cinematografice este rezervata legislatiei tarii unde este ceruta protectia.
    b) Cu toate acestea, in tarile uniunii in care legislatia recunoaste printre acesti titulari pe autorii de contributii aduse la realizarea operei cinematografice, acestia, daca s-au angajat sa aduca astfel de contributii, nu vor putea, in afara unei stipulatii contrare sau speciale, sa se opuna la reproducerea, punerea in circulatie, reprezentarea si executarea in public, transmisiunea prin fir catre public, radiodifuzarea, comunicarea catre public, subtitrarea si dublarea textelor, operei cinematografice.
    c) Daca forma angajamentului mentionat mai sus, pentru aplicarea subalineatului b precedent, trebuie sau nu sa fie un contract scris sau un inscris echivalent, se reglementeaza de legislatia tarii uniunii in care producatorul operei cinematografice isi are sediul sau resedinta obisnuita. Se rezerva totusi legislatiei tarii uniunii in care este ceruta protectia facultatea de a prevedea ca acest angajament trebuie sa fie un contract scris sau un inscris echivalent. Aceste tari vor trebui sa notifice acest lucru directorului general printr-o declaratie scrisa, care va fi de indata comunicata de catre acesta tuturor celorlalte tari ale uniunii.
    d) Prin "stipulatie contrara sau speciala" se intelege orice conditie restrictiva care poate insoti angajamentul mentionat.
    3. Afara de cazul cand legislatia nationala hotaraste altfel, dispozitiile alineatului 2 b de mai sus nu sunt aplicabile nici autorilor de scenarii, de dialoguri si de opere muzicale create pentru realizarea operei cinematografice, nici realizatorului principal al acesteia. Totusi, tarile uniunii, a caror legislatie nu contine dispozitii privind aplicarea alineatului 2 b mai sus citat realizatorului mentionat, vor trebui sa notifice aceasta directorului general printr-o declaratie scrisa, care va fi de indata comunicata de catre acesta din urma tuturor celorlalte tari ale uniunii.
    Art. 14 TER
    1. In ceea ce priveste operele de arta originale si manuscrisele originale ale scriitorilor si compozitorilor, autorul- sau, dupa moartea sa, persoanele sau institutiile carora legislatia nationala le da calitatea - beneficiaza de un drept inalienabil de a fi interesat la operatiile de vanzare avand ca obiect opera, dupa prima cesiune facuta de autor.
    2. Protectia prevazuta in alineatul de mai sus nu poate fi ceruta in fiecare tara a uniunii decat legislatia nationala a autorului admite aceasta protectie si in masura in care ea este permisa de legislatia tarii in care aceasta protectie este ceruta.
    3. Modalitatile si procentajele perceperii sunt determinate de fiecare legislatie nationala.
    Art. 15
    1. Pentru ca autorii de opere literare si artistice protejati prin prezenta conventie sa fie, pana la proba contrara, considerati ca atare si admisi in consecinta sa exercite urmariri impotriva contrafacatorilor, inaintea tribunalelor tarilor uniunii, este suficient ca numele sa fie indicat pe opera in mod obisnuit. Prezentul alineat este aplicabil chiar daca acest nume este un pseudonim, atat timp cat pseudonimul adoptat de autor nu lasa nici un  dubiu asupra identitatii sale.
    2. Este prezumat ca producator al operei cinematografice, pana la proba contrara, persoana fizica sau juridica al carei nume este indicat pe aceasta opera intr-un mod obisnuit.
    3. Pentru operele anonime si pentru operele pseudonime, altele decat cele mentionate la alineatul 1 de mai sus, editorul al carui nume este indicat pe opera este considerat, fara alta dovada, ca reprezinta pe autor; in aceasta calitate, el este indreptatit a apara si a valorifica drepturile acestuia. Dispozitia prezentului alineat inceteaza sa fie aplicabila cand autorul isi dezvaluie identitatea si isi justifica calitatea.
    4. a) Pentru operele nepublicate, cu identitatea autorului necunoscuta, dar pentru care este indreptatita presupunerea ca acest autor este resortisant al unei tari a uniunii, se rezerva legislatiei acestei tari a uniunii, se rezerva legislatiei acestei facultatea de a desemna autoritatea competenta care sa-l reprezinte pe autor si sa fie imputernicita sa apere si sa valorifice drepturile acestuia in tarile uniunii.
    b) Tarile uniunii, care in virtutea acestei dispozitii vor proceda la o astfel de desemnare, vor notifica aceasta directorului general printr-o declaratie scrisa, in care vor fi indicate toate informatiile referitoare la autoritatea astfel desemnata. Directorul general va comunica de indata aceasta declaratie tuturor celorlalte tari ale uniunii.
    Art. 16
    1. Orice opera contrafacuta poate fi sechestrata in tarile uniunii in care opera originala are dreptul la protectia legala.
    2. Dispozitiile alineatului precedent sunt deopotriva aplicabile reproducerilor provenind dintr-o tara in care opera nu este protejata sau a incetat de a mai fi protejata.
    3. Sechestrul se face potrivit legislatiei fiecarei tari
    Art. 17
    Dispozitiile prezentei conventii nu pot aduce nici un fel de prejudiciu dreptului apartinand guvernului fiecarei tari a uniunii de a permite, de a supraveghea sau de a interzice, prin masuri de legislatie sau de politie interna, circulatia, reprezentarea, expunerea oricarei lucrari sau productii fata de care autoritate competenta ar avea de exercitat acest drept.
    Art. 18
    1. Prezenta conventie se aplica tuturor operelor care, in momentul intrarii sale in vigoare, nu au intrat inca in domeniul public al tarii lor de origine prin expirarea duratei protectiei.
    2. Totusi, daca o opera, prin expirarea duratei de protectie care ii fusese anterior recunoscuta, a intrat in domeniul public al tarii in care este ceruta protectia, aceasta opera nu va mai fi protejata din nou in aceasta tara.
    3. Aplicarea acestui principiu se va face potrivit stipulatiilor cuprinse in conventiile speciale existente sau care se vor incheia in acest scop intre tarile uniunii. In lipsa unor asemenea stipulatii, tarile respective vor reglementa, fiecare in ceea ce o priveste, modalitatile referitoare la aceasta aplicare.
    4. Dispozitiile precedente se aplica de asemenea in cazul unor noi aderari la uniune si in cazul in care protectia ar fi extinsa prin aplicarea art. 7 sau prin renuntarea la rezerve.
    Art. 19
    Dispozitiile prezentei conventii nu impiedica revendicarea aplicarii unor dispozitii mai largi, care ar fi dictate de legislatia unei tari a uniunii.
    Art. 20
    Guvernele tarilor uniunii isi rezerva dreptul de a incheia intre ele aranjamente particulare, in masura in care aceste aranjamente ar conferi autorilor drepturi mai intinse decat cele acordate prin conventie, sau daca ar contine alte stipulatii care n-ar fi contrare prezentei conventii. Dispozitiile aranjamentelor existente care corespund conditiilor citate mai sus raman aplicabile.
    Art. 21
    1. Dispozitii speciale privind tarile in curs de dezvoltare figureaza intr-un protocol intitulat "Protocol referitor la tarile in curs de dezvoltare".
    2. Sub rezerva dispozitiilor art. 28 1 b (i) si 1 c, protocolul relativ la tarile in curs de dezvoltare face parte integranta din prezentul act.
    Art. 22
    1. a) Uniunea are o adunare alcatuita din tarile uniunii legate prin art. 22-26.
    b) Guvernul fiecarei tari este reprezentat printr-un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
    c) Cheltuielile fiecarei delegatii sunt suportate de catre guvernul care a desemnat-o.
    2. a) Adunarea:
    i) trateaza despre toate chestiunile privind mentinerea si dezvoltarea uniunii si aplicarea prezentei conventii;
    ii) da Biroului international al proprietatii intelectuale (denumit mai jos "Biroul international"), prevazut in Conventia pentru instituirea Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (denumita mai jos "organizatia"), directive referitoare la pregatirea conferintelor de revizuire, tinandu-se seama in mod formal de observatiile tarilor uniunii care nu sunt legate prin art. 22-26;
    iii) examineaza si aproba rapoartele si activitatea directorului general al organizatiei referitoare la uniune si ii da orice directive utile privind chestiunile de competenta uniunii;
    iv) alege membrii Comitetului executiv al adunarii;
    v) examineaza si aproba rapoartele si activitatea comitetului sau executiv si ii da  directive;
    vi) stabileste programul, adopta bugetul trienal al uniunii si aproba conturile sale de inchidere;
    vii) adopta regulamentul financiar al uniunii;
    viii) creeaza comitetele de experti si grupurile de lucru pe care le socoteste utile pentru realizarea obiectivelor uniunii;
    ix) hotaraste care sunt tarile straine de uniune si care sunt organizatiile interguvernamentale si internationale neguvernamentale care pot fi admise la sedintele sale in calitate de observatori;
    x) adopta modificarile art. 22-26;
    xi) intreprinde orice alte actiuni corespunzatoare in vederea atingerii obiectivelor uniunii;
    xii) indeplineste orice alte sarcini implicate de prezenta conventie;
    xiii) exercita, daca le accepta, drepturile care ii sunt conferite de conventia pentru instituirea organizatiei.
    b) Asupra chestiunilor care intereseaza si alte uniuni administrate de organizatie, adunarea statueaza dupa ce ia cunostinta de avizul Comitetului de coordonare organizatiei.
    3. a) Fiecare tara membra a adunarii dispune de un vot.
    b) Jumatate din tarile membre ale adunarii constituie cvorumul.
    c) Prin derogare de la dispozitiile subalineatului b, daca, cu prilejul unei sesiuni, numarul tarilor reprezentate este mai mic de jumatate, insa egal sau superior unei treimi a tarilor membre ale adunarii, aceasta poate lua hotarari; totusi, hotararile adunarii, cu exceptia celor care privesc procedura sa, nu devin executorii decat atunci cand conditiile mai jos enuntate sunt indeplinite. Biroul international comunica aceste hotarari tarilor membre ale adunarii care nu au fost reprezentate, invitandu-le sa exprime in scris, intr-un termen de 3 luni, socotit de la data comunicarii mentionate, votul sau abtinerea lor. Daca la expirarea termenului numarul tarilor care si-au exprimat astfel votul sau abtinerea lor este cel putin egal cu numarul care lipsea pentru atingerea cvorumului cu prilejul sesiunii, aceste hotarari devin executorii, cu conditia ca in acelasi timp majoritatea necesara sa ramana dobandita.
    d) Sub rezerva dispozitiilor art. 26 pct. 2, hotararile adunarii sunt luate cu majoritate de doua treimi din voturile exprimate.
    e) Abtinerea nu este considerata ca vot.
    f) Un delegat nu poate reprezenta decat o singura tara si nu poate vota decat in numele acesteia.
    g) Tarile uniunii care nu sunt membre ale adunarii sunt admise la sedintele sale in calitate de observatori.
    4. a) Adunarea se intruneste in sesiune ordinara o data la 3 ani, la convocarea directorului general si, in afara de cazuri exceptionale, in aceeasi perioada si in acelasi loc cu adunarea generala a organizatiei.
    b) Adunarea se intruneste in sesiune extraordinara la convocarea adresata de directorul general, la cererea Comitetului executiv sau la cererea facuta de un sfert din tarile membre ale adunarii.
    5. Adunarea adopta regulamentul sau interior.
    Art. 23
    1. Adunarea are un comitet executiv.
    2. a) Comitetul executiv este compus din tarile alese de adunare dintre tarile membre ale acesteia. In afara de aceasta, tara pe teritoriul careia organizatia isi are sediul dispune, ex officio, de un loc in comitet, sub rezerva dispozitiilor art. 25 pct. 7 b.
    b) Guvernul fiecarei tari membre a Comitetului executiv este reprezentat printr-un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
    c) Cheltuielile fiecarei delegatii sunt suportate de guvernul care a desemnat-o.
    3. Numarul tarilor membre ale Comitetului executiv corespunde unui sfert din numarul tarilor membre ale adunarii. Pentru calculul locurilor care urmeaza sa fie completate, nu se ia in consideratie restul ramas dupa impartirea la patru.
    4. Cu prilejul alegerii de membri ai Comitetului executiv, adunarea tine seama de repartizarea geografica echitabila si de necesitatea, pentru tarile care sunt parti in aranjamentele speciale care ar putea fi stabilite in legatura cu uniunea, de a fi printre tarile care constituie Comitetul executiv.
    5. a) Membrii Comitetului executiv raman in functiune incepand de la inchiderea sesiunii adunarii in cursul careia au fost alesi, pana la sfarsitul urmatoarei sesiuni ordinare a adunarii.
    b) Membrii Comitetului executiv sunt reeligibili in limita maxima de doua treimi dintre ei.
    c) Adunarea reglementeaza modalitatile alegerii si eventualei realegeri a membrilor Comitetului executiv.
    6. a) Comitetul executiv:
    i) pregateste proiectul ordinii de zi a adunarii;
    ii) supune adunarii propuneri referitoare la proiectele de program si de buget trienal ale uniunii pregatite de catre directorul general;
    iii) se pronunta, in limitele programului si ale bugetului trienal, asupra programelor si bugetelor anuale pregatite de catre directorul general;
    iv) supune adunarii, cu comentariile corespunzatoare, rapoartele periodice ale directorului general si rapoartele anuale de verificare a conturilor;
    v) ia toate masurile utile in vederea executarii programului uniunii de catre directorul general in conformitate cu hotararile adunarii si tinand seama de imprejurarile care survin intre doua sesiuni ordinare ale adunarii;
    vi) indeplineste orice alte sarcini care ii sunt atribuite in cadrul prezentei conventii.
    b) Asupra chestiunilor care intereseaza deopotriva si alte uniuni administrate de organizatie, Comitetul executiv statueaza luand cunostinta de avizul Comitetului de coordonare al organizatiei.
    7 a) Comitetul executiv se intruneste o data pe an in sesiune ordinara, la convocarea directorului general, pe cat posibil in aceeasi perioada si in acelasi loc cu Comitetul de coordonare al organizatiei.
    b) Comitetul executiv se intruneste in sesiune extraordinara la convocarea adresata de catre directorul general, fie din initiativa acestuia, fie la cererea presedintelui sau sau a unui sfert din membrii sai.
    8. a) Fiecare tara membra a Comitetului executiv dispune de un vot.
    b) Jumatate din tarile membre ale Comitetului executiv constituie cvorumul.
    c) Hotararile sunt luate cu majoritatea simpla B voturilor exprimate.
    d) Abtinerea nu este considerata ca vot.
    e) Un delegat nu poate reprezenta decat o singura tara si nu poate vota decat in numele acesteia.
    9. Tarile uniunii care nu sunt membre ale Comitetului executiv sunt admise la intrunirile sale in calitate de observatori.
    10. Comitetul executiv adopta regulamentul sau interior.
    Art. 24
    1. a) Sarcinile administrative care incumba uniunii sunt indeplinite de catre Biroul international, care succede Biroului uniunii reunit cu Biroul uniunii instituit prin Conventia internationala pentru protectia proprietatii industriale.
    b) Biroul international asigura in special secretariatul diferitelor organe ale uniunii.
    c) Directorul general al organizatiei este cel mai inalt functionar al uniunii si o reprezinta.
    2. Biroul international aduna si publica informatiile privitoare la protectia dreptului de autor. Fiecare tara a uniunii comunica de indata ce este posibil, Biroului international, textul oricarei legi noi, precum si orice texte oficiale cu privire la dreptul de autor.
    3. Biroul international publica o revista lunara.
    4. Biroul international procura oricarei tari a uniunii, la cererea sa, informatii asupra chestiunilor privitoare la protectia dreptului de autor.
    5. Biroul international elaboreaza studii si efectueaza servicii cu scopul de a usura protectia dreptului de autor.
    6. Directorul general si orice membru al personalului desemnat de el iau parte, fara drept de vot, la toate intrunirile adunarii, ale Comitetului executiv si ale oricarui alt comitet de experti, sau grup de lucru. Directorul general sau un membru al personalului desemnat de catre acesta este de drept secretarul acestor organe.
    7. a) Biroul international, potrivit directivelor adunarii si in completare cu Comitetul executiv, pregateste conferintele de revizuire a dispozitiilor conventiei, altele decat cele cuprinse in art. 22-26.
    b) Biroul international poate consulta organizatii interguvernamentale si internationale neguvernamentale asupra pregatirii conferintelor de revizuire.
    c) Directorul general si persoanele desemnate de el iau parte, fara drept de vot, la deliberari in aceste conferinte.
    8. Biroul international executa orice alte sarcini care ii sunt atribuite.
    Art. 25
    1. a) Uniunea are un buget.
    b) Bugetul uniunii cuprinde veniturile si cheltuielile proprii ale uniunii, contributia sa la bugetul cheltuielilor comune ale uniunilor, precum si, daca este cazul, suma pusa la dispozitia bugetului conferintelor organizatiei.
    c) Sunt considerate ca fiind cheltuieli comune ale uniunilor cheltuielile care nu sunt atribuite in mod exclusiv uniunii, ci si uneia sau mai multor alte uniuni administrative de catre organizatie. Partea uniunii la aceste cheltuieli comune este proportionala cu interesul pe care aceste cheltuieli il prezinta pentru ea.
    2. Bugetul uniunii se stabileste tinandu-se seama de necesitatile de coordonare cu bugetele celorlalte uniuni administrative de organizatie.
    3. Bugetul uniunii este finantat din veniturile urmatoare:
    i) contributiile tarilor uniunii;
    ii) taxele si sumele datorate pentru serviciile facute de Biroul international in numele uniunii;
    iii) produsul vanzarii publicatiilor Biroului international privind uniunea si drepturile aferente acestor publicatii;
    iv) donatiile, legatele si subventiile;
    v) chiriile, dobanzile si alte venituri.
    4. a) Pentru determinarea partii sale contributive la buget, fiecare tara a uniunii este orinduita intr-o clasa si plateste contributiile sale anuale pe baza unui numar de unitati, fixat precum urmeaza:
    Clasa I          25
    Clasa a II-a     20
    Clasa a III-a    15
    Clasa a IV-a     10
    Clasa a V-a       5
    Clasa a VI-a      3
    Clasa a XIII-a    1
    1) Fiecare tara indica, in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, daca nu a facut-o anterior, clasa in care doreste sa fie trecuta. Ea poate sa-si schimbe clasa. Daca alege o clasa inferioara, tara respectiva trebuie sa aduca acest lucru la cunostinta adunarii, cu prilejul uneia dintre sesiunile, sale ordinare. O astfel de modificare isi produce efectul de la inceputul anului civil urmator acestei sesiuni.
    c) Contributia anuala a fiecarei tari consista dintr-o suma al carei raport fata de suma totala a contributiilor anuale la bugetul uniunii tuturor tarilor este acelasi cu raportul dintre numarul unitatilor clasei in care este orinduita si numarul total al unitatilor tuturor tarilor.
    d) Contributiile sunt datorate la 1 ianuarie al fiecarui an.
    e) Tara in intarziere cu plata contributiilor sale nu-si poate exercita dreptul sau de vot in nici unul din organele uniunii al caror membru este, daca totalul restantelor sale este egal sau superior totalului contributiilor pe care le datoreaza pentru 2 ani expirati.
    Totusi, tara respectiva poate fi autorizata sa-si pastreze exercitiul dreptului de vot in cadrul organului mentionat atat timp cat acesta socoteste ca intarzierea rezulta din imprejurari exceptionale si inevitabile.
    f) In cazul cand bugetul nu este adoptat inainte de inceputul noului exercitiu, bugetul anului precedent este reinnoit potrivit modalitatilor prevazute de regulamentul financiar.
    5. Totalul taxelor si al sumelor datorate pentru servicii facute de catre Biroul international in numele uniunii este stabilit de directorul general, care raporteaza despre aceasta adunarii si Comitetului executiv.
    6. a) Uniunea poseda un fond de rulment constituit printr-un varsamint unic efectuat de fiecare tara a uniunii. Daca fondul devine insuficient, adunarea hotaraste majorarea lui.
    b) Totalul varsamintului initial al fiecarei tari pentru fondul mai sus mentionat sau al participarii la majorarea acestuia este proportional cu contributia acestei tari pentru anul in cursul caruia fondul este constituit sau majorarea hotarata.
    c) Proportia si modalitatile varsamintului sunt stabilite de catre adunare, la propunerea directorului general si dupa avizul Comitetului de coordonare al organizatiei.
    7. a) Acordul asupra sediului, incheiat cu tara pe teritoriul careia organizatia isi are sediul, prevede ca daca fondul de rulment este insuficient, aceasta tara acorda avansuri. Totalul acestor avansuri si conditiile in care ele sunt acordate formeaza in fiecare caz obiectul unor acorduri separate intre tara in cauza si organizatie. Atat timp cat este obligata sa acorde avansuri, aceasta tara dispune ex officio de un loc in Comitetul executiv.
    b) Tara prevazuta in subalineatul a si organizatia au fiecare dreptul de a denunta angajamentul de a acorda avansuri, prin mijlocirea unei notificari in scris. Denuntarea isi produce efectul la 3 ani dupa sfarsitul anului in cursul caruia ea a fost notificata.
    8. Verificarea conturilor este asigurata, potrivit modalitatilor prevazute de regulamentul financiar, de catre una sau mai multe tari ale uniunii sau de catre controlori externi, care sunt, cu consimtamantul lor, desemnati de adunare.
    Art. 26
    1. Propunerile pentru modificarea art. 22-25 si a articolului prezent pot fi prezentate de orice tara membra a adunarii, de catre Comitetul executiv sau de catre directorul general. Aceste propuneri sunt comunicate de catre acesta din urma tarilor membre ale adunarii cu cel putin 6 luni inainte de a fi supuse examinarii adunarii.
    2. Orice modificare a articolelor mentionate in alineatul 1 trebuie adoptata de adunare. Aceasta adoptare necesita trei patrimi din voturile exprimate; cu toate acestea, orice modificare a art. 22 si a prezentului alineat necesita patru cincimi din voturile exprimate.
    3. Orice modificare a articolelor mentionate in alineatul 1 intra in vigoare la o luna dupa primirea de catre directorul general a notificarilor scrise de acceptare, facute in conformitate cu regulile constitutionale respective, din partea a trei sferturi din tarile care erau membre ale adunarii in momentul cand modificarea a fost adoptata. Orice modificare astfel acceptata a mentionatelor articole leaga toate tarile care sunt membre ale adunarii in momentul in care modificarea intra in vigoare, sau care devin membre ale acesteia la o data ulterioara; totusi, orice modificare care majoreaza obligatiile financiare ale tarilor uniunii nu leaga decat pe acelea dintre ele care au notificat acceptarea de catre ele a modificarii mentionate.
    Art. 27
    1. Prezenta conventie va fi supusa revizuirilor pentru a i se aduce imbunatatiri de natura a perfectiona sistemul uniunii.
    2. In acest scop, vor avea loc conferinte in mod succesiv, intr-una din tarile uniunii, intre delegatii acestor tari.
    3. Sub rezerva dispozitiilor art. 26, aplicabil la modificarea art. 22-26, orice revizuire a prezentei conventii, inclusiv a Protocolului referitor la tarile in curs de dezvoltare, necesita unanimitatea voturilor exprimate.
    Art. 28
    1. a) Fiecare dintre tarile uniunii care a semnat prezentul act poate sa-l ratifice si, daca nu l-a semnat, poate adera la el. Instrumentele de ratificare si de aderare se depun la directorul general.
    b) Fiecare dintre tarile uniunii poate declara, in instrumentul sau de ratificare sau de aderare, ca ratificarea sau aderarea sa nu este aplicabila:
    i) articolelor 1-21 si Protocolului referitor la tarile in curs de dezvoltare, sau
    ii) articolelor 22-26.
    c) Daca o tara a uniunii a acceptat separat Protocolul referitor la tarile in curs de dezvoltare, potrivit art. 5 al acestui protocol, declaratia sa, facuta conform punctului i al subalineatului precedent, nu se poate raporta decat la art. 1-20.
    d) Fiecare dintre tarile uniunii care, potrivit subalineatelor b si c, a exclus de la efectele ratificarii sau aderarii sale unul dintre cele doua grupuri de dispozitii prevazute in aceste doua subalineate, poate in orice moment ulterior sa declare ca extinde efectele ratificarii sau aderarii sale acestui grup de dispozitii. O astfel de declaratie va fi depusa la directorul general.
    2. a) Sub rezerva dispozitiilor art. 5 din Protocolul referitor la tarile in curs de dezvoltare, art. 1-21 si protocolul intra in vigoare, fata de primele cinci tari ale uniunii care au depus instrumente de ratificare sau de aderare, fara a se face o declaratie dupa cum permite alineatul 1 b (i), la 3 luni dupa depunerea celui de-al cincilea instrument de ratificare sau de aderare.
    b) Art. 22-26 intra in vigoare, fata de primele sapte tari ale uniunii care au depus instrumente de ratificare sau de aderare, fara a se face o declaratie dupa cum permite alineatul 1 b (ii), la 3 luni dupa depunerea celui de-al saptelea instrument de ratificare sau de aderare.
    c) Sub rezerva intrarii in vigoare initiale, potrivit dispozitiilor subalineatelor a si b, a fiecaruia dintre cele doua grupuri de dispozitii prevazute in alineatul 1 b (i si ii), si sub rezerva dispozitiilor alineatului 1 b art. 1-26 si Protocolul referitor la tarile in curs de dezvoltare intra in vigoare fata de oricare tara a uniunii, alta decat cele mentionate in subalineatele a si b, care depune un instrument de ratificare sau de aderare, precum si fata de oricare tara a uniunii care depune o declaratie in aplicarea alineatului 1 d, la 3 luni de la data notificarii de catre directorul general a unei astfel de depuneri, afara numai daca in instrumentul sau declaratia depusa nu s-ar fi indicat o data posterioara. In acest din urma caz, prezentul act intra in vigoare fata de aceasta tara, la data astfel indicata.
    d) Aplicarea Protocolului referitor la tarile in curs de dezvoltare, potrivit prevederilor art. 5 al acestui protocol, este admisa inainte de intrarea in vigoare a prezentului act, de indata ce a fost semnat
    3. Fata de oricare tara a uniunii care depune un instrument de ratificare sau de aderare, art 27-38 intra in vigoare la prima data cand unul dintre grupurile de dispozitii din alineatul 1 b intra in vigoare fata de aceasta tara, in conformitate cu alineatele 2 a, b sau c.
    Art. 29
    1. Orice tara straina de uniune poate adera la prezentul act si poate deveni, prin acest fapt, membra a uniunii. Instrumentele de aderare se depun la directorul general.
    2. Fata de orice tara straina de uniune care a depus instrumentul sau de aderare cu o luna sau mai mult inaintea datei intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentului act, acesta intra in vigoare la data la care dispozitiile au intrat in vigoare pentru prima oara, prin aplicarea art. 28 pct. 2 a sau b, afara numai daca o data posterioara nu va fi fost indicata in instrumentul de aderare; totusi:
    i) daca art. 1-21 nu au intrat in vigoare la aceasta data, acea tara va fi legata, in timpul perioadei interimare dinaintea intrarii in vigoare a acestor dispozitii si in locul acestora, de art. 1-20 ale actului de la Bruxelles;
    ii) daca art. 22-26 nu au intrat in vigoare la aceasta data, acea tara va fi legata, in timpul perioadei interimare dinaintea intrarii in vigoare a acestor dispozitii si in locul acestora, de art. 21- 24 ale actului de la Bruxelles.
    Daca o tara indica o data posterioara in instrumentul sau de aderare, prezentul act intra in vigoare fata de acea tara la data astfel indicata.
    b) Fata de orice tara straina de uniune, care a depus instrumentul sau de aderare la o data posterioara intrarii in vigoare a unui singur grup de dispozitii ale prezentului act sau la o data care o precede cu mai putin de o luna, prezentul act intra in vigoare, sub rezerva celor prevazute in subalineatul a, la 3 luni de la data la care aderarea sa a fost notificata de catre directorul general, afara numai daca o data posterioara nu va fi fost indicata in instrumentul de aderare. In acest din urma caz, prezentul act intra in vigoare fata de aceasta tara la data astfel indicata.
    3. Fata de orice tara straina de uniune, care a depus instrumentul sau de aderare dupa data intrarii in vigoare a prezentului act in totalitatea lui, sau cu mai putin de o luna inaintea acestei date, prezentul act intra in vigoare la 3 luni dupa data la care aderarea sa a fost notificata de catre directorul general, afara numai daca o data posterioara nu va fi fost indicata in instrumentul de aderare. In acest din urma caz prezentul act intra in vigoare fata de acea tara la data astfel indicata.
    Art. 30
    1. Sub rezerva exceptiilor posibile, prevazute la alineatul urmator si la art 28 pct. 1 b si 33 pct. 2, precum si in Protocolul referitor la tarile in curs de dezvoltare, ratificarea sau aderarea implica de plin drept accesiunea la toate clauzele si admiterea la toate avantajele stipulate prin prezentului act.
    2. a) Orice tara a uniunii care ratifica prezentul act sau adera la el poate pastra beneficiul rezervelor pe care le-a formulat anterior, cu conditia de a declara aceasta odata cu depunerea instrumentului sau de ratificare sau de aderare.
    b) Orice tara straina de uniune poate, atunci cand adera la prezentul act, sa declare ca intelege sa substituie, cel putin in mod provizoriu, articolului 8, privitor la dreptul de traducere, dispozitiile art. 5 al Conventiei de uniune din 1886, revizuita la Paris in 1896, fiind inteles ca aceste dispozitii nu privesc decat traducerea in limba sau in limbile acestei tari. Orice tara a uniunii are facultatea de a aplica, in ceea ce priveste dreptul de traducere a operelor avand ca tara de origine o tara care face uz de o asemenea rezerva, o protectie echivalenta cu cea acordata de aceasta din urma tara.
    c) Orice tara poate, in orice moment, sa retraga astfel de rezerve, prin notificare adresata directorului general.
    Art. 31
    1. Orice tara poate declara in instrumentul sau de ratificare sau de aderare sau poate informa in scris directorul general, in orice moment ulterior, ca prezenta conventie este aplicabila totalitatii sau unei parti din teritoriile desemnate in declaratia sau notificarea sa, pentru care isi asuma responsabilitatea relatiilor externe.
    2. Orice tara care a facut o astfel de declaratie sau a efectuat o astfel de notificare poate, in orice moment, sa notifice directorului general ca prezenta conventie inceteaza a mai fi aplicabila totalitatii sau unei parti din aceste teritorii.
    3. a) Orice declaratie facuta in baza alineatului 1 produce efect la aceeasi data cu ratificarea sau cu aderarea in instrumentul careia ea a fost inclusa si orice notificare efectuata in baza acestui alineat produce efect la 3 luni de la notificarea sa de catre directorul general.
    b) Orice notificare efectuata in baza alineatului 2 produce efect la 12 luni de la primirea sa de catre directorul general.
    Art. 32
    1. Prezentul act inlocuieste in raporturile dintre tarile uniunii, si in masura in care el se aplica, Conventia de la Berna din 9 septembrie 1886 si actele de revizuire subsecvente. Actele in vigoare din trecut isi pastreaza aplicabilitatea, in totalitatea lor sau in masura in care prezentul act nu le inlocuieste in baza dispozitiilor din acest alineat, in raporturile cu tarile uniunii care nu ar ratifica prezentul act sau nu ar adera la el.
    2. Tarile straine de uniune care devin parti ale prezentului act il aplica, sub rezerva dispozitiilor alineatului 3, fata de orice tara a uniunii care nu este parte in acest act sau care, desi este parte la el, a facut declaratia prevazuta de art. 28 pct. 1 b (i). Aceste tari admit ca tara respectiva a uniunii, in relatiile sale cu ele:
    i) sa aplice dispozitiile din actul cel mai recent la care aceasta tara este parte si
    ii) sa aiba facultatea sa adapteze protectia la nivelul prevazut de prezentul act.
    3. Tarile care, ratificand prezentul act sau aderand a el, au facut vreuna sau toate rezervele autorizate prin Protocolul referitor la tarile in curs de dezvoltare, pot aplica aceste rezerve in raporturile lor cu celelalte tari ale uniunii care nu sunt parti la actul de fata sau care, desi sunt parti la el, au facut o declaratie potrivit art. 28 pct. 1 b (i), cu conditia ca aceste din urma tari sa fi acceptat aceasta aplicare.
    Art. 33
    1. Orice diferend intre doua sau mai multe tari ale uniunii, privitor la interpretarea sau la aplicarea prezentei conventii, care nu va fi rezolvat pe cale de negocieri, poate fi adus in fata Curtii Internationale de Justitie de catre oricare dintre tarile in cauza, pe cale de petitie conforma cu Statutul Curtii, afara de cazul cand tarile in cauza nu s-ar intelege asupra unui alt mod de reglementare.
    2. Oricare tara poate, in momentul cand semneaza prezentul act sau cand depune instrumentul sau de ratificare sau de aderare, sa declare ca nu se considera legata de dispozitiile alineatului 1. In privinta oricarui diferend intre o asemenea tara si orice alta tara a uniunii, dispozitiile alineatului 1 nu sunt aplicabile.
    3. Orice tara care a facut o declaratie in conformitate cu dispozitiile alineatului 2 poate, in orice moment, sa o retraga printr-o notificare adresata directorului general.
    Art. 34
    Dupa intrarea in vigoare a prezentului act in totalitatea lui, nici o tara nu poate adera la acte anterioare prezentei conventii.
    Art. 35
    1. Prezenta conventie ramane in vigoare pe o durata nelimitata.
    2. Orice tara poate sa denunte prezentul act prin notificare adresata directorului general. Aceasta denuntare implica si denuntarea tuturor actelor anterioare si nu-si produce efectul decat fata de tara care a facut-o, conventia ramanand in vigoare si executorie fata de celelalte tari ale uniunii.
    3. Denuntarea produce efect la un an din ziua in care directorul general a primit notificarea.
    4. Facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol nu poate fi exercitata de nici o tara inaintea expirarii unui termen de 5 ani, socotiti de la data la care tara respectiva a devenit membra a uniunii.
    Art. 36
    1. Orice tara parte la prezenta conventie se angajeaza sa adopte, potrivit constitutiei sale masurile necesare pentru asigurarea aplicarii prezentei conventii.
    2. Se intelege ca in momentul in care o tara depune instrumentul sau de ratificare sau de aderare ea va fi in masura, potrivit legislatiei sale interne sa poata aplica dispozitiile prezentei conventii.
    Art. 37
    1. a) Prezentul act este semnat intr-un singur exemplar in limbile engleza si franceza si este depus in posesia guvernului Suediei.
    b) Texte oficiale sunt intocmite de catre directorul general, dupa consultari cu guvernele interesate, in limbile germana spaniola italiana si portugheza, si in alte limbi pe care adunarea le va putea indica.
    c) In caz de contestatie asupra interpretarii diferitelor texte, textul francez va fi cel hotarator.
    2. Prezentul act ramane deschis spre semnare, la Stockholm pana la 13 ianuarie 1968.
    3. Directorul general transmite doua copii de pe textul semnat al prezentului act, certificate pentru conformitate de catre guvernul Suediei, guvernelor tuturor tarilor uniunii si, la cerere, guvernului oricarei alte tari.
    4. Directorul general va inregistra prezentul act la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.
    5. Directorul general notifica guvernelor tuturor tarilor uniunii semnaturile, depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare si a declaratiilor cuprinse in aceste instrumente sau facute prin aplicarea art. 28 pct. 1 d, intrarea in vigoare a oricaror dispozitii ale prezentului act, notificarile de denuntare si notificarile facute in aplicarea art. 31.
    Art. 38
    1. Pana la intrarea in functiune a primului director general, referintele, in prezentul act, la Biroul international al organizatiei sau la directorul general, sunt considerate ca se raporteaza respectiv la Biroul uniunii si la directorul sau.
    2. Tarile uniunii care nu sunt legate prin art 22-26 pot, timp de 5 ani dupa intrarea in vigoare a conventiei pentru instituirea organizatiei, sa exercite, daca doresc, drepturile prevazute in art. 22-26 ale prezentului act, ca si cum ar fi legate prin aceste articole. Orice tara care doreste sa exercite aceste drepturi va depune in acest scop la directorul general o notificare scrisa, care va produce efect de la data primirii ei. Aceste tari sunt considerate ca membre ale  adunarii pana la expirarea perioadei mentionate.
    3. Atata vreme cat toate tarile uniunii nu vor fi devenit membre ale organizatiei. Biroul international al organizatiei activeaza si ca birou al uniunii, iar directorul general si ca director al acestui birou
    4. Cand toate tarile uniunii vor fi devenit membre ale organizatiei, obligatiile si bunurile biroului uniunii se vor transfera Biroului international al organizatiei.

                    PROTOCOL
      REFERITOR LA TARILE IN CURS DE DEZVOLTARE

    Art. 1
    Orice tara, considerata ca tara in curs de dezvoltare potrivit practicii stabilite de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, care ratifica actul prezentei conventii din care prezentul protocol face parte integranta, sau care adera la el, si care, tinand seama de situatia sa economica si de nevoile sale sociale sau culturale, nu se considera in masura de a lua de indata dispozitiile de natura a asigura protectia tuturor drepturilor asa cum sunt prevazute in acest act, poate, printr-o notificare depusa la directorul general in momentul ratificarii sau al aderarii sale, conform art. 21 al acestui act, sa declare ca, in timpul primilor 10 ani in timpul carora este parte a acestuia, se va prevala de oricare sau de toate rezervele urmatoare:
    a) ea va substitui termenului de 50 de ani prevazut la alin. 1, 2 si 3 ale art. 7 al prezentei conventii, un alt termen, care nu va putea fi totusi mai scurt de 25 de ani, iar termenului de 25 de ani prevazut in alineatul 4 al articolului mentionat, un alt termen. care nu va putea fi totusi mai scurt de 10 ani;
    b) ea va substitui articolului 8 al prezentei conventii dispozitiile urmatoare:
    i) autorii de opere literare si artistice protejate prin prezenta conventie beneficiaza, in alte tari decat cea de origine a operelor lor, de dreptul exclusiv de a face sau de a autoriza traducerea acestora in timpul duratei de protectie a drepturilor lor asupra operelor originale. Cu toate acestea, dreptul exclusiv de traducere va inceta sa existe daca autorul nu va fi facut uz de el intr-un termen de 10 ani de la data primei publicari a operei originale, publicind sau facand sa se publice intr-una dintre tarile uniunii o traducere in limba pentru care protectia va fi reclamata;
    ii) daca la expirarea unei perioade de 3 ani socotiti de la data primei publicari a unei opere literare sau artistice, sau a unei perioade mai lungi determinate de legislatia nationala a tarii in curs de dezvoltare interesate, traducerea operei nu a fost publicata in aceasta tara in limba sau intr-una din limbile nationale, oficiale ori regionale ale acestei tari, de catre titularul dreptului de traducere, sau cu autorizarea sa, oricare resortisant al tarii respective va putea obtine de la autoritatea competenta o licenta neexclusiva pentru a traduce opera si a publica opera astfel tradusa intr-una din limbile nationale, oficiale sau regionale in care ea nu a fost publicata. Aceasta licenta nu va putea fi acordata decat daca petitionarul, potrivit dispozitiilor in vigoare in tara in care cererea este facuta, dovedeste ca a cerut titularului dreptului de traducere autorizatia de a traduce si de a publica traducerea si ca, dupa cuvintele diligente din partea sa, nu a putut gasi pe titularul dreptului de autor sau nu a putut a putut obtine autorizatia sa. In aceleasi conditii licenta va putea fi acordata si daca, pentru o traducere deja publicata in aceasta limba si in aceasta tara, editiile sunt epuizate;
    iii) daca titularul dreptului de traducere nu a putut fi gasit de petitionar, acesta trebuie sa trimita copii de pe cererea sa editorului al carui nume figureaza pe opera si reprezentantului diplomatic sau consular al tarii al carui resortisant este titularul dreptului de traducere, cand nationalitatea titularului dreptului de traducere este cunoscuta, sau organismului eventual desemnat de guvernul tarii respective. Licenta nu va putea fi acordata inaintea expirarii unui termen de 2 luni socotit de la data expedierii copiilor cererii;
    iv) legislatia nationala va adopta dispozitiile necesare, spre a asigura titularului dreptului de traducere o remuneratie echitabila, precum si plata si transferul acestei remuneratii, sub rezerva reglementarii nationale in materie de devize, si pentru a garanta o traducere corecta a operei;
    v) titlul si numele autorului operei originale trebuie sa fie de asemenea imprimate pe toate exemplarele traducerii publicate. Licenta nu va fi valabila decat pentru editarea pe teritoriul tarii uniunii in care aceasta licenta este ceruta. Importul si vanzarea exemplarelor intr-o alta tara a uniunii sunt posibile, daca una dintre limbile nationale, oficiale sau regionale ale acestei tari este aceeasi cu cea in care opera a fost tradusa, legea nationala admite licenta si daca nici una dintre dispozitiile in vigoare in acea tara nu se opune importului si vanzarii; importul si vanzarea pe teritoriul oricarei tari a uniunii in care conditiile precedente nu exista sunt rezervate legislatiei acestei tari si a uniunii in care conditiile precedente nu exista sunt rezervate legislatiei acestei tari si acordurilor incheiate de ea. Licenta nu va putea fi cedata de catre beneficiarul ei;
    vi) licenta nu poate fi acordata daca autorul a retras din circulatie exemplarele operei;
    vii) totusi, daca autorul se prevaleaza de dreptul conferit la subalineatul i de mai sus, in termen de 10 ani socotiti de la data primei publicari, licenta va expira de la data la care autorul publica sau face sa se publice traducerea sa in tara in care licenta a fost acordata; se intelege insa orice exemplar al traducerii, definitivat inainte de data expirarii licentei, va putea continua sa fie vandut;
    viii) daca autorul nu se prevaleaza de dreptul conferit potrivit subalineatului i de mai sus termenul de 10 ani, remuneratia prevazuta licenta neexclusiva despre care este vorba mai sus inceteaza a mai fi datorata pentru orice folosire posterioara expirarii acestui termen;
    ix) daca autorul beneficiaza de dreptul exclusiv de traducere intr-o tara pentru faptul de a fi publicat sau de a fi facut sa  se publice o traducere a operei sale in acea tara intr-un termen de 10 ani socotiti de la prima publicare , dar daca, mai tarziu si in timpul duratei dreptului autorului asupra acestei opere, toate editiile acestei traduceri autorizate in acea tara au fost epuizate, o licenta neexclusiva de traducere a operei ar putea fi atunci obtinuta de la autoritatea competenta in acelasi mod si in aceleasi conditii ca pentru licenta neexclusiva prevazuta la subalineatele (ii) si (vi) de mai sus, dar sub rezerva dispozitiilor subalineatului (vii) de mai sus;
    c) ea va aplica dispozitiile art. 9 pct. 1 al prezentei conventii sub rezerva dispozitiilor urmatoare:
    i) daca, la expirarea unei perioade de 3 ani socotiti de la prima publicare a unei opere literare sau artistice, sau a unei perioade determinate de legislatia nationala a unei tari in curs de dezvoltare interesata, aceasta opera nu a fost publicata in aceasta tara in forma originala in care a fost creata, de catre titularul dreptului de reproducere sau cu autorizarea sa, orice resortisant al acestei tari va putea obtine de la autoritatea competenta o licenta neexclusiva pentru a reproduce si publica aceasta opera in scopuri educative sau culturale. Aceasta licenta nu va putea fi acordata decat daca petitionarul, potrivit dispozitiilor in vigoare in tara in care cererea este introdusa, dovedeste ca a cerut titularului dreptului autorizarea de reproducere si de publicare a operei in scopuri educative si culturale si ca, dupa cuvenitele diligente din partea sa, nu a putut gasi pe titularul dreptului sau nu a obtinut autorizarea sa. In aceleasi conditii, licenta va putea fi de asemenea acordata daca, pentru aceasta opera deja publicata in mentionata forma originala in aceasta tara, editiile sunt epuizate;
    ii) daca titularul dreptului de reproducere nu a putut fi gasit de catre petitionar, acesta trebuie sa trimita copii de pe cererea sa editorului al carui nume figureaza pe opera si reprezentantului diplomatic sau consular al tarii al carei resortisant este titularul dreptului de reproducere, cand nationalitatea titularului dreptului de reproducere este cunoscuta, sau organismului care ar fi fost desemnat de catre guvernul acestei tari. Licenta nu va putea fi acordata inainte de expirarea unui termen de 2 luni socotit de la expedierea copiilor cererii;
    iii) legislatia nationala va adopta dispozitiile corespunzatoare, pentru a asigura titularului dreptului de reproducere o remuneratie echitabila, precum si plata si transferul acestei remuneratii, sub rezerva reglementarii nationale in materie de devize, si pentru garantarea unei reproduceri corecte a operei;
    iv) titlul original si numele autorului operei trebuie sa fie de asemenea imprimate pe toate exemplarele reproducerii publicate. Licenta nu va fi valabila decat pentru editarea pe teritoriul tarii uniunii in care aceasta licenta este ceruta. Importul si vanzarea exemplarelor intr-o alta tara a uniunii sunt posibile in scopuri educative sau culturale, daca legea sa nationala admite licenta si daca nici o dispozitie in vigoare in acea tara nu se opune importului si vanzarii; importul si vanzarea pe teritoriul oricarei tari a uniunii in care conditiile precedente nu exista sunt rezervate legislatiei acelei tari si acordurilor incheiate de ea. Licenta nu va putea fi cedata de catre beneficiarul ei.
    v) licenta nu poate fi acordata cand autorul a retras din circulatie exemplarele operei;
    vi) totusi, daca autorul se prevaleaza de dreptul de a reproduce opera, licenta va expira cu incepere de la data la care autorul publica sau face sa se publice opera sa in mentionata forma originala, in tara unde licenta a fost acordata; se intelege insa ca orice exemplar al operei definitivat inaintea expirarii licentei va putea continua sa fie vandut;
    vii) daca autorul publica sau face sa se publice opera sa in mentionata forma originala intr-o tara, dar daca, ulterior si in timpul dreptului autorului asupra acestei opere, toate editiile autorizate in mentionata forma originala sunt epuizate in acea tara, o licenta neexclusiva de reproducere si de publicare a operei ar putea fi obtinuta atunci de la autoritatea competenta in acelasi mod si in aceleasi conditii ca pentru licenta neexclusiva mentionata la subalineatele i-v de mai sus, dar sub rezerva dispozitiilor subalineatului (vi) de mai sus;
    d) ea va substitui alineatelor 1 si 2 ale articolului bis din prezenta conventie, dispozitiile urmatoare:
    i) autorii de opere literare si artistice beneficiaza de dreptul exclusiv de a autoriza radiodifuzarea operelor lor si comunicarea in public a radiodifuzarii acestor opere, daca aceasta comunicare este facuta in scopuri lucrative;
    ii) apartine legislatiilor nationale ale tarilor uniunii facultatea de a reglementa conditiile exercitarii dreptului mentionat la subalineatul precedent, dar aceste conditii nu vor avea decat un efect strict limitat la tara care le-ar stabili. Ele nu vor putea in nici un caz sa aduca vreo atingere nici dreptului moral al autorului, nici dreptului care apartine autorului de a obtine o remuneratie echitabila stabilita, in lipsa unui acord amiabil, de catre autoritatea competenta;
    e) ea isi va rezerva dreptul, exclusiv in scopuri de invatamant, studii si cercetari in toate domeniile educatiei, de a restrange protectia operelor literare si artistice, cu conditia ca dispozitii corespunzatoare sa fie adoptate de legislatia nationala, pentru a asigura autorului o remuneratie care sa fie conforma cu normele de plata aplicabile autorilor nationali; plata si transferul acestei remuneratii vor fi supuse reglementarii nationale in materie de devize. Exemplarele operei publicate prin aplicarea rezervelor facute pe baza prezentului alineat pot fi importate si vandute intr-o alta tara a uniunii, in scopurile determinate mai sus, daca aceasta din urma tara s-a prevalat de rezervele mentionate si nu interzice acest import si aceasta vanzare. Cand conditiile de mai sus nu sunt indeplinite, importul si vanzarea acestor exemplare intr-o tara a uniunii care nu beneficiaza de prezentul protocol sunt interzise, in lipsa consimtamantului autorului sau al celor care au dobandit drepturile sale.
    Art. 2
    Orice tara care nu mai are nevoie de a mentine una dintre rezerve sau toate rezervele facute potrivit art. 1 al prezentului protocol va retrage aceasta sau aceste rezerve prin notificare depusa la directorul general.
    Art. 3
    Orice tara care a facut rezerve potrivit art. 1 al prezentului protocol si care nu se considera inca, la sfarsitul perioadei de 10 ani prevazuti, in masura de a retrage rezervele facute potrivit acelui articol, avand in vedere situatia sa economica si nevoile sale sociale si culturale, poate mentine una dintre rezerve sau toate rezervele pana in momentul cand va ratifica actul adoptat de viitoarea conferinta de revizuire a prezentei conventii sau va adera la el.
    Art. 4
    Daca, potrivit practicii stabilite de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite, o tara inceteaza de a fi considerata ca tara in curs de dezvoltare, directorul general va notifica aceasta tarii interesate si tuturor celorlalte tari ale uniunii. La expirarea unei perioade de 6 ani socotiti de la aceasta notificare, aceasta tara nu va mai avea dreptul de a mentine vreuna dintre rezervele facute in baza prezentului protocol.
    Art. 5
    1. Orice tara a uniunii poate declara, incepand de la semnarea prezentei conventii si in orice moment inainte de a fi legata prin art. 1-21 ale conventiei si prin prezentul protocol:
    a) daca este vorba de o tara mentionata in art. 1 al prezentului protocol, ca intelege sa aplice dispozitiile acestui protocol operelor a caror tara de origine este o tara a uniunii care accepta aplicarea rezervelor prezentului protocol, sau
    b) ca admite aplicarea dispozitiilor acestui protocol operelor a caror tara de origine este, de catre tarile care, devenind legate prin art. 1-21 ale prezentei conventii si prin prezentul protocol sau facand declaratie de aplicare a prezentului protocol, in baza dispozitiilor subalineatului a, au facut rezervele permise de acest protocol.
    2. Declaratia trebuie facuta in scris si depusa la directorul general. Ea isi produce efectul la data cand a fost depusa.
    Art. 6
    Oricare tara care este legata prin dispozitiile prezentului protocol si care va fi facut o declaratie sau o notificare, in termenii art. 31 pct. 1 al prezentei conventii, cu privire la teritoriile care, la data semnarii prezentei conventii, nu asigura relatiile lor exterioare ai a caror situatie poate fi considerata ca analoga cu aceea a tarilor mentionate de art. 1 al prezentului protocol, poate notifica directorului general ca dispozitiile prezentului protocol se vor aplica la totalitatea sau la parte din aceste teritorii si poate declara in aceasta notificare ca un astfel de teritoriu se va prevala de una sau de toate rezervele autorizate prin prezentul protocol.
    Drept care subscrisii, valabil autorizati in acest scop, au semnat prezentul act.
    Incheiat la Stockholm la 14 iulie 1967.
SmartCity5

COMENTARII la Decretul 549/1969

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 549 din 1969
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu