Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET PREZIDENTIAL Nr

DECRET PREZIDENTIAL  Nr. 247 din 27 septembrie 1977

privind stabilirea tarifelor pentru statiunile balneoclimatice

ACT EMIS DE: PRESEDINTELE R.S.R.

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 104 din 30 septembrie 1977


SmartCity3


    Presedintele Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Tarifele de cazare si preturile pentru masa in statiunile balneoclimatice se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 si 2.
    Art. 2
    Statiunile balneoclimatice se clasifica in patru categorii de tarife tinind seama de conditiile de dotare edilitar-gospodareasca, de zona in care sint amplasate si de gradul de solicitare, potrivit anexei nr. 3.
    Art. 3
    Perioadele de sezon in statiunile balneoclimatice se stabilesc potrivit anexei nr. 4.
    Art. 4
    Tarifele pentru tratament balnear, pe statiuni, se stabilesc de catre Ministerul Turismului impreuna cu Ministerul Sanatatii si Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania, in limitele prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 5
    Sumele suplimentare, rezultate din modificarea tarifelor stabilite potrivit prezentului decret, se suporta de persoanele beneficiare ale biletelor de odihna si cura balneara.
    Art. 6
    Cheltuielile suplimentare generate de modificarea tarifelor pentru trimiterea la odihna si tratament a studentilor vor fi cuprinse in cadrul subventiei anuale ce se primeste de catre Uniunea Asociatilor Studentilor Comunisti din Romania. Pentru anul 1977, aceste cheltuieli, in limita sumei de 2,4 milioane lei, se vor suporta din disponibilitatile ce se vor crea in planul de cheltuieli al Ministerului Educatiei si Invatamintului.
    Art. 7
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor propune modificarile in indicatorii de plan si in volumul si structura bugetului de stat pe anul 1977, rezultate din aplicarea prezentului decret, pe baza propunerilor facute, in termen de 30 de zile, de catre Ministerul Turismului si ceilalti detinatori ai bazei materiale turistice din statiuni.
    Art. 8
    Prevederile prezentului decret se aplica tuturor unitatilor din statiunile balneoclimatice - hoteluri, case de odihna, pavilioane si complexe balneare - destinate gazduirii oamenilor muncii sositi in mod organizat, prin trimiteri, cu bilete de odihna si tratament, prin: Uniunea Generala a Sindicatelor, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale, Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti si Biroul de Turism pentru Tineret. De asemenea, prevederile prezentului decret se aplica si pentru biletele de odihna si tratament vindute de unitatile de turism judetene si ale municipiului Bucuresti, pentru locurile din casele de odihna, pavilioanele si complexele balneare din statiuni.
    Art. 9
    Pentru asigurarea unei serviri rapide si reducerea cheltuielilor, Ministerul Turismului va lua masuri pentru introducerea si extinderea treptata a sistemului autoservirii la cantinele-pensiune din statiunile de odihna.
    Art. 10
    Pentru exercitarea unui control sistematic asupra conditiilor de servire in unitatile din statiunile balneoclimatice, in fiecare statiune se vor constitui comisii de control al oamenilor muncii, formate din reprezentanti ai sindicatelor locale si din 3 - 5 delegati pentru fiecare serie din partea celor sositi in statiune la odihna si tratament. Comisiile vor fi constituite si indrumate de organele sindicale teritoriale.
    Art. 11
    Tarifele de cazare, preturile pentru masa si tratament balnear, stabilite potrivit prezentului decret, nu se aplica pentru locurile din statiunile balneoclimatice vindute pina la data publicarii decretului.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 13
    Prezentul decret intra in vigoare pe 1 data de 1 octombrie 1977, cu exceptia prevederilor privind statiunile de pe litoral, care se aplica cu inceperea de la 1 ianuarie 1978. Pe aceeasi data se abroga:
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 406/1965 privind repartizarea locurilor pentru odihna si tratament balnear pe anul 1965 si stabilirea alocatiilor zilnice de hrana, precum si unele masuri financiare in legatura cu aplicarea tarifelor in statiunile balneoclimatice;
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1003/1970 privind modificarea unor dispozitii din hotaririle Consiliului de Ministri nr. 405/1965 si nr. 406/1965, precum si orice alte prevederi contrare prezentului decret.

                               NICOLAE CEAUSESCU
                                 Presedintele
                          Republicii Socialiste Romania

    ANEXA 1

                             TARIFELE DE CAZARE
    in statiunile balneoclimatice

                     - pentru o durata mai mare de 5 zile -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - in perioada de sezon
    B - in afara sezonului
                                                     - lei pe zi de persoana -
_______________________________________________________________________________
                    Statiunile     |      Statiunile     |   Statiunile de pe
Categoria            montane       |       balneare      |        litoral
statiunii      ____________________| ____________________| ____________________
si gradul      In lunile  In       | In lunile  In       | In lunile  In
de confort     decembrie, celelalte| decembrie, celelalte| decembrie, celelalte
               ianuarie   luni     | ianuarie   luni:    | ianuarie   luni:
               si                  | si         ---------| si         ---------
               februarie           | februarie    A    B | februarie    A    B
___________________________________|_____________________|_____________________
    1              2         3     |      4       5    6 |    7         8    9
___________________________________|_____________________|_____________________
 Categoria I                       |                     |
 - confort 1       33        30    |     33      30   22 |    24       30    22
 - confort 2       26        24    |     26      24   16 |    18       24    16
 - confort 3       20        18    |     20      18   12 |    13       18    12
 Categoria II                      |                     |
 - confort 1       31        28    |     31      28   20 |    22       28    20
 - confort 2       24        22    |     24      22   14 |    15       22    14
 - confort 3       19        17    |     19      17   11 |    12       17    11
 Categoria III                     |                     |
 - confort 1       26        24    |     26      24   19 |     -        -     -
 - confort 2       20        18    |     20      18   13 |     -        -     -
 - confort 3       14        13    |     14      13    9 |     -        -     -
 Categoria IV                      |                     |
 - confort 1       24        22    |     24      22   17 |     -        -     -
 - confort 2       18        16    |     18      16   12 |     -        -     -
 - confort 3       13        12    |     13      12    8 |     -        -     -
___________________________________|_____________________|_____________________

    1. Tarifele de cazare pentru o durata de pina la 5 zile inclusiv se stabilesc de Ministerul Turismului prin aplicarea unei cresteri de 10% la tarifele pentru o perioada mai mare de 5 zile, asigurindu-se rotunjirea tarifelor in lei pe zi de persoana.
    2. Tarifele din prezenta anexa nu se aplica la hotelurile destinate turismului international.
    3. Tarifele de cazare pentru statiunile nenominalizate in prezentul decret se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare judetene, respectiv de organizatiile de masa si obstesti, prin corelare cu tarifele pentru statiunile de categoria IV.
    4. Tarifele de cazare pentru locurile din unitatile de odihna pentru copii, elevi si studenti se vor stabili de catre detinatorii de unitati, prin aplicarea unei cresteri de pina 10% asupra tarifelor practicate in anul 1976.
    5. In vederea folosirii depline a capacitatilor de cazare din statiunile montane, in perioadele de solicitare redusa tarifele stabilite prin prezenta anexa se pot reduce cu pina la 30% de Ministerul Turismului, pentru organizatiile valorificatoare si unitatile de turism prevazute in art. 8 din prezentul decret, pina la limita recuperarii cheltuielilor pentru spalatul lenjeriei, consumul de energie electrica, combustibil, apa si a unei parti din cheltuielile fixe, asigurindu-se rentabilitatea anuala planificata.
    6. Incadrarea locurilor de cazare pe grade de confort se face de organele centrale, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene, de organizatiile de masa si obstesti care au in subordine unitati ce administreaza case de odihna si complexe balneare, cu respectarea urmatoarelor conditii minime:
    - la gradul I de confort se incadreaza camerele cu 1 - 2 paturi, care au grup sanitar propriu, iar dotarea cu inventar si lenjerie este asigurata in conditii calitativ superioare;
    - la gradul II de confort se incadreaza camerele cu pina la 3 paturi, care au lavoar cu apa curenta in camera, cu acces la un grup sanitar comun;
    - la gradul III de confort se incadreaza camerele cu 4 pina la 6 paturi, care sint deservite de grupuri sanitare comune;
    - la gradele I si II de confort, schimbarea lenjeriei de pat se face saptaminal, iar la gradul III de confort, in statiunile de odihna, la inceput de serie, iar in statiunile de tratament, de doua ori pe serie.
    7. Pentru locurile din casele de odihna si complexele balneare care nu indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate la gradul III de confort, tarifele se stabilesc de organele centrale, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene, de organizatiile de masa si obstesti respective care au in subordine aceste unitati, in corelare cu tarifele stabilite pentru gradul III de confort, considerate tarife limita maxima.

    ANEXA 2

                       PRETURILE PENTRU MASA
    la cantinele-pensiune din statiunile balneoclimatice

                                               - lei pe zi de persoana -
    Regim comun
    PRETUL TOTAL                                          26
    din care:
    - alocatie de alimente                                18

    Regim dietetic
    PRETUL TOTAL                                          28
    din care:
    - alocatie de alimente                                20

    Regim special (diabet, silicoza etc.)
    PRETUL TOTAL                                          31
    din care:
    - alocatie de alimente                                23

    1. Preturile pentru masa sint unice in tot cursul anului.
    2. Valoarea alocatiei de alimente este calculata la pretul cu amanuntul, mai putin rabatul comercial.
    3. In cazul valorificarii locurilor de odihna si tratament pe o perioada de pina la 5 zile inclusiv sau cind se solicita numai masa, la suma cuvenita pentru masa se adauga 2 lei pe zi de persoana.
    Preturile din prezenta anexa nu se aplica pentru turistii individuali care servesc masa in complexele hoteliere si restaurantele destinate turismului international din statiunile de pe litoral si din restul tarii.

    ANEXA 3

                 CLASIFICAREA PE CATEGORII DE TARIFE
    a statiunilor balneoclimatice
___________________________________________________________________________
 Categoria I      |  Categoria II  |   Categoria III   |  Categoria IV
__________________|________________|___________________|___________________
 Predeal          | Busteni        | Timisu de Sus     | Lipova
 Sinaia           | Piriul Rece    | Cheia             | Sacelu
 Poiana Brasov    | Breaza         | Izvorul Muresului | Calacea
 Felix            | Lacul Rosu     | Muntele Mic       | Colibita
 Herculane        | Paltinis       | Trei Ape          | Rinca
 Vatra Dornei     | Borsa          | Balta Alba        | Cojocna
 Slanic-Moldova   | Semenic        | Lacul Sarat       | Turda
 Singeorz-Bai     | Borsec         | Crivaia           | Carbunari
 Caciulata -      | Slanic-Prahova | Secu              | Bizusa
 Calimanesti      | Geoagiu        | Vata              | Miercurea
 Govora           | Bazna          | Baltatesti        | Apa Sarata
 Olanesti         | Ocna Sibiului  | Malnas            | Ocnele Mari
 Sovata           | 1 Mai          | Vilcele           | Ciineni
 Tusnad           | Tinca          | Balvanyos         | Strunga
 Moneasa          | Buzias         | Rodbav            | Banesti
 Amara            | Stina de Vale  | Homorod           | Sugas
 Covasna          | Soveja         | Izvoarele         | Someseni
 Mamaia           | Pucioasa       | Baita             | si alte statiuni
 Eforie Nord      | Techirghiol    | Sarata Monteoru   | nenominalizate
 Eforie Sud       | Costinesti     |                   |
 Mangalia         |                |                   |
__________________|________________|___________________|___________________

    ANEXA 4

                           PERIOADELE DE SEZON
    in statiunile balneoclimatice

                      I. Statiunile montane de odihna
    Predeal, Sinaia, Poiana Brasov, Busteni,
    Piriul Rece, Breaza, Lacul Rosu, Paltinis,
    Borsa, Semenic, Timisu de Sus, Cheia,
    Izvorul Muresului si Muntele Mic             1 ianuarie - 31 decembrie

                     II. Statiunile balneare
    a) Felix, Herculane, Calimanesti,
       Caciulata, Olanesti, Govora, Vatra
       Dornei, Slanic-Prahova si Covasna         1 ianuarie - 31 decembrie
    b) Sovata, Buzias, Slanic-Moldova,
       Singeorz, Moneasa, Geoagiu, Amara,
       1 Mai si Pucioasa                         1 aprilie - 15 octombrie
    c) Celelalte statiuni balneare               1 mai - 30 septembrie

                    III. Statiunile balneare de odihna
    Tusnad si Borsec                             15 aprilie - 15 octombrie
                                                 si
                                                 15 decembrie - 31 ianuarie
                     IV. Statiunile de pe litoral
    a) Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud,
       Techirghiol, Mangalia si Costinesti       1 iunie - 15 septembrie
    b) Sanatoriile balneare Eforie Nord
       si Mangalia                               15 martie - 15 octombrie

    La propunerea detinatorilor de unitati in statiuni, Ministerul Turismului va putea majora sau reduce perioada de sezon pentru unele statiuni balneoclimatice cu cel mult 45 zile pe an.

    ANEXA 5

                       TARIFE LIMITA MAXIMA
    pentru tratament balnear

                                 - lei pe zi de persoana -

    - Statiuni categoria I               9
    - Statiuni categoria II              8
    - Statiuni categoria III             7
    - Statiuni categoria IV              6

    Tarifele se aplica numai pentru pensiunea completa: cazare, masa si tratament balnear.
    Tariful pentru tratament cuprinde plata pentru cel mult 2   3 proceduri zilnice din profilul de baza al statiunii, prescrise de medic.
    Pentru procedurile prescrise de medic sau solicitate de beneficiar, peste cele de mai sus, se aplica tarifele stabilite de Ministerul Sanatatii si se incaseaza de unitatea prestatoare.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 247/1977

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 247 din 1977
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 247/1977
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu