Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 346 din 18 septembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 751 din 27 octombrie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa             - presedinte
    Costica Bulai            - judecator
    Nicolae Cochinescu       - judecator
    Constantin Doldur        - judecator
    Kozsokar Gabor           - judecator
    Petre Ninosu             - judecator
    Serban Viorel Stanoiu    - judecator
    Lucian Stangu            - judecator
    Ioan Vida                - judecator
    Paula C. Pantea          - procuror
    Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Galati in Dosarul nr. 14.736/2002 al Judecatoriei Galati.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, sustinand ca textul de lege criticat a mai facut obiectul controlului de constitutionalitate, de exemplu prin Decizia nr. 8/2003, Curtea respingand cu acel prilej exceptia. Intrucat nu au aparut elemente noi care sa justifice schimbarea jurisprudentei, se solicita respingerea exceptiei.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 4 februarie 2003, pronuntata in Dosarul nr. 14.736/2002, Judecatoria Galati a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Galati.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, prin modul in care reglementeaza institutia cautiunii, impiedica accesul liber la justitie, cuantumul cautiunii fiind lasat la latitudinea exclusiva a judecatorului, neexistand criterii obiective de apreciere a acestuia. Aplicarea dispozitiilor legale criticate da posibilitatea judecatorului de a stabili cautiuni avand ca obiect plata unor sume exorbitante in cauze neevaluabile in bani si cautiuni infime in cauze cu valori foarte mari, fapt ce vine in contradictie cu prevederile legale in materie, care instituie taxe de timbru diferentiate, pentru fiecare categorie de actiuni in parte, in functie de anumite criterii obiective, ce pot fi corect apreciate de catre parti.
    Judecatoria Galati apreciaza exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata, intrucat obligatia de a plati cautiunea este o garantie instituita in favoarea creditorului, necesara pentru a-si putea acoperi prejudiciul suferit ca urmare a suspendarii executarii silite.
    Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Presedintele Camerei Deputatilor retine ca, in conformitate cu dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, competenta si procedura de judecata sunt stabilite de lege. Astfel, legiuitorul are latitudinea de a stabili, in conformitate cu prevederile Constitutiei, modalitatea in care poate fi suspendata executarea silita. Cartea a V-a din Codul de procedura civila a instituit posibilitatea instantei de a decide cu privire la suspendarea executarii silite la cererea expresa a partii interesate, cu plata unei cautiuni in cuantumul pe care aceasta il fixeaza.
    Prevederile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, corelate cu cele ale alin. 3 al aceluiasi articol, respecta principiul accesului liber la justitie, cat timp partea interesata poate ataca incheierea asupra suspendarii executarii, inclusiv pentru aspecte legate de cuantumul cautiunii stabilite, separat de solutia pronuntata cu privire la contestatia la executare, realizandu-se in acest mod atat exercitarea neingradita a drepturilor procesuale ale partilor, cat si controlul jurisdictional al solutiei pronuntate cu privire la cererea de suspendare.
    Se apreciaza ca stabilirea cuantumului cautiunii nu este o problema de constitutionalitate, ci o problema de fapt, interpretarea si aplicarea prevederilor criticate excedand competentei Curtii Constitutionale, deoarece, in conformitate cu art. 2 alin. (3) teza a doua din Legea nr. 47/1992, republicata, aceasta nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra intelesului sau contrar Constitutiei.
    In concluzie, se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila este neintemeiata.
    Guvernul considera neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, aratand ca textul de lege criticat nu aduce nici o atingere accesului liber la justitie, ci, dimpotriva, reprezinta o expresie a aplicarii acestui principiu constitutional. Se apreciaza ca procedura de judecata a contestatiei la executare, in ansamblul ei, se intemeiaza pe dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, care prevad ca reglementarea competentei si a procedurii de judecata se face "prin lege", dand astfel libertate legiuitorului sa statueze in aceste domenii.
    Modul in care judecatorul stabileste cuantumul cautiunii, in functie de circumstantele spetei, nu reprezinta o problema de constitutionalitate, ci una ce tine de aplicarea textului procedural criticat in functie de datele concrete ale cauzei.
    In concluzie, se considera ca reglementarea criticata asigura un tratament juridic egal pentru cei interesati in exercitarea dreptului de a se adresa justitiei atat in ceea ce priveste incuviintarea suspendarii executarii silite, cat si pentru controlul judecatoresc al solutiei pronuntate.
    Presedintele Senatului nu a comunicat punctul de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al presedintelui Camerei Deputatilor si cel al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, care are urmatorul continut:
    - Art. 403 alin. 1: "Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dispune altfel."
    Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale:
    - Art. 21: "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila reglementeaza posibilitatea instantei de a suspenda executarea silita pana la solutionarea contestatiei la executare, daca se depune o cautiune al carei cuantum este fixat de instanta. Instituirea obligatiei de plata a cautiunii, ca o conditie a suspendarii executarii, are o dubla finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor, in ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a intarzierii executarii silite, prin efectul suspendarii acesteia, si, pe de alta parte, de a preveni si limita eventualele abuzuri in valorificarea unui atare drept de catre debitorii rau-platnici.
    Intrucat plata cautiunii nu constituie o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, ci exclusiv pentru a putea solicita suspendarea executarii silite, instituirea acestei obligatii nu poate fi calificata ca o modalitate de a impiedica accesul liber la justitie.
    Asa fiind, Curtea constata ca, in conditiile in care, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, legiuitorul ordinar este abilitat sa reglementeze competenta si procedura de judecata, stabilind cadrul organizatoric si functional in care se realizeaza accesul liber la justitie, instituirea cautiunii nu aduce nici o atingere principiului constitutional pretins a fi incalcat. Sub acest aspect, procedura contestatiei la executare asigura garantii suficiente de ocrotire a accesului liber la justitie tuturor partilor implicate in proces, prin insusi faptul ca le ofera posibilitatea de a contesta executarea si de a solicita suspendarea acesteia.
    De altfel, si alte legislatii europene reglementeaza institutia cautiunii in cadrul procedurilor de executare silita. Astfel, dispozitiile art. 521 din Codul francez de procedura civila prevad posibilitatea celui impotriva caruia a fost emis un titlu executoriu de a evita continuarea executarii provizorii a acestuia, cu autorizarea instantei, prin depunerea unei sume de bani sau a altor valori suficiente pentru a garanta suma la plata careia a fost condamnat. De asemenea, Codul italian de procedura civila prevede in art. 623 si 624 ca instanta poate dispune suspendarea executarii silite, daca exista motive intemeiate, cerand sau nu depunerea unei cautiuni. In Spania, art. 528 si 529 din Codul de procedura civila contin dispozitii referitoare la plata unei cautiuni in cazul executarii silite, respectiv, daca cel impotriva caruia s-a obtinut titlu executoriu face opozitie la executare, trebuie sa depuna o suma de bani suficienta a acoperi eventualele pagube ce ar rezulta din intarzierea executarii acelui titlu.
    In ceea ce priveste critica referitoare la omisiunea legiuitorului de a stabili criterii obiective pentru determinarea cuantumului cautiunii, de natura sa permita savarsirea de abuzuri de catre judecator, aceasta antameaza domenii care, prin lege, sunt sustrase competentei Curtii Constitutionale, si anume interpretarea si aplicarea legii, de competenta exclusiva a instantelor judecatoresti ordinare, si, respectiv, modificarea sau completarea unei prevederi legale, de competenta exclusiva a legiuitorului. Insa Curtea retine ca, potrivit legii, judecatorul este tinut sa respecte anumite limite rezonabile la stabilirea cautiunii, dat fiind ca un eventual abuz in acest sens poate fi sanctionat prin exercitarea de catre debitor a cailor de atac prevazute de lege, incheierea de solutionare a cererii de suspendare putand fi atacata separat cu recurs in temeiul art. 403 alin. 3 din Codul de procedura civila, debitorul beneficiind astfel de toate garantiile accesului liber la justitie.
    Curtea retine ca s-a mai pronuntat asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, de exemplu, prin Decizia nr. 8/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 10 martie 2003, si prin Decizia nr. 76/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 3 aprilie 2003, si, intrucat nu au aparut imprejurari noi care sa determine schimbarea jurisprudentei Curtii Constitutionale in aceasta materie, solutia adoptata in precedent, precum si considerentele pe care aceasta se intemeiaza isi mentin valabilitatea si in cauza de fata.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" din Galati in Dosarul nr. 14.736/2002 al Judecatoriei Galati.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 18 septembrie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent,
                              Mihaela Senia CostinescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 346/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 346 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 346/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu