Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 45 din 10 martie 1998

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 182 din 18 mai 1998


SmartCity3


    Ioan Muraru            - presedinte
    Costica Bulai          - judecator
    Viorel Mihai Ciobanu   - judecator
    Mihai Constantinescu   - judecator
    Nicolae Popa           - judecator
    Lucian Stangu          - judecator
    Florin Bucur Vasilescu - judecator
    Romul Petru Vonica     - judecator
    Victor Dan Zlatescu    - judecator
    Ioan Griga             - procuror
    Mihai Paul Cotta       - magistrat-asistent

    Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedura penala, invocata de Bors Anton in Dosarul nr. 1.460/1997 al Tribunalului Harghita.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 26 februarie 1998 si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 26 februarie 1998 si apoi pentru data de 10 martie 1998.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Tribunalul Harghita, prin Incheierea din 14 octombrie 1997, a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedura penala, ridicata de Bors Anton.
    In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile art. 504 din Codul de procedura penala contravin prevederilor art. 48 alin. (3) din Constitutie, deoarece restrang la doua situatii posibilitatea acordarii de despagubiri victimelor unor erori judiciare, si anume cand persoana condamnata nu a savarsit fapta imputata sau aceasta nu exista. Or, art. 48 alin. (3) din Constitutie, in concordanta cu reglementarile art. 3 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, instituie raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin orice eroare judiciara savarsita in procesele penale. In reglementarea actuala, in cazul unei condamnari pentru o fapta fara intentie infractionala, nu pot fi acordate despagubiri, deoarece art. 504 din Codul de procedura penala nu prevede aceasta posibilitate. Totodata se arata ca sintagma "potrivit legii" din art. 48 alin. (3) din Constitutie se refera la intinderea raspunderii patrimoniale a statului si nicidecum la inlaturarea raspunderii statului in ipoteza unor cazuri ce constituie erori judiciare.
    Exprimandu-si opinia, instanta de judecata apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este fondata.
    Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 138/1997, s-au solicitat puncte de vedere presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului.
    In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate privind art. 504 din Codul de procedura penala este neintemeiata, deoarece Constitutia transfera legii de procedura penala dreptul de a reglementa si determina cazurile de erori judiciare ce atrag raspunderea patrimoniala a statului. Pe de alta parte, in selectarea cazurilor de acordare a despagubirilor de catre stat, art. 504 din Codul de procedura penala a avut in vedere inexistenta faptei, nu si celelalte situatii in care fapta nu intra sub incidenta legii penale, dar poate atrage o raspundere de alta natura. Prin urmare, numai o condamnare pentru o fapta care nu exista sau pe care o persoana nu a savarsit-o poate fi considerata eroare judiciara care sa atraga plata unor despagubiri civile de catre stat.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele:
    Potrivit art. 144 lit. c) din Constitutie si art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia cu care a fost legal sesizata.
    Prin exceptia invocata se contesta legitimitatea constitutionala a art. 504 din Codul de procedura penala, insa din continutul exceptiei rezulta ca sunt avute in vedere doar prevederile alin. 1 al acestui articol, potrivit caruia sunt considerate erori judiciare doar situatiile in care fapta nu exista sau nu a fost savarsita de cel condamnat. De aceea Curtea urmeaza sa se pronunte numai asupra prevederilor alin. 1 al art. 504 din Codul de procedura penala.
    Conform dispozitiilor art. 48 alin. (3) din Constitutie, "statul raspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare savarsite in procesele penale".
    Rezulta din acest text ca principiul responsabilitatii statului fata de persoanele care au suferit din cauza unei erori judiciare savarsite in procesele penale trebuie aplicat tuturor victimelor unor asemenea erori. Circumstantierea, "potrivit legii", nu priveste posibilitatea legiuitorului de a restrange raspunderea statului doar la unele erori judiciare, ci stabilirea modalitatilor si conditiilor in care angajarea acestei raspunderi urmeaza a se face pentru plata despagubirilor cuvenite. Cu alte cuvinte, potrivit normei constitutionale mentionate, organul legislativ nu ar putea stabili ca anumite erori judiciare, neimputabile victimei, sa fie suportate de aceasta.
    Solutia constitutionala este in concordanta cu reglementarile prevazute in art. 3 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata prin Legea nr. 30/1994, potrivit carora, in cazul anularii unei condamnari definitive, pentru ca un fapt nou sau recent descoperit dovedeste ca s-a produs o eroare judiciara, persoana care a suferit o pedeapsa din cauza acestei condamnari este despagubita conform legii ori practicii in vigoare in statul respectiv, cu exceptia cazului in care se dovedeste ca nedescoperirea in timp util a faptului necunoscut ii este imputabila.
    Prevederile art. 504 din Codul de procedura penala, ce fac obiectul exceptiei, instituie doua cauze care antreneaza raspunderea statului pentru erorile judiciare savarsite in procesele penale, si anume cand persoana condamnata nu a savarsit fapta ori fapta imputata nu exista. Pe cale de consecinta, rezulta ca aceasta dispozitie legala exclude angajarea raspunderii statului pentru oricare alta eroare judiciara ce nu ar fi imputabila victimei. Or, o asemenea limitare este neconstitutionala, intrucat art. 48 alin. (3) din Constitutie instituie numai competenta legiuitorului de a reglementa despagubirea si nu de a alege erorile judiciare pentru care statul trebuie sa raspunda.
    Daca pana la adoptarea Constitutiei raspunderea statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare savarsite in procesele penale a constituit numai un principiu legal, adica reglementat exclusiv prin lege, prin Constitutia actuala el devine un principiu constitutional, reglementand astfel insasi competenta legiuitorului in determinarea conditiilor de aplicare. Concluzia este aceeasi si in interpretarea prevederilor art. 3 din protocolul sus-mentionat, care, potrivit prevederilor art. 20 alin. (2) din Constitutie, este aplicabil in caz de conflict cu reglementarile interne existente.
    Prin urmare, se constata ca organul legislativ nu a pus de acord prevederile art. 504 din Codul de procedura penala cu cele ale art. 48 alin. (3) din Constitutie. Daca ar fi facut-o, s-ar fi putut, concretizandu-se dispozitia constitutionala, sa se reglementeze atat conditiile specifice de acordare de despagubiri, cat si cele privind calificarea unei solutii juridice ca fiind o eroare judiciara.
    Curtea Constitutionala nu se poate substitui organului legislativ pentru a stabili aceste aspecte, care ar depasi statutul sau constitutional, afectand rolul de legislator pozitiv al Parlamentului Romaniei, ca unica autoritate legiuitoare a tarii, potrivit art. 58 alin. (1) din Constitutie. De aceea, avand in vedere rolul si atributiile Curtii Constitutionale, potrivit art. 144 din Constitutie si prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea se poate pronunta numai asupra caracterului constitutional al reglementarii ce face obiectul exceptiei.
    In consecinta, tinand seama ca art. 504 din Codul de procedura penala instituie numai doua cazuri posibile de angajare a raspunderii statului pentru erorile judiciare savarsite in procesele penale, rezulta ca aceasta limitare este neconstitutionala fata de prevederile art. 48 alin. (3) din Constitutie, care nu permit o asemenea restrangere.

    Tinand seama de cele aratate, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, cu majoritate de voturi si cu opinia separata a domnului judecator Costica Bulai,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia invocata de Bors Anton in Dosarul nr. 1.460/1997 al Tribunalului Harghita si constata ca dispozitiile art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala sunt constitutionale numai in masura in care nu limiteaza, la ipotezele prevazute in text, cazurile in care statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erori judiciare savarsite in procesele penale, potrivit art. 48 alin. (3) din Constitutie.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 10 martie 1998.

                PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
                prof. univ. dr. IOAN MURARU

                            Magistrat-asistent,
                            Mihai Paul Cotta

                        OPINIE SEPARATA

    Consider ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedura penala nu poate fi admisa, pentru urmatoarele motive:
    1. Atat dispozitiile art. 48 alin. (3) din Constitutia Romaniei, cat si dispozitiile din pactele si tratatele internationale, privitoare la drepturile fundamentale ale omului, care l-au inspirat pe legiuitorul constituant roman, cum sunt cele din art. 14 pct. 6 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, adoptat de Adunarea Generala a O.N.U. la 16 decembrie 1966, sau cele din art. 3 al Protocolului nr. 7 aditional la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, adoptat de Consiliul Europei la 22 noiembrie 1984, toate prevad ca raspunderea patrimoniala a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare savarsite in procesele penale are loc conform legii sau uzantei in vigoare in statul respectiv. Legea interna, la care dispozitiile mentionate fac trimitere, reglementeaza nu numai limitele, dar si conditiile raspunderii patrimoniale a statului, precum si cazurile in care statul este exonerat de raspundere. Insesi dispozitiile din conventiile internationale prevad ca persoana condamnata dintr-o eroare judiciara nu are drept la despagubire din partea statului, daca se dovedeste ca "nedescoperirea, in timp util, a faptului necunoscut ii este imputabila in tot sau in parte". In acelasi sens este si dispozitia din art. 504 alin. 3 din Codul de procedura penala roman, care prevede ca "Nu are dreptul la repararea pagubei persoana care, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, cu intentie sau din culpa grava, a stanjenit sau a incercat sa stanjeneasca aflarea adevarului".
    Este deci in afara discutiei faptul ca realizarea dreptului constitutional la repararea pagubei cauzate prin erorile judiciare savarsite in procesele penale are loc in conditiile legii.
    2. Dreptul persoanei de a fi despagubita de stat pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare savarsite in procesele penale a fost prevazut, pentru prima data, ca drept constitutional fundamental, in art. 48 alin. (3) al Constitutiei din 1991. In legislatia penala romana insa acest drept a fost prevazut, pentru prima oara, in Codul de procedura penala din anul 1936, in cartea a IV-a, titlul III, capitolul II, sectiunea a II-a intitulata "Daunele cuvenite victimelor erorilor judiciare", cuprinzand art. 431 si 432, precum si in cartea a VI-a, titlul II, capitolul III, intitulat "Despagubirea persoanelor detinute in preventie pe nedrept", cuprinzand art. 556 - 571.
    Codul de procedura penala din anul 1968, in vigoare si in prezent, a reglementat, de asemenea, acest drept, caruia i-a consacrat intregul capitol IV din titlul IV al partii sale speciale, intitulat "Repararea pagubei in cazul condamnarii sau al luarii unei masuri preventive pe nedrept", cuprinzand art. 504 - 507. Este de remarcat ca noile reglementari au inlaturat unele restrangeri ale acestui drept, cum era aceea din art. 566 alin. 2 din Codul de procedura penala din anul 1936, care excludea de la dreptul la despagubiri pe acela care a mai suferit condamnari in materie criminala sau corectionala.
    Dispozitiile art. 504 din Codul de procedura penala, care prevad cazurile ce dau dreptul la reparatie, situatiile in care acest drept este exclus si unele consecinte ale obtinerii reparatiei, dispozitii care fac obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, au fost in doua randuri modificate dupa 1989, si anume, o data prin Legea nr. 32/1990, cand s-a precizat ca fac obiect de desdaunare prejudiciile cauzate prin orice masura preventiva luata pe nedrept, si a doua oara prin Legea nr. 104/1992, dupa intrarea in vigoare a Constitutiei, prin care s-a adaugat la formele de reparare a erorilor judiciare socotirea ca vechime in munca a duratei pedepsei inchisorii, aplicata pe nedrept si atunci cand executarea acesteia s-a facut la locul de munca. Nici prin aceasta din urma modificare legislativa, nici cu ocazia adoptarii Legii nr. 141/1996 pentru modificarea si completarea Codului de procedura penala nu s-a considerat necesara modificarea art. 504 din Codul de procedura penala, pentru a-l pune de acord cu prevederile Constitutiei.
    In orice caz, nu se poate sustine ca, in urma acestor modificari aduse dispozitiilor legale in discutie, acestea ar mai exprima vointa legiuitorului din anul 1968.
    3. Din examinarea continutului dispozitiei din art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala rezulta ca aceasta prevede dreptul la repararea de catre stat a pagubei suferite pentru orice persoana care a fost condamnata definitiv, daca in urma rejudecarii cauzei s-a stabilit, prin hotarare definitiva, ca nu a savarsit fapta imputata ori ca acea fapta nu exista. Dintre cele 6 cazuri prevazute in art. 10 lit. a)-e) din Codul de procedura penala, pentru care instanta, in baza art. 11 pct. 2 lit. a) din Codul de procedura penala, pronunta achitarea inculpatului, numai achitarea pentru cazurile prevazute in art. 10 alin. 1 lit. a) si c) angajeaza raspunderea patrimoniala a statului. In conceptia legiuitorului, numai persoana absolut nevinovata care nu a savarsit nici o fapta ilicita care sa-i atraga raspunderea penala sau extrapenala are dreptul la despagubire din partea statului. In consecinta, in art. 12 din Codul de procedura penala s-a prevazut ca, in cazurile aratate in art. 10 lit. b), d) si e), procurorul care dispune clasarea sau scoaterea de sub urmarire ori instanta de judecata care pronunta achitarea, daca apreciaza ca fapta ar putea atrage masuri ori sanctiuni, altele decat cele prevazute de legea penala, sesizeaza organul competent.
    In cazul prevazut in art. 10 lit. b), atunci cand se constata ca fapta nu are caracter ilicit si deci nu poate atrage nici un fel de raspundere juridica a faptuitorului, aceasta echivaleaza cu inexistenta faptei, astfel incat condamnarea pe nedrept pentru o astfel de fapta da drept la despagubire din partea statului, in conditiile art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala.
    In ceea ce priveste achitarea pentru cazurile prevazute in art. 10 alin. 1 lit. b^1), d) si e) din Codul de procedura penala, potrivit art. 346 alin. 2 din acelasi cod, instanta poate obliga la repararea pagubei potrivit legii civile, solutie posibila numai daca in sarcina condamnatului ulterior achitat s-a constatat o culpa in cauzarea prejudiciului adus persoanei daunate.
    In fine, potrivit dispozitiei din art. 345 alin. 4 din Codul de procedura penala, atunci cand instanta a constatat ca exista cazul prevazut in art. 10 lit. b^1), o data cu achitarea face si aplicarea art. 18^1 alin. 3 din Codul penal, adica aplica una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute in art. 91 din Codul penal: mustrarea, mustrarea cu avertisment sau amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei.
    Achitarea pe acest temei nu poate fi decat rezultatul unei aprecieri diferite a gravitatii faptei de catre o alta instanta judecatoreasca. In masura in care fapta si imprejurarile in care aceasta a fost savarsita au fost corect stabilite, deosebirile de apreciere a gradului de pericol social concret al faptei nu pot fi considerate ca erori judiciare si nu pot pune problema vreunei reparatii patrimoniale.
    Aceste consecinte posibile si uneori obligatorii ale achitarii ulterioare a condamnatului au determinat restrangerea raspunderii materiale neconditionate a statului la cazurile prevazute in art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala.
    In doctrina de specialitate este insa unanim admis ca, daca cel condamnat pe nedrept a fost achitat pentru alte cazuri decat cele prevazute in art. 504 alin. 1 din Codul de procedura penala, el poate, pe cale civila, sa obtina repararea prejudiciului de la persoanele aratate in art. 394 alin. 1 lit. b) si d) si in art. 507 din Codul de procedura penala.
    4. Analiza dispozitiilor art. 504 din Codul de procedura penala dovedeste ca acestea nu sunt neconstitutionale si nu sunt in contradictie nici cu dispozitiile din conventiile internationale privitoare la drepturile omului. Reglementarea dreptului la despagubire al persoanei condamnate pe nedrept, respectiv a obligatiei statului de a raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare savarsite in procesele penale, s-a facut tinandu-se seama de cazurile in care, potrivit legii romane, instanta pronunta achitarea, precum si de consecintele juridice ale achitarii.
    In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 din Codul de procedura penala, pentru ca nu prevad dreptul la repararea de catre stat a pagubei si in alte cazuri in care se pronunta achitarea, aceasta nu poate fi primita, deoarece ea inseamna critica unei omisiuni legislative. Or, Curtea Constitutionala a decis, in mod constant, ca acceptarea unei astfel de critici ar echivala cu transformarea instantei de contencios constitutional intr-un legislator pozitiv, ceea ce ar contraveni dispozitiilor art. 58 din Constitutie, care prevad ca Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii (vezi, de exemplu, Decizia Curtii Constitutionale nr. 83 din 30 aprilie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 19 august 1997).
    Fara indoiala, la o viitoare modificare a Codului de procedura penala Parlamentul va putea sa dea o alta reglementare raspunderii patrimoniale a statului pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare in procesele penale, tinand seama de reglementarile in vigoare privitoare la cazurile in care instantele judecatoresti pronunta achitarea. Pana atunci insa, dispozitiile legale in vigoare nu pot fi considerate neconstitutionale.

                          Judecator,
                 prof. univ. dr. Costica BulaiSmartCity5

COMENTARII la Decizia 45/1998

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 45 din 1998
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 45/1998
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu