Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 963 din 18 iunie 1999

privind instituirea unui registru simplificat de evidenta pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 326 din  9 iulie 1999

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    in temeiul prevederilor art. 34 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, si al prevederilor art. 393 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 si nr. 271 bis din 9 octombrie 1997,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba instituirea unui registru simplificat de evidenta pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Trimiterile transportate prin sistemul de expeditii expres vor fi grupate, de la expeditie, in recipiente separate de celelalte categorii de trimiteri, fiecare urmand sa poarte mentiunea "Expres".
    Bunurile intrate in tara, transportate prin sistemul de expeditii expres, se inscriu de catre autoritatea vamala in Registrul simplificat de evidenta pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres, intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezenta decizie.
    Instructiunile de completare a Registrului simplificat de evidenta pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezenta decizie.
    Art. 3
    Prevederile prezentei decizii sunt aplicabile pentru toate trimiterile expres sosite la birourile vamale de frontiera, trimiteri care sunt supuse vamuirii si sunt expediate potrivit reglementarilor internationale in materie.
    In sensul prevederilor alineatului de mai sus sunt considerate servicii expres serviciile care asigura atat viteza si siguranta in colectarea, distribuirea si ducerea la destinatie a trimiterilor, cat si toate sau unele dintre urmatoarele facilitati suplimentare:
    - garantia ducerii la destinatie a trimiterilor la data fixata;
    - colectarea de la locul de origine a trimiterilor;
    - livrarea trimiterii direct destinatarului;
    - posibilitatea de a schimba in tranzit destinatia si destinatarul;
    - confirmarea catre expeditor a primirii trimiterii expediate;
    - monitorizarea si urmarirea trimiterilor expediate;
    - servicii personalizate pentru clienti si asigurarea unui serviciu conform momentului si modalitatii solicitate de expeditor.

                            Directorul general
                     al Directiei Generale a Vamilor,
                              Nini Sapunaru

    ANEXA 1

    Registru simplificat de evidenta pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul zborului
    B - Destinatarul
    C - Cantitatea
    D - Greutatea
    E - Felul bunurilor
 ___________________________________________________________________________
|    |             |                                   |      Iesire        |
|    |             |             Intrare               |   Documentul de    |
|    |             |                                   |      vamuire       |
|Nr. |Data         |___________________________________|____________________|
|crt.|inregistrarii|    Documentul de   |  |  |  |  |  |      |       |     |
|    |(zi/luna/an) |     transport      |  |  |  |  |  |      |       |     |
|    |             |____________________|A |B |C |D |E |Tipul |Numarul|Data |
|    |             |Tipul |Numarul|Data |  |  |  |  |  |      |       |(zi/ |
|    |             |      |       |(zi/ |  |  |  |  |  |      |       |luna/|
|    |             |      |       |luna/|  |  |  |  |  |      |       |an)  |
|    |             |      |       |an)  |  |  |  |  |  |      |       |     |
|____|_____________|______|_______|_____|__|__|__|__|__|______|_______|_____|
|  0 |     1       |   2  |   3   |  4  |5 |6 |7 |8 |9 |  10  |  11   | 12  |
|____|_____________|______|_______|_____|__|__|__|__|__|______|_______|_____|
|____|_____________|______|_______|_____|__|__|__|__|__|______|_______|_____|
|____|_____________|______|_______|_____|__|__|__|__|__|______|_______|_____|
|____|_____________|______|_______|_____|__|__|__|__|__|______|_______|_____|
|____|_____________|______|_______|_____|__|__|__|__|__|______|_______|_____|
|____|_____________|______|_______|_____|__|__|__|__|__|______|_______|_____|

    ANEXA 2

                              INSTRUCTIUNI
de completare a Registrului simplificat de evidenta pentru bunurile transportate prin sistemul de expeditii expres

    Registrul se foloseste in aplicarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, precum si ale art. 393 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, pentru inscrierea si evidenta bunurilor importate sau introduse in tara.
    Birourile vamale care detin magazii proprii sau sub control vamal folosesc aceste registre pentru fiecare magazie.

    Modul de completare:
    La coloana "Nr. crt". se da numar in ordine cronologica fiecarui document in baza caruia se face inregistrarea.
    La coloana "Data inregistrarii" se inscrie data intrarii marfurilor si a bunurilor in vama.
    La coloana "Documentul de transport" se inscrie documentul in baza caruia s-a facut inregistrarea, astfel:
    - in subcoloana "Tipul" se inscrie documentul de transport, care poate fi:
    - lista cuprinzand sacii postali sau coletele transportate prin mesagerie;
    - manifestul incarcaturii;
    - scrisoarea de trasura internationala, in cazul marfurilor transportate pe cale aeriana;
    - procesul-verbal de constatare, pentru bunurile sau marfurile constatate in plus fata de documentele de transport;
    - in subcoloana "Numarul" se inscrie numarul documentului de transport respectiv;
    - in subcoloana "Data (zi/luna/an)" se inscrie data la care a fost emis documentul de transport;
    La coloana "Numarul zborului" se inscriu datele de identificare a zborului, respectiv numarul aeronavei.
    La coloana "Destinatarul" se inscrie numele destinatarului.
    La coloana "Cantitatea" se inscrie felul coletului (sac, lada, balot etc.) si numarul acestora, respectiv marcile si numerele inscrise de expeditor pe colete pentru identificare, conform documentului de transport in baza caruia s-a facut inregistrarea.
    La coloana "Greutatea" se inscrie greutatea bruta sau neta a marfurilor sau a bunurilor, in baza datelor din documentul de transport. Atunci cand bunurile se cantaresc, se inscrie cantitatea efectiv constatata. In cazul rectificarilor ulterioare ale greutatii inscrise in declaratiile vamale se rectifica in mod corespunzator si registrul.
    La coloana "Felul bunurilor" se inscrie denumirea bunurilor conform descrierii din documentul in baza caruia se face inregistrarea.
    La coloana "Documentul de vamuire":
    - in subcoloana "Tipul" se inscrie documentul de plasare a bunurilor sub un regim vamal: declaratia vamala de import, declaratia vamala pentru operatiuni temporare, declaratia vamala de tranzit, chitanta (pentru bunurile eliberate cu taxe), articolul de lege (pentru bunurile eliberate cu scutire de la plata taxelor vamale), declaratia vamala pentru mostre, declaratia vamala de antrepozitare;
    - in subcoloana "Numarul" se inscrie numarul documentului de plasare a bunurilor sub un regim vamal;
    - in subcoloana "Data (zi/luna/an)", se inscrie data documentului de plasare a bunurilor sub un regim vamal.
    In cazul in care bunurile indeplinesc conditiile de valorificare, la aceasta coloana se mentioneaza pozitia din Registrul de evidenta a bunurilor devenite proprietatea statului la care bunurile au fost inscrise.
    Daca bunurile inscrise la o pozitie din registru se vamuiesc la import sau se tranziteaza in mai multe etape ori, din alte motive, este necesara divizarea, la coloana "Iesire" se indica pozitia din registru, la care vor fi inscrise bunurile, cu cuvintele "divizat pozitia nr. ........... din ......". La pozitia la care urmeaza sa se faca divizarea, se indica, la coloana "Documentul de transport", pozitia de la care provin bunurile cu cuvintele "vezi pozitia nr. .... din ......". Cantitatile se inscriu separat, unele sub altele, pe partide ce urmeaza sa fie vamuite sau tranzitate si se totalizeaza. Aceste totaluri trebuie sa corespunda cu cantitatea divizata, inscrisa la pozitia initiala.
    In coloana "Documentul de vamuire", in dreptul fiecarei partide se indica documentul vamal cu care a fost vamuita sau tranzitata acea partida. Divizarile se pot face ori de cate ori se considera necesar.

    Evidenta bunurilor care ies din tara
    Evidenta bunurilor scoase din tara se tine in baza manifestelor incarcaturii, pe care se mentioneaza numarul documentelor vamale de export sau a chitantelor, dupa caz.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 963/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 963 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu