Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECRET Nr

DECRET   Nr. 146 din  5 mai 1980

privind unele masuri de imbunatatire a circulatiei, utilizarii si recuperarii ambalajelor pentru marfurile ce se desfac prin comertul cu amanuntul

ACT EMIS DE: CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

ACT PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL  NR. 37 din  7 mai 1980


SmartCity3


    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

    CAP. 1
    Reguli de baza privind circulatia, utilizarea si recuperarea ambalajelor

    Art. 1
    Pe data prezentului decret circulatia marfurilor ambalate, precum si a ambalajelor dupa utilizare, se va face in relatii de transport optimizate, in cadrul zonarii aprovizionarii unitatilor comerciale de la producatorii cei mai apropiati, cu reducerea la strictul necesar a operatiilor de manipulare si depozitare si cu eliminarea verigilor intermediare, potrivit urmatoarelor reguli de baza:
    a) marfurile destinate fondului pietei, ambalate de producator, circula, de regula, direct de la unitatea producatoare la magazinul de desfacere cu amanuntul;
    b) marfurile livrate in vrac, containere, cisterne, butoaie, lazi, vagoane si alte asemenea mijloace circula direct de la producator la magazinele de desfacere cu amanuntul sau la depozitele din centrele de consum. Depozitele sint obligate sa asigure sortarea, impartirea in loturi, imbutelierea, preambalarea si celelalte operatiuni prealabile livrarii catre beneficiar;
    c) ambalajele se restituie producatorului de catre magazin sau depozit, cu mijloacele de transport cu care au fost aduse marfurile.
    Art. 2
    Unitatile beneficiare sint obligate sa livreze in termen ambalajele catre unitatile furnizoare de marfa, iar acestea sint obligate sa primeasca integral ambalajele de la unitatile beneficiare, in conformitate cu repartitiile emise si contractele incheiate potrivit legii.
    Art. 3
    Ambalajele pentru circulatia marfurilor - lazi, navete, butoaie, sticle, borcane si altele asemenea -, care se intrebuinteaza repetat, constituie mijloace de transport si sint supuse regulilor de utilizare si circulatie stabilite potrivit prezentului decret.
    Unitatile producatoare si cele de desfacere raspund de buna gospodarire, intretinere si reparare a ambalajelor, precum si de folosirea intensiva, cu maxima eficienta, a materialelor de ambalare si a ambalajelor alocate prin plan.
    Art. 4
    Cetatenii au indatorirea sa predea unitatilor comerciale toate ambalajele care pot fi refolosite, pentru a contribui astfel la buna gospodarire a resurselor materiale, economisirea de materii prime, energie si combustibili si eliminarea risipei.
    Unitatile comerciale sint obligate sa preia integral de la populatie ambalajele, in conditiile prezentului decret.
    Art. 5
    Cetatenii care cumpara din unitatile de desfacere cu amanuntul marfuri ambalate in ambalaje refolosibile - sticle, borcane, recipienti si alte asemenea ambalaje - vor plati numai contravaloarea marfii, daca predau unitatii ambalaje de inlocuire in buna stare de utilizare.
    In cazul in care cumparatorul nu preda ambalajul de inlocuire, va plati o garantie stabilita potrivit anexei nr. 1. La predarea ambalajului fara a se cumpara marfuri, garantia se restituie de catre orice unitate comerciala de profil.
    Art. 6
    Intreaga activitate de utilizare, circulatie, intretinere si reparare a ambalajelor se realizeaza pe baza principiului autogestiunii economico-financiare, cu costuri minime, prin cresterea vitezei de rotatie si a numarului total de cicluri de utilizare, optimizarea fluxurilor de circulatie, gospodarirea judicioasa a ambalajelor, asigurarea unei evidente stricte si a unui control riguros in acest domeniu.
    Art. 7
    Introducerea in circuitul economic a oricaror categorii de ambalaje se poate face numai cu respectarea normelor de tipizare aprobate potrivit legii si daca se asigura prin aceasta masura cresterea eficientei economice in activitatea de productie si de circulatie a marfurilor.

    CAP. 2
    Obligatiile unitatilor producatoare de marfuri destinate fondului pietei si a unitatilor comerciale

    Art. 8
    Ministerele, celelalte organe centrale si consiliile populare vor lua masuri ca intreprinderile producatoare de bunuri de larg consum sa realizeze un numar sporit de sortimente, pentru a asigura aprovizionarea populatiei, in cit mai mare masura, cu produse fabricate in unitatile apropiate de centrele de consum, evitarea transporturilor si manipularilor nerationale.
    Art. 9
    Anual, inaintea actiunii de contractare, ministerele producatoare impreuna cu Ministerul Comertului Interior vor reanaliza zonele de distributie a produselor, in functie de modificarile intervenite in dezvoltarea capacitatilor de productie si evolutia cererii de consum, urmarind buna aprovizionare a populatiei, in conditii de optimizare a transporturilor.
    Pentru produsele cu variatii sezoniere de productie sau consum, zonele de distributie vor fi stabilite si pe trimestre.
    In functie de capacitatile de productie si de depozitare, se va prevedea constituirea unor stocuri pe plan local, pentru acoperirea virfului de consum.
    In repartizarea teritoriala a fondului de marfa, unitatile industriale si comerciale vor urmari asigurarea unei structuri sortimentale diferentiate, in functie de importanta centrelor consumatoare.
    Art. 10
    Unitatile producatoare de marfuri destinate fondului pietei sint obligate sa ia masuri pentru ambalarea marfurilor in functie de specificul fiecarei categorii de marfa, cu limitarea la strictul necesar a ambalajelor si materialelor de ambalare, in conditii care sa asigure pastrarea calitatii, integritatea si conservarea produselor pe intregul parcurs de la producator la consumator, aplicarea tehnologiilor moderne de transport si de manipulare, eliminarea materialelor scumpe si deficitare, reducerea cheltuielilor de circulatie.
    Art. 11
    Marfurile alimentate care se desfac prin comertul socialist se grupeaza, in functie de modul de livrare, astfel:
    a) marfuri care se livreaza integral direct de la fabrici in reteaua de desfacere: piine, lapte, produse lactate proaspete, carne - exclusiv pasare, preparate de carne, unt, produse de patiserie, bauturi racoritoare, bere;
    b) marfuri care se livreaza in proportie de cel putin 50 - 60% direct de la fabrici la unitatile comerciale cu amanuntul, cum sint: malai, faina, peste, unele sortimente de brinzeturi, conserve de carne, paste, legume, fructe, vinuri si bauturi alcoolice si altele stabilite anual prin plan; marfurile din aceasta categorie nelivrate direct se deruleaza prin depozite, in functie de amplasarea productiei, marimea partizilor pe magazine, numarul unitatilor de desfacere, constituirea stocurilor normate, precum si de necesarul de preambalat;
    c) alte marfuri care se livreaza, de regula, prin depozitele cu ridicata ale comertului, in functie de necesitatea formarii sortimentului comercial, amplasarea productiei, constituirea stocurilor pentru asigurarea continuitatii desfacerii, corelarea ritmicitatii productiei cu cererile de consum.
    Art. 12
    Pentru imbunatatirea aprovizionarii populatiei si a circulatiei unor marfuri alimentare se stabilesc urmatoarele masuri:
    a) in cincinalul 1981 -1985 se vor realiza unitati de industrializare a produselor agricole de dimensiuni mai mici, amplasate in toate zonele tarii, care sa asigure aprovizionarea in bune conditii a intregii populatii, valorificarea corespunzatoare a resurselor, scurtarea distantelor de transport;
    b) pentru desfacerea uleiului comestibil, se va asigura extinderea livrarii uleiului varsat, direct in magazine, sau cu imbuteliere in zonele de consum. Pina la 31 mai 1980 se va elabora un program de dotare cu noi linii de imbuteliere a fabricilor si depozitelor din centrele mari consumatoare;
    c) pentru imbutelierea apelor minerale, se vor crea unitati in principalele centre de consum, care vor fi aprovizionate cu ape de la izvor, in cisterne. In acest scop, pina la data de 31 mai 1980 se va elabora un program privind amplasarea unitatilor de imbuteliere, asimilarea in tara a instalatiilor necesare si a mijloacelor specializate de transport.
    Ministerul Comertului Interior va lua masuri pentru extinderea livrarilor in reteaua comerciala direct din vagoane, cu precadere in Capitala si marile orase, organizind in acest scop, in gari, amenajari corespunzatoare;
    d) in industria conservelor de legume si fructe se va diversifica productia in fiecare unitate, astfel incit sa se asigure intr-o cit mai mare masura, pe plan local, nevoile de consum, precum si o parte din necesitatile judetelor limitrofe, acolo unde acestea nu dispun de baza de productie.
    Incepind cu productia din recolta anului 1980, se va trece, esalonat, la livrarea directa, de catre industrie in reteaua de desfacere, a conservelor de legume, fructe si paste de tomate;
    e) in sectorul productiei de bere se vor crea capacitati de productie in toate judetele, modulate in functie de nivelul consumului, astfel incit in cincinalul 1981 - 1985 aprovizionarea sa se faca, de regula, in cadrul fiecarui judet. De asemenea, se va asigura extinderea livrarilor de bere in cisterne si butoaie;
    f) pentru vinuri, se va dezvolta imbutelierea pe plan local, in cadrul intreprinderilor judetene ale viei si vinului, asigurindu-se din semestrul II/1980 preluarea la imbuteliere si a soiurilor comune de la unitatile producatoare de vin. Incepind cu luna mai 1980 se va organiza desfacerea catre populatie si a vinului varsat, prin depozitele intreprinderilor viei si vinului, precum si prin unitati de alimentatie publica;
    g) in sectorul productiei de sucuri si bauturi racoritoare se vor lua masuri pentru extinderea capacitatilor de productie, diversificarea sortimentelor, mai buna amplasare a unitatilor si dotarea acestora cu instalatii de imbuteliat.
    Art. 13
    Marfurile industriale - textile, confectii, incaltaminte, articole metalo-chimice si de uz gospodaresc, mobila - destinate fondului pietei se livreaza de catre unitatile producatoare magazinelor de desfacere sau in depozite, care asigura sortarea, lotizarea si alte operatii de pregatire in vederea comercializarii.
    Art. 14
    Ministerul Comertului Interior, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Uniunea Centrala a Cooperativelor de Consum raspund de colectarea de la populatie a ambalajelor, prin unitatile de desfacere a marfurilor, de gospodarirea si predarea acestora spre reutilizare, in conditiile prezentului decret.
    Art. 15
    Magazinele si celelalte unitati comerciale, care desfac marfuri pentru populatie, sint obligate sa preia de la cetateni ambalajele refolosibile, prin schimb sau contramarfa ori numerar, fiecare potrivit profilului sau de activitate.
    Art. 16
    Unitatile comerciale sint obligate sa sorteze ambalajele pe tipuri si dimensiuni, sa le pregateasca si sa le aduca din timp la locul de incarcare, spre a fi preluate de mijlocul de transport care a aprovizionat magazinul cu marfuri.
    In cazul marfurilor transportate cu vagonul, pentru restituirea ambalajelor, in principalele statii de cale ferata, ministerele producatoare, Ministerul Comertului Interior si Centrocoop vor asigura conditii pentru pregatirea ambalajelor care urmeaza a fi restituite furnizorilor.
    Art. 17
    Sarcinile ce revin personalului din unitatile de desfacere privind recuperarea, refolosirea si gospodarirea ambalajelor constituie obligatii de serviciu si se iau in calcul la stabilirea normelor de munca pentru acest personal.
    Personalul unitatilor comerciale este obligat sa asigure gestionarea stricta, potrivit legii, a tuturor categoriilor de ambalaje, buna gospodarire si manipularea cu grija a acestora, efectuarea unor mici reparatii care nu cer calificare, precum si predarea in bune conditii a ambalajelor pentru refolosire.
    Pagubele provocate de distrugerea, degradarea, pierderea, neasigurarea conditiilor pentru recircularea ambalajelor sau incalcarea altor norme de gestionare se imputa, potrivit legii, persoanelor vinovate.

    CAP. 3
    Normarea si controlul circulatiei si utilizarii ambalajelor

    Art. 18
    Ambalajele pentru circulatia marfurilor, care se intrebuinteaza repetat, sint supuse regulilor de utilizare si circulatie stabilite prin normele si normativele prevazute in anexa nr. 2*).
    In cadrul duratei normate de serviciu, unitatile socialiste sint obligate sa asigure rotatia cit mai rapida a ambalajelor, cu respectarea normativelor privind numarul minim de cicluri ce trebuie efectuat de fiecare tip de ambalaj.
    Se interzice scoaterea din circuitul economic a ambalajelor inainte de indeplinirea duratelor de serviciu si a ciclurilor de utilizare normate.
-------------
    *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

    Art. 19
    Asigurarea cu ambalaje se face in functie de volumul de desfacere a marfurilor, de numarul de cicluri normate, precum si de modul de ambalare si natura marfurilor, in conformitate cu prevederile de plan, pe baza repartitiilor emise si a contractelor incheiate potrivit legii.
    Pentru asigurarea continuitatii productiei si a activitatilor de aprovizionare si desfacere, se vor stabili, in conditiile legii, norme privind stocurile de ambalaje, dimensionate la strictul necesar, in raport cu rulajul si natura marfurilor, precum si cu duratele de serviciu si ciclurile de utilizare stabilite.
    Art. 20
    Unitatile socialiste raspund de respectarea stricta a normelor si normativelor privind utilizarea si circulatia ambalajelor.
    Dupa indeplinirea duratei de serviciu si a numarului de cicluri normate ale ambalajelor, unitatile socialiste sint obligate:
    a) sa utilizeze in continuare ambalajele care sint in stare de functionalitate; economiile obtinute prin depasirea duratei de serviciu normate a ambalajelor vor constitui unul dintre criteriile de premiere a personalului muncitor care a contribuit la obtinerea acestora;
    b) sa repare, in vederea refolosirii, ambalajele deteriorate care, dupa indeplinirea duratei de serviciu si a numarului de cicluri de utilizare normate, pot fi folosite in continuare;
    c) sa valorifice, ca materii prime vechi, in conditiile prevazute de lege, ambalajele deteriorate cu durata totala de serviciu indeplinita si care nu mai pot fi reparate.
    Dotarea prin plan cu ambalaje noi a unitatilor socialiste se face numai dupa indeplinirea duratei de serviciu si a numarului de cicluri de utilizare normate a ambalajelor din folosinta, inclusiv dupa repararea acestora potrivit lit. a) si b).
    Art. 21
    Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale si Controlului Gospodaririi Fondurilor Fixe este organ central coordonator pe economie in domeniul productiei, utilizarii si circulatiei ambalajelor si indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) elaboreaza normele si normativele privind durata de serviciu si numarul minim de cicluri de folosire pentru toate tipurile de ambalaje si emite norme tehnice de specialitate in acest domeniu;
    b) raspunde de asigurarea cresterii eficientei utilizarii ambalajelor, ia masuri operative pentru imbunatatirea permanenta a acestei activitati si exercita controlul cu privire la folosirea, gospodarirea si circulatia ambalajelor;
    c) raspunde de elaborarea, impreuna cu Comitetul de Stat al Planificarii si titularii de plan, a balantelor materiale si indicatorilor de plan privind recuperarea ambalajelor si optimizarea fluxurilor de transport al acestora;
    d) ia masuri ca repartizarea de ambalaje noi unitatilor socialiste sa se faca numai in conditiile indeplinirii normelor si normativelor de utilizare si circulatie stabilite;
    e) raspunde de elaborarea programelor anuale, cincinale si de perspectiva in domeniul ambalajelor si de respectarea stricta a prevederilor acestora.
    Art. 22
    Comitetul de Stat al Planificarii asigura, prin proiectele de plan cincinale si anuale, necesarul de ambalaje pentru marfurile destinate fondului pietei, pe baza normelor de recirculare si de refolosire a fondului existent de ambalaje, si controleaza in unitatile de productie si cele comerciale modul in care se folosesc si se recircula ambalajele.
    Art. 23
    Ministerul Finantelor, bancile si celelalte organe financiare au obligatia sa controleze modul de evidenta si gestionare a ambalajelor si sa asigure ca includerea in bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor socialiste a fondurilor pentru procurarea ambalajelor noi si eliberarea acestor fonduri sa se faca numai daca sint respectate normele si normativele privind utilizarea si circulatia ambalajelor.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    Art. 24
    Pe data prezentului decret Centrala pentru valorificarea ambalajelor din subordinea Ministerului Comertului Interior se desfiinteaza.
    Pe aceeasi data, unitatile judetene si a municipiului Bucuresti, fara personalitate juridica, pentru valorificarea ambalajelor trec de la Centrala pentru valorificarea ambalajelor la intreprinderile comerciale cu ridicata de marfuri alimentare din judetele respective si municipiul Bucuresti, din subordinea Ministerului Comertului Interior, urmind ca pina la 30 iunie 1980 sa-si inceteze activitatea.
    Ministerul Comertului Interior si Centrocoop vor asigura, prin unitatile in subordine, realizarea sarcinilor si activitatilor care reveneau Centralei pentru valorificarea ambalajelor si unitatilor acesteia.
    Art. 25
    Activul si pasivul Centralei pentru valorificarea ambalajelor si ale unitatilor sale, stabilite pe baza bilantului incheiat la 30 aprilie 1980, impreuna cu indicatorii de plan economici si financiari pe anii 1980 si 1981, trec la intreprinderile care preiau activitatea potrivit art. 24, pe baza de protocol incheiat intre parti.
    Art. 26.
    Personalul transferat in interesul serviciului sau trecut in alte unitati in functii cu niveluri de retribuire mai mici, ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului decret, beneficiaza de drepturile prevazute la art. 21 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structura pentru unitatile economice.
    Art. 27
    Incepind cu trimestrul II/1980, aprovizionarea retelei comerciale cu amanuntul, deservita de intreprinderile comerciale cu ridicata de marfuri alimentare, la conserve de legume, fructe si pasta de tomate, trec in sarcina intreprinderilor producatoare, care isi vor acoperi cheltuielile pentru livrarea franco-magazin, preluarea ambalajelor, repararea si igienizarea lor, precum si diferentele dintre preturile de productie si cele de achizitii ale borcanelor recuperate, din cotele de rabat prevazute in anexa nr. 3*).
    Corespunzator prevederilor de la alineatul precedent, vor fi modificate si contractele economice incheiate intre industrie si comert.
-------------
    *) Anexa se comunica institutiilor interesate.

    Art. 28
    Pentru volumul de activitate privind transportul in reteaua comerciala al produselor, Ministerul Comertului Interior, Centrocoop, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si celelalte ministere furnizoare de marfuri la fondul pietei vor propune anual, inainte de aprobarea indicatorilor de plan, masuri pentru extinderea livrarilor directe, a repararii si igienizarii ambalajelor, de catre intreprinderile furnizoare, precum si numarul de personal si fondul de retribuire ce se transfera de la comert la industrie, inclusiv cotele din rabatul comercial ce urmeaza sa fie cedate unitatilor producatoare pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de acestea.
    Art. 29
    Ambalajele refolosibile provenite de la marfurile din import, destinate fondului pietei, se gestioneaza, recircula, gospodaresc si repara ca si ambalajele din productia interna, in conformitate cu prevederile prezentului decret.
    Art. 30
    Inspectorii comerciali de stat au dreptul sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni, in cazurile prevazute la art. 50 lit. i) din Decretul Consiliului de Stat nr. 465/1979 privind recuperarea si valorificarea resurselor materiale refolosibile, utilizarea si circulatia ambalajelor, in toate unitatile comerciale, indiferent de subordonarea acestora.
    Art. 31
    Pentru recuperarea sticlelor si borcanelor de la populatie, unitatile comerciale de stat si cooperatiste, cu sarcini de recuperare, pot folosi si pensionari, care in afara pensiei integrale vor fi platiti pe baza de tarife stabilite conform legii.
    Art. 32
    Indicatorii de plan economici pe anul 1980 ai Ministerului Comertului Interior si Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare se modifica potrivit anexelor nr. 4*) - 6*).
-------------
    *) Anexele se comunica institutiilor interesate.

    Art. 33
    Ministerul Comertului Interior si Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, cu avizul Comitetului de Stat al Planificarii si Ministerului Finantelor, vor supune, spre aprobare, in termen de 60 de zile, propuneri de modificare a planului si bugetului de stat pe anii 1980 si 1981, corespunzator aplicarii masurilor rezultate din prevederile prezentului decret.
    Art. 34
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentul decret.
    Art. 35
    Hotarirea Consiliului de Ministri nr. 2335/1967 privind productia si circulatia ambalajelor, precum si orice alte dispozitii contrare prezentului decret, se abroga.

                             NICOLAE CEAUSESCU
                                Presedintele
                      Republicii Socialiste Romania

    ANEXA 1

                               LISTA
cuprinzind garantiile in relatiile cu populatia pentru unele ambalaje din sticla

                                                           - lei/buc. -
_______________________________________________________________________
Nr.                                                        Garantia
crt.               Tipul ambalajului                       in relatiile
                                                           cu populatia
_______________________________________________________________________
  1.  Borcan, capacitate 800 - 820 ml                          2,00
  2.  Borcan, capacitate 420 ml                                1,00
  3.  Borcan, capacitate 370 ml                                1,00
  4.  Borcan, capacitate 320 - 345 ml                          1,00
  5.  Borcan tip mustar sau serbet, capacitate 250 ml          1,00
  6.  Borcan, capacitate 120 - 200 ml                          1,00
  7.  Borcan tip iaurt, capacitate 250 ml si 400 ml            1,00
  8.  Butelie semialba si verde, capacitate 1000 ml            2,00
  9.  Butelie semialba si verde, capacitate 700 - 750 ml       2,00
 10.  Butelie semialba, verde si maro, capacitatea 500 ml      2,00
 11.  Butelie pentru lichior, capacitate 500 ml 1000 ml        2,00
 12.  Butelie pentru lichior, capacitate 250 ml                1,00
 13.  Butelie pentru lapte, din sticla semialba,
      capacitate 1000 ml si 500 ml                             2,00
 14.  Butelie pentru lapte, din sticla semialba,
      capacitate 250 ml                                        2,00
 15.  Butelie tip Rhein, capacitate 350 - 375 ml               2,00
 16.  Butelii provenite de la bauturile din import,
      capacitate 500 ml                                        2,00
 17.  Sifon din sticla, tip A si B, complet montat,
      capacitate 1000 ml                                      25,00
________________________________________________________________________________

    NOTA:

      Preturile din prezenta lista sint unice si se aplica atit la livrarile de ambalaje goale din recuperari si de la fabricile de sticla, cit si la livrarea lor cu marfa.
      Pe data intrarii in vigoare a garantiei, stocurile existente in reteaua comerciala, cu marfa sau goale, se vor reevalua. Diferentele din reevaluarea stocurilor, precum si cele ce vor rezulta la intreprinderile si organizatiile comerciale din aplicarea preturilor de garantie ale ambalajelor, se vor regulariza anual cu bugetul.SmartCity5

COMENTARII la Decretul 146/1980

Momentan nu exista niciun comentariu la Decretul 146 din 1980
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decretul 146/1980
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu