Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. V din 20 noiembrie 2000

ACT EMIS DE: CURTEA SUPREMA DE JUSTITIE - SECTIILE UNITE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din 19 februarie 2001


SmartCity3


    Sub presedintia presedintelui Curtii Supreme de Justitie, Paul Florea, s-a luat in examinare recursul in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie, cu privire la problema admisibilitatii actiunilor prin care se solicita anularea deciziilor fostelor consilii populare judetene de trecere in proprietatea statului a unor imobile in baza Decretului nr. 223/1974.
    Ministerul Public a fost reprezentat de Ion Ionescu, prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    Prim-adjunctul procurorului general a sustinut recursul in interesul legii in sensul stabilirii accesului nelimitat al cetatenilor la justitie, potrivit normelor dreptului comun, pe calea exercitarii actiunilor in revendicare pentru redobandirea imobilelor preluate de stat in temeiul prevederilor Decretului nr. 223/1974, invederand ca prin aceste prevederi au fost incalcate principiile de baza ale Codului civil ce garanteaza dreptul de proprietate.

    SECTIILE UNITE,
deliberand asupra recursului in interesul legii, constata urmatoarele:
    Instantele de judecata nu au un punct de vedere unitar cu privire la solutionarea actiunilor in revendicare prin care, pe calea dreptului comun, se reclama incalcarea dreptului de proprietate imobiliara ca urmare a aplicarii prevederilor Decretului nr. 223/1974 pe baza deciziilor fostelor consilii populare judetene de trecere a unor imobile in proprietatea statului.
    Unele instante au considerat ca astfel de actiuni nu sunt admisibile pe calea dreptului comun, intrucat pentru restituirea imobilelor in discutie a fost instituita o procedura speciala prin Legea nr. 112/1995, competenta de solutionare fiind data comisiilor judetene constituite in acest scop care, in cazul in care apartamentele "sunt libere" ori sunt locuite de fostii proprietari "in calitate de chiriasi", dispun "restituirea in natura" catre acestia.
    Dimpotriva, alte instante au statuat ca astfel de cereri sunt admisibile si potrivit dreptului comun pe calea actiunii in revendicare.
    Aceste din urma instante au pronuntat solutii juste. In raport cu celelalte autoritati ale statului instantele judecatoresti au un drept de jurisdictie generala care le confera competenta de a judeca, fara distinctie, toate conflictele deduse judecatii si, ca urmare, orice actiune avand ca obiect reclamarea incalcarii in orice mod a dreptului de proprietate.
    In realizarea acestui principiu, prin art. 21 din Constitutie a fost consacrat accesul liber la justitie, orice persoana putandu-se adresa instantelor judecatoresti pentru apararea drepturilor, a libertatilor si intereselor sale legitime; exercitarea acestui drept nu poate fi ingradita prin nici o lege.
    Prin art. 2 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, s-a prevazut ca "Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si intereselor sale legitime. Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept. Instantele judecatoresti infaptuiesc justitia in scopul apararii si realizarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, precum si a celorlalte drepturi si interese legitime deduse judecatii. Instantele judeca toate procesele privind raporturile juridice civile, comerciale, de munca, de familie, administrative, penale, precum si orice alte cauze pentru care legea nu stabileste o alta competenta".
    Tot astfel, prin art. 3 din Codul civil roman s-a prevazut ca "judecatorul care va refuza de a judeca, sub cuvant ca legea nu prevede, sau ca este intunecata ori neindestulatoare, va putea fi urmarit ca culpabil de denegare de dreptate".
    Dar acest drept fundamental al unei persoane de a se adresa justitiei este consacrat si in tratatele internationale pe care Romania le-a ratificat si, ca urmare, a devenit parte.
    Astfel, prin art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, adoptata de Consiliul Europei la 4 noiembrie 1950, amendata prin Protocolul nr. 11, s-a prevazut ca "Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa".
    De asemenea, prin art. 1 din primul protocol aditional la conventie, adoptat la 20 martie 1952, s-a prevazut ca "Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international".
    Fata de toate aceste considerente nu se poate refuza judecarea de catre instantele judecatoresti a unor actiuni in revendicare, prin care se reclama incalcarea dreptului de proprietate imobiliara ca urmare a aplicarii prevederilor Decretului nr. 223/1974 de trecere a unor imobile in proprietatea statului.
    Actiunea in revendicare este cel mai puternic mijloc procedural prin care o persoana cere in justitie sa i se recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun de care a fost deposedata, solicitand restituirea acestuia.
    In ceea ce priveste procedura instituita de prevederile Legii nr. 112/1995 pentru redobandirea dreptului de proprietate, aceasta este limitata numai la doua situatii, si anume, in cazul locuintelor "trecute" in "proprietatea statului" in perioada de "dupa 6 martie 1945", aflate "in posesia statului" la "22 decembrie 1989", fostii proprietari "beneficiaza de restituirea in natura" a apartamentelor numai daca le "detin in calitate de chiriasi" ori "sunt libere".
    In cele doua situatii "fostii proprietari" se pot adresa comisiilor judetene constituite potrivit art. 16 din Legea nr. 112/1995, pentru a li se restitui apartamentele in care locuiesc in calitate de "chiriasi" ori care sunt "libere".
    In cazul in care aceste apartamente sunt locuite de chiriasi, "fostii proprietari" nu pot cere, prin procedura instituita de Legea nr. 112/1995, restituirea acestora in natura, prin recunoasterea dreptului lor de proprietate.
    Or, prin actiunea in revendicare de drept comun fostii proprietari pot sa reclame in fata instantelor judecatoresti incalcarea in orice mod a dreptului lor de proprietate asupra acestor locuinte detinute de chiriasi.
    Astfel, pot deduce judecatii nevalabilitatea titlului pretins de proprietate al statului asupra acestor locuinte in raport cu prevederile "Constitutiei, ale tratatelor internationale la care Romania era parte si ale legilor in vigoare la data preluarii lor de catre stat", potrivit art. 6 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    Iar ca urmare s-ar putea eventual statua de catre instante ca actele normative, prin care in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 locuintele au fost preluate de stat, au fost date cu incalcarea prevederilor Constitutiei in vigoare la data preluarii, deci sunt neconstitutionale, ale tratatelor internationale la care Romania era parte ori ale altor legi in vigoare la acea data ori, altfel spus, s-ar constata nevalabilitatea titlului de proprietate al statului.
    De aceea persoanele care considera ca in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 au fost deposedate nelegitim de proprietatile lor imobiliare - inclusiv in baza prevederilor Decretului nr. 223/1974 - pot cere in justitie pe calea actiunii in revendicare recunoasterea dreptului lor de proprietate asupra acestor bunuri si, ca urmare, restituirea lor.

    In consecinta, in baza art. 26 lit. b) din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicata, precum si al art. 329 din Codul de procedura civila, urmeaza a se admite recursul in interesul legii si a se statua ca instantele judecatoresti sunt competente sa judece, potrivit normelor procedurale de drept comun, actiunile in revendicare formulate cu privire la imobilele preluate de stat in temeiul prevederilor Decretului nr. 223/1974.

    PENTRU ACESTE MOTIVE
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
    Stabileste ca instantele judecatoresti sunt competente sa judece, potrivit normelor dreptului comun, actiunile in revendicare formulate cu privire la imobilele preluate de stat in temeiul prevederilor Decretului nr. 223/1974.
    Obligatorie pentru instante, conform art. 329 alin. 3 teza a II-a din Codul de procedura civila.
    Pronuntata in sedinta publica la data de 20 noiembrie 2000.

            PRESEDINTELE CURTII SUPREME DE JUSTITIE,
                         PAUL FLOREA

                              Prim magistrat asistent,
                              Ioan RaileanuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 5/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 5 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu