Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET PREZIDENTIAL Nr

DECRET PREZIDENTIAL  Nr. 247 din 27 septembrie 1977

privind stabilirea tarifelor pentru statiunile balneoclimatice

ACT EMIS DE: PRESEDINTELE R.S.R.

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 104 din 30 septembrie 1977


SmartCity3


    Presedintele Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    Art. 1
    Tarifele de cazare si preturile pentru masa in statiunile balneoclimatice se stabilesc potrivit anexelor nr. 1 si 2.
    Art. 2
    Statiunile balneoclimatice se clasifica in patru categorii de tarife tinind seama de conditiile de dotare edilitar-gospodareasca, de zona in care sint amplasate si de gradul de solicitare, potrivit anexei nr. 3.
    Art. 3
    Perioadele de sezon in statiunile balneoclimatice se stabilesc potrivit anexei nr. 4.
    Art. 4
    Tarifele pentru tratament balnear, pe statiuni, se stabilesc de catre Ministerul Turismului impreuna cu Ministerul Sanatatii si Uniunea Generala a Sindicatelor din Romania, in limitele prevazute in anexa nr. 5.
    Art. 5
    Sumele suplimentare, rezultate din modificarea tarifelor stabilite potrivit prezentului decret, se suporta de persoanele beneficiare ale biletelor de odihna si cura balneara.
    Art. 6
    Cheltuielile suplimentare generate de modificarea tarifelor pentru trimiterea la odihna si tratament a studentilor vor fi cuprinse in cadrul subventiei anuale ce se primeste de catre Uniunea Asociatilor Studentilor Comunisti din Romania. Pentru anul 1977, aceste cheltuieli, in limita sumei de 2,4 milioane lei, se vor suporta din disponibilitatile ce se vor crea in planul de cheltuieli al Ministerului Educatiei si Invatamintului.
    Art. 7
    Comitetul de Stat al Planificarii si Ministerul Finantelor vor propune modificarile in indicatorii de plan si in volumul si structura bugetului de stat pe anul 1977, rezultate din aplicarea prezentului decret, pe baza propunerilor facute, in termen de 30 de zile, de catre Ministerul Turismului si ceilalti detinatori ai bazei materiale turistice din statiuni.
    Art. 8
    Prevederile prezentului decret se aplica tuturor unitatilor din statiunile balneoclimatice - hoteluri, case de odihna, pavilioane si complexe balneare - destinate gazduirii oamenilor muncii sositi in mod organizat, prin trimiteri, cu bilete de odihna si tratament, prin: Uniunea Generala a Sindicatelor, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, Ministerul Apararii Nationale, Uniunea Nationala a Cooperativelor Agricole de Productie, Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum, Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti si Biroul de Turism pentru Tineret. De asemenea, prevederile prezentului decret se aplica si pentru biletele de odihna si tratament vindute de unitatile de turism judetene si ale municipiului Bucuresti, pentru locurile din casele de odihna, pavilioanele si complexele balneare din statiuni.
    Art. 9
    Pentru asigurarea unei serviri rapide si reducerea cheltuielilor, Ministerul Turismului va lua masuri pentru introducerea si extinderea treptata a sistemului autoservirii la cantinele-pensiune din statiunile de odihna.
    Art. 10
    Pentru exercitarea unui control sistematic asupra conditiilor de servire in unitatile din statiunile balneoclimatice, in fiecare statiune se vor constitui comisii de control al oamenilor muncii, formate din reprezentanti ai sindicatelor locale si din 3 - 5 delegati pentru fiecare serie din partea celor sositi in statiune la odihna si tratament. Comisiile vor fi constituite si indrumate de organele sindicale teritoriale.
    Art. 11
    Tarifele de cazare, preturile pentru masa si tratament balnear, stabilite potrivit prezentului decret, nu se aplica pentru locurile din statiunile balneoclimatice vindute pina la data publicarii decretului.
    Art. 12
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 13
    Prezentul decret intra in vigoare pe 1 data de 1 octombrie 1977, cu exceptia prevederilor privind statiunile de pe litoral, care se aplica cu inceperea de la 1 ianuarie 1978. Pe aceeasi data se abroga:
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 406/1965 privind repartizarea locurilor pentru odihna si tratament balnear pe anul 1965 si stabilirea alocatiilor zilnice de hrana, precum si unele masuri financiare in legatura cu aplicarea tarifelor in statiunile balneoclimatice;
    - Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 1003/1970 privind modificarea unor dispozitii din hotaririle Consiliului de Ministri nr. 405/1965 si nr. 406/1965, precum si orice alte prevederi contrare prezentului decret.

                               NICOLAE CEAUSESCU
                                 Presedintele
                          Republicii Socialiste Romania

    ANEXA 1

                             TARIFELE DE CAZARE
    in statiunile balneoclimatice

                     - pentru o durata mai mare de 5 zile -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - in perioada de sezon
    B - in afara sezonului
                                                     - lei pe zi de persoana -
_______________________________________________________________________________
                    Statiunile     |      Statiunile     |   Statiunile de pe
Categoria            montane       |       balneare      |        litoral
statiunii      ____________________| ____________________| ____________________
si gradul      In lunile  In       | In lunile  In       | In lunile  In
de confort     decembrie, celelalte| decembrie, celelalte| decembrie, celelalte
               ianuarie   luni     | ianuarie   luni:    | ianuarie   luni:
               si                  | si         ---------| si         ---------
               februarie           | februarie    A    B | februarie    A    B
___________________________________|_____________________|_____________________
    1              2         3     |      4       5    6 |    7         8    9
___________________________________|_____________________|_____________________
 Categoria I                       |                     |
 - confort 1       33        30    |     33      30   22 |    24       30    22
 - confort 2       26        24    |     26      24   16 |    18       24    16
 - confort 3       20        18    |     20      18   12 |    13       18    12
 Categoria II                      |                     |
 - confort 1       31        28    |     31      28   20 |    22       28    20
 - confort 2       24        22    |     24      22   14 |    15       22    14
 - confort 3       19        17    |     19      17   11 |    12       17    11
 Categoria III                     |                     |
 - confort 1       26        24    |     26      24   19 |     -        -     -
 - confort 2       20        18    |     20      18   13 |     -        -     -
 - confort 3       14        13    |     14      13    9 |     -        -     -
 Categoria IV                      |                     |
 - confort 1       24        22    |     24      22   17 |     -        -     -
 - confort 2       18        16    |     18      16   12 |     -        -     -
 - confort 3       13        12    |     13      12    8 |     -        -     -
___________________________________|_____________________|_____________________

    1. Tarifele de cazare pentru o durata de pina la 5 zile inclusiv se stabilesc de Ministerul Turismului prin aplicarea unei cresteri de 10% la tarifele pentru o perioada mai mare de 5 zile, asigurindu-se rotunjirea tarifelor in lei pe zi de persoana.
    2. Tarifele din prezenta anexa nu se aplica la hotelurile destinate turismului international.
    3. Tarifele de cazare pentru statiunile nenominalizate in prezentul decret se stabilesc de comitetele executive ale consiliilor populare judetene, respectiv de organizatiile de masa si obstesti, prin corelare cu tarifele pentru statiunile de categoria IV.
    4. Tarifele de cazare pentru locurile din unitatile de odihna pentru copii, elevi si studenti se vor stabili de catre detinatorii de unitati, prin aplicarea unei cresteri de pina 10% asupra tarifelor practicate in anul 1976.
    5. In vederea folosirii depline a capacitatilor de cazare din statiunile montane, in perioadele de solicitare redusa tarifele stabilite prin prezenta anexa se pot reduce cu pina la 30% de Ministerul Turismului, pentru organizatiile valorificatoare si unitatile de turism prevazute in art. 8 din prezentul decret, pina la limita recuperarii cheltuielilor pentru spalatul lenjeriei, consumul de energie electrica, combustibil, apa si a unei parti din cheltuielile fixe, asigurindu-se rentabilitatea anuala planificata.
    6. Incadrarea locurilor de cazare pe grade de confort se face de organele centrale, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene, de organizatiile de masa si obstesti care au in subordine unitati ce administreaza case de odihna si complexe balneare, cu respectarea urmatoarelor conditii minime:
    - la gradul I de confort se incadreaza camerele cu 1 - 2 paturi, care au grup sanitar propriu, iar dotarea cu inventar si lenjerie este asigurata in conditii calitativ superioare;
    - la gradul II de confort se incadreaza camerele cu pina la 3 paturi, care au lavoar cu apa curenta in camera, cu acces la un grup sanitar comun;
    - la gradul III de confort se incadreaza camerele cu 4 pina la 6 paturi, care sint deservite de grupuri sanitare comune;
    - la gradele I si II de confort, schimbarea lenjeriei de pat se face saptaminal, iar la gradul III de confort, in statiunile de odihna, la inceput de serie, iar in statiunile de tratament, de doua ori pe serie.
    7. Pentru locurile din casele de odihna si complexele balneare care nu indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate la gradul III de confort, tarifele se stabilesc de organele centrale, de comitetele executive ale consiliilor populare judetene, de organizatiile de masa si obstesti respective care au in subordine aceste unitati, in corelare cu tarifele stabilite pentru gradul III de confort, considerate tarife limita maxima.

    ANEXA 2

                       PRETURILE PENTRU MASA
    la cantinele-pensiune din statiunile balneoclimatice

                                               - lei pe zi de persoana -
    Regim comun
    PRETUL TOTAL                                          26
    din care:
    - alocatie de alimente                                18

    Regim dietetic
    PRETUL TOTAL                                          28
    din care:
    - alocatie de alimente                                20

    Regim special (diabet, silicoza etc.)
    PRETUL TOTAL                                          31
    din care:
    - alocatie de alimente                                23

    1. Preturile pentru masa sint unice in tot cursul anului.
    2. Valoarea alocatiei de alimente este calculata la pretul cu amanuntul, mai putin rabatul comercial.
    3. In cazul valorificarii locurilor de odihna si tratament pe o perioada de pina la 5 zile inclusiv sau cind se solicita numai masa, la suma cuvenita pentru masa se adauga 2 lei pe zi de persoana.
    Preturile din prezenta anexa nu se aplica pentru turistii individuali care servesc masa in complexele hoteliere si restaurantele destinate turismului international din statiunile de pe litoral si din restul tarii.

    ANEXA 3

                 CLASIFICAREA PE CATEGORII DE TARIFE
    a statiunilor balneoclimatice
___________________________________________________________________________
 Categoria I      |  Categoria II  |   Categoria III   |  Categoria IV
__________________|________________|___________________|___________________
 Predeal          | Busteni        | Timisu de Sus     | Lipova
 Sinaia           | Piriul Rece    | Cheia             | Sacelu
 Poiana Brasov    | Breaza         | Izvorul Muresului | Calacea
 Felix            | Lacul Rosu     | Muntele Mic       | Colibita
 Herculane        | Paltinis       | Trei Ape          | Rinca
 Vatra Dornei     | Borsa          | Balta Alba        | Cojocna
 Slanic-Moldova   | Semenic        | Lacul Sarat       | Turda
 Singeorz-Bai     | Borsec         | Crivaia           | Carbunari
 Caciulata -      | Slanic-Prahova | Secu              | Bizusa
 Calimanesti      | Geoagiu        | Vata              | Miercurea
 Govora           | Bazna          | Baltatesti        | Apa Sarata
 Olanesti         | Ocna Sibiului  | Malnas            | Ocnele Mari
 Sovata           | 1 Mai          | Vilcele           | Ciineni
 Tusnad           | Tinca          | Balvanyos         | Strunga
 Moneasa          | Buzias         | Rodbav            | Banesti
 Amara            | Stina de Vale  | Homorod           | Sugas
 Covasna          | Soveja         | Izvoarele         | Someseni
 Mamaia           | Pucioasa       | Baita             | si alte statiuni
 Eforie Nord      | Techirghiol    | Sarata Monteoru   | nenominalizate
 Eforie Sud       | Costinesti     |                   |
 Mangalia         |                |                   |
__________________|________________|___________________|___________________

    ANEXA 4

                           PERIOADELE DE SEZON
    in statiunile balneoclimatice

                      I. Statiunile montane de odihna
    Predeal, Sinaia, Poiana Brasov, Busteni,
    Piriul Rece, Breaza, Lacul Rosu, Paltinis,
    Borsa, Semenic, Timisu de Sus, Cheia,
    Izvorul Muresului si Muntele Mic             1 ianuarie - 31 decembrie

                     II. Statiunile balneare
    a) Felix, Herculane, Calimanesti,
       Caciulata, Olanesti, Govora, Vatra
       Dornei, Slanic-Prahova si Covasna         1 ianuarie - 31 decembrie
    b) Sovata, Buzias, Slanic-Moldova,
       Singeorz, Moneasa, Geoagiu, Amara,
       1 Mai si Pucioasa                         1 aprilie - 15 octombrie
    c) Celelalte statiuni balneare               1 mai - 30 septembrie

                    III. Statiunile balneare de odihna
    Tusnad si Borsec                             15 aprilie - 15 octombrie
                                                 si
                                                 15 decembrie - 31 ianuarie
                     IV. Statiunile de pe litoral
    a) Mamaia, Eforie Nord, Eforie Sud,
       Techirghiol, Mangalia si Costinesti       1 iunie - 15 septembrie
    b) Sanatoriile balneare Eforie Nord
       si Mangalia                               15 martie - 15 octombrie

    La propunerea detinatorilor de unitati in statiuni, Ministerul Turismului va putea majora sau reduce perioada de sezon pentru unele statiuni balneoclimatice cu cel mult 45 zile pe an.

    ANEXA 5

                       TARIFE LIMITA MAXIMA
    pentru tratament balnear

                                 - lei pe zi de persoana -

    - Statiuni categoria I               9
    - Statiuni categoria II              8
    - Statiuni categoria III             7
    - Statiuni categoria IV              6

    Tarifele se aplica numai pentru pensiunea completa: cazare, masa si tratament balnear.
    Tariful pentru tratament cuprinde plata pentru cel mult 2   3 proceduri zilnice din profilul de baza al statiunii, prescrise de medic.
    Pentru procedurile prescrise de medic sau solicitate de beneficiar, peste cele de mai sus, se aplica tarifele stabilite de Ministerul Sanatatii si se incaseaza de unitatea prestatoare.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 247/1977

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 247 din 1977
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 247/1977
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu