E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.53 din 02.05.2011

privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 301 din 02 mai 2011SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie. Articolul 1Se aprobă componenţa Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Se aprobă Calendarul principalelor activităţi desfăşurate pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, prevăzut în anexa nr. 3, ce va fi actualizat prin consensul membrilor Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice. Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu ANEXA Nr. 1COMPONENŢA Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

Nr. crt. Instituţia/Autoritatea publică responsabilă Membru permanent Membru supleant Invitat permanent
1. Aparatul propriu de lucru al primului-ministru • Victor Vevera, consilier desemnat al primului-ministru
2. Secretariatul General al Guvernului Andronie-Rădulescu Viorel, coordonator Centru de situaţii
3. Ministerul Administraţiei şi Internelor • comisar-şef de poliţie Udeanu Cătălina, şef Centru de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice • subcomisar de poliţie Merlă Nicolae, reprezentant Punct Naţional de Contact • subcomisar Revnic Mădălin - Secretariat tehnic al Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice
Nr. crt. Instituţia/Autoritatea publică responsabilă Membru permanent Membru supleant Invitat permanent
4. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri • Ion Turluianu, şeful compartimentului Situaţii de urgenţă şi protecţia infrastructurilor critice • Lucian Bumbacea, consilier, compartimentul Situaţii de urgenţă şi protecţia infrastructurilor critice
5. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale • Bădic Ion Sorin, expert Probleme speciale şi informaţii clasificate
6. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului • Rolanda Predescu, consilier Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică • Mitică Drăguşin, director tehnic securitate nucleară • Ionel Andrei, director general Direcţia generală programe
7. Ministerul Sănătăţii • Todea Iuliu Laurenţiu, consilier • Grigore Bogdan, consilier
8. Ministerul Mediului şi Pădurilor • Mary-Jeanne Adler, director Direcţia pentru managementul situaţiilor de urgenţă
9. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale • colonel Burlan Marius, şef Direcţia organizare, mobilizare şi operaţii • colonel Mircea Ghiţă, şef Sector independent prognoză-dezvoltare şi reglementări telecomunicaţii • colonel Maxim Dobrinoiu, şef Sector independent relaţii internaţionale şi integrare europeană
10. Serviciul de Informaţii Externe *
11. Serviciul Român de Informaţii *
12. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale • Valentin Spoeală, consilier Probleme speciale
13. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor • Liviu Rusu, director general Direcţia generală siguranţa alimentelor • Monica Neagu, director Direcţia generală siguranţa alimentelor • Lăcrămioara-Mariana Petriu
14. Ministerul Apărării Naţionale • colonel Velicu Viorel, expert • locotenent-colonel Constantinescu Valentin, expert • locotenent-colonel Cristian Ceauşu, expert • colonel Paul Bălaşa, expert

* Sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului instituţiei respective.

Nr. crt. Instituţia/Autoritatea publică responsabilă Membru permanent Membru supleant Invitat permanent
15. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii • Eugen Marin, şef serviciu Informaţii clasificate şi probleme speciale • Ion Cristea, specialist, Divizia de planificare a urgenţelor civile
16. Agenţia Spaţială Română • Marius Ioan-Piso, preşedinte al Agenţiei Spaţiale Române (ROSA) • Cosmin Nistor, director Sistem informatic

ANEXA Nr. 2 Regulament de organizare şi funcţionare al Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice ANEXA Nr. 3 CALENDARUL principalelor activităţi ce se impun a fi desfăşurate de structurile responsabile pentru identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice în vederea implementării prevederilor Directivei 2008/114/CE a Consiliului din 8 decembrie 2008 privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora

Nr. crt. Obiective Activitatea Termen Structuri responsabile Observaţii
Etapa I
1. Organizarea şi desfăşurarea, în România, a unei întâlniri regionale cu reprezentanţii punctelor naţionale de contact şi experţi din sectoarele energie şi transporturi din Ungaria şi Bulgaria (4-5 noiembrie 2010) • elaborarea documentelor organizatorice • transmiterea invitaţiilor • pregătirea materialelor ce urmează a fi prezentate de partea română 1 noiembrie 2010 C.C.P.I.C./M.A.I.
2. Pregătirea documentelor ce urmează a fi aprobate în prima şedinţă a G.L.I.P.I.C. • elaborarea proiectului Regulamentului de organizare şi funcţionare (R.O.F.) al Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice (G.L.I.P.I.C.) 5 zile de la aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare al G.L.I.P.I.C. C.C.P.I.C./M.A.I.
• traducerea şi redactarea ghidului „Linii directoare facultative pentru aplicarea Directivei Consiliului privind identificarea şi desemnarea infrastructurilor critice europene (I.C.E.), precum şi evaluarea necesităţii de îmbunătăţire a protecţiei acestora“ document diseminat în cadrul simpozionului organizat în luna noiembrie 2010
• adoptarea calendarului principalelor activităţi 17 decembrie 2010
3. Organizarea şi desfăşurarea şedinţei de constituire a G.L.I.P.I.C. • desemnarea de către autorităţile publice responsabile (A.P.R.) a reprezentanţilor G.L.I.P.I.C. şi comunicarea acestora la Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice din Ministerul Administraţiei şi Internelor (C.C.P.I.C.) două zile de la comunicarea datelor de către A.P.R. A.P.R. şi C.C.P.I.C./M.A.I.
• elaborarea proiectului ordinii de zi 15 decembrie 2010 C.C.P.I.C./M.A.I.
• elaborarea proiectului de decizie a prim-ministrului 24 decembrie 2010 C.C.P.I.C./M.A.I.
Etapa a II-a
4. Identificarea şi desemnarea I.C.E. în sectoarele energie şi transporturi • constituirea grupurilor tehnice de lucru la nivelul A.P.R. 30 noiembrie 2010 A.P.R. C.C.P.I.C./M.A.I.
• stabilirea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale 4 decembrie 2010 A.P.R. C.C.P.I.C./M.A.I.
• organizarea întâlnirilor la nivelul grupurilor de lucru săptămânal A.P.R. C.C.P.I.C./M.A.I.
• elaborarea şi promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea pragurilor critice aferente criteriilor intersectoriale ce stau la baza identificării potenţialelor infrastructuri critice 15 aprilie 2011 A.P.R. C.C.P.I.C./M.A.I.
Nr. crt. Obiective Activitatea Termen Structuri responsabile Observaţii
5. Identificarea şi desemnarea I.C.N. la nivelul sectoarelor identificate • emiterea ordinelor de către A.P.R. pentru stabilirea criteriilor sectoriale şi a pragurilor critice aferente 15 aprilie 2011 A.P.R.
• elaborarea şi promovarea proiectului de hotărâre a Guvernului pentru desemnarea infrastructurilor critice naţionale (I.C.N.) 15 iunie 2011 A.P.R.
Etapa a III-a
6. Elaborarea şi transmiterea informărilor, conform calendarului stabilit, la Comisia Europeană • iniţierea dialogului cu statele membre ale Uniunii Europene (SM) vecine în vederea identificării şi desemnării potenţialelor I.C.E. 4 noiembrie 2010 A.P.R. C.C.P.I.C./M.A.I. D.A.E. M.A.E.
• elaborarea informării primului-ministru de către A.P.R. cu privire la rezultatele dezbaterilor bi/multilaterale desfăşurate în sectoarele energie şi transporturi 11 ianuarie 2011
• informarea Comisiei Europene cu privire la numărul de infrastructuri pe sector pentru care s-au purtat dezbateri privind pragurile criteriilor intersectoriale 12 ianuarie 2011
7. Elaborarea şi transmiterea informărilor de către C.C.P.I.C., conform calendarului stabilit • informarea Comisiei Europene cu privire la numărul de I.C.E. desemnate pe fiecare sector, precum şi cu privire la numărul de SM dependente de fiecare I.C.E. desemnată anual C.C.P.I.C./M.A.I.
• elaborarea pe baza datelor comunicate de A.P.R. a informărilor privind stadiul derulării activităţilor pe linia identificării şi desemnării I.C.N./I.C.E. şi transmiterea acestora către prim-ministrul Guvernului României trimestrial C.C.P.I.C./A.P.R.
• participarea la dezbaterile bilaterale şi/sau multilaterale cu celelalte SM care pot fi afectate în mod semnificativ de o potenţială I.C.E. situată pe teritoriul naţional sau care pot afecta în mod semnificativ teritoriul naţional, în cazul potenţialelor I.C.E. situate în alte SM, în scopul încheierii acordurilor pentru desemnarea I.C.E. conform calendarului stabilit de comun acord cu SM, la solicitarea acestora A.P.R. C.C.P.I.C./M.A.I. D.A.E. M.A.E.

Nr. crt. Obiective Activitatea Termen Structuri responsabile Observaţii
Activităţi periodice
8. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor lunare ale G.L.I.P.I.C. şi realizarea informărilor de stadiu • conform R.O.F. al G.L.I.P.I.C. aprobat prima decadă a fiecărei luni C.C.P.I.C./M.A.I. A.P.R.
9. Monitorizarea stadiului realizării activităţilor stabilite în vederea implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, şi informarea prim-ministrului Guvernului României • conform calendarului G.L.I.P.I.C. şi al A.P.R. lunar C.C.P.I.C./M.A.I.
• elaborarea informărilor către prim-ministrul Guvernului României lunar A.P.R./C.C.P.I.C.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 53/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 53 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu