E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 753 din  4 aprilie 2001

pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale si evidenta operativa a marfurilor aflate in zonele libere

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              DIRECTIA GENERALA A VAMILOR
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 188 din 12 aprilie 2001

    Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
    in temeiul art. 394 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 271 si 271 bis din 9 octombrie 1997,
    in aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) si (2), art. 13, art. 16 alin. (1), art. 47, art. 51 alin. (1), art. 60, 64 si 71, art. 81 alin. (1), art. 82, 126 - 134 si ale art. 145 din Codul vamal al Romaniei, precum si ale art. 393 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei,
    emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba Normele tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale si evidenta operativa a marfurilor aflate in zonele libere, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Prezenta decizie intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, data la care orice alte dispozitii emise de Directia Generala a Vamilor isi inceteaza aplicabilitatea.

            Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
                          Dinu Mihail Gheorghe

    ANEXA 1

                            NORME TEHNICE
privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale si evidenta operativa a marfurilor aflate in zonele libere

    A. Dispozitii privind autorizarea de catre biroul vamal de control si vamuire a constructiilor in zonele libere

    1. Realizarea de constructii de orice fel, permanente sau provizorii, in zonele libere este conditionata de autorizarea prealabila de catre biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla zona libera.
    2. Cererile prin care se solicita autorizarea constructiei se adreseaza in scris biroului vamal de control si vamuire.
    Cererea cuprinde descrierea activitatilor pentru care este destinata constructia si orice alte informatii care sunt in masura sa permita biroului vamal de control si vamuire sa evalueze posibilitatea de efectuare a supravegherii vamale pentru marfurile care se afla in zona libera si pentru operatiunile care se efectueaza in aceasta zona si se intocmeste potrivit modelului prezentat in anexa nr. 1 la prezentele norme.
    Cererea este insotita de toate avizele si aprobarile prevazute de legislatia specifica in vigoare.
    3. Dupa analizarea cererii, in situatia in care se constata ca supravegherea poate fi exercitata, biroul vamal de control si vamuire autorizeaza in scris realizarea constructiei in conformitate cu prevederile art. 127 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei.
    4. Prevederile pct. 1 - 3 se aplica si in cazurile in care au loc transformari substantiale ale unor constructii deja existente in zona libera.

    B. Introducerea din tara in zonele libere a marfurilor romanesti si a marfurilor straine importate

    5. Marfurile romanesti sau marfurile straine importate, vamuite pentru export la un alt birou vamal de control si vamuire, se introduc din tara in zonele libere pe baza declaratiilor vamale de export numai daca acestea, in aplicarea prevederilor art. 81 si 84 din Codul vamal al Romaniei, urmeaza sa paraseasca efectiv teritoriul tarii in aceeasi stare in care se aflau in momentul inregistrarii declaratiei vamale de export.
    6. Pentru marfurile romanesti sau pentru cele straine importate care se introduc din tara in zonele libere in vederea depozitarii, realizarii de constructii, consumului sau altor activitati specificate la art. 10 din Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere se completeaza si se depune la biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla zona libera un document simplificat, potrivit modelului si instructiunilor de completare cuprinse in anexa nr. 2 la prezentele norme.
    7. Documentul simplificat se completeaza de catre detinatorul depozitului din zona libera, de societatea comerciala care efectueaza constructiile sau de agentul economic care pune in consum marfurile, dupa caz.
    8. Documentul simplificat se completeaza in doua exemplare, avand urmatoarele destinatii:
    - exemplarul 1 este pastrat de titularul operatiunii de introducere;
    - exemplarul 2 este pastrat de biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla zona libera.
    9. In cazul introducerilor frecvente de marfuri, documentul simplificat face referire la cantitatile totale estimate de marfuri care urmeaza sa fie introduse in zona libera pe o perioada de 30 de zile si se depune la prima intrare in cadrul acestui interval.
    In acest caz la documentul simplificat se anexeaza o lista specificativa, despre care se fac mentiuni in caseta nr. 7 a acestui document.
    Pe lista specificativa se confirma fiecare operatiune de introducere a marfurilor atat de catre titularul operatiunii, cat si de agentul vamal desemnat.

    C. Scoaterea din zonele libere a marfurilor romanesti si a marfurilor straine importate

    10. Marfurile romanesti sau cele straine importate care au fost introduse anterior din tara in zonele libere, in baza documentului simplificat prevazut la pct. 6, in vederea depozitarii, realizarii de constructii, consumului sau altor activitati specificate la art. 10 din Legea nr. 84/1992, pot fi reintroduse in tara sau pot fi scoase din tara.
    11. Scoaterea din tara a marfurilor prevazute la pct. 10 se realizeaza prin intocmirea formalitatilor vamale de export.
    12. La controlul documentar al declaratiei vamale de export se verifica si concordanta acesteia cu datele inscrise in documentele simplificate intocmite cu ocazia intrarii in zona libera.
    In cazul in care se constata concordanta datelor si se acorda liberul de vama, agentul vamal desemnat de conducerea biroului vamal de control si vamuire completeaza declaratia vamala potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997, si confirma scoaterea din tara a marfurilor straine importate sau romanesti introduse anterior in zona libera prin aplicarea stampilei personale si a semnaturii pe exemplarul 1 al documentului simplificat prezentat la intrare, oprind o copie de pe acesta. Copia de pe acest exemplar se anexeaza la exemplarul 2 al documentului, retinut de biroul vamal de control si vamuire la intrarea marfurilor.
    13. La introducerea in tara a marfurilor prevazute la pct. 10 se utilizeaza documentul simplificat mentionat la pct. 6.
    14. Agentul vamal desemnat de conducerea biroului vamal de control si vamuire confirma scoaterea marfurilor introduse anterior in zona libera prin aplicarea stampilei personale si a semnaturii pe exemplarul 1 al documentului simplificat prezentat la intrare si opreste o copie de pe acesta. Copia de pe acest exemplar se anexeaza la exemplarul 2 al documentului, retinut de biroul vamal de control si vamuire la intrarea marfurilor.
    In situatia in care marfurile introduse pe baza unui singur document simplificat sunt reintroduse in tara in mai multe etape, mentiunile de confirmare ale biroului vamal de control si vamuire se fac pe o lista specificativa anexata la documentul simplificat; in caseta nr. 8 a documentului simplificat se fac referiri privind lista anexata. Lista specificativa va fi vizata prin semnatura autorizata si stampila si de catre titularul operatiunii, la fiecare confirmare partiala.

    D. Introducerea din tara in zonele libere a marfurilor romanesti sau a marfurilor straine importate care participa, impreuna cu alte marfuri straine, la operatiuni de perfectionare activa si scoaterea acestora din zonele libere

    15. Introducerea din tara in zona libera a marfurilor romanesti sau a celor straine importate in vederea participarii, alaturi de alte marfuri straine, la operatiuni de perfectionare activa, se realizeaza potrivit procedurii cuprinse la pct. 6 - 14.
    16. Pentru marfurile straine se solicita, in conformitate cu prevederile art. 188 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, obtinerea autorizatiei de perfectionare activa. In cererea de obtinere a autorizatiei respective, precum si in autorizatie se fac mentiuni privind marfurile romanesti.
    17. In aceasta situatie biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla zona libera verifica, in functie de operatiunea in cauza:
    a) daca in autorizatia de perfectionare activa este mentionata zona libera ca loc de desfasurare a operatiunilor mentionate;
    b) daca in autorizatia de perfectionare activa au fost mentionate marfurile romanesti si marfurile straine importate;
    c) daca in autorizatia de perfectionare activa este mentionat biroul vamal de control si vamuire al zonei libere ca birou vamal de incheiere a regimului.
    18. Produsele compensatoare sunt scoase din zona libera in afara tarii cu intocmirea formalitatilor de export.
    19. La controlul documentar al declaratiei vamale de export se verifica si concordanta acesteia cu datele inscrise in documentul simplificat intocmit cu ocazia intrarii in zona libera a marfurilor romanesti ori a marfurilor straine importate ce au participat la procesul de perfectionare activa.
    In cazul in care se constata concordanta datelor si se acorda liberul de vama, agentul vamal desemnat de conducerea biroului vamal de control si vamuire completeaza declaratia vamala potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin Decizia nr. 946/1997, si confirma scoaterea din tara a marfurilor straine importate sau romanesti introduse anterior in zona libera prin aplicarea stampilei personale si a semnaturii pe exemplarul 1 al documentului simplificat prezentat la intrare, oprind o copie de pe acesta. Copia de pe acest exemplar se anexeaza la exemplarul 2 al documentului, retinut de biroul vamal de control si vamuire la intrarea marfurilor.
    20. In cazul in care produsele compensatoare nu se mai scot din tara, in aplicarea prevederilor art. 196, 197 si 215 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, iar pentru acestea se solicita plasarea sub regimul vamal de import, agentul vamal desemnat de biroul vamal de control si vamuire verifica concordanta datelor din declaratia vamala cu situatia marfurilor straine importate sau romanesti introduse anterior in zona libera si care au participat la operatiunea de perfectionare activa, completeaza declaratia vamala potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin Decizia nr. 946/1997, si opereaza corespunzator documentul simplificat.
    21. La controlul documentar al declaratiei vamale in detaliu se verifica si concordanta acesteia cu datele inscrise in documentul simplificat, intocmit cu ocazia intrarii in zona libera a marfurilor romanesti ori a marfurilor straine importate ce au participat la procesul de perfectionare activa.
    In cazul in care se constata concordanta datelor si se acorda liberul de vama, agentul vamal desemnat de conducerea biroului vamal de control si vamuire completeaza declaratia vamala potrivit Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin Decizia nr. 946/1997, si confirma scoaterea din zona libera si introducerea in tara a marfurilor straine importate sau romanesti introduse anterior in zona libera si care au participat la procesul de perfectionare activa, prin aplicarea stampilei personale si a semnaturii pe exemplarul 1 al documentului simplificat prezentat la intrare si opreste o copie de pe acesta. Copia de pe acest exemplar se anexeaza la exemplarul 2 al documentului, retinut de biroul vamal la intrarea marfurilor.

    E. Introducerea marfurilor straine in zonele libere si scoaterea acestora

    22. Marfurile straine se introduc direct din strainatate in zonele libere, in vederea simplei depozitari a acestora, fara intocmirea de formalitati vamale.
    Daca marfurile au circulat anterior sub acoperirea unui titlu de tranzit, acestea, impreuna cu titlul de tranzit, se prezinta biroului vamal de control si vamuire pentru confirmarea sosirii marfurilor si incheierea tranzitului.
    23. Pentru marfurile straine transportate pe cale fluviala sau maritima, care se descarca, comandantul, armatorul sau agentul navei depune la biroul vamal de control si vamuire permisul de descarcare, precum si manifestul incarcaturii sau declaratia de marfa in cazul transportului maritim, dupa caz.
    Declaratia privind proviziile de bord sau, dupa caz, declaratia privind proviziile navei si declaratia privind efectele si bunurile echipajului, in cazul transportului maritim, se depun in conditiile prevazute la art. 15 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    24. Marfurile straine transportate pe cale feroviara se introduc in zonele libere pe baza actului de transmitere a garniturii de tren, depus la biroul vamal de control si vamuire de catre transportator in termenul prevazut in procesul tehnologic de prelucrare a trenului.
    Daca marfurile circula sub acoperirea unui titlu de tranzit, acestea, impreuna cu titlul de tranzit, se prezinta biroului vamal de control si vamuire pentru confirmarea sosirii marfurilor si incheierea tranzitului.
    25. Marfurile straine transportate pe cale rutiera se introduc in zonele libere pe baza titlului de tranzit; acestea, impreuna cu titlul de tranzit, se prezinta biroului vamal de control si vamuire pentru confirmarea sosirii marfurilor si incheierea tranzitului.
    26. Marfurile straine care au intrat in zonele libere pot parasi teritoriul national pe cale fluviala sau maritima in aceeasi stare in care au fost introduse, pe baza permisului vamal de incarcare.
    27. Marfurile straine care au intrat in zonele libere pot parasi teritoriul national pe cale feroviara in aceeasi stare in care au fost introduse, pe baza actului de transmitere a garniturii de tren si a scrisorii de trasura CIM pe care biroul vamal de control si vamuire aplica stampila "tranzit vamal".
    28. Marfurile straine care au intrat in zonele libere pot parasi teritoriul national pe cale rutiera in aceeasi stare in care au fost introduse pe teritoriul tarii, pe baza titlului de tranzit.
    29. Marfurile straine introduse in zonele libere in vederea consumului ori realizarii unor operatiuni de prelucrare, montaj, asamblare, adaptare, transformare, reparare, remontare in starea initiala se plaseaza sub regimul vamal de import, perfectionare activa sau transformare sub control vamal, dupa caz.
    Marfurile straine introduse in zonele libere si comercializate prin magazine autorizate potrivit legii catre persoane fizice se plaseaza, anterior vanzarii de catre agentul economic titular al operatiunii, sub regimul vamal de import. Vanzarea catre persoane fizice se face numai in cantitatile si la valorile prevazute la pct. 3 si 6 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    In aplicarea art. 133 din Codul vamal al Romaniei marfurile straine pentru care nu s-au indeplinit obligatiile agentilor economici de a solicita acordarea unui regim vamal sau care nu intrunesc conditiile legale privind abandonarea ori distrugerea nu pot fi consumate sau utilizate in zonele libere.
    Pentru marfurile straine care stationeaza in zona libera si fac obiectul operatiunilor comerciale de vanzare intre diversi operatori in perimetrul zonelor libere si care ulterior acestor operatiuni parasesc in aceeasi stare teritoriul zonelor libere cu destinatie externa nu se intocmesc declaratii vamale.
    30. Prin exceptie de la prevederile pct. 29, pentru marfurile straine care au facut obiectul vanzarilor, care urmeaza sa fie utilizate sau consumate in perimetrul zonelor libere, anterior consumului sau utilizarii, se aplica prevederile art. 132 din Codul vamal al Romaniei. Pentru marfurile care au fost utilizate sau consumate in perimetrul zonelor libere fara sa fie plasate sub regimul vamal corespunzator se aplica dispozitiile cuprinse la art. 386 lit. a) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei.
    Pentru marfurile plasate sub regimul de import pentru consum sau utilizare in zona libera, cu respectarea prevederilor Codului vamal al Romaniei, ale Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, precum si a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 84/1992, pentru care se solicita ulterior importului introducerea din zona libera in tara, se aplica in mod corespunzator prevederile art. 71 din Codul vamal al Romaniei, referitoare la schimbarea destinatiei marfurilor declarate initial pentru o anumita utilizare.
    31. Scoaterea din tara direct din zonele libere sau introducerea din zonele libere in tara a marfurilor straine importate sau a produselor compensatoare se face pe baza declaratiei vamale in detaliu si a documentului simplificat, in cazul in care la realizarea produselor compensatoare au participat marfuri romanesti introduse anterior in zonele libere.
    Agentul vamal desemnat de conducerea biroului vamal de control si vamuire confirma scoaterea marfurilor din zona libera prin verificarea concordantei dintre documentele simplificate si declaratiile vamale, dupa caz.
    In situatia in care produsele compensatoare rezultate din plasarea sub regim de perfectionare activa a marfurilor straine pe baza unei singure declaratii vamale, la a caror realizare au participat si marfuri romanesti introduse anterior in zona libera, sunt scoase din zona libera cu destinatie interiorul sau exteriorul tarii, in mai multe etape, mentiunile de confirmare a biroului vamal de control si vamuire se fac pe o lista specificativa anexata la documentul simplificat; in caseta nr. 8 a documentului simplificat se fac referiri privind lista anexata.
    32. Persoanele fizice pot introduce in tara bunurile straine achizitionate in zona libera, in limitele prevazute la pct. 3 si 6 din anexa nr. 6 la Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, cu exceptia bunurilor mentionate la pct. 1 lit. e) din anexa, pe baza bonului de cumparare remis de magazin cu ocazia vanzarii si prezentat de persoanele fizice organelor vamale la iesirea din zona libera.

    F. Continutul si forma evidentei operative a marfurilor aflate in zonele libere

    33. Biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla zona libera si operatorii care functioneaza in zona libera sunt obligati sa tina evidenta operativa a marfurilor si a operatiunilor.
    34. Evidenta se organizeaza pe baza registrului prezentat in anexa nr. 3, in forma identica, atat de catre fiecare operator din zona libera, cat si de biroul vamal de control si vamuire.
    Biroul vamal de control si vamuire poate organiza un singur registru centralizator pentru toti operatorii sau cate un registru pentru fiecare operator.
    35. In cazurile in care intr-o zona libera marfurile trec de la un operator la altul, evidenta operativa tinuta de primul operator se descarca, iar a celui de-al doilea operator se incarca cu marfurile in cauza.
    Incarcarea si, respectiv, descarcarea evidentelor se realizeaza pe baza documentelor de predare-primire dintre operatori in cazul produselor ce fac obiectul simplei depozitari, sau a declaratiilor vamale in detaliu in cazul marfurilor ce fac obiectul regimului de import sau perfectionare activa, dupa caz.
    Anterior acestor operatiuni este obligatorie instiintarea biroului vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla zona libera, astfel incat acesta sa opereze similar evidentele proprii.
    36. Evidenta operativa a marfurilor se inchide pe data de 31 decembrie a fiecarui an calendaristic.
    Felurile si cantitatile de marfuri inscrise in evidenta operativa a fiecarui operator si care se afla in zona libera se reporteaza in evidenta corespunzatoare anului calendaristic care urmeaza (prin debitarea evidentei vechi si creditarea evidentei noi).

    G. Stocarea in comun a marfurilor in zona libera

    37. Marfurile romanesti si marfurile straine importate sau cele straine, plasate sau neamplasate sub un regim vamal, pot fi depozitate de operatorii economici din zona libera in acelasi spatiu, dar pe partide separate.
    38. In cazul in care depozitarea are ca efect imposibilitatea identificarii de catre biroul vamal de control si vamuire a regimului vamal sau distinctiei dintre marfurile romanesti si marfurile straine importate fata de cele straine, depozitarea in comun se poate realiza numai pentru marfurile echivalente (marfuri incadrate la aceeasi subpozitie din nomenclatura Tarifului vamal de import al Romaniei, cu aceeasi calitate comerciala si avand aceleasi caracteristici tehnice).
    Este interzisa compensarea prin echivalent intre marfurile ce pot fi distinse unele de altele.
    Depozitarea in comun se mentioneaza in casetele nr. 7 si 8 din documentul simplificat, in dreptul cuvantului "Mentiuni".
    Marfurile trebuie dispuse in depozit astfel incat accesul in orice moment al agentilor vamali in vederea controlului sa fie nestingherit.
    Biroul vamal de control si vamuire in a carui raza de competenta teritoriala se afla zona libera poate, atunci cand considera ca este necesar, sa stabileasca modalitati particulare de dispunere a marfurilor in spatiile de depozitare.

    G. Dispozitii finale si tranzitorii

    39. Operatorii au obligatia sa comunice biroului vamal de control si vamuire orice disparitii de marfuri pe care le constata, altele decat cele produse din cauze naturale.
    Pentru marfurile straine constatate lipsa, pentru care nu se poate prezenta o justificare legala, se aplica prevederile art. 145 din Codul vamal al Romaniei.
    40. Birourile vamale de control si vamuire care deservesc zonele libere au obligatia sa efectueze ori de cate ori considera necesar controlul evidentei operative a marfurilor, tinuta de fiecare operator care desfasoara activitati in zonele libere, dar nu mai putin de o data la fiecare 3 luni.
    Controlul evidentei operative se efectueaza prin confruntarea documentelor depuse la introducerea si/sau la scoaterea marfurilor din zonele libere, inscrise in registrul de evidenta al biroului vamal de control si vamuire, cu cel organizat intr-o forma similara de fiecare operator. Registrele se vizeaza dupa fiecare control de catre biroul vamal de control si vamuire.

    ANEXA 1
    la norme

    Agentul economic                           Aprob,
    ................        Seful Biroului vamal de control si vamuire .......
    ................

                       CERERE DE AUTORIZARE
    pentru efectuarea de constructii in zona libera

    1. Denumirea/sediul agentului economic care efectueaza constructia .........
................................................................................
................................................................................
    2. Beneficiarul constructiei ...............................................
................................................................................
    3. Denumirea/sediul agentului economic de la care sunt achizitionate materialele necesare pentru realizarea constructiei ............................
................................................................................
    4. Materialele de constructii sunt: romanesti  straine importate   straine
                                           ____           ____           ____
                                          |____|         |____|         |____|

    5. Locul de amplasare a constructiei (denumirea concesionarului parcelei) ................................................................................
    6. Destinatia constructiei .................................................
................................................................................
         (depozit, sediu social, unitati de productie, magazine etc.)
    7. Firma constructoare se angajeaza prin prezenta cerere, in functie de destinatia constructiei descrise la pct. 6, sa asigure conditiile necesare in vederea supravegherii vamale (compartimente de marfuri separate pentru marfuri romanesti si marfuri straine importate sau straine), precum si toate conditiile prevazute la art. 360 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997.

         Data               Semnatura autorizata si stampila agentului economic
  ...................                     ..........................

    ANEXA 2
    la norme
 ______________________________________________________________________________
|     1    | 1. Denumirea, sediul, codul fiscal si |   DOCUMENT DE INTRARE SI  |
|          | numarul de inregistrare la registrul  |    IESIRE A MARFURILOR    |
|          | comertului ale solicitantului         |      ROMANESTI/STRAINE    |
|          | (operator, agent economic,            | IMPORTATE DIN ZONA LIBERA |
|          | transportator)                        |                           |
|__________|_______________________________________|                           |
| Exemplar | A. Scopul introducerii/scoaterii din  | Numarul de inregistrare si|
|  pentru  | zona libera                           | data din registrul de     |
|solicitant|                                       | corespondenta al biroului |
|          |                                       |vamal de control si vamuire|
|          |_______________________________________|___________________________|
|          | 2. Biroul vamal de control si vamuire emitent                     |
|          |                                                                   |
|          |                                                                   |
|          |                                                                   |
|          |                                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
|     1    | 3. Marfurile descrise in caseta 4 sunt:                           |
|          |                                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
           |   __                               __                             |
           |  |__| de origine romana           |__| straine importate          |
           |   __                               __                             |
           |  |__| destinate exportului        |__| destinate consumului sau   |
           |                                        utilizarii in zona libera  |
           |   __                               __                             |
           |  |__| cu accize                   |__| fara accize                |
           |___________________________________________________________________|
           | 4. Felul si cantitatea marfurilor (nr. crt., denumirea marfurilor,|
           |    marci si numere ale coletelor, cantitatea marfurilor)          |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |___________________________________________________________________|
           | 5. Locul si data intrarii         | 7. Semnatura si stampila      |
           |                                   |    lucratorului vamal         |
           |                                   |                               |
           | Semnatura reprezentantului si     | Mentiuni                      |
           | stampila persoanei juridice       |                               |
           |___________________________________|_______________________________|
           | 6. Locul si data iesirii          | 8. Semnatura si stampila      |
           |                                   |    lucratorului vamal         |
           | Semnatura reprezentantului si     |                               |
           | stampila persoanei juridice       | Mentiuni                      |
           |___________________________________|_______________________________|

 ______________________________________________________________________________
|     2    | 1. Denumirea, sediul, codul fiscal si |   DOCUMENT DE INTRARE SI  |
|          | numarul de inregistrare la registrul  |    IESIRE A MARFURILOR    |
|          | comertului ale solicitantului         |      ROMANESTI/STRAINE    |
|          | (operator, agent economic,            | IMPORTATE DIN ZONA LIBERA |
|          | transportator)                        |                           |
|__________|_______________________________________|                           |
| Exemplar | A. Scopul introducerii/scoaterii din  | Numarul de inregistrare si|
|  pentru  | zona libera                           | data din registrul de     |
|   vama   |                                       | corespondenta al biroului |
|          |                                       |vamal de control si vamuire|
|          |_______________________________________|___________________________|
|          | 2. Biroul vamal de control si vamuire emitent                     |
|          |                                                                   |
|          |                                                                   |
|          |                                                                   |
|          |                                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
|     2    | 3. Marfurile descrise in caseta 4 sunt:                           |
|          |                                                                   |
|__________|___________________________________________________________________|
           |   __                               __                             |
           |  |__| de origine romana           |__| straine importate          |
           |   __                               __                             |
           |  |__| destinate exportului        |__| destinate consumului sau   |
           |                                        utilizarii in zona libera  |
           |   __                               __                             |
           |  |__| cu accize                   |__| fara accize                |
           |___________________________________________________________________|
           | 4. Felul si cantitatea marfurilor (nr. crt., denumirea marfurilor,|
           |    marci si numere ale coletelor, cantitatea marfurilor)          |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |                                                                   |
           |___________________________________________________________________|
           | 5. Locul si data intrarii         | 7. Semnatura si stampila      |
           |                                   |    lucratorului vamal         |
           |                                   |                               |
           | Semnatura reprezentantului si     | Mentiuni                      |
           | stampila persoanei juridice       |                               |
           |___________________________________|_______________________________|
           | 6. Locul si data iesirii          | 8. Semnatura si stampila      |
           |                                   |    lucratorului vamal         |
           |                                   |                               |
           | Semnatura reprezentantului si     | Mentiuni                      |
           | stampila persoanei juridice       |                               |
           |___________________________________|_______________________________|

                              INSTRUCTIUNI
de completare a documentului simplificat

    1. Formularul se completeaza prin dactilografiere sau manual (cu litere de tipar) in casetele nr. 1, 2, 4, 5 si 6 si prin X in rubricile din caseta nr. 3, corespunzatoare marfurilor.
    2. Rubrica A se completeaza de catre titularul operatiunii cu date privind scopul introducerii sau scoaterii de marfuri din zona libera.
    3. Nu se admit stersaturi. Modificarile se pot face prin taierea cu o linie orizontala a inscrisurilor gresite si scrierea celor corecte alaturat. Orice astfel de modificari trebuie confirmate de cel care le efectueaza si de biroul vamal de control si vamuire.
    4. Spatiul ramas necompletat din caseta nr. 4 se bareaza cu o linie oblica, astfel incat sa nu fie posibila o completare ulterioara. Daca spatiul nu este suficient, marfurile sunt descrise, in mod similar, intr-o lista-anexa la care se face referire in caseta nr. 4.
    5. Biroul vamal de control si vamuire certifica in caseta nr. 7 intrarea marfurilor in zona libera, pe ambele exemplare, retinand exemplarul 2.
    6. In situatia in care, in aplicarea prevederilor pct. 9 din norme, marfurile sunt introduse in zona libera in mai multe etape, pe baza unui singur document simplificat, mentiunile de confirmare a biroului vamal de control si vamuire se fac pe o lista-anexa la document, la care se face referire in caseta nr. 7 a documentului simplificat, in dreptul cuvantului "Mentiuni".
    7. La iesirea din zona libera biroul vamal de control si vamuire face certificarea in caseta nr. 8, retinand o copie.
    8. In situatia in care, in aplicarea prevederilor pct. 14 din norme, marfurile introduse cu un singur document se scot din zona libera in mai multe etape, pe baza unui singur document simplificat, mentiunile de confirmare ale biroului vamal se fac pe o lista-anexa la document, la care se face referire in caseta nr. 8 a documentului, in dreptul cuvantului "Mentiuni".

    ANEXA 3
    la norme

                          REGISTRUL DE EVIDENTA
a marfurilor introduse sau scoase din zonele libere

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Numarul de inregistrare
    B - Operator
    C - Denumirea marfurilor
    D - Cantitatea marfurilor
 ____________________________________________________________________________
| A |           INTRODUCERE               |            SCOATERE              |
|   |_____________________________________|__________________________________|
|   |B|   Data     | Documente de | C | D |B| Data    | Documente de | C | D |
|   | |introducerii| introducere  |   |   | |scoaterii|   scoatere   |   |   |
|   | |            |______________|   |   | |         |______________|   |   |
|   | |            |felul|nr.|data|   |   | |         |felul|nr.|data|   |   |
|___|_|____________|_____|___|____|___|___|_|_________|_____|___|____|___|___|
| 1 |2|      3     |  4  | 5 |  6 | 7 | 8 |9|    10   |  11 | 12| 13 | 14| 15|
|___|_|____________|_____|___|____|___|___|_|_________|_____|___|____|___|___|
|   | |            |     |   |    |   |   | |         |     |   |    |   |   |
|___|_|____________|_____|___|____|___|___|_|_________|_____|___|____|___|___|
|   | |            |     |   |    |   |   | |         |     |   |    |   |   |
|___|_|____________|_____|___|____|___|___|_|_________|_____|___|____|___|___|
|   | |            |     |   |    |   |   | |         |     |   |    |   |   |
|___|_|____________|_____|___|____|___|___|_|_________|_____|___|____|___|___|
|   | |            |     |   |    |   |   | |         |     |   |    |   |   |
|___|_|____________|_____|___|____|___|___|_|_________|_____|___|____|___|___|
|   | |            |     |   |    |   |   | |         |     |   |    |   |   |
|___|_|____________|_____|___|____|___|___|_|_________|_____|___|____|___|___|
|   | |            |     |   |    |   |   | |         |     |   |    |   |   |
|___|_|____________|_____|___|____|___|___|_|_________|_____|___|____|___|___|
|   | |            |     |   |    |   |   | |         |     |   |    |   |   |
|___|_|____________|_____|___|____|___|___|_|_________|_____|___|____|___|___|
|   | |            |     |   |    |   |   | |         |     |   |    |   |   |
|___|_|____________|_____|___|____|___|___|_|_________|_____|___|____|___|___|

                            INSTRUCTIUNI
de completare a Registrului de evidenta a marfurilor introduse sau scoase din zonele libere

    Coloana 1: se completeaza in ordine cronologica cu numarul si data de inregistrare din registrul de corespondenta al biroului vamal de control si vamuire ale documentului simplificat, titlului de tranzit, permisului de descarcare sau ale actului de transmitere a garniturii de tren, dupa caz;
    Coloana 2: se inscrie denumirea operatorului caruia ii sunt destinate marfurile care se introduc in zona libera;
    Coloana 3: se inscrie data introducerii efective a marfurilor in zona libera;
    Coloana 4: se inscrie felul documentelor in baza carora se introduc marfurile in zona libera;
    Coloanele 5 si 6: se inscriu numarul de inregistrare si data documentelor din coloana 4;
    Coloana 7: se inscrie denumirea comerciala a marfurilor care se introduc in zona libera, in termeni suficient de precisi, pentru a permite identificarea si clasificarea marfurilor;
    Coloana 8: se inscrie greutatea neta a marfurilor in kg sau, daca nu este posibil, intr-o unitate de masura specifica (alta decat kg), conform anexei nr. 13 la Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997;
    Coloana 9: se completeaza, in ordinea in care a fost completata coloana 1, cu denumirea operatorului care scoate marfurile din zona libera;
    Coloana 10: se completeaza cu data scoaterii efective a marfurilor din zona libera;
    Coloana 11: se inscrie felul documentelor in baza carora se scot marfurile din zona libera;
    Coloanele 12 si 13: se inscriu numarul de inregistrare si data documentelor din coloana 11;
    Coloana 14: se completeaza cu denumirea comerciala a marfurilor, in termeni suficient de precisi pentru a permite identificarea si clasificarea marfurilor;
    Coloana 15: se inscrie greutatea neta a marfurilor in kg sau, daca nu este posibil, intr o unitate de masura specifica (alta decat kg), conform anexei nr. 13 la Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 753/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 753 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I just want to say Thank You to everyone who supported me through the years. My name is Manuel Franco, New Berlin, Wisconsin. My story of how I won the Powerball lottery of $768.4M is a bit of a tale. I have been playing Powerball tickets for 6 years now since I turned 18. I bought my first ticket on my 18 birthday. I was feeling very lucky that day because I had contacted Dr. Odunga Michael to help me with the winning Powerball numbers. I really had that great great feeling that I looked at the camera wanting to wink at it. I only did a tiny part of it and trusted him. He gave me the numbers after I played a couple other tickets along with it for $10. I checked my ticket after the winnings came online and saw the numbers were correct including the Power play. I screamed for about 10 minutes because it felt like a dream. I had won $768.4M. You can check my winning testimony with the lottery officials just with my name search. Thank you Dr Odunga. Well, his email is odungaspelltemple@gmail.com and you can also call or Whats-app him at +2348167159012 so you guys can contact him
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     FIX THE FOLLOWING PROBLEMS TO ALL ACROSS THE GLOBE ON: Get your ex back spell Lottery Spell Love/Reunion Spell Pregnancy Spell Protection Spell Freedom From Prison Spell Marriage spell Killing/Revenge spell Healing/Cure spell Contact him for any of these today at: EMAIL: odungaspelltemple@gmail.com OR Call and WHATS-APP HIM +2348167159012
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 753/2001
Decizia 177 2003
pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale, evidenta operativa, controlul si supravegherea vamala a marfurilor care se introduc sau se scot din zonele libere si din porturile care beneficiaza de facilitatile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 99/2002
Decizia 177 2003
pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale, evidenta operativa, controlul si supravegherea vamala a marfurilor care se introduc sau se scot din zonele libere si din porturile care beneficiaza de facilitatile prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 131/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 99/2002
Decizia 1953 2001
privind mentinerea valabilitatii unor decizii emise de Directia Generala a Vamilor in baza Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997, si a Hotararii Guvernului nr. 91/2000
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu